GIAO AN DIA LY 7 TRON BO

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "GIAO AN DIA LY 7 TRON BO":

BẢN TIN VIETBANK SỐ 7

BẢN TIN VIETBANK SỐ 7

có chuẩn bị”, tơi đã được tuyển dụng vào VIETBANK cách đây hơn 2 năm.Khi tìm hiểu về VIETBANK qua các thơng điệp về Sứ mệnh, Tầm nhìn chiến lược, Giá trị cốt lõi và những điều Ngân hàng cam kết…, tơi biết đây là nơi mình sẽ gắn bó. Tơi tự hào vì mình đang làm việc cho một nơi biết “khiến đồng tiền đẻ ra đồng tiền” với rất nhiều những chính sách cho vay ưu đãi, đảm bảo giá trị đồng tiền của khách hàng và trở thành người bạn đáng tin cậy chắp cánh cho các doanh nghiệp bay cao và vươn xa. Vì vậy, chỉ 3 năm kể từ khi mở rộng mạng lưới hoạt động, VIETBANK đã có 94 điểm giao dịch tại hầu khắp các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước, minh chứng cho sự phát triển nhanh, an tồn và bền vững của VIETBANK trong bối cảnh hiện nay. Đây là điều thứ hai khiến tơi tự hào về nơi mình cơng tác.Ti VIETBANK, mi khi trình h sơ tín dng đu có Hi đng tín dng/Ban tín dng hp trc tuyn vi nhau. Tơi rt thích điu này vì chúng tơi khơng nhng đưc hưng dn v kin thc và nghip v, mà còn nâng cao s t tin, mnh dn trưc đám đơng. Ngồi ra, tơi còn đưc trc tip trao đi thng thn vi Ban lãnh đo v kin thc và nghip v. Nh đó, tơi thy mình trưng thành hơn rt nhiu. 6 Bn tin VIETBANK S 7 (06-2012) Bn tin VIETBANK S 7 (06-2012) 7 [ trao ủoồi nghieọp vuù ]
Xem thêm

20 Đọc thêm

7 MẸO SAU CÓ THỂ GIÚP BẠN LOẠI BỎ ĐƯỢC KẺ PHÁ ĐÁM NÀY

7 MẸO SAU CÓ THỂ GIÚP BẠN LOẠI BỎ ĐƯỢC KẺ PHÁ ĐÁM NÀY

Bạn có rất nhiều dự tính? Bạn có rất nhiều việc phải làm nhưng tính cách hay chần chừ, trì hoãn công việc khiến bạn chẳng thể hoàn thành kế hoạch theo đúng ý? 7 mẹo sau có thể giúp bạn loại bỏ được “kẻ phá đám” này. 7. Có tổ chức Khi bạn không có tổ chức, không sắp xếp khoa học bạn sẽ lại trì hoãn việc mình muốn làm. Điều đầu tiên bạn muốn loại bỏ được tính trì hoãn đó là lên kế hoạch cụ thể và có tổ chức, khi làm được điều đó không có lý do gì mà bạn không thực hiện theo kế hoạch cả. 6. Có kỷ luật Nếu không có kỷ luật, bạn sẽ lại “mướn cớ” để trì hoãn nó. Cần phải nói với bản thân rằng khi bạn nói bạn sẽ làm điều gì, thì bạn sẽ phải làm điều đó. Tự tạo cho mình những kỉ luật riêng và phải tuân thủ nghiêm ngặt những điều bạn đưa ra. 5. Đặt thời hạn cho bản thân Hãy tạo cho mình một đồng hồ thời gian và gia hạn cho mỗi công việc của mình. Đừng để “nước đến chân mới nhẩy”, bạn sẽ chẳng thể hoàn thành việc gì một cách trọn vẹn và thành công cả. 4. Kết thúc công việc bạn chưa hoàn thành Bạn có một số nhiệm vụ chưa hoàn thành? Nếu bạn càng cố nguỵ biện và trì hoãn nó thì sẽ càng có thêm nhiều công việc không được hoàn tất. Hãy hoàn thành nốt những nhiệm vụ được giao trước khi bước sang làm một việc mới. 3. Mục đích của tiến bộ Không có vấn đề gì nếu bạn luôn luôn có mục đích cho sự tiến bộ của mình. Nếu bạn không nhằm mục đích tiến bộ thì làm thế nào để bạn có thể mong đợi sự thành công? Nhớ rằng thiết lập một số mục tiêu và “tóm” lấy nó nhé. 2. Tự thưởng cho bản thân Sau mỗi công việc hoàn thành, bạn nên tự thưởng cho mình. Điều này có thể bao
Xem thêm

2 Đọc thêm

7 DAYS IN MAY

7 DAYS IN MAY

Booker’s favourite lament when drinking his evening port at the Duck and Drake was the way that the youth of today expected everything to be handed to them on a silver plate. “Where is the effort, the drive,” he’d ask anyone willing to listen. Booker slammed the report shut and removed his glasses, rubbing the bridge of his nose with a forefinger and thumb. Leaning back in his chair, he swung it around to face the huge picture window behind him, staring across the grounds of the facility he’d managed for the past six years. The sun was high, glinting from the razor-wire atop a high electrified fence paralleling Military Road. The name always brought a smile to Booker’s lips, reminding him of better times. Military Road ran south-east along the Isle of Wight’s coast line, winding its way through scattered villages. It was a pleasant walk at this time of year but one Booker hadn’t been able to take for some months. The project was burying him under complexities that should have been resolved by his staff. What the hell was he paying them for, he wondered. Closing his eyes, he pictured his golden retirement fund disappearing because some stupid bitch couldn’t do her job properly. Breathing deeply he watched two gulls skimming low over the sea, trying to calm himself. The facility he administered, designated Area 7 by the authorities, but known by the staff as ‘The Camp’, had been set up in the late 1990s to research pharmaceutical methods of improving warfare. Booker was offered the post of Director General after he’d retired from the forces. Sir Craig Holland, an old army comrade, had put forward his name, smoothing the way by reaching out to the numerous government contacts he’d built up over the years. It was the loyalty shown to him by Sir Craig that had carried Booker through his initial doubts about the latest project that they were researching. The Aggression Stimulation Project, or AspByte as it was quickly christened, had raised some serious doubts in Booker’s mind, but Sir Craig had visited Area 7 personally, explaining how important the Government considered the project to be. Sir Craig was Chairman of Biosphere Cojoin Ltd, a company supplying drugs to the armed forces. He had assured Booker that there was no conflict of interests in this latest undertaking and Booker had taken his word on the matter - after all the man was a retired General, a member of COBRA, and Military Advisor to the Prime Minister. Sir Craig explained that the Aggression Stimulation Project was being set up by the army to explore the feasibility of producing a drug capable of raising aggression levels in their troops, going on to tell him that Human Rights issues were chipping away at their success rates in such places as Afghanistan - a theatre where
Xem thêm

18 Đọc thêm

148 7

148 7

- 151 - − Truyền thoại qua mạng băng rộng: SURPASS đưa ra giải pháp này nhằm cung cấp dòch vụ thoại và dòch vụ thế hệ mới sử dụng truy nhập tốc độ cao tới các thuê bao dựa trên gói (packet-based). Giải pháp này bao gồm tập đặc tính tốt nhất của PSTN, độ tin cậy cao với băng thông lớn, sự linh hoạt và các giao diện mở để giao tiếp với mạng gói. Nó có thể cung cấp VoDSL, VoCable và đặc biệt là VoAnyNet. Đặc điểm nổi bật của giải pháp này là cho phép sử dụng nhiều dòch vụ trên 1 đường dây truy nhập đơn, cho phép sử dụng một bộ điều khiển đa chức năng (chuyển mạch mềm Softswitch) và có thể được sử dụng với bất kỳ phương tiện truyền tải nào. Một sản phẩm cung cấp dòch vụ VoCable là SURPASS hiQ8000. Có thể coi hiQ8000 là một phần trong chuyển mạch mềm. − Báo hiệu: Giải pháp của SURPASS đưa ra là Signaling Overlay Network. Giải pháp này cho phép truyền nhiều loại báo hiệu, đặc biệt là báo hiệu số 7 qua NGN. Ngoài ra nó còn cho phép dễ dàng nâng cấp khả năng và các đặc tính hoạt động mà không cần quan tâm đến quá trình hoạt động báo hiệu. Sản phẩm này có tên là hiS. − Các ứng dụng thế hệ mới: Đây chính là các server hay phần mềm mở mà SURPASS cung cấp cho nhà vận hành để có thể tạo ra các đặc tính mới cho dòch vụ hay tạo ra các dòch vụ mới cho khách hàng. 3. Truy nhập thế hệ sau
Xem thêm

13 Đọc thêm

CAFE 7 SINH VIÊN

CAFE 7 SINH VIÊN

Quán café 7 sinh viên Khách hàng tại chỗ Khách hàng mang về CHỦ QUÁN THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN 17 2.Nghĩa vụ - Chủ qn: Nghĩa vụ : Là người quản lý và điều hành mọi hoạt động qn, chịu trách nhiệm trước pháp luật - quản lý: Là người thay mặt chủ qn điều hành hoạt động của nhân viên - Kế tốn: Theo dõi và ghi chép lại tất cả mọi hoạt của qn và tổng hợp chi phí và xác định doanh thu, lợi nhuận của qn báo cáo thuế - Pha chế: là người pha chế các loại thức uống - Thu ngân: Là người trực tiếp tính chi phí, thu tiền.. - Phục vụ: giới thiệu menu và phục vụ khách hàng - Lao cơng: là người rửa ly và dọn vệ sinh - Bảo vệ: là người giữ xe và bảo vệ tài sản của qn 3. Nhu cầu nhân viên, lương, đào tạo và khen thưởng a. Nhu cầu nhân viên - quản lý : 1 người, trình độ cao đẳng ngành Quản Trị Kinh Doanh - Kế tốn : 1 người, trình độ trung cấp trở lên chun ngành kế tốn
Xem thêm

50 Đọc thêm

GIÁO ÁN ANH VĂN 7 HỌC KỲ 1

GIÁO ÁN ANH VĂN 7 HỌC KỲ 1

Lesson plan E7/prepared by Giang YB/Email: ntgiangyb@yahoo.com.vnPlanning date: 04/04/2008Teaching date: 7A: .../ .... ; 7B: ..../....Period: 91Unit 15 Going out–Section A1 Video games–I. Môc tiªuHäc sinh t×m hiÓu thªm vÒ chñ ®Ò gi¶i trÝ Video Games – mét trong nh÷ng ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ ®îc c¸c em yªu thÝch ®ång thêi c¸c em còng n¾m b¾t ®îc t¸c h¹i cña viÖc ch¬i trß ch¬i ®iÓn tö.II. Contents: Vocabulary: amusement center, video games, arcade, additive Negative imperative: Don’t + V ....III. Teaching aids: Books, tape and cassette IV. Procedure: Stages Teacher s and students activities’ ’ Contents1.Warm up2. Pre listening* Net work.- Ask Ps to find out words about the entertainments+ Ask Ps to look at the pictures in textbook page 147.- Ask them some questions:? What do you see in the picture?? Are there any amusement centers in your neighborhood?? Do you often go to an amusement
Xem thêm

40 Đọc thêm

ĐỀ THI MẪU TIẾNG ANH LỚP 7

ĐỀ THI MẪU TIẾNG ANH LỚP 7

TRAN PHU JUNIOR HIGH SCHOOL THE SECOND TERM EXAMINATIONFULL NAME: …………………………………… SUBJECT: ENGLISH 7Class: 7A ………. Time : 45msMark Remark I . LISTENING (1.5 ms) : Lắng nghe rồi chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trốngYesterday evening, Ba (1) ……………………………. table tennis. Nga (2)………………….a movie. Lan( 3) …………………..to a restaurant. Hoa (4) ……………………….. chess. Nam (5)………………………………… to CDs. An (6) ………………………… a soccer match.II. VOCABULARY AND STRUCTURE. (5ms) Choose the best answer: A, B, C or D1. Em hãy chọn từ không đồng loại với các từ còn lại.A . neighbor B. children C. friend D. program2. How ………………….. are you?  I’m 1.50 meter tall.A. old B. heavy C, tall D. long3. Would you like ……………….. to the movie tonight?A . going B. go C. to go D. goes4. Điền một chữ cái thích hợp để tạo thành một từ có nghóa vào từ “ c i t _” A . e B. y C. i D. o5. He is hungry, I am hungry, ………………...A . neither B. either C. too D. so 6. Mary likes pork, ………………….. does Tom.A . neither B. either C. too D. so 7. He can’t swim, they can’t swim ,………………………………….A . neither B. too C. either D. so8. They aren’t doctors. ……………….. am I. A . too B. so C. either D. neither 9. She runs very ………………..A. slow B. slowly C. slower D. more slow10. Dạng quá khứ của động từ “ play” là:A . play B. played C, playing D. plays11. Tìm lỗi sai trong câu sau: “ He will get used to walk to school.” A B C D* Chọn từ có cách phát âm khác các từ còn lại.
Xem thêm

9 Đọc thêm

GHI ĐĨA TRÊN 700MB BẰNG NERO 7

GHI ĐĨA TRÊN 700MB BẰNG NERO 7

Ghi đĩa trên 700MB bằng Nero 7Đó hỏi: Tôi đang sử dụng phần mềm Nero 7, nhưng không ghi được đĩa 870MB. Khi add file vào lố qua 700MB là phần mềm báo lỗi không đủ khoảng trống đĩa. Mong e-CHÍP hướng dẫn giúp tôi cách nào có thể ghi được đĩa 800MB hay 870MB.Đây trả lời: Để Nero ghi được đĩa CD 800MB, trước tiên bạn cần kiểm tra ổ ghi CD của bạn có hỗ trợ ghi tăng dung lượng hay không bằng cách chạy Nero rồi vào mở menu Recorder/ Choose Recorder > chọn ổ đĩa ghi và xem các thông tin bên dưới phải có dòng “Overburn: Supported”.Sau đó, bạn mở menu File\ Options\ Expert Features > đánh dấu chọn mục Enable Disc-at-once CD overburning > chọn mục Absolute Maximum CD Size và xác lập thời gian ghi tùy theo loại đĩa như: 82:00 cho loại đĩa 80 phút (700MB), 89:30 cho loại 90 phút (791MB), 99:54:74 cho loại đĩa 99 phút (870MB) > bấm OK. Tiếp tục, mở menu File/ New > trong cửa sổ New Compilation, chọn bảng Multisession và chọn No Multisession > chọn bảng ISO rồi chọn Data Mode là Mode 2/XA.Chú ý: Nếu bạn ghi Multisession thì chỉ nên ghi tối đa là 700MB cho dù đĩa có dung lượng trên 700MB để bảo đảm an toàn dữ liệu. Khi ghi đĩa 791MB trở lên thì nên chọn tốc độ ghi tối đa là 12x.Phần mềm tự động tải hình ảnh từ WebsiteĐó hỏi: Tôi hay lên mạng để tải hình về máy cá nhân. Tôi cảm thấy việc tải hình thủ công quá chậm. Quý báo có thể giúp tôi phần mềm nào hỗ trợ tải tự động không?Đây trả lời: Bạn nên cài đặt Pictures Toolbar for Internet Explorer 2.01 (www.snapfiles.com/get/iepictoolbar.html), đây là một plugins miễn phí cho IE (tích hợp thành 1 toolbar), giúp IE có khả năng tự động tìm kiếm và tải về toàn bộ ảnh trong địa chỉ Web bất kỳ. Bạn có thể vào Options trong toolbar của công cụ này để chỉ định địa chỉ lưu trữ, dạng thức, dung lượng file tải về. Ngoài ra, bạn có thể tìm mua ở các cửa hàng dịch vụ tin học những phần mềm sau: PicDownloader (www.fuzzsoft.com/picdownloader.htm), Web Pictures Grabber (www.softcows.com/web_pictures.htm). Web Pictures Downloader (www.keronsoft.com/wpd1.html). Super Picture Finder Grabber (www.picture-finder.net/). Internet Image Browser (www.fgroupsoft.com/Internetimagebrowser/index.html).
Xem thêm

21 Đọc thêm

 LUYỆN NGHE TIẾNG ANH LỚP 7

LUYỆN NGHE TIẾNG ANH LỚP 7

Kien:I would love to,but I am going to tidy the classroom for miss Lien this evening .Nga:Ok.Would you like to come with us to the cafeteria,Lan ?Lan:Sorry.I’m going to the movie theater.Have a good time.Bye . Peter is a doctor in a hospital.He is only duty for about 70 hours a week.He has four weeks’ vacation each year. Susan is a nurse.She is only duty for 50 hours a week.She has three week’s vacation a year. Jane is a shop assistant.She works 35 hour a week.She has one week’s vacation a year. Phong is a factory worker.He works 48 hours a week.He has an annual vacation of two weeks.UNIT :8A3.Now ,look at the street map again.Listen and write the places : Go straight ahead to the second street.Turn left.What is on the right ? Go straight ahead.Turn right into the first street.What is on the left next to the restaurant ? What is on your left ? Go to the second street.Turn right .What is opposite the hotel ? What is on your right ? B4.Listen and write the price of each these five items : Mrs Robinson goes to a stationary store and buy a packet of envelopes at 2000dong and a pen at 1500 dong.She also buys writing pad at 3000dong.Then she goes to the post office and buys five stamps at 500 dong each and a 50.000 dong phone card.Add up how much Mrs Robinson spends altogether .UNIT :9A3.Listen :The robinsons had a great holiday in Nha Trang .Unfortunately , the holiday soon ended and it was time to return home .They took a bus back to Ha Noi .Liz was excited as the bus drove through the countryside.She saw rice paddies for the first time.Everything looked calm and peaceful. At four o’clock , the bus stopped at a small roadside restaurant for 10 minutes .Mr Robinson was asleep , so Mrs Robinson bought some peanuts and ice cream for Liz .The bus arrived in Ha Noi at about 7 pm . UNIT :10A2.Listen : Yesterday , Hoa got up and took a shower .She put on clean clothes .
Xem thêm

5 Đọc thêm

CHƯƠNG 7- GIỚI THIỆU VỀ GROUPPOLICY

CHƯƠNG 7- GIỚI THIỆU VỀ GROUPPOLICY

+ Giả sử công ty có hai phòng là : phòng kế toán và phòng kinh doanh+ Tại hai mức này ta tạo Organization Units – Ous tương đương với phòng kế toán và phòng kinh doanh.+ Tại mỗi phòng sẽ có các bộ phận kế toán (Ac), nhân sự (Hr), và quảng cáo (Ad).+ Vì tại mỗi bộ phận thuộc OU cấp dưới còn nhiều Client nữa nên ta vẫn thiết kế chúng ở mức OU.7. Cách tạo OU7.1. Tạo OU bằng giao diện đồ họa 1. Vào Start – Programs – Administrative Tool – Active Directory Users and Computers Giáo viên biên soạn: Võ Khôi Thọ Trang 6 of 35Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương 7 - Giới thiệu về Group Policy+ Active Directory Users and Computers có chức năng quản lý người dùng và máy tính, cũng như mọi thiết lập liên quan đến Active Directory.2. Nhấp phải chuột vào Domain hcm.vn – New – Organization Unit (OU)Giáo viên biên soạn: Võ Khôi Thọ Trang 7 of 35Active Directory Users and ComputersGiáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương 7 - Giới thiệu về Group Policy+ Mỗi OU là một đối tượng nằm trong Domain. Trong OU có thể chứa OU, người dùng (User), máy tính (Computer), và các nhóm (Group).+ OU là đơn vị nhỏ nhất được liên kết đến các đối tượng chính sách nhóm (Group Policy Objects).+ Trong màn hình New Object nhập tên OU vào khung Name như trên hình và nhấp OK. OU Phong ke toan đã được tạo.+ Thực hiện tương tự để tạo OU Phong kinh doanh+ Sau khi tạo được 2 OU cùng cấp, ta được kết quả như trong hình. Giáo viên biên soạn: Võ Khôi Thọ Trang 8 of 35Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương 7 - Giới thiệu về Group Policy
Xem thêm

35 Đọc thêm

THÔNG BÁO THÁNG 7/2012

THÔNG BÁO THÁNG 7/2012

Các bạn đang làm Guru cũ gửi tổng kết để thanh toán rồi đổi sang id Guru mới giá cao hơn. ( id < honhu250 ) Các bạn đang làm Guru cũ gửi tổng kết để thanh toán rồi đổi sang id Guru mới giá cao hơn. Thông báo 26/7/2012Chiều nay Bảo Kim lại bị lỗi, không gửi mã OTP đến điện thoại để xác nhận giao dịch nên còn 1 số bạn thanh toán qua Bảo Kim chưa chuyển tiền xong.Thông báo 24/7/2012Dự án Protypers thanh toán vào thứ 2 cho những id >3$, nhưng khoảng 48h sau mới thanh toán xong và hiện lịch sử thanh toán trên web protypers.com. Vì vậy các bạn đợi trên web thanh toán xong rồi mới gửi mail yêu cầu thanh toán.Thông báo 23/7/2012: Giải nhất tuần 13/7/2012 đến 19/7/2012 thuộc về Le The Anh / 00051869001 / TienPhongBank Tp Ho Chi Minh: 414000 đồngGiải nhì thuộc về Vu Thi Mai Phuong / 12110000090747 / BIDV Tran Dai Nghia, Ha Noi : 399000 đồng Thông báo 22/7/2012Vì hôm nay Tp Cần Thơ cúp điện từ 5h sáng đến 7h tối nên chưa hồi âm mail kịp, khuya nay mới thông báo bảng xếp hạng.Protypers đã thay đổi giao diện thanh toán như sau ( nhấn vào chữ Show sẽ hiện ra số $ đã được thanh toán )kolotibablo21-6.rarDownload FileThông báo 21/2/2012Nhằm bảo đảm sự trung thực trong thanh toán nên khi thanh toán Qlink mình sẽ hồi âm lại file ảnh có ghi kết quả Qlink tổng kết cho từng id. Thông báo 19/7/2012Đã thanh toán lương tuần 6/7/2012 đến 12/7/2012 .Thông báo 15/7/2012:
Xem thêm

6 Đọc thêm

CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

và có hiệu quả. Khai thác các nguồn vốn để đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.4. Hớng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác kế toán cho các đội công trình từ khâu mở sổ sách theo dõi thu, chi, hạch toán luân chuyển và bảo quản chứng từ đến khâu cuối cùng chuẩn bị tài liệu bàn giao quyết toán công trình.5. Thực hiện và đôn đốc việc thanh toán, đối chiếu công nợ, vay, trả trong ngoài Công ty, một cách kịp thời chính xác.5- Thực hiện đầy đủ và kịp thời nghiêm chỉnh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nớc và tổng Công ty.6. Thực hiện báo cáo tài chính năm, quý, tháng một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời.- Thực hiện báo cáo công tác công khai tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm của Công ty với hội nghị cán bộ chủ chốt hoặc hội nghị công nhân viên chức.7. Tham mu cho Giám đốc Công ty xây dựng phơng án phân phối lợi tức sau thuế và giúp giám đốc Công ty quản lý, sử dụng các quỹ của Công ty đúng với các chế độ chính sách của Nhà nớc, của Tổng Công ty.8. Chủ trì công tác kiểm kê đối chiếu và báo cáo tài sản theo quy định.9. Quản lý chặt chẽ doanh thu, chi phí và tình giá thành công trình nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, quản lý hồ sơ tài liệu chứng từ kế toán theo chế độ chính sách của Nhà nớc.10. Phòng tài chính - kế toán đợc trang bị các phơng tiện làm việc theo khả năng đơn vị cho phép.Phòng tài chính - kế toán do kế toán trởng hoặc trởng phòng trực tiếp phụ trách trực tiếp phó phòng và một số cán bộ nhân viên giúp việc thực hiện nhiệm vụ quản lý theo qui định.+ Chức năng nhiệm vụ của phòng kế hoạch - kỹ thuật Phòng kế hoạch - kỹ thuật có nhiệm vụ giúp giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ quản lý kế hoạch, kỹ thuật thi công, định mức, đơn giá, dự toán.v.v.
Xem thêm

45 Đọc thêm

E TEST 7

E TEST 7

D has an ordinary face.Part 2Read the following text and then select from the answer choices at the bottom of the text the word that best fills each blank.If you ask most people to list what makes them like someone on first meeting, they will say personality, intelligence, and sense of humor. But they are probably deceiving themselves. The characteristic that impresses people the most (6)_____ meeting anyone, from a job applicant (7)_____ a classmate, is apprearance. Unfair (8)_____ it may seem, attractive people are frequently preferred (9)______ their less attractive peers. Research begun in the early 70s has shown that (10)_____ only do good looks influence such things as choice of friends and lovers, but they can also affect grades, selection for jobs, and (11)_____ the outcome of a trial. The English test – B32very first research on this (12)_____ showed that the more attractive a person is, the more positive (13)_____ people will attribute to him or her. Attractive people are viewed as (14)______ happier, more sensitive, more interesting, and having better character than their less attractive counterparts. Related research has investigated (15)_____ attractiveness influences sex typing, the tendency of people (16)_____ assign certain stereotypical qualities to each sex. Along with (17)_____ the good qualities people associate (18)_____ good looks, attractive people tend to fit easily into sexual stereotypes. For example, attractive women are often (19)_____ as being more feminine and attractive men as more masculine.Good looks can be a serious (20)_____ for some people. (21)_____ women, in work situations that conflict with sexual stereotypes. For instance, attractive women might be (22)_____ a real disadvantage (23)_____ they aspire to occupations in (24)_____ stereotypically male traits, such as aggressiveness, are considered (25)_____ for success.6. A. when B. for C. is D. important7. A. for B. to C. as D. or8. A. that B. advantage C. as D. because9. A. than B. from C. by D. over
Xem thêm

7 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP

BÁO CÁO THỰC TẬP

Mọi công việc phân loại, tổng hợp đợc thực hiện tại phòng kế toán Công ty, kế toán căn cứ vào đó để xử lý chứng từ và nhập vào máy tính theo yêu cầu của công tác kế toán.Tại Công ty Cosevco 7, đứng đầu bộ máy kế toán là kế toán trởng trực tiếp quản lý các nhân viên kế toán, chịu trách nhiệm trớc ban lãnh đạo Công ty về công tác thu thập, xử lý và cung cấp thong tin kinh tế. Dới kế toán trởng là các nhân viên kế toán khác. Phòng gồm 5 ngời, mỗi ngời đảm đơng một phần hành kế toán gồm .+ Kế toán trởng: điều hành toàn bộ công tác kế toán tại công ty, chỉ đạo, phối hợp thống nhất trong phòng tài chính , đồng thời chịu trách nhiệm trớc pháp luật về các vấn đề trong phạm vi quyền hạn đợc giao.+ Kế toán tổng hợp: có nhiệm vụ theo dõi quản lý tình hình biến động tăng giảm TSCĐ và trích khấu hao TSCĐ theo từng quý, lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm đối với nhà nớc.+ Kế toán thanh toán và ngân hàng: có nhiệm vụ theo dõi công nợ với khách hàng và công nợ chi bằng tiền mặt, tiền gửi và tiền vay ngân hàng phát sinh hàng ngày tại công ty, giao dịch với ngân hàng về vay nợ và trả nợ đồng thời thực hiện các báo cáo cho ngân hàng.+ Kế toán tiêu thụ: Tập hợp các hoá đơn bán hàng và bảng kê tiêu thụ về số lợng và doanh thu kiểm tra đối chiếu kho hàng, công nợ với các chi nhánh, theo dõi ký quỹ với các khách hàng .+ Kế toán vật t: có nhiệm vụ theo dõi chi tiết, tổng hợp tình hình nhập, xuất từng loại vật t nh nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, ... viết phiếu nhập, xuất vật t; Hàng tháng đối chiếu nhập, xuất, tồn kho với thủ kho. Định kỳ 6 tháng và cuối 8Giám đốc công tyPhó giám đốc công tyXí nghiệp SX khuôn
Xem thêm

33 Đọc thêm

7 BƯỚC CẢI TIẾN QUY TRÌNH QUẢN LÝ

7 BƯỚC CẢI TIẾN QUY TRÌNH QUẢN LÝ

7 bước cải tiến quy trình quản lý Quy trình quản lý kinh doanh (Business Process Management – BPM) là một phương pháp hiệu quả trong việc sắp xếp tổ chức để phù hợp với mong muốn và nhu cầu của khách hàng. Đây là hướng tiếp cận hệ thống quản lý một cách tổng thể nhằm thúc đẩy hiệu quả kinh doanh phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập về công nghệ. Khi một tổ chức phấn đấu thực hiện những mục tiêu của mình, BPM sẽ giúp họ cải tiến quy trình một cách liên tục – quá trình để xác định, đo lường và cải thiện quy trình kinh doanh của họ. Về cốt lõi, BPM là quy trình xây dựng và cải tiến quy trình kinh doanh. Dù lựa chọn phương pháp nào, chúng ta cũng nên đi theo một quy trình nhất định. Giống như một chuyến đi, bạn cần phải biết mình đang ở đâu, muốn đi
Xem thêm

5 Đọc thêm

 THE ART OF PUBLIC SPEAKING DALE CARNAGEY 7

THE ART OF PUBLIC SPEAKING DALE CARNAGEY 7

We asked him, "When do you think the time will come that these people can be placed in a position of self-support?" He replied to us, with deep feeling, "“Only the good God or the great [r]

5 Đọc thêm

SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 7/2011

SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 7/2011

SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 7/2011 Trình bày: Đ/c Nguyễn Văn Long –TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên Tỉnh ủy TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011 TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH - QUỐC PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘIVĂN HÓA – XÃ HỘIAN NINH – QUỐC PHÒNGCÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo cấp ủy trực thuộc, các ban cán sự đảng, đảng đoàn triển khai thực hiện.- UBND tỉnh đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết; chỉ đạo thực hành tiết kiệm điện, tiết kiêm 10% chi thường xuyên ngân sách; rà soát cắt giảm, đình hoãn, giản tiến độ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách
Xem thêm

47 Đọc thêm

15 THỦ THUẬT CHO WINDOWS 7

15 THỦ THUẬT CHO WINDOWS 7

để thấy cả History, Favorite khi cuộn chuột lên xuống.http://i451.photobucket.com/albums/qq232/vubuntu/win7/touch.png11. HIỂN THỊ Ổ ĐĨACắm thẻ nhớ vào máy, tá hỏa chẳng thấy nó đâu, tưởng như thẻ hỏng. Chia ổ cứng làm 3 ổ mà bây giờ đi đâu mất một ổ... Không lo,vấn đề là do Windows 7 tạm ẩn những ổ đó. Không hiểu đây là cải tiến hay cải lùi nhưng nếu ổ đĩa của bạn trống (không chứa dữ liệu) thì Windows 7 sẽ không hiển thị nó. Kết quả là ta cảm thấy như bị mất mất ổ đĩa.http://i451.photobucket.com/albums/qq232/vubuntu/win7/hiddendisk.pngĐể hiển thị ổ đĩa, bạn mở một cửa sổ Explorer, nhấn vào Tools > Folder Options > View bỏ tùy chọn "Hide empty drives in the computer folder".12. MỞ RỘNG “Send to...”Khi bạn nhấn chuột phải vào một file hay folder và chọn Send to, rất có thể địa chỉ cần gửi file/folder tới không hiển thị trong danh sách. Thao tác mở rộng danh sách trong Send to rất đơn giản: chỉ việc nhấn Shift khi nhấn chuột phải vào đối tượng.http://i451.photobucket.com/albums/qq232/vubuntu/win7/sendto3.png13. “LẮC” MỘT CỬA SỔ ĐỂ THU NHỎ CÁC CỬA SỔ KHÁCGiả sử bạn đang mở nhiều cửa sổ và chúng chiếm dụng hết diện tích bề mặt màn hình, bạn muốn thu nhỏ tất cả chỉ giữ lại cửa sổ đang làm việc, vậy thì làm như sau: nhấn giữ vào thanh tiêu đề của cửa sổ làm việc rồi lắc qua lại.http://i451.photobucket.com/albums/qq232/vubuntu/win7/shake.pngNgoài ra, bạn còn có thể khám phá thêm các hiệu ứng cửa sổ hiện hành trong suốt, tạm nhường chỗ cho cửa sổ khác khi ta đưa trỏ chuột qua. Phải nói là trông rất sang trọng. Không hiểu bác Gates học vụ “lắc” này ở Linux, Mac hay tự nghĩ ra nhưng hay đấy chứ14. KHÁM PHÁ CALCULATOR, PAINT, WORDPAD...Nếu nhìn thoáng qua, những chương trình đặc trưng Windows này không khác mấy so với các phiên bản trên Vista hay XP, nhưng nếu thử dùng bạn sẽ thấy chúng gần như mới hoàn toàn. Ví dụ, Windows Media Player chơi được cả file M2TS (định dạng video raw của các máy quay Sony HD độ phân giải cực cao 1080i) mà không cần phải cài thêm codec. Hoặc, Calculator, nếu chuyển chế độ ta sẽ thấy một máy tính khoa học, thống kê, lập trình hoành tráng, lại còn chuyển đổi đơn vị đo lường...http://i451.photobucket.com/albums/qq232/vubuntu/win7/cal2.png
Xem thêm

4 Đọc thêm

QUẢN TRỊ MẠNG LAB 7 - INTERVLAN

QUẢN TRỊ MẠNG LAB 7 - INTERVLAN

CCNA LAB No. 7: Inter VLAN Routing CONFIGURATION Lab time: 1 session Students are recommended to read the entire lab requirement before starting. The TIP session should only be used for troubleshooting. For any problem concerns hardware or losing connectivity, please contact instructor.Topology:Caution 1. On switch 3550, you must encapsulate the port with dot1q or isl type before turn that port to trunk mode. Task1. On router Cisco 2600 configure trunk encapsulation and assign VLAN ID for each subinterfaces R4(config)#int e0/0 R4(config-if)#no shut R4(config-if)#exit R4(config)#int e0/0.3 R4(config-subif)#encapsulation dot1Q 3 R4(config)#int e0/0.5 R4(config-subif)#encapsulation dot1Q 52. Configure two Ethernet subinterfaces on Router R4 to use the last usable IP addresses in subnet 172.0.34.0/24 and 172.0.45.0/24 R4(config)#int e0/0.3 R4(config-subif)#ip address 172.0.34.253 255.255.255.0 R4(config)#int e0/0.5 R4(config-subif)#ip address 172.0.45.253 255.255.255.03. Configure Port fa0/4 to turn its mode to trunk mode. Match the trunk encapsulation protocol between port fa0/4 and Ethernet subinterface on Router. Sw3550-2(config)#int f0/4 Sw3550-2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q Sw3550-2(config-if)#switchport mode trunk 4. Create 2 VLANs on the Switch and add ports in to them as in the above figure. Sw3550-2(config)#vlan 2
Xem thêm

2 Đọc thêm

7 BƯỚC ĐỂ THÀNH CÔNG KHI CHỌN NHƯỢNG QUYỀN

7 BƯỚC ĐỂ THÀNH CÔNG KHI CHỌN NHƯỢNG QUYỀN

7 bước để thành công khi chọn nhượng quyền thương hiệuNhượng quyền là cách tuyệt vời nhất để bắt đầu công việc kinh doanh. Chúng ta sẽ nhận được khá nhiều “lợi ích” khi thực hiện nhượng quyền như phát triển thương hiệu, thị trường, sản phẩm, quy trình sản xuất, hệ thống quản lý,.. Theo một cuộc nghiên cứu được thực hiện hồi đầu năm của Hiệp hội các tổ chức ngiên cứu về nhượng quyền thương hiệu thì việc xây dựng kinh doanh thông qua nhượng quyền là một giải pháp hết sức thành công khi đã giải quyết hơn 18 triệu việc làm cho nhân công Mỹ và khoảng 9.5% sản luợng kinh tế của khu vực kinh tế tư nhân.Nếu bạn nhận thức được nhượng quyền chính là động lực giúp bạn phát triển công việc kinh doanh kế tiếp thì tại sao bạn không bắt tay vào việc tìm hiểu mình sẽ cần phải làm những gì sau đó?Người ta đã bàn luận rất nhiều về đề tài này. Mỗi người đều có những ý kiến khác nhau khi cho bạn biết bạn cần làm gì để bạn có ý niệm hoàn hảo nhất cho bạn và cả công việc kinh doanh. Tại franchoice, giúp các bạn “phát hiện” cơ hội lý tưởng nhất, tốt nhất cho các bạn là nhiệm vụ của chúng tôi. Và kết quả là hàng ngàn người đã tìm đến chúng tôi và sau đó thì họ nhận ra “giấc mơ” của mình.Chúng tôi sẽ giới thiệu một số phương pháp tiếp cận để giúp bạn đạt những gì mong muốn khi thực hiện nhượng quyền.Bước 1: Trước khi bắt đầu nghĩ về việc được nhượng quyền thương hiệu, hãy xem xét nhân tố quan trọng nhất, quyềt định mọi chuyện. Đó chính là bản thân các bạn.Bạn đã có những kỹ năng nào, kinh nghiệm và cả sở thích của chính bạn?Hãy xem xét lại các công việc đã qua và xác định: bạn thích và không thích điều gì ở chúng. Sau đó thì hãy lập một bảng so sánh điểm mạnh và điểm yếu của bạn trong các công việc đó. Bạn có thể kiếm bao nhiêu tiền và bạn thích có bao nhiêu tiền?
Xem thêm

4 Đọc thêm