CẮT ẢNH THEO KHUNG HÌNH PART 3 POT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CẮT ẢNH THEO KHUNG HÌNH PART 3 POT":

NGUYÊN LÝ CẮT VÀ DỤNG CỤ CẮT CHƯƠNG 3

NGUYÊN LÝ CẮT VÀ DỤNG CỤ CẮT CHƯƠNG 3

Theo tính chất gia công: dao tiện thô, dao tiện tinh và dao tiện tinh xác.Theo phương chạy dao: dao phải, dao trái.Theo phương chạy dao: dao phải, dao trái.Theo phương pháp chế tạo: dao đầu liền, dao hàn tấm, dao đầu chắp gắn mảnh v.vTheo phương pháp chế tạo: dao đầu liền, dao hàn tấm, dao đầu chắp gắn mảnh v.vTheo loại vật liệu dụng cụ cắt: dao thép gió, dao hợp kim cứng, dao mảnh sứ, dao kim cươngTheo loại vật liệu dụng cụ cắt: dao thép gió, dao hợp kim cứng, dao mảnh sứ, dao kim cương 33DAO TIỆN DAO TIỆN (Turning Tools)(Turning Tools) 4§2. NH NGỮ vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kÕt cÊu cña dao tiÖn (Fundamental issues of a turning tool structure)2.1. Ph­¬ng mµi mßn vµ mµi s¾c l¹i m¶nh dao:Θ - Góc hợp bởi mặt đáy và phương mài sắc lại mảnh dao. ∆h∆Cγαphu¬ng mµi s¾c l¹i m¶nh dao
Xem thêm

30 Đọc thêm

Định lượng mô, tế bào bằng phân tích hình ảnh (Quantifying tissues, cells by image anaslysis) potx

ĐỊNH LƯỢNG MÔ, TẾ BÀO BẰNG PHÂN TÍCH HÌNH ẢNH (QUANTIFYING TISSUES, CELLS BY IMAGE ANASLYSIS) POTX

cách sắp xếp trong không gian của những kết cấu cơ bản, sự phụ thuộc của các kết cấu cơ bản này với kết cấu cơ bản khác. Nh vậy, kết cấu đầy đủ của một đối tợng sẽ đợc xác định nh một thực thể trọn vẹn. 3. Để có tính chính xác khi tái hiện và so sánh kết quả trong cùng một labo. và giữa các labo. khác nhau, phải: Tính số liệu gần đúng của kết cấu đối tợng trên cơ sở xác định rõ từng kết cấu cơ bản của đối tợng. Mỗi kết cấu cơ bản đợc coi là một vùng trọn vẹn. Qui định kiểm tra định kỳ chất lợng các phơng tiện, kỹ thuật Phân tích các dữ liệu Các phơng pháp tập hợp các số liệu và thống kê phân loại nhằm cung cấp các thông tin phục vụ cho việc mô tả và tái hiện một cách khái quát các tham số đã xác định trên một lợng lớn hình ảnh đã phân tích. Thống kê phân loại là phơng pháp đặt các trị số đã đo đếm trên các quần thể tế bào giống nhau và khác nhau trên cơ sở một số ít đặc điểm theo một hớng khảo sát nh: phân tích các hàm số phân bố, các số đo phối hợp (trung tuyến, trung bình, phơng thức (mode), kiểu lệch, lệch đối xứng, tham số độ thoải); các test so sánh các giá trị trung bình, các tỉ lệ, các phơng sai và mối quan hệ Mỗi phơng pháp phân tích là một công cụ đặc biệt để cho phép giải một loạt những vấn đề đặt ra, nh: (1) phán đoán những quần thể không
Xem thêm

4 Đọc thêm

Slide bài giảng lịch sử lớp 7 ba lần kháng chiến chống nguyên mông

SLIDE BÀI GIẢNG LỊCH SỬ LỚP 7 BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGUYÊN MÔNG

-- Đồng thanh hô quyết đánh Bài tập 1:Nối các sự kiện bên phải cho phù hợp với các nhân vật ở bên trái?- Trần Quốc ToảnThích hai chữ "Sát thát" vào cánh tay - Các cụ phụ lão Bóp nát quả cam không biết- Các chiến sĩD. Đ a ton bộ quân ra đánh địch ngay từ đầu .Bài 2: Khoanh tròn vào Đáp án đúng, trong các câu d ới đây về cách đánh giặc thời Trần?A. Vừa cản giặc, vừa rút quân. B. Tránh thế giặc mạnh ban đầu, chờ thời cơ chúng yếu tiến lên tiêu diệt.C. "Thực hiện v ờn không nhà trống" làm cho địch thiếu về l ơng thực.* Học bài, tập chỉ bàn đồ, đọc tr ớc phần III:Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm l ợc Nguyên .1 Nêu một số dẫn chứng về nhà Nguyên chuẩn bị xâm l ợc Đại Việt lần ba .2 T ờng thuật diễn biến trận Vân Đồn (theo l ợc đồ h32).3 Sau trận Vân Đồn tỡnh thế quân ta nh thế nào sgk t62 4 Trình bày diễn biến trận Bạch Đằng tháng 4 năm 1288 theo l ợc đồ h33-sgk t64.Bài giảng kết thúcXin chân thành cảm ơn
Xem thêm

14 Đọc thêm

13 - chẩn đoán hình ảnh ct sọ não

13 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH CT SỌ NÃO

ụụmmááu khoang ngou khoang ngoàài mi mààng ng ccứứngngHHìình nh

18 Đọc thêm

Thi HSG máy tính

THI HSG MÁY TÍNH

1 21, 2U U= =3. Tính các giá trị từ 11U đến 20UCâu 7: Hình thang vuông ( // )ABCD AB CD có góc nhọn BCDα=, độ dài các cạnh ,BC m CD n= =a) Tính diện tích, chu vi và các đường chéo của hình thang ABCD theo ,m n và α.b) Tính ( chính xác đến 4 chữ số thập phân ) diện tích, chu vi và các đường chéo của hình thang ABCD với ,

2 Đọc thêm

Đề thi toàn quốc giải toán MTCT năm 2009

ĐỀ THI TOÀN QUỐC GIẢI TOÁN MTCT NĂM 2009

tgg+ ° + ° − °+ ° + ° − °Câu 2: Hình chữ nhật ABCD có độ dài các cạnh AB = m, BC = n. Từ A kẻ AH vuông góc với đường chéo BD a) Tính diện tích tam giác ABH theo m, nb) Cho biết m = 3,15 cm và n = 2,43 cm. Tính ( chính xác đến 4 chữ số thập phân) diện tích tam giác ABH Câu 3: Đa thức 6 5 4 3 2( )P x x ax bx cx dx ex f= + + + + + +có giá trị là 3; 0; 3; 12; 27; 48 khi x lần lượt nhận giác trị là 1; 2; 3; 4; 5; 6a) Xác định các hệ số a, b, c, d, e, f của P(x)b) Tính giá trị của P(x) với x = 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 Câu 4: 1. Hình chóp tứ giác đều . O ABCDcó độ dài cạnh đáy BC a=, độ dài cạnh bên OA l=a) Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình chóp . O ABCDtheo a
Xem thêm

2 Đọc thêm

MTBT lop 8 trung hoc co so

MTBT LOP 8 TRUNG HOC CO SO

tgg+ ° + ° − °+ ° + ° − °Câu 2: Hình chữ nhật ABCD có độ dài các cạnh AB = m, BC = n. Từ A kẻ AH vuông góc với đường chéo BD a) Tính diện tích tam giác ABH theo m, nb) Cho biết m = 3,15 cm và n = 2,43 cm. Tính ( chính xác đến 4 chữ số thập phân) diện tích tam giác ABH Câu 3: Đa thức 6 5 4 3 2( )P x x ax bx cx dx ex f= + + + + + +có giá trị là 3; 0; 3; 12; 27; 48 khi x lần lượt nhận giác trị là 1; 2; 3; 4; 5; 6a) Xác định các hệ số a, b, c, d, e, f của P(x)b) Tính giá trị của P(x) với x = 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 Câu 4: 1. Hình chóp tứ giác đều . O ABCDcó độ dài cạnh đáy BC a=, độ dài cạnh bên OA l=a) Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình chóp . O ABCDtheo a
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐỀ THI CAISIO TOÁN 9

ĐỀ THI CAISIO TOÁN 9

1 21, 2U U= =3. Tính các giá trị từ 11U đến 20UCâu 7: Hình thang vuông ( // )ABCD AB CD có góc nhọn BCDα=, độ dài các cạnh ,BC m CD n= =a) Tính diện tích, chu vi và các đường chéo của hình thang ABCD theo ,m n và α.b) Tính ( chính xác đến 4 chữ số thập phân ) diện tích, chu vi và các đường chéo của hình thang ABCD với ,

2 Đọc thêm

Tài liệu Cắt lớp vi tính sọ não pdf

TÀI LIỆU CẮT LỚP VI TÍNH SỌ NÃO PDF

ụụmmááu khoang ngou khoang ngoàài mi mààng ng ccứứngngHHìình nh

18 Đọc thêm

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY CASIO TOÀN QUỐC 2009

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY CASIO TOÀN QUỐC 2009

1 21, 2U U= =3. Tính các giá trị từ 11U đến 20UCâu 7: Hình thang vuông ( // )ABCD AB CD có góc nhọn BCDα=, độ dài các cạnh ,BC m CD n= =a) Tính diện tích, chu vi và các đường chéo của hình thang ABCD theo ,m n và α.b) Tính ( chính xác đến 4 chữ số thập phân ) diện tích, chu vi và các đường chéo của hình thang ABCD với ,

2 Đọc thêm

MÁY CẠP ĐẤT ppt

MÁY CẠP ĐẤT PPT

Chương MÁY CẠPMáy cạp là loại máy vừa đào vừa vận chuyển đất, nó cắt gọt đất theo từng lớp, chứa đất vào thùng, rồi vận chuyển đất đi đến nơi đổBộ phận thao tác gồm:thùng chứa 4, lưỡi dao cắt đất 1, phía trước thùng có nắp 8. Phần sau thùng tựa trên các bánh xe 6. Phần trước thùng tựa vào cặp càng 2 tại khớp 3. Càng 2 liên kết với đầu máy kéo 12 bằng một dầm cong 10 và khớp quay 11 Hình b&c: máy cạp tự hànhHình d: máy cạp rơ moócQuá trình thao tác như sau:khi xe đến nơi đào đất, xy lanh thuỷ lực 5 mở nắp thùng 8, xy lanh thuỷ lực 9 hạ thùng xuống để dao cắm vào đất với góc nghiêng 3545 độ, cắt gọt lớp đất và xúc ngay vào thùng. Khi thùng đầy thì xy lanh 9 nâng thùng lên cao khỏi mặt đất, nắp thùng đóng lại và xe chạy mang đất đến nơi đổSơ đồ làm việc của máy cạp:a/ khi đào xúc đấtb/ khi vận chuyển đất
Xem thêm

9 Đọc thêm

Ả Grêten thông minh potx

Ả GRÊTEN THÔNG MINH POTX

đi”. chặt cái cánh và ăn ngon lành. Ăn xong một cánh, tự bảo : “Mình phải chặt nốt cái cánh kia đi nếu không ông chủ về thấy có gì thiếu”. xơi cả cái cánh rồi ra cửa sổ xem chủ về chưa nhưng không thấy ai ! Ai mà biết ông ấy nghĩ ra cái gì ? Không thấy họ về, có thể là họ đi đâu đấy. nói : -“Này, Grêten ạ, việc gì mà phải thắc mắc ! Khi bắt đầu ăn một con gà thì hãy uống nữa đi và chén nốt đi ! Sau đó thì sẽ yên tâm. Tại sao lại phí của giời thế”. lại chạy xuống hầm, uống ra trò rồi chén nốt con gà một cách vui vẻ. Thế là ăn sạch một con gà. Chủ thì vẫn chưa về. Grêten liếc nhìn con gà thứ hai và nói : - “Phải cho con này đi theo con kia thôi, không thể tách chúng ra được. Đối xử với con kia thế nào thì hẳn là đối với con này cũng phải thế. Mình cho là nếu có uống thêm một chút thì cũng chẳng hại gì”. lại phấn khởi uống , con gà thứ hai cũng chạy theo con thứ nhất. Khi đang ăn ngon lành thì ông chủ về. - Nhanh lên, Grêten – ông chủ gọi to – khách đến ngay giờ đấy. - Thưa vâng, – Grêten trả lời – xong ngay đây ạ. Ông chủ đến bàn ăn xem sắp xếp đủ chưa. Ông mang con dao để cắt thịt đi mài. Đúng lúc đó, khách gõ cửa khe khẽ và lịch sự. Grêten ra cửa, thấy khách thì đưa ngón tay lên môi ra hiệu và nói : - Khẽ chứ ! Khẽ chứ ! Ông hãy mau chạy ngay đi ! Nếu chủ tôi trông thấy ông thì nguy cho ông đấy. Chủ tôi đã mời ông đến ăn, nhưng cốt để xẻo đôi tai ông đấy. Ông có nghe tiếng mài dao không ? Khách nghe quả là đúng có tiếng mài dao, vội ba chân bốn cẳng chạy xuống thang. Grêten lúc đó cũng vội chạy đến chỗ ông chủ mồm loa mép giải : - Ông ơi, khách của ông sao quý hoá thế ! - Ồ, mày nói gì lạ vậy, Grêten ? - Ông ta đã cướp của cháu hai con gà đặt trên đĩa rồi chạy biến đi. - Tệ quá – ông chủ nói, tiếc rẻ hai con gà mái ngon lành – ít ra thì ông ta cũng phải để lại một con cho mình chứ ! Ông gọi to mời khách trở lại, nhưng khách giả đò không nghe thấy. Ông liền chạy theo khách, dao hãy còn cầm ở tay và réo : “Một thôi ! Một thôi ! – ý nói là khách
Xem thêm

3 Đọc thêm

Văn nhân & Ả đào potx

VĂN NHÂN & Ả ĐÀO POTX

hát”. Phải nói rằng văn hóa đào, văn hóa ca trù đã thấm đẫm trong sáng tạo của thi sĩ, văn sĩ trước 1945. Cũng tại Khâm Thiên, Nguyễn Tuân đã sống và tích lũy vốn liếng cho các tác phẩm về ca trù như Đới roi, Chùa Đàn. Trần Huyền Trân đã sống ở ngõ Cống Trắng, Khâm Thiên. Chàng thi sĩ tài hoa của xứ sở “Rau tần” này đã tặng danh ca Quách Thị Hồ những dòng thơ chứa chan niềm ưu tư: Tự cổ sầu chung kiếp xướng ca/ Mênh mông trời đất vẫn không nhà/ Người ơi mưa đấy ? Hay sênh phách/ Tay yếu gieo lòng xuống chiếu hoa. … Thôi khóc chi ai kiếp đọa đầy/ Tỳ bà tâm sự rót nhau say/ Thơ ta gửi tặng người ngâm nhé/ Cho vút giọng sầu tan bóng mây. Năm ấy Quách Thị Hồ tròn 30 tuổi. Thế Lữ, Vũ Hoàng Chương, Xuân Diệu, Nguyễn Bính cũng có nhiều bài thơ gửi gắm tâm hồn đồng điệu với các đào nương đem tài sắc tuổi thanh xuân dâng tặng tri âm. Với Thế Lữ là “Bên sông đưa khách”, với Vũ Hoàng Chương là “Nghe hát” nắn nót câu chữ như ai nắn phím tơ: Phách ngọt, đàn say, nệm khói êm/ Tiếng ca buồn nổi giữa chừng đêm/ “Canh khuya đưa khách…”. Lời gieo ngọc/ Mơ gái Tầm Dương thoảng áo xiêm. Với Xuân Diệu là “Lời kỹ nữ”, mà theo Hoài Thanh thì “Người kỹ nữ của Xuân Diệu cũng bơ vơ như người Tỳ bà phụ. Nhưng nàng không lặng lẽ buồn mà ta thấy nàng run lên vì đau khổ: Em sợ lắm. Giá băng tràn mọi nẻo;/ Trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương da”… Lại có câu chuyện rằng có một đào nương tài sắc vẹn toàn, từng làm mê mẩn bao quan viên và tao nhân mặc khách. Một đêm mưa gió, nàng đi hát ở làng bên trở về thì bị cảm lạnh và qua đời ngay bên cầu Trò (Sơn Tây). Dân làng và các quan viên thương cảm nàng đã chôn cất và lập miếu thờ nàng ngay bên cầu. Câu chuyện ấy khiến bao người xót thương cho thân phận tài hoa bạc mệnh, ‘nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương’ của người ca nữ nọ. Nhà thơ Vũ Đình Liên nghe chuyện, cảm động mà viết bài Cảm tạ với hai câu kết: Tạ lòng nào biết nên chi được/ Phách ngọc dồn thêm một nhịp vàng. Sau khi nghe chuyện và đọc bài thơ của Vũ Đình Liên, chung với mối đồng cảm ấy, họa sĩ Bùi Xuân Phái đã ký họa lại hình ảnh của người ca nữ qua tưởng tượng. Những nét vẽ gầy guộc mảnh mai của ông như thấu được cả cái thân phận tài hoa nhưng mệnh bạc.
Xem thêm

11 Đọc thêm

Tài liệu Nâng Cấp Ảnh part 12 pptx

TÀI LIỆU NÂNG CẤP ẢNH PART 12 PPTX

, lại Đây chỉ i một tut đơlà các bướcơn giản nữa.c cơ bản, từ. Thể theo yừ đó các bạnyêu cầu củan có thể pháa 1 số bạn, tá

3 Đọc thêm

Tài liệu Recovery-Image Upgrade part 14 pptx

TÀI LIỆU RECOVERY-IMAGE UPGRADE PART 14 PPTX

, lại Đây chỉ i một tut đơlà các bướcơn giản nữa.c cơ bản, từ. Thể theo yừ đó các bạnyêu cầu củan có thể pháa 1 số bạn, tát triển thêmtớ làm cái tum nhóa ut này

3 Đọc thêm

Lịch sử các cuộc xung đột giữa Israel và các quốc gia Ả-rập_3 pptx

LỊCH SỬ CÁC CUỘC XUNG ĐỘT GIỮA ISRAEL VÀ CÁC QUỐC GIA Ả-RẬP_3 PPTX

Lịch sử các cuộc xung đột giữa Israel và các quốc gia -rập Moshe Dayan quyết định dùng chiến thuật đánh thốc: tập trung một đoàn thiết giáp ồ ạt tiến lên, mở đường xuyên qua phòng tuyến địch, tấn công vào một vị trí. Khi một lỗ hổng được mở, xe tăng xông lên và tiến tới không ngừng nghỉ. Bên cạnh đó, bộ binh và đặc nhiệm sẽ nhảy dù xuống khu vực kênh Suez. Ngoài ra, radio Israel còn tung những tin tức thất thiệt để đánh lừa địch, tạo sự hỗn loạn trong hàng ngũ tướng lĩnh đối phương. Khi nghe tin quân sự qua làn sóng đài Do Thái, Bộ chỉ huy tối cao Ảrập lầm tưởng rằng quân Israel đang cùng quẫn trên sa mạc Neguev hay trên Dải Gaza, trong khi trên thực tế, Cairo bị uy hiếp đến nơi. Có một lần các máy bay Ảrập đua nhau hạ cánh xuống phi trường Al Arish. Chẳng có gì đáng ngờ cả, cờ Ai Cập vẫn phấp phới trước gió và đài kiểm soát không lưu vẫn lanh lảnh giọng phát thanh viên Ảrập. Mà có thông tin nào về việc Israel đã chiếm được phi trường này đâu. Thế là, quân Do Thái tóm gọn cả một phi đội. Chiến dịch quân sự diễn ra theo đúng dự kiến của Bộ Quốc phòng Israel. Đòn phủ đầu sấm sét được tung ở Ai Cập. Sau những loạt bom, rocket và liên thanh của Israel, Cairo hầu như không còn một chiếc máy bay nào chiến đấu được. Phải mất 1 tiếng đồng hồ sau, nội các Nasser mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tất cả thế giới ngạc nhiên, không hiểu tại sao phi công Israel lại nhằm trúng đích một cách tài tình như vậy. Báo chí hồi đó đồn đại Tel Aviv có một khí giới bí mật nào đó. Tuy nhiên, những bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy các sân bay đều bị san phẳng bởi bom và rocket thường. Trên bộ, Moshe Dayan vẫn dùng chiến thuật từ năm 1956: chia 3 mũi
Xem thêm

7 Đọc thêm

ẢNH HƯƠNG CỦA THUỐC BVTV.....

ẢNH HƯƠNG CỦA THUỐC BVTV.....

TRANG 1 TRANG 2 BÀI 19: ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC HOÁ HỌC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN QUẦN THỂ SINH VẬT TRANG 3 BÀI 19: Ả NH HƯỞNG CỦA THUỐC HOÁ HỌC BVTV ĐẾN QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG I.. Ả NH H[r]

27 Đọc thêm

Ả Grê-ten Thông Minh docx

Ả GRÊ-TEN THÔNG MINH DOCX

biết ông ấy nghĩ ra cái gì? Không thấy họ về, có thể là họ đi đâu đấy. nói: -“Này, Grê-ten ạ, việc gì mà phải thắc mắc! Khi bắt đầu ăn một con gà thì hãy uống nữađi và chén nốt đi! Sau đó thì sẽ yên tâm. Tại sao lại phí của giời thế”. lại chạy xuống hầm,uống ra trò rồi chén nốt con gà một cách vui vẻ. Thế là ăn sạch một con gà. Chủ thì vẫn chưa về. Grê-ten liếc nhìn con gà thứ hai và nói: - “Phải cho con này đi theo con kia thôi, không thể tách chúng ra được. Đối xử với con kia thếnào thì hẳn là đối với con này cũng phải thế. Mình cho là nếu có uống thêm một chút thì cũngchẳng hại gì”. lại phấn khởi uống, con gà thứ hai cũng chạy theo con thứ nhất. Khi đang ănngon lành thì ông chủ về. - Nhanh lên, Grê-ten – ông chủ gọi to – khách đến ngay giờ đấy. - Thưa vâng, - Grê-ten trả lời – xong ngay đây ạ. Ông chủ đến bàn ăn xem sắp xếp đủ chưa. Ông mang con dao để cắt thịt đi mài. Đúng lúc đó,khách gõ cửa khe khẽ và lịch sự. Grê-ten ra cửa, thấy khách thì đưa ngón tay lên môi ra hiệu vànói: - Khẽ chứ! Khẽ chứ! Ông hãy mau chạy ngay đi! Nếu chủ tôi trông thấy ông thì nguy cho ôngđấy. Chủ tôi đã mời ông đến ăn, nhưng cốt để xẻo đôi tai ông đấy. Ông có nghe tiếng mài dao
Xem thêm

2 Đọc thêm

Các món gà –phần 13 pdf

CÁC MÓN GÀ –PHẦN 13 PDF

Nguyên Liệu: 2 cây mì căn 1/2 củ hành tây 1 teaspoons xả bằm 1/2 teaspoon bột curry 2 tép tỏi bằm. Xì dầu, bột nêm, đường vài cọng ngò Cách làm: Mì căn xé miếng (mì căn xé chứ không cắt nha). Ướp với 1 teaspoon bột nêm, 1 teaspoon đường, 1 teaspoon xì dầu, 1/2 teaspoon curry, sả, trộn đều, để ngấm khoảng 1 tiếng. Cho vào chảo 1 teaspoon dầu ăn, chờ nóng cho tỏi bằm vào phi cho thơm. Xong trút mì căn vào, đảo khoảng 10 phút. Sau đó thái 1/2 củ hành tây cho vào đảo đều, nêm nếm lại cho vừa ăn theo khẩu vị. Trút ra dĩa, rải vài cọng ngò cắt khúc lên trên cho đẹp, dọn ra ăn với cơm.
Xem thêm

5 Đọc thêm

ĐỀ THI HSG TOÀN QUỐC CẤP THCS NĂM 2009

ĐỀ THI HSG TOÀN QUỐC CẤP THCS NĂM 2009

1 21, 2U U= =3. Tính các giá trị từ 11U đến 20UCâu 7: Hình thang vuông ( // )ABCD AB CD có góc nhọn BCDα=, độ dài các cạnh ,BC m CD n= =a) Tính diện tích, chu vi và các đường chéo của hình thang ABCD theo ,m n và α.b) Tính ( chính xác đến 4 chữ số thập phân ) diện tích, chu vi và các đường chéo của hình thang ABCD với ,

2 Đọc thêm