DE THI HỌC KÌ 2 TOÁN 3

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "DE THI HỌC KÌ 2 TOÁN 3":

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2014 THCS Cự Khê (Đề 2)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 8 MÔN TOÁN NĂM 2014 THCS CỰ KHÊ (ĐỀ 2)

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2014 Trường THCS Cự Khê (Đề 2) Câu 1 (2 đ): Rút gọn rồi tính giá trị các biểu thức sau: a) 4x (3x - 2) - 3x (4x + 1)                Với  x = -2 b) (x + 3)(x - 3) - (x - 1)2                [r]

2 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán năm 2013 (Phần 3)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 7 MÔN TOÁN NĂM 2013 (PHẦN 3)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 7 môn toán năm 2013 -2014  phần 3 gồm 3 đề thi và đáp án (từ đề số 11 - đề số 13), ngày 11/12/2013. Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 - đề số 11 Câu 1: (1,5 điểm)           a) Phát biểu định lí tổn[r]

10 Đọc thêm

Câu hỏi trắc nghiệm PHP hay nhất

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHP HAY NHẤT

1. Chương 1: Lập trình PHP cơ bản Khóa học lập trình PHP ZendVN – www.zend.vn Trang 1 Câu 01 Xem đoạn mã lệnh sau đây Sau khi thực hiện đoạn mã trên kết quả hiển thị sẽ là gì ? A. 74 B. 154 C. 26 D. 130 Đán án đúng: A Câu 02 Xem đoạn mã lệnh sau đ[r]

23 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2013 (Phần 1)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 3 MÔN TOÁN NĂM 2013 (PHẦN 1)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2013 -2014  phần 1 gồm 2 đề thi và đáp án (từ đề số 1 - đề số 2), ngày 12/12/2013. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - đề số 1 PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ cái a,b hoặc c đặt trước câu[r]

4 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2013 (Phần 1)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 6 MÔN TOÁN NĂM 2013 (PHẦN 1)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 6 môn toán năm 2013 phần 1 (từ đề số 1 - đề số 4), ngày 26/11/2013. Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 - đề số 1 Dạng bài đề số 1: Viết tập hợp bằng cách liệt kê Tìm tập hợp giao nhau Tìm bội chun[r]

5 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lý năm 2013 (Phần 1)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 11 MÔN LÝ NĂM 2013 (PHẦN 1)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 11 môn Vật Lý năm học 2013 - 2014 phần 1, gồm 3 đề thi và đáp án ( đề số 1 - đề số 3) ngày 6/12/2013. Đề thi học kì 1 môn Lý lớp 11 năm 2013 - Đề Số 1 A. Phần chung : (6 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) [r]

9 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2013 (phần 1)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 10 NĂM 2013 (PHẦN 1)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm học 2013 - 2014, gồm 2 đề ( đề số 1 và đề số 2) có lời giải chi tiết phía dưới ngày 22/11/2013. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2013 - Đề Số 1 Dạng bài đề số 1 , đề số 2 1. T[r]

3 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2014 Trường THPT Lục Nam

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 10 MÔN TOÁN NĂM 2014 TRƯỜNG THPT LỤC NAM

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2014 Trường THPT Lục Nam Câu 1. (2 điểm) Cho hàm số  f(x) =  x2 - 2(m - 1)x + m2 - 3 m +3    (1) 1) Với m = 3, xét sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1). 2) Tìm m để đồ thị hàm sô[r]

4 Đọc thêm

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2014 (P5)

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 10 NĂM 2014 (P5)

Câu 1 (4,0 điểm).  a) Cho sin α = 3/5 (π/2 < 0 < π). Tính cos α, tan α, cot α. b) Cho cos α = 4/5 (0 < α < π/2). Tính sin2α,cos2α  Câu 2 (2,0 điểm). Rút gọn các biểu thức sau : Câu 3 (4,0 điểm).  Chứng minh :[r]

4 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lý năm 2013 (Phần 2)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 11 MÔN LÝ NĂM 2013 (PHẦN 2)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 11 môn Vật Lý năm học 2013 - 2014 phần 2, gồm 3 đề thi và đáp án ( đề số 4 - đề số 6) ngày 12/12/2013. Đề thi học kì 1 môn Lý lớp 11 năm 2013 - Đề Số 4 A. Phần chung Câu 1 (2 điểm)       a. Đi[r]

9 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2014 Trường THPT Quỳnh Lưu 2

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 10 MÔN TOÁN NĂM 2014 TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2014 Trường THPT Quỳnh Lưu 2   Câu 2:  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y=x2-4x+3 Câu 3: Giải các  phương trình sau: a, |x+2|=2x-1 a, Giải hệ khi m=7 b, Tìm m để hệ[r]

4 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn toán năm 2013 (P2)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN TOÁN NĂM 2013 (P2)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 9 môn toán năm 2013 phần 2 (từ đề số 6 - đề số 10), ngày 26/11/2013. Đề thi học kì 1 môn toán lớp 9 - đề số 6 Dạng bài đề số 6: Thu gọn biểu thức Vẽ 2 đường thẳng trên cùng tọa độ Viết phương[r]

6 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2013 (Phần 4)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 8 MÔN TOÁN NĂM 2013 (PHẦN 4)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 8 môn toán năm 2013 phần 4 có 3 đề và đáp án (từ đề số 13 - đề số 15), ngày 13/12/2013. Ma trận đề thi môn Toán lớp 8                 Cấp độ                                              [r]

10 Đọc thêm

Tổng hợp đề thi học kì 1 môn GDCD lớp 7 năm 20152016

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN GDCD LỚP 7 NĂM 20152016

THI HỌC KÌ 1 MÔN GDCD LỚP 7 NĂM 20152016 – TRƯỜNG THCS
BÌNH GIANG
2. ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN GDCD LỚP 7 NĂM 20152016 – TRƯỜNG THCS
BÌNH HÒA PHƯỚC
3. ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN GDCD LỚP 7 NĂM 20152016 – TRƯỜNG THCS
ĐỨC LÂN
4. ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN GD

20 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2013 (Phần 2)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 3 MÔN TOÁN NĂM 2013 (PHẦN 2)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2013 -2014  phần 2 gồm 3 đề thi và đáp án (từ đề số 3 - đề số 5), ngày 18/12/2013. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - đề số 3 Bài 1: (2điểm)  Tính nhẩm:        9  x  8 = ....    ;[r]

6 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán năm 2013 (Phần 2)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 7 MÔN TOÁN NĂM 2013 (PHẦN 2)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 7 môn toán năm 2013 -2014  phần 2 (từ đề số 6 - đề số 10), ngày 3/12/2013. Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 - đề số 6 Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 - đề số 7 Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 -[r]

3 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2014 Trường THPT Chế Lan Viên (Đề 2)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 10 MÔN TOÁN NĂM 2014 TRƯỜNG THPT CHẾ LAN VIÊN (ĐỀ 2)

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2014 Trường THPT Chế Lan Viên (Đề 2) Câu 1 (2,0đ): Tìm tập xác định của các hàm số sau: Câu 2 (2,0đ): Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = – x2 – 4x – 3 Câu 3 (2,0đ): Giải các ph[r]

4 Đọc thêm

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH 3 CHƯƠNG TRÌNH MỚI

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH 3 CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Đề thi cuối học kì 2 TIẾNG ANH 3 chương trình mớiĐề thi cuối học kì 2 TIẾNG ANH 3 chương trình mớiĐề thi cuối học kì 2 TIẾNG ANH 3 chương trình mớiĐề thi cuối học kì 2 TIẾNG ANH 3 chương trình mớiĐề thi cuối học kì 2 TIẾNG ANH 3 chương trình mớiĐề thi cuối học kì 2 TIẾNG ANH 3 chương trình mớiĐề thi[r]

2 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2013 (Phần 1)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 5 MÔN TOÁN NĂM 2013 (PHẦN 1)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2013 -2014  phần 1 gồm 2 đề thi và đáp án (từ đề số 1 - đề số 2), ngày 11/12/2013. Ma Trận đề thi toán lớp 5 học kì 1  BẢNG MA TRẬN MÔN TOÁN   Nội dung kiến thức  [r]

5 Đọc thêm

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2014 (P2)

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 10 NĂM 2014 (P2)

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 10 NĂM 2014  Câu 1 (4,0đ): a) Cho cos α = 1/√5  , với  0 < α < π/2 . Tính các giá trị lượng giác của góc α . b) Cho sin2α = -3/5  (3 π/4 < α  <  π . Tính sinα, cosα Câu 2 (2,0đ): R[r]

3 Đọc thêm