DAYHOCTOAN VN 18 ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG 3 – QUAN HỆ VUÔNG GÓC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "dayhoctoan vn 18 đề ôn tập kiểm tra hình học 11 chương 3 – quan hệ vuông góc ":

dayhoctoan vn 18 đề ôn tập kiểm tra hình học 11 chương 3 – quan hệ vuông góc

dayhoctoan vn 18 đề ôn tập kiểm tra hình học 11 chương 3 – quan hệ vuông góc

Ạ ( SBC )  ( SAB ).   B. ( SCD )  ( SAD ).   C. ( SAD )  ( SBC ).   D. ( SBD )  ( SAC ).  
Câu 9:  Cho hình lăng trụ tam giác đều  ABC A B C .    .  Mệnh đề nào dưới đây sai ? 
Ạ AA   ( ABC ).   B. AB   ( A B C    ).   C. CC   ( ABC ).   D. BB   ( A B C    ).  
Câu 10:   Cho  hình  chóp  S ABC .   có  đáy  là  tam  giác  đều  ABC   cạnh  a SA ,   vuông  góc  với  mặt  phẳng  ( ABC )  và   .

Đọc thêm

18 ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG 3 – QUAN HỆ VUÔNG GÓC

18 ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG 3 – QUAN HỆ VUÔNG GÓC

Tài liệu gồm 32 trang được tổng hợp bởi thầy Nguyễn Bảo Vương tuyển chọn 18 đề ôn tập kiểm tra Hình học 11 chương 3, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc, các đề được biên soạn theo cùng một cấu trúc: 10 câu trắc nghiệm khách quan kết hợp với 2 câu tự luận theo tỉ lệ điểm 50:50, học sinh có thể sử dụng tài liệu để ôn tập chuẩn bị cho các bài kiểm tra định kỳ, kiểm tra một tiết Hình học 11 chương 3 (lưu ý: phần trắc nghiệm có đáp án).
Xem thêm

Đọc thêm

Quan hệ vuông góc trong không gian” – chương 3 – hình học – 11NC

QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN” – CHƯƠNG 3 – HÌNH HỌC – 11NC

Quan hệ vuông góc trong không gian” – chương 3 – hình học – 11NC Quan hệ vuông góc trong không gian” – chương 3 – hình học – 11NC Quan hệ vuông góc trong không gian” – chương 3 – hình học – 11NC Quan hệ vuông góc trong không gian” – chương 3 – hình học – 11NC Quan hệ vuông góc trong không gian” – chương 3 – hình học – 11NC Quan hệ vuông góc trong không gian” – chương 3 – hình học – 11NC Quan hệ vuông góc trong không gian” – chương 3 – hình học – 11NC

13 Đọc thêm

19 ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG 2 – QUAN HỆ SONG SONG

19 ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG 2 – QUAN HỆ SONG SONG

Tài liệu gồm 31 trang tuyển chọn 19 đề ôn tập kiểm tra Hình học 11 chương 2: đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song, tài liệu được tổng hợp bởi thầy Nguyễn Bảo Vương, các đề kiểm tra được biên soạn theo cùng một hình thức: trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, phần trắc nghiệm gồm 10 câu, phần tự luận gồm 1 – 2 câu, học sinh làm bài trong một tiết học 45 phút, phần trắc nghiệm có đáp án.

Đọc thêm

HÌNH học 11 CHƯƠNG 3b VECTO TRONG KHÔNG GIAN QUAN hệ VUÔNG góc TRONG KHÔNG GIAN

HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG 3B VECTO TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

HÌNH học 11 CHƯƠNG 3b VECTO TRONG KHÔNG GIAN QUAN hệ VUÔNG góc TRONG KHÔNG GIAN HÌNH học 11 CHƯƠNG 3b VECTO TRONG KHÔNG GIAN QUAN hệ VUÔNG góc TRONG KHÔNG GIAN HÌNH học 11 CHƯƠNG 3b VECTO TRONG KHÔNG GIAN QUAN hệ VUÔNG góc TRONG KHÔNG GIAN HÌNH học 11 CHƯƠNG 3b VECTO TRONG KHÔNG GIAN QUAN hệ VUÔNG góc TRONG KHÔNG GIAN HÌNH học 11 CHƯƠNG 3b VECTO TRONG KHÔNG GIAN QUAN hệ VUÔNG góc TRONG KHÔNG GIAN HÌNH học 11 CHƯƠNG 3b VECTO TRONG KHÔNG GIAN QUAN hệ VUÔNG góc TRONG KHÔNG GIAN

15 Đọc thêm

HÌNH học 11 CHƯƠNG 3a VECTO TRONG KHÔNG GIAN QUAN hệ VUÔNG góc TRONG KHÔNG GIAN

HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG 3A VECTO TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

HÌNH học 11 CHƯƠNG 3a VECTO TRONG KHÔNG GIAN QUAN hệ VUÔNG góc TRONG KHÔNG GIAN HÌNH học 11 CHƯƠNG 3a VECTO TRONG KHÔNG GIAN QUAN hệ VUÔNG góc TRONG KHÔNG GIAN HÌNH học 11 CHƯƠNG 3a VECTO TRONG KHÔNG GIAN QUAN hệ VUÔNG góc TRONG KHÔNG GIAN HÌNH học 11 CHƯƠNG 3a VECTO TRONG KHÔNG GIAN QUAN hệ VUÔNG góc TRONG KHÔNG GIAN HÌNH học 11 CHƯƠNG 3a VECTO TRONG KHÔNG GIAN QUAN hệ VUÔNG góc TRONG KHÔNG GIAN HÌNH học 11 CHƯƠNG 3a VECTO TRONG KHÔNG GIAN QUAN hệ VUÔNG góc TRONG KHÔNG GIAN

15 Đọc thêm

18 đề ôn tập KIỂM TRA CHƯƠNG 3 hình học 11 QUAN hệ VUÔNG góc

18 đề ôn tập KIỂM TRA CHƯƠNG 3 hình học 11 QUAN hệ VUÔNG góc

Câu 9:   Cho  khối  lập  phương  ABC A B C D D.    .  Đoạn  vuông  góc  chung  của  hai  đường  thẳng 
chéo nhau AD và  A C    là: 
Ạ AA  .   B. BB .    C. DA  .   D. Đ .   
Câu 10:  Cho hình chóp  S ABCD . có đáy là hình vuông cạnh a,  SA  ( ABCD ) ,  SA  a 3 . Góc 

Đọc thêm

18 đề ôn tập kiểm tra Hình học 11 chương 3 - quan hệ vuông góc - TOANMATH.com

18 ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG 3 - QUAN HỆ VUÔNG GÓC - TOANMATH.COM

For that artisan, making the paintings is a career it supports the life of many generations of the family.. so that B.because C.because of D.although.[r]

2 Đọc thêm

HÌNH HỌC 11_ ÔN TẬP QUAN HỆ VUÔNG GÓC

HÌNH HỌC 11_ ÔN TẬP QUAN HỆ VUÔNG GÓC

Đường thẳng d được gọi là đường vuông góc chung của a_ _và b._ _ĐỊNH NGHĨA: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là độ dài đoạn vuông góc chung của hai_ _đường thẳng đó._ B.. Gọi H[r]

14 Đọc thêm

ÔN TẬP CHƯƠNG VUÔNG GÓC HÌNH HỌC 11

ÔN TẬP CHƯƠNG VUÔNG GÓC HÌNH HỌC 11

c, Xác định x để nhị diện (C, AB, D) là vuông. Trong trờng hợp đó hãy tính độ dài đoạn AB, xác định điểm O cách đều bốn điểm A, B, C, D và tính độ dài đoạn OA.
Bài 3: Cho hình lập phơng ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Lấy điểm M thuộc đoạn AD’, điểm N thuộc
đoạn BD với AM = DN = x ( 0 < < x a 2 ). a, CMR k hi 2

4 Đọc thêm

Đề kiểm tra ĐSGT lớp 11 chương 2

Đề kiểm tra ĐSGT lớp 11 chương 2

Đề kiểm tra ĐSGT lớp 11 chương 2Đề kiểm tra ĐSGT lớp 11 chương 2Đề kiểm tra ĐSGT lớp 11 chương 2Đề kiểm tra ĐSGT lớp 11 chương 2Đề kiểm tra ĐSGT lớp 11 chương 2Đề kiểm tra ĐSGT lớp 11 chương 2Đề kiểm tra ĐSGT lớp 11 chương 2Đề kiểm tra ĐSGT lớp 11 chương 2Đề kiểm tra ĐSGT lớp 11 chương 2Đề kiểm tra ĐSGT lớp 11 chương 2Đề kiểm tra ĐSGT lớp 11 chương 2Đề kiểm tra ĐSGT lớp 11 chương 2Đề kiểm tra ĐSGT lớp 11 chương 2Đề kiểm tra ĐSGT lớp 11 chương 2Đề kiểm tra ĐSGT lớp 11 chương 2Đề kiểm tra ĐSGT lớp 11 chương 2Đề kiểm tra ĐSGT lớp 11 chương 2Đề kiểm tra ĐSGT lớp 11 chương 2
Xem thêm

Đọc thêm

BÀI TẬP ÔN TẬP HÌNH HỌC CHƯƠNG QUAN HỆ VUÔNG GÓC potx

BÀI TẬP ÔN TẬP HÌNH HỌC CHƯƠNG QUAN HỆ VUÔNG GÓC POTX

ĐƯỜNG THẲNG VUƠNG GĨC MẶT PHẲNG_ _BÀI 1.CHO TỨ DIỆN ABCD CĨ HAI MẶT ABC VÀ BDC LÀ HAI TAM GIÁC CÂN CĨ CHUNG ĐÁY BC.GỌI I LÀ TRUNG ĐIỂM BC._ a Chứng minh rằng BC⊥AD b Gọi AH là đường cao [r]

2 Đọc thêm

Ôn tập hình học lớp 11

Ôn tập hình học lớp 11

Ôn tập hình học lớp 11Ôn tập hình học lớp 11Ôn tập hình học lớp 11Ôn tập hình học lớp 11Ôn tập hình học lớp 11Ôn tập hình học lớp 11Ôn tập hình học lớp 11Ôn tập hình học lớp 11Ôn tập hình học lớp 11Ôn tập hình học lớp 11Ôn tập hình học lớp 11Ôn tập hình học lớp 11Ôn tập hình học lớp 11Ôn tập hình học lớp 11Ôn tập hình học lớp 11Ôn tập hình học lớp 11Ôn tập hình học lớp 11Ôn tập hình học lớp 11Ôn tập hình học lớp 11Ôn tập hình học lớp 11Ôn tập hình học lớp 11Ôn tập hình học lớp 11Ôn tập hình học lớp 11Ôn tập hình học lớp 11Ôn tập hình học lớp 11Ôn tập hình học lớp 11Ôn tập hình học lớp 11
Xem thêm

Đọc thêm

Đề kiểm tra hình học 8 chương I

Đề kiểm tra hình học 8 chương I

Đề kiểm tra hình học 8 chương IĐề kiểm tra hình học 8 chương IĐề kiểm tra hình học 8 chương IĐề kiểm tra hình học 8 chương IĐề kiểm tra hình học 8 chương IĐề kiểm tra hình học 8 chương IĐề kiểm tra hình học 8 chương IĐề kiểm tra hình học 8 chương IĐề kiểm tra hình học 8 chương IĐề kiểm tra hình học 8 chương IĐề kiểm tra hình học 8 chương IĐề kiểm tra hình học 8 chương IĐề kiểm tra hình học 8 chương IĐề kiểm tra hình học 8 chương IĐề kiểm tra hình học 8 chương IĐề kiểm tra hình học 8 chương IĐề kiểm tra hình học 8 chương IĐề kiểm tra hình học 8 chương IĐề kiểm tra hình học 8 chương IĐề kiểm tra hình học 8 chương IĐề kiểm tra hình học 8 chương IĐề kiểm tra hình học 8 chương I
Xem thêm

Đọc thêm

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 11.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 11.

1. Mục tiêu.
Kiểm tra, đánh giá kiến thức của học sinh về:
- Định nghĩa, tính chất và biểu thức toạ độ của phép tịnh tiến, phép quay, phép dời hình. - Định nghĩa và tính chất của phép vị tự, phép đồng dạng.

15 Đọc thêm

Đề kiểm tra 1 tiết đại số lớp 11 chương 2

Đề kiểm tra 1 tiết đại số lớp 11 chương 2

Đề kiểm tra 1 tiết đại số lớp 11 chương 2Đề kiểm tra 1 tiết đại số lớp 11 chương 2Đề kiểm tra 1 tiết đại số lớp 11 chương 2Đề kiểm tra 1 tiết đại số lớp 11 chương 2Đề kiểm tra 1 tiết đại số lớp 11 chương 2Đề kiểm tra 1 tiết đại số lớp 11 chương 2Đề kiểm tra 1 tiết đại số lớp 11 chương 2Đề kiểm tra 1 tiết đại số lớp 11 chương 2Đề kiểm tra 1 tiết đại số lớp 11 chương 2Đề kiểm tra 1 tiết đại số lớp 11 chương 2Đề kiểm tra 1 tiết đại số lớp 11 chương 2Đề kiểm tra 1 tiết đại số lớp 11 chương 2Đề kiểm tra 1 tiết đại số lớp 11 chương 2Đề kiểm tra 1 tiết đại số lớp 11 chương 2Đề kiểm tra 1 tiết đại số lớp 11 chương 2
Xem thêm

Đọc thêm

HÌNH HỌC 11_ ÔN TẬP QUAN HỆ SONG SONG

HÌNH HỌC 11_ ÔN TẬP QUAN HỆ SONG SONG

c) Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng không chứa điểm đó d) Cả ba câu trên đều sai
Câu 3 : Cho tứ diện ABCD.Các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng:
a) Có ba cặp đường thẳng chéo nhau là AB và CD, AD và BC ,AC và BD b) Các đoạn thẳng nối trung điểm các cặp cạnh đối thì đồng qui

33 Đọc thêm

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)
Xem thêm

9 Đọc thêm

HÌNH học 11 CHƯƠNG 2a ĐƯỜNG THẲNG và mặt PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN QUAN hệ SONG SONG

HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG 2A ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ SONG SONG

HÌNH học 11 CHƯƠNG 2a ĐƯỜNG THẲNG và mặt PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN QUAN hệ SONG SONG HÌNH học 11 CHƯƠNG 2a ĐƯỜNG THẲNG và mặt PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN QUAN hệ SONG SONG HÌNH học 11 CHƯƠNG 2a ĐƯỜNG THẲNG và mặt PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN QUAN hệ SONG SONG HÌNH học 11 CHƯƠNG 2a ĐƯỜNG THẲNG và mặt PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN QUAN hệ SONG SONG HÌNH học 11 CHƯƠNG 2a ĐƯỜNG THẲNG và mặt PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN QUAN hệ SONG SONG HÌNH học 11 CHƯƠNG 2a ĐƯỜNG THẲNG và mặt PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN QUAN hệ SONG SONG
Xem thêm

13 Đọc thêm

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)
Xem thêm

5 Đọc thêm