ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN : TIẾNG PHÁP PPT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN : TIẾNG PHÁP PPT":

Đề ôn luyện môn Toán 2014

ĐỀ ÔN LUYỆN MÔN TOÁN 2014

Vi t ph ng trình ti p tuy n c a đ thế ươ ế ế ủ ồ ịhàm s bi t ti p tuy n vuông góc v i đ ng th ng ố ế ế ế ớ ườ ẳ jYThí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.  !"""""""""""""""""""""#$%&'()'*+, %/0$1&2.3&4%&#$1Thời gian bài làm: 150 phút, không kể thời gian giao đề.I . PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH ( 7 đi m )Ầ Ấ Ả ểCâu I ( 3,0 đi m )ểCho hàm s s y = - x3 + 3x2 – 2, g i đ th hàm s là ( C)ố ố ọ ồ ị ố1.Kh o sát s bi n thiên và v đ th c a hàm sả ự ế ẽ ồ ị ủ ố2.Vi t ph ng trình ti p tuy n v i đ th ( C) t i đi m có hoành đ là nghi m ế ươ ế ế ớ ồ ị ạ ể ộ ệc a ph ng trình y// = 0.ủ ươCâu II ( 3,0 đi m )ể1.Tìm giá tr l n nh t và nh nh t c a hàm sị ớ ấ ỏ ấ ủ ốa. trên b. f(x) = 2sinx + sin2x trên 2.Tính tích phân 3.Giaûi phöông trình :Câu III ( 1,0 đi m )ểM t hình tr có di n tích xung quanh là S,di n tích đáy b ng di n tích m t m t c u bán kính b ng a.ộ ụ ệ ệ ằ ệ ộ ặ ầ ằHãy tínha). Th tích c a kh i trể ủ ố ụb). Di n tích thi t di n qua tr c hình trệ ế ệ ụ ụII . PH N RIÊNG ( 3 đi m )Ầ ể1.Theo ch ng trình chu n :ươ ẩCâu IV.a ( 2,0 đi m ) :ểTrong không gian v i h t aớ ệ ọđ Oxyz cho m t c u ( S)ộ ặ ầ : x2
Xem thêm

34 Đọc thêm

BỘ CÂU HỎI ÔN THI CÔNG CHỨC MÔN ANH VĂN ( ĐỌC HIỂU, TRẮC NGHIỆM, ĐIỀN TỪ, ĐỀ MÔN TIẾNG PHÁP, TIẾNG TRUNG NĂM 2017

BỘ CÂU HỎI ÔN THI CÔNG CHỨC MÔN ANH VĂN ( ĐỌC HIỂU, TRẮC NGHIỆM, ĐIỀN TỪ, ĐỀ MÔN TIẾNG PHÁP, TIẾNG TRUNG NĂM 2017

bộ câu hỏi ôn thi công chức môn anh văn ( đọc hiểu, trắc nghiệm, điền từ, đề môn tiếng pháp, tiếng trung năm 2017 bộ câu hỏi ôn thi công chức môn anh văn ( đọc hiểu, trắc nghiệm, điền từ, đề môn tiếng pháp, tiếng trung năm 2017 bộ câu hỏi ôn thi công chức môn anh văn ( đọc hiểu, trắc nghiệm, điền từ, đề môn tiếng pháp, tiếng trung năm 2017 bộ câu hỏi ôn thi công chức môn anh văn ( đọc hiểu, trắc nghiệm, điền từ, đề môn tiếng pháp, tiếng trung năm 2017

Đọc thêm

Phương pháp giải nhanh đề trắc nghiệm môn hóa học part 3 ôn thi đại học 2015

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC PART 3 ÔN THI ĐẠI HỌC 2015

được dung dịch A và 6,72 lít khí (đktc). Thêm từ từ dung dịch FeCl3 vào dung dịch A cho đến dư. Lọc kết tủa, rửa sạch, sấy khô và nung đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 1,6 gam. B. 3,2 gam. C. 4,8 gam. D. 6,4 gam. Câu 10: Để chứng minh trong phân tử của đường glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với: A. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. B. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng. C. kim loại Na. D. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. Câu 11: pH của dung dịch HCl 10-7M là: A. 6,79.0 B. 7,00. C. 6,86. D. 7,05. Tài liệu ôn thi Tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học – Cao đẳng môn Hóa học Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 59 ĐỀ THI ÔN TẬP HÓA HỌC 12 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG MÃ ĐỀ: 315 Môn thi: HÓA HỌC (Đề thi này gồm có 4 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Họ và tên học sinh: Số báo danh: ĐỀ LUYỆN THI SỐ 4 Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3:4. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích khí CO2 thu được (ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X là: A. C3H8O B. C3H8O3 C. C3H4O D. C3H8O2 Câu 2: Để làm mềm nước cứng vĩnh cửu, có thể dùng: A. K2CO3 B. KHSO4 C. K2SO4 D. NaNO3 Câu 3: Dãy đồng đẳng của Axit acrylic (CH2=CH-COOH) có công thức chung là: A. (C2H3COOH)n B. C2nH3nCOOH C. CnH2n – 1COOH D. CnH2nCOOH Câu 4: Trộn 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M với 100ml dung dịch KOH 0,5M , được dung dịch X. Nồng độ mol/l của ion OH- trong dung dịch là: A. 0,25M B. 0,75M C. 0,5M D. 1,5M Câu 5: Este X phản ứng với dung dịch NaOH, đun nóng tạo ra rượu metylic và natri axetat. Công thức cấu tạo của X là: A. HCOOCH3 B. C2H5COOCH3 C. CH3COOC2H5 D. CH3COOCH3 Câu 6: Nguyên tố X có cấu hình electron phân lớp ngoài là: np4. Ion X có điện tích là: A. 1- B. 2- C. 1+ D. 2+ Câu 7: Cho 1,8 gam một axit (A) đơn chức phản ứng hết với NaHCO3. Dẫn hết khí thu được vào bình dung dịch KOH dư; thấy khối lượng chất tan trong
Xem thêm

24 Đọc thêm

CÁC CHIỀU HƯỚNG RA ĐỀ THI ĐẠI HỌC PHẦN HỮU CƠ - HIDROCACBON

CÁC CHIỀU HƯỚNG RA ĐỀ THI ĐẠI HỌC PHẦN HỮU CƠ - HIDROCACBON

các xu hướng ra đề chi tiết trong kì thi trung học phổ thông quốc gia môn Hóa Tổng hợp lý thuyết môn Hóa Học ôn thi THPT Quốc Gia phục vụ sĩ tử. Các bạn và quý thầy cô ... ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – THPT QUỐC GIA – TÀI LIỆU ÔN THI. Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Các bài ôn thi đại học môn Hoá Tổng hợp đề ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học · Các bài ôn ... Chuyên đề lí thuyết Hóa tổng hợp Luyện thi đại học môn Hóa. Các tìm kiếm liên quan đến hóa học ôn thi đại học lý thuyết ôn thi đại học môn hóa trắc nghiệm lý thuyết hóa học ôn thi đại học có đáp án ôn thi đại học môn hóa theo chuyên đề tổng hợp lý thuyết hóa học 12 câu hỏi lý thuyết hóa học ôn thi đại học các câu hỏi lý thuyết hóa thi đại học trắc nghiệm lý thuyết hóa ôn thi đại học câu hỏi lý thuyết hóa học ôn thi đại học có đáp án
Xem thêm

Đọc thêm

80 Đề Vật Lý Luyện Chắc 7 Điểm Thi THPT Quốc Gia 2017 Tài Liệu Ôn Thi THPT Quốc Gia

80 Đề Vật Lý Luyện Chắc 7 Điểm Thi THPT Quốc Gia 2017 Tài Liệu Ôn Thi THPT Quốc Gia

80 Đề Vật Lý Luyện Chắc 7 Điểm Thi THPT Quốc Gia 2017 Tài Liệu Ôn Thi THPT Quốc Giaài liệu ôn thi môn vật lý×tài liệu ôn thi môn vật lý×Luyện Chắc 7 Điểm Thi THPT×Đề Vật Lý×tài liệu ôn thi đại học môn vật lý chuyên đề 2 sóng cơ học×Thi THPT Quốc Gia 2017×Từ khóatài liệu ôn thi vật lýtài liệu ôn thi vật lý 11tài liệu ôn thi đại học môn vật lýtài liệu ôn thi đại học vật lýtài liệu ôn thi vật lý 2013tài liệu ôn thi đại học môn vật lý 2013

Đọc thêm

Đề ôn thi môn Tiếng Anh

Đề ôn thi môn Tiếng Anh

Đề ôn thi môn Tiếng AnhĐề ôn thi môn Tiếng AnhĐề ôn thi môn Tiếng AnhĐề ôn thi môn Tiếng AnhĐề ôn thi môn Tiếng AnhĐề ôn thi môn Tiếng AnhĐề ôn thi môn Tiếng AnhĐề ôn thi môn Tiếng AnhĐề ôn thi môn Tiếng AnhĐề ôn thi môn Tiếng AnhĐề ôn thi môn Tiếng AnhĐề ôn thi môn Tiếng AnhĐề ôn thi môn Tiếng AnhĐề ôn thi môn Tiếng AnhĐề ôn thi môn Tiếng AnhĐề ôn thi môn Tiếng AnhĐề ôn thi môn Tiếng AnhĐề ôn thi môn Tiếng AnhĐề ôn thi môn Tiếng AnhĐề ôn thi môn Tiếng AnhĐề ôn thi môn Tiếng AnhĐề ôn thi môn Tiếng AnhĐề ôn thi môn Tiếng AnhĐề ôn thi môn Tiếng Anh
Xem thêm

Đọc thêm

Ôn thi hoá học Làm chủ môn hoá trong 30 ngày

ÔN THI HOÁ HỌC LÀM CHỦ MÔN HOÁ TRONG 30 NGÀY

Ôn thi hoá học Làm chủ môn hoá trong 30 ngày Ôn thi hoá học Làm chủ môn hoá trong 30 ngày Ôn thi hoá học Làm chủ môn hoá trong 30 ngày Từ khóa () ôn thi đại học cao đẳng môn hóa ôn thi đại học cao đẳng môn vật lý bài tập ôn thi hoá đề ôn thi đại học số 6 môn hoá ôn thi đại học cao đẳng môn toán tài liệu ôn thi đại học cấp tốc môn hóa

71 Đọc thêm

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA MAC LÊNIN.

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA MAC LÊNIN.

Tổng hợp những câu hỏi ôn tập môn Những nguyên lý của MacLênin dành cho sinh viên các trường đại họccao đẳng trên toàn quốc, đặc biệt là sinh viên các khoa giáo dục chính trị làm tài liệu tham khảo đề ôn thi thật tốt

7 Đọc thêm

Các đề tự luyện ôn thi đại học cao đẳng môn toán

CÁC ĐỀ TỰ LUYỆN ÔN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN

Các đề tự luyện ôn thi Đại học, Cao đẳng môn toán: Gồm nhiều đề môn toán tổng hợp có chọn lọc với đầy đủ kiến thức trong chương trình phổ thông trung học. Giúp ích trong quá trình ôn thi đại học cao đẳng. Hỗ trợ nhiều cho học sinh trong quá trong quá trình tổng ôn kiến thức.

76 Đọc thêm

de hsg môn hóa -yb-2017

de hsg môn hóa -yb-2017

đề thi học sinh giỏi môn hóa lớp 12 của tỉnh yên bái: Đề được các thầy cô trong nhóm ra đề biên soạn rất hay, đây sẽ là tài liệu để các thầy cô trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh tham khảo để ôn học sinh giỏi tốt hơn; cũng là tài liệu để các em học sinh tham khảo.

Đọc thêm

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh
Xem thêm

Đọc thêm

đề cương ôn thi tiếng anh 9 hk2

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIẾNG ANH 9 HK2

đề tích hợp tự luận với trắc nghiệm, tổng hợp các dạng bài tập tiếng anh cơ bản đến nâng cao của lớp 9 học kì 2, phục vụ tốt cho giáo viên, học sinh ôn thi .....đề tích hợp tự luận với trắc nghiệm, tổng hợp các dạng bài tập tiếng anh cơ bản đến nâng cao của lớp 9 học kì 2, phục vụ tốt cho giáo viên, học sinh ôn thi đề tích hợp tự luận với trắc nghiệm, tổng hợp các dạng bài tập tiếng anh cơ bản đến nâng cao của lớp 9 học kì 2, phục vụ tốt cho giáo viên, học sinh ôn thi đề tích hợp tự luận với trắc nghiệm, tổng hợp các dạng bài tập tiếng anh cơ bản đến nâng cao của lớp 9 học kì 2, phục vụ tốt cho giáo viên, học sinh ôn thi
Xem thêm

60 Đọc thêm

ĐỀ ÔN THI TNTHPT MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ ÔN THI TNTHPT MÔN TIẾNG ANH

tài liệu word đề ôn thi TNTHPT môn tiếng anh tham khảo

109 Đọc thêm

ĐỀ ÔN TẬP THI CUỐI KỲ 1 LỚP 5 CÁC MÔN

ĐỀ ÔN TẬP THI CUỐI KỲ 1 LỚP 5 CÁC MÔN

đề kiểm tra cuối kì 1, đề kiểm tra môn phụ lớp 5, đề kiểm tra môn lịch sử lớp 5, đề kiểm tra môn địa lý lớp 5, đề thi môn toán và tiếng việt kì 1, ôn thi cuối kì lớp 5, lớp 5, ôn tập kiểm tra, cuối kì lớp 5

Đọc thêm

bộ 10 đề thi đại học môn toán 2

BỘ 10 ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 2

10 đề thi thử môn toán với lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn thực hiện tốt trong việc luyện đề, dễ dàng tham khảo khi vướng mắc lỗi trong khi làm bài. v.v..... bộ đề này tổng hợp các đề thi do các giáo viên hàng đầu của các trường đại học và cao đẳng viết nên các bạn có thể yên tâm về chất lượng ôn luyện.

58 Đọc thêm

Đề thi toán THPT quốc gia 2016

ĐỀ THI TOÁN THPT QUỐC GIA 2016

Đề thi thử môn toán THPT 2016 là tài liệu dành cho các bạn chuẩn bị ôn thi đại học.Đây là đề thi rất hay và các câu hỏi sát với cuộc thi hơn.Bộ đề gồm 5 đề thi toán THPT có đáp án rất hay.Chúc các bạn có tài liệu ôn thi thật tốt .

27 Đọc thêm

đề thi thử trung học phổ thông quốc gia môn tiếng anh có đáp án

đề thi thử trung học phổ thông quốc gia môn tiếng anh có đáp án

đề thi thử trung học phổ thông quốc gia 2015 môn tiếng anh có đáp án đề thi thử trung học phổ thông quốc gia môn tiếng anh×ôn thi đại học môn tiếng anh có đáp án Hay, chi tiết, sát đề Giúp học sinh và giáo viên ôn luyện thi THPTQG 2018 hiệu quả

Đọc thêm

KE HOAẠCH ON THI LAI 2011

KE HOAẠCH ON THI LAI 2011

PGD & ĐT huyện Châu ThànhCộng hoà xã hộichủ nghóa Việt NamTrường THCS GIỤC TƯỢNGĐộc lập –Tự do –Hạnh phúcSố 12/ KH-CMGiục Tượng, ngày 31 tháng 5năm 2011KẾ HOẠCH ƠN TẬP HỌC SINH YẾUKIỂM TRA LẠI HÈ NĂM HỌC 2010-2011-Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nămhọc 2010-2011;-Căn cứ vào sự chỉ đạo của bộ phận chuyênmôn THCS phòng GD & ĐT Châu Thành;-Căn cứ vào tình hình thực tế của trường THCS GiụcTượng.Nay, bộ phận chuyên môn trường THCS GiụcTượng lập kế hoạch ôn và kiểm tra lại cho nhữnghọc sinh xếp loại học lực yếu năm học 2010-2011một số nội dung cụ thể như sau:I/ Thời gian ôn tập: Từ ngày 2 tháng 6 năm 2011 đếnngày 10 tháng 6 năm 2011.- Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30.- Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.- Kiểm tra lại vào ngày 10/6/2011 (Buổi sáng).II/ Ra đề kiểm tra:-Giáo viên được phân công ôn cho học sinh ở cácmôn ra đề kiểm tra nộp lại cho bộ phận chuyên mônvào sáng ngày 6/6/2011.
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐỀ ÔN THI TIẾNG ANH

ĐỀ ÔN THI TIẾNG ANH

Đề ôn thi tiếng anh Đề ôn thi tiếng anh Đề ôn thi tiếng anh Đề ôn thi tiếng anh Đề ôn thi tiếng anh Đề ôn thi tiếng anh Đề ôn thi tiếng anh Đề ôn thi tiếng anh Đề ôn thi tiếng anh Đề ôn thi tiếng anh Đề ôn thi tiếng anh Đề ôn thi tiếng anh Đề ôn thi tiếng anh Đề ôn thi tiếng anh Đề ôn thi tiếng anh Đề ôn thi tiếng anh Đề ôn thi tiếng anh

2 Đọc thêm

đề luyện thi đại học môn lý năm 2016

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN LÝ NĂM 2016

Tải Bộ đề luyện thi Đại học môn Vật lý năm 2016, Bộ đề luyện thi đại học môn Vật Lý năm 2016 gồm 1 đề thi ... Hi vọng rằng bộ đề luyện thi Đại học môn Vật lý năm 2016 sẽ là tài liệu sát cánh cùng các bạn trong giai đoạn ôn thi Đại học.

6 Đọc thêm

Cùng chủ đề