CHUONG 3-HE THONG DIEU KHIEN CO TIEP DIEM.PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Chuong 3-He Thong Dieu Khien CO TIEP DIEM.pdf":

Chuong 3-He Thong Dieu Khien CO TIEP DIEM.pdf

CHUONG 3-HE THONG DIEU KHIEN CO TIEP DIEM.PDF

– Phần phao dây: Mỗi một công tắc có một cặp phao dây làm bằng nhựa dẻo, phao dài cỡ 10 cm và đ − ờng kính 4,5 cm; trong phao đổ n − ớc chiếm từ 1/2 đến 2/3 thể tích của phao. Hai phao này đ − ợc buộc treo vào sợi dây nilon nối với cần truyền động của phần công tắc. Khoảng cách dây nối giữa 2[r]

20 Đọc thêm

HE THONG DIEU KHIEN PHAN TAN 11

HE THONG DIEU KHIEN PHAN TAN 11

z KIẾN TRÚC MỞ – Khả năng tương tác, hợp tác giữa các thành phần của một hệ thống và giữa các hệ thống – Khả năng thay thế, mở rộng hệ thống bởi các sản phẩm do chính bản thân người sử d[r]

38 Đọc thêm

HE THONG DIEU KHIEN PHAN TAN 12

HE THONG DIEU KHIEN PHAN TAN 12

z SÁCH LƯỢC DỰ PHÒNG – Dự phòng lạnh z Thay thế thiết bị offline z Thay thế thiết bị online – Dự phòng nóng z Dự phòng cạnh tranh TRANG 7 C CÁÁCC BIBIỆỆN PHN PHÁÁPP DDỰỰ PHPHÒNÒNG NG NÓÓ[r]

19 Đọc thêm

HE THONG DIEU KHIEN PHAN TAN 10

HE THONG DIEU KHIEN PHAN TAN 10

• M ộ t mô hình giao ti ế p th ố ng nh ấ t.
N ă m ngôn ng ữ đượ c chu ẩ n hóa là li ệ t kê l ệ nh ( IL, Instruction List ), s ơ đồ ti ế p
đ i ể m (LD, Ladder Diagram ), s ơ đồ kh ố i ch ứ c n ă ng (FBD, Function Block Diagram ), v ă n b ả n có c ấ u trúc (ST, Structured Text ) và bi ể[r]

9 Đọc thêm

HE THONG DIEU KHIEN PHAN TAN 1

HE THONG DIEU KHIEN PHAN TAN 1

ƒ Độ tin cậy và tính sẵn sàng của hệ thống TRANG 8 PHÂN BỐ CHƯƠNG TRÌNH ƒ 14 bài giảng ƒ 2 hai buổi thực hành: Lập trình phân tán với mô hình COM/DCOM – Lập trình COM-Server sử dụng Visu[r]

28 Đọc thêm

DIEU KHIEN CONG SUAT TRONG HE THONG THONG TIN THE HE THU 3 UMTS CHƯƠNG 1

DIEU KHIEN CONG SUAT TRONG HE THONG THONG TIN THE HE THU 3 UMTS CHƯƠNG 1

Mục tiêu của chuyển giao là cung cấp sự liên tục của dịch vụ di động khi người sử dụng di chuyển qua vùng biên của các cell trong kiến trúc cell. Để người sử dụng có thể tiếp tục thông tin và băng qua biên của cell thì cần cung cấp tài nguyên vô tuyến mới cho người sử dụng ở cell mới, hay còn gọi[r]

17 Đọc thêm

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN VÀ MÁY TÍNH - CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN VÀ MÁY TÍNH - CHƯƠNG 3


Ch−ơng 3
Các bộ điều khiển số
Quy trình thiết kế các bộ điều khiển số với việc xây dựng mô hình chính xác của quá trình cần đ−ợc điều khiển. Sau đó thuật toán điều khiển đ−ợc phát triển để đạt đ−ợc đáp ứng của đầu ra hệ thống theo mong muốn. Chúng ta có thể sử dụng một số ph−ơng pháp[r]

5 Đọc thêm

DAMH THIET BI DIEU KHIEN DOC

DAMH THIET BI DIEU KHIEN DOC

Russell_ Production Editor _Eric Newman_ Copy Editor _Nancy Rapoport_ Editorial Manager _Mary Beth WakeẺeld_ Vice President & Executive Group Publisher _Richard Swadley_ Vice President a[r]

50 Đọc thêm

BG LY THUYET DIEU KHIEN TU DONG

BG LY THUYET DIEU KHIEN TU DONG


Vi ệ c bi ế n đổ i các tín hi ệ u liên t ụ c, thí d ụ y(t) thành mã máy có th ể chia m ộ t cách quy ướ c ra thành 3 giai đ o ạ n nh ư sau: l ượ ng t ử hoá theo th ờ i gian, l ượ ng t ử hoá theo m ứ c và mã hoá.
L ượ ng t ử hoá theo th ờ i gian: l ượ ng t ử hoá theo[r]

79 Đọc thêm

Hệ Thống Điều Khiển Số - Chương 3 ppsx

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ - CHƯƠNG 3 PPSX

Đối với ĐCKĐB 3 pha, trong hệ tọa độ dq, TỪ THÔNG và MÔMEN QUAY được biểu diễn theo các phần tử của vector dòng stator: Hai phương trình trên được trình bày tựa theo phương trình 2.34c v[r]

10 Đọc thêm

DIEU KHIEN CONG SUAT TRONG HE THONG MC-CDMA_ CHƯƠNG 5

DIEU KHIEN CONG SUAT TRONG HE THONG MC-CDMA_ CHƯƠNG 5


Hình 5.11 Giá trị BER thu được ở 3 phương pháp
5.5 Mô phỏng hệ thống MC-CDMA lựa chọn băng tần thích nghi (1/N )
So sánh BER của 2 phương pháp lựa chọn băng tần thích nghi dựa vào SNR và dựa và công suất. Ở đây ta chỉ dừng lại ở việc mô phỏng hệ thống MC-CDMA lựa chọn một băng tần tốt[r]

10 Đọc thêm

DIEU KHIEN CONG SUAT TRONG HE THONG MC-CDMA CHƯƠNG 3

DIEU KHIEN CONG SUAT TRONG HE THONG MC-CDMA CHƯƠNG 3


Chương 3 HỆ THỐNG MC-CDMA 3.1 Giới thiệu chương
Những nghiên cứu gần đây cho thấy việc kết hợp nguyên lí CDMA và OFDM cho phép chúng ta sử dụng băng thơng rất hiệu quả và vẫn đạt được những ưu điểm của hệ thống CDMA. Việc kết hợp OFDM-CDMA là kỹ thuật rất hữu ích cho hệ thống 4G, hệ t[r]

18 Đọc thêm

DIEU KHIEN CONG SUAT TRONG HE THONG MC-CDMA CHƯƠNG 2

DIEU KHIEN CONG SUAT TRONG HE THONG MC-CDMA CHƯƠNG 2

Trong chương này chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu từng đặc điểm của OFDM: khái niệm, điều chế đa sóng mang, hệ thống OFDM băng cơ sở, kỹ thuật xử lí tín hiệu OFDM, chèn Pilot, tiền tố lặp[r]

13 Đọc thêm

DIEU KHIEN CONG SUAT TRONG HE THONG MC-CDMA CHƯƠNG 1

DIEU KHIEN CONG SUAT TRONG HE THONG MC-CDMA CHƯƠNG 1

1.5.2.1 Chuyển giao mềm và mềm hơn
Chuyển giao mềm và mềm hơn dựa nguyên tắc kết nối “nối trước khi cắt“ .
Chuyển giao mềm hay chuyển giao giữa các cell là chuyển giao được thực hiện giữa
các cell khác nhau, trong đó trạm di động bắt đầu thông tin với một trạm gốc mới mà vẫn chưa cắt thông ti[r]

11 Đọc thêm

đồ án: thiết kế hệ thống điều khiển tự động, chương 3 pps

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CHƯƠNG 3 PPS

Bộ xử lý tín hiệu còn có bộ nhớ hệ thống dùng để ghi các dữ liệu trung gian trong quá trình thực hiện các phép tính, các lệnh của ch−ơng trình và phối hợp giữa chúng; quét các dữ liệu và[r]

13 Đọc thêm