KHÁCH HÀNG CŨ KHÁCH HÀNG MỚI AI QUAN TRỌNG HƠN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "KHÁCH HÀNG CŨ KHÁCH HÀNG MỚI AI QUAN TRỌNG HƠN":

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP “ THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU GIAO THÔNG CHO NGÃ TƯ LẬP TRÌNH BẰNG VI ĐIỀU KHIỂN”

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP “ THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU GIAO THÔNG CHO NGÃ TƯ LẬP TRÌNH BẰNG VI ĐIỀU KHIỂN”

 Khả năng dễ dàng nâng cấp cho hiệu suất cao hoặc giảm công suất tiêuthụ. Giá thành cho một đơn vị: Điều này quan trọng quyết định giá thành cuốicùng của sản phẩm mà một bộ vi điều khiển được sử dụng.2. Tiêu chuẩn thứ hai trong lựa chọn một bộ vi điều khiển là khả năng pháttriển các sản phẩm xung quanh nó dễ dàng như thế nào? Các cân nhắc chủ yếu bao14Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Trung ThànhSVTH: Trần Đông- Nguyễn Văn Hoàng - Nguyễn Huy ToànTr-êng §HSPKT H-ng Yªn§å An chuyªn ngµnh 2Khoa §iÖn - §iÖn Tögồm khả năng có sẵn trình lượng ngữ, gỡ rối, trình biên dịch ngôn ngữ C hiệu quảvề mã nguồn, trình mô phỏng hỗ trợ kỹ thuật và khả năng sử dụng trong nhà vàngoài môi trường. Trong nhiều trường hợp sự hỗ trợ nhà cung cấp thứ ba (nghĩa lànhà cung cấp khác không phải là hãng sản xuất chíp) cho chíp cũng tốt như, nếukhông được tốt hơn, sự hỗ trợ từ nhà sản xuất chíp.3. Tiêu chuẩn thứ ba trong lựa chọn một bộ vi điều khiển là khả năng sẵnsàng đáp ứng về số lượng trong hiện tại và tương lai. Đối với một số nhà thiết kếđiều này thậm chí còn quan trong hơn cả hai tiêu chuẩn đầu tiên. Hiện nay, các bộvi điều khiển 8 bit dấu đầu, họ 8051 là có số lượng lớn nhất các nhà cung cấp đadạng. Nhà cung cấp có nghĩa là nhà sản xuất bên cạnh nhà sáng chế của bộ vi điềukhiển. Trong trường hợp 8051 thì nhà sáng chế của nó là Intel, nhưng hiện nay córất nhiều hãng sản xuất nó (cũng như trước kia đã sản xuất).Các hãng này bao gồm: Intel, Atmel, Philips/signe-tics, AMD, Siemens,
Xem thêm

55 Đọc thêm

Soạn bài : Từ ghép.

SOÁº¡N BàI : TÁ»« GHéP.

TỪ GHÉP KIẾN THỨC CÆ  BẢN Các loại từ ghép a) Trong các từ ghép bà ngoại, thÆ¡m phức tiếng nào là tiếng chính, tiếng nào là tiếng phụ? Các tiếng được ghép vá»›i nhau theo trật tá»± nhÆ° thế nào? (1) Mẹ còn nhá»› sá»± nôn nao, hồi há»™p khi cùng bà ngoại Ä‘i tá»›i gần ngôi trường và ná»—i chÆ¡i vÆ¡i hốt hoảng khi cổng trường đóng lại […]. (Lí Lan) (2) Cốm không phải thức quà của người vá»™i; ăn cốm phải ăn từng chút ít, thong thả và ngẫm nghÄ©. Lúc bấy giờ ta má»›i thấy lại thu cả trong hÆ°Æ¡ng vị ấy, cái mùi thÆ¡m phức của lúa má»›i, của hoa cỏ dại ven bờ […]. (Thạch Lam) Gợi ý: - Các tiếng chính: bà, thÆ¡m. - Các tiếng phụ: ngoại, phức. - Tiếng chính đứng trÆ°á»›c, tiếng phụ đứng sau; tiếng phụ bổ sung nghÄ©a cho tiếng chính. b) Các tiếng trong hai từ ghép quần áo, trầm bổng ở những ví dụ sau có phân ra thành tiếng chính, tiếng phụ không? - Việc chuẩn bị quần áo má»›i, giày nón má»›i, cặp sách má»›i, tập vở má»›i, mọi thứ đâu đó đã sẵn sàng, khiến con cảm nhận được sá»± quan trọng của ngày khai trường. - Mẹ không lo, nhÆ°ng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là dường nhÆ° vang lên bên tai tiếng đọc bài trầm bổng […]. Gợi ý: Các tiếng trong hai từ này không chia ra được thành tiếng chính tiếng phụ. Hai tiếng bình đẳng vá»›i nhau, ghép lại tạo thành từ. NghÄ©a của từ ghép a) So sánh nghÄ©a của từ bà ngoại vá»›i nghÄ©a của từ bà, nghÄ©a của từ thÆ¡m phức vá»›i nghÄ©a của từ thÆ¡m. Gợi ý: Tra từ Ä‘iển để nắm được nghÄ©a của từ bà, thÆ¡m rồi so sánh vá»›i nghÄ©a của các từ ghép có bà, thÆ¡m là tiếng chính (bà ngoại, bà ná»™i; thÆ¡m phức, thÆ¡m ngát, …). NghÄ©a của tiếng chính rá»™ng hÆ¡n nghÄ©a của cả từ, ví dụ: nghÄ©a của bà (cả bà ná»™i, bà ngoại,…) rá»™ng hÆ¡n nghÄ©a của bà ngoại. Sá»± có mặt của tiếng chính làm thu hẹp phạm vi bao quát của từ. b) So sánh nghÄ©a của từ quần áo so vá»›i nghÄ©a của má»—i tiếng quần, áo; nghÄ©a của từ trầm bổng vá»›i nghÄ©a của má»—i tiếng trầm, bổng. Gợi ý: Đối vá»›i các từ ghép đẳng lập, nghÄ©a của các tiếng tách rời bao giờ cÅ©ng hẹp hÆ¡n nghÄ©a của cả từ. NghÄ©a của quần áo rá»™ng hÆ¡n nghÄ©a của quần, áo; nghÄ©a của trầm bổng rá»™ng hÆ¡n nghÄ©a của trầm, bổng. RÈN LUYỆN KĨ NÄ‚NG Xếp các từ ghép suy nghÄ©, lâu đời, xanh ngắt, nhà máy, nhà ăn, chài lÆ°á»›i, cây cỏ, ẩm Æ°á»›t,đầu Ä‘uôi, cười nụ theo bảng phân loại sau: Từ ghép chính phụ Từ ghép đẳng lập Gợi ý: Xem xét nghÄ©a của các tiếng; nếu là từ ghép chính phụ, khi tách ra, tiếng chính có thể ghép vá»›i các tiếng khác để tạo ra các từ cùng loại, ví dụ: xanh ngắt có thể tách thành xanh /ngắt, rồi giữ nguyên tiếng chính để ghép vá»›i các tiếng phụ khác nhÆ° xanh biếc, xanh lÆ¡, xanh thẫm,… Điền thêm tiếng vào sau các tiếng dÆ°á»›i đây để tạo thành từ ghép chính phụ: bút … ăn … thÆ°á»›c … trắng … mÆ°a … vui … làm … nhát … Có thể có các từ: bút chì, thÆ°á»›c kẻ, mÆ°a phùn, làm việc, ăn sáng, trắng xoá, vui tai, nhát gan,… Điền thêm tiếng vào sau các tiếng dÆ°á»›i đây để tạo thành các từ ghép đẳng lập: núi … mặt … … … ham … học … … … xinh … tÆ°Æ¡i … … … Gợi ý: Có thể thêm vào các tiếng để trở thành các từ nhÆ°: núi non, núi đồi; ham muốn, ham mê; xinh đẹp, xinh tÆ°Æ¡i; mặt mÅ©i, mặt mày; học tập, học hành; tÆ°Æ¡i trẻ, tÆ°Æ¡i má»›i,… Trong các cụm từ dÆ°á»›i đây, cụm nào đúng, cụm nào sai? Vì sao? - má»™t cuốn sách - má»™t quyển vở - má»™t cuốn sách vở - má»™t quyển sách vở Gợi ý: - Các cụm sai: má»™t cuốn sách vở, má»™t quyển sách vở. - Sai vì: sách vở là từ ghép đẳng lập có ý nghÄ©a khái quát nên không dùng vá»›i nghÄ©a tính đếm. Tuy nhiên, trong má»™t số trường hợp, từ ghép đẳng lập kết hợp má»™t cách hợp lý vá»›i những danh từ chỉ Ä‘Æ¡n vị đứng trÆ°á»›c (bá»™, chuyến,…) thì vẫn được dùng vá»›i nghÄ©a tính đếm nhÆ°: má»™t bá»™ quân áo, má»™t chuyến Ä‘i lại, v.v… Sá»­ dụng từ Ä‘iển để tra các từ và trả lời câu hỏi: a) Có phải mọi thứ có hoa màu hồng đều gọi là hoa hồng không? b) Em Nam nói: “Cái áo dài của chị em ngắn quá!“. Nói nhÆ° thế có đúng không? Tại sao? c) Có phải mọi loại cà chua đều chua không? Nói: “Quả cà chua này ngọt quá!” có được không? Tại sao? d) Có phải mọi loại cá màu vàng đều gọi là cá vàng không? Cá vàng là loại cá nhÆ° thế nào? Gợi ý: Các từ hoa hồng, áo dài, cà chua, cá vàng mang ý nghÄ©a khái quát, gọi tên loại sá»± vật. Không nên hiểu hoa hồng chỉ là hoa có màu hồng, có thể có hoa hồng Ä‘en; tÆ°Æ¡ng tá»±, cà chuakhông chỉ là loại cà có vị chua, áo dài không phải đối lập vá»›i áo ngắn mà là tên gọi má»™t loại trang phục truyền thống (có cả áo và quần), cá vàng không chỉ là cá có màu vàng (có cá vàng Ä‘en, cá vàng trắng,…). So sánh nghÄ©a của các từ ghép mát tay, nóng lòng, gang thép (Anh ấy là má»™t chiến sÄ© gang thép), tay chân (má»™t tay chân thân tín) vá»›i nghÄ©a của những tiếng tạo nên chúng. Gợi ý: - Hai từ mát tay và nóng lòng ghép từ hai tính từ chỉ cảm giác (mát, nóng) vá»›i hai danh từ (tay, lòng). Khi ghép lại, các từ này có nghÄ©a khác hẳn vá»›i nghÄ©a của các từ tạo nên chúng.  + Mát tay: chỉ những người dá»… đạt được kết quả tốt, dá»… thành công trong công việc (nhÆ° chữa bệnh, chăn nuôi,…). + Nóng lòng: chỉ trạng thái (tâm trạng của người) rất mong muốn được biết hay được làm việc gì đó. - Các từ gang và thép vốn là những danh từ chỉ vật. NhÆ°ng khi ghép lại, chúng trở thành từ mang nghÄ©a chỉ phẩm chất (của con người.) - Các từ tay và chân cÅ©ng vậy. Chúng vốn là những danh từ nhÆ°ng khi ghép lại, nó trở thành từ mang nghÄ©a chỉ má»™t loại đối tượng (người).   Thá»­ phân tích cấu tạo của những từ ghép có ba tiếng máy hÆ¡i nÆ°á»›c, than tổ ong, bánh Ä‘a nemtheo mẫu sau: Gợi ý: Xác định tiếng chính trong các từ, tiếp tục xác định tiếng chính và phụ vá»›i các tiếng còn lại. MÅ©i tên trong mô hình là chỉ sá»± bổ sung nghÄ©a của tiếng phụ cho tiếng chính. Theo mô hình bổ sung nghÄ©a này, ta có: - máy hÆ¡i nÆ°á»›c: máy là tiếng chính; hÆ¡i nÆ°á»›c là phụ, trong đó nÆ°á»›c phụ cho hÆ¡i. - than tổ ong: than là tiếng chính; tổ ong là phụ, trong đó ong phụ cho tổ.   - bánh Ä‘a nem: bánh Ä‘a là chính, nem là phụ; trong bánh Ä‘a, bánh là chính, Ä‘a là phụ. Các từ khóa trọng tâm " cần nhá»› " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:nhung bai van hay ve tinh cam ban be,
Xem thêm

1 Đọc thêm

anh ngu thuc hanh thong tin tv

ANH NGU THUC HANH THONG TIN TV

GIỚI THIỆU INTRODUCTION
N g à y na y T iế n g A nh và W eb là hai cô n g cụ cầ n th iế t đ ể hỗ trợ đắc
lực cho cô n g tá c n g h iệ p vụ T h ô n g tin Thư v iệ n . Người cán bộ thư v iệ n và
qu ả n li th ô n g tin sử dụ ng kĩ năng Tiếng Anh d ể khai th á c và ch ọ n lọc thô ng
tin và sử dụ n g cô n g nghệ W eb để xử lí và trình b à y th ô n g tin . Hơn nữa,
người cá n bộ thư v iệ n và sinh viê n ngành T h ông tin Thư việ n p h ả i sử dụ ng
th à n h th ạ o T iế n g A nh đ ể tạ o đ iều kiện cho việ c đ à o tạ o và tá i đ à o tạ o nhằm
b ắ t kịp n h ịp p h á i triể n nhanh ch ó n g của ngành T h ô n g tin Thư v iệ n trê n thế
giớ i C h ú n g ta h ọ c T iế n g A n h đ ể s ừ d ụ n g T iế n g A n h .
C hương trin h T iế n g A nh chu yên ngành dà nh cho sinh v iê n nó i chung
và sinh v iê n n g à n h T h ô n g tin Thư viện nói riên g nhằm ba m ụ c tiê u chính:
1. C ủ n g c ố và hệ th ố n g hóa kiến thức ngữ ph áp;
2. P h á t triể n m ộ t số vố n th u ậ t ngữ ch u yê n ngành;
3. T ă n g cường k ĩ n ă ng đọ c và hiểu.
C u ố n A n h n g ữ th ự c h à n h K hoa h ọ c T h ô n g tin T h ư v iệ n = P ra c tic e
E n g lis h in L ib ra ry a n d In fo rm a tio n S c ie n c e được b iên soạ n đ ể đá p ứng ba
m ụ c tiê u trê n . N ội du n g gổm có hai phần :
P hần 1 : E s s e n tia l P ra c tic e G ra m m a r: V erb s a n d S e n te n c e s N g ữ
p h á p th ự c h à n h th iế t y ế u : Đ ộ n g từ và C â u bao g ồ m 4 6 tiêu đề p h ả n ánh
ngữ ph áp cầ n th iế t nhất, đặ c b iệ t nhấn m ạnh giả i thích những c ô n g cụ g iúp
dự ng câ u (sen tence) và đ ọ c hiểu câu. C ó tấ t cả 8 cô n g cụ bao g ồ m 5 nhóm
từ (p h rase) làm chứ c nă ng b ổ ngữ m odifier) và tương đương da n h tử (noun
equivalent) là:
1. P re p o s itio n a l p h rase
2. In fin itive p h rase
3. G e ru n d p h ra s e
4. P a rtic ip ia l p h rase
5. N oun p h ra
Xem thêm

10 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THANH TRÌ HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THANH TRÌ HÀ NỘI

Báo cáo thực tập tổng hop tại công ty thiết bị y tế thanh trì Hà NộiBáo cáo thực tập tổng hop tại công ty thiết bị y tế thanh trì Hà NộiBáo cáo thực tập tổng hop tại công ty thiết bị y tế thanh t đối tác kinh doanh, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm đến các đại lý đầu mối và người tiêu dùng . Tìm hiểu thị trường, chuẩn bị nguồn hàng, lập kế hoạch kinh doanh và trình các phương á n kinh doanh theo t ừng giai đoạn, từng phân khúc thị trường. Trợ giúp c ho Giám đốc trong công tác đối nội, đối ngoại của Công ty. Có trách nhiệm tổ chức các cuộc họp, lưu trữ và ban hành các văn bản liên quan tới Công ty. Chịu trách nhiệm về nhân sự của Công ty từ khâu tuyển dụng đến việc sắp xếp lao động và công tác khen thưởng, kỷ luật + Phòng Kế toán tài vụ: Có nhiệm vụ ghi ché p, tính toán dưới hình thức giá trị và hiện vật các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đảm bảo ghi chép kịp thời và đầy đ ủ đúng chế độ kế toán được Bộ Tài Chính ban hà nh. Đảm nhiệm hạch toán kế toán các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cho Ban Giám đốc và các cơ quan chức năng theo quy định. Tham mưu cho Ban Giám đốc các chế độ chính sách mới của thuế để kịp thời cập nhật và thực hiện. . SV: PHẠM ĐỨC KHÔI Trang 5
6. GVHD: TS Nguyễn Thị Hòa BÁO CÁO THỰC TẬP 1.3. đặc đi ểm tổ chức sản xuất kinh doanh Cô ng ty TNHH Thương mại và Thi ết bị y tế Thanh Trì. Công ty gồm có tổng số 15 cán bộ công nhân viên Trong đội ngũ đó bao gồm 7 nhân viên thuộc phòng kinh doanh Công ty ko sản xuất mà chỉ tập chung kinh doanh phân phối sản phẩm và thiết bị y tế như cao dán hạ sốt trẻ em bao cao su các loại dụng cụ thử thai tất cả đều mang thương hiệu Recare, các nhân viên kinh doanh luôn năng động tìm tòi thị trường mới để ngày càng phân phối sản phẩm nhiều hơn đến tận tay người tiêu dung trên cả nước 1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Cô ng ty TNHH Thương mại và Thi ết bị y tế Thanh Trì. 1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán a. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: Bộ máy kế toán của Cô ng ty được tổ chức theo hình thức t ập trung, vì toàn bộ các công việc kế toán đều được thực hiện t ập trung tại phòng kế toán. Phòng kế toán chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ công tác kế toán, công tác tài chính và công tác thống kê trong toàn Công ty.Do công ty nhỏ nên phòng kế toán được tối giản về nhận sự, mỗi người sẽ được kiên nhiều bộ phận và công việc khác nhau. Phòng kế toán Công ty có 4 người. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán được thể hiện ở sơ đồ sau SV: PHẠM ĐỨC KHÔI Trang 6
7. GVHD: TS Nguyễn Thị Hòa BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP KẾ TOÁN NGÂN KẾ TOÁN THUẾ THỦ QUỸ HÀNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG KẾ TOÁN TSCĐ KẾ TOÁN VẬT TƯ THỦ KHO Sơ đồ 1.2: bộ máy tổ chức phòng kế toán tại công ty b. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận kế toán: Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợrì Hà Nội
Xem thêm

67 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY (TỪ THỰC TIỄN CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY (TỪ THỰC TIỄN CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

lọt tội phạm, không làm oan người vô tội bằng hoạt động bảo vệ pháp luật thìmới giữ vững được kỷ cương, phép nước. Ngoài hoạt động bảo vệ pháp luậtcòn cho phép làm rõ những hạn chế, bất cập của hệ thống pháp luật để từ đócó thể đưa ra những giải pháp hữu ích, sáng kiến pháp luật sửa đổi, bổ sunghoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành và tạo cơ chế thích hợp để pháp luậtđi vào cuộc sống.1.4.4. Trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức của đội ngũ cánbộ, công chứcChủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh “cán bộ là cái gốc của mọi côngviệc” [20, tr.269] “muốn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt haykém. Đó là một chân lý nhất định” [21, tr. 240]. Người cán bộ, công chức tốtlà người phải có đủ trình độ, năng lực hoàn thành tốt công việc được giaođồng thời là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. Trình độ, năng lựcquản lý và phẩm chất chính trị đạo đức của cán bộ, công chức là những yếu tốquyết định bảo đảm thực hiện pháp luật đúng đắn, có hiệu quả. Trình độ, nănglực yếu kém, lại thiếu trách nhiệm, thiếu chủ động trong việc triển khai thựchiện các văn bản pháp luật hiện hành thì pháp luật – dù có đúng đắn – cũngchỉ nằm trên trang giấy. Thực trạng yếu kém trong quản lý môi trường, quảnlý an toàn lương thực, thực phẩm và nhiều lĩnh vực khác trong thời gian gầnđây rõ ràng là do trình độ, năng lực quản lý yếu kém và trách nhiệm thực thipháp luật của cán bộ, công chức các ngành chức năng và chính quyền địaphương, cơ sở. Đối với các cán bộ, công chức trong các cơ quan tư pháp nếutrình độ năng lực yếu kém sẽ tác động trực tiếp đến việc áp dụng pháp luậtdẫn đến oan sai, bỏ lọt tội phạm, xét xử thiếu công minh. Thực hiện pháp luậtnghiêm minh là yêu cầu đối với tất cả các chủ thể thực hiện pháp luật, nhưngđối với cán bộ của các cơ quan tư pháp việc thực hiện pháp luật nghiêm minhcó yêu cầu khắt khe hơn vì thực hiện pháp luật nghiêm minh hay khôngnghiêm minh của đội ngũ cán bộ này trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng, sứckhỏe, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Xem thêm

66 Đọc thêm

BÀI DỰ THI: ĐỪNG SỐNG GIỐNG NHƯ HÒN ĐÁ

BÀI DỰ THI: ĐỪNG SỐNG GIỐNG NHƯ HÒN ĐÁ

Thế gian này từ khi tạo hóa sơ khai, cần tới bốn tỷ nămđể bông hoa biết nở, đểcon bướm biết bay, con chim biết hót và đến bây giờ đã hơn bốn tỷ năm để con ngườibiết chết vì yêu, chấp nhận hy sinh vì tình yêu của mình. Vậy tại sao ta không thể sốngmột cách trọn vẹn nhất?Một góc Hà Nội, tôi chợt nhận ra rằng, cuộc đời cũng thật ngắn ngủi, sinh ra mất đi vốnđã là quy luật tất yếu, vậy nên đừng tự ép buộc chấp nhận hay thừa nhận quy luật đó,mà hãy đón nhận nó một cách lạc quan rằng cuộc đời này cho ta những phút giây anvui, những phút giây hồn nhiên, những niềm tin yêu khát khao cháy bỏng…Mười tám tuổi, tôi không có quá nhiều kinh nghiệm sống, nhưng để trải lòng thì tôi luônsẵn sàng chia sẻ tất cả. Có thể một lúc nào đó, tôi cảm thấy bất lực với cuộc sống nàyđể rồi có thể tự làm tâm hồn mình hóa đá nhưng được sống trên đời này đã là đángquý, đáng trân trọng biết bao. Như một nhà văn đã từng nói : “hãy mỉm cười với cuộcđời – thì cuộc đời sẽ mỉm cười lại với chúng ta”Hà Nội giờ đã xế chiều, nắng đã tắt, bài hát “Tâm hồn hóa đá” cũng khép lại. Dòng ngườilại càng hối hả hơn. Và chiếc ra Radio lại tiếp tục mang âm hưởng mới hòa vào nhịpsống nơi đây :“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi ,để gió cuốn đi…”
Xem thêm

9 Đọc thêm

TIỂU LUẬN QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PR) LẬP KẾ HOẠCH PR CHO NGƯỜI MẪU, CA SĨ HÀ ANH

TIỂU LUẬN QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PR) LẬP KẾ HOẠCH PR CHO NGƯỜI MẪU, CA SĨ HÀ ANH

Phần 1: Kế hoạch PR cho Người Mẫu Ca sĩ Hà Anh​

Đơn vị thực hiện: Phòng Truyền thông Công ty giải trí Hà Anh
Thời gian thực hiện: 582012 đến 5112012

1. Giới thiệu về Người mẫu Ca Sĩ Hà Anh
Tên đầy đủ: Vũ Nguyễn Hà Anh

Ngày Sinh: 10 tháng 4, 1982 (30 tuổi) ở Hà Nội, Việt Nam

Nghề nghiệp : Người mẫu, ca sĩ

Chiều cao: 175 cm (5 ft 9 in)

Màu tóc: Nâu đen

Màu mắt: Nâu đen

Các số đo: 845892 cm

Cân nặng: 51,5 kg (114 lb; 8,11 st)

Cỡ áo: 8 UK

Cỡ giày: 38,5 EU5,5 UK

1.1. Tiểu sử
upload_2015115_215314.png
Vũ Nguyễn Hà Anh hay tên thân mật là Ly, sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là họa sĩ thiết kế phim truyện Vũ Huy, mẹ là nhà báodịch giả Lệ Hà. Ông nội của Hà Anh lànhà vănVũ Tú Nam, bà nội là nhà báoThanh Hương nguyên Tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam. Lúc lên 9 tuổi, cô được bà nội tặng đĩa nhạc Dangerous và từ đó cô bé có niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc, đặc biệt là Michael Jackson. Bố mẹ Hà Anh giáo dục cô toàn diện theo lối sống phương Tây, cho đi họcpiano,bơi lộivàngoại ngữtừ khi còn nhỏHà Anh còn có một em gái là Hà Mi, sau này cũng sang học tập tạiAnhvà cô là người che chở vững vàng cho em

Lúc còn đi học, Hà Anh bị bạn bè kỳ thị, xa lánh vì ngoại hình và chiều cao nổi bật.Năm 14 tuổi, Hà Anh nhận được nhiều lời mời làmcầu thủbóng rổvàngười mẫu, nhưng cô vẫn quyết tâm vào đại học.Khi còn học chuyên Anh ở trường Hà Nội Amsterdam, Hà Anh đã đặt mục tiêu kiếm học bổng đi du học nước ngoài. Cô viết đơn cho 200 trường để xin học bổng và được trường Broomsgrove của Anh nhận với 80% chi phí kì học, cũng là bước đệm để vào Đại học Reading, khoa Quản lý Doanh nghiệp.Trong quãng thời gian du học, Hà Anh kiếm được một công việc là đi làm marketing qua điện thoại, sau đó là tư vấn bán hàng cho các thương hiệu thời trang danh tiếng như Nicole Farhi, Christian Diorvới mức lương 9bảnggiờ.Tố chất người mẫu sớm được bộc lộ, cô được các bạn học gọi làClaudia Schiffercủa lớpvà giám đốc nơi làm việc nhờ cô đứng làm người mẫu cho các bộ trang phục khó bán của cửa hàng.

1.2. Sự Nghiệp

1.2.1 Người mẫu

Hà Anh bắt đầu theo đuổi công việc chuyên sâu của người mẫu vào năm 2006 và làm việc với công ty quản lýMOT Models.Cũng trong năm đó, Hà Anh đoạt giải Nhất cuộc thiNgười mẫu chuyên nghiệp Châu Âu và Gương mặt Châu Á tại vương quốc Anh
upload_2015115_215341.png
Cô là gương mặt độc quyền cho hãng đồ nội y Rosy Paris, xuất hiện thường xuyên tại các tuần lễ thời trang đồ nội y Lingerie International Fashion Week ở Paris,Lyon,New York,Las Vegas,Hồng Kông,Thượng Hải.Năm 2009, Hà Anh chấm dứt hợp đồng với bên công ty quản lý tại Anh và về hoạt động tại Việt Nam


1.2.2. Ca hát
Hà Anh thừa thận ca hát là niềm đam mê số một của mình, thậm chí nó đến trước cả thời trang.Khi còn học đại học, cô đã được nhận học bổng khóa đào tạo ca sỹ của Học viện Âm nhạc Anhnhưng không đủ chi phí để học lên cao hơn. Hà Anh lần đầu được biểu diễn trên một sân khấu lớn là trong phần thi tài năng trong cuộc thiHoa hậu Trái Đấtnăm2006, hát ca khúc Hero. Trong đêm hôm đó, cô được danh hiệu Á hậu Tài năng, vàHoa hậuGhanađã nói với cô:Bài hát bạn biểu diễn thật tuyệt vời. Bạn thực sự là một nữ hoàng với chất giọng tuyệt vời củaMariah Carey. Bài hát làm tất cả chúng tôi cảm thấy mình đều là người chiến thắng.

Năm 2011, Hà Anh vàHồ Trung Dũngtham gia chương trình Cặp đôi hoàn hảo, cũng là sự trở lại sau 6 năm rời xa âm nhạc.Cặp đôi Hà Anh Trung Dũng ở tuần thứ 2 biểu diễn ca khúc Còn gì khi anh vắng em đã đạt số điểm cao nhất và giám khảoLê Hoàng khẳng định Hà Anhhoàn toàn có thể làm ca sỹ.Hồ Trung Dũng đã nói về cô là một bạn chơi hoàn hảovàlàm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm, cảm nhạc tốt và có giọng hát.Tuy nhiên cặp đôi dừng bước ở tuần thứ 5, vì bị cho là biểu diễn chưa tốt ca khúc Tình 2000.Sau cuộc thi, Hà Anh tuyên bố sẽ chính thức sẽ trở thành ca sĩ một cách nghiêm túc, và đang luyện vũ đạo và thanh nhạc mỗi ngày.Cô nói về việc theo đuổi nghiệp ca hát:Tôi đã làm việc trong ngành thời trang dưới vai trò một người mẫu suốt 7 năm qua. Đối với tôi, tôi đã đi đến những miền đất tôi mong muốn, trải nghiệm này đối với tôi đã là tạm đủ. Tôi rất sẵn sàng cho một chặng đường mới, những thử thách mới trong cuộc sống.
Xem thêm

24 Đọc thêm

THIẾT KẾ NGUỒN MẠ MỘT CHIỀU (KHÔNG ĐẢO CHIỀU)

THIẾT KẾ NGUỒN MẠ MỘT CHIỀU (KHÔNG ĐẢO CHIỀU)

Lời nói đầuThế kỷ XX đánh dấu sự ra đời của nhiều phát minh quan trọng, mộttrong những phát minh đó đã cho ra đời ngành công nghiệp điện tử. Vào năm1902 kỹ s ngời Anh John Flening sáng chế ra Thyratran, năm 1948 hai nhà vậtlý ngời Mỹ là John Bardeen và W.H Bratlain sáng chế ra trasitor, đến năm1956 nhóm kỹ s của hãng Bell - Telephone cho ra đời sản phẩm Thyristor đầutiên. Kể từ đó đến nay ngành công nghiệp điện tử của thế giới đã không ngừngphát triển, ngời ta đã chế tạo ra những thiết bị bán dẫn có công suất lớn hơnnh điốt, triắc, trasistor chịu điện áp cao và dòng điện lớn kể cả những thiết bịbán dẫn cực nhỏ nh: vi mạch, vi mạch đa chức năng, vi xử lý là những phầntử thiết yếu trong mạch điều khiển thiết bị bán dẫn công suất đầu tiên.Ngày này, không riêng gì ở các nớc phát triển, ngay cả ở nớc ta các thiếtbị bán dẫn đã và đang thâm nhập vào các ngành công nghiệp và cả trong lĩnhvực sinh hoạt. Các xí nghiệp nhà máy nh thuỷ điện, xi măng, giấy, dệt sợi,đóng tàu, công nghiệp mạ đang sử dụng ngày càng nhiều những thành tựucủa công nghiệp điện tử. Đó là những minh chứng cho sự phát triển của ngànhcông nghiệp này. Đặc biệt là ngành công nghiệp mạ điện. Nó ứng dụng điện tửcông xuất để chế tạo ra nguồn điện một chiều ổn định phù hợp với việc mạđiện và tham gia điều khiển tự động trong suốt quá trình mạ. Nhờ mạ điện tạora những sản phẩm có độ bền cao, nâng cao tính thẩm mỹ để phục vụ trong ytế, công nghiệp nhẹ cũng nh ứng dụng trong cuộc sống để trang trí.Trong quá trình làm và hoàn thành đồ án môn học, em đã nhận đợc sự giúpđỡ, chỉ bảo tận tình của thầy Trần Trọng Minh. Đây là lần đầu làm đồ án môn họcvới đề tài mới mẻ có liên quan đến nhiều môn học khác. Mặc dù em đã cố gắngnhng chắc chắn không tránh khỏi hết khiếm khuyết. Em rất mong nhận đợcnhững ý kiến đóng góp của các thầy, cô để đồ án đợc hoàn chỉnh hơn.Em xin chân thành cảm ơn!Hà Nội, tháng 08 năm 2005Sinh viên: Lu Văn Vinh1
Xem thêm

48 Đọc thêm

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG

có thể thực hiện được các mục tiêu này nếu đáp ứng được hai thử thách sống cònvà hai mục tiêu cơ bản của kinh doanh là có lãi và trả được nợ. Một doanhnghiệp bị lỗ liên tục, rút cục sẽ cạn kiệt nguồn lực và buộc phải đóng cửa. Mặtkhác, nếu doanh nghiệp không có khả năng thanh toán nợ đến hạn cũng bị buộcngừng hoạt động và đóng cửa. Như vậy, hơn ai hết, các nhà quản trị và chủdoanh nghiệp cần có đủ thông tin và hiểu rõ doanh nghiệp nhằm đánh giá tìnhhình tài chính đã qua, thực hiện cân bằng tài chính, khả năng thanh toán, sinh lợi,rủi ro và dự đoán tình hình tài chính nhằm đề ra quyết định đúng.+ Đối với các tổ chức tín dụng: Mối quan tâm của họ hướng chủ yếu đếnkhả năng trả nợ của doanh nghiệp. Vì vậy họ đặc biệt chú ý đến số lượng tiền vàcác tài sản có thể chuyển đổi thành tiền nhanh, từ đó so sánh với nợ ngắn hạn đểbiết được khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp. Ngoài ra, các chủ ngânhàng cũng rất quan tâm đến vốn chủ sở hữu, bởi nguồn vốn này là khoản bảohiểm cho họ trong trường hợp doanh nghiệp gặp rủi ro. Không mấy ai sẵn sàngcho vay nếu các thông tin cho thấy người vay không đảm bảo chắc chắn rằng cáckhoản vay đó sẽ được thanh toán khi đến hạn. Người cho vay cũng quan tâm đếnkhả năng sinh lợi của doanh nghiệp vì nó là cơ sở của việc hoàn trả vốn và lãivay dài hạn.+ Đối với các nhà cung cấp vật tư, thiết bị, hàng hóa, dịch vụ: họ phải biếtkhả năng thanh toán hiện tại và sắp tới của doanh nghiệp để quyết định xem cócho phép doanh nghiệp mua chịu hàng, thanh toán chậm hay không.Học viên: Nguyễn Thị Liên11Lớp: 11BQTKD2Luận văn Thạc sỹ QTKD
Xem thêm

102 Đọc thêm

HOÀNG VIỆT LONG HƯNG CHÍ

HOÀNG VIỆT LONG HƯNG CHÍ

một phần Quảng Nam thuộc về quyền kiểm soát của quân Trịnh. Cũng trongkhoảng thời gian này, cuộc khởi nghĩa của anh em Nguyễn Nhạc khởi lên ở ấp TâySơn, dùng mưu ñoạt lấy trấn thành Quy Nhơn (1773) rồi tiếp tục tiến xa hơn nữacả về phía Bắc và phía Nam. Duệ Tông Nguyễn Phúc Thuần ẩn lánh ít ngày ởQuảng nam rồi dẫn tùy tùng vượt biển vào Gia ñịnh. Không bao lâu sau, quân TâySơn do Nguyễn Lữ chỉ huy tiến vào ñánh lấy Gia ñịnh, Hoàng tôn Dương chạy raBa Việt (Ba Vác),bị vây bức phải tự sát. Duệ Tông lánh xuống Cà mau cũng bịquân Nguyễn Lữ bắt về hành quyết tại Sài côn (Sài gòn), tháng 11 năm 1777. Từñây cho ñến hết thế kỷ, hơn 25 năm, là thời gian ñương ñầu của Nguyễn Ánh vớiquân ñội của vua Thái ðức Nguyễn Nhạc và của triều ñình Quang Toản (từ saunăm 1793).Lần thứ nhất, do Nguyễn Lữ chủ quan,chỉ ñể lại lực lượng phòng thủ khôngñủ mạnh, Nguyễn Ánh chiếm lại Sài gòn (12/1777), trụ ñược hơn 4 năm ñể gâylực lượng. Nhưng tình hình xấu ñi nhanh chóng sau khi Nguyễn Ánh phản trắc giếttướng ðông Sơn ðỗ Thành Nhân – người có công ñầu trong việc ñưa Nguyễn Ánhlên ngôi vương. Nắm lấy cơ hội, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ ñích thân ñưa ñạiquân vào ñánh. Thủy quân Nguyễn Ánh gần 500 chiến thuyền ñậu ở cửa Cần giờbị ñánh tan, Ánh phải lánh ra ñảo Phú quốc. Chỉ sau 5 tháng, các tướng Tôn ThấtMân, Lê Văn Quân ñã hội binh ñánh bại ñược quân phòng thủ Tây Sơn do NhànTrập và Hộ bộ Bá chỉ huy, rồi ñón Nguyễn Ánh về Gia ñịnh (5/1782). Chu VănTiếp, Dương Công Trừng ñốc suất ñắp lũy Vàm Cỏ (Thảo Câu) và Cá Trê (GiácNgư) ở hai bờ nam bắc sông Gia ñịnh. Khi quân Tây Sơn tiến vào (2/1783), trậnthủy chiến hỏa công của quân Nguyễn ñã không ngăn ñược nổi ñoàn thuyền củaTư khấu Nguyễn văn Kim, ðô ñốc Lê Văn Kế, lại thêm gió ñông bắc bất ngờ thổimạnh, các bè lửa trôi ngược lại,ñốt trụi tầu thuyền của quân Nguyễn. Tướng TâySơn Trương Tiến Thận tung quân truy kích ñến tận Hà tiên, Nguyễn Ánh phảicướp thuyền chạy ra ñảo Côn nôn. Thủy quân Tây Sơn của phò mã Trương Vănða dàn chiến thuyền ba vòng vây ñảo, nhưng gặp cơn lốc mạnh, Nguyễn Ánh mớiñược thoát vây. Qua các hải ñảo Cổ cốt, Phú quốc rồi lại trở lại ñảo Thổ chu, thếcùng lực tận. Nguyễn Ánh nghĩ ñến việc cầu viện nước ngoài. Giám mục Bá ða
Xem thêm

216 Đọc thêm

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC Ở DOANH NGHIỆP

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC Ở DOANH NGHIỆP

PHẦN II: PHÂN TÍCHTrong bối cảnh mà các doanh nghiệp đều hiểu rằng nguồn nhân lực ở doanhnghiệp có vai trò vô cùng quan trọng phục vụ cho chiến lược phát triển thì sự cạnhtranh trên thị trường nhân lực càng khốc liệt hơn. Không phải doanh nghiệp nào khimuốn tuyển dụng là cũng lựa chọn được những người đáp ứng được nhu cầu củamình. Điều này càng được thể hiện rõ và khó khăn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ,mới thành lập chưa xác lập được chỗ đứng trong thị trường như Công ty cổ phần phânphối – bán lẻ VNF1.1- Giới thiệu doanh nghiệp:Công ty Cổ phần Phân phối - Bán lẻ VNF1 (Công ty VNF1): Được thành lậpvà đi vào hoạt động ngày 01/07/2008 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho TổngCông ty lương thực miền Bắc về việc xây dựng hệ thống phân phối - bán lẻ. Nhiệmvụ của Công ty VNF1 là đảm trách việc thiết lập hệ thống phân phối, bán lẻ chuyênnghiệp, hiện đại; kinh doanh bất động sản; kinh doanh, xuất nhập khẩu và chế biếnlương thực - thực phẩm.Từ những định hướng đó, Công ty VNF1 xây dựng tầm nhìn “trở thành công tychế biến, phân phối lương thực - thực phẩm, nông sản hàng đầu tại Việt Nam” đồngthời xác định rõ sứ mệnh “Chỉ có thể thông qua việc tạo ra giá trị, đem lại sự hài lòngcho khách hàng thì VNF1 mới tồn tại và phát triển”.Chiến lược phát triển của Công ty VNF1 là tạo sự khác biệt, xác định song songvới việc mở rộng kênh siêu thị và cửa hàng tiện ích, trung tâm thương mại và kinhdoanh bất động sản, công ty VNF1cũng tập trung vào sản xuất, chế biến và phát triểnkênh phân phối gạo chất lượng cao, an toàn (tiêu chuẩn HACCP) theo mô hình phânphối hiện đại.Sơ đồ tổ chức của Công ty VNF1:
Xem thêm

13 Đọc thêm

CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ CHO NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ CHO NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Giai đoạn3: “Thời kì phát triển cao trào”. Sau một thời gian hoạt độngcủa doanh nghiệp FDI với lượng sản xuất ngày càng mở rộng, tạo ra thịtrường ngày càng lớn cho CNPT, theo đó nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũngcó thể tìm đến đầu tư vào lĩnh vực này.Thứ ba, công nghiệp phụ trợ là ngành đòi hỏi đầu tư nhiều vốn vànguồn nhân lực có trình độ caoHiện nay, phần lớn Chính phủ các nước đang phát triển còn chưa nhậnthức được tầm quan trọng của CNPT, xem CNPT như một ngành công nghiệpkĩ thuật thấp. Nhưng trên thực tế, CNPT là ngành đòi hỏi phải đầu tư nhiềumáy móc trang thiết bị đắt tiền và cần ít nhân công, trong khi ngành lắp ráp vàhoàn thiện sản phẩm lại có những đòi hỏi ngược lại. Bên cạnh đó, tuy laođộng trong ngành CNPT có số lượng ít hơn, nhưng lại đòi hỏi phải có trình độcao, chủ yếu là các kỹ sư và các kỹ thuật viên để có thể vận hành tốt hệ thốngmáy móc trang thiết bị hiện đại và kiểm tra chất lượng sản phẩm. Chính vìđặc điểm này mà CNPT tại các nước đang phát triển như Việt Nam vẫn cònnon yếu và kém tính cạnh tranh. Các nước đang phát triển, với sự thiếu hụt vềvốn và lao động có trình độ cao nên khó có thể sản xuất ra các sản phẩm đa10dạng về chủng loại với chất lượng tốt, vì vậy chưa đáp ứng được nhu cầu củangành CNPT.Thứ tư, công nghiệp phụ trợ bao phủ trên diện rộng các ngành côngnghiệp khácXét về quy mô, CNPT là một khu vực công nghiệp rộng lớn, bao gồmnhiều ngành, nhiều loại hình doanh nghiệp và chiếm phần chủ yếu của giá trịgia tăng sản xuất công nghiệp. Thực tế cho thấy, các ngành công nghiệp điệntử, ô tô, xe máy đều sử dụng các sản phẩm của ngành CNPT với các quá trìnhnhư phun nhựa, ép kim loại hay gia công máy. Chẳng hạn, trong quá trình sản
Xem thêm

20 Đọc thêm

CHIẾN LƯỢC MARKETING QUỐC TẾ CHO CHUỖI NHÀ HÀNG BUBO BÚN BÒ HUẾ

CHIẾN LƯỢC MARKETING QUỐC TẾ CHO CHUỖI NHÀ HÀNG BUBO BÚN BÒ HUẾ

CHIẾN LƯỢC MARKETING QUỐC TẾ21USD. Tổng vốn FDI của Việt Nam giải ngân vào Lào tính lũy kế đến nay khoảnggần 1 tỷ USD, với hơn 100 dự án.-Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Lào ở rất nhiều lĩnh vực,trong đó đáng chú ý là các dịch vụ ngân hàng, viễn thông, xây dựng thủy điện.Ngoài ra, một số doanh nghiệp như Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cũng đầu tư sangLào khai thác rừng, trồng cao su, khai khoáng…1.4.2 Khó khăn:-Điểm yếu lớn nhất của Lào chính là chất lượng nguồn nhân lực khá thấp và cơ sởhạ tầng chưa phát triển. Dân số ít nên thị trường không đủ lớn để hấp dẫn một sốngành nghề kinh doanh thương mại. Các thể chế luật lệ của Lào cũng chưa hoànchỉnh nên rủi ro trong kinh doanh là khá lớn.-Quy mô của nền kinh tế khá nhỏ và đang phát triển ở giai đoạn sơ khai. Khu vựccông nghiệp mới chỉ chiếm khoảng 30% trong GDP. Lao động khu vực côngnghiệp và dịch vụ chỉ chiếm 25% (khoảng 600,000 người). Các doanh nghiệp củanước này đều có quy mô rất nhỏ và ít doanh nghiệp có khả năng niêm yết trên sànchứng khoán.
Xem thêm

54 Đọc thêm

Kể lại một câu chuyện cảm động nói về tình bạn mà em đã được chứng kiến trong thời gian học tiểu học

KỂ LẠI MỘT CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG NÓI VỀ TÌNH BẠN MÀ EM ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG KIẾN TRONG THỜI GIAN HỌC TIỂU HỌC

Hà mãi nhìn theo màu áo của Mai và nói thầm trong bụng: “Mai ơi! Thế là từ đây chúng ta mãi mãi xa nhau rồi". Hà bước trên con đường làng quen thuộc. Hai bên đường, hàng phi lao đang rì rào ca hát Em hãy kể lại một câu chuyện cảm động nói về tình bạn mà em đã được chứng kiến trong thời gian học tiểu học.  Bài làm Hà mãi nhìn theo màu áo của Mai và nói thầm trong bụng: “Mai ơi! Thế là từ đây chúng ta mãi mãi xa nhau rồi". Hà bước trên con đường làng quen thuộc. Hai bên đường, hàng phi lao đang rì rào ca hát. Trời hôm nay thật đẹp. Trời xanh ngắt không một gợn mây. Ánh nắng vàng rải nhẹ xuống con đường quanh co như một dải lụa khiến Hà càng nhớ đến Mai biết bao nhiêu. Người bạn đó không phải học cùng trường, cũng không phải học cùng lớp mà Hà quen trong một trường hợp đặc biệt. Cứ vào mỗi buổi chiểu đi học. Thu Hà thường trông thấy một cô bé áo quần rách rưới đi bán bỏng ngô. Và như vậy chiều nào Hà cũng gặp. Một hôm trời mưa to gió lớn, sấm chớp ầm ầm nhưng cô bé kia vẫn đi bán bỏng. Thấy cô bé bán bỏng áo quần ướt sũng, Hà liền đi sát lại kéo áo mưa của mình che cho bạn và cũng từ giờ phút đó hai người quen nhau. Hôm ấy vừa đi Hà vừa hỏi: -      Bạn tên gì? Sao hôm nào bạn cũng đi bán bỏng ngô vậy. Bạn kia rưng rưng nước mắt trả lời: -       Mình tên là Mai. Vĩ nhà quá nghèo, bố là liệt sĩ chống Mỹ, nhà đông anh em mình phải đi bán bỏng kiếm tiền mua sắm quần áo và đồ dùng học tập. Thực tình nhà Hà cũng chẳng hơn gì nhà Mai. Hà chợt nhớ đến mình có một chiếc áo ông-nội mới tặng. Không nghĩ gì nữa tối hôm ấy Hà đưa ý kiến đó trao đổi với bố, sau ít phút đắn đo suy nghĩ bố Hà đồng ý. Hôm sau Hà đem ý kiến ra trao đổi với Mai nhưng Mai đã từ chối. -      Cảm ơn bạn nhưng mình muốn mình tự cố gắng lao động và từ đó mà mua sắm lấy. Cũng từ hôm ấy, không hiểu sao Hà không còn thấy Mai đi bán bỏng ở con đường này nữa. Hà cứ mong sao được gặp Mai một lần nhưng... quả là rất khó. Một hôm vào mãi thời gian sau này Hà mới bất ngờ được gặp lại Mai trong kỳ đi thi học sinh giỏi thành phố. Hà thấy Mai ăn mặc tinh tươm đang chạy tung tăng trên sân trường. Hà sung sướng chạy lại ôm chầm lấy Mai. Đôi bạn ôm riết lấy nhau tưởng chừng như không thể rời nhau ra được. Họ chạy ù vào phòng để chuẩn bị cuộc thi. Hà ngồi sau Mai hai hàng ghế. Phần đầu của bài thi Hà làm được rồi nhưng đến một bài toán khó Hà suy nghĩ mãi không được. Trán Hà lấm tấm mồ hôi. Hà nhìn lên thấy Mai viết lia lịa. Hà cố đọc lại bài toán và tập trung suy nghĩ nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải. Bỗng từ đâu một cục giấy vo tròn được ném thẳng xuống trước mặt bàn Hà. Cuộn giấy từ từ trôi xuống lòng Hà và Hà thấy Mai nháy mắt như ra hiệu cho Hà một cái. Hà hiểu ý định nhặt lên xem nhưng chợt nhớ đến câu chuyện ngày trước trong dịp mới quen nhau. Hà còn nhớ Mai đã từng nói: -       Cảm ơn bạn... nhưng mình muốn tự tay làm việc để mua sắm áo mới và đồ dùng học tập. - Hả không nhặt nữa mà để cho cục giấy từ từ lăn xuống đất. Hà cố đọc lại thật kĩ đề toán và cuối cùng cũng tìm ra được lời giải. Hà viết một mạch, vừa lúc Hà làm xong các bài thi cũng là lúc tiếng trống vang lên một hồi dài báo hiệu hết giờ thi. Ra về cố đi gần lại với Hà, Mai nhẹ nhàng nói với bạn: -       Ban nãy thấy bạn lúng túng mình muốn giúp bạn. Nhưng bây giờ nghĩ lại mình thật sự ân hận. Tốt hơn hết là chúng mình hãy tự đi bằng đôi chân và trí óc của mình. Hai bạn sánh bước bên nhau. Trời như xanh và trong hơn. loigiaihay.com
Xem thêm

2 Đọc thêm

Kể lại một câu chuyện cảm động về tình bạn mà em đã chứng kiến

KỂ LẠI MỘT CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ TÌNH BẠN MÀ EM ĐÃ CHỨNG KIẾN

Hà mải nhìn theo màu áo của Mai và nói thầm trong bụng: “Mai ơi! Thế là từ đây chúng ta mãi mãi xa nhau rồi”. Hà bước trên con đường làng quen thuộc. Bài làm tham khảo    Hà mải nhìn theo màu áo của Mai và nói thầm trong bụng: “Mai ơi! Thế là từ đây chúng ta mãi mãi xa nhau rồi”. Hà bước trên con đường làng quen thuộc. Hai bên đường hàng phi lao đang rì rào ca hát. Trời hôm nay thật là đẹp. Trời xanh ngắt không gợn mây. Ánh nắng vàng rải nhẹ xuống con đường quanh co như một dải lụa khiến Hà càng nhớ đến Mai biết bao nhiêu.    Người bạn đó không phải cùng trường, cũng không phải học cùng lớp mà Hà quen trong một trường hợp đặc biệt.    Cứ vào mỗi buổi chiều đi học, Thu Hà thường trông thấy một cô bé áo quần rách rưới đi bán bỏng ngô. Và như vậy chiều nào Hà cũng gặp. Một hôm trời mưa to gió lớn, sấm chớp ầm ầm nhưng cô bé kia vẫn đi bán bỏng. Thấy cô bé bán bỏng áo quần ướt sũng, Hà liền đi sát lại kéo áo mưa của mình che cho bạn và cũng từ giờ phút đó hai người quen nhau. Hôm ấy vừa đi Hà vừa hỏi:    -    Bạn tên gì? Sao hôm nào bạn cũng đi bán bỏng ngô như vậy? Bạn kia rưng rưng nước mắt trả lời:    -    Mình tên là Mai. Vì nhà quá nghèo, bố là liệt sĩ chống Mĩ, nhà đông anh em mình phải đi bán bỏng để kiếm tiền mua sắm quần áo và đồ dùng học tập. Thực tình nhà Hà cùng chẳng hơn gì nhà Mai. Hà chợt nhớ dên mình có một chiếc áo ông nội mới tặng. Không nghĩ gì nữa, tôi hôm ấy Hà đưa ý kiến trao đổi với bố. Sau ít phút suy nghĩ, bố Hà đồng ý. Hôm sau Hà đem ý kiến ra trao đổi với Mai nhưng Mai đã từ chối.    -    Cảm ơn bạn nhưng mình muốn mình tự cố gắng lao động và từ đỏ mà mua sắm lấy.    Cũng từ hôm ấy không hiểu sao Hà không còn thấy Mai đi bán bỏng ở con đường này nữa. Hà cứ mong sao được gặp Mai một lần nhưng... quả là khó. Một hôm vào mãi thời gian sau này, Hà mới bất ngờ được gặp lại Mai trong kì đi thi học sinh giỏi thành phố". Hà thấy Mai ăn mặc tinh tươm đang chạy tung tăng trên sân trường. Hà vui sướng chạy lại ôm chầm lấy Mai. Đôi bạn ôm riết lấy nhau tưởng chừng như không thể rời nhau ra được. Họ chạy ù vào phòng để chuẩn bị cuộc thi. Hà ngồi sau Mai hàng ghế. Phần đầu của bài thi Hà làm được rồi, nhưng đến một bài toán khó Hà suy nghĩ mãi không được. Trán Hà lấm tấm mồ hôi. Hà nhìn lên thấy Mai viết lia lịa. Hà cố đọc lại bài toán và tập trung suy nghĩ nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải. Bỗng từ đâu một cục giấy vo tròn được ném thẳng xuống trước mặt bàn Hà. Cuộn giấy từ từ trôi xuống lòng Hà và Hà thấy Mai nháy mắt như ra hiệu cho Hà một cái. Hà hiểu ý định nhặt lên xem nhưng chợt nhớ đến chuyện ngày trước trong dịp mới quen nhau, Hà còn nhớ Mai đã từng nói:    “Cảm ơn bạn nhưng mình muốn tự tay làm việc để mua sắm áo mới và đồ dùng học tập". Hà không nhặt nữa mà để cho cục giây từ từ lăn xuống đất. Hà cố đọc lại thật kĩ đề toán và cuối cùng cũng tìm ra được lời giải. Hà viết một mạch. Vừa lúc Hà làm xong xuôi các bài thi cũng là lúc tiếng trống vang lên hồi dài báo hiệu hết giờ thi. Ra về cố đi gần lại với Hà, Mai nhẹ nhàng nói với bạn:    -      Ban nãy thấy bạn lúng túng mình muốn giúp bạn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mình thật sự hối hận. Tốt hơn hết là chúng ta hãy tự đi bằng đôi bàn chân và trí óc của mình.    Hai bạn sánh bước bên nhau. Trời như xanh và trong hơn.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Báo cáo thực tập: Quản Trị Nhân Lực-Tuyển Dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT Á.

BÁO CÁO THỰC TẬP: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC-TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT Á.

LỜI MỞ ĐẦU
Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa cạnh tranh càng cao thì động lực phát triển càng mạnh,các doanh nghiệp năng động phải biết tự làm mới mình. Tham gia vào WTO Việt Nam có nhiều cơ hội: thị trường xuất khẩu thuận lợi cho Việt Nam mở rộng,tránh được sự trừng phạt kinh tế của các nươc lớn ( MỸ, EU…) tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp lớn va nhỏ,đời sống nhân dân được cải thiện. Và những khó khăn giảm thuế quan và rằng buộc tất cả các dòng thuế,không được sự bảo hộ của nhà nước. vậy đứng trước thời cơ và thách thức các doanh nghiệp của chúng ta phải hành động như thế nào để tận dụng những cơ hội vượt qua những thách thức để cộng đồng các doanh nghiệp phát triển mạnh hơn,bền vững hơn. Điều đó buộc chúng ta phải tìm ra lợi thế cạnh tranh , lợi thế sản xuất của mình. Điều này nằm chính ở đội ngũ nhan viên có trình độ nắng lực cao, tinh thần hăng say lao động và trung thành với doanh nghiệp.
Với mong muốn tìm hiểu thực tế công tác kế toán và quản trị trong các doanh nghiệp hiên nay. Em đã chọn công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Việt Á là điểm thực táp của mình, có thể áp dụng được những kiến thức và kỹ năng học trong sách vở, trong nhà trường vào thực tiễn doanh nghiệp, củng cố kiến thức và kỹ năng học tạo tiền đề vững chắc sau khi ra trường. Chuyên đề thực tập của em gồm 3 phần:
Phần 1: Công tác tổ chức quản lý của CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT Á.
Phần 2: Thực tập theo chuyên đề: Quản Trị Nhân Lực-Tuyển Dụng.
Phần 3: Đánh giá chung và đề xuất hoàn thiện.
Do thời gian điều kiện nghiên cứu và trình độ còn nhiều hạn chế nên chuyên đề của em còn nhiều thiếu sót. Em xin chân thành cảm ơn giảng viên Lê Bá Phong đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập này. Đồng thời em cũng xin chân thành cảm ơn các cán bộ, anh chị em trong CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT Á đã hướng dẫn em trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu các hoạt động kinh doanh của công ty.
Xem thêm

25 Đọc thêm

KHÓA LUẬN: XÂY DỰNG SẢN PHẨM DU LỊCH THAM QUAN MỎ THAN TẠI CÔNG TY THAN HÀ LẦM QUẢNG NINH

KHÓA LUẬN: XÂY DỰNG SẢN PHẨM DU LỊCH THAM QUAN MỎ THAN TẠI CÔNG TY THAN HÀ LẦM QUẢNG NINH

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1
1.Tính cấp thiết của đề tài Khoá luận. 1
2. Mục đích, giới hạn và nhiệm vụ đề tài. 2
3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. 3
4. Những vấn đề đề xuất hoặc giải pháp của Khoá luận. 3
5. Kết cấu của Khoá luận 3
PHẦN NỘI DUNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 4
CHƯƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 4
1.1. Du lịch và sản phẩm du lịch 4
1.1.1. Du lịch 4
1.1.2. Sản phẩm du lịch 6
1.2. Sản phẩm du lịch tham quan mỏ than 7
1.2.1. Khái niệm về du lịch mỏ than 7
1.2.2. Tính chất và đặc điểm 11
1.2.3. Phương pháp xây dựng và tổ chức 15
1.2.4. Phương pháp quảng bá sản phẩm du lịch mới 16
Tiểu kết Chương 1 18
CHƯƠNG 2. DU LỊCH THAM QUAN MỎ THAN TRÊN THẾ GIỚI VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI CÁC KHU MỎ CŨ Ở VIỆT NAM 19
2.1. Một số mô hình du lịch tham quan mỏ than trên thế giới 20
2.1.1. Tại Mỹ 20
2.1.2. Tại Nhật Bản 22
2.1.3. Tại Đức 23
2.1.4. Tại Indonesia 24
2.1.5. Tại Trung Quốc 25
2.2. Xu hướng phát triển du lịch sinh thái tại các khu mỏ đã khai thác xong ở Việt Nam 27
2.2.1. Khu du lịch sinh thái Cửa Hội – Nghệ An 27
2.2.2. Khu du lịch sinh thái Bửu Long – Đồng Nai 29
2.2.3. Khu du lịch sinh thái Thanh Nhàn – Phú Thọ 30
2.3. Bài học kinh nghiệm từ thực tế thế giới và Việt Nam 32
Tiểu kết chương 2 34
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG SẢN PHẨM DU LỊCH THAM QUAN MỎ THAN TẠI MỎ THAN HÀ LẦM – QUẢNG NINH 35
3.1.Căn cứ pháp lý 35
3.2. Cơ sở thực tiễn 36
3.3.Thực trạng phát triển của mỏ than Hà Lầm 40
3.3.1.Sơ lược về Công ty than Hà Lầm – Quảng Ninh 40
3.3.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty than Hà Lầm 41
3.3.3. Kết quả sản xuất kinh doanh: 43
3.3.4.Các điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng sản phẩm du lịch tham quan mỏ than tại mỏ than Hà Lầm 44
3.4. Xây dựng sản phẩm du lịch tham quan mỏ than tại mỏ than Hà Lầm 47
3.4.1. Ý tưởng và quan điểm tiếp cận 47
3.4.2. Tính chất và đặc điểm của sản phẩm du lịch mỏ than Hà Lầm tại Quảng Ninh 48
3.4.3. Xây dựng chương trình du lịch thăm quan mỏ than Hà Lầm 50
3.4.4. Tính giá cho sản phẩm du lịch mỏ than tại mỏ than Hà Lầm 53
3.4.5.Đề xuất góp phần khai thác hiệu quả tour 54
Tiểu kết Chương 3 55
KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ CỦA KHÓA LUẬN 56
1.Khẳng định các nội dung đã nghiên cứu đã đạt được về mục đích và vấn đề nghiên cứu. 56
2. Nêu những ưu điểm, hạn chế của Khoá luận tốt nghiệp 58
3. Những khuyến nghị thực hiện kết quả nghiên cứu. 58
TÀI LIỆU THAM KHẢO 63
PHỤ LỤC 65
Xem thêm

89 Đọc thêm

NỘI TIẾT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN ĐẠI

NỘI TIẾT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN ĐẠI

trung tâm khát nhưng bản thân bệnh đái tháo nhạt không làm giảm tuổithọ và do đó tiên lượng tủy thuộc bệnh cụ thể.599CHỨNG KHỔNG Lồ VÀ TO ĐẦU CHINhững điểm quan trọng trong chẩn đoán• Phát triển quá mức tay (tăng cỡ nhẩn và găng tay), chân (tăng cỡ giày),hàm (nhô ra- vẩu) và các nội tạng hoặc có hình dáng khổng lồ trướckhi cốt hóa các sụn.• Mặt thô, giọng trầm hơn.• Vô kinh, đau đầu, giảm thị trường, vã mồ hôi, mệt mỏi.• Bàn tay mềm, nhão, ướt.• GH huyết thanh không bị ức chế sau test cho uống glucose.• Tăng yếu tố tăng trưởng ĩ giông insulin (IGF-I).© Kỹ thuật hình ảnh: hình búi chùm dấu ấn ngón tay trên phim sọ. CThoặc MRI phát hiện được u tuyến trong 90% trường hợp.Nhận định chungGH CÓ tác dụng tăng trưởng chủ yếu thông qua sự giải phóng các IGF- Iở gan và các mô sản xuất khác.Gần như tấ t cả các bệnh nhân to đầu chi đều do u tuyến yên. Các u này cóthể chỉ xâm nhập tại chỗ, đặc biệt là vào tĩnh mạch xoang hang.Chỉ có dưới 1% là các u ác tính, đại đa s ố là các u tuyến lớn (đường kính> 1 cm). To đầu chi thường là bệnh đơn phát, nhưng đôi khi có tính chất giađình. Nó có thể kết hợp cùng các u nội tiết của tuyến cận giáp hoặc tuyếntụy (đa u nội tiết typ I: multiple endocrine neoplasia type I- men typ I). Tođầu chi có thể nằm trong hội chứng McCune- Albright và có thể như là một
Xem thêm

152 Đọc thêm

Báo cáo thực tập: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT Á

BÁO CÁO THỰC TẬP: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT Á

LỜI MỞ ĐẦU 3
PHẦN 1 – TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT Á 4
1.Sự hình thành và ph¸t triển của Công ty : 4
2. Ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty : 5
3.Cơ cấu bộ máy quản lý của đơn vị: 7
3.1. Trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận: 7
3.1.1.Hội đồng quản trị: 7
3.1.2.Giám đốc: 8
3.1.3. Phó giám đốc: 9
3.1.4. Phòng tổ chức hành chính: 9
3.1.5. Phòng kỹ thuật kế hoạch: 10
3.1.6. Phòng vật tư – kỹ thuật: 10
3.1.7. Phòng thí nghiệm: 11
3.1.8. Đội công trình: 12
3.1.9. Phòng tài chính – kế toán: 12
4.Tổ chức sản xuất kinh doanh của đơn vị: 13
PHẦN 2 : HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT Á 17
1.Những vấn đề chung về hạch toán kế toán. 17
1.1Hình thức kế toán : 17
1.2Tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Á. 18
1.3. Tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Á 20
1.3.1 Chứng từ : 20
1.3.2 Sổ chi tiết: 21
1.3.4. Sổ tổng hợp: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ , sổ cái, các sổ thẻ kế toán chi tiết. 23
1.3.5. Hệ thống tài khoản kế toán của công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dưng 18 và các loại báo cáo kế toán 23
2.Các phần hành hạch toán kế toán Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Á. 24
2.1 Kế toán quản trị: 24
2.2 Kế toán tài chính 26
2.2.1 Hạch toán kế toán tài sản cố định(TSCĐ) 26
2.2.2 Hạch toán kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ 39
2.2.3 Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 53
2.2.4 Hạch toán kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm. 61
2.2.5 Hạch toán kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 68
2.2.6 Hạch toán kế toán vốn bằng tiền: 68
2.2.10 Báo cáo kế toán tài chính. 77
PHẦN 3 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ. 87
KẾT LUẬN 90
Xem thêm

97 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Á.

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT Á.

CẤU TRÚC CỦA CHUYÊN ĐỀ
Nội dung của chuyên đề gồm có 3 chương chính sau đây:
CHƯƠNG 1: Tổng quan về cơ sở lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp sản xuất.
CHƯƠNG 2: Thực trạng công tác kế toán tiền và lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Á.
CHƯƠNG 3: Một số kiến nghị nhằm hàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trich theo lương tại Công ty cổ hần công nghiệp Việt Á.
Xem thêm

77 Đọc thêm