NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ Ý NGHĨA ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CỦA MỸ CỨU NƯỚC 1965-1975

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Nội dung cơ bản và ý nghĩa đường lối kháng chiến của mỹ cứu nước 1965-1975 ":

(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM) KHU ỦY TRỊ THIÊN HUẾ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC TỪ NĂM 1966 ĐẾN NĂM 1975

(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975(Luận án tiến sĩ lịch sử đảng cộng sản Việt Nam) Khu ủy Trị Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975(Luận án tiến sĩ lịch sử[r]

211 Đọc thêm

BÀI 24 VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦACUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC NĂM 1975

BÀI 24 VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦACUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC NĂM 1975

Bài 24: VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢICỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚCNĂM 1975I. TÌNH HÌNH HAI MIỀN BẮC – NAM SAU NĂM 1975Máy bay B52 của MỹBài 24: VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦACUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC[r]

22 Đọc thêm

CĂN CỨ TỈNH ỦY SÓC TRĂNG TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954 – 1975)

CĂN CỨ TỈNH ỦY SÓC TRĂNG TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954 – 1975)

kinh tế nông nghiệp lạc hậu phải chống lại những tên đế quốc có nền công nghiệp và khoahọc kỹ thuật phát triển, có tiềm lực kinh tế và quân sự to lớn, Hồ Chí Minh xác định:“thắng lợi phải đi đôi với trường kỳ, kháng chiến càng lâu dài và ác liệt, càng phải huyđộng cao nhất sức người, sức của[r]

20 Đọc thêm

ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC GIAI ĐOẠN 1959 1975

ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC GIAI ĐOẠN 1959 1975

nhất nước nhà. Tại hội nghị này, chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “ Miền Bắc lànền tảng, là gốc rễ của lực lượng đấu tranh của nhân dân ta. Nền có vững, nhàmới chắc. Gốc có mạnh, cây mới tốt” [13, tr.67]10 năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1964) làkhoảng t[r]

114 Đọc thêm

. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC – THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (19541975)

. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC – THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (19541975)

Bài thuyết trìnhII. Đường lối kháng chiến chống Mỹcứu nước – thống nhất Tổ quốc(1954-1975)1. Đường lối trong giai đoạn 1954-1964a. Bối cảnh lịch sử của cách mạng Việt Nam sautháng 7-1954- Thuận lợi :+ Thế giới: Hệ thống XHCN lớn nhanh về mọimặt, ph[r]

17 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐẢNG LÃNH ĐẠO KẾT HỢP ĐẤU TRANH QUÂN SỰ , CHÍNH TRỊ, NGOẠI GIAO GIÀNH THẮNG LỢI QUYẾT ĐỊNH TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1969 1973)

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐẢNG LÃNH ĐẠO KẾT HỢP ĐẤU TRANH QUÂN SỰ , CHÍNH TRỊ, NGOẠI GIAO GIÀNH THẮNG LỢI QUYẾT ĐỊNH TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1969 1973)

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã lùi xa gần 30 năm. Từ sau năm 1975 đến nay đã có nhiều cơ quan và các nhà khoa học ở trong nước và trên thế giới đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Vì sao Việt Nam thắng Mỹ ? Nhìn chung kết quả của các công trình, những tổng kết đã lý giải dưới nhi[r]

80 Đọc thêm

ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC GIAI ĐOẠN 1959 1975

ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC GIAI ĐOẠN 1959 1975

miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, đặt nhân dân Việt Nam dướisự thống trị của chúng.Chúng đã thử nghiệm một loạt chiến lước chiến tranh, sử dụng mọi loạivũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại nhất, trừ vũ khí hạt nhân, nhằmgiành phần thắng, với mưu đồ thiết lập một “ Vương quốc” thứ[r]

113 Đọc thêm

bài giảng chương 3 môn đảng cộng sản Việt Nam

BÀI GIẢNG CHƯƠNG 3 MÔN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

bài giảng chương 3 môn đảng cộng sản Việt Nam về ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 – 1975)
I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (19451954)
1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (19451946)
a. Hoà[r]

80 Đọc thêm

Bí quyết ôn thi đại học môn Lịch Sử nhanh thuộc, nhớ lâu

BÍ QUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ NHANH THUỘC, NHỚ LÂU

Trong 3 môn thi đại học, cao đẳng khối C hàng năm, Lịch Sử là môn thi mà số đông thí sinh “ngại” nhất vì khó thuộc, nhanh quên và điểm thi môn này nhiều năm qua thường không cao. Để giúp các em học sinh thi khối C giải đáp nhữ[r]

4 Đọc thêm

NÊU NHỮNG THẮNG LỢI LỊCH SỬ TIÊU BIỂU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 2000. NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN DẪN ĐẾN THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG LÀ GÌ ?

NÊU NHỮNG THẮNG LỢI LỊCH SỬ TIÊU BIỂU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 2000. NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN DẪN ĐẾN THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG LÀ GÌ ?

Cách mạng tháng Tám với sự thành lập nhà nước Việt Nam. -Cách mạng tháng Tám với sự thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945. -Kháng chiến chống Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “chấn động địa cầu”. -Kháng chiến chống Mĩ, cứu nước với Đại thắng mùa Xuân 1975. -Công cuộc đổ[r]

1 Đọc thêm

NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC (1954-1975)

NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC (1954-1975)

Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thắng lợi nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. 1.Nguyên nhân thắng lợi Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thắng lợi nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ đúng đắn, sáng tạo, đường[r]

1 Đọc thêm

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng và tổ chức căn cứ địa hậu phƣơng của chiến tranh nhân dân (1945 – 1975)

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC CĂN CỨ ĐỊA HẬU PHƢƠNG CỦA CHIẾN TRANH NHÂN DÂN (1945 – 1975)

Giới thiệu các khái niệm cơ bản về vấn đề hậu phương tiền tuyến trong chiến tranh hiện đại và nội dung cơ bản của đường lối chiến tranh nhân dân, nhất là quan điểm, đường lối, chủ trương xây dựng, bảo vệ hậu phương, tổ chức chi viện tiền tuyến của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến th[r]

5 Đọc thêm

CÁC THỜI KÌ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ DÂN TỘC

CÁC THỜI KÌ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ DÂN TỘC

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai. 1.Thời kì 1919-1930 (Từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến khi Đảng ra đời năm 1930) -Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) của Pháp đã làm chuyển biến tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam, tạo cơ sở xã hội (giai cấp) và điều kiện chính trị(phong t[r]

3 Đọc thêm

Câu hỏi tự luận Đường lối cách mạng đảng cộng sản

CÂU HỎI TỰ LUẬN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN

Câu hỏi tự luận Đường lối cách mạng đảng cộng sản gồm 6 câu hỏi cơ bản và quan trọng xoay quanh các chương trong giáo trình ĐLCMĐCS.
CÂU 1: Nội dung cơ bản của Cương Linh đầu tiên của Đảng và ý nghĩa lịch sử về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam?
CÂU 2: So sánh những điểm giống và khác nhau giữa[r]

13 Đọc thêm

Câu hỏi và đáp án môn Lịch sử Đảng

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG

1. Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Ý nghĩa của việc Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.2. Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa lịch sử của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam của Đảng trong thời kì 1939 – 1945. Ý nghĩa và những kinh nghi[r]

12 Đọc thêm

49 Câu hỏi tự luận kèm đáp án môn đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam

49 CÂU HỎI TỰ LUẬN KÈM ĐÁP ÁN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Câu 1: Công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cuộc vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?

Câu 2: Tình hình các giai cấp trong xã hội Việt Nam thuộc địa nữa phong kiến?

Câu 3: Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Câu 4: Nội dung cơ bản của Luận cương Chính trị tháng 101930?

Câu 5: Nội d[r]

59 Đọc thêm

NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ

NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.           1.Nguyên nhân thắng lợi           -Nhờ có sự lãnh đạo sang suốt tài tình của Đảng với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ,  đúng đắn sáng tạo. Đó là đường lối tiến hành đồng thời Cách mạng xã hội chủ[r]

1 Đọc thêm

Đề thi thử THPTQG môn Sử - THPT Lộc Phát năm 2015

ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN SỬ - THPT LỘC PHÁT NĂM 2015

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   Tổ Sử - Địa - GDCD ÐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA  NĂM 2015 Môn: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề   Câu 1:Từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 9 năm 1960, Đại[r]

2 Đọc thêm

ĐƯỜNG LỐI ĐCS VN

ĐƯỜNG LỐI ĐCS VN

Bài thuyết trình môn Đường Lối ĐCSVN - Kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhóm mình được chắt lọc từ đại cương và trình bày sẵn trên PowerPoint cho các bạn tham khảo.

57 Đọc thêm

Câu hỏi ôn thi đường lối có đáp án

CÂU HỎI ÔN THI ĐƯỜNG LỐI CÓ ĐÁP ÁN

1) Tình hình các giai cấp trong xã hội Việt Nam thuộc địa nữa phong kiến?
2)Công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cuộc vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?
3) Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?
4) Nội dung cơ bản của Luận cương Chính trị tháng 10/1930?
5)Nguyên nhân thắng lợi của[r]

18 Đọc thêm