DE CUONG TIN HOC 10 HỌC KÌ 1.DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "De cuong tin hoc 10 học kì 1.doc":

Giao an luyen tap tin hoc khoi 4

Giao an luyen tap tin hoc khoi 4

Giao an và đề thi Học K ì I, học kì II môn luyen tap tin hoc khoi 4,5 Giao an và đề thi Học K ì I, học kì II môn luyen tap tin hoc khoi 4,5 Giao an và đề thi Học K ì I, học kì II môn luyen tap tin hoc khoi 4,5 Giao an và đề thi Học K ì I, học kì II môn luyen tap tin hoc khoi 4,5 Giao an và đề thi Học K ì I, học kì II môn luyen tap tin hoc khoi 4,5

Đọc thêm

đề thi sử học kì khối 10 năm 2016-2017

ĐỀ THI SỬ HỌC KÌ KHỐI 10 NĂM 2016-2017

đề thi sử học kì khối 10 năm 2016-2017
đề thi sử học kì khối 10 năm 2016-2017
đề thi sử học kì khối 10 năm 2016-2017
đề thi sử học kì khối 10 năm 2016-2017đề thi sử học kì khối 10 năm 2016-2017
đề thi sử học kì khối 10 năm 2016-2017
đề thi sử học kì khối 10 năm 2016-2017
đề thi sử học kì khối 10 năm 2016-2017
đề thi sử học kì khối 10 năm 2016-2017
đề thi sử học kì khối 10 năm 2016-2017

17 Đọc thêm

1DE CUONG MON KINH TE CO SO

1DE CUONG MON KINH TE CO SO

de cuong kinh te hoc hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

4 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC 7 (10)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC 7 (10)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI MÔN TIN HỌC 7TRƯỜNG THCS DIÊU TRÌI. LÝ THUYẾT:Câu 1: Chương trình bảng tính là gì? Nêu một số đặc trưng của chương trình bảngtính?TL: - Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bàythông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểudiễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng.- Một số đặc trưng của chương trình bảng tính:+ Màn hình làm việc.+ Dữ liệu.+ Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn.+ Sắp xếp và lọc đữ liệu.+ Tạo biểu đồ.Câu 2: Hãy liệt kê các thành phần chính trên trang tính?TL: Các thành phần chính trên trang tính gồm:-Hộp tên: là ô ở bên trái thanh công thức, hiển thị địa chỉ của ô được chọn.-Khối: là một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Khối có thể là 1 ô, 1hàng, 1 cột hay 1 phần của hàng hoặc của cột.-Thanh công thức: cho biết nội dung của ô đang được chọn.Câu 3: Nêu cách chọn các đối tượng trên trang tính?TL: -Chọn 1 ô: Đưa con trỏ tới ô đó và nháy chuột.-Chọn 1 hàng: Nháy chuột tại nút tên hàng.-Chọn 1 cột: Nháy chuột tại nút tên cột.-Chọn 1 khối: Kéo thả chuột từ 1 ô góc trái trên đến ô ở góc đối diện (ô góc phảidưới). Ô đầu tiên sẽ là ô được kích hoạt.-Chọn nhiều khối khác nhau: Chọn khối đầu tiên, nhấn giữ phím Ctrl và lần lượt chọncác khối tiếp theo.Câu 4: Hãy nêu các bước nhập công thức?TL: Các bước nhập công thức: 4 bước
Xem thêm

5 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ôn tập vật lý 9 HK2 NH 2015 – 2016

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ 9 HK2 NH 2015 – 2016

đề cương ôn tập vật lý 9 hk2×de cuong on tap vat ly 9 hoc ki 1×đề cương ôn tập vật lý 10 hk2×đề cương ôn tập vật lý 8 hk2×đề cương ôn tập vật lý 9 học kì 2×đề cương ôn tập vật lý 9 hkii×

Từ khóa
đề cương ôn tập địa lý 9 hk2đề cương ôn tập vật lý 6 hk2đề cương ôn tập vật lý 9 hkiđề cương ôn thi vật lý 9 hk2

5 Đọc thêm

THỰC TẬP CƠ SỞ ĐỀ TÀI: Tìm hiểu html5 css3, thiết kế website đồ chơi trẻ em

THỰC TẬP CƠ SỞ ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU HTML5 CSS3, THIẾT KẾ WEBSITE ĐỒ CHƠI TRẺ EM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ ĐỀ TÀI: Tìm hiểu html5 css3, thiết kế website đồ chơi trẻ em L/O/G/O Giáo viên hướng dẫn: ThS Tô Hữu Nguyên Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thủy Lớp: CNTTK12B www.trungtamtinhoc.edu.vn N Nội dung báo cáo • Chương I:Tổng quan html css • Chương II: Tổng quan html5 css3 • Chương III: Xây dựng chương trình Demo thiết kế website bán đồ chơi trẻ em www.trungtamtinhoc.edu.vn Tổng Tổng quan quan về Html Html Html css ? HTML biết đến loại ngôn ngữ dùng để mô tả hiển thị trang web Html bao gồm: -Các dạng thẻ HTML -Thành phần HTML www.trungtamtinhoc.edu.vn Tổng Tổng quan quan về css css  Ưu điểm CSS  CSS tách riêng phần định dạng khỏi nội dung trang web Tính khả dụng  CSS sợi xuyên suốt trình thiết kế website  Do định nghĩa Style tách riêng khỏi nội dung trang • Các đặc tính CSS  CSS quy định cách hiển thị thẻ HTML cách quy định thuộc tính thẻ  Có thể khai báo CSS nhiều cách khác www.trungtamtinhoc.edu.vn Tổng Tổng quan quan về html5 html5 và css3 css3 • • Sự đời HTML5 HTML5 cho phép lớp ứng dụng web đời, hỗ trợ nội dung đa phương tiện tính offline mà không cần đến công nghệ độc quyền kèm www.trungtamtinhoc.edu.vn Tổng Tổng quan quan về html5 html5 và css3 css3 * Các thuộc tính HTML5 Các tính video HTML5 – cho phép đơn giản hoá việc thêm video vào trang Web * Video hiệu ứng Flash HTML5 cho phép bạn xem video mà không cần sử dụng plugin Flash Silverlight * Những lợi ích lớn với tính video HTML5 • • • Thứ nhất, miễn phí không cần cài plug-in Adobe Flash Player Thứ hai, Flash làm chậm phần máy tính bạn Sau cùng, nhiều phần mềm chạy chiếm tài nguyên hệ thống www.trungtamtinhoc.edu.vn Tổng Tổng quan quan về html5 html5 và css3 css3 *HTML5 có số mục tiêu để phân biệt với HTML HTML giữ cho cấu trúc HTML bên cạnh bổ sung thêm tập lệnh Một số trình duyệt có hỗ trợ HTML 5: Firefox, Chrome, Safari, Opera Tính tiện dụng: đặt người dùng lên hàng đầu nên cú pháp HTML5 thoải mái (dù chưa chặt chẽ XHTML), thiết kế hỗ trợ sẵn bảo mật, tách biệt phần nội dung trình bày ngày thể rõ www.trungtamtinhoc.edu.vn Tổng Tổng quan quan về css3 css3 Sự đời CSS3 • Các thuộc tính CSS3 www.trungtamtinhoc.edu.vn Tổng Tổng quan quan về css3 css3 *Các thuộc tính CSS3 • Các chọn • Bộ chọn CSS đề cập đến cách thức để định kiểu (các) phần tử HTML theo bảng định kiểu • Các hiệu ứng • Mặc dù chọn có lẽ tính làm giảm đau đầu cho nhà phát triển nhiều nhất, cải tiến mà người muốn nhìn thấy hiệu ứng sáng chói có sẵn www.trungtamtinhoc.edu.vn Tổng Tổng quan quan về css3 css3 *Các bố trí nhiều cột Các cách bố trí nhiều cột CSS3 tính đến văn trải rộng số cột, giống bạn thấy tờ báo Các phông chữ Web Các phông chữ Web thực đề xuất cho CSS2 có sẵn Microsoft Internet Explorer từ phiên Các tính khác CSS3 bao gồm nhiều tính khác, gồm hỗ trợ cho giá trị màu mới, đặc biệt HSL 10 www.trungtamtinhoc.edu.vn XÂY XÂY DỰNG DỰNG CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH DEMO DEMO Giao diện trang web 11 www.trungtamtinhoc.edu.vn XÂY XÂY DỰNG DỰNG CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH DEMO DEMO • Mục đăng kí 12 www.trungtamtinhoc.edu.vn XÂY XÂY DỰNG DỰNG CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH DEMO DEMO •
Xem thêm

16 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán năm 2013 (Phần 2)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 7 MÔN TOÁN NĂM 2013 (PHẦN 2)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 7 môn toán năm 2013 -2014  phần 2 (từ đề số 6 - đề số 10), ngày 3/12/2013. Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 - đề số 6 Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 - đề số 7 Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 - đề số 8 Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 - đề số 9 Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 - đề số 10 Trên đây là 5 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 phần 2 cùng Tuyensinh247 chia sẻ đáp án bên dưới để cùng so sánh đáp án đúng nhé. Xem thêm:
Xem thêm

3 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2013 (phần 1)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 10 NĂM 2013 (PHẦN 1)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm học 2013 - 2014, gồm 2 đề ( đề số 1 và đề số 2) có lời giải chi tiết phía dưới ngày 22/11/2013. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2013 - Đề Số 1 Dạng bài đề số 1 , đề số 2 1. Tìm tập xác định của các hàm số  2. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số  3. Giải các phương trình , hệ PT 4. Tính chu vi tam giác  Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2013 - Đề Số 2 Thời gian làm bài 90 phút   Đáp Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2013 - Đề Số 1 + Đề số 2 Trên đây là 2 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 phần 1 Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi phần 2 các em thường xuyên theo dõi tại đây:
Xem thêm

3 Đọc thêm

40 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 HÓA 10

40 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 HÓA 10

Đề kiểm tra hóa 10 học kì 1 tphcm, Các đề kiểm tra hóa 10 của các trường trên thành phố hồ chí minh năm học 20152016.Đề kiểm tra hóa 10 học kì 1 tphcm, Các đề kiểm tra hóa 10 của các trường trên thành phố hồ chí minh năm học 20152016

24 Đọc thêm

Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 10

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 10

Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12vvĐề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12vvvĐề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12

10 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2013 (Phần 4)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 8 MÔN TOÁN NĂM 2013 (PHẦN 4)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 8 môn toán năm 2013 phần 4 có 3 đề và đáp án (từ đề số 13 - đề số 15), ngày 13/12/2013. Ma trận đề thi môn Toán lớp 8                 Cấp độ                                                            Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng  Cấp độ thấp Cấp độ cao Nhân và chia đa thức Biết nhân đơn thức với đa thức và chia đa thức cho đơn thức Phân tích được đa thức thành nhân tử Vận dụng hằng đẳng thức để rút gọn biểu thức     Số câu Số điểm      Tỉ lệ % 2câu 2 điểm 20% 2câu 1 điểm 10% 1câu 0,5điểm 5 %   5câu 3,5điểm 35% Phân thức đại số Biết cộng 2 phân thức cùng mẫu và nhân 2 phân thức   Biết phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn phân thức     Số câu Số điểm Tỉ lệ % 2 câu 2 điểm 20 %   1câu 0,5điểm 5 %   3 câu 2,5điểm 25% Tứ giác Nhận biết được hình chữ nhật Vận dụng định lí tổng các góc của tứ giác để tính các góc chưa biết   Biết vận dụng dấu hiệu nhận biết hình vuông   Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1câu 1điểm 10 % 1câu 1điểm 10 %   1câu 1điểm 10 % 3câu 3điểm 30 % Diện tích đa giác   Biết tính diện tích tam giác vuông       Số câu Số điểm Tỉ lệ %   1câu 1điểm 10 %     1câu 1điểm 10 % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 5câu 5điểm 50 % 3câu 3điểm 30 % 3câu 2 điểm 20 % 10 câu 10điểm 100% Đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 - đề số 13   Đáp án đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 - đề số 13 Đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 - đề số 14 Đáp án đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 - đề số 14 Đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 - đề số 15 Đáp án đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 - đề số 15 Trên đây là 3 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 phần 4 Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 phần 5 các em thường xuyên theo dõi tại đây:
Xem thêm

10 Đọc thêm

DE CUONG ON TAP TIN HOC 6 HKI NAM HOC 20162017

DE CUONG ON TAP TIN HOC 6 HKI NAM HOC 20162017

D. Tất cả saiCâu 47: Điền các từ “ vị trí”, “gai”, “cơ sở” vào các chỗ trong đoạn văn bản sau:Hàng phím.....…bao gồm các phím bắt đầu là A, S, D. Các phím F, J trên hàng phím này là 2phím có .….. …khi gõ phím em cần đặt các ngón tay đúng ...………………………trên bàn phím.Câu 48: Điền (Đ) hoặc (S) vàoA.ở các mệnh đề sao cho phù hợp:A. Máy tính điện tử có thể đưa ra hình ảnh của các món ăn và mùi thơm của các món ănB. Máy tính điện tử có thể có cảm giác đau đớn.C. Máy in, màn hình là các thiết bị xuất.PHẦN II : TỰ LUẬNCâu 1 : Cho cây thư mục như hình bên dưới:MÁY TÍNHPHẦN CỨNGPHẦN MỀMBÀN PHÍMCHUỘTTRÒ CHƠI 1
Xem thêm

6 Đọc thêm

DE CUONG TIENG ANH 10 1

DE CUONG TIENG ANH 10 1

D. to bring29. "Where _________tonight?" “I am going on with Peter. He _________for me tonight".A. will you go - is callingB. are you going - is callingC. are you going - callD. will you go - will call30. Marie Curie was born in Warsaw _________November 7th, 1869.A. inB. upC. outD. onV. WRITINGComplete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.1. My father said I could use his car.→ My father allowed________________________________________________________.2. It’s not a good idea to travel during the rush hour.→ It’s better to avoid _________________________________________________________3. I am pleased to meet you again.→ I look forward____________________________________________________________.4. Why don’t we visit our teacher?→ I suggest _______________________________________________________________.5. It is really quite easy to learn English.→ Learning ________________________________________________________________.6. I expect that he will get there by lunchtime.→ I expect him_____________________________________________________________.7. Could you turn the radio down, please?→ Would you mind _________________________________________________________.8. I don’t want to go to the movie tonight.
Xem thêm

5 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 MÔN SINH 10

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 MÔN SINH 10

Trƣờng THCS – THPT Tây SơnTổ: Hóa – Lý – Sinh – Công nghệĐỀ CƢƠNG ÔN THI HỌC KÌ 1, MÔN SINH HỌC 10I. Mục đích – yêu cầu:- Giúp học sinh củng cố được kiến thức trọng tâm sau: ( của các bài 4  bài 14 )+ Nêu được cấu tạo hóa học của cacbohiđrat( hiểu được khái niệm cacbohiđrat ), nắm được có mấy loạiđường+ Nắm được vai trò sinh học( chức năng ) của cacbohiđrat trong tế bào+ Nắm được cấu tạo hóa học của lipit, phân biệt được lipit đơn giản và lipit phức tạp, nêu được chứcnăng của lipit+ Nắm được cấu tạo hóa học của protein, đặc điểm các bậc cấu trúc của protein+ Nêu được chức năng của protein trong tế bào+ Nêu được cấu tạo hóa học và kể được vai trò sinh học của axit nucleic+ Nhận biết được một số thành phần hóa học của tế bào+ Mô tả được thành phần chủ yếu của một tế bào+ Nêu được đặc điểm chung và cấu tạo tế bào nhân sơ+ Nêu được đặc điểm chung của tế bào nhân thực+ Mô tả được cấu trúc, chức năng của nhân tế bào, các bào quan( lưới nội chất, riboxom, bộ máy gongi )+ Phân biệt được tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực, tế bào động vật với tế bào thực vật+ Mô tả được cấu trúc và chức năng của ti thể, lục lạp, không bào và lizoxom+ So sánh được sự giống và khác nhau giữa ti thể với lục lạp+ Phân biệt được thế nào là khuếch tán, thẩm thấu, dung dịch: ưu trương, đẳng trương, nhược trương+ Nêu được các con đường vận chuyển các chất qua màng sinh chất+ Phân biệt được các hình thức vận chuyển thụ động, chủ động, xuất bào, nhập bào+ Trình bày được sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào( năng lượng, thế năng, động năng,chuyển hóa năng lượng )+ Nêu được quá trình chuyển hóa năng lượng, mô tả được cấu trúc và chức năng của ATP+ Nắm được 3 dạng chuyển hóa năng lượng cơ bản+ Nêu được khái niệm, cấu trúc và vai trò của enzim trong tế bào+ Nêu được các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim+ Nắm được cơ chế tác động của enzim
Xem thêm

5 Đọc thêm

Đề cương sinh 1 tiết học kì II lớp 10

ĐỀ CƯƠNG SINH 1 TIẾT HỌC KÌ II LỚP 10

Quá trình hít thở của con người có liên quan như thế nào với quá trình hô hấp tế bào? Quá trình hô hấp của một vận động viên đang luyện tập diễn ra mạnh hay yếu? Vì sao?Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucozo mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể ?Qua quá trình đường phân và chu trình Crep, tế bào thu được bao nhiêu phân tử ATP ? Theo em số phân tử ATP này có mang toàn bộ năng lượng của phân tử glucozo ban đầu hay không ? Nếu không thì phần năng lượng còn lại nằm ở đâu?Pha tối của quang hợp diễn ra ở đâu ? Sản phẩm ổn định dầu tiên của chu trình C3 là gì ? Tại sao người ta lại gọi con đường C3 là chu trình ?Vì sao quá trình sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục có pha tiềm phát, còn trong quá trình nuôi cấy liên tục thì không có pha này ?Vì sao, trong nuôi cấy không liên tục, vi sinh vật tự phân hủy ở pha suy vong, còn trong nuôi cây liên tục hiện tượng này không xảy ra ?
Xem thêm

5 Đọc thêm

Bộ đề ôn luyện kiểm tra môn Toán lớp 3

BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 3

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 3 môn ToánĐề kiểm tra cuối học kì IIMôn: Toán lớp 3Năm học 2014 2015(Thời gian làm bài: 40 phút)Họ và tên :.........................................................................Lớp:36I. PHẦN TRẮC NGHIỆM :Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.Bài 1. Trong các số: 42 078, 42 075, 42 090, 42 100, 42 099, 42109, 43 000. Số lớn nhất là:A. 42 099 B. 43 000 C. 42 075 D. 42 090Bài 2. Giá trị của biểu thức 2342 + 403 x 6 là:A. 4660 B. 4760 C. 4860 D 4960Bài 3. Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là:A. 6cm2 B. 9cm C. 9cm2 D. 12cmBài 4. Mua 2kg gạo hết 18 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền

Xem nội dung đầy đủ tại:
http:123doc.orgdocument3518907dekthk2montoanlop3thamkhao.htm
Xem thêm

4 Đọc thêm

CÁCH LẬP 1 KẾ HOẠCH KINH DOANH

CÁCH LẬP 1 KẾ HOẠCH KINH DOANH

Địa điểm: 108 đường Nguyễn Du BMTMô hìnhtham quan vàcung cấp sảnphẩm dâu tâysạchQuy mô: 3000m2Kết cấu mô hình: Nhà kínhCơ cấu tổ chức: Đơn giảnPhân phối: Trong tỉnh và ngoài tỉnhwww.trungtamtinhoc.edu.vnBước 6: Lập kế hoạch Marketing Nguyên cứu và phân khúcthị trường dâu tây Có chiến lượt xúc tiếnsản phẩm dâu tây Định vị cho sản phẩm dâutây Khuyến mãi và bán hànghạ giá

17 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 - VẬT LÍ 8 (2015-2016)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 - VẬT LÍ 8 (2015-2016)

đề cương ôn tập học kì 2 vật lý 7×đề cương ôn tập học kì 2 vật lý 11×đề cương ôn tập học kì 2 vật lí 11×đề cương ôn thi học kì 2 vật lí 8×đề cương ôn tập học kì 2 vật lí 7×đề cương ôn tập học kì 2 vật lí 6×

Để có kết quả cao tại thứ hạng tìm kiếm
đề cương ôn tập học kì 1 vật lí 8đề cương ôn tập hoc ki 1 vat li 8de cuong on tap học ki 2 vat li 9đề cương ôn tập học ki 2 vật li 8

2 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 - VẬT LÍ 6 (2015-2016)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 - VẬT LÍ 6 (2015-2016)

đề cương ôn thi học kì 2 vật lí 6×đề cương ôn tập học kì 2 vật lý 7×đề cương ôn tập học kì 2 vật lý 11×đề cương ôn tập học kì 2 vật lí 11×đề cương ôn tập học kì 1 vật lí 6×đề cương ôn tập học kì 2 vật lý 6×

Để có kết quả cao tại thứ hạng tìm kiếm
đề cương ôn tập học kì 2 vật lí 7đề cương ôn tập học kì 2 vật lí 6de cuong on tap học ki 2 vat li 9đề cương ôn tập học ki 2 vật li 8

2 Đọc thêm

Đề cương ôn tập môn Địa lý học kì 1 lớp 12

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÝ HỌC KÌ 1 LỚP 12

Đề cương ôn tập môn Địa lý học kì 1 lớp 12

Từ khóa ()

đề cương ôn tập tốt nghiệp môn địa lý 12×
đề cương ôn tập tốt nghiệp môn địa×
đề cương ôn học kỳ 1 môn địa 12×
đề cương ôn thi đại học môn địa lý 2013×
de cuong on tap hki 1 mon vat li 8×
đề cương ôn thi tốt nghiệp môn địa lý 2013

7 Đọc thêm

Cùng chủ đề