THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI HÀNG THỦY SẢN VIỆT NAM KHI XUẤT KHẨU.DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Thực trạng và giải pháp chủ động ứng phó các biện pháp chống bán phá giá đối với hàng thủy sản Việt...":

Một số giải pháp giúp Việt Nam chủ động ứng phó với các vụ kiện chống bán phá giá hàng hoá xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP VIỆT NAM CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC VỤ KIỆN CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài
Việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là một mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi của đất nước từ nền kinh tế với cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã mở ra những triển vọn[r]

81 Đọc thêm

ĐỀ TÀI: CHÍNH SÁCH CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA MỸ VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM.KINH TẾ QUỐC TẾ

ĐỀ TÀI: CHÍNH SÁCH CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA MỸ VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM.KINH TẾ QUỐC TẾ

Đề tài: chính sách chống bán phá giá của mỹ và những ảnh hưởng đến hàng hóa xuất khẩu của việt nam.Với đề tài “Chính sách chống bán phá giá của Mỹ và những ảnh hưởng đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam”, nhóm 5 sẽ nghiên cứu về những chủ trương và hành động của Mỹ trong việc sử dụng công cụ CBPG với[r]

24 Đọc thêm

các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu tôm sang thị trường Hoa Kỳ

CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU TÔM SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

CHƯƠNG MỞ ĐẦU
0.1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay, Việt Nam đã là thành viên chính thức của ASEAN, APEC, ASEM
,WTO. Cùng với đó là nhiều hiệp định thương mại đa phương, song phương giữa
Việt Nam và các nước, khu vực đã được kí kết. Năm 2015, kinh tế Việt Nam sẽ hội
nhập sâu hơn với khu vực[r]

146 Đọc thêm

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO HÀNG THUỶ SẢN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO HÀNG THUỶ SẢN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

biết đến và quảng bá, rất nhiều lô hàng của Việt Nam không đƣợc mang chínhthƣơng hiệu của mình, mà phải mang thƣơng hiệu của nhà phân phối. Hiện nhiềudoanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản hiện vẫn đang rất lúng túng khi không biết cầnphải làm những gì cụ thể để phát triển thƣơng hiệu[r]

20 Đọc thêm

BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁTRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁTRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Biện pháp chống bán phá giá trong thương mại quốc tếBiện pháp chống bán phá giátrong thương mại quốc tếBởi:Đại Học Kinh Tế Quốc DânTrong thương mại quốc tế, khi hàng hoá bị xem là bán phá giá thì chúng có thể bị áp đặtcác biện pháp ch[r]

2 Đọc thêm

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH ACCT (89)

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH ACCT (89)

đảm bảo an toàn thực phẩm.cá tra trong nước tại Quốc Hội Mỹ đãngười ra-Hàng nghìn lao động trong ngành sản nỗ lực tìm kiếm các giải pháp nhằmkhỏi vấnxuất cá pangasius có thể bị mất việc làm ngăn chặn cá pangasius tham gia thịđềvà phát sinh tình hình xã hội phức tạptrường Mỹ.- Một số ng[r]

5 Đọc thêm

FTA Việt Nam Hàn Quốc.Tác động và giải pháp

FTA VIỆT NAM HÀN QUỐC.TÁC ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM HÀN QUỐC1.1.Diễn biến•682012: Hai bên khởi động đàm phán.•82012 – 122014: Hai bên đã tiến hành 8 vòng đàm phán chính thức và 8 phiên họp giữa kỳ, họp cấp Trưởng đoàn đàm phán.•10122014: Hai bên ký kết Biên bản thỏa thuận về kết thúc đàm phán[r]

9 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRỢ CẤP XUẤT KHẨU Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRỢ CẤP XUẤT KHẨU Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

A.Cơ sở lí luận về trợ cấp xuất khẩu
I.Khái niệm về trợ cấp xuất khẩu
1.Khái niệm về trợ cấp xuất khẩu
Trợ cấp xuất khẩu là chính sách ngoại thương trong đó chính phủ áp dụng các biện pháp nhằm kích thích tăng trưởng xuất khẩu bằng cách trợ cấp trực tiếp hoặc cho vay với lãi suất thấp đối với các[r]

18 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU LÚA GẠO CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

TÌM HIỂU VỀ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU LÚA GẠO CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

Tìm hiểu về thị trường xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam hiện nay Bài tập học kỳ Kinh tế vi mô
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Kinh tế học đại cương, Kinh tế vi mô
Việt Nam là cái nôi của nền văn minh lúa nước, hạt gạo gắn liền với sự phát triển của dân tộc, cho đến nay cây lúa vẫn là cây trồng chủ đạo của[r]

7 Đọc thêm

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU MẶT HÀNG GIÀY DÉP VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU MẶT HÀNG GIÀY DÉP VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU

Lời cảm ơn:.....................................................................................................................1
Nhận xét của giáo viên:..................................................................................................2
Danh mục từ viết tắt:.........................[r]

71 Đọc thêm

QUYẾT ĐỊNH 1656/QĐ-BCT VỀ RÀ SOÁT BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ SẢN PHẨM THéP KHÔNG GỈ NHẬP KHẨU 2016

QUYẾT ĐỊNH 1656/QĐ-BCT VỀ RÀ SOÁT BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ SẢN PHẨM THéP KHÔNG GỈ NHẬP KHẨU 2016

BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 1656/QĐ-BCTHà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016QUYẾT ĐỊNHKẾT QUẢ RÀ SOÁT LẦN THỨ NHẤT VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁNPHÁ GIÁ ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM THÉP KHÔNG GỈ CÁN NGUỘI NHẬPKHẨU[r]

5 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
Sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, từ cơ chế quản lý kinh tế từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc. Cùng với chiến lược kinh tế hội nhập[r]

54 Đọc thêm

PHAP LENH CHONG BAN PHA GIA

PHAP LENH CHONG BAN PHA GIA

10. Cơ quan có thẩm quyền của nớc hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hoá bịyêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá;11. Tổ chức, cá nhân khác mà quyền và lợi ích của họ có liên quan đến quá trìnhđiều tra.Điều 12. Nội dung điều tra để áp dụng biện pháp c[r]

11 Đọc thêm

NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trải qua 25 năm đổi mới và nhất là trong 10 năm trở lại đây, nền thủy sản Việt Nam phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Cùng với sự tăng trưởng trong sản xuất, công nghiệp chế biến thủy sản đã có những bước tiến đáng k[r]

79 Đọc thêm

“PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÀ MAU

“PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÀ MAU

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU..... 2
1.Lý do chọn đề tài 2
2.Khái quát phương pháp tiến hành đề tài 3
2.1 Mục tiêu nghiên cứu 3
2.2. Phạm vi nghiên cứu 4
2.3 Phương pháp nghiên cứu 4
PHẦN NỘI DUNG 5
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH THỦY SẢN 5
1.1.Đặc điểm của sản phẩm thủy sản 5
1.2. Tình hình chung của thủy sản[r]

27 Đọc thêm

LUẬN VĂN LỢI THẾ CẠNH TRANH VÀ 1 SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA VIỆT NAM KHI XUẤT KHẨU SANG HAI THỊ TRƯỜNG MỸ

LUẬN VĂN LỢI THẾ CẠNH TRANH VÀ 1 SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA VIỆT NAM KHI XUẤT KHẨU SANG HAI THỊ TRƯỜNG MỸ

+Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên:Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên bao gồm các yếu tố về khoảng cách, địa điểm,khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, dân số, … Đây là những yếu tố có tác động quan trọngđến lợi thế cạnh tranh của một quốc gia.Lợi thế cạnh tranh của một quốc gia thể hiện một cách trực[r]

134 Đọc thêm

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU ACB

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU ACB

Tìm hiểu hoạt động tài trợ nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu ACB.
II.2.Các hình thức tài trợ nhập khẩu
Hoạt động nhập khẩu đang phải đối mặt với khó khăn đến từ các yếu tố trong nước và thế giới. Sức tiêu thụ hàng hóa trong nước chưa có dấu hiệu cải thiện r[r]

14 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của hàng dệt may xuất khẩu Việt Nam vào thị trường EU

GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CỦA HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay, trên thế giới khối cộng đồng chung Châu Âu ( EU) là một khối liên kết các nước mạnh nhất về kinh tế và trở thành một thị trường nhập khẩu rộng lớn đặc biệt là những mặt hàng tiêu dùng trong đó có sản phẩm dệt may. Việc khai thác hiệu quả thị trường này sẽ tạo[r]

84 Đọc thêm

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới và hiện đang là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam (sau Hoa Kỳ). Hàng năm Nhật Bản nhập khẩu khối lượng hàng hoá trị giá 330 - 440 tỷ USD (năm 2003 trị giá nhập khẩu đạt 381,2 tỷ USD), trong đó nhập từ Việt Nam khoảng từ 2,4 - 3 tỷ USD, chi[r]

196 Đọc thêm

Thúc đẩy họat động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới

THÚC ĐẨY HỌAT ĐỘNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI

1. Tính tất yêu của việc chọn đề tài:
Vốn là một quốc gia có tiềm lực lớn về ngành thủy sản, Việt Nam càng có nhiều cơ hội để phát triển nuôi trồng thủy sản phục vụ cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Đặc biệt, thủy sản đã trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực, mang lại nguồn[r]

68 Đọc thêm

Cùng chủ đề