BÀI 1 GEN MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÀI 1 GEN MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN":

LUẬN VĂN HỌP VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN TRỰC TUYẾN

LUẬN VĂN HỌP VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN TRỰC TUYẾN

Thu nh n các d li u media (Media Capture):- D li u truy n thông đa liên t c có th đ c thu nh n t các thi t b bên ngoàiđ trình di n ho c thu l i. Ví d nh âm thanh có th đ c thu nh n tmicrophone, video có th đ c thu nh n t m t camera.- M t thi t b có th thu nh n đ c nhi u lu ng d li u cùng lúc. Ví d n[r]

76 Đọc thêm

HỌP VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN TRỰC TUYẾN

HỌP VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN TRỰC TUYẾN

Thu nh n các d li u media (Media Capture):- D li u truy n thông đa liên t c có th đ c thu nh n t các thi t b bên ngoàiđ trình di n ho c thu l i. Ví d nh âm thanh có th đ c thu nh n tmicrophone, video có th đ c thu nh n t m t camera.- M t thi t b có th thu nh n đ c nhi u lu ng d li u cùng lúc. Ví d n[r]

76 Đọc thêm

GIAO AN SINH 12 CB 3 CỘT

GIAO AN SINH 12 CB 3 CỘT

Tuần: …………….. Ngày soạn: ………………………
Tiết: ……………… Ngày dạy: ……………………….

PHẦN V: DI TRUYỀN HỌC
CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

BÀI 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI AND

I. Mục tiêu
1. KiÕn thøc
Sau khi häc xong bµi häc sinh cÇn ph¶i:
Phát biểu được khái niệm gen, mô tả đ[r]

152 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ÔN TẬP SINH HỌC 12

BÀI GIẢNG ÔN TẬP SINH HỌC 12

1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN
a. Gen
Khái niệm: Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa một chuỗi
pôlipeptit hay một phân tử ARN.
b. Mã di truyền
Định nghĩa: Là trình tự sắp xếp của các nuclêôtit trong gen qui định trình tự sắp xếp của[r]

10 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI THPT QG MÔN SINH HỌC (Ban cơ bản) Năm học 2016 – 2017

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI THPT QG MÔN SINH HỌC (BAN CƠ BẢN) NĂM HỌC 2016 – 2017

Phần I: Ôn tập lý thuyết
Chủ đề 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN.
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Củng cố kiến thức về gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi AND, phiên mã, dịch mã.Đột biến gen. NST,đột biến NST.

2. Kĩ năng:
Giải các bài tập về di truyền và biến dị.
Xác định dạng bài tập,[r]

25 Đọc thêm

GIÁO AN ÔN ĐẠI HỌC MÔN SINH

GIÁO AN ÔN ĐẠI HỌC MÔN SINH

Buổi 1: Cơ chế di truyền và biến dị

Tiết 1 : GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN
MỘT SỐ CÔNG THỨC VỀ CƠ CHẾ NHÂN ĐÔI
1. Mục tiêu:
a) Kiến thức.
Hiểu được các khái niệm và các đặc điểm của mã di truyền, các bước nhân đôi ADN
Chứng minh được một số công thức
b) Kỹ năng.
Làm việc độc lập[r]

39 Đọc thêm

BAI 1 gen ma di truyen va qua trinh nhan doi adn

BAI 1 GEN MA DI TRUYEN VA QUA TRINH NHAN DOI ADN

luyện tập bài tập về ADN, quá trình nhân đôi ADN, bài tập tự luận, bài tập trắc nghiệm,GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN, Quá trình nhân đôi ADN (tái bản ADN), MỘT SỐ CÔNG THỨC CƠ BẢN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ ADN

30 Đọc thêm

BÀI 4, 5, 6 TRANG 10 SGK SINH HỌC 12

BÀI 4, 5, 6 TRANG 10 SGK SINH HỌC 12

Bài 4. Mã di truyền có các đặc điểm gì? Bài 5: Hãy giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn. 4. Mã di truyền có các đặc điểm gì ? Trả lời: - Mã di truyền được đọc theo chiểu 5’-> 3’ từ một điểm[r]

2 Đọc thêm

TÁI BẢN ADN (NHÂN ĐÔI ADN)

TÁI BẢN ADN (NHÂN ĐÔI ADN)

KHÁI NIỆM: ADN là 1 chất di truyền ở cấp độ phân tử , việc truyền đạt thông tin di truyền trên AND từ thế hệ của tế bào mẹ sang tế bào con thông qua cơ chế nhân đôi ADN . còn truyền đạt thông tin di truyền từ nhân ra thế bào chất thông qua cơ chế phiên mã và dịch mã.
Quá trình tái bản ADN (nhân đôi[r]

18 Đọc thêm

BAI 1 GEN, MA DT VÀ QT NHAN DOI ADN

BAI 1 GEN, MA DT VÀ QT NHAN DOI ADN

Đây là bài tập trắc nghiệm hay chia theo từng bài trong sách giáo khoa, bám sát sách giáo khoa sinh học 12 của Bộ giáo dục và đào tạo, học sinh yếu hay khá giỏi đều có thể tham khảo vì câu hỏi sắp xếp từ thứ tự khoa học lần lượt như: Gen, mã di truyền, quá t[r]

9 Đọc thêm

TÀI LIỆU ÔN THI KHÁT VỌNG CMA

TÀI LIỆU ÔN THI KHÁT VỌNG CMA

Câu 174: Tiết diện 1 đoạn dây tăng lên 2 lần, thì điện trở đoạn dây đó:Đáp án: giảm 2 lầnCâu 175: Chính phủ cách mạng cộng hòa miền nam Việt Nam ra đời vào ngày tháng nămnào?Đáp án: 6/6/1969Câu 176: Tác giả của “Tuổi thơ dữ dội”Đáp án: Phùng QuánCâu 177: Nguyên nhân chính gây ra ngộ độc khí t[r]

65 Đọc thêm

Soạn bài : Từ ghép.

SOÁº¡N BàI : TÁ»« GHéP.

TỪ GHÉP KIẾN THỨC CƠ BẢN Các loại từ ghép a) Trong các từ ghép bà ngoại, thơm phức tiếng nào là tiếng chính, tiếng nào là tiếng phụ? Các tiếng được ghép với nhau theo trật tự như thế nào? (1) Mẹ còn nhớ sự nôn nao, hồ[r]

1 Đọc thêm

CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG

CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Quyết đị nh hì nh phạ t l à khâu quan t rọng nhất t rong hoạt động xét xử
của Tòa án. Trong đó, các t ì nh t i ết gi ảm nhẹ TNHS l à một t rong những căn
cứ để quyết đị nh hì nh phạt , l à cơ sở đảm bảo cho vi ệc t hực hiện nguyên t ắc
cá t hể hóa[r]

84 Đọc thêm

tiểu luận về nhân đôi ADN và phiên mã

TIỂU LUẬN VỀ NHÂN ĐÔI ADN VÀ PHIÊN MÃ

bài cáo cáo chỉ rõ và giải thích cơ sở phân tử của hoạt đônnjg nhân đỗi ADN của cả hai nhóm sinh vật nhân sơ và nhân chuẩn. Các giai đoạn của quá trình nhân đôi, sự khác nhau cảu nhân đôi của sinh vạt nhân sơ và nhân chuẩn. Giải thích tạo sao sinh vật nhân sơ lại nhân đôi nhanh hơn sinh vật nhân ch[r]

11 Đọc thêm

LUẬN VĂN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ

LUẬN VĂN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ

dụng và tác động của yếu tố tự nhiên. Mức độ hao mòn hữu hình tỷ lệ thuận vớithời gian và cờng độ sử dụng máy móc thiết bị.Sự hao mòn này làm cho máy móc thiết bị mất dần những thuộc tính kinh tếkỹ thuật của mình, do đó làm mất dần giá trị của máy móc thiết bị dẫn đến giảmgiá trị của chúng: Các Mác[r]

88 Đọc thêm

ĐẠI L Ý T À U BIỂN V À P H Á T TRIỂN HOẠT ĐỘNGĐ Ạ I L ÝỞ V I Ệ T NAM

ĐẠI L Ý T À U BIỂN V À P H Á T TRIỂN HOẠT ĐỘNGĐ Ạ I L ÝỞ V I Ệ T NAM

doanh nghiệp kinh doanh đại lý tàu biển, các doanh nghiệp thì phải khôngngừng nỗ lực, cắ gắng để vươn lên và đóng góp vào sự phát triển của ngànhvận tải biển nóiriêngcũng như của đất nước nói chung.Trong bắi cảnh đó, việc nghiên cứu và đánh giá thực trạng để từ đó tìm ranhững biện pháp hợp lý nhằm n[r]

10 Đọc thêm

CUỘC BÚT CHIẾN THƠ MỚI – THƠ CŨ TỪ 1932 ĐẾN 1936

CUỘC BÚT CHIẾN THƠ MỚI – THƠ CŨ TỪ 1932 ĐẾN 1936

nghe / Hẳn còn nhiều phen mồm bị khóa / Thân mềm chưa chắc đứng ngay đâu /Lưỡi ngắn thì nên co lại nhá / Phong hóa mà không hóa nổi anh / Túy nhân quảthật là nan hóa!” Sau bài thơ họa nguyên vận trên đây, báo Phong hóa còn đăngnhiều bài đả kích Tản Đà vì coi Tản Đà là lãnh tụ của phái thơ cũ…[r]

114 Đọc thêm

SOẠN BÀI: MIÊU TẢ NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

SOẠN BÀI: MIÊU TẢ NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

Hướng dẫn soạn văn, soạn bài, học tốt bài MIÊU TẢ NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. MIÊU TẢ BÊN NGOÀI - Đọc lại đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích và cho biết bức tranh thiên nhiên được miêu tả ở những câu thơ nào? Gợi ý: Thiên nhiên được miêu tả trong 4 câu thơ đầu và[r]

3 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ÂN NAM TẠI HÀ NỘI

Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Ân Nam chi nhánh tại Hà Nội (công ty TNHH thực phẩm Ân Nam tại Hà Nội) là doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm nhập khẩu và phân phối các loại thực phẩm của Châu Âu, Châu Mỹ; nên hoạt động tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ là hoạt động cốt lõi có tính quyết địn[r]

17 Đọc thêm

Giáo án Ngữ văn 9 bài 8: Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều)

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 9 BÀI 8: THÚY KIỀU BÁO ÂN BÁO OÁN (TRÍCH TRUYỆN KIỀU)

Giáo án Ngữ văn 9 bài 8: Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều)
Để quý thầy cô tiết kiệm thời gian soạn giáo án mà vẫn đảm bảo chất lượng bài dạy, chúng tôi xin giới thiệu Bộ sưu tập Giáo án Ngữ văn 9 bài 8: Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều). Các giáo án trong bộ sưu tập này được c[r]

3 Đọc thêm