TONG HOP DE THI GIUA KI 1 MON TOAN VA TV LOP 2

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "tong hop de thi giua ki 1 mon toan va tv lop 2 ":

tong hop de thi giua ki 1 mon toan va tv lop 2

tong hop de thi giua ki 1 mon toan va tv lop 2


AII. Đọc thầm và làm bài tập (khoảng 15 – 20 phút):
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây: 1. (0,5 điểm) Có chuyện gì đã xảy ra ở lớp học?
A. Có một tờ giấy nằm ngay giữa lối ra vào. B. Có một mẩu giấy nằm ngay giữa lối ra vào. C. Có một nắm giấy nằm ngay giữa lối ra vào. 2. (0,5 điểm) Cô giáo yêu cầu cả lớp làm gì? A. Nhìn mẩu giấy đang nằm giữa cửa lớp. B. Nhặt mẩu giấy đang nằm giữa cửa lớp. C. Lắng nghe xem mẩu giấy nói gì.
Xem thêm

Đọc thêm

De KT giua ky 1 mon Toan va TV lop 5

DE KT GIUA KY 1 MON TOAN VA TV LOP 5

GV hướng dẫn HS nhỡn sỏch đọc thầm kĩ đoạn văn trong khoảng thời gian 5 phỳt. Sau đú, hướng dẫn HS hiểu thờm yờu cầu của bài và cỏch làm bài.
Đỏp ỏn : Mỗi cõu khoanh đỳng được 1đ, cõu nào khoanh vào 2 chữ trở lờn : khụng cho điểm.

6 Đọc thêm

DE THI GIUA KI I MON TOAN VA TIENG VIET

DE THI GIUA KI I MON TOAN VA TIENG VIET

II- Đọc thầm và làm bài tập : (4 đ)
Đọc thầm bài Mẫu giấy vụn. sau đĩ khoanh trịn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng theo các cau sau :
1- Mẫu giấy vụn nằm ở đâu ? Cĩ dễ thấy khơng ?

7 Đọc thêm

De KT giua ky 1 mon Toan va TV lop 4

DE KT GIUA KY 1 MON TOAN VA TV LOP 4

GV hướng dẫn HS nhỡn sỏch đọc thầm kĩ đoạn văn trong khoảng thời gian 5 phỳt. Sau đú, hướng dẫn HS hiểu thờm yờu cầu của bài và cỏch làm bài.
Đỏp ỏn : Mỗi cõu khoanh đỳng được 1đ, cõu nào khoanh vào 2 chữ trở lờn : khụng cho
điểm.

6 Đọc thêm

GIUA KI ILOP 5 MON TOAN + TV

GIUA KI ILOP 5 MON TOAN + TV

2. Đọc thầm và làm bài tập: (5 điểm)
a) (2 điểm) Giáo viên căn cứ bài của học sinh để thống nhất cho điểm. b) (1 điểm) Học sinh tìm đợc 1 trong 5 câu sau cho 1 điểm:
"Cả công trờng.... dòng sông"; "Những tháp khoan ... ngẫm nghĩ"; "Những xe ủi ... nằm nghỉ"; "Biển sẽ nằm ... cao nguyên"; "Sông Đà ... muôn ngả".

7 Đọc thêm

GIUA KI ILOP 4 MON TOAN + TV

GIUA KI ILOP 4 MON TOAN TV

Xanh Pê-téc-bua; An-đéc-xen; Tô-ki-ô; Lu-i Pa-xtơ
II. kiểm tra viết (10 điểm)
1. Chính tả (Nghe - viết)
a) Bài viết: (3 điểm) Học sinh viết sai phụ âm đầu, vần, dấu thanh, thiếu, thừa chữ, trình bày văn bản không đúng kĩ thuật, mỗi lỗi trừ 0,3 điểm.

7 Đọc thêm

GIUA KI ILOP 3 MON TOAN + TV

GIUA KI ILOP 3 MON TOAN TV

Điểm toàn bài bằng trung bình cộng của điểm kiểm tra đọc và kiểm tra viết. Lu ý: Điểm toàn bài không cho điểm lẻ (0,5 điểm làm tròn lên thành 1 điểm).
Hớng dẫn chấm bài ktĐK giữa học kì I - Môn Toán lớp 3
Câu 1: (4 điểm) Mỗi ý đúng cho 1 điểm. a) D; b) A; c) B; d) D Câu 2: (3 điểm) Mỗi ý đúng cho 0.75 điểm.

6 Đọc thêm

10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2

10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2

10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2 10 DE THI GIUA KY 1 MON TOAN LOP 2
Xem thêm

Đọc thêm

DE KT+DA HKI TIN 6 -2 MADE

DE KT DA HKI TIN 6 2 MADE

c. Th mục mẹ của th mục Lop 6 là th mục nào?
d. Th mục Mon tin có chứa th mục con không? Vì sao ? e. Nêu các bớc thực hiện để xóa th mục Tro choi
Phòng gd- đt tuyên hóa kiểm tra chất lợng học kì i

3 Đọc thêm

Kt hkI tin 6 +DA 2 ma de

KT HKI TIN 6 DA 2 MA DE

c. Th mục mẹ của th mục Lop 6 là th mục nào?
d. Th mục Mon tin có chứa th mục con không? Vì sao ? e. Nêu các bớc thực hiện để xóa th mục Tro choi
Phòng gd- đt tuyên hóa kiểm tra chất lợng học kì i

3 Đọc thêm

De kthkI+DA tin 6 Quang binh

DE KTHKI DA TIN 6 QUANG BINH

c. Th mục mẹ của th mục Lop 6 là th mục nào?
d. Th mục Mon tin có chứa th mục con không? Vì sao ? e. Nêu các bớc thực hiện để xóa th mục Tro choi
Phòng gd- đt tuyên hóa kiểm tra chất lợng học kì i

3 Đọc thêm

KIEM TRA GIUA KI MON TV LOP 3

KIEM TRA GIUA KI MON TV LOP 3

+ HS đọc một đoạn văn hoặc thơ trong các bài Tập đọc đã học ở SGK do GV chuẩn bị và lựa chọn trước; ghi rõ tên bài, đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng HS bốc thăm rồi đọc thành tiếng.
* Chú ý: Tránh trường hợp 2 HS kiểm tra liên tiếp đọc một đoạn giống nhau. + Trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu.

11 Đọc thêm

tong hop de thi hk1 mon toan lop 1

tong hop de thi hk1 mon toan lop 1

5 + 4 9 8 – 2 5
?
3 + 4 8 7 – 2 3 + 3 7. Viết các phép tính thích hợp: a) Có : 4 quyển vở Được cho thêm : 5 quyển vở Tất cả có : …quyển vở? Cung cấp tài liệu tư duy Toán lớp 1 – Hỗ trợ giải đáp | Cô Trang – 0948.228.325 (zalo) 30 Hình Số

Đọc thêm

De thi giua HKII mon toan(LOP 2)

DE THI GIUA HKII MON TOAN(LOP 2)

ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA THẦY CÔ GIÁO I: PHẦN TRẮC NGHIỆM 6 điểm Mỗi câu đúng đợc 0,5 điểm Khoanh tròn vào chữ cái đặt trớc câu trả lời đúng.[r]

3 Đọc thêm

25 DE THI TOAN LOP 6 HKI TP HCM 25 DE THI TOAN LOP 6 HKI TP HCM

25 DE THI TOAN LOP 6 HKI TP HCM 25 DE THI TOAN LOP 6 HKI TP HCM

Bài 3: (2 điểm)
a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: -15; 0; 3; - 6; 10. b) Tìm BCNN (24; 36).
c) An (sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) và Mark (sinh sống tại thành phố Sydney, Úc) thường liên lạc với nhau bằng cách nói chuyện qua Internet. Họ cần truy cập vào Internet cùng một thời gian để có thể nói chuyện với nhau. Để chọn được thời gian nói chuyện thích hợp, An quan sát các múi giờ trên thế giới và thấy như sau:

Đọc thêm

DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4

DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4

DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4

Đọc thêm

De thi thu tuyen sinh lop 10 2021

De thi thu tuyen sinh lop 10 2021

De thi thu tuyen sinh lop 10 2021 mon tieng anh. co dap an day du, chi tiet

Đọc thêm

DE THI GIUA HKI TOAN 12 DAY DU DAP AN

DE THI GIUA HKI TOAN 12 DAY DU DAP AN

DE THI GIUA HKI TOAN 12 DAY DU DAP ANDE THI GIUA HKI TOAN 12 DAY DU DAP ANDE THI GIUA HKI TOAN 12 DAY DU DAP ANDE THI GIUA HKI TOAN 12 DAY DU DAP ANDE THI GIUA HKI TOAN 12 DAY DU DAP ANDE THI GIUA HKI TOAN 12 DAY DU DAP ANDE THI GIUA HKI TOAN 12 DAY DU DAP ANDE THI GIUA HKI TOAN 12 DAY DU DAP ANDE THI GIUA HKI TOAN 12 DAY DU DAP ANDE THI GIUA HKI TOAN 12 DAY DU DAP ANDE THI GIUA HKI TOAN 12 DAY DU DAP ANDE THI GIUA HKI TOAN 12 DAY DU DAP ANDE THI GIUA HKI TOAN 12 DAY DU DAP ANDE THI GIUA HKI TOAN 12 DAY DU DAP ANDE THI GIUA HKI TOAN 12 DAY DU DAP ANDE THI GIUA HKI TOAN 12 DAY DU DAP ANDE THI GIUA HKI TOAN 12 DAY DU DAP ANDE THI GIUA HKI TOAN 12 DAY DU DAP AN
Xem thêm

Đọc thêm

GIÁO ÁN MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 1 - BỘ SÁCH CÁNH DIỀU

GIÁO ÁN MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 1 - BỘ SÁCH CÁNH DIỀU

giao an mon tu nhien va xa hoi lop 1 bo sach canh dieu .giao an mon tu nhien va xa hoi lop 1 bo sach canh dieu giao an mon tu nhien va xa hoi lop 1 bo sach canh dieu .giao an mon tu nhien va xa hoi lop 1 bo sach canh dieu .giao an mon tu nhien va xa hoi lop 1 bo sach canh dieu .giao an mon tu nhien va xa hoi lop 1 bo sach canh dieu .giao an mon tu nhien va xa hoi lop 1 bo sach canh dieu .giao an mon tu nhien va xa hoi lop 1 bo sach canh dieu .giao an mon tu nhien va xa hoi lop 1 bo sach canh dieu .

Đọc thêm

DE THI VAO 10 NAM 2013 HA NOI MON TOAN

DE THI VAO 10 NAM 2013 HA NOI MON TOAN

De thi vao 10 nam 2013 ha noi mon toan De thi vao 10 nam 2013 ha noi mon toan De thi vao 10 nam 2013 ha noi mon toan De thi vao 10 nam 2013 ha noi mon toan De thi vao 10 nam 2013 ha noi mon toan De thi vao 10 nam 2013 ha noi mon toan

Đọc thêm