HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH IP TABLES

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Hướng dẫn cài đặt và cấu hình IP Tables":

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DHCP SERVER TRÊN WINDOWS SERVER2012

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH DHCP SERVER TRÊN WINDOWS SERVER2012

Start IP address: dải IP đầu tiên sẽ cấp phát.End IP address: dải IP cuối cùng sẽ cấp phát.Chúng ta có thể cắt bỏ 1 dải IP thuộc dải mà chúng ta vừa khai báo cấp phát bêntrên, làm như thế thì dải địa chỉ mà bạn gõ vào đây sẽ không được cấp phát cho bấtkỳ máy nào trong mạng khi họ xin IPThời gian sống của IPChúng ta chọn Yes, I want to configure these options now để cấu hình ngayScope vừa tạo.Gõ Default Gateway:Phần này chúng ta có thể để mặc định và NextVì WINS Server bây giờ không còn dùng nữa nên chúng ta sẽ ấn Next để bỏ quaphần nàyChọn Yes, I want to activate this scope now để kích hoạt Scope này lên.Ấn Finish để hoàn tất.
Xem thêm

18 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ THÔNG BẢO MẬT GIÁM SÁT HONEYWALL THỰC HÀNH MÔN AN TOÀN MẠNG

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ THÔNG BẢO MẬT GIÁM SÁT HONEYWALL THỰC HÀNH MÔN AN TOÀN MẠNG

Hướng dẫn cài đặt hệ thông bảo mật giám sát honeywall. Đây là một bài hướng dẫn thuộc môn an toàn mạng của học viện kỹ thuật mật mã. Tài liệu hướng dẫn cài đặt hệ thống giám sát bằng honeynet và phân tích tấn công được ghi lại trong hệ thống.

8 Đọc thêm

Hướng dẫn cài đặt Autodesk 3Ds Max 2013 + CODE free

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT AUTODESK 3DS MAX 2013 + CODE FREE

Hướng dẫn cài đặt Autodesk 3Ds Max 2013 + CODE free
Hướng dẫn cài đặt Autodesk 3Ds Max 2013 + CODE free
Hướng dẫn cài đặt Autodesk 3Ds Max 2013 + CODE free
Hướng dẫn cài đặt Autodesk 3Ds Max 2013 + CODE free
Hướng dẫn cài đặt Autodesk 3Ds Max 2013 + CODE free
Hướng dẫn cài đặt Autodesk 3Ds Max 2013 + CODE free
Hướng dẫn cài đặt Autodesk 3Ds Max 2013 + CODE free

15 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TKKPRO2005

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TKKPRO2005

Hướng dẫn cài đặt phần mềm TKKpro 2005 của công ty Hài Hòa.....................................................................HiÖn nay, c«ng ty cæ phÇn c«ng nghÖ phÇn mÒm Hµi hoµ ph¸t triÓn phÇn mÒm phiªn b¶n m¹ng ch¹y trªn m«i tr­êng AutoCAD 2005. Nh»m thèng nhÊt phiªn b¶n phÇn mÒm dÔ dµng trong c«ng t¸c hç trî kh¸ch hµng. §èi víi phiªn b¶n ®¬n ch¹y trªn 01 m¸y, m¸y tÝnh ®­îc cµi ®Æt võa lµ m¸y chñ vµ võa lµ m¸y kh¸ch

19 Đọc thêm

Hướng dẫn cấu hình tường lửa ISA trên windows server 2003

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH TƯỜNG LỬA ISA TRÊN WINDOWS SERVER 2003

Hướng dẫn cấu hình tường lửa ISA trên windows server 2003. Tài liệu hướng dẫn step by step các bước cài đặt và cấu hình một ISA server hoàn chỉnh và hướng dẫn thiết lập tập luật đầy đủ để triển khai một website trên windows server 2003

9 Đọc thêm

Cài đặt và cấu hình tổng đài asterisk hutech

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH TỔNG ĐÀI ASTERISK HUTECH

Hiện nay trên thực tế có nhiều công ty, doanh nghiệp sử dụng tổng đài dịch vụ hỗ trợ
khách hàng bằng mạng VoIP giao thức SIP. Dưới đây là quá trình hoạt động và các thành
phần trong mô hình ứng dụng tổng đài VoIP (SIP) tại công ty.

26 Đọc thêm

TÌm hiểu về DHCP (windows server)

TÌm hiểu về DHCP (windows server)

– DHCP Request: Khi DHCP client nhận được một gói DHCP Offer, nó đáp ứnglại bằng việc broadcast gói DHCP Request mà chứa yêu cầu địa chỉ IP, và thể hiệnsự chấp nhận của địa chỉ IP được yêu cầu.– DHCP Acknowledge : DHCP server được chọn lựa chấp nhận DHCP Request từClient cho địa chỉ IP bởi việc gửi một gói DHCP Acknowledge. Tại thời điểm này,Server cũng định hướng bất cứ các tham số định cấu hình tuỳ chọn. Sự chấp nhậntrên của DHCP Acknowledge, Client có thể tham gia trên mạng TCP/IP và hoànthành hệ thống khởi động.– DHCP Nak: Nếu địa chỉ IP không thể được sữ dụng bởi client bởi vì nó khôngcòn giá trị nữa hoặc được sử dụng hiện tại bởi một máy tính khác, DHCP Serverđáp ứng với gói DHCP Nak, và Client phải bắt đầu tiến trình thuê bao lại. Bất cứkhi nào DHCP Server nhận được yêu cầu từ một địa chỉ IP mà không có giá trị theocác Scope mà nó được định cấu hình với, nó gửi thông điệp DHCP Nak đối vớiClient.– DHCP Decline : Nếu DHCP Client quyết định tham số thông tin được đề nghịnào không có giá trị, nó gửi gói DHCP Decline đến các Server và Client phải bắtđầu tiến trình thuê bao lại.– DHCP Release: Một DHCP Client gửi một gói DHCP Release đến một server đểgiải phóng địa chỉ IP và xoá bất cứ thuê bao nào đang tồn tại.6. Vai trò của DHCP trong một hệ thống mạngKhái niệm DHCP ?DHCP là viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol, là giao thức Cấuhình Host Động được thiết kế làm giảm thời gian chỉnh cấu hình cho mạng TCP/IPbằng cách tự động gán các địa chỉ IP cho khách hàng khi họ vào mạng. Dich vụDHCP là một thuận lới rất lớn đối với người điều hành mạng. Nó làm yên tâm vềcác vấn đề cố hữu phát sinh khi phải khai báo cấu hình thủ công.Nói một cách tổng quan hơn DHCP là dich vụ mang đến cho chúng ta nhiềulợi điểm trong công tác quản trị và duy trì một mạng TCP/IP như:
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP KĨ THUẬT VIÊN ĐỀ 1 ( KHOA CNTT BKDN )

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP KĨ THUẬT VIÊN ĐỀ 1 ( KHOA CNTT BKDN )

Sắp xếp, tổ chức cấu trúc máy tính Cấu hình và quản trị email với Outlook 2010
Cài đặt các ứng dụng văn phòng: Bộ gõ tiếng việt Unikey, Chương trình diệt virus, …
Soạn thảo văn bản chuẩn với Microsoft Office Word 2010
Lập và tổ chức bảng tính với Microsoft Office Excel 2010
Tạo file trình chiếu chuyên nghiệp với Microsoft Office Power Point 2010

4 Đọc thêm

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TIN HỌC VĂN PHÒNG ĐỀ 2 (KHOA CNTT BKDN )

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TIN HỌC VĂN PHÒNG ĐỀ 2 (KHOA CNTT BKDN )

Sắp xếp, tổ chức cấu trúc máy tính Cấu hình và quản trị email với Outlook 2010
Cài đặt các ứng dụng văn phòng: Bộ gõ tiếng việt Unikey, Chương trình diệt virus, …
Soạn thảo văn bản chuẩn với Microsoft Office Word 2010
Lập và tổ chức bảng tính với Microsoft Office Excel 2010
Tạo file trình chiếu chuyên nghiệp với Microsoft Office Power Point 2010

4 Đọc thêm

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP KĨ THUẬT VIÊN ĐỀ 3 (KHOA CNTT BKDN )

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP KĨ THUẬT VIÊN ĐỀ 3 (KHOA CNTT BKDN )

Sắp xếp, tổ chức cấu trúc máy tính Cấu hình và quản trị email với Outlook 2010
Cài đặt các ứng dụng văn phòng: Bộ gõ tiếng việt Unikey, Chương trình diệt virus, …
Soạn thảo văn bản chuẩn với Microsoft Office Word 2010
Lập và tổ chức bảng tính với Microsoft Office Excel 2010
Tạo file trình chiếu chuyên nghiệp với Microsoft Office Power Point 2010

3 Đọc thêm

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TIN HỌC VĂN PHÒNG ĐỀ 4 ( KHOA CNTT BKDN )

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TIN HỌC VĂN PHÒNG ĐỀ 4 ( KHOA CNTT BKDN )

Sắp xếp, tổ chức cấu trúc máy tính Cấu hình và quản trị email với Outlook 2010
Cài đặt các ứng dụng văn phòng: Bộ gõ tiếng việt Unikey, Chương trình diệt virus, …
Soạn thảo văn bản chuẩn với Microsoft Office Word 2010
Lập và tổ chức bảng tính với Microsoft Office Excel 2010
Tạo file trình chiếu chuyên nghiệp với Microsoft Office Power Point 2010

3 Đọc thêm

Báo cáo thực tập VNPT

BÁO CÁO THỰC TẬP VNPT

Cấu hình Modem, cài đặt dịch vụ Mytivi cho khách hàng.
 Hàn sợi cáp quang cho thuê bao mới.
 Đọc giản đồ cáp cho công nhân.
 Kéo cáp cho thuê bao mới.
 Tìm hiểu cách khắc phục lỗi không truy cập
được internet.

19 Đọc thêm

KẾT NỐI GIỮA SQL SERVER VỚI ANDROID STUDIO_HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU_DBMS

KẾT NỐI GIỮA SQL SERVER VỚI ANDROID STUDIO_HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU_DBMS

I. CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG
1. Cài đặt Java
Search google: “jdk download ”
Tải về: http:www.oracle.comtechnetworkjavajavasedownloadsjdk8downloads2133151.html
2. Cài đặt genymotion và vitual box (máy ảo trên PC)
Search google: “ genymotion download”
Link: https:www.genymotion.com
Đăng ký và đăng nhập tài khoản:
Bấm vào Sign In để tạo một tài khoản
Tải về: Tải và cài đặt Genymotion từ trang web trên. Lưu ý là phải đăng nhập vào trang web thì mới tải được. Khuyến cáo nên tải phiên bản Genymotion kèm với VirtualBox (một máy ảo tương tự như VMWare nhưng miễn phí và nguồn mở).
Cài đặt vitual box:
3. Cài đặt android studio
Search google: “ android studio download”
Tải về: https:developer.android.comstudioindex.html
Cài đặt android studio:
II. CẤU HÌNH SQL SERVER
1. Config SQL Server cho phép kết nối từ xa
Mở SQL Server Configuration Manager
Xem thêm

73 Đọc thêm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS 16.0 để phân tích, xử lý dữ liệu trong nghiên cứu Marketing

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SPSS 16.0 ĐỂ PHÂN TÍCH, XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU MARKETING

Phần mềm SPSS (nguyên gốc là từ viết tắt của Statistical Package for Social Sciences) được dùng để phân tích các kết quả điều tra trong nhiều lĩnh vực từ xã hội, giáo dục, kinh tế, dịch vụ, marketing, nông nghiệp, y khoa… Ngày nay SPSS for Windows đã trở thành một trong những phần mềm phân tích số liệu thống kê hiệu quả, phổ biến nhất và được nhiều nhà nghiên cứu sử dụng đểphân tích dữ liệu trong nghiên cứu khoa học.Phần mềm SPSS dễ dàng cài đặt cho mọi cấu hình của máy vi tính, với dung lượng thấp người sử dụng không cần đến một máy vi tính có cấu hình thật mạnh. Việc cài đặt SPSS đơn giản và tương tự như một số phần mềm ứng dụng khác.Nhà nghiên cứu sử dụng chương trình SPSS trong máy vi tính để thực hiện các kỹ thuật thống kê, nhưng việc làm cho các con số thống kê có ý nghĩa lại phụ thuộc vào cách diễn giải kết quả, suy diễn và dự đoán để giải quyết mục tiêu của vấn đề nghiên cứu.
Xem thêm

48 Đọc thêm

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TIN HỌC VĂN PHÒNG ĐỀ 5 ( KHOA CNTT BKDN )

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TIN HỌC VĂN PHÒNG ĐỀ 5 ( KHOA CNTT BKDN )

Sắp xếp, tổ chức cấu trúc máy tính Cấu hình và quản trị email với Outlook 2010
Cài đặt các ứng dụng văn phòng: Bộ gõ tiếng việt Unikey, Chương trình diệt virus, …
Soạn thảo văn bản chuẩn với Microsoft Office Word 2010
Lập và tổ chức bảng tính với Microsoft Office Excel 2010
Tạo file trình chiếu chuyên nghiệp với Microsoft Office Power Point 2010

4 Đọc thêm

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TIN HỌC VĂN PHÒNG ĐỀ 6 ( KHOA CNTT BKDN)

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TIN HỌC VĂN PHÒNG ĐỀ 6 ( KHOA CNTT BKDN)

Sắp xếp, tổ chức cấu trúc máy tính Cấu hình và quản trị email với Outlook 2010
Cài đặt các ứng dụng văn phòng: Bộ gõ tiếng việt Unikey, Chương trình diệt virus, …
Soạn thảo văn bản chuẩn với Microsoft Office Word 2010
Lập và tổ chức bảng tính với Microsoft Office Excel 2010
Tạo file trình chiếu chuyên nghiệp với Microsoft Office Power Point 2010

3 Đọc thêm

Bài tiểu luận: TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT VMWARE

BÀI TIỂU LUẬN: TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT VMWARE

MỤC LỤCI.Giới thiệu……………………….......................................31.Tính năng ……………………………………………..4a.Tính năng cho người dùng…………………………4b.Tính năng chính…………………………………….52.Phương pháp trao đổi giữa máy thật và máy ảo………6a.Kéo thả……………………………………………..6b. Thư mục dùng chung………………………………6c. Sao chép dán file………………………………..8d.Sử dụng dữ liệu máy ảo trên máy thật……………...8II.Hướng dẫn sử dụng VMware Workstation……………..91.Cài đặt VMware Workstation trên Windowns……….92.Tạo máy ảo…………………………………………10TÌM HIỂU PHẦN MỀM VMWARE :HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CẤU HÌNH.I.GIỚI THIỆU:
Xem thêm

10 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ WINDOWS + BINARY

CHUYÊN ĐỀ WINDOWS + BINARY

mang đến cho người dùng một cách khái quát nhất về cách dùng và cài đặt một số tính năng của máy tính như Cấu hình BIOS, Phân hoạch và định dạng đĩa với Partition Magic, Cài đặt Windows XP, Sao lưu phục hồi driver, Cài đặt Font chữ, Hệ nhị phân

100 Đọc thêm

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN LINUX

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN LINUX

TÓM TẮT NỘI DUNG


 Cài đặt DNS, mail server và Web server trên Linux

 Giới thiệu và cài đặt DNS trên Linux
 Giới thiệu và cài đặt mail server trên Linux
 Giới thiệu và cài đặt Web server trên Linux
 Cấu hình Virtual Host

 Cách sao lưu các dữ liệu quan trọng cho Web class

 Tổng quan về các loại Backup
 Các công cụ hỗ trợ Backup trong Linux
 Sao lưu với câu lệnh Tar
 Backup Website

 Tìm hiểu các log files

 Cấu hình syslogd
 Log File Rotation
 Examining Log Files

 Cài đặt và triển khai iptable

 Giới thiệu về iptables
 Cài đặt iptables
 Cơ chế xử lý package trong iptables
 Load kernel module cần cho iptables
 Thực hiện lệnh trong iptables
 Một số giá trị khởi tạo của iptables
 Khắc phục sự cố trên iptables
Xem thêm

62 Đọc thêm

07 PHAN MEM TÀI LIỆU LINUX AND OSS

07 PHAN MEM TÀI LIỆU LINUX AND OSS

phần mềmCách thức quản lý• Độc lập• Script cho từngphần mềm• Quản lý bằngCSDL chung• Công cụ quản lýchungII. Cài đặt phần mềm từ mã nguồn• Tải mã nguồn• Dịch mã nguồn– Cài đặt thêm các gói nếu cần thiết• Cài đặt phần mềm– Kịch bản cài đặtCấu hình phần mềm– Kịch bản cấu hình• Gỡ bỏ phần mềm– Kịch bản gỡ bỏ• Kịch bản chung cho các thao tác• Makefile, Automake, make, các công cụ phát triển

41 Đọc thêm