QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người":

QUAN ĐIỂM CỦA LÊNIN VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUAN ĐIỂM CỦA LÊNIN VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Những đóng góp to lớn của V.I.Lênin đối với lý luận về nhà nước không chỉ ở việc làm sáng tỏ những quan điểm căn bản của C.Mác và Ph.Ăngghen về nhà nước, đem lại vũ khí lý luận sắc bén cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, giành lấy, tổ chức và thực thi quyền lực nhà[r]

28 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN VỀ NGUỒN GỐC BẢN CHẤT CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG NỀN KINH TẾ TRI THỨC

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN VỀ NGUỒN GỐC BẢN CHẤT CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG NỀN KINH TẾ TRI THỨC

đảm bảo được an ninh của dân tộc. Do đó, hơn bao giờ hết trí tuệ Việt Namđòi hỏi vận dụng và phát huy cao độ. Một dân tộc thông minh là phải biết sửdụng trí thông minh của mình cũng như của người đúng lúc, đúng chỗ vàđúng thời điểm.Tóm lại, trong nền kinh tế tri thức, yếu tố quyết định nhất đối với[r]

18 Đọc thêm

chủ nghĩa mác lênin về tôn giáo

CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VỀ TÔN GIÁO

1.1 Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về tôn giáo
Tất cả các nhà triết học trước chủ nghĩa Mác, kể cả những nhà duy vật, đều là những người theo chủ nghĩa duy tâm trong quan niệm về đời sống xã hội, vì họ mới dừng lại ở chỗ xác nhận một sự thật là: khác với tự nhiên nơi mà những lực lượng vô tri vô[r]

31 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN TỘC VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN TỘC VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC Ở VIỆT NAM

Trong tất cả các mối quan hệ xã hội phong phú và phức tạp giữa ngườivới người, quan hệ dân tộc có tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến sự địnhhướng cuộc sống của mỗi con người ở thời đại hiện nay. Ở mọi quốc gia, dântộc trên thế giới, nhất là những quốc gia, dân tộc đã từng bị chủ nghĩa đế[r]

49 Đọc thêm

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Những vấn đề kinh tế của chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một nội dung cơ bản của môn Kinh tế chính trị Mác Lênin. Nghiên cứu nắm vững quan điểm của các nhà kinh điển C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề kinh tế của chủ nghĩa xã hội và thời[r]

17 Đọc thêm

Lý luận hình thái kinh tế xã hội và sự vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Học thuyết về hình thái kinh tế xã hội của Mác, ra đời trên cơ sở quan điểm duy vật biện chứng về xã hội về hình thái kinh tế xã hội, lần đầu tiên cung cấp những tiêu chuẩn thực sự duy vật, khoa học cho việc phân kỳ lịch sử, giúp con người hiểu được logic khách quan của quá trình tiến hoá xã hội.N[r]

14 Đọc thêm

Đề cương ôn tập triết 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRIẾT 1

Câu 1: Phạm trù vật chất.
Định nghĩa
1. Thời cổ đại: Các nhà triết học lúc này đã bàn về phạm trù vật chất và thường quy vật chất về một dạng cụ thể nào đó. VD: Talet coi vật chất là nước, Anaximen coi vật chất là không khí, Heraclit coi vật chất là lửa, Democrit coi vc là nguyên tử….
+ Hạn chế: Đồn[r]

25 Đọc thêm

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CHƯƠNG 1

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CHƯƠNG 1

Giúp sinh viên nắm được những quan điểm khoa học, cách mạng, nhân văn của Chủ nghĩa Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, vận dụng sáng tạo trong nhận thức và thực tiễn, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức của sinh viên.THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦ[r]

35 Đọc thêm

Vấn đề bản chất con người và việc lựa chọn phương pháp quản lý qua một số học thuyết.

VẤN ĐỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI VÀ VIỆC LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ QUA MỘT SỐ HỌC THUYẾT.

Bản chất con người là gì? Nhiều thế kỉ đi qua, vấn đề bản chất con người vẫn là chủ đề tranh luận của nhiều nhà tư tưởng, nhà khoa học. Thật khó để chọn ra một quan điểm nào là đúng hơn. Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ thế nào là “ bản chất”, để từ đó có thể suy rộng ra hiểu về bản chất của con ngườ[r]

26 Đọc thêm

Chính sach tôn giáo của đảng và nhà nước ta

CHÍNH SACH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA

CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TAI. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÔN GIÁO1. Khắc phục dần những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo gắn liền với cuộc vận động toàn dân đoàn kết cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới .Chủ nghĩa Mác Lênin khẳng đ[r]

13 Đọc thêm

luận văn Vấn đề giáo dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc cho thanh niên hà nội hiện nay

LUẬN VĂN VẤN ĐỀ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC CHO THANH NIÊN HÀ NỘI HIỆN NAY

GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC, TẦM QUAN TRỌNG VÀ YÊU CẦU CỦA VIỆC GIÁO DỤC CHÚNG CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY1.1.Giá trị đạo đức, giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam1.1.1.Giá trị đạo đức, giá trị đạo đức truyền thống Ngay từ thời cổ đại, gắn liền với triết học, con người đã có[r]

95 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn THI tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội SAU ĐẠI HỌC

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI SAU ĐẠI HỌC

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tin[r]

48 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO TIỂU LUẬN MÔN LỊCH SỬ TÂM LÝ HỌC NHỮNG TIỀN ĐỀ TƯ TƯỞNG CỦA TRIẾT HỌC MÁC XÍT TRONG XÂY DỰNG NỀN TÂM LÝ HỌC MÁC XÍT Ở VIỆT NAM

TÀI LIỆU THAM KHẢO TIỂU LUẬN MÔN LỊCH SỬ TÂM LÝ HỌC NHỮNG TIỀN ĐỀ TƯ TƯỞNG CỦA TRIẾT HỌC MÁC XÍT TRONG XÂY DỰNG NỀN TÂM LÝ HỌC MÁC XÍT Ở VIỆT NAM

Triết học Mác kế thừa và phát triển những thành tựu quan trọng nhất của t¬ư duy nhân loại, sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật biện chứng trong việc xem xét tự nhiên cũng như¬ đời sống xã hội và t¬ư duy con ngư¬ời. Trong triết học Mác, lý luận duy vật biện chứng và ph¬ơng pháp biện chứng duy vật thống nhấ[r]

26 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG TƯ DUY ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG TƯ DUY ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY

Lịch sử Việt Nam hơn 80 năm qua đã chứng minh, cùng với chủ nghĩa Mác Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh có giá trị to lớn, dẫn đường cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (61991) khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nề[r]

23 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG QUỐC PHÒNG HỌC PHẦN 1

ĐỀ CƯƠNG QUỐC PHÒNG HỌC PHẦN 1

Câu1. Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin về Chiến tranh
Chiến tranh là một hiện tượng lịch sử – xã hội
+ Các Mác, Angghen đã chứng minh: quá trình phát triển của xã hội loài người đã có giai đoạn chưa từng có chiến tranh. Đó là thời kỳ công xã nguyên thuỷ(CXNT) kéo dài hàng vạn năm con người chư[r]

27 Đọc thêm

Những luận điểm sáng tạo của về vai trò của văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những luận điểm sáng tạo của về vai trò của văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những quan điểm mang tính lý luận khi bàn về văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là sự kế thừa, tiếp thu lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin đồng thời là sự vận dụng, phát triển sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Đọc thêm

TIỂU LUẬN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về PHÁT TRIỂN KINH tế NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN và ý NGHĨA TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

TIỂU LUẬN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về PHÁT TRIỂN KINH tế NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN và ý NGHĨA TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

Nhân dân Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên thế giới ca ngợi Hồ Chí Minh, công nhận tư tưởng Hồ Chí Minh đã có vai trò quyết định đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam và góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh chung của các dân tộc vì hoà bình, độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội. Đại h[r]

Đọc thêm

TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHIA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÁ HỘI Ở VIỆT NAM VỚI SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY”

TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHIA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÁ HỘI Ở VIỆT NAM VỚI SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY”

1. Tính cấp thiết của đề tài
Tinh hoa của dân tộc Việt Nam và trí tuệ của thời đại đã tạo ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người anh hùng dân tộc vĩ đại, mà chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc và nhân dân Việt Nam. Công lao to lớn và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa Người lên địa vị n[r]

76 Đọc thêm

Chuong 02 Khoa Mác-Lênin, Trường Đại học Thuỷ Lợo

CHUONG 02 KHOA MÁC-LÊNIN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢO

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘCVÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
Dân tộc là vấn đề rộng lớn, bao gồm những quan hệ về chính trị, kinh tế, lãnh thổ, pháp lý, tư tưởng và văn hoá giữa các dân tộc, các nhóm dân tộc và bộ tộc.- Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, dân tộc là sản phẩm của quá tr[r]

9 Đọc thêm

10 CÂU HỎI GIỮA HOC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

10 CÂU HỎI GIỮA HOC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Câu 1: Môn học tư tưởng Hồ Chí Minh
a, Phân tích định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh
Định nghĩa: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của quá trình cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN; là kết quả sự vận dụng[r]

7 Đọc thêm

Cùng chủ đề