LESSON PLAN 12 ADVANCE

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "LESSON PLAN 12 ADVANCE":

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ 12

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÝ 12

Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12 Tóm tắt công thức vật lý 12
Xem thêm

26 Đọc thêm

KIEM TRA TOAN 12, HOC KY 2, NAM HOC 2013 - 2014

KIEM TRA TOAN 12, HOC KY 2, NAM HOC 2013 - 2014

kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014 kiem tra Toan 12, hoc ky 2, nam hoc 2013 - 2014
Xem thêm

4 Đọc thêm

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT SINH HỌC LỚP 12 ĐẦY ĐỦ

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT SINH HỌC LỚP 12 ĐẦY ĐỦ

Tổng hợp lý thuyết Sinh học lớp 12 đầy đủTổng hợp lý thuyết Sinh học lớp 12 đầy đủTổng hợp lý thuyết Sinh học lớp 12 đầy đủTổng hợp lý thuyết Sinh học lớp 12 đầy đủTổng hợp lý thuyết Sinh học lớp 12 đầy đủTổng hợp lý thuyết Sinh học lớp 12 đầy đủTổng hợp lý thuyết Sinh học lớp 12 đầy đủTổng hợp lý thuyết Sinh học lớp 12 đầy đủTổng hợp lý thuyết Sinh học lớp 12 đầy đủTổng hợp lý thuyết Sinh học lớp 12 đầy đủTổng hợp lý thuyết Sinh học lớp 12 đầy đủTổng hợp lý thuyết Sinh học lớp 12 đầy đủTổng hợp lý thuyết Sinh học lớp 12 đầy đủTổng hợp lý thuyết Sinh học lớp 12 đầy đủTổng hợp lý thuyết Sinh học lớp 12 đầy đủTổng hợp lý thuyết Sinh học lớp 12 đầy đủTổng hợp lý thuyết Sinh học lớp 12 đầy đủTổng hợp lý thuyết Sinh học lớp 12 đầy đủTổng hợp lý thuyết Sinh học lớp 12 đầy đủ
Xem thêm

40 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 12 CHUẨN

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 12 CHUẨN

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 12 CHUẨNĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 12 CHUẨNĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 12 CHUẨNĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 12 CHUẨNĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 12 CHUẨNĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 12 CHUẨNĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 12 CHUẨNĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 12 CHUẨNĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 12 CHUẨNĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 12 CHUẨNĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 12 CHUẨN

32 Đọc thêm

GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 HKII (20152016)

GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 HKII (20152016)

giáo án giải tích 12 năm học 20152016.
giáo án hình học 12 năm học 20152016
giáo án giải tích 12 hk2 năm học 20152016
giáo án hình học 12 hk2 năm học 20152016
giao an hinh hoc 12
giao an giai tich 12
giao an tu chon toan 12.
giáo án tự chọn toán 12
giáo án tự chọn năm học 20152016.
giáo án tự chọn toán 12 năm học 20152016.
giao an tu chon toan 12.
giáo án tự chọn toán 12

67 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 7

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 7

Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12

10 Đọc thêm

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 12

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12

144 Đọc thêm

Tài liệu ôn tập lịch sử lớp 12

TÀI LIỆU ÔN TẬP LỊCH SỬ LỚP 12

Tài liệu ôn tập lịch sử lớp 12, ôn tập lịch sử lớp 12, lịch sử lớp 12, học tốt lịch sử 12, tài liệu ôn thi đại học lịch sử, tài liệu ôn thi tốt nghiệp sử 12, Tài liệu ôn tập lịch sử lớp 12, ôn tập lịch sử lớp 12, lịch sử lớp 12, học tốt lịch sử 12, tài liệu ôn thi đại học lịch sử, tài liệu ôn thi tốt nghiệp sử 12

118 Đọc thêm

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 có đáp án chi tiết
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 12

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 12

Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12vvĐề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 12

7 Đọc thêm

Grammar (12) JLPTGrammar (12) JLPT

GRAMMAR (12) JLPTGRAMMAR (12) JLPT

Grammar (12) JLPT
Grammar (12) JLPT
Grammar (12) JLPT
Grammar (12) JLPT
Grammar (12) JLPT
Grammar (12) JLPT
Grammar (12) JLPT
Grammar (12) JLPT
Grammar (12) JLPT
Grammar (12) JLPT
Grammar (12) JLPT
Grammar (12) JLPT
Grammar (12) JLPT
Grammar (12) JLPT
Grammar (12) JLPT
Grammar (12) JLPT
Grammar (12) JLPT

185 Đọc thêm

UNIT 12 SPEAKING (ENGLISH 12)

UNIT 12 SPEAKING (ENGLISH 12)

Bài giảng tại hội thi GVDG cấp tỉnh. bao gồm nhiều hình ảnh sinh động, sát với chủ đề bài học, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận và ghi nhớ.

17 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 TOÁN LỚP 12

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 TOÁN LỚP 12

KIỂM TRA CHƯƠNG I – GT 12THỜI GIAN: 60 PHÚTI. PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1: Cho hàm số y = –x3 + 3x2 – 3x + 1, mệnh đề nào sau đây là đúng?A. Hàm số luôn luôn nghịch biến trên ¡B. Hàm số luôn luôn đồng biến trên ¡C. Hàm số đạt cực đại tại x = 1D. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1.141242Câu 2: Trong các khẳng định sau về hàm số y = − x + x − 3 , khẳng định nào là đúng?A. Hàm số có điểm cực tiểu là x = 0B. Hàm số có hai điểm cực đại là x = ± 1C. Cả A và B đều đúng;D. Chỉ có A là đúng.1
Xem thêm

4 Đọc thêm

GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 CƠ BẢN MỚI NHẤT

GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 CƠ BẢN MỚI NHẤT

GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 CƠ BẢN MỚI NHẤT
GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 CƠ BẢN MỚI NHẤT
GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 CƠ BẢN MỚI NHẤTGIÁO ÁN VẬT LÝ 12 CƠ BẢN MỚI NHẤT
GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 CƠ BẢN MỚI NHẤTGIÁO ÁN VẬT LÝ 12 CƠ BẢN MỚI NHẤTGIÁO ÁN VẬT LÝ 12 CƠ BẢN MỚI NHẤTGIÁO ÁN VẬT LÝ 12 CƠ BẢN MỚI NHẤTGIÁO ÁN VẬT LÝ 12 CƠ BẢN MỚI NHẤTGIÁO ÁN VẬT LÝ 12 CƠ BẢN MỚI NHẤT

132 Đọc thêm

SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH 12 PHẦN 16

SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH 12 PHẦN 16

Sách giáo khoa tiếng anh 12 phần 16 Sách giáo khoa tiếng anh 12 phần 16 Sách giáo khoa tiếng anh 12 phần 16 Sách giáo khoa tiếng anh 12 phần 16 Sách giáo khoa tiếng anh 12 phần 16 Sách giáo khoa tiếng anh 12 phần 16 Sách giáo khoa tiếng anh 12 phần 16 Sách giáo khoa tiếng anh 12 phần 16 Sách giáo khoa tiếng anh 12 phần 16 Sách giáo khoa tiếng anh 12 phần 16

13 Đọc thêm

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 12

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 12

Tuyển tập đề thi đáp án thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 Tuyển tập đề thi đáp án thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 Tuyển tập đề thi đáp án thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 Tuyển tập đề thi đáp án thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 Tuyển tập đề thi đáp án thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 Tuyển tập đề thi đáp án thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 Tuyển tập đề thi đáp án thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 Tuyển tập đề thi đáp án thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 Tuyển tập đề thi đáp án thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 Tuyển tập đề thi đáp án thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 Tuyển tập đề thi đáp án thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 Tuyển tập đề thi đáp án thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 Tuyển tập đề thi đáp án thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 Tuyển tập đề thi đáp án thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 Tuyển tập đề thi đáp án thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 Tuyển tập đề thi đáp án thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 Tuyển tập đề thi đáp án thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 Tuyển tập đề thi đáp án thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 Tuyển tập đề thi đáp án thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 Tuyển tập đề thi đáp án thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 Tuyển tập đề thi đáp án thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 Tuyển tập đề thi đáp án thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 Tuyển tập đề thi đáp án thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 Tuyển tập đề thi đáp án thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 Tuyển tập đề thi đáp án thi học sinh giỏi vật lý lớp 12
Xem thêm

222 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ PELLET DILTIAZEM GIẢI PHÓNG KÉO DÀI 12 GIỜ

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ PELLET DILTIAZEM GIẢI PHÓNG KÉO DÀI 12 GIỜ

Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ Nghiên cứu bào chế pellet diltiazem giải phóng kéo dài 12 giờ
Xem thêm

50 Đọc thêm

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM

GIAO AN ngu van 12 da chinh GIAO AN ngu van 12 da chinh GIAO AN ngu van 12 da chinh GIAO AN ngu van 12 da chinh GIAO AN ngu van 12 da chinh GIAO AN ngu van 12 da chinh GIAO AN ngu van 12 da chinh GIAO AN ngu van 12 da chinh GIAO AN ngu van 12 da chinh GIAO AN ngu van 12 da chinh GIAO AN ngu van 12 da chinh

209 Đọc thêm

12 đôi thần kinh sọ

12 ĐÔI THẦN KINH SỌ

12 đôi thần kinh sọ não
12 đôi thần kinh sọ não
12 đôi thần kinh sọ não
12 đôi thần kinh sọ não
12 đôi thần kinh sọ não
12 đôi thần kinh sọ não
12 đôi thần kinh sọ não
12 đôi thần kinh sọ não
12 đôi thần kinh sọ não
12 đôi thần kinh sọ não
12 đôi thần kinh sọ não

40 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP THỰC HÀNH TIN HỌC LỚP 12

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP THỰC HÀNH TIN HỌC LỚP 12

B. Chọn hai bảng và nhấn Delete;C. Chọn tất cả các bảng và nhấn Delete;D. Không thể xóa được;Câu 55: Giả sử trường “DiaChi” có kiểu dữ liệu là Text, Field size là 50. Khẳngđịnh nào sau đây là đúng ?A. Giá trị nhập vào cho trường DiaChi trên 50 ký tựB. Giá trị nhập vào cho trường DiaChi phải là 50 ký tựC. Giá trị nhập vào cho trường DiaChi là 50D. Giá trị nhập vào cho trường DiaChi khống quá 50 ký tựCâu 56: Trong Access, một bản ghi được tạo thành từ dãy:A. Trường;B. Cơ sở dữ liệu;C. Tệp;D. Bản ghi khác;Câu 57: Một học sinh ở lớp 12C1 được chuyển sang lớp 12C2 sau khai giảng mộttháng. Nhưng sang học kì II, xét nguyện vọng cá nhân, nhà trường lại chuyển họcsinh đó trở lại lớp 12C1 để có điều kiện giúp đỡ học sinh khác. Tệp hồ sơ học bạ củalớp 12C1 được cập nhật bao nhiêu lần?A. Phải cập nhật một lầnB. Phải cập nhật ít nhất hai lầnC. Phải cập nhật ba lầnD. Không cập nhật lần nàoCâu 58: Trong MS Access. Dữ liệu của CSDL được lưu trữ ở loại đối tượng:A. QueryB. FormC. TableD. ReportII. MẪU HỎI (QUERIES):Câu 1: Truy vấn có nghĩa là:A. Tìm kiếm và hiển thị dữ liệu;
Xem thêm

28 Đọc thêm