ĐỀ TÀI " MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN " POT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐỀ TÀI " MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN " POT":

bài dịch tăng tốc học tập nhóm

BÀI DỊCH TĂNG TỐC HỌC TẬP NHÓM

Tinh tế hơn, công n ghệ mới đòi hỏi tính phụ thuộc và sự trao đổi giữa các thành viên trong nhóm nhiều hơn. Chẳng hạn như, phần lớn thông tin về tim của bệnh nhân trước kia chỉ có thể thu được bằng trực quan của bác sĩ phẫu thuật thì giờ đây được chuyển sang hình thức chẩn đoán thông qua phương pháp kỹ thuật số và các hình ảnh siêu âm được hiển thị trên màn hình. Do đó, bác sĩ phẫu thuật phải dựa vào các thành viên trong nhóm để có thông tin cần thiết, điều này không chỉ phá vỡ thói quen trong nhóm mà còn là vai trò của bác sĩ ph ẫu thuật là người ra lệnh trong cấu trúc cấp bậc cực kỳ chặt chẽ của phòng mổ. Cô lập các “nhân tố làm nhanh” 16 nhóm mà chúng tôi nghiên cứu nằm trong những nhóm bắt đầu áp dụng quy trình mới rất khắt khe này. Do tính phức tạp của nó, những nhóm buộc phải hết sức tỉ mỉ trong quá trình thực hiện và kiểm tra và kiểm tra chéo từng bước một. Kết quả là, tỉ lệ tử vong và biến chứng nghiêm trọng thấp hơn so với những quy trình thông thường. Nhưng những nhóm này lại thực hiện quá lâu. Tại mỗi bệnh viện mà chúng tôi nghiên cứu, những ca phẫu thuật sử dụng công nghệ mới ban đầu sẽ mất thời gian lâu hơn gấp 2 đến 3 lần so với quy trình thông thường. Trong phẫu thuật tim thời gian rất quan trọng. Phẫu thuật kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ tử vong của bệnh nhân cũng như sự căng thẳng trong nhóm phẫu thuật, cả tinh thần lẫn thể chất. Và với thời gian dùng phòng ph ẫu thuật càng lâu sẽ gây tốn kém và chi phí cho một cuộc phẫu thuật tim là khá cao, các bệnh viện thiếu tiền càng muốn tăng số lượng ca phẫu thuật tim thực hiện hàng ngày. Các nhóm ở các bệnh viện khác nhau đánh vật với quy trình mới này, họ thực sự đã thực hiện nhanh hơn. Điều này chứng minh một trong mười nguyên tắc cơ bản của quá trình học tập đó là càng làm càng giỏi. Nhưng có một thực tế đáng kinh ngạc nảy sinh từ nghiên cứu này là: tốc độ hoàn thiện giữa các nhóm khác nhau có sự chênh lệch đáng kể. Mục tiêu của chúng tôi là tìm ra Tăng tốc học tập nhóm Nhóm: 30 Tra ng 5 điều gì đã khiến một số nhóm tiếp thu khối lượng kiến thức mà họ học được từ những kinh nghiệm tích lũy và từ đó học tập nhanh hơn nh ững nhóm khác ở các bệnh viện khác. Chuyện về hai bệnh viện
Xem thêm

16 Đọc thêm

TIẾT 60 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (đã chỉnh sữa)

TIẾT 60 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (ĐÃ CHỈNH SỮA)

11:55 11:55 61. Më ®Çu (ghi bài )Hệ thức 2200.x + 4000 25000 ≤ lµ mét bÊt ph$¬ng tr×nh mét Èn ,Èn ë bÊt ph$¬ng tr×nh nµy lµ x Tiết 60: §3 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN * Vế trái: 2200.x + 4000 * Vế phải : 2500011:55 11:55 7Bất phương trình .Khi thay x= 9;10 vào bất phương trình ta được khẳng đònh a ) Với x = 92200.x 220nào đ0.9 +4úng?Khẳng 000 2500 b)+4000 25000 Với x = 1đònh nào sai 0 2200.10 +?4000⇒≤⇒ ≤2500

18 Đọc thêm

Tiet 60 Bất phương trình một ẩn

TIET 60 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN

Bµi tËp sè 15 ,16trang 43 SGK *Bt 15a: Với x = 3 2.3 + 3 < 9 là khẳng định sai (vì 9 < 9 )Nên x = 3 không phải là nghiệm của phương trình⇒{ }x/ x 4< *Bt 16a: Tập nghiệm : Biểu diển trên trục số: «n tËp tÝnh chÊt cđa bÊt ®¼ng thøc :liªn hƯ gi÷a thø tự và phép céng ,liªn hƯ gi÷a thø tù vµ phÐp nh©n Hai quy t¾c biÕn ®ỉi ph$¬ng tr×nh * §äc tr$íc bµi : BÊt ph$¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn 0 412:02 12:02 18Giờ học đến đây kết thúc .Cám ơn các thầy cô giáo cùng tập thể lớp đã giúp tôi hoàn thành bài giảng này
Xem thêm

18 Đọc thêm

TÌM HIỂU ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM ĐỂ GIẢNG DẠY TRONG NHÀ TRƯỜNG PHAN HUY XU MAI PHÚ THANH

TÌM HIỂU ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM ĐỂ GIẢNG DẠY TRONG NHÀ TRƯỜNG PHAN HUY XU MAI PHÚ THANH

N gành công nghiệp điện lực nước ta đã tự nâng m ình lênngang tẩ m với sự p h át triể n chung của kinh tế - xã hội trongcả nước bằng kế hoạch phát triể n nguồn điện, kèm theo đó làxây dự ng đống bộ hệ thông lưới tru y ền tải, phân phối và hệthống các trạm biến áp đưa điện từ nơi sản x u ất về các tru n gtâm công nghiệp và khu dân cư. Đđ là chưa kể đến việc giảiquyết m ột nhu cẩu cấp bách khác là cải tạo m ạng lưới phânphối điện tại các đô thị lớn đã đến thời kỳ hư hỏng qua nhiềunăm sử dụng. N gành công nghiệp điện lực nước ta cũng phấnđấu hoàn th àn h điện khí hda nông thôn và bảo đảm cung cấpđĩện lưới quốc gia cho hơn 70% số dân nông thôn.Từ đầu năm 1996, ngành điện đã triể n khai giai đoạn 1 dựán SCADA/EMS với tổng kinh phí 17 triệu -U S D , vốn vay củaNgân h àn g T hế giới. Công trìn h gồm nhiều hạng mục : hệ thốngthông tin, th iết bị, huấn luyện, đào tạo...Dự án SCADA/EMS nhằm hiện đại hđa toàn diện công tácđiểu độ hệ thống điện 19 tỉn h th à n h phía N am , giúp phân tích,đánh giá n hanh các sự cố bằng hệ thống điều khiển từ xa. Khihoàn chỉnh, ngay tạ i th à n h phố Hổ Chí M inh cđ th ể đdng mởm ột tổ m áy hoặc m ột m áy biến th ế ở các n h à máy, trạ m biếnth ế ở Đa Nhim, T rị An, Thác Mơ, T rà Ndc...R iêng th àn h phố Hổ Chí Minh đã hoàn th à n h giai đoạn 1lắp đ ặt th iế t bị SCADA cho 24 trạ m và tru n g tâm điều hànhvới tổng kinh phí 30,4 tỷ đổng. Giai đoạn 2 sẽ lắp đ ặt th iết bịcho 7 trạm và hệ th ố n g máy tính chủ cho tru n g tâm điều hànhvới tổng kinh phí 30,9 tỷ đồng.Năọi 1998, H iệp hội phát triể n quốc tế IDA thuộc nhdmNgân hàng T hế giới thỏa th u ận cho Việt N am vay 189 triệuUSD để đẩu tư đường dây tải điện, bao gồm việc đẩu tư vàphục hổi hệ thống phân phối điện ở các th àn h phố H ạ Long,
Xem thêm

247 Đọc thêm

Một số khái niệm của lý thuyết kinh tế học phát triển đang được vận dụng ở nước ta hiện nay pot

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CỦA LÝ THUYẾT KINH TẾ HỌC PHÁT TRIỂN ĐANG ĐƯỢC VẬN DỤNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY POT

cơ cấu kinh tế theo hướng CNH,HĐH và kèm theo đó là việc không ngừng nâng cao mức sống toàn dân, trình độ phát triển văn minh xã hội thể hiện ở hàng loạt tiêu chí như: thu nhập thực tế, tuổi thọ trung bình, tỷ lệ chết của trẻ sơ sinh, trình độ dân trí, bảo vệ môi trường, và khả năng áp dụng các thành tựu khoa học – kỹ thuật vào phát triển kinh tế – xã hội… Với nội hàm rộng lớn trên đây, về cơ bản khái niệm phát triển kinh tế đã đáp ứng được các nhu cầu đặt ra cho sự phát triển toàn diện nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội… Tuy nhiên như đã biết, trong khoảng hơn hai thập niên vừa qua, do xu hứớng hội nhập, khu vực hoá, toàn cầu hoá phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn nên đã nảy sinh nhiều vấn đề dù là ở phạm vi từng quốc gia, lãnh thổ riêng biệt, song lại có ảnh hưởng chung đến sự phát triển của cả khu vực và toàn thế giới, trong đó có những vấn đề cực kỳ phức tạp, nan giải đòi hỏi phải có sự chung sức của cả cộng đồng nhân loại, ví dụ như: môi trường sống, thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, khủng bố… Từ đó đòi hỏi sự phát triển của mỗi quốc gia, lãnh thổ và cả thế giới phải được nâng lên tầm cao mới cả về chiều rộng và chiều sâu của sự hợp tác, phát triển. Thực tiễn đó đã thúc đẩy sự ra đời một khái niệm mới về phát triển mang nội hàm phản ánh tổng hợp hơn, toàn diện hơn tất cả các khái niệm về tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế…, đó là khái niệm phát triển bền vững mà sau đây ta sẽ xem xét kỹ hơn. 3. Phát triển bền vững Khái niệm “phát triển bền vững” xuất hiện trong phong trào bảo vệ môi trường từ những năm đầu của thập niên 70 của thế kỷ 20. Năm 1987, trong Báo cáo “Tương lai chung của chúng ta” của Hội đồng Thế giới về Môi trường và Phát triển (WCED) của Liên hợp quốc, “phát triển bền vững” được định nghĩa “là sự phát triển đáp ứng được những yêu cầu của hiện tại, nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ mai sau”.
Xem thêm

8 Đọc thêm

Nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TỈNH ĐĂK LĂK " pot

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TỈNH ĐĂK LĂK POT

pháp nhằm phát triển lâm nghiệp tỉnh Đăk Lăk trong thời gian tới. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Đánh giá thực trạng phát triển rừng tỉnh Đăklăk Tính đến ngày 31/12/2008 tổng diện tích rừng là 628.977ha, độ che phủ đạt 47,2% trong đó diện tích rừng tự nhiên là 574.493,4ha, rừng trồng là 54.484ha và rừng mới trồng chưa tính vào độ che phủ (< 3 tuổi) là 9.840ha. Diện tích rừng tự nhiên giảm 7.292ha so với năm 2006, nguyên nhân chủ yếu là do chuyển đổi mục đích sử dụng đất để trồng cây công nghiệp (cao su), xây dựng công trình thủy điện và trồng cây nông nghiệp khác. Chất lượng rừng tự nhiên vẫn tiếp tục bị suy giảm do tình trạng khai thác rừng trái phép rút ruột rừng gây ra. Thực hiện dự án 661, từ 2006 đến 2008 toàn tỉnh đã trồng được 22.697ha (phòng hộ: 6.760ha, đặc dụng: 342ha, sản xuất: 14.154ha), hỗ trợ trồng rừng sản xuất: 6.912ha và giao khoán quản lý bảo vệ rừng: 58.000ha/năm. Hiện nay, hầu hết đất trồng rừng phòng hộ còn lại đều ở vùng sâu vùng xa, địa hình cao, dốc, đất trồng rừng manh mún nên việc phát triển trồng rừng phòng hộ gặp nhiều khó khăn. Năm 2008, diện tích rừng trồng tăng 33.788 ha so với năm 2006, cùng với sản lượng rừng trồng tăng đáng kể do sử dụng các giống cây trồng có chất lượng tốt hơn. Xu thế phát triển rừng trồng sản xuất đang rất mạnh trong những năm gần đây, tuy nhiên do đầu tư thấp và đa số các hộ dân chưa có điều kiện áp dụng biện pháp kỹ thuật thâm canh tiên tiến nên vẫn chưa tạo được những bước đột phá về sản lượng trồng rừng sản xuất trong toàn tỉnh. Diện tích rừng lớn, phân tán nên khó quản lý bảo vệ; lực lượng quản lý bảo vệ quá mỏng, ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân thấp, tình hình dân di cư tự do phức tạp, nhu cầu đất canh tác và gỗ làm nhà cao nên nạn phá rừng và khai thác lâm sản trái phép vẫn tiếp diễn. Ngân sách đầu tư cho bảo vệ rừng 50.000 ha/năm, chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ diện tích rừng phòng hộ và rừng đặc dụng của tỉnh, suất đầu tư 100.000 đồng/ha là quá thấp so với yêu cầu thực tế, chỉ tiêu diện tích ngày một giảm, nhưng tỉnh không có ngân sách bổ xung, trong khi các hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng chưa được thực hiện; biện pháp tổ chức bảo vệ rừng còn kém hiệu quả khi giao khoán bảo vệ rừng cho các hộ gia đình nên nguy cơ mất và suy thoái rừng vẫn cao.
Xem thêm

10 Đọc thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

tổ chức, bất kể vai trò của họ là gì. Theo ý kiến này, nói đến NNL là nói đến sức óc, sức bắp thịt, sức thần kinh và nhìn nhận các khả năng này ở trạng thái tĩnh. - Có ý kiến cho rằng, nguồn nhân lực là tổng hợp cá nhân những con người cụ thể tham gia vào quá trình lao động, là tổng thể các yếu tố về thể chất và tinh thần được huy động vào quá trình lao động. Khác với quan niệm trên, ở đây đã xem xét vấn đề ở trạng thái động. - Lại có quan niệm, khi đề cập đến vấn đề này chỉ nhấn mạnh đến khía cạnh trình độ chuyên môn và kỹ năng của NNL, ít đề cập một cách đầy đủ và rõ ràng đến những đặc trưng khác như thể lực, yếu tố tâm lý – tinh thần,... - Theo giáo sư Phạm Minh Hạc, nguồn nhân lực cần phải hiểu là tổng thể các tiềm năng lao động của một nước hay một địa phương sẵn sàng tham gia một công việc TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 264 nào đó. (Phạm Minh Hạc, Nghiên cứu con người và nguồn nhân lực đi vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá – 2001). Tuy nhiên, theo chúng tôi, cần phải hiểu: Nguồn nhân lực là tổng thể những tiềm năng của con người (trước hết & cơ bản nhất là tiềm năng lao động), gồm: thể lực, trí lực, nhân cách của con người nhằm đáp ứng yêu cầu của một tổ chức hoặc một cơ cấu kinh tế - xã hội nhất định. 2. Đào tạo nguồn nhân lực Đào tạo nguồn nhân lực là một loại hoạt động có tổ chức, được thực hiện trong một thời gian nhất định và nhằm đem đến sự thay đổi nhân cách và nâng cao năng lực của con người. - Là quá trình học tập để chuẩn bị con người cho tương lai, để họ có thể chuyển tới công việc mới trong thời gian thích hợp. - Là quá trình học tập nhằm mở ra cho cá nhân một công việc mới dựa trên những định hướng tương lai của tổ chức. Theo quan niệm này, khi nói đến đào tạo nguồn nhân lực là nói đến việc trang bị cho người lao động: kiến thức phổ thông, kiến
Xem thêm

7 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ MANG YẾU TỐ VĂN MINH MỘT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" doc

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ MANG YẾU TỐ VĂN MINH MỘT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" DOC

thì việc đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hoá mang yếu tố văn minh là góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và cũng là một trong những tiêu chí đánh giá chất lưọng giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay. 2. Sự phát triển các thiết chế văn hoá mang yếu tố văn minh thể hiện tính tất yếu trong xu thế xã hội hiện nay nói chung và trong giáo dục đại học nói riêng Quá trình hấp thụ văn hóa và văn minh và quá trình phát triển của mỗ i người không mâu thuẩn mà bổ sung cho nhau theo 2 hướng: một mặt là xã hội ảnh hưởng tới cá nhân và mặt khác là thái độ và cung cách có tính chất chủ quan của cá nhân đáp ứng lại xã hội. Trong cả hai chiều hướng này xã hội truyền thụ lại các hệ thống giá trị, truyền thụ lại văn hóa của mình từ thế hệ này qua thế hệ khác, tạo điều kiện cho cá nhân thích ứng với nếp sống và các định chế văn minh của xã hội. Nhờ các hoạt động xã hội, tính tích cực xã hội được hình thành và củng cố vững chắc và thông qua các dạng hoạt động con người phát triển được kiến thức hiện đại, kỹ năng, giao tiếp, ứng xử văn minh mà cá nhân cần tới, những ước vọng, những hệ thống giá trị, những lý tưởng về cuộc sống tốt đẹp giúp con người có được điều kiện văn minh để vươn tới những văn hóa mang tầm cao hơn. Nhờ có sự phát triển khoa học công nghệ mà các hoạt động văn hoá được thể hiện thông qua các hình thức giao tiếp, ứng xử mang tính văn minh, tức là trở thành “con người xã hội hiện đại”. Thông qua các thiết chế văn hoá mang đậm tiên tiến con người thực hiện các hành vi ứng xử mang tính văn minh, do vậy với sự phát triển của văn minh, tiến bộ của xã hội, điều kiện xã hội có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến các quá trình của hoạt động văn hoá. Ví dụ 1: Nếu không có các công trình vệ sinh công cộng thì hành vi của con người dễ gây ra hình ảnh phản cảm trong đời thường Ví dụ 2: Giả sử có 2 thiết vệ sinh: một thiết bị vệ sinh sử dụng phưong pháp làm sạch bằng tay và một thiết bị vệ sinh (mang yếu tố tiên tiến) làm sạch bằng cảm ứng thì thiết bị vệ sinh nào thể hiện hành vi văn hoá hơn. Từ đây có thể nhận thấy, thông qua hoạt động văn hoá, xây dựng môi trường TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 1(36).2010
Xem thêm

6 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TOÁN - Khối: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG doc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: TOÁN - KHỐI: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG DOC

3 3n nA P nC  . 2/. Trên một giá sách tham khảo môn toán khối 11 của thư viện trường A đựng 15 quyển sách tham khảo môn toán đại số lớp 11 và 10 quyển sách tham khảo môn toán hình học lớp 11. Một học sinh lớp 11 của trường muốn chọn ngẫu nhiên đồng thời ba quyển sách từ giá sách trên. Tính xác suất để bạn học sinh đó chọn được hai quyển sách đại số và một quyển sách hình học. Câu 3 (2,5 điểm): Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là các điểm trên các cạnh BC, CD sao cho BM=MC và CN=14CD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. 1/. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng: (ABD) và (AMN). 2/. Tìm giao điểm của đường thẳng NG với mặt phẳng (ABD). PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu 1 (1 điểm): Giải phương trình: sinx + cosx = 1 + cosxsinx. Câu 2 (1 điểm): Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất sao cho tổng số chấm trong hai lần gieo là số chẵn. Câu 3 (1 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình tổng quát: 4x + 3y - 5 = 0. Hãy viết phương trình tổng quát của đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ (2; 1)v r
Xem thêm

1 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

5.2- Chiến lược phát triển trung và dài hạn :- Chiến lược trung hạn:+ Có kế hoạch đào tạođào tạo lại để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực+ Đầu tư bổ sung và đổi mới công nghệ các máy móc, thiết bị để nâng cao năng lựcsản xuất- Chiến lược dài hạn:+ Nghiên cứu đổi mới cơ cấu tổ chức ; tăng cường công tác quản lý, điều hành sảnxuất của công ty cho phù hợp với sự hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.+ Đầu tư phát triển mở rộng sản xuất theo hướng đa dạng hóa ngành nghề có tínhchọn lọc, tập trung ưu tiên đầu tư các ngành nghề là thế mạnh của Công ty.5.3- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty :- Đối với môi trường : Phương châm hoạt động của Công ty là phát triển hước tới sự bềnvững. Công ty luôn chủ động trong việc khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên hiệu quả,bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn nguyên vật liệu an toàn cho môi trường, đồng thời Côngty cũng đã xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, chất thải.- Đối với xã hội và cộng đồng : Công ty luôn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định chohơn 300 cán bộ -công nhân viên, đóng góp các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo,3Báo cáo thường niên năm 2014Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòaquỹ khuyến học, đóng góp xây dựng các công trình quan trọng tại địa phương...Tổng sốtiền đóng góp các quỹ trong năm 2014 là 339 triệu đồng.6- Các rủi ro :- Rủi ro về kinh tế : Mặc dù trong năm qua tình hình kinh tế thế giới và trong nướcdần dần ổn định sau đợt suy thoái kéo dài nhiều năm liền, tuy vậy vẫn tiềm ẩn một số rũi
Xem thêm

11 Đọc thêm

Chuyển hóa năng lượng mặt trời thành đường pot

CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI THÀNH ĐƯỜNG

Chuyển hóa năng lượng mặt trời thành đường Dựa vào nghiên cứu đã có trước đó, một nhóm nghiên cứu của Đại học Cincinnati (Mỹ) đã điều chế thành công một dạng nhiên liệu sinh học mới từ năng lượng mặt trời và carbon trong không khí nhờ loài ếch bán nhiệt đới. Nghiên cứu tập trung chủ yếu vào chế tạo một vật liệu quang hợp nhân tạo mới bằng cách sử dụng vi khuẩn thực vật và các enzym của ếch và nấm có trong các bọt khí để chiết xuất đường từ ánh sáng mặt trời và khí CO2. Bọt khí được biết đến với khả năng tập trung các chất phản ứng cho phép hút ánh sáng và không khí một cách dễ dàng. Nhóm nghiên cứu đã mô phỏng tổ bọt của ếch Tungara - một loài ếch bán nhiệt đới - có thể tạo ra những đám bọt tồn tại rất lâu trong không khí, thuận lợi cho sự phát triển
Xem thêm

5 Đọc thêm

cách sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng

CÁCH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG

m = 3,28  0,8 = 2,48 gam. ( Đáp án B)Trích từ phần: “10 PHƯƠNG PHÁP GI ẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC” PGS.TS Đặng Thị Oanh http://webdayhoc.nethttp://webdayhoc.net Tư liệu dành cho giáo viên trung họcMỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PH ƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐILƯỢNG01. Cho 115 gam hỗn hợp gồm ACO3, B2CO3, R2CO3tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 22,4 lítCO2(đktc). Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch l àA. 142 gam. B. 126 gam. C. 141 gam. D. 132 gam.02. Ngâm một lá sắt trong dung dịch CuSO4. Nếu biết khối lượng đồng bám trên lá sắt là 9,6 gam thì khốilượng lá sắt sau ngâm tăng th êm bao nhiêu gam so với ban đầu?A. 5,6 gam. B. 2,8 gam. C. 2,4 gam. D. 1,2 gam.03. Cho hai thanh sắt có khối lượng bằng nhau.- Thanh 1 nhúng vào dung d ịch có chứa a mol AgNO3.- Thanh 2 nhúng vào dung d ịch có chứa a mol Cu(NO
Xem thêm

10 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG" potx

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG" POTX

nhân khách quan như nguồn tài nguyên, lao động, vốn, trình độ công nghệ, điều kiện thị trường hay nguyên nhân chủ quan như các chính sách của chính phủ và chính quyền địa phương. Thành phố Đà Nẵng nằm ở miền Trung Việt Nam, được tách ra từ tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng năm 1997. Với diện tích khoảng 1200 Km2 và 800 ngàn dân, Thành phố đang thay đổi và phát triển nhanh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục và trung bình là khoảng 11% trong giai đoạn 1997 – 2008. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 10 triệu đồng theo giá năm 94, cơ sở hạ tầng không ngừng hoàn thiện và đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Cơ cấu kinh tế của Thành phố cũng đang dịch chuyển và ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên những hạn chế trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở đây vẫn cần được làm rõ từ đó các kiến nghị điều chỉnh kịp thời phù hợp với các yếu tố môi trường, đó chính là mục tiêu của bài viết. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 1(36).2010 106 2. Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Cơ cấu nhằm để chỉ cách thức tổ chức bên trong của một hệ thống, biểu hiện sự thống nhất của các mối quan hệ qua lại vững chắc giữa các bộ phận của nó. Nếu coi nền kinh tế quốc dân như một hệ thống với nhiều bộ phận cấu thành và các kiểu cơ cấu hợp thành chúng. Theo thời gian khi nên kinh tế v ận động và phát triển thỉ các bộ phận và các kiẻu cơ cấu đó cũng thay đổi. Do đó cơ cấu kinh tế được hiểu là tổng thể những mối quan hệ về số lượng và chất lượng giữa các bộ phận cấu thành đó trong một thời gian và trong những điều kiện kinh tế - xã hội nhất định[6]Cơ cấu kinh tế có nhiều cách phân loại khác nhau tuỳ theo mục đích nghiên cứu, qua những thay đổi của các từng loại mà đánh giá được những thay đổi của cơ cấu hay sự chuyển dịch của các bộ phận cầu thành. Thường người ta phân chia thành cơ cấu tái
Xem thêm

8 Đọc thêm

Kiến thức lớp 12 "Ông già và biển cả" - Ernest Hemingway –phần5 potx

KIẾN THỨC LỚP 12 "ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ" - ERNEST HEMINGWAY –PHẦN5 POTX

“Hãy cho biết cái gì, những thứ thực tế và cụ thể ấy, gây hại cho nhà văn ?” Tôi mệt mỏi về cuộc trao đổi đã ra chiều phỏng vấn. Thế nên tôi đẩy nó thành cuộc phỏng vấn cho xong chuyện và xin chào. Cần thiết phải đẩy một ngàn chuyện bất khả tri vào một câu trong lúc này, ngay trước bữa ăn trưa, là rất sinh tử: “Chính trị, phụ nữ rượu chè, tiền bạc, tham vọng, và thiếu chính trị, phụ nữ, rượu chè, tiền bạc và tham vọng”. Tôi nói một cách sâu sắc. Và sau khi đã đi trọn một đời văn, đã đạt đến đỉnh cao vinh quang của nghiệp văn, Hemingway nhìn lại sáng tác của mình mà đánh giá. Chính bấy giờ, trong bài phỏng vấn do Geoge Plimpton (3) ghi. Hemingway đã nói về hình ảnh “tảng băng trôi” một phần nổi bảy phần chìm như thứ nguyên lý (principle) sáng tác của ông, và từ đấy, “tảng băng trôi” trở đi trở lại trong nhiều bài viết về E.Hemingway, đặc biệt ở Việt Nam. Chúng ta tiếp cận ý kiến này của E.Hemingway khi nghiên cứu về sáng tác của ông, theo chúng tôi, ít nhất xuất phát từ hai lẽ. Thứ nhất, những phát biểu của E.Hemingway về sáng tác và về sáng tác của chính mình sáng rõ một cách hàm ẩn vì thế đặc biệt cuốn hút các nhà nghiên cứu; hơn nữa vấn đề nguyên lý “tảng băng trôi” về thời điểm xuất hiện và về nội hàm của nó như mang ý nghĩa tổng kết
Xem thêm

16 Đọc thêm

Diện toán đám mây

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Sự p át tr ển củ đ ện toán đám mây là một trong n ững yếu tố c ín t úc đẩy sự tăng trưởng củ lưu lượng truyền dữ l ệu vớ ơn tỷ ngườ đ ng sử dụng các t ết bị d động.. TRANG 2 Hội đàm của [r]

4 Đọc thêm

Giáo án giảng dạy khối lớp Lá: Chủ đề: Bé tham gia giao thông pot

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY KHỐI LỚP LÁ: CHỦ ĐỀ: BÉ THAM GIA GIAO THÔNG POT

Kế hoạch giảng dạy Chủ đề: Bé tham gia giao thông Thời gian 3 tuần I. Mục tiêu: 1. Phát triển nhận thức: - Trẻ phân biệt các loại phương tiện giao thông theo hoạt động và chức năng - Nhận biết số lượng 7, chữ số 7, tách gộp trong phạm vi 7 - Nhận biết, phân biệt đặc điểm toán học một số hình dạng đã học. - Nhận biết một số tín hiệu đèn giao thông, biển báo giao thông 2. Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp: - Đọc tên đúng một số loại phương tiện giao thông và chức năng của chúng. - Gọi đúng tên và đặc điểm các dạng hình học. - Sử dụng từ ngữ lịch sự trong giao tiếp - Thể hiện diễn cảm các câu chuyện kể, bài thơ, thể hiện tính cách nhân vật. 3. Phát triển thẩm mỹ: - Rèn luyện kỹ năng nặn, tô màu và vẽ các nét vẽ: thẳng, cong, các nét vẽ phức tạp. - Thể hiện các vận động theo giai điệu nhạc, lắng nghe, hát đúng lời và gia điệu bài hát. 4. Phát triển thể chất: - Thực hiện đúng thao tác các bài tập vận động, bài tập phát triển - Rèn các kỹ năng vệ sinh cá nhân và lao động tự phục vụ. 5. Phát triển tình cảm – xã hội: - Thể hiện phép lịch sự trong giao tiếp - Tuân thủ các luật giao thông trong khi học và chơi - Tham gia hoạt động nhóm cùng các bạn.
Xem thêm

4 Đọc thêm

de thi thu dai hoc khoi a,b nam hoc 2010

DE THI THU DAI HOC KHOI A,B NAM HOC 2010

3)2 + NaOH dưC. CO2 + NaOH dư D. Fe3O4 + HClCâu 50: Lµm bay h¬i 7,4 gam mét este X no, ®¬n chøc thu ®ỵc mét thĨ tÝch h¬i b»ng thĨ tÝch cđa 2,8 gam khÝ nit¬ ë cïng ®iỊu kiƯn nhiƯt ®é, ¸p st. Tªn gäi cđa X lµA. metyl propionat. B. metyl fomat. C. metyl axetat. D. etyl axetat.II. Phần nâng cao:(từ câu 51 đến câu 60)Câu 51: Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hồn tồn trong dung dịchA. NaOH (dư). B. AgNO3 (dư). C. HCl (dư). D. NH3(dư).Câu 52: Clo hóa PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình một phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong PVC. Vậy giá trị k làA. 4. B. 6. C. 5. D. 3.Câu 53: Thêm vài giọt phenol phtalein, vào dung dịch các muối sau : (NH4
Xem thêm

3 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " DỰ BÁO NHU CẦU TIÊU THỤ KHÍ THIÊN NHIÊN TRONG TƯƠNG LAI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG" pps

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " DỰ BÁO NHU CẦU TIÊU THỤ KHÍ THIÊN NHIÊN TRONG TƯƠNG LAI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG" PPS

d. Qui hoạch và đầu tư xây dựng hệ thống cấp gas cho Thành phố Đà Nẵng là dự án đầu tư chiều sâu, mang tính chiến lược, lâu dài, rất cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững của Thành phố, giải quyết đồng thời hai vấn đề quan tâm hàng đầu của nhân loại, đó là năng lượng và môi trường, phù hợp với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng thành “Thành phố Môi trường”. /năm. Vì vậy Thành phố nên chuẩn bị cơ sở hạ tầng cũng như các điều kiện cần thiết để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu khí. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 6(35).2009 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] http://www.nationmaster.com/country/vm-vietnam/ene-energy. [2] http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Vietnam/NaturalGas.html[3] Shahriar Shafiee, Erkan Topal: When will fossil fuel reserves be diminished? Energy Policy 37 (2009) 181–189. . [4] http://www.nationmaster.com/graph/ene_oil_con_percap-energy-oil-consumption-per-capita. [5] http://www.wtrg.com/daily/oilandgasspot.html. [6] Bùi Văn Ga, Trần Văn Quang , Biến thiên CO2[7] Bùi Văn Ga, Năng lượng “sạch” cho Đà Nẵng-Thành phố môi trường. Hội nghị Cơ học Thuỷ khí toàn quốc 2009, Đà Nẵng 22-25/7/2009. trong khí quyển và viễn cảnh cân bằng carbon trong tương lai. Tuyển tập Công trình Khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Tập 1, pp. 370-382. Hà Nội, 8-9/4/2009.
Xem thêm

9 Đọc thêm

Suy nghĩ về một số đặc điểm chung của doanh nghiệp Việt Nam

SUY NGHĨ VỀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Suy nghĩ về một số đặc điểm chung của doanh nghiệp Việt Nam Được làm việc với nhiều doanh nghiệp Việt Nam, tôi tự nghiệm ra một số đặc điểm mà doanh nghiệp có thể cải thiện được. 1. Tập trung vào kinh doanh hơn là vào qui mô và vẻ hào nhoáng của doanh nghiệp Nhiều doanh nghiệp cố tạo ra bảng hiệu công ty thật to lớn, cố tạo ra nhiều hình ảnh trên báo, có nhiều nhân sự mặc đồng phục, trước khi có hoạt động thực sự. Thực ra, doanh nghiệp nên tập trung sử dụng các nguồn lực hiện có một cách hiệu quả nhất để tạo ra lợi nhuận và tạo những đóng góp có ích cho xã hội. 2. Tuyển dụng nhân sự có năng lực, không phải là vì “thuận tiện” Khi khởi nghiệp, doanh nghiệp trong nước thường thuê người quen biết trong gia đình làm việc cho doanh nghiệp vì thấy thuận tiện chứ không phải là vì năng lực của người đó.; nhưng cũng thông thường những người này không phù hợp với công việc, và đặc biệt rất khó kỷ luật và đuổi việc họ khi không đáp ứng được yêu cầu công việc. Việc sử dụng người như thế này thường ảnh hưởng tiêu cực đến những nhân viên khác trong công ty. Bạn có thể tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra khi người chủ doanh nghiệp thuê một người chú ruột của mình làm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính. 3. Tiếp nhận những đối tác cần thiết cho việc kinh doanh
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tìm hiểu nhà tuyển dụng: Một cách để trở thành ứng viên nổi bật pdf

TÌM HIỂU NHÀ TUYỂN DỤNG MỘT CÁCH ĐỂ TRỞ THÀNH ỨNG VIÊN NỔI BẬT

Tìm hiểu nhà tuyển dụng: Một cách để trở thành ứng viên nổi bật Trong thị trường lao động khó khăn như hiện nay, hàng trăm người cùng ứng tuyển một công việc như bạn và nhiều người có khả năng tương đương, thậm chí hơn bạn. Do đó, bạn cần làm nổi bật bản thân hơn. Hiểu biết về nhà tuyển dụng là một cách. Nếu trình bày một cách thông thái về công ty, bạn sẽ gây ấn tượng với nhà tuyển dụng rằng dường như bạn có mối lương duyên với công ty. Hãy tìm hiểu về lịch sử, sản phẩm, dịch vụ, thành tựu và phương châm hoạt động của công ty theo một số cách sau: 1. Kiểm tra website công ty Các công ty lớn đều có website riêng để thông báo cho mọi người về tổ chức của mình. Đây chính là nguồn thông tin đáng tin cậy và khá đầy đủ. Bạn nên dành thời gian để nghiên cứu trang web, tìm kiếm thông tin về sản phẩm và dịch vụ, quá trình hình thành và phát triển, thông tin nhân sự, kết cấu tổ chức cũng như những thành tựu đạt được của công ty. 2. Tìm hiểu qua báo chí Báo địa phương, tạp chí kinh doanh và các báo mạng cũng là một nguồn cung cấp thông tin về công ty. Nhiều tờ báo, cả báo giấy và báo mạng đều có công cụ giúp bạn tìm kiếm nhanh chóng về một công ty hoặc lĩnh vực cụ thể. Báo chí cũng là cách đánh giá về mức độ cạnh tranh của công ty bởi bạn có thể đọc những nhận xét, đánh giá của mọi người về công ty. Vì vậy, hãy nhanh chóng “ Google” công ty bạn dự tuyển. 3. Tìm hiểu tình hình tài chính công ty Nếu công ty bạn ứng tuyển niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, thông tin tài chính của công ty sẽ được công khai và bạn có thể biết. Những thông tin về các hoạt động của công ty sẽ giúp bạn xác định tỉ lệ phát triển và thành công của nó. Từ đó, bạn sẽ có thêm tự tin về sự lựa chọn của mình.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề