HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH IP TABLES

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Hướng dẫn cài đặt và cấu hình IP Tables":

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DHCP SERVER TRÊN WINDOWS SERVER2012

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DHCP SERVER TRÊN WINDOWS SERVER2012

Start IP address: dải IP đầu tiên sẽ cấp phát.End IP address: dải IP cuối cùng sẽ cấp phát.Chúng ta có thể cắt bỏ 1 dải IP thuộc dải mà chúng ta vừa khai báo cấp phát bêntrên, làm như thế thì dải địa chỉ mà bạn gõ vào đây sẽ không được cấp phát cho bấtkỳ máy nào trong mạng khi họ xin IPThời gian sốn[r]

18 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ THÔNG BẢO MẬT GIÁM SÁT HONEYWALL THỰC HÀNH MÔN AN TOÀN MẠNG

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ THÔNG BẢO MẬT GIÁM SÁT HONEYWALL THỰC HÀNH MÔN AN TOÀN MẠNG

Hướng dẫn cài đặt hệ thông bảo mật giám sát honeywall. Đây là một bài hướng dẫn thuộc môn an toàn mạng của học viện kỹ thuật mật mã. Tài liệu hướng dẫn cài đặt hệ thống giám sát bằng honeynet và phân tích tấn công được ghi lại trong hệ thống.

8 Đọc thêm

Hướng dẫn cài đặt Autodesk 3Ds Max 2013 + CODE free

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT AUTODESK 3DS MAX 2013 + CODE FREE

Hướng dẫn cài đặt Autodesk 3Ds Max 2013 + CODE free
Hướng dẫn cài đặt Autodesk 3Ds Max 2013 + CODE free
Hướng dẫn cài đặt Autodesk 3Ds Max 2013 + CODE free
Hướng dẫn cài đặt Autodesk 3Ds Max 2013 + CODE free
Hướng dẫn cài đặt Autodesk 3Ds Max 2013 + CODE free
Hướng dẫn cài đặt Autodesk 3Ds Max 2013[r]

15 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TKKPRO2005

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TKKPRO2005

Hướng dẫn cài đặt phần mềm TKKpro 2005 của công ty Hài Hòa.....................................................................HiÖn nay, c«ng ty cæ phÇn c«ng nghÖ phÇn mÒm Hµi hoµ ph¸t triÓn phÇn mÒm phiªn b¶n m¹ng ch¹y trªn m«i tr­êng AutoCAD 2005. Nh»m thèng nhÊt phiªn b¶n phÇn mÒm dÔ dµng trong c[r]

19 Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình tường lửa ISA trên windows server 2003

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH TƯỜNG LỬA ISA TRÊN WINDOWS SERVER 2003

Hướng dẫn cấu hình tường lửa ISA trên windows server 2003. Tài liệu hướng dẫn step by step các bước cài đặt và cấu hình một ISA server hoàn chỉnh và hướng dẫn thiết lập tập luật đầy đủ để triển khai một website trên windows server 2003

9 Đọc thêm

Cài đặt và cấu hình tổng đài asterisk hutech

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH TỔNG ĐÀI ASTERISK HUTECH

Hiện nay trên thực tế có nhiều công ty, doanh nghiệp sử dụng tổng đài dịch vụ hỗ trợ
khách hàng bằng mạng VoIP giao thức SIP. Dưới đây là quá trình hoạt động và các thành
phần trong mô hình ứng dụng tổng đài VoIP (SIP) tại công ty.

26 Đọc thêm

TÌm hiểu về DHCP (windows server)

TÌm hiểu về DHCP (windows server)

– DHCP Request: Khi DHCP client nhận được một gói DHCP Offer, nó đáp ứnglại bằng việc broadcast gói DHCP Request mà chứa yêu cầu địa chỉ IP, và thể hiệnsự chấp nhận của địa chỉ IP được yêu cầu.– DHCP Acknowledge : DHCP server được chọn lựa chấp nhận DHCP Request từClient cho địa chỉ IP bởi việc gửi[r]

Đọc thêm

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP KĨ THUẬT VIÊN ĐỀ 1 ( KHOA CNTT BKDN )

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP KĨ THUẬT VIÊN ĐỀ 1 ( KHOA CNTT BKDN )

Sắp xếp, tổ chức cấu trúc máy tính Cấu hình và quản trị email với Outlook 2010
Cài đặt các ứng dụng văn phòng: Bộ gõ tiếng việt Unikey, Chương trình diệt virus, …
Soạn thảo văn bản chuẩn với Microsoft Office Word 2010
Lập và tổ chức bảng tính với Microsoft Office Excel 2010
Tạo file trình chiếu chuy[r]

4 Đọc thêm

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TIN HỌC VĂN PHÒNG ĐỀ 2 (KHOA CNTT BKDN )

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TIN HỌC VĂN PHÒNG ĐỀ 2 (KHOA CNTT BKDN )

Sắp xếp, tổ chức cấu trúc máy tính Cấu hình và quản trị email với Outlook 2010
Cài đặt các ứng dụng văn phòng: Bộ gõ tiếng việt Unikey, Chương trình diệt virus, …
Soạn thảo văn bản chuẩn với Microsoft Office Word 2010
Lập và tổ chức bảng tính với Microsoft Office Excel 2010
Tạo file trình chiếu chuy[r]

4 Đọc thêm

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP KĨ THUẬT VIÊN ĐỀ 3 (KHOA CNTT BKDN )

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP KĨ THUẬT VIÊN ĐỀ 3 (KHOA CNTT BKDN )

Sắp xếp, tổ chức cấu trúc máy tính Cấu hình và quản trị email với Outlook 2010
Cài đặt các ứng dụng văn phòng: Bộ gõ tiếng việt Unikey, Chương trình diệt virus, …
Soạn thảo văn bản chuẩn với Microsoft Office Word 2010
Lập và tổ chức bảng tính với Microsoft Office Excel 2010
Tạo file trình chiếu chuy[r]

3 Đọc thêm

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TIN HỌC VĂN PHÒNG ĐỀ 4 ( KHOA CNTT BKDN )

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TIN HỌC VĂN PHÒNG ĐỀ 4 ( KHOA CNTT BKDN )

Sắp xếp, tổ chức cấu trúc máy tính Cấu hình và quản trị email với Outlook 2010
Cài đặt các ứng dụng văn phòng: Bộ gõ tiếng việt Unikey, Chương trình diệt virus, …
Soạn thảo văn bản chuẩn với Microsoft Office Word 2010
Lập và tổ chức bảng tính với Microsoft Office Excel 2010
Tạo file trình chiếu chuy[r]

3 Đọc thêm

Báo cáo thực tập VNPT

BÁO CÁO THỰC TẬP VNPT

Cấu hình Modem, cài đặt dịch vụ Mytivi cho khách hàng.
 Hàn sợi cáp quang cho thuê bao mới.
 Đọc giản đồ cáp cho công nhân.
 Kéo cáp cho thuê bao mới.
 Tìm hiểu cách khắc phục lỗi không truy cập
được internet.

19 Đọc thêm

KẾT NỐI GIỮA SQL SERVER VỚI ANDROID STUDIO_HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU_DBMS

KẾT NỐI GIỮA SQL SERVER VỚI ANDROID STUDIO_HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU_DBMS

I. CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG
1. Cài đặt Java
Search google: “jdk download ”
Tải về: http:www.oracle.comtechnetworkjavajavasedownloadsjdk8downloads2133151.html
2. Cài đặt genymotion và vitual box (máy ảo trên PC)
Search google: “ genymotion download”
Link: https:www.genymotion.com
Đăng ký và đăng nhập[r]

73 Đọc thêm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS 16.0 để phân tích, xử lý dữ liệu trong nghiên cứu Marketing

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SPSS 16.0 ĐỂ PHÂN TÍCH, XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU MARKETING

Phần mềm SPSS (nguyên gốc là từ viết tắt của Statistical Package for Social Sciences) được dùng để phân tích các kết quả điều tra trong nhiều lĩnh vực từ xã hội, giáo dục, kinh tế, dịch vụ, marketing, nông nghiệp, y khoa… Ngày nay SPSS for Windows đã trở thành một trong những phần mềm phân tích số l[r]

48 Đọc thêm

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TIN HỌC VĂN PHÒNG ĐỀ 5 ( KHOA CNTT BKDN )

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TIN HỌC VĂN PHÒNG ĐỀ 5 ( KHOA CNTT BKDN )

Sắp xếp, tổ chức cấu trúc máy tính Cấu hình và quản trị email với Outlook 2010
Cài đặt các ứng dụng văn phòng: Bộ gõ tiếng việt Unikey, Chương trình diệt virus, …
Soạn thảo văn bản chuẩn với Microsoft Office Word 2010
Lập và tổ chức bảng tính với Microsoft Office Excel 2010
Tạo file trình chiếu chuy[r]

4 Đọc thêm

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TIN HỌC VĂN PHÒNG ĐỀ 6 ( KHOA CNTT BKDN)

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TIN HỌC VĂN PHÒNG ĐỀ 6 ( KHOA CNTT BKDN)

Sắp xếp, tổ chức cấu trúc máy tính Cấu hình và quản trị email với Outlook 2010
Cài đặt các ứng dụng văn phòng: Bộ gõ tiếng việt Unikey, Chương trình diệt virus, …
Soạn thảo văn bản chuẩn với Microsoft Office Word 2010
Lập và tổ chức bảng tính với Microsoft Office Excel 2010
Tạo file trình chiếu chuy[r]

3 Đọc thêm

Bài tiểu luận: TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT VMWARE

BÀI TIỂU LUẬN: TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT VMWARE

MỤC LỤCI.Giới thiệu……………………….......................................31.Tính năng ……………………………………………..4a.Tính năng cho người dùng…………………………4b.Tính năng chính…………………………………….52.Phương pháp trao đổi giữa máy thật và máy ảo………6a.Kéo thả……………………………………………..6b. Thư mục dùng chung………………………………6c. Sao chép dán[r]

10 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ WINDOWS + BINARY

CHUYÊN ĐỀ WINDOWS + BINARY

mang đến cho người dùng một cách khái quát nhất về cách dùng và cài đặt một số tính năng của máy tính như Cấu hình BIOS, Phân hoạch và định dạng đĩa với Partition Magic, Cài đặt Windows XP, Sao lưu phục hồi driver, Cài đặt Font chữ, Hệ nhị phân

100 Đọc thêm

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN LINUX

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN LINUX

TÓM TẮT NỘI DUNG


 Cài đặt DNS, mail server và Web server trên Linux

 Giới thiệu và cài đặt DNS trên Linux
 Giới thiệu và cài đặt mail server trên Linux
 Giới thiệu và cài đặt Web server trên Linux
 Cấu hình Virtual Host

 Cách sao lưu các dữ liệu quan trọng cho Web class

 Tổng quan về các[r]

62 Đọc thêm

07 PHAN MEM TÀI LIỆU LINUX AND OSS

07 PHAN MEM TÀI LIỆU LINUX AND OSS

phần mềmCách thức quản lý• Độc lập• Script cho từngphần mềm• Quản lý bằngCSDL chung• Công cụ quản lýchungII. Cài đặt phần mềm từ mã nguồn• Tải mã nguồn• Dịch mã nguồn– Cài đặt thêm các gói nếu cần thiết• Cài đặt phần mềm– Kịch bản cài đặtCấu hình phần mềm– Kịch b[r]

41 Đọc thêm