CÔNG PHÁP VÀ TƯ PHÁP TRONG HIẾN PHÁP TBCN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Công pháp và tư pháp trong hiến pháp TBCN":

BÀI TẬP CÁ NHÂN CÔNG PHÁP QUỐC TẾ – TÒA ÁN CÔNG LÝ QUỐC TẾ

BÀI TẬP CÁ NHÂN CÔNG PHÁP QUỐC TẾ – TÒA ÁN CÔNG LÝ QUỐC TẾ

Bài tập cá nhân Công pháp Quốc tế – Tòa án công lý quốc tếTrong giai đoạn hiện nay, hội nhập quốc tế trong xu hướng toàn cầu hóa là yêu cầuhàng đầu đặt ra với mỗi quốc gia kèm theo đó là sự gia tăng của quan hệ hợp tácquốc tế. Bên cạnh đó, tồn tại một cách tất yếu như mặt trái của quan[r]

7 Đọc thêm

Áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong Tố tụng hình sự -phương hướng hoàn thiện theo tinh thần mới của Hiến pháp 2013 về Quyền con người

ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ -PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN THEO TINH THẦN MỚI CỦA HIẾN PHÁP 2013 VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

Trong những năm áp dụng BLTTHS 2003 nói chung cũng như quy định về BPNC nói riêng, có rất nhiều tài liệu, công trình nghiên cứu thể hiện ý kiến đánh giá về thực tiễn áp dụng, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị. Đặc biệt là từ khi Hiến pháp 2013 được Quốc hội Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông[r]

95 Đọc thêm

Vai trò của kiểm toán nhà nước trong kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng

Vai trò của kiểm toán nhà nước trong kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng

Kiểm soát quyền lực nhà nước là một trong những yêu cầu mang tính tất yếu trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta. Khoản 3 Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện[r]

Đọc thêm

Đề cương thể chế chính trị 2

ĐỀ CƯƠNG THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ 2

Câu 1: Phân tích CĐCT theo Hiến pháp 2013
Chế độ chính trị của nước Cộng hòa XHCNVN được trình bày trong chương I của bản hiến pháp 2013.
Điều 1 của Hiến pháp khẳng định Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải[r]

16 Đọc thêm

Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được đảm bảo

NGUYÊN TẮC TRANH TỤNG TRONG XÉT XỬ ĐƯỢC ĐẢM BẢO

Trong số các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, khoản 5 Điều 103 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được đảm bảo”. Đây là một trong những đổi mới đáng chú ý vì lần đầu tiên Hiến pháp đã ghi nhận nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử. Nó không c[r]

7 Đọc thêm

Bài tập cá nhân luật Hiến pháp: phân loại hiến pháp

BÀI TẬP CÁ NHÂN LUẬT HIẾN PHÁP: PHÂN LOẠI HIẾN PHÁP

Bài tập cá nhân Luật Hiến pháp: Phân loại Hiến pháp
Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước, nó xác định những điều cơ bản nhất, quan trọng nhất của nhà nước và xã hội như chính trị, kinh tế xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng, đối ngoại, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức và hoạt động[r]

4 Đọc thêm

Tổng quan nội dung lớn sửa đổi BỘ luật TTHS

TỔNG QUAN NỘI DUNG LỚN SỬA ĐỔI BỘ LUẬT TTHS

Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Bộ luật gồm 510 điều, được bố cục thành 9 phần, 36 chương, trong đó, bổ sung mới 176 điều, sửa đổi 317 điều, giữ nguyên 17 điều, bãi bỏ 26 điều. Đây là đạo luật[r]

11 Đọc thêm

Nguyên tắc phân quyền trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước tư sản

NGUYÊN TẮC PHÂN QUYỀN TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TƯ SẢN

Nguyên tắc phân quyền trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước tư sản

Trong lịch sử phát triển của xã hội, trước khi nhà nước tư sản và nhà nước xã hôi chủ nghĩa ra đời,mọi quyền lực nhà nước được tập trung vào trong tay một người hoặc một cơ quan. Đây chính là căn nguyên của sự độc tài, chu[r]

7 Đọc thêm

CHỨC NĂNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN

CHỨC NĂNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN

I. Khái quát chung về Tòa án nhân dân
Tòa án nhân dân là một cơ quan trong hệ thống các cơ quan hợp thành bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại điều 2 Hiến pháp 2013 quy định: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiệ[r]

14 Đọc thêm

tiểu luận cao học Về nguyên tắc thống nhất, phân công và phối hợp quyền lực giữa các cơ quan nhà nước ở việt nam hiện nay

TIỂU LUẬN CAO HỌC VỀ NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT, PHÂN CÔNG VÀ PHỐI HỢP QUYỀN LỰC GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Nhà nước là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội trong tất cả các thời đại. Theo suốt chiều dài lịch sử phát triển của nhân loại kể từ khi nhà nước ra đời đến nay đã có bốn kiểu nhà nước thay thế nhau và kiểu nhà nước sau bao giờ cũng tiến bộ và hoàn thiện hơn kiểu nhà nước trước. Giai cấp cầ[r]

32 Đọc thêm

báo cáo thực tập: công tác tư pháp hộ tịch trên địa bàn xã, phường, thị trấn

BÁO CÁO THỰC TẬP: CÔNG TÁC TƯ PHÁP HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Thực tập tốt ngiệp là một giai đoạn quan trọng gắn với thực tế qua bao nhiêu năm học tập tại trường. Đối với xã, phường, thị trấn công tác tư pháp là một bộ phận công tác quản lý nhà nước của địa phương, đồng thời là triển khai thực tế các chủ chương chính sách của đảng nhà nước về công tác tư pháp[r]

39 Đọc thêm

Những điểm mới về Chủ tịch nước theo Hiến pháp 2013 so với Hiến pháp 1992

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CHỦ TỊCH NƯỚC THEO HIẾN PHÁP 2013 SO VỚI HIẾN PHÁP 1992

Những điểm mới về Chủ tịch nước theo Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Luật Hiến pháp
Trong hoàn cảnh chiến tranh, Hồ Chí Minh là Chủ tịch nước, đứng đầu Chính phủ và kiêm chức vụ Thủ tướng. Đến năm 1955, chức vụ Thủ tướng được chuyển giao cho Phó Thủ tướng lúc[r]

13 Đọc thêm

CĂN CỨ PHÁP LÍ VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG VẤN ĐỀ MIỄN TRỪ TƯ PHÁP CỦA QUỐC GIA TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ

CĂN CỨ PHÁP LÍ VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG VẤN ĐỀ MIỄN TRỪ TƯ PHÁP CỦA QUỐC GIA TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ

Căn cứ pháp lí và thực tiễn áp dụng vấn đề miễn trừ tư pháp của quốc gia trong tư pháp quốc tế
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Tư pháp quốc tế
1. Thực tiễn quyền miễn trừ tư pháp quốc gia trong Tư pháp quốc tế Việt Nam

Thứ nhất, Tại Việt Nam hiện nay, về mặt lý luận, quyền miễn trừ tư pháp quốc gia bao[r]

9 Đọc thêm

CÁCH THỨC ỦY THÁC TƯ PHÁP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ THEO CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ SONG PHƯƠNG MÀ VIỆT NAM THAM GIA

CÁCH THỨC ỦY THÁC TƯ PHÁP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ THEO CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ SONG PHƯƠNG MÀ VIỆT NAM THAM GIA

Cách thức ủy thác tư pháp theo pháp luật Việt Nam và theo các điều ước quốc tế song phương mà Việt Nam tham gia

1. Ủy thác tư pháp quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Hiện nay pháp luật trong nước cũng đã xây dựng một số quy định về tương trợ tư pháp, cụ thể:

Bộ luật Tố tụng[r]

8 Đọc thêm

NGUYÊN TẮC BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM

NGUYÊN TẮC BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Bình đẳng là một trong những quyền tự nhiên cơ bản của con người,
gắn bó mật thiết với con người trong hoạt động xã hội. Nhân loại đã trải qua
nhiều đấu tranh, hy sinh để bảo vệ quyền bình đẳng. Vì vậy, bảo đảm quyền
bình đẳng là một trong những nhiệm vụ[r]

160 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG TỪ THỰC TẾ TỈNH VĨNH PHÚC

LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG TỪ THỰC TẾ TỈNH VĨNH PHÚC

Giám sát hành chính (hay còn gọi là giám sát hoạt động hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước) bao gồm giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước, các cơ quan tư pháp và giám sát xã hội (giám sát của các tổ chức chính trị xã hội và các cơ quan báo chí v.v...). Mục đích của giám sát hành chính[r]

130 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM

Bản án, quyết định của Tòa án nhân danh Nhà nước khi được chấp hành nghiêm chỉnh có tác động trực tiếp đến lòng tin của nhân dân đối với pháp luật. Vì vậy, hoạt động thi hành án có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giữ vững kỷ cương phép nước, củng cố pháp chế và trật tự pháp luật xã hội chủ[r]

100 Đọc thêm

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tư pháp có thể được hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau, hoạt động tư
pháp là hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm duy trì và bảo vệ công lý
và trật tự pháp luật, góp phần bảo vệ các thành quả của cách mạng, bảo vệ chế
độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính mạng,[r]

83 Đọc thêm

BÀI TẬP BÁN TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP GIỮA KỲ TƯ PHÁP QUỐC TẾ

BÀI TẬP BÁN TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP GIỮA KỲ TƯ PHÁP QUỐC TẾ

Bài tập bán trắc nghiệm Bài tập giữa kỳ Tư pháp quốc tế
Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích ?

1. Nếu hai công dân Việt Nam kết hôn tại nước ngoài thì theo pháp luật ViệtNam, quan hệ hôn nhân đó phải là quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài.

Đây là một nhận định sai.

Bởi vì, Giữ[r]

2 Đọc thêm

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN HIẾN PHÁP VIỆT NAM 2013

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN HIẾN PHÁP VIỆT NAM 2013

- Về chính sách bảo vệ môi trường: Hiến pháp quy định Nhà nước cóchính sách bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồntài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động phòng,chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhà nước khuyến khích mọi ho[r]

15 Đọc thêm