VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC KĨ THUẬT ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LLSX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề " Vai trò của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển của LLSX":

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

Bước vào thế kỉ XX, trên đà tiến của cuộc cách mạng công nghiệp, nhân loại tiếp tục đạt được những thành tựu rực rỡ về khoa học - kĩ thuật. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX Bước vào thế kỉ XX, trên đà tiến của cuộc cách mạng công nghiệp, nhân loại tiếp tục đạt được những thành tựu rực rỡ về khoa học - kĩ thuật.Trong lĩnh vực Vật lí, sự ra đời của lí thuyết nguyên tử hiện đại, đặc biệt là lí thuyết tương đối của nhà bác học Đức An-be Anh-xtanh, đã mang lại một dấu ấn sâu sắc cho khoa học hiện đại khi xét lại các khái niệm vật lí về không gian và thời gian. Có thể nói, các phát minh lớn về Vật lí học của thế kỉ XX, từ năng lượng nguyên tử đếnlade, bán dẫn... đều có liên quan đến lí thuyết này. Trong các lĩnh vực khác như Hóa học, Sinh học, các khoa học về Trái Đất (Hải dương học, Khí tượng học...) đều đạt được những thành tựu to lớn.Nhiều phát minh khoa học cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX đã được đưa vào sử dụng như điện tín, điện thoại, rađa, hàng không, điện ảnh với phim có tiếng nói và phim màu...Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật đã mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn cho con người. Nhưng mặt khác, chính những thành tựu khoa học cũng được sử dụng để trở thành phương tiện chiến tranh gây thảm họa cho nhân loại qua hai cuộc chiến tranh thế giới.
Xem thêm

1 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC CHÍNH TRỊ HỌC PHÁT TRIỂN DE 4 VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN CAO HỌC CHÍNH TRỊ HỌC PHÁT TRIỂN DE 4 VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, có năng lực sáng tạo, ngày càng có ý nghĩaquyết định trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế.Thời gian đưa kết quả nghiên cứu vào áp dụng và vòng đời công nghệ ngày càng rútngắn. Lợi thế cạnh tranh đang thuộc về các doanh nghiệp biết lợi dụng các công nghệmới để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng và luôn thay đổicủa khách hàng. Với tiềm lực hùng mạnh về tài chính và khoa học công nghệ, các công tyxuyên quốc gia, đa quốc gia đang nắm giữ và chi phối thị trường các công nghệ tiên tiến.Để thích ứng với bối cảnh trên, các nước phát triển đang điều chỉnh cơ cấu kinh tế theohướng tăng nhanh các ngành công nghiệp và dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao, côngnghệ thân môi trường; đẩy mạnh chuyển giao những công nghệ tiêu tốn nhiều nguyênliệu, năng lượng, gây ô nhiễm cho các nước đang phát triển. Nhiều nước đang phát triểndành ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao, tăng mức đầu tưcho nghiên cứu và đổi mới công nghệ, nhất là một số hướng công nghệ cao chọn lọc;tăng cường cơ sở hạ tầng thông tin - truyền thông; nhằm tạo lợi thế cạnh tranh và thu hẹpkhoảng cách phát triển.8CHƯƠNG 2:VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT ỞNƯỚC TA HIỆN NAYXu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng gia tăng. Đây vừa là quá trìnhhợp tác để phát triển vừa là quá trình đấu tranh giữa các nước để bảo vệ lợi ích quốc gia.Để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt, những yêu cầuvề tăng năng suất lao động, thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm, đổimới công nghệ, đổi mới phương thức tổ chức quản lý, đang đặt ra ngày càng gay gắt hơn.Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế, các thành tựu to lớn của công nghệ thôngtin - truyền thông, xu hướng phổ cập Internet, phát triển thương mại điện tử, kinh doanhđiện tử, ngân hàng điện tử, Chính phủ điện tử, v.v... đang tạo ra các lợi thế cạnh tranh mớicủa các quốc gia và từng doanh nghiệp.
Xem thêm

24 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC, CHINH TRI HOC PHÁT TRIÊN VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN LIÊN HỆ THỰC TIỂN Ở VIỆT NAM)

TIỂU LUẬN CAO HỌC, CHINH TRI HOC PHÁT TRIÊN VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN LIÊN HỆ THỰC TIỂN Ở VIỆT NAM)

Xu hướng xây dựng và phát triển kinh tế tri thức là xu hướng tất yếucủa lịch sử vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ vănminh Việt Nam không thể đi ngược xu hướng đó. Nước ta đã thu được nhiềuthành tựu to lớn, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục.Nhờ có chính sách đẩy mạnh việc nghiên cứu và áp dụng những thành tựukhoa học- công nghệ nên nước ta đã dần thoát khỏi tình trạng lạc hậu rútngắn khoảng cách với các nước trong khu vực và trên thế giới. Nhìn vào quátrình phát triển của nước ta, chúng ta thấy việc chuyển đổi, sử dụng nhiều trithức khoa học trong công cuộc đổi mới là một hướng đi đúng đắn của Đảngvà nhà nước, điều này được khẳng định qua các kì đại hội Đảng lần thứ VIII,IX.Do chiến tranh kéo dài, tiềm lực kinh tế thấp, do tác phong làm việcchưa năng động, do các phong tục tập quán của người phương Đông,… nênnước ta có trình độ phát triển kinh tế - xã hội còn rất thấp. Để nhanh chóngđuổi kịp các nước khác, Đảng và nhà nước phải có những biện pháp, chínhsách để đẩy mạnh tri thức khoa học của đất nước, đó là con đường ngắn nhấtđể thực hiện lời Bác Hồ dạy “ làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội côngbằng dân chủ văn minh”Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực tri thức khoa học còn gây ranhiều mặt tiêu cực như ô nhiễm môi trường, bệnh tật, làm cho xã hội phânhóa giàu nghèo,… nếu biết khắc phục các mặt tiêu cực, phát huy mặt tíchcực thì nước ta sẽ nhanh chóng phát triển theo kịp các nước trên thế giới.16Tiểu luận: Chính trị học phát triểnĐề 8
Xem thêm

Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Trong viễn thông đã xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thông tin hiệnđại bằng việc áp dụng kỹ thuật số, thông tin vệ tinh, cáp sợi quang… đủ mạnhđể hoà nhập mạng thông tin quốc tế và khu vực. Viễn thông nước ta hiện đangđược xếp vào một trong những nước có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới.Đến nay nước ta đã có đội ngũ cán bộ KH - Công ty xây dựng HợpNhất hơn 800.000 người có trình độ đại học; 8.775 phó tiến sĩ - tiến sĩ, gần3000 giáo sư - phó giáo sư, hơn 45.000 cán bộ nghiên cứu triển khai thuộchơn 300 viện nghiên cứu - trung tâm và hơn 20.000 nhà khoa học vừa nghiêncứu, vừa giảng dạy trong 105 trường đại học, cao đẳng. Đây thực sự là mộtvốn quý cho sự nghiệp CNH - HĐH, được đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau.Trải qua hơn một nửa thế kỷ phát triển, đặc biệt là sau 10 năm thực hiệnđổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh tế công nghiệp ViệtNam đã đạt được nhiều thành tựu dáng phấn khởi và tự hào.Những thành tự đó thể hiện trên các mặt chủ yếu sau:- Nhịp độ phát triển công nghiệp đã được đẩy mạnh , chỉ tính riêng 5năm 1991-1995 nhịp độ tăng bình quân hàng năm về sản xuất công nghiệp là13,3%, có tốc độ phát triển nhanh hơn tốc độ tăng bình quân của nền kinh tế(8,2%) và nông nghiệp (4,5%). Sự tăng nhanh tốc độ phát triển công nghiệplàm cho cơ cấu kinh tế được chuyển nhanh theo hướng từ cơ cấu nông nghiệp- công nghiệp - dịch vụ sang cơ cấu công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ. Tỷtrọng công nghiệp và XDCB trong GDP từ 22,7% năm 1990 lên 30,3% năm1995.THUVIENNET.VNhocthuat.vn –Tài liệu online miễn phíCông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại hoá, nhờ đó mà năng suấtlao động đã có xu hướng tăng lên, bắt đầu có tích luỹ trong nội bộ nền kinh tếquốc dân.IV. MỘT SỐ HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI KHI ÁP DỤNG KHOA HỌC CÔNG
Xem thêm

36 Đọc thêm

tieu luan mon dien tu cong suat

TIEU LUAN MON DIEN TU CONG SUAT

Sự phát triển của truyền động điện đã thúc đẩy cho sự phát triển của ngành điện tử 8công nghiệp. Tuy nhiên những ứng dụng của nó còn nhiều hạn chế vì thiếu linh kiện điện tử công suất có hiệu suất cao, kích thước nhỏ, tần số hoạt động lớn và đặc biệt có độ tin cậy cao. Các đèn điện tử chân không, và đèn cơ khí không đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của điện tử công nghiệp. Điều đó đã thúc đẩy các nhà khoa học nghiên cứu để phát minh ra các linh kiện mới. Và mãi đến năm 1948, với sự ra đời của Transistor do Bardeen, Brattain và Schockley, tại phòng thí nghiệm Bell Telephone, giải thưởng Nobel năm 1956, đã đánh dấu bước phát triển cách mạng trong kĩ thuật điện tử. Từ đó ngành điện tử phát triển mạnh mẽ theo hai hướng là kĩ thuật điện tử tín hiệu và điện tử công suất. Trong đó ngành kĩ thuật điện tử tín hiệu chủ yếu là xử lí các tín hiệu qua khuếch đại, điều chế tần số cao, tín hiệu vào được mạch và linh kiện điện tử xử lí cho tín hiệu ra biến đổi về độ lớn, dạng sóng và tần số. Nguồn chỉ có tác dụng nuôi linh kiện điện tử. Còn đối với ngành điện tử công suất thì chủ yếu nghiên cứu về chuyển mạch đóng cắt dòng điện lớn, điện áp cao để thay đổi độ lớn, dạng sóng, tần số dòng công suất.
Dưới đây là bảng tóm tắt về thời gian ra đời cũng như các chỉ số ứng dụng của các linh kiện.
Xem thêm

61 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Mục lục

Phần 1: Giới thiệu khái quát về Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch
1. Quá trình hình thành và phát triển Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch.
2. Chức năng, nhiệm vô của Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch.
3. Cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch.
4. Cơ sở vật chất kĩ thuật của Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch.
Phần 2: Thực trạng hoạt động của Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch năm 2004
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị do Tổng Cục Du Lịch giao
2. Công tác nghiên cứu khoa học
3. Công tác quy hoạch
4. Công tác đào tạo và hợp tác quốc tế
5. Công tác thông tin thư viện
6. Công tác tài chính
7. Công tác tổ chức- Hành chính
8. Đánh giá chung


Phần 3: Phương hướng công tác của Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch năm 2005
1. Một số phương hướng hoạt động chính
1.1 Phương hướng đối vối công tác khoa học
1.2 Phương hướng đối vối công tác quy hoạch
1.3 Phương hướng đối với hoạt động đào tạo- hợp tác quốc tế và công tác chuyên môn khác
1.4 Phương hướng đối với công tác tài chính
1.5 Phương hướng đối với công tác tổ chức cán bộ
1.6 Phương hướng đối với công tác kế hoạch- tổng hợp
1.7 Phương hướng đối với công tác hành chính- quản trị đời sống
2. Một số giải pháp thực hiện phương hướng đặt ra
3. Một số kiến nghị
Xem thêm

24 Đọc thêm

Bạn em say mê học Toán nhưng chưa thích học Văn. Em hãy góp ý kiến với bạn để giúp bạn học tập toàn diện hơn.

BẠN EM SAY MÊ HỌC TOÁN NHƯNG CHƯA THÍCH HỌC VĂN. EM HÃY GÓP Ý KIẾN VỚI BẠN ĐỂ GIÚP BẠN HỌC TẬP TOÀN DIỆN HƠN.

Nếu chỉ chuyên sâu môn Toán mà coi nhẹ môn Văn và các môn học khác thì con người phát triển không toàn diện, không cân đối giữa trí tuệ và tâm hồn, nhất là đối với học sinh phổ thông, trước hết là học sinh tiểu học, trung học cơ sở. Văn học là gì và học Văn để làm gì? Văn học là sáng tạo của con người, vì lợi ích và đời sống con người. Một tác phẩm văn học tốt, hay, trước hết là bồi dưỡng tình đời cho mỗi chúng ta để có thái độ sống cho đúng đắn. Văn học là tấm gương phản ánh hiện thực xã hội: Thông qua văn hoc chúng ta nhận thức được nhiều điều bổ ích về con người và cuộc sống trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Văn học giúp ta hiểu về đời sống một cách đầy đủ hơn. Văn học là món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi con người. Nó làm tâm hồn, tư tưởng, tình cảm thêm phong phú, nhạy cảm trước cái đẹp, cái thiện, cái thực cùa cuộc đời. Văn học sẽ giúp con người hoàn thiện nhân cách, sống tốt hơn, cao thượng hơn, biết yêu thương mọi người và có ích cho mọi người. Ngoài ra, văn học còn là phương tiện giải trí lành mạnh và bổ ích. Khẳng định sự cần thiết học Văn Học Văn trước hết là học tiếng nói, ngôn ngữ của dân tộc, học cách nói, cách viết, cách diễn đạt. Hai điều này rất cần thiết đối với mọi người. Học Văn sẽ giúp cho chúng ta sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho học tập cũng như trong sinh hoạt, làm việc... của mỗi người. Thông qua học Văn và làm văn, kĩ năng viết văn sẽ được phát triển, nâng cao, từ viết đúng đến viết tốt, viết hay. Năng lực viết văn ngày càng cần thiết cho cuộc sống của mỗi người (dẫn chứng). Học Văn để nâng cao nhận thức, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, năng lực thẩm mĩ. Học Văn cũng là học đạo làm người. Bàn luận mở rộng Trở thành một nhà toán học hoặc một nhà kĩ thuật có trình độ cao là ước mơ chân chính. Trong tình hình đất nước ta đang đổi mới, khoa học kĩ thuật so với thế giới còn lạc hậu thì toán học là cửa ngõ để đi vào kĩ thuật hiện đại. Mối quan hệ giữa toán học và văn học là điều cần phải bàn bạc. Nếu chỉ chuyên sâu môn Toán mà coi nhẹ môn Văn và các môn học khác thì con người phát triển không toàn diện, không cân đối giữa trí tuệ và tâm hồn, nhất là đối với học sinh phổ thông, trước hết là học sinh tiểu học, trung học cơ sở. Mỗi con người phải được phát triển toàn diện. Chính trên nền tảng của sự phát triển toàn diện đó, mới có thể đi sâu và đạt thành tựu cao ở một chuyên ngành nào đó thuộc khoa học tự nhiên và kĩ thuật hay khoa học xã hội.  Trích: loigiaihay.com
Xem thêm

2 Đọc thêm

Tiểu luận cao học môn các chuyên đề kinh tế cách mạng khoa học công nghệ hiện đại và việc áp dụng nó vào công cuộc CNH hđh ở việt nam và liên hệ với sự phát triển của ngành giáo dục

TIỂU LUẬN CAO HỌC MÔN CÁC CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀ VIỆC ÁP DỤNG NÓ VÀO CÔNG CUỘC CNH HĐH Ở VIỆT NAM VÀ LIÊN HỆ VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

A. MỞ ĐẦU
Trong thời đại ngày nay, xu hướng quốc tế hoá sản xuất và đời sống ngày càng một gia tăng, cách mạng khoa học – kỹ thuật trên thế giới diễn ra như vũ bão thì công nghiệp hoá phải đi đôi với hiện đại hoá, với việc đổi mới và nâng cao trình độ văn hoá giáo dục, khoa học – công nghệ. Đó cũng là nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, trong đó vai trò của khoa học, công nghệ được Đảng Cộng sản Việt Nam coi là nền tảng, là động lực. Khoa học và công nghệ có vai trò quyết định lợi thế cạnh tranh và tốc độ phát triển của mỗi quốc gia. Phần thắng trong cuộc chiến “ai thắng ai” trên thị trường, suy cho cùng là do trí tuệ và năng lực sáng tạo của cả dân tộc, biết học hỏi một cách khôn ngoan kinh nghiệm và thành tựu tri thức của nhân loại, tận dụng được lợi thế của người đi sau, đề ra được những chủ trương, biện pháp thích hợp với đất nước trong hoàn cảnh mới, giải quyết có hiệu quả các vấn đề kinh tế – xã hội, khoa học, công nghệ, kỹ thuật, môi trường, sinh thái.
Ngày nay, không một quốc gia nào lại không nhận thức được vai trò then chốt của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định rằng: “phát triển khoa học và công nghệ cùng với phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”. Điều đó nói lên vai trò to lớn của khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, cả về lý luận và thực tiễn, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thời kỳ quan trọng nhất của sự nghiệp cách mạng Việt Nam trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, thực hiện sự lãnh đạo đối với khoa học và công nghệ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để tìm hiểu thêm về quan điểm đó nên tôi đã chọn nghiên cứu “Cách mạng khoa học công nghệ hiện đại và việc áp dụng nó vào công cuộc CNHHĐH ở Việt Nam và liên hệ với sự phát triển của ngành giáo dục” làm đề tài tiểu luận môn học của mình. Vì hạm chế về thời gian và trình độ hiểu biết nên tiểu luận chắc chắn còn nhiều sai sót, rất mong nhận được sự góp ý của thầy, cô và bạn học. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Xem thêm

26 Đọc thêm

Nghiên cứu mạng máy tính IPTV (Internet Protocol Television)

NGHIÊN CỨU MẠNG MÁY TÍNH IPTV (INTERNET PROTOCOL TELEVISION)

I.Giới thiệuSự phát triển của mạng Internet toàn cầu nói riêng và công nghệ thông tin nói chung đã đem lại tiến bộ và phát triển vượt bậc của khoa học kĩ thuật. Internet không những đã rút ngắn khoảng cách về không gian, thời gian mà còn mạng lại cho mọi người, mọi quốc gia và cả thế giới những lợi ích to lớn. Tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin là một trong những lợi ích to lớn, có vai trò quan trọng và tầm ảnh hưởng rộng khắp.Với sự phát triển nhanh chóng của mạng Internet băng rộng còn làm thay đổi cả về nội dung và kĩ thuật truyền hình. Hiện nay truyền hình có nhiều dạng khác nhau: truyền hình số, truyền hình vệ tinh, truyền hình cáp, truyền hình Internet và IPTV. IPTV đang là cấp độ cao nhất và là công nghệ truyền hình của tương lai. Sự vượt trội trong kĩ thuật truyền hình của IPTV là tính năng tương tác giữa hệ thồng với người xem, cho phép người xem chủ động về thời gian và khả năng triển khai nhiều dịch vụ giá trị gia tăng tiện ích khác trên hệ thồng nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.Hiện nay trên thế giới đã có một số quốc gia triển khai thành công IPTV. Theo các chuyên gia dự báo thì tốc độ phát triển thuê bao IPTV sẽ tăng theo cấp số nhân theo từng năm. Ở Việt Nam hiện nay, một số nhà cung cấp đang thử nghiệm dịch vụ IPTV trên mạng băng rộng ADSL.
Xem thêm

42 Đọc thêm

Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại của các ngân hàng thương mại Việt Nam

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Trước tác động của toàn cầu hoá và xu thế nhất thể hoá thị trường tài chính tiền tệ đang diễn ra nhanh chóng, Việt Nam đang từng bước mở cửa tiến tới hội nhập khu vực và Quốc tế. Trong xu thế đó Việt Nam đã kí kết không ít các hiệp định song phương và đa phương liên quan tới hoạt động tài chính ngân hàng. Đặc biệt Hiệp định thương mại Việt Mỹ cũng như cam kết chuẩn bị gia nhập tổ chức Thương mại thế giới( WTO) đã buộc chúng ta phải đổi mới và phát triển hệ thống Ngân hàng. Để giành thế chủ động trong tiến trình hội nhập Việt Nam cần xây dựng một hệ thống Ngân hàng đa dạng về hình thức, có uy tín với khách hàng, hoạt động có hiệu quả, an toàn, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng đầu tư đáp ứng nhu cầu CNH HĐH đất nước
Cùng với xu thế đó là sự phát triển không ngừng và ngày càng mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật và thông tin. Cũng cùng với thế giới Việt Nam đang dần hình thành một nền thương mại điện tử trong đó các nghiệp vụ về thanh toán và chuyển tiền đều được điện tử hoá. Ngân hàng là trung gian thanh toán đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nên cũng là cũng là người bạn không thể thiếu của khách hàng tham gia thương mại điện tử. Với sự phát triển của thương mại điện tử cũng đã tạo ra cho ngân hàng một loạt các dịch vụ mới, trong đó phải kể đến các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Đây là những dịch vụ ngân hàng được ra đời và phát triển dựa trên một trình độ công nghệ kĩ thuật hiện đại. ở Việt Nam kể từ khi các NHTM thực hiện đổi mới tái cơ cấu lại tổ chức và hiện đại hoá công nghệ ngân hàng cũng đã bắt đầu đưa ra những sản phẩm dịch vụ hiện đại phù hợp với sự phát triển của quốc tế cũng như đáp ứng được nhu cầu của khách hàng
Phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển và tồn tại của các NHTM Việt Nam hiện nay.Tuy nhiên trong khi các NHTM trên thế giới đã phát triển mạnh mẽ các dịch vụ hiện đại của mình thì ở Việt Nam do nhiều điều kiện khách quan và chủ quan mà việc phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại mới đang ở giai đoạn nghiên cứu, triển khai thử nghiệm, chưa phát triển rộng rãi. Bước
Xem thêm

68 Đọc thêm

TÌM HIỂU THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ TƯỞNG TƯỢNG SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC

TÌM HIỂU THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ TƯỞNG TƯỢNG SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC

1.1 Cơ sở lí luậnTrong cuốn “Trí tưởng tượng sáng tạo ở lứa tuổi thiếu nhi” L.X. Vưgotxki đã nói: “Trí tưởng tượng là cơ sở của bất kì hoạt động sáng tạo nào, biểu hiện hoàn toàn như nhau trong mọi phương diện của đời sống văn hóa, nó làm cho mọi sáng tạo nghệ thuật, sáng tạo khoa học kĩ thuật có khả năng được thực hiện.” Như vậy, tưởng tượng sáng tạo (TTST) có vai trò rất lớn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. TTST được thể hiện không chỉ trong các vấn đề liên quan đến nghệ thuật (văn học, hội họa, biểu diễn, sân khấu điện ảnh…) mà còn trong các lĩnh vực liên quan đến các ngành khoa học khác như toán học, kinh tế… Thực tế đã có rất nhiều các công trình nghiên cứu về TTST của con người trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống, văn hóa, khoa học… có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của con người cùng nền giáo dục hiện nay và sau này.Giáo dục hiện nay đã và đang hướng đến việc hình thành và phát huy tối đa năng lực của HS, trên cơ sở nhấn mạnh nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Đặc biệt, trẻ em tuổi tiểu học lứa tuổi bắt đầu tiến hành hoạt động học tập, mang đầy tính tò mò, hiếu kỳ và những mơ ước. Chính vì thế, đây là lúc khả năng TTST có điều kiện phát triển. Điều đó đòi hỏi người giáo viên phải có những phương pháp giáo dục và dạy học phù hợp nhằm phát huy tối đa khả năng của các em. TTST tạo ra những hình ảnh mới tươi sáng, hoàn hảo mà con người ta muốn vươn tới, làm giảm bớt những khó khăn, áp lực trong cuộc sống và làm cuộc sống trở nên đẹp hơn, “hồng” hơn, hướng con người ta vươn tới những điều tốt đẹp ở phía trước, hành động để đạt được những điều mình mong muốn. Đối với trẻ em, tưởng tượng sáng tạo giúp cho nhận thức của trẻ trở nên sinh động, phong phú, cuộc sống và học tập của trẻ cũng nhờ vậy mà đạt hiệu quả cao hơn.
Xem thêm

112 Đọc thêm

Quy trình tổ chức giao nhận hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản về Việt Nam của công ty TNHH Thép Sài gòn

QUY TRÌNH TỔ CHỨC GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TỪ NHẬT BẢN VỀ VIỆT NAM CỦA CÔNG TY TNHH THÉP SÀI GÒN

Hiện nay xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, không chỉ ở khu vực mà còn rộng khắp thế giới. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, sự phụ thuộc về thương mại và kinh tế giữa các quốc gia đang ngày càng sâu sắcViệt Nam đang ngày càng đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước để có thể đưa nền kinh tế đất nước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới .Tuy nhiên nước ta còn nhiều hạn chế về trình độ khoa học công nghệ, cơ sở hạ tầng chưa thật sự đáp ứng đủ yêu cầu phát triển kinh tế đất nước. Vì vậy, chúng ta phải nhanh chóng tiếp cận và học tập những công nghệ kĩ thuật tiên tiến nước ngoài, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng. Để thực hiện được điều này hoạt động nhập khẩu đóng vai trò rất quan trọng. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay đang đổi mới phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất nên nhu cầu về vật liệu xây dựng nói chung trong đó nhu cầu về thép trong xây dựng và phục vụ trong các ngành sản xuất khác nói riêng là rất lớn. Trong khi ngành sản xuất thép của nước ta chưa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước. Do vậy nhập khẩu thép nhằm phục vu nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước hiện nay đóng vai trò rất quan trọng đối với các ngành có sử dụng nguyên liệu thép nói riêng và toàn nền kinh tế nói chung. Và đó cũng là lí do nhóm chúng em chọn đề tài :” QUY TRÌNH TỔ CHỨC GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TỪ NHẬT BẢN VỀ VIỆT NAM CỦA CÔNG TY TNHH THÉP SÀI GÒN “ 
Xem thêm

24 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN NĂM HỌC 2016 - 2017

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN NĂM HỌC 2016 - 2017

c u và ng dụng tại Mĩ.Câu 22. Cuộc chi n tranh lᒐnh k t thúc đánh dấu b ng sự kiện:A. Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia (10/1991).B. Cuộc gặp không chính th c gi a Busơ và oocbachốp tại đảo Manta (12/19䁓9)C. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên l a (ABM) năm 1972.D. Định ước Henxinki năm 1975.Câu 23. Nền tảng chính sách đ i ngoᒐi của Nhật Bản từ năm 1951 đ n năm 2000 là:A. Cải thiện quan hệ với Liên Xô.B. Liên minh chặt chẽ với Mĩ.C. Hướng về các nước châu Á.D. Hướng mạnh về Đông Nam Á.Câu 24. Nhiệm vụ của Hội đRng bảo an Liên Hiệp Qu c là?A. Chịu trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh thế giới.B. iải quyết kịp thời vấn đề b c thiết của nhân loại: nạn đói, bệnh tật, ô nhi m môi trườngC. iải quyết mọi công việc hành chính của Liên Hiệp QuốD. Tất cả các nhiệm vụ trên.VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíCâu 25. Để phát triển khoa học k᫐ thuật, Nhật Bản có hiện tượng gì ít thấy ở các nước khác?A. Xây dựng nhiều công trình hiện đại trên mặt biển và dưới đáy biển.B. Coi trọng và phát triển nền giáo dục quốc dân, khoa học kĩ thuật.C. Đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng.D. Coi trọng việc nhập kĩ thuật hiện đại, mua bằng phát minh của nước ngoài.Câu 26. Hội nghị Ianta được triệu tập ở đâu? Vào thời gian nào?A. Tại Mĩ. Từ ngày 04 đến 12 tháng 3 năm 1945B. Tại Liên Xô. Từ ngày 04 đến 11 tháng 2 năm 1945
Xem thêm

22 Đọc thêm

BÀI 32 ĐỊA LÝ KINH TẾ NGÀNH CÔNG NGHIỆP

BÀI 32 ĐỊA LÝ KINH TẾ NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Bài 32ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆPNhững hình ảnh giúpchúng ta liên tưởngđến ngành côngnghiệp nàoI.CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG`1. Vai tròLà ngành kinh tế quan trọng và cơ bản, nền sản xuất hiệnđại phát triển được với sự tồn tại của cơ sở năng lượng,là tiền đề của tiến bộ khoa họckĩ thuật2.Cơ cấu, tình hình sản xuất và phân bốGồm: khai thác than, khai thác dầu, công nghiệp điện lực.next2.1 Khai thác thana. Vai trò:- Là nguồn năng lượng truyền thống cơ bản- Là nhiên liệu cho công nghiệp nặng, luyện kim- Là nguyên liệu cho công nghiệp hoá chấtb. Trữ lượng:
Xem thêm

31 Đọc thêm

LUẬN VĂN: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KỸ THUẬT CHO HỌC SINH TRONG DẠY NGHỀ SỬA CHỮA XE MÁY TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP HUYỆN VŨ THƯ TỈNH THÁI BÌNH

LUẬN VĂN: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KỸ THUẬT CHO HỌC SINH TRONG DẠY NGHỀ SỬA CHỮA XE MÁY TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP HUYỆN VŨ THƯ TỈNH THÁI BÌNH

MỞ ĐẦU1
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU2
III. KHÁCH THỂ, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU2
IV. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC3
V. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU3
VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU4
VII. CẤU TRÚC LUẬN VĂN4
CHƯƠNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄNCỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KĨ THUẬTCHO HỌC SINH HỌC NGHỀ SỬA CHỮA XE MÁY5
1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC KĨ THUẬT5
1.1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về năng lực kĩ thuật ở nước ngoài5
1.1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu về năng lực kĩ thuật ở trong nước8
1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN9
1.2.1. Khái niệm về năng lực kĩ thuật9
1.2.1.1. Khái niệm năng lực kĩ thuật9
1.2.1.2. Cấu trúc của năng lực kĩ thuật9
1.2.1.3. Đặc điểm của năng lực kĩ thuật11
1.2.2. Khái niệm về bài toán kĩ thuật12
1.2.2.1. Khái niệm bài toán kĩ thuật.12
1.2.2.2. Đặc điểm của bài toán kĩ thuật12
1.2.2.3. Phân loại bài toán kĩ thuật13
1.2.2.4. Yêu cầu của bài toán kĩ thuật15


1.3. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KĨ THUẬT TRONG DẠY NGHỀ SỬA CHỮA XE MÁY THÔNG QUA SỬ DỤNG BÀI TOÁN KĨ THUẬT15
1.3.1. Các biện pháp phát triển năng lực kĩ thuật15
1.3.2. Phát triển năng lực kĩ thuật cho học sinh trong dạy nghề sửa chữa xe máy thông qua sử dụng bài toán kĩ thuật18
1.3.2.1. Vai trò của bài toán kĩ thuật18
1.3.2.2. Xây dựng bài toán kĩ thuật trong dạy nghề sửa chữa xe máy19
1.3.2.3. Sử dụng bài toán kĩ thuật trong dạy nghề sửa chữa xe máy20
1.4. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH DẠY NGHỀ SỬA CHỮA XE MÁY Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN – HƯỚNG NGHIỆP HUYỆN VŨ THƯ – THÁI BÌNH20
1.4.1. Khái quát chương trình nghề sửa chữa xe máy20
1.4.2. Sơ lược về đội ngũ giáo viên, học sinh và cơ sở vật chất21
1.4.3. Thực trạng về phát triển năng lực kĩ thuật trong dạy nghề sửa chữa xe máy22
Kết luận chương 124
CHƯƠNG II PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KĨ THUẬT CHO HỌC SINH TRONG DẠY NGHỀ SỬA CHỮA XE MÁY25
2.1 NGHỀ SỬA CHỮA XE MÁY Ở TRUNG TÂM GDTX-HN HUYỆN VŨ THƯ, TỈNH THÁI BÌNH.25
2.1.1. Mục tiêu của nghề sửa chữa xe máy25
2.1.2. Nội dung, chương trình của nghề sửa chữa xe máy25
2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn trong dạy nghề sửa chữa xe máy theo định hướng phát triển năng lực26
2.1.3.1. Thuận lợi26
2.1.3.2. Khó khăn26


2.2. XÂY DỰNG BÀI TOÁN KĨ THUẬT VỀ SỬA CHỮA XE MÁY27
2.2.1. Xây dựng bài toán kĩ thuật qua nguồn tài liệu27
2.2.2. Xây dựng bài toán kĩ thuật qua ý kiến chuyên gia kĩ thuật33
2.2.3. Xây dựng bài toán kĩ thuật qua tìm hiểu thực tiễn của học sinh….......41
2.3. SỬ DỤNG BÀI TOÁN KĨ THUẬT VỀ SỬA CHỮA XE MÁY THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KĨ THUẬT CHO HỌC SINH49
2.3.1. Sử dụng bài toán kĩ thuật trong khâu nghiên cứu kiến thức mới49
2.3.2. Sử dụng bài toán kĩ thuật trong khâu củng cố, hoàn thiện và mở rộng kiến thức51
2.3.3. Sử dụng bài toán kĩ thuật trong khâu kiểm tra, đánh giá54
Kết luận chương II58
CHƯƠNG III KIỂM NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ59
3.1. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM59
3.1.1. Mục đích kiểm nghiệm59
3.1.2. Nội dung và phương pháp kiểm nghiệm59
3.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIẾN TRÌNH KIỂM NGHIỆM60
3.2.1. Đối tượng kiểm nghiệm60
3.2.2. Tiến trình kiểm nghiệm60
3.3. KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM62
3.3.2. Kết quả tổng hợp phiếu điều tra63
Kết luận chương III67
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ68
TÀI LIỆU THAM KHẢO70
PHỤ LỤC 73
Xem thêm

86 Đọc thêm

Xác định vị trí khuyết tật của vật liệu bằng phương pháp MonteCarlo

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ KHUYẾT TẬT CỦA VẬT LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP MONTECARLO

Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, việc ứng dụng các phương pháp, kĩ thuật mới vào sản xuất ngày được chú trọng và phát triển. Việc ứng dụng kĩ thuật hạt nhân để thay thế các phuơng pháp truyền thống cũng ngày càng được coi trọng. Ngày nay kĩ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ được ứng dụng có hiệu quả vào nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống. Tại Việt Nam, nghiên cứu và ứng dụng khoa học kĩ thuật hạt nhân được quan tâm từ những năm 1960, đặc biệt là đầu tư cho chuẩn bị nguồn nhân lực. Các hướng ứng dụng tiêu biểu của kĩ thuật hạt nhân có thể kể đến là:‒Sản xuất đồng vị và điều chế dược chất phóng xạ phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh. ‒Sử dụng kĩ thuật nguồn kín để xây dựng các hệ đo đạc hạt nhân như đo mức chất lỏng, đo độ dày, độ ẩm của vật liệu trong các dây chuyền tự động hóa của các nhà máy công nghiệp, phát triển các kĩ thuật phân tích hạt nhân để tham gia vào các chương trình thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản và nghiên cứu, bảo vệ môi trường. ‒Sử dụng các đồng vị tự nhiên và nhân tạo để đánh giá một số quá trình trong tự nhiên như hiện tượng bồi lấp, xói mòn, sử dụng các nguồn bức xạ cường độ cao để khử trùng các dụng cụ, chế phẩm và bảo quản thực phẩm, dược phẩm, ứng dụng kĩ thuật hạt nhân trong nông nghiệp và sinh học.Đối với nhiều ngành sản xuất, việc dò tìm khuyết tật của vật liệu đóng vai trò hết sức quan trọng. Mục đích của việc dò tìm khuyết tật nhằm đánh giá tính chất vật liệu trước khi chúng bị hư hỏng để bảo đảm chất lượng sản phẩm và tính năng làm việc của công trình, thiết bị, và cũng nhằm khai thác hết khả năng của các kết cấu kĩ thuật, hạn chế rủi ro nhằm tăng cường tính an toàn trong xây lắp và tiết kiệm chi phí. Hiện nay, có nhiều phương pháp dò tìm khuyết tật của vật liệu mà không cần phá hủy mẫu như phương pháp truyền qua, chụp ảnh phóng xạ cho kết quả nhanh với độ chính xác cao. Tuy nhiên trong một số trường hợp thực tế các phương pháp trên không được áp dụng mà thay vào đó là phương pháp gamma tán xạ ngược. So với các phương pháp khác, phương pháp gamma tán xạ ngược có nhiều ưu điểm như có thể kiểm tra thiết bị mà không cần dừng thiết bị, đầu dò và nguồn có thể bố trí cùng một phía. Phương pháp gamma tán xạ được ứng dụng để xác định mật độ vật liệu, đo bề dày vật liệu, đo mật độ chất lỏng.Để kiểm chứng độ tin cậy của phương pháp này, các thí nghiệm hạt nhân tiến hành đòi hỏi một thời gian khá lâu và tốn kém chi phí. Với sự phát triển của máy tính và các phuơng pháp mô phỏng, các thí nghiệm hạt nhân được mô phỏng với độ chính xác cao, giảm chi phí và sự phức tạp của các thí nghiệm thực. Một trong những phương pháp mô phỏng đó là phương pháp Monte – Carlo. Phương pháp này đã được rất nhiều nhà nghiên cứu áp dụng và cho độ chính xác cao, đáng tin cậy.Là sinh viên năm 4 ngành Vật lí hạt nhân, với những kiến thức nền tảng sẵn có và niềm đam mê với lĩnh vực Vật lí hạt nhân, em chọn đề tài “Xác định vị trí khuyết tật của vật liệu bằng phương pháp Monte – Carlo” làm khóa luận tốt nghiệp đại học.
Xem thêm

61 Đọc thêm

Đồ án môn học chế tạo máy thiết kế trục răng

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHẾ TẠO MÁY THIẾT KẾ TRỤC RĂNG

Trong đợt làm đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy lần này Em được giao đề tài thiết kế gia công chi tiết: “Trục răng”. Nghành chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra các máy móc, thiết bị cho tất cả mọi nghành trong nền kinh tế quốc dân. Có thể nói rằng không có nghành chế tạo máy thì không có các nghành công nghiệp khác. Vì vậy việc phát triển công nghệ khoa học kĩ thuật trong lĩnh vực công nghệ chế tạo máy có ý nghĩa hàng đầu nhằm thiết kế, hoàn thiện và vận dụng các phương pháp chế tạo, tổ chức và điều khiển quá trình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.
Xem thêm

44 Đọc thêm

chính sách khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế xã hội nhật bản từ năm 1973 1991

CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NHẬT BẢN TỪ NĂM 1973 1991

Chính sách của chính phủ Nhật Bản đối với sự phát triển khoa học và công nghệ. Vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Nhật Bản từ năm 1973 1991.Từ sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ, nền kinh tế Nhật Bản bộc lộ những hạn chế do phụ thuộc quá nhiều và nguồn năng lượng nước ngoài. Đồng thời, nền kinh tế phát triển theo chiều rộng đã không còn phù hợp và là nhân tố khiến kinh tế Nhật Bản chững lại trong những năm sau thập niên 60 phát triển thần kỳ. Ngoài ra, quá trình vực dậy sau thế chiến giúp Nhật Bản vươn lên mạnh mẽ về kinh tế nhưng cũng để lại nhiều hậu quả về xã hội và môi trường mà người dân Nhật Bản phải đối mặt. Để giải quyết các vấn đề về kinh tế xã hội từ sau những năm phát triển thần kỳ, Nhật Bản cần tìm ra giải pháp để giải quyết các vấn đề của mình. Khoa học và công nghệ được chính phủ Nhật Bản coi trọng như chìa khóa để Nhật Bản có thể duy trì và khẳng định vị thế cường quốc của mình. Công trình nghiên cứu này sẽ góp phần giải thích lịch sử Nhật Bản trong những năm thập niên 70, 80 của thế kỷ XX dưới góc độ của khoa học và công nghệ.
Xem thêm

74 Đọc thêm

VÌ SAO NÓI: TOÀN CẦU HÓA VỪA LÀ THỜI CƠ, VỪA LÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN ?

VÌ SAO NÓI: TOÀN CẦU HÓA VỪA LÀ THỜI CƠ, VỪA LÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN ?

Toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước phát triển. Toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước phát triển: - Về thời cơ: + Từ sau Chiến tranh lạnh, hòa bình thế giới được củng cố, nguy cơ chiến tranh thế giới bị đẩy lùi. Xu thế chung của thế giới là hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển. + Các quốc gia đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển và lấy kinh tế làm trọng điểm, cùng sự tăng trưởng hợp tác và tham gia các liên minh kinh tế khu vực và quốc tế. +Các nước đang phát triển có thể khai thác các nguồn vốn đầu tư, kĩ thuật công nghệ và kinh nghiệm quản lí từ bên ngoài, nhất là các tiến bộ khoa học-kĩ thuật để có thể :”đi tắt đón đầu” rút ngắn thời gian xây dựng và phát triển đất nước… Như thế, bối cảnh chung của thế giới là có nhiều cơ hội và thuận lợi cho các nước trong công cuộc phát triển đất nước. Vấn đề là có tầm nhìn và nắm bắt kịp thời, không bỏ lỡ thời cơ. -Về thách thức: + Các nước đang phát triển cần nhận thức đầy đủ sự cần thiết tất yếu và tìm kiếm con đường, cách thức hợp lí nhất trong quá trình hội nhập quốc tế-phát huy thế mạnh : hạn chế với mức thấp nhất những rủi ro, bất lợi và cả sai lầm; có những bước đi thích hợp, kịp thời. + Phần lớn các nước đang phát triển đều từ điểm xuất phát thấp về kinh tế, trình độ dân trí thấp, nguồn nhân lực đào tạo có chất lượng còn nhiều hạn chế. + Sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường thế giới và các quan hệ kinh tế quốc dân còn nhiều bất bình đẳng, gây nhiều thiệt hại đối với các nước đang phát triển. + Vấn đề sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay. + Vấn đề giữ gìn, bảo vệ bản sắc bản sắc văn hóa dân tộc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại…  >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.
Xem thêm

1 Đọc thêm

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM OLINDA ĐỂ TÍNH LIỀU TRONG Y HỌC HẠT NHÂN

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM OLINDA ĐỂ TÍNH LIỀU TRONG Y HỌC HẠT NHÂN

cùng với sự tiến bộ của các kĩ thuật ghi đo SPECT, PET hay liên kết giữa SPECT/CT và PET/CT.Ở nước ta, Y học hạt nhân hình thành và phát triển bắt đầu từ những năm 1960 với việc thành lập“Đơn vị nghiên cứu phóng xạ” tại bệnh viện Bạch Mai và “Khoa phóng xạ y học” tại học viện Quân y.Đến nay chúng ta đưa vào hoạt động lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt cung cấp dược chất phóng xạ, đồngthời có thêm khoa Y học hạt nhân của bệnh viện Chợ Rẫy và khoảng 20 cơ sở trong cả nước thực hiệnchẩn đoán cho khoảng 500 nghìn bệnh nhân [5,52], và điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân bị các bệnh vềtuyến giáp, ung thư và khối u mỗi năm. Chúng ta có nhiều thuận lợi là được hỗ trợ từ các nước pháttriển cùng với tiến bộ của khoa học kĩ thuật, nên ngành Y học hạt nhân phát triển nhanh chóng. Tuynhiên những trở ngại chúng ta gặp phải là không nhỏ. Đó là nguồn dược chất phóng xạ không đủ cungcấp trong nước nên phải nhập khẩu từ nước ngoài với giá thành cao, vận chuyển và bảo quản khó khăn,điều kiện để đảm bảo an toàn phóng xạ chưa đáp ứng đủ, hạn chế về nguồn tài chính, nguồn nhân lựccũng như thiếu cơ sở có tính đồng bộ để thực hiện hết chức năng của ngành Y học hạt nhân [2].Mục tiêu của Y học hạt nhân trong chẩn đoán là dùng đồng vị phóng xạ với vai trò là chất đánhdấu để thăm dò, đánh giá hoạt động chức năng của các cơ quan trong cơ thể, từ đó phát hiện bệnh lýmà không gây tác hại nào lên bệnh nhân. Còn trong điều trị, ta phải dùng liều phóng xạ tương đối lớndựa trên tác dụng tiêu diệt tế bào của bức xạ lên cơ thể sống để làm thay đổi chức năng hay hủy diệt tổchức bệnh. Tuy nhiên, tổ chức lành cũng có thể bị ảnh hưởng gây tổn hại đáng kể đến bệnh nhân nếuviệc tính toán liều không chính xác. Do đó cần tính liều cung cấp cho bệnh nhân sao cho tất cả các tổchức trong cơ thể tác hại không đáng kể trong chẩn đoán và các tổ chức lành không bị ảnh hưởngnghiêm trọng khi điều trị mà vẫn đạt được hiệu quả tối ưu.Hiện nay phương pháp tính liều chiếu trong MIRD được sử dụng bởi Ủy Ban Quốc Tế về AnToàn Phóng Xạ ICRP là phương pháp được đánh giá cao và ngày càng phổ biến. Bên cạnh đó nhữngphần mềm tính liều được phát triển để giảm thiểu thời gian và độ phức tạp trong tính toán liều nhưMIRDOSE, OLINDA/EXM. Trong đó OLINDA là phần mềm được tổ chức Quản lý thuốc và thựcphẩm FDA khuyến cáo sử dụng để tham khảo giá trị liều chiếu trong, từ đó đưa ra quyết định cung cấpliều phù hợp với bệnh nhân trong chẩn đoán và điều trị. Phần mềm này hiện nay được sử dụng rộng rãivì những tiện ích của nó như thời gian tính liều nhanh, nhiều đồng vị phóng xạ và mô hình được đưavào, đồng thời cho kết quả tính liều với khá phù hợp với phần mềm tính liều MIRDOSE, đồng thời
Xem thêm

20 Đọc thêm