LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU HÌNH THÁI THỰC VẬT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Lịch sử nghiên cứu giải phẫu hình thái thực vật":

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ BỆNH TIM THẤT PHẢI HAI ĐƯỜNG RA

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT SỬA TOÀN BỘ BỆNH TIM THẤT PHẢI HAI ĐƯỜNG RA

ĐẶT VẤN ĐỀ

Thất phải hai đường ra (TPHĐR) là bệnh tim bẩm sinh bất thường kết
nối giữa tâm thất và đại động mạch, trong đó hai đại động mạch xuất phát
hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn từ thất phải [1]. Bệnh tim bẩm sinh phức
tạp này bao gồm rất nhiều thay đổi đa dạng về hình thái giải phẫu bệ[r]

164 Đọc thêm

NHẬP MÔN SINH LÝ HỌC

NHẬP MÔN SINH LÝ HỌC

Bài 1. Nhập môn sinh lý học

Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:
1. Nêu được các đối tượng và phạm vi nghiên cứu của môn sinh lý học.
2. Trình bày được mối liên quan của môn sinh lý học với các ngành khoa học tự nhiên và các chuyên ngành y học khác.
3. Trình bày được p[r]

15 Đọc thêm

Đề cương ôn tập môn triết học 15 câu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC 15 CÂU

Phần 1: Triết học.
Câu 1: Hình thái KTXH là gì? Tại sao nói sự phát triển của hình thái KTXH là 1 quá trình lịch sử tự nhiên?
TL: Hình thái KTXH là 1 phạm trù của chủ nghĩ duy vật lich sử dùng để chỉ XH ở trong giai đoạn lịch sử nhất định với 1 kiểu QHSX đặc trưng cho XH đó phù hợp với 1 trình độ nh[r]

17 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH CỔ SINH ĐỊA TẦNG

GIÁO TRÌNH CỔ SINH ĐỊA TẦNG

PHẦN I: CỔ SINH VẬT HỌC

Chương MỞ ĐẦU: NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CỔ SINH VẬT HỌC
1. Khái niệm:
2. Đối tượng và nhiệm vụ môn cổ sinh vật học:
3. Quan hệ các môn học khác:
HOÁ ĐÁ (FOSSILE)
ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG SỐNG
CÁC KIỂU SỐNG
PHÂN LOẠI VÀ ĐẶT TÊN
BẢNG ĐỊA TẦNG VÀ ĐỊA NIÊN BIỂU QUỐC TẾ​

Chương[r]

102 Đọc thêm

Đề cương ôn thi môn chính trị (ruột mèo)

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN CHÍNH TRỊ (RUỘT MÈO)

PHOTO
NGÂN SƠN
TÀI LIỆU TRIẾT
15 CÂU(CHUẨN )
Phần Triết
Câu 1: Hình thái kinh tế xã hội là gì? Tại sao nói: sự p.triển của hình thái KT Xã hội là 1 quá trình lịch sử tự nhiên?
A, Hình thái kinh tế xã hội: Hình thái KTXh là 1 phạm trù của CN duy vật lịch sử dùng để chỉ Xh ở từng giai đoạn p.triển củ[r]

31 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO NHỮNG VẤN ĐỀ CHI TIẾT HỎI ĐÁP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

TÀI LIỆU THAM KHẢO NHỮNG VẤN ĐỀ CHI TIẾT HỎI ĐÁP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong 3 bộ phận hợp thành của chủ nghĩa Mác Lênin, luận giải dưới góc độ chính trị xã hội quá trình chuyển biến cách mạng từ hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa lên hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa.
Sự thay thế hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ ngh[r]

95 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI PHÂN TÔNG XUÂN TIẾT SUBTRIB JUSTICIINAE NEES THUỘC HỌ Ô RÔ FAM ACANTHACEAE JUSS Ở VIỆT NAM 2

NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI PHÂN TÔNG XUÂN TIẾT (SUBTRIB. JUSTICIINAE NEES) THUỘC HỌ Ô RÔ (FAM. ACANTHACEAE JUSS.) Ở VIỆT NAM (2)

thống của Bentham & Hooker (1876), đều gồm 5 tông Thunbergieae, Nelsonieae,Ruellieae, Acantheae, Justicieae. Điểm khác biệt duy nhất của hệ thống là tác giả đãtách chi Brillantaisia thuộc phân tông Hygrophileae để thành lập một tông mới làBrillantaisieae với đặc điểm tràng 2 môi; nhị 2, bao[r]

405 Đọc thêm

Môn nghiên cứu khoa học chuẩn PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC

MÔN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHUẨN PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC

1. Khái niệm khoa học
Khoa học là một hình thái ý thức xã hội bao gồm hệ thống tri thức về tự nhiên, xã hội, tư duy, về những qui luật phát triển khách quan của chúng được hình thành trong lịch sử và không ngừng phát triển trên cơ sở thực tiễn xã hội.
2. Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học là mộ[r]

23 Đọc thêm

Đề cương ôn tập môn triết học

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC

Câu 1:Khái niệm hinh thái kinh tế xã hội?Tại sao nói sự phát triển của các hình thái KTXH là 1 quá trình lịch sử tự nhiên?
KN Hinh thái KTXH là 1 phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử ,dung để chỉ XH ở trong giai đoạn lịch sử nhất định,với 1 kiểu QHSX đặc trưng cho XH đó phù hợp với 1 trình độ nhấ[r]

22 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT - HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT - HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI

Hình thái kinh tế xã hội là nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Tư¬ tư tưởng của nó là nền tảng duy vật cho toàn bộ các vấn đề khác về chủ nghĩa duy vật lich sử. Nghiên cứu vấn đề này có ý nghĩa to lớn đối với tiếp cận các quy luật của chủ nghĩa duy vật lịch sử để hoàn thiện thế giới quan[r]

28 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN SỨ MỆNH LỊCH SỬ GIAI CẤP CÔNG NHÂN

TIỂU LUẬN CAO HỌC CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN SỨ MỆNH LỊCH SỬ GIAI CẤP CÔNG NHÂN

LỜI NÓI ĐẦUTrong thời đại xã hội nào, những người lao động sản xuất trong các ngành sản xuất công nghiệp, dich vụ công nghiệp hay những người công nhân đều có vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử và là những người giữ vai trò quết định sáng tạo công cụ sản xuất, giá trị trặng dư và chính trị xã h[r]

20 Đọc thêm

Nhân nhanh cây hoa dã yên thảo (petunia hybrida) bằng kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật

NHÂN NHANH CÂY HOA DÃ YÊN THẢO (PETUNIA HYBRIDA) BẰNG KĨ THUẬT NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

... vậy, kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật xét cho kĩ thuật điều khiển phát sinh hình thái tế bào thực vật (khi nuôi cấy tách rời điều kiện nhân tạo vô trùng) [4], [6] 1.2.2 Hiện trạng nuôi cấy mô. .. giống giảm giá thành thực nghiên cứu đề tài: Nhân nhanh hoa Dã yên thảo (petunia hybrida) kĩ thu[r]

46 Đọc thêm

TIỂU LUẬN THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA VÀO THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM

TIỂU LUẬN THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA VÀO THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác Lênin đã vận dụng triệt để quan niệm duy vật về lịch sử vào nghiên cứu đời sống xã hội và từ đó xây dựng được học thuyết hình thái kinh tế xã hội. Sự ra đời của học thuyết nàychính là một cuộc cách mạng trong quan niệm về lịch sử xã hội loài người. Một trong nhữ[r]

26 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG môn THỰC vật học

ĐỀ CƯƠNG MÔN THỰC VẬT HỌC

đề cương hướng dẫn chi tiết môn thực vật dược chương 2,3Mục tiêu:oTrình bày được khái niệm và các cách phân loại mô thực vậtoTrình bày cấu tạo, chức năng, hình thái của 6 loại môoTrình bày được vai trò và ứng dụng của mô thực vật trong ngành Dược

5 Đọc thêm

Trồng trọt cơ bản đặc điểm của thực vật học

TRỒNG TRỌT CƠ BẢN ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HỌC

Đặc điểm thực vật học Các giống lúa Việt Nam có những đặc điểm như chiều cao, thời gian sinh trưởng (dàI hay ngắn), chịu thâm canh, chụi chua mặn, chống chụi sâu bệnh ... khác nhau. Song cây lúa Việt Nam đều có những đặc tính chung về hình tháI, giảI phẫu và đều có chung các bộ phận rễ, thân, lá bôn[r]

6 Đọc thêm

HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VÀ SỰ VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2011 2013

HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VÀ SỰ VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2011 2013

A. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Học thuyết Mác về hình thái kinh tế xã hội được hình thành, phát triển bắt nguồn từ những tư tưởng triết học về lịch sử trước đó của loài người. Từ lịch sử xa xưa, trải qua bao thời gian đến nay dù ở thời đại nào, xã hội nào thì hình thái kinh tế xã hộ[r]

61 Đọc thêm

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ TRIẾT HỌC CÁC QUY LUẬT CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ VÀ PHẠM TRÙ HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ TRIẾT HỌC CÁC QUY LUẬT CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ VÀ PHẠM TRÙ HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI

Từ khi ra đời đến nay chủ nghĩa Mác Lênin luôn phải đương đầu với những thách thức của lịch sử. Đặc biệt từ khi chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và Đông Âu lâm vào khủng hoảng và sụp đổ thì các thế lực thù địch ra sức chống phá, xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin, đặc biệt là lý luận hình thái kinh tế xã hộ[r]

21 Đọc thêm

Bài thực hành 7: Tham quan thiên nhiên

BÀI THỰC HÀNH 7: THAM QUAN THIÊN NHIÊN

Bài thực hành 7: Tham quan thiên nhiên giúp học sinh có thể xác định được nơi sống, sự phân bố của các nhóm thực vật chính; quan sát đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện một số ngành thực vật chính; củng cố và mở rộng kiến thức về tính đa dạng và thích nghi của thực vật trong điều kiện sống cụ t[r]

6 Đọc thêm

Đề cương ôn tập có lời giải môn KINH tế CHÍNH TRỊ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÓ LỜI GIẢI MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Câu 1 : Khái niệm hình thái kinh tế xã hội ? Tại sao nói sự phát triển của hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên?
a) Khái niệm hình thái kinh tế xã hội:
Hình thái kinh tế xã hội là : một phạm trù cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử n[r]

16 Đọc thêm

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

25-6. Học liệu6.1 Giáo trình môn học:6.2 Danh mục tài liệu tham khảo:6.2.1. Danh mục tài liệu tham khảo bắt buộc:1. C. Mác: Phê phán khoa kinh tế chính trị học, Mác-Enghen toàn tập, NXB Chính trị quốcgia, H. 1993, T. XIII, tr. 16.2. Ph. Anghen: Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nư[r]

5 Đọc thêm