NGẮM “CÁI MẶC” TRÊN KHẮP THẾ GIỚI POTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NGẮM “CÁI MẶC” TRÊN KHẮP THẾ GIỚI POTX":

BÁO CÁO THẾ GIỚI VỀ THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ EM

BÁO CÁO THẾ GIỚI VỀ THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ EM

Bng 6.1 0.6 0.4BÁO CÁO TH GII V PHÒNG CHNG THƯƠNG TÍCH  TR EM 167Mỗi địa điểm, với hệ thống giám sát thí điểm xuất phát từ cùng một quy trình, đã được yêu cầu đệ trình tới 550 trường hợp, dựa trên các mẫu liên tiếp, không ngẫu nhiên, tới trung tâm điều phối tại trường Đại học Johns Hopkins. Các số liệu được thu thập từ tháng Giêng đến tháng Mười hai năm 2007, với khoảng thời gian trung bình là 25 tuần để thu thập 550 trường hợp.Các kết quả sơ bộ từ nghiên cứu thí điểm này được trình bầy tại BẢNG C.1 của Phụ Lục  ống kê này.Tài liệu tham khảo1.  ống kê phân loại bệnh tật quốc tế và các vấn đ ề liên quan đến y tế, bản sửa đổi lần thứ 10. Tập 1: Danh sách được trình bầy bằng biểu bảng; Tập 2: Sổ tay hướng dẫn; Tập 3: Chỉ số. Geneva, Tổ chức Y tế  ế giới, 1992–1994.2. Murray CJL, Lopez AD. Gánh nặng bệnh tật toàn cầu: một đánh giá toàn diện về tử vong và tàn tật do bệnh tật, thương tích, và các yếu tố nguy cơ trong năm 1990 và dự báo tới năm 2020. Boston, MA, Trường Y tế Công Cộng Harvard, 1996 (Số sê ri cho Gánh nặng bệnh tật toàn cầu và thương tích, Tập I).3. Mathers C và các cộng sự. Gánh nặng bệnh tật toàn cầu 2000: Các phương pháp và kết quả, Phiên bản 2. Geneva, Tổ chức Y tế  ế giới, 2002 (GPE Discussion Paper, No. 50).4. Báo cáo Y tế  ế giới 2002. Changing history. Geneva, Tổ chức Y tế  ế giới, 2002 (http://www.who.int/entity/whr/2004/en/report04_en.pdf, truy cập ngày 21 tháng Năm năm 2008).
Xem thêm

45 Đọc thêm

Nhiều khách sạn trên thế giới mở cửa dịp năm mới docx

NHIỀU KHÁCH SẠN TRÊN THẾ GIỚI MỞ CỬA DỊP NĂM MỚI DOCX

TRANG 1 NHI ỀU KHÁCH SẠN TR ÊN TH Ế TRANG 2 Dịp năm mới luôn là thời điểm vàng cho ngành du lịch khi lượng du khách tăng đột biến và dường như ai cũng “chịu chi” hơn để đổi lấy những dịc[r]

3 Đọc thêm

Ngắm thiên nhiên tươi đẹp ở thác Iguazu (Brazil và Argentina) docx

NGẮM THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP Ở THÁC IGUAZU (BRAZIL VÀ ARGENTINA) DOCX

TRANG 1 NG ẮM THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP Ở THÁC IGUAZU BRAZIL V À TRANG 2 Iguazu là một trong những thác nước thiên nhiên hùng vĩ nổi tiếng trên toàn thế giới, đây là điểm du lịch thơ mộng thu[r]

4 Đọc thêm

Ế ƯỢ

Ế ƯỢ

Các miêu t có t m quan tr ng r t l n trong làm SEO. Nó không ch là m t y u t tác đ ng ả ầ ọ ấ ớ ỉ ộ ế ố ộ t i seo website mà nó còn có tác d ng đ nh h ớ ụ ị ướ ng khách hàng hi u v website, bài vi t c a ể ề ế ủ b n. N u ph n miêu t c a b n là t t và nh m đúng th hi u c a khách tìm ki m. Ch c ch n ạ ế ầ ả ủ ạ ố ắ ị ếế ắ ắ b n s đ ạ ẽ ượ c nhi u l ề ượ t click vào website c a mình và có th s tr thành khách hàng ti m ủ ể ẽ ở ề năng c a công ty b n. ủ ạ
Xem thêm

18 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT BÓN LÂN VÀ CHẾ ĐỘ NƯỚC ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT LÚA MÙA TRÊN NỀN VÙI RƠM RẠ

ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT BÓN LÂN VÀ CHẾ ĐỘ NƯỚC ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT LÚA MÙA TRÊN NỀN VÙI RƠM RẠ

T−ới ngập ẩm xen kẽ thời kỳ lúa đẻ nhánh có tác động tốt hơn đến sinh tr−ởng vμ năng suất ruộng lúa so với t−ới ngập th−ờng xuyên, mặc dù sự sai khác về chỉ số diện tích lá, tích lũy chấ[r]

8 Đọc thêm

Tài liệu Chuyên đề kinh tế tư nhân docx

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ TƯ NHÂN DOCX

lên ở Việt Nam.4Lời giới thiệuCác ngành công nghiệp nhẹ sử dụng nhiều lao động chính là lợi thế so sánh củaViệt Nam. Với lợi thế này, rất nhiều nửớc Đông á đã thu đửợc những thành tựu rực rỡvà tạo nên cái gọi là điều kỳ diệu Đông á. Để nối tiếp những thành công của cácnửớc khác trong khu vực, quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng ở Việt Nam cần phảiđi theo hửớng mở hay định hửớng xuất khẩu. Và cũng nhử trong trửờng hợp của cácnửớc đã thành công với nền kinh tế định hửớng xuất khẩu ở Đông á, kể cả những nửớcđi theo hệ tử tửởng trái ngửợc nhau nhử Trung Quốc và Đài Loan, thì khối doanh nghiệpgiữ vị trí chủ chốt cho sự nghiệp phát triển của Việt Nam sẽ là các doanh nghiệp vừa vànhỏ.Nhìn chung, các doanh nghiệp hộ gia đình hiện đang chiếm phần đông trongkhu vực tử nhân của Việt Nam vẫn còn quá nhỏ bé, quá yếu ớt để có thể cạnh tranhđửợc trên thị trửờng thế giới. Còn các doanh nghiệp Nhà nửớc thì lại tỏ ra quá cứngnhắc và kém hiệu quả để có thể bắt kịp đửợc với tốc độ gia tăng mạnh mẽ của các nhucầu trên thế giới. Nhiều kinh nghiệm đã minh chứng rằng chính các doanh nghiệp tửnhân vừa và nhỏ- những doanh nghiệp có quy mô đủ lớn để có thể hoạt động một cáchcó hiệu quả song cũng đủ nhỏ để biến chuyển một cách linh hoạt- chính là chiếc chìakhóa để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa định hửớng xuất khẩu mộtcách nhanh chóng.Tới nay nếu nhử quá trình tử nhân hóa đã đửợc triển khai rộng khắp trong ngànhnông nghiệp và dịch vụ của Việt Nam thì trong ngành sản xuất các doanh nghiệp tửnhân vẫn chỉ đóng góp một phần rất khiêm tốn cả về sản lửợng cũng nhử lực lửợng laođộng. Tuy vậy qua báo cáo này có thể thấy rõ rằng cần phải coi các doanh nghiệp sảnxuất tử nhân của Việt Nam nhử những hạt giống có thể vửơn lên mạnh mẽ và trở thànhnhân tố phát triển cơ bản cho một khu vực tử nhân lớn mạnh. Mặc dù môi trửờng kinhdoanh còn chửa thuận lợi nhửng các doanh nghiệp non trẻ mới nổi lên vẫn chứng tỏđửợc tính năng động và khả năng sinh lợi của mình. Không ai có thể nghi ngờ về điềunày.
Xem thêm

27 Đọc thêm

Tài liệu Khu vực kinh tế tư nhân mới nổi lên và sự nghiệp công nghiệp hoá ở Việt Nam pdf

TÀI LIỆU KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN MỚI NỔI LÊN VÀ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ Ở VIỆT NAM PDF

lên ở Việt Nam.4Lời giới thiệuCác ngành công nghiệp nhẹ sử dụng nhiều lao động chính là lợi thế so sánh củaViệt Nam. Với lợi thế này, rất nhiều nửớc Đông á đã thu đửợc những thành tựu rực rỡvà tạo nên cái gọi là điều kỳ diệu Đông á. Để nối tiếp những thành công của cácnửớc khác trong khu vực, quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng ở Việt Nam cần phảiđi theo hửớng mở hay định hửớng xuất khẩu. Và cũng nhử trong trửờng hợp của cácnửớc đã thành công với nền kinh tế định hửớng xuất khẩu ở Đông á, kể cả những nửớcđi theo hệ tử tửởng trái ngửợc nhau nhử Trung Quốc và Đài Loan, thì khối doanh nghiệpgiữ vị trí chủ chốt cho sự nghiệp phát triển của Việt Nam sẽ là các doanh nghiệp vừa vànhỏ.Nhìn chung, các doanh nghiệp hộ gia đình hiện đang chiếm phần đông trongkhu vực tử nhân của Việt Nam vẫn còn quá nhỏ bé, quá yếu ớt để có thể cạnh tranhđửợc trên thị trửờng thế giới. Còn các doanh nghiệp Nhà nửớc thì lại tỏ ra quá cứngnhắc và kém hiệu quả để có thể bắt kịp đửợc với tốc độ gia tăng mạnh mẽ của các nhucầu trên thế giới. Nhiều kinh nghiệm đã minh chứng rằng chính các doanh nghiệp tửnhân vừa và nhỏ- những doanh nghiệp có quy mô đủ lớn để có thể hoạt động một cáchcó hiệu quả song cũng đủ nhỏ để biến chuyển một cách linh hoạt- chính là chiếc chìakhóa để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa định hửớng xuất khẩu mộtcách nhanh chóng.Tới nay nếu nhử quá trình tử nhân hóa đã đửợc triển khai rộng khắp trong ngànhnông nghiệp và dịch vụ của Việt Nam thì trong ngành sản xuất các doanh nghiệp tửnhân vẫn chỉ đóng góp một phần rất khiêm tốn cả về sản lửợng cũng nhử lực lửợng laođộng. Tuy vậy qua báo cáo này có thể thấy rõ rằng cần phải coi các doanh nghiệp sảnxuất tử nhân của Việt Nam nhử những hạt giống có thể vửơn lên mạnh mẽ và trở thànhnhân tố phát triển cơ bản cho một khu vực tử nhân lớn mạnh. Mặc dù môi trửờng kinhdoanh còn chửa thuận lợi nhửng các doanh nghiệp non trẻ mới nổi lên vẫn chứng tỏđửợc tính năng động và khả năng sinh lợi của mình. Không ai có thể nghi ngờ về điềunày.
Xem thêm

27 Đọc thêm

Kinh tế tư nhân mới nổi lên và sự nghiệp công nghiệp hóa ở Việt Nam pot

KINH TẾ TƯ NHÂN MỚI NỔI LÊN VÀ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA Ở VIỆT NAM POT

lên ở Việt Nam.4Lời giới thiệuCác ngành công nghiệp nhẹ sử dụng nhiều lao động chính là lợi thế so sánh củaViệt Nam. Với lợi thế này, rất nhiều nửớc Đông á đã thu đửợc những thành tựu rực rỡvà tạo nên cái gọi là điều kỳ diệu Đông á. Để nối tiếp những thành công của cácnửớc khác trong khu vực, quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng ở Việt Nam cần phảiđi theo hửớng mở hay định hửớng xuất khẩu. Và cũng nhử trong trửờng hợp của cácnửớc đã thành công với nền kinh tế định hửớng xuất khẩu ở Đông á, kể cả những nửớcđi theo hệ tử tửởng trái ngửợc nhau nhử Trung Quốc và Đài Loan, thì khối doanh nghiệpgiữ vị trí chủ chốt cho sự nghiệp phát triển của Việt Nam sẽ là các doanh nghiệp vừa vànhỏ.Nhìn chung, các doanh nghiệp hộ gia đình hiện đang chiếm phần đông trongkhu vực tử nhân của Việt Nam vẫn còn quá nhỏ bé, quá yếu ớt để có thể cạnh tranhđửợc trên thị trửờng thế giới. Còn các doanh nghiệp Nhà nửớc thì lại tỏ ra quá cứngnhắc và kém hiệu quả để có thể bắt kịp đửợc với tốc độ gia tăng mạnh mẽ của các nhucầu trên thế giới. Nhiều kinh nghiệm đã minh chứng rằng chính các doanh nghiệp tửnhân vừa và nhỏ- những doanh nghiệp có quy mô đủ lớn để có thể hoạt động một cáchcó hiệu quả song cũng đủ nhỏ để biến chuyển một cách linh hoạt- chính là chiếc chìakhóa để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa định hửớng xuất khẩu mộtcách nhanh chóng.Tới nay nếu nhử quá trình tử nhân hóa đã đửợc triển khai rộng khắp trong ngànhnông nghiệp và dịch vụ của Việt Nam thì trong ngành sản xuất các doanh nghiệp tửnhân vẫn chỉ đóng góp một phần rất khiêm tốn cả về sản lửợng cũng nhử lực lửợng laođộng. Tuy vậy qua báo cáo này có thể thấy rõ rằng cần phải coi các doanh nghiệp sảnxuất tử nhân của Việt Nam nhử những hạt giống có thể vửơn lên mạnh mẽ và trở thànhnhân tố phát triển cơ bản cho một khu vực tử nhân lớn mạnh. Mặc dù môi trửờng kinhdoanh còn chửa thuận lợi nhửng các doanh nghiệp non trẻ mới nổi lên vẫn chứng tỏđửợc tính năng động và khả năng sinh lợi của mình. Không ai có thể nghi ngờ về điềunày.
Xem thêm

27 Đọc thêm

Giáo án lớp 4: TẬP ĐỌC: NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ. pdf

GIÁO ÁN LỚP 4: TẬP ĐỌC: NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ. PDF

+BÀI THƠ NÓI VỀ ƯỚC MƠ CỦA CÁC BẠN NHỎ MU ỐN CÓ NHỮNG PHÉP LẠ ĐỂ L ÀM CHO TH Ế GI ỚI TỐT ĐẸP HƠN.. -T Ổ CH ỨC CHO HS THI ĐỌC THU ỘC LÒNG TOÀN BÀI.[r]

6 Đọc thêm

Những phòng khách mùa đông đẹp đến ngỡ ngàng potx

NHỮNG PHÒNG KHÁCH MÙA ĐÔNG ĐẸP ĐẾN NGỠ NGÀNG POTX

TRANG 1 NH ỮNG PH ÒNG KHÁCH MÙA ĐÔNG ĐẸP ĐẾN NGỠ NG ÀNG V ỚI NHỮNG PHÁ CÁCH TRONG VIỆC TRANG TRÍ, PH ÒNG KHÁCH C ỦA NHÀ B ẠN CÓ THỂ TRỞ N ÊN TH ẬT LẠ LÙNG VÀ ĐẶC BIỆT HƠN BAO GIỜ H ẾT.[r]

13 Đọc thêm

Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân - Khu vực kinh tế tư nhân mới nổi lênvà sự nghiệp công nghiệp hóa ở Việt Nam ppt

CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KINH TẾ TƯ NHÂN KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN MỚI NỔI LÊNVÀ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA Ở VIỆT NAM PPT

lên ở Việt Nam.4Lời giới thiệuCác ngành công nghiệp nhẹ sử dụng nhiều lao động chính là lợi thế so sánh củaViệt Nam. Với lợi thế này, rất nhiều nửớc Đông á đã thu đửợc những thành tựu rực rỡvà tạo nên cái gọi là điều kỳ diệu Đông á. Để nối tiếp những thành công của cácnửớc khác trong khu vực, quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng ở Việt Nam cần phảiđi theo hửớng mở hay định hửớng xuất khẩu. Và cũng nhử trong trửờng hợp của cácnửớc đã thành công với nền kinh tế định hửớng xuất khẩu ở Đông á, kể cả những nửớcđi theo hệ tử tửởng trái ngửợc nhau nhử Trung Quốc và Đài Loan, thì khối doanh nghiệpgiữ vị trí chủ chốt cho sự nghiệp phát triển của Việt Nam sẽ là các doanh nghiệp vừa vànhỏ.Nhìn chung, các doanh nghiệp hộ gia đình hiện đang chiếm phần đông trongkhu vực tử nhân của Việt Nam vẫn còn quá nhỏ bé, quá yếu ớt để có thể cạnh tranhđửợc trên thị trửờng thế giới. Còn các doanh nghiệp Nhà nửớc thì lại tỏ ra quá cứngnhắc và kém hiệu quả để có thể bắt kịp đửợc với tốc độ gia tăng mạnh mẽ của các nhucầu trên thế giới. Nhiều kinh nghiệm đã minh chứng rằng chính các doanh nghiệp tửnhân vừa và nhỏ- những doanh nghiệp có quy mô đủ lớn để có thể hoạt động một cáchcó hiệu quả song cũng đủ nhỏ để biến chuyển một cách linh hoạt- chính là chiếc chìakhóa để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa định hửớng xuất khẩu mộtcách nhanh chóng.Tới nay nếu nhử quá trình tử nhân hóa đã đửợc triển khai rộng khắp trong ngànhnông nghiệp và dịch vụ của Việt Nam thì trong ngành sản xuất các doanh nghiệp tửnhân vẫn chỉ đóng góp một phần rất khiêm tốn cả về sản lửợng cũng nhử lực lửợng laođộng. Tuy vậy qua báo cáo này có thể thấy rõ rằng cần phải coi các doanh nghiệp sảnxuất tử nhân của Việt Nam nhử những hạt giống có thể vửơn lên mạnh mẽ và trở thànhnhân tố phát triển cơ bản cho một khu vực tử nhân lớn mạnh. Mặc dù môi trửờng kinhdoanh còn chửa thuận lợi nhửng các doanh nghiệp non trẻ mới nổi lên vẫn chứng tỏđửợc tính năng động và khả năng sinh lợi của mình. Không ai có thể nghi ngờ về điềunày.
Xem thêm

27 Đọc thêm

công nghệ mạng man-e và ứng dụng

CỘNG NGHỆ MẠNG MANE VÀ ỨNG DỤNG

cáp, đều không thể lấy một trong các mạng đó làm nền tảng để xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin. Nhưng mấy năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ IP, người ta mới nhận thấy rõ ràng là mạng viễn thông, mạng máy tính và mạng truyền hình cáp cuối cùng rồi cũng tích hợp trong một mạng IP thống nhất, đó là xu thế lớn mà người ta thường gọi là “dung hợp ba mạng”. Giao thức IP làm cho các dịch vụ lấy IP làm cơ sở đều có thể thực hiện liên kết các mạng khác nhau; con người lần đầu tiên có được giao 14 Nguyễn Quang Huy lớp – Cao học K7 Luận văn thạc sĩ thức thống nhất mà ba mạng lớn đều có thể chấp nhận được; đặt cơ sở vững chắc về mặt kỹ thuật cho hạ tầng cơ sở thông tin quốc gia. Giao thức IP thực tế đã trở thành giao thức ứng dụng vạn năng và bắt đầu được sử dụng làm cơ sở cho các mạng đa dịch vụ, mặc dù hiện tại vẫn còn nhiều khuyết điểm về khả năng hỗ trợ lưu lượng thoại và cung cấp chất lượng dịch vụ đảm bảo cho số liệu. Tuy nhiên, chính tốc độ đổi mới nhanh chóng trong thế giới Internet, mà nó được tạo điều kiện bởi sự phát triển của các tiêu chuẩn mở sẽ sớm khắc phục những thiếu sót này. NGN là nền tảng cho cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia . Thứ tư: NGN mạng có dung lượng và tính thích ứng cao, đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu:  Có khả năng cung cấp nhiều loại hình dịch vụ đa phương tiện băng thông cao.  Có khả năng thích ứng với các mạng đã tồn tại để tận dụng cơ sở hạ tầng mạng, dịch vụ và khách hàng sẵn có. 1.2 CẤU TRÚC LOGIC MẠNG THẾ HỆ MỚI Hiện nay vẫn chưa có một khuyến nghị cụ thể nào của ITU về cấu trúc của NGN. Có nhiều nhà viễn thông lớn trên thế giới đưa ra mô hình NGN như Alcatel, Ericsion, Nortel, Lucent… Từ những mô hình của các hãng, mô hình cấu trúc của NGN được chia ra làm bốn lớp chức năng:
Xem thêm

93 Đọc thêm

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CON NUÔI pps

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CON NUÔI PPS

THÔNG TIN CHUNG _General information_ H Ọ T ÊN VI ỆT NAM _Vietnamese full name_ H Ọ T ÊN M ỚI _New full name_ NGÀY, THÁNG, NĂM SINH _Date of birth_ GI ỚI TÍNH _Sex_ NƠI SINH/ QUÊ QUÁN N[r]

4 Đọc thêm

Tiết 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ potx

TIẾT 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ POTX

- THÔNG BÁO KHÁI NI ỆM V Ề CHUYỂN ĐỘNG CƠ: “ CHUY ỂN ĐỘNG CƠ LÀ SỰ THAY ĐỔI VỊ TRÍ CỦA VẬT NÀY SO V ỚI VẬT KHÁC THEO TH ỜI GIAN” - H ỎI : THEO CÁC EM ĐANG CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG Y ÊN.. RÚT[r]

6 Đọc thêm

PowerPoint 2007 toàn tập part 7 pptx

POWERPOINT 2007 TOÀN TẬP PART 7 PPTX

B ẢNG SO SÁNH TÍNH NĂNG CH ÈN BI ỂU ĐỒ CỦA POWERPOINT 2010 V ỚI HAI PHI ÊN B ẢN TRƯỚC TRANG 8 CH ỈNH SỬA BẰNG CÁCH NH ẤN ĐÔI V ÀO ĐỐI TƯỢNG CÓ KHÔNG CÓ L ỰA CHỌN HIỆU ỨNG CHỮ TRONG ĐỒ TH[r]

11 Đọc thêm

THỬ SỨC TRƯỚC KỲ THI - SỐ 7 potx

THỬ SỨC TRƯỚC KỲ THI SỐ 7 POTX

2 TÌM T ẤT CẢ CÁC ĐIỂM TR ÊN TR ỤC TUNG ĐỂ TỪ ĐIỂM ĐÓ KẺ ĐƯỢC HAI TIẾP TUYẾN ĐẾN C SAO CHO HAI TIẾP ĐIỂM TƯƠNG ỨNG CÓ HOÀNH ĐỘ DƯƠNG.. HAI M ẶT PHẲNG SAB VÀ SAD CÙNG VUÔNG GÓC V ỚI MẶT Đ[r]

1 Đọc thêm

Tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh cho người mới bắt đầu potx

TÀI LIỆU NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU POTX

ên các cu chi ên khu v The Korean War => The Vietnamese Mount Vesuvius ên các hành tinh ho chòm sao Venus, Mars ày n à m ên riêng Stetson University ùng v s Chapter three New, m ch m TRA[r]

12 Đọc thêm

Dám mạo hiểm ppt

DÁM MẠO HIỂM

Thực ra, để trở thành người giàu có, người ta có thể không cần thông minh hơn người là mấy, học thức cũng không nhất thiết phải hơn người, kiến thức về thương mại cũng không nhất định phải cao. Những người muốn trở nên giàu có cũng cần có tinh thần mạo hiểm (khác với làm liều), họ cần có tinh thần thật sự dám nghĩ, dám làm hơn hẳn người khác. Mặc dầu hiện tại chúng ta chưa sẵn sàng có tinh thần mạo hiểm, nhưng chúng ta có thể sẵn sàng để mình có thói quen dám nghĩ dám làm, vấn đề là ở chỗ bạn phải tự chủ động rèn luyện và bồi dưỡng thói quen đó của mình. Người mạo hiểm cảm thấy mạo hiểm như là một chất kích thích để họ thể nghiệm cuộc sống. Người có tinh thần mạo hiểm có thể sẽ thích giao tiếp, dễ gần gũi mọi người, cũng có thể lại là một người rất kín đáo, ít giao tiếp với người khác. Người có tinh thần mạo hiểm khi gặp khó khăn thường không lùi bước, họ dám đối mặt với tình hình nghiêm trọng và để đạt tới mục tiêu cuối cùng họ có thể chấp nhận những sự đả kích, và điều quan trọng là họ dám chấp nhận thất bại để rồi lại tìm đường đi tiếp. Người có tinh thần mạo hiểm sẽ không cảm thấy sợ hãi đối với bất kỳ sự nguy hiểm nào, họ có thể chiến thắng tâm lý này, ngã lại dậy và tiếp tục phấn đấu. Họ sẽ không chịu từ bỏ mục tiêu đó, mà sẽ chấp nhận sự thử thách, với đầy sự tự tin họ sẽ ngẩng cao đầu, đạp bằng mọi nguy hiểm và khó khăn để tiến lên! Lời khuyên: Cuộc sống cần đến sự mạo hiểm, cần đến sự mạnh mẽ, quyết đoán dám nghĩ, dám làm. Cuộc sống đơn điệu quá, phẳng lặng quá sẽ làm cho những người mạnh mẽ mất hết ý chí chiến đấu, mất hết sức sống. Dám nghĩ, dám làm có
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

có suy nghĩ thoáng hơn về cuộc sống khi mà họ được sinh ra trong thời điểm kinh tế phát triển hơn, cơm áo gạo tiền không phải là vấn đề thường trực. Sự khác nhau về cách suy nghĩ, cách ăn mặc hay cách giải quyết 1 vấn đề cùng nhau sẽ tạo ra những mâu thuẫn trong công việc cũng như cuộc Tâm lý giáo dục học đại học GVHD: ThS. Lê Tuyết Ánh Nhóm 4 Trang 8 sống thường ngày mà không chỉ xuất hiện ở môi trường sư phạm. Lấy ví dụ việc quyết định trang phục khi đứng lớp cũng sẽ phát sinh những mâu thuẫn, giảng viên già thường thích trang phục truyền thống áo dài Việt Nam với sự kín đáo thì thay vào đó giảng viên trẻ thường thích mặc vest, âu phục với sự hiện đại khi đứng lớp. Đồng phục khoa là phổ biến tại các trường học hiện nay, đồng phục khoa thể hiện bản sắc, đặc trưng của một khoa, được mặc trong những dịp lễ đặc biệt, nhưng việc lựa chọn kiểu dáng, màu sắc để sao cho phù hợp với tất cả mọi người cũng dễ dẫn đến những mâu thuẫn bởi tư tưởng khác nhau của hai thế hệ. 2.1.2 Mâu thuẫn về phương pháp giảng dạy Với sự phát triển và tiến bộ của khoa học kỹ thuật, tốc độ phát triển công nghệ thông tin ngày càng nhanh. Những giảng viên già do vấn đề tuổi tác, suy nghĩ theo lối mòn hay họ cần sự ổn định trong phương pháp dẫn đến họ sẽ cập nhật không kịp với sự phát triển như vũ bão hiện nay của công nghệ hiện đại. Ngược lại những người trẻ sẽ muốn ứng dụng những phương pháp mới, công nghệ mới vào công việc dù rằng họ biết có thể thất bại nhưng với họ thời gian tiếp theo sẽ là cơ hội cho họ làm lại từ đầu. Với 2 luồng quan điểm khác nhau như vậy sẽ tạo nên mâu thuẫn giữa hai thế hệ trong việc cải cách phương pháp và áp dụng công nghệ mới vào giảng dạy, nghiên cứu. 2.1.3 Mâu thuẫn về cách ứng xử Với những trải nghiệm cuộc sống, hiểu biết và kinh nghiệm giảng dạy nên giảng viên già thường nhìn nhận con người, cuộc sống, xã hội với cái
Xem thêm

13 Đọc thêm

en, ên

47 EN ÊN

Trường Tiểu học Trần PhướcGiáo viên thực hiện: Trương Thị Lệ 1.Kiểm tra bài cũôn bàikhôn lớnmơn mởncơn mưaThứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009Học vần: Sau cơn mưa,cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn.Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009Học vần: Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009Học vần: Bài 47: en - ên lá sensenenonThứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009Học vần: Bài 47: en - ên

11 Đọc thêm

Cùng chủ đề