TNXH 3- TUAN 24

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TNXH 3- TUAN 24":

GIÁO ÁN TỰ NHIÊN XÃ HỘI 3 BÀI 24

GIÁO ÁN TỰ NHIÊN XÃ HỘI 3 BÀI 24

- Yêu cầu HS thảo luận, quan sát tranhSGK và trả lời câu hỏi:Kể một số hđ học tập diễn ra trong giờhọc- Trong từng hđ đó, GV làm gì? HS làm- Thảo luận nhóm đôi, cử đại diện trảlời, lớp nhận xét.- H.1: qs cây - giờ TNXH- H.2 Kể chuyện - giờ TVVnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí[r]

2 Đọc thêm

BÀI 3 TRANG 125 SGK TOÁN 5

BÀI 3 TRANG 125 SGK TOÁN 5

Bạn Hạnh xếp các hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành hình bên. Bạn Hạnh xếp các hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành hình bên, Hỏi: a) Hình bên có bao nhiêu hình lập phương nhỏ ? b) Nếu sơn các mặt ngoài của hình bên thì diện tích cần sơn bằng bao nhiêu xăng -ti-mét vuông ? Bài giải: a) Coi h[r]

1 Đọc thêm

BÀI 148 TRANG 57 SGK TOÁN 6 TẬP 1

BÀI 148 TRANG 57 SGK TOÁN 6 TẬP 1

Đội văn nghệ của một trường có 48 nam và 72 nữ về một huyện để biểu diễn 148. Đội văn nghệ của một trường có 48 nam và 72 nữ về một huyện để biểu diễn. Muốn phục vụ đồng thời tại nhiều địa điểm, đội dự định chia thành các tổ gồm cả nam và nữ, số nam được chia đều vào các tổ, số nữ cũng vậy. Có th[r]

1 Đọc thêm

BÀI 139 TRANG 56 SGK TOÁN 6 TẬP 1

BÀI 139 TRANG 56 SGK TOÁN 6 TẬP 1

Tìm ƯCLN của: 139. Tìm ƯCLN của: a) 56 và 140;                     b) 24, 84, 180; c) 60 và 180;                     d) 15 và 19. Bài giải: a) Ta có 56 = 23 . 7; 140 = 22 . 5 . 7. Do đó ƯCLN (56, 140) =  22  . 7 = 28; b) Ta có  24 = 23 . 3; 84 = 22 . 3 . 7; 180 = 22 . 32 . 5. Vậy ƯCLN (24, 84, 18[r]

1 Đọc thêm

THIẾT KẾ BÀI DẠY LỚP 3 TUẦN 24

THIẾT KẾ BÀI DẠY LỚP 3 TUẦN 24

- Đám tang là lễ chôn cất người chết, là 1 sự kiện đau buồn đối với nhữngngười thân của họ.- Tôn trọng đám tang là không làm gì xúc phạm đến tang lễ chôn cất ngườiđã khuất.2. Hs biết ứng xử đúng khi gặp đám tang.3. Hs có thái độ tôn trọng đám tang, cảm thông với nỗi đau khổ của nhữnggđ có ngư[r]

22 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI

MỤC LỤC

Lời nói đầu1 1

PHẦNI: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNGTY KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI 2 2
I. Giới thiệu về Công ty2 2
II. Điều kiện kinh doanh của Công ty khách sạn và du lịch
Công đoàn Hà Nội 2 2
1.Vốn2 2
2. Chức năng và nhiệm vụ của Côngty Khách sạn và du lịc[r]

29 Đọc thêm

BÀI 3 TRANG 24 SÁCH SGK GIẢI TÍCH 12

BÀI 3 TRANG 24 SÁCH SGK GIẢI TÍCH 12

Trong tất cả các hình chữ nhật cùng có diện tích ... Bài 3. Trong tất cả các hình chữ nhật cùng có diện tích 48 m2 , hãy xác định hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất. Hướng dẫn giải: Kí hiệu x, y thứ tự là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật (x, y > 0). Khi đó xy = 48. Theo bất đẳng thức Cô[r]

1 Đọc thêm

BÀI 97 TRANG 95 SGK TOÁN 6 TẬP 1

BÀI 97 TRANG 95 SGK TOÁN 6 TẬP 1

So sánh:a) (-16) . 1253 . (-8) . (-4) . (-3) với 0;b) 13 . (-24) . (-15) . (-8) . 4 với 0. 97. So sánh: a) (-16) . 1253 . (-8) . (-4) . (-3) với 0; b) 13 . (-24) . (-15) . (-8) . 4 với 0. Bài giải: ĐS: a) (-16) . 1253 . (-8) . (-4) . (-3) > 0 vì có bốn số âm.b) 13 . (-24) . (-15) . (-8) . 4 &l[r]

1 Đọc thêm

BÀI 150 TRANG 59 SGK TOÁN 6 TẬP 1

BÀI 150 TRANG 59 SGK TOÁN 6 TẬP 1

Tìm BCNN của: 150. Tìm BCNN của: a) 10, 12, 15;                        b) 8, 9, 11;                    c) 24, 40, 168. Bài giải: a)    10 = 2 . 5, 12 = 22 . 3, 15 = 3 . 5. BCNN (10, 12, 15) = 22 . 3 . 5 = 60; b)    BCNN (8, 9, 11) = 8 . 9 . 11 = 792; c)    Ta có 24 = 23 . 3, 40 = 23 . 5, 168 = 23[r]

1 Đọc thêm

LÝ THUYẾT BÀI TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA

LÝ THUYẾT BÀI TIÊU HÓA VÀ CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA

I - Thức ăn và sự tiêu hóa Từ xa xưa, con người đã hiểu rằng : Ăn uống cũng cần như thở. I - Thức ăn và sự tiêu hóaTừ xa xưa, con người đã hiểu rằng :- Ăn uống cũng cần như thở.- Người ta có thể nhịn ăn (vài tuần) lâu hơn nhịn thở (3 phút), nhưng không thể không ăn mà sống được.Thức ăn dù đã được[r]

2 Đọc thêm

BÀI 154 TRANG 59 SGK TOÁN 6 TẬP 1

BÀI 154 TRANG 59 SGK TOÁN 6 TẬP 1

Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3, 154. Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Tính số học sinh lớp 6C. Bài giải: Vì khi học sinh lớp 6C xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều đủ hàng có nghĩa là số học sinh[r]

1 Đọc thêm

ĐỊNH LƯỢNG ĐƯỜNG HÓA HỌC SACCHARINE, ACESULFAMEK, ASPARTAME VÀ CHÌ TRONG Ô MAI BẰNG SẮC KÍ LỎNG CAO ÁP ĐẦU DÒ UVVIS CÙNG QUANG PHỔ AAS

ĐỊNH LƯỢNG ĐƯỜNG HÓA HỌC SACCHARINE, ACESULFAMEK, ASPARTAME VÀ CHÌ TRONG Ô MAI BẰNG SẮC KÍ LỎNG CAO ÁP ĐẦU DÒ UVVIS CÙNG QUANG PHỔ AAS

MỤC LỤC
Tóm tắt ………………………………………………………………………………Chương 1: GIỚI THIỆU ………………………………………………………….
1.1. Đặt vấn đề ………………………………………………………………………
1.2. Mục tiêu cụ thể ……………………………………………………………3 Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ……………………………………………
2.1. Tổng quan về đường hóa học và chì ………………………………………….. 2.2. Xá[r]

66 Đọc thêm

BÀI 3 TRANG 24 SÁCH GIÁO KHOA HÌNH HỌC 11

BÀI 3 TRANG 24 SÁCH GIÁO KHOA HÌNH HỌC 11

Chứng minh rằng: Nếu một phép dời hình biến tam giác ABC thành tam giác A'B'C' thì nó cũng biến trọng tâm của tam giác ABC tương ứng thành trọng tâm của tam giác A'B'C' Chứng minh rằng: Nếu một phép dời hình biến tam giác ABC thành tam giác A'B'C' thì nó cũng biến trọng tâm của tam giác ABC tương[r]

1 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 9 TUYỂN CHỌN

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 9 TUYỂN CHỌN

Câu 1 : Lập phương trình tiếp tuyến với (E) 18x2 + 32y2 = 576 tại điểm M(4 ;3) ta được :
A. 3x + 4y – 24 = 0 B. 4x + 3y 24 = 0
C. 4x + 3y + 24 = 0 D. 18x + 32y 24 = 0
Câu 2 : Tìm m để tam giác tạo bởi 2 trục tọa độ và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có diện tích bằng 4 :
y = (x2 + mx – 2)(x – 1)
A.[r]

5 Đọc thêm

BÀI 16 TRANG 45 SGK TOÁN 9 TẬP 2

BÀI 16 TRANG 45 SGK TOÁN 9 TẬP 2

Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai 16. Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai để giải các phương trình sau: a) 2x2 – 7x + 3 = 0;                             b) 6x2 + x + 5 = 0; c) 6x2 + x – 5 = 0;                              d) 3x2 + 5x + 2 = 0; e) y2 – 8y + 16 = 0;          [r]

2 Đọc thêm

BÀI 142 TRANG 56 SGK TOÁN 6 TẬP 1

BÀI 142 TRANG 56 SGK TOÁN 6 TẬP 1

Tìm ƯCLN rồi tìm các ước chung của: 142. Tìm ƯCLN rồi tìm các ước chung của:a) 16 và 24;             b) 180 và 234;               c) 60, 90, 135. Bài giải: a) ƯCLN (16, 24) = 8, ƯC (16, 24) = {1; 2; 4; 8}; b) Ta có 180 = 22 .  32 . 5; 234 = 2 . 32 . 13; ƯCLN (180, 234) = 2 .  32 = 18, ƯC (180, 23[r]

1 Đọc thêm

DESIGN A GAME GAME BOARD 3 IRES24

DESIGN A GAME GAME BOARD 3 IRES24

English Banana.comDesign a GameGame Board 3For more fun tests, quizzes and games log onto www.englishbanana.com now!This worksheet can be photocopied and used without charge

1 Đọc thêm

24 CO SO LY THUYET HOA HOC VO CO HOA HOC VO CO 3

24 CO SO LY THUYET HOA HOC VO CO HOA HOC VO CO 3

+ Xêmina, thảo luận trên lớp:+ Thực hành trong phòng thí nghiệm, phòng máy, sân bãi:+ Thực tập, thực tế:+ Tự học, tự nghiên cứu: 60- Đơn vị phụ trách môn học:+ Bộ Môn: Vô cơ - Đại cương.+ Khoa: Hoá học.3. Mục tiêu của môn học:- Kiến thức:+ Trang bị cho sinh viên cơ sở lý thuyết các phản ứng h[r]

6 Đọc thêm

Giáo án mĩ thuật lớp 3 moi

GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 3 MOI

... 2 /3/ 2015 đến ngày 6 /3/ 2015 Thứ Ngày Thứ 4 /3/ 2015 Lớp Tiết Bài dạy 3D 24 VẼ TRANH ĐỀ TÀI TỰ DO 46 GV : Trương Huy Đại – Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Thứ 5 /3/ 2015 Thứ 6 /3/ 2015 3B 24 3A 24 3C... Tiểu học Trần Quốc Toản Từ ngày 29/9/2014 đến ngày 03/ 10/2014 Thứ Ngày Thứ 30 /9/2014 T[r]

69 Đọc thêm

skkn Một số biện pháp nâng cao chất lượng Giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 1 DÂN TỘC THIỂU SỐ

TT Nội dung Trang
I
PHẦN MỞ ĐẦU 2
1 Lý do chọn đề tài 2
2 Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 3
3 Đối tượng nghiên cứu 3
4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu 3
5 Phương pháp nghiên cứu 3
II
PHẦN NỘI DUNG 3
1 Cơ sở lí luận 3
2 Thực trạng 5
2.1 Thuận lợi khó khăn. 5
2.2 Thành công hạn chế 5
2.3 Mặt mạnh mặt y[r]

28 Đọc thêm