ĐỔI MỚI PP HÓA HỌC 2009 (GDTX)

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐỔI MỚI PP HÓA HỌC 2009 (GDTX)":

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHẦN MỀM ISPRING SUITE THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ELEARNING NHẰM HỖ TRỢ KĨ THUẬT DẠY HỌC ĐẢO NGƯỢC (BÀI AMONIAC VÀ MUỐI AMONI VÀ BÀI AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT) SGK HOÁ HỌC 11 CƠ BẢN

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHẦN MỀM ISPRING SUITE THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ELEARNING NHẰM HỖ TRỢ KĨ THUẬT DẠY HỌC ĐẢO NGƯỢC (BÀI AMONIAC VÀ MUỐI AMONI VÀ BÀI AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT) SGK HOÁ HỌC 11 CƠ BẢN

Đổi mới PPDH bằng CNTT và truyền thông là một chủ đề lớn đượcUNESCO chính thức đưa ra thành chương trình thế kỉ của thế kỉ XXI, dự đoán là sẽcó một sự thay đổi nền giáo dục một cách căn bản vào những năm đầu của thế kỉXXI do ảnh hưởng của CNTT. CNTT và truyền thông đã góp một phần đáng kểtron[r]

95 Đọc thêm

SKKN SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY TIẾT LUYỆN TẬP MÔN HOÁ HỌC LỚP 10 Ở TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA

SKKN SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY TIẾT LUYỆN TẬP MÔN HOÁ HỌC LỚP 10 Ở TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA

I. Lý do chọn đề tài
Hóa học cũng như bất cứ môn học nào khác ở nhà trường đều cung cấp kiến thức khoa học, hình thành thế giới quan khoa học cho HS và đóng góp vai trò quan trọng trong việc phát triển tư duy người học.
Trong quá trình giảng dạy, người thầy luôn phải đặt ra cái đích, đó là giúp HS[r]

32 Đọc thêm

Đề tài Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập Hóa học 11 phần phi kim tiếp cận PISA theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh

ĐỀ TÀI THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC 11 PHẦN PHI KIM TIẾP CẬN PISA THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH

Đề tài Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập Hóa học 11 phần phi kim tiếp cận PISA theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh
Chƣơng 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc thiết kế và sử dụng hệ
thống bài tập tiếp cận PISA trong dạy học phần phi kim hoá học lớp 11.
Đề tài: Thiết kế và sử dụn[r]

169 Đọc thêm

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC: KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN VỚI HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỌC SINH LỚP 11 PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC: KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN VỚI HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỌC SINH LỚP 11 PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI quy định về việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc[r]

27 Đọc thêm

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng trong dạy học hóa học ở trường Trung học phổ thông” (Phần phi kim Hóa học 11 – Nâng cao)

VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG” (PHẦN PHI KIM HÓA HỌC 11 – NÂNG CAO)

2. Mục đích nghiên cứu
Thông qua việc thực hiện Chuẩn kiến thức, kỹ năng môn hóa học bằng cách sử dụng các PPDH tích cực giúp GV đổi mới PPDH hóa học, phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của HS, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học hóa học ở trường THPT.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu[r]

143 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TOÁN NHẬN THỨC CHƯƠNG NITƠ PHOTPHO HÓA HỌC 11 THPT

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TOÁN NHẬN THỨC CHƯƠNG NITƠ PHOTPHO HÓA HỌC 11 THPT

MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài
Chúng ta đang sống ở thế kỉ 21 thế kỉ của tri thức, công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa. Giáo dục với ba chức năng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài đứng trước những cơ hội và thách thức mới đòi hỏi cần phải có sự chuyển biến kịp thời, phù hợp với[r]

24 Đọc thêm

THIẾT KẾ TÀI LIỆU TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN HỌC PHẦN HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG THEO MÔĐUN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CẨM PHẢ

THIẾT KẾ TÀI LIỆU TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN HỌC PHẦN HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG THEO MÔĐUN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CẨM PHẢ

Đảng X.Một trong những vấn đề đổi mới PPDH ở cao đẳng, đại học là nâng cao tính tựhọc, tự nghiên cứu cho sinh viên . Đây là một quá triǹ h được thể hiện trong từng bàigiảng, từng học phần, từng bộ môn và cả trong cả khoá học của sinh viên.Ở trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả, học phần Hoá h[r]

13 Đọc thêm

VẬN DỤNG LÍ THUYẾT KIẾN TẠO TRONG DẠY HỌC MÔN HOÁ HỌC 10 NÂNG CAO NHẰM PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NĂNG LỰC CHO HỌC SINH

VẬN DỤNG LÍ THUYẾT KIẾN TẠO TRONG DẠY HỌC MÔN HOÁ HỌC 10 NÂNG CAO NHẰM PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NĂNG LỰC CHO HỌC SINH

MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Giáo dục Việt Nam đang đổi mới căn bản và toàn diện theo chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 66, nhằm khắc phục những điểm yếu hiện nay và hướng đến sự phát triển bền vững. Sau gần 30 năm mở cửa, cải cách, Việt Nam đã vượt qua đói nghèo và gia nhập các nư[r]

164 Đọc thêm

GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA VIỆC DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 12 – BAN NÂNG CAO Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA VIỆC DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 12 – BAN NÂNG CAO Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG .......................................................................................... 1 DANH MỤC CÁC HÌNH ........................................................................................... 2 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT................................................[r]

167 Đọc thêm

PHỤ LỤC II,III.-TÍCH HỢP LIÊN MÔN SINH 9

PHỤ LỤC II,III.-TÍCH HỢP LIÊN MÔN SINH 9

Phụ lục III

PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN

1. Tên hồ sơ dạy học:
Dạy học chủ đề tích hợp kiến thức các môn học: Hóa học, Địa lí, Vật lí, Giáo dục công dân, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người (Sinh học 9)
2. Mục tiêu dạy học :
Ki[r]

19 Đọc thêm

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC: ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN HIĐROCACBON HÓA HỌC 11 – TRƯỜNG THPT

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC: ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN HIĐROCACBON HÓA HỌC 11 – TRƯỜNG THPT

MỞ ĐẦU
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Việc đổi mới giáo dục trung học dựa trên những đường lối, quan điểm chỉ đạo giáo dục của nhà nước đó là những định hướng quan trọng về chính sách và quan điểm trong việc phát triển và đổi mới giáo dục trung học. Bên cánh đó việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đán[r]

23 Đọc thêm

Sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học hóa học ở trường THCS

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THCS

Đất nước ta đã và đang bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì vậy hơn bao giờ hết nhà trường phải đào tạo ra những con người năng động sáng tạo, tiếp thu kiến thức hiện đại gắn với thực tế sản xuất của đất nước và có khả năng tìm ra giải pháp cho những vấn đề do cuộc sống côn[r]

142 Đọc thêm

Xây dựng và sử dụng hệ thống tư liệu điện tử phần hiđrocacbon, góp phần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực trong dạy học hóa học 11 nâng cao ở THPT

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG TƯ LIỆU ĐIỆN TỬ PHẦN HIĐROCACBON, GÓP PHẦN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC 11 NÂNG CAO Ở THPT

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
Sự bùng nổ công nghệ thông tin tạo làn sóng mới, làm thay đổi cách dạy và học của giáo viên và học sinh. Trên mạng internet đã xuất hiện rất nhiều website viết về học tập như hocmai.vn, onthi.com, onbai.com, ... Cũng có không ít các website về hoá học nhưng học sinh phổ[r]

140 Đọc thêm

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần hiđrocacbon lớp 10 nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trường THPT nước CHDCND Lào

TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC PHẦN HIĐROCACBON LỚP 10 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT NƯỚC CHDCND LÀO

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần hiđrocacbon chương trình hóa học lớp 10 nhằm phát triển năng lực PH GQVĐ cho HS trường THPT nước CHDCND Lào.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để thực hiện mục đích trên, nhiệm[r]

153 Đọc thêm

Nội dung, phương pháp kiểm tra đánh giá một số năng lực của học sinh thông qua dạy học hóa học vô cơ lớp 10 THPT

NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 10 THPT

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu.
Ở nước ta đã có một số công trình nghiên cứu về phát triển năng lực và năng lực sáng tạo của học sinh ở trường trung học phổ thông qua dạy học hóa học, ví dụ luận án tiến sỹ của Trần Thị Thu Huệ: “Phát triển một số năng lực của học sinh THPT thông qua phương pháp và sử[r]

155 Đọc thêm

SKKN SOẠN GIẢNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VỚI SỰ KẾT HỢP VIOLET VÀ POWERPOINT

SKKN SOẠN GIẢNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VỚI SỰ KẾT HỢP VIOLET VÀ POWERPOINT

giảng điện tử là phương pháp dạy học mới cần được ứng dụng để đem lại kếtquả tốt nhất trong việc dạy và học. Đó còn là một cách tiếp cận công nghệ thôngtin phát huy tính tích cực, chủ động, mạnh dạn tiếp thu và sử dụng tin học trongnhà trường của cả giáo viên và học sinh.CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ[r]

37 Đọc thêm

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 11 (NÂNG CAO) TRƯỜNG THPT

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 11 (NÂNG CAO) TRƯỜNG THPT

1. Lý do chọn đề tài
Việc đổi mới giáo dục trung học dựa trên những đường lối, quan điểm chỉ đạo giáo dục của Nhà nước. Đó là những định hướng quan trọng về chính sách và quan điểm trong việc phát triển và đổi mới giáo dục trung học. Việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá cần phù hợp[r]

140 Đọc thêm

Những Nguyên Lý cơ bản của CN MAC LENIN

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CN MAC LENIN

Giáo tình những nguyên lý cơ bản CN Mác Lê Nin. Bao gồm chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật, chủ nghĩa duy vật lịch sử, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa họcThực hiện chương trình đổi mới việc giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các[r]

175 Đọc thêm

TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC 12 NÂNG CAO NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THPT (PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ)

TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC 12 NÂNG CAO NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THPT (PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ)

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
Đã có rất nhiều tác giả nghiên cứu về BTHH và việc sử dụng BTHH trong dạy học hoá học. Ở trong nước có GS.TS. Nguyễn Ngọc Quang nghiên cứu lý luận về bài toán; PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường nghiên cứu về bài tập thực nghiệm định lượng; PGS.TS. Lê Xuân Trọng, PGS.TS. Đào Hữ[r]

134 Đọc thêm

ĐỀ THI HỮU ÍCH DÀNH CHO SINH VIÊN HÓA HỌC

ĐỀ THI HỮU ÍCH DÀNH CHO SINH VIÊN HÓA HỌC

Đề thi hữu ích dành cho sinh viên Hóa học - 1 2009Lời giới thiệu“Kiến thức là kho báu không phải của riêng ai. Vì vậy, bạn đừng ngần ngại khi chia sẻ cho mọingười .”Các bạn thân mến!Ban đầu tớ không định làm cái tổng hợp đề thi này đâu nhưng mà thấy tình trạng thiếu tàiliệu học tập nhấ[r]

7 Đọc thêm