TIẾT 1. KHẢO NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Tiết 1. Khảo nghiệm giống cây trồng":

QUY ĐINH KHẢO NGHIỆM ĐÁNH GIÁ RỦI RO CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GENE ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ ĐDSH Ở VIỆT NAM

QUY ĐINH KHẢO NGHIỆM ĐÁNH GIÁ RỦI RO CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GENE ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ ĐDSH Ở VIỆT NAM

đồng ruộng đều phải khảo nghiệmBộ NN&PTNT chỉ cấp giấy phép khảo nghiệm cho giống câytrồng BĐG trên cơ sở kết luận của Hội đồng ATSH ngànhBộ NN&PTNT chỉ định tổ chức thực hiện khảo nghiệm. Côngviệc khảo nghiệm phải được thực hiện bởi Tổ chức thực hiệnkhảo[r]

9 Đọc thêm

NGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ THÓC GIỐNG của CÔNG TY cổ PHẦN GIỐNG cây TRỒNG băc NINH

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ THÓC GIỐNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG BĂC NINH

NGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ THÓC GIỐNG của CÔNG TY cổ PHẦN GIỐNG cây TRỒNG băc NINH NGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ THÓC GIỐNG của CÔNG TY cổ PHẦN GIỐNG cây TRỒNG băc NINH NGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ THÓC GIỐNG của CÔNG TY cổ PHẦN GIỐNG cây TRỒNG băc NINH NGHIÊN[r]

117 Đọc thêm

Đánh giá chất lượng dịch vụ cung ứng lúa giống tại trung tâm giống cây trồng nghệ an

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CUNG ỨNG LÚA GIỐNG TẠI TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG NGHỆ AN

Đề tài: “ Đánh giá chất lượng dịch vụ cung ứng lúa giống tại Trung tâm giống cây trồng Nghệ An” được tiến hành với mục tiêu chung là: “Đánh giá chất lượng dịch vụ cung ứng lúa giống của Trung tâm giống cây trồng Nghệ An; qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng lúa g[r]

97 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT TIẾN BỘ VỀ GIỐNG CỦA TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG NGHỆ AN TẠI HUYỆN ĐÔ LƯƠNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT TIẾN BỘ VỀ GIỐNG CỦA TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG NGHỆ AN TẠI HUYỆN ĐÔ LƯƠNG

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung
Phân tích thực trạng chuyển giao KTTB, từ đó đề ra các giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả chuyển giao KTTB về giống cây trồng cho các hộ nông dân của Trung tâm giống cây trồng Nghệ An, góp phần nâng cao năng suất cây trồng, thu nhập cho người dân địa phương.
1.2.[r]

108 Đọc thêm

GIỐNG CÂY TRỒNG11

GIỐNG CÂY TRỒNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANGKHOA NN - TNTNMÔN: GIỐNG CÂY TRỒNG11.Trung tâm Trung Quốc – Nhật BảnQuýt (C. reticulata)Cây lạc (Arachis hypogea)2Cây thuốc phiện(Papaver somniferum L)Lá chè (Camellia sinensis)32.Trung tâm Đông Dương - IndonexiaMăng cụt (Garcinia mangostana)Dừa  (Cocos nucifera)[r]

25 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG

Kiến thức: Nắm được cơ sở di truyền của chọn giống và các kiến thức cơ bản về chuyên ngành chọn giống theo nội dung môn học. Hiểu biết: Hiểu biết nguyên lý và các phương pháp chọn giống cho các nhóm cây trồng khác nhau. Ứng dụng: Biết thực hiện các kỹ thuật chọn giống và nhân giống[r]

15 Đọc thêm

 GIÁO TRÌNH GIỐNG CÂY TRỒNG

GIÁO TRÌNH GIỐNG CÂY TRỒNG

Dòng là tập hợp các cá thể có quan hệ họ hàng thân tộc với nhau.Dòng thuần là tập hợp các cá thể đồng hợp tử đƣợc sinh ra từ những thế hệnối tiếp nhau của các cá thể đồng hợp tử, giống hệt nhau về mặt di truyền và hìnhthái (hình dạng, màu sắc...)Ví dụ: Ở thực vật, dòng thuần có thể tạo ra đƣợ[r]

189 Đọc thêm

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 0197:2012BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG CÀ RỐT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 0197:2012BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG CÀ RỐT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIAQCVN 01-97:2012/BNNPTNTVỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG CÀ RỐTNational Technical Regulationon Testing for Distinctness, Uniformity and Stability of Carrot VarietiesLời nói đầuQCVN 01-97:2012/BNNPTNT được chuyển đổi từ 1[r]

13 Đọc thêm

VỀ KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC CỦA CÁC THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐỐI VỚICÂY LÚA

VỀ KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC CỦA CÁC THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐỐI VỚICÂY LÚA

Nếu thuốc làm ảnh hưởng đến cây trồng phải theo dõi và nghi nhận ngày cây phục hồi trở lại.2.8. Quan sát và ghi chép về thời tiếtGhi chép các số liệu về nhiệt độ, ẩm độ, lượng mưa trong suốt thời gian khảo nghiệm. Lấy số liệu thời tiết tại trạm khí tượnggần nhất.III. BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ[r]

Đọc thêm

BAI GIẢNG KHAO NGHIEM GIONG CAY TRONG MỚI

BAI GIẢNG KHAO NGHIEM GIONG CAY TRONG MỚI

Bài 2. Khảo nghiệm giống cây trồngBài 2. Khảo nghiệm giống cây trồngBài 2. Khảo nghiệm giống cây trồngBài 2. Khảo nghiệm giống cây trồngBài 2. Khảo nghiệm giống cây trồngBài 2. Khảo nghiệm giống cây trồngBài 2. Khảo nghiệm giống cây trồngBài 2. Khảo nghiệm giống cây trồngBài 2. Khảo nghiệm giống cây[r]

24 Đọc thêm

DE KIEM TRA 1 TIET MON CONG NGHE LOP 10

DE KIEM TRA 1 TIET MON CONG NGHE LOP 10

đề kiểm tra 1 tiết kì 1 môn công nghệ 10 hay nhất. II, Tự luận: (7 điểm)Câu 1: Nêu đặc điểm, tính chất, cách sử dụng của phân hóa học? (3 điểm)Câu 2: Trình bày tính chất, biện pháp cải tạo đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá? (3 điểm)Câu 3: Tại sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa vào sản xuất[r]

5 Đọc thêm

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 0191:2012BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG DƯA HẤU

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 0191:2012BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG DƯA HẤU

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIAQCVN 01-91:2012/BNNPTNTVỀ KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG CỦA GIỐNG DƯA HẤUNational Technical Regulation onTesting for Value of Cultivation and Use of Watermelon VarietiesLời nói đầuQCVN 01-91:2012/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 467:2001 theo quy đị[r]

9 Đọc thêm

QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ SÂU XANH BƯỚM TRẮNG HẠI CÂY RAU HỌ THẬP TỰ CỦA CÁC THUỐC TRỪ SÂU

QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ SÂU XANH BƯỚM TRẮNG HẠI CÂY RAU HỌ THẬP TỰ CỦA CÁC THUỐC TRỪ SÂU

10 TCN 521 - 20022.4.1. Đánh giá tác động của thuốc đối với sâu xanh bớm trắng hại rau họ thập tự:2.4.1.1. Số điểm điều tra: Đối với khảo nghiệm diện hẹp: theo dõi 5 điểm cố định trong ô trên hai đờng chéogóc, mỗi điểm 4 cây. Đối với khảo nghiệm diện rộng: theo dõi 10 điểm cố định trên[r]

Đọc thêm

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG THU HẢI ĐƯỜNG

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG THU HẢI ĐƯỜNG

QCVN 01157:2014BNNPTNT được xây dựng dựa trên cơ sở quy phạm khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (DUS) của giống thu hải đường của UPOV (Guidelines For the Conduct of Tests for Distinctness, Uniformity and Stability of Elatior Bengonia TG185) ban hành ng[r]

15 Đọc thêm

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG MƯỚP ĐẮNG

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG MƯỚP ĐẮNG

QCVN 01153:2014BNNPTNT được xây dựng dựa trên cơ sở Quy phạm khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (DUS) của giống mướp đắng của UPOV (Guidelines for the conduct of tests for Distinctness, Uniformity and Stability of Bitter gourd varieties TG2351) ban hành ngày 28 tháng 3 n[r]

18 Đọc thêm

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa cẩm chướng

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG HOA CẨM CHƯỚNG

QCVN 01155: 2014BNNPTNT được xây dựng dựa trên cơ sở Quy phạm khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (DUS) của giống hoa cẩm chướng của UPOV (Guidelines for the conduct of tests for Distinctness, Uniformity and Stability of Amaranth varieties TG258) ban hành ngày 12 tháng 10[r]

20 Đọc thêm

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định trâu giống

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH TRÂU GIỐNG

Khảo nghiệm trâu giống là việc chăm sóc, nuôi dưỡng, theo dõi trong điều kiện và thời gian nhất định trâu giống mới nhập khẩu lần đầu hoặc trâu giống mới được tạo ra trong nước nhằm xác định tính khác biệt, tính ổn định, tính đồng nhất về năng suất, chất lượng của giống đó.

9 Đọc thêm

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM KIỂM ĐỊNH CỪU GIỐNG

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM KIỂM ĐỊNH CỪU GIỐNG

Khảo nghiệm cừu giống là việc chăm sóc, nuôi dưỡng, theo dõi trong điều kiện và thời gian nhất định cừu giống mới nhập khẩu lần đầu hoặc cừu giống mới được tạo ra trong nước nhằm xác định tính khác biệt, tính ổn định, tính đồng nhất về năng suất, chất lượng của giống đó.

8 Đọc thêm

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm kiểm định ngan giống

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM KIỂM ĐỊNH NGAN GIỐNG

Khảo nghiệm ngan giống là việc chăm sóc, nuôi dưỡng, theo dõi trong điều kiện và thời gian nhất định ngan giống mới nhập khẩu lần đầu hoặc ngan giống mới được tạo ra trong nước nhằm xác định tính khác biệt, tính ổn định, tính đồng nhất về năng suất, chất lượng của ngan giống đó.
1.3.2. Kiểm định ng[r]

10 Đọc thêm

Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống sắn HLS11 cho các tỉnh phía Nam

KẾT QUẢ CHỌN TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM GIỐNG SẮN HLS11 CHO CÁC TỈNH PHÍA NAM

Giống sắn HL S11 có nguồn gốc chọn lọc từ tổ hợp lai (SM93726 x KM60), được khảo nghiệm sinh thái và khảo nghiệm sản xuất tại các tỉnh vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên từ 2007 đến nay. Giống sắn HL S11có thời gian sinh trưởng 10 11 tháng, số củ trung bình 6 8 củ, dạng thân thẳng, thân màu nâu vàng, n[r]

12 Đọc thêm