THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO BẢO HIỂM / BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM 2012

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Thực trạng và biện pháp nâng cao bảo hiểm / bảo hiểm thương mại ở Việt Nam 2012 ":

THỰC TRẠNG TRỤC LỢI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG TRỤC LỢI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Ngày 1.1.2009, tại Việt Nam một loại hình bảo hiểm mới đã bắt đầu có hiệu lực nhằm bảo vệ, hỗ trợ những đối tượng lao động thất nghiệp. Đó là bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN ). Sự ra đời của loại hình bảo hiểm này thực sự là một bước tiến lớn trong con đường phát triển của ngành bảo hiểm Việt nam nói r[r]

44 Đọc thêm

Thị trường bảo hiểm thương mại ở Việt Nam và xu hướng phát triển trong thập niên đầu của thế kỷ XXI

THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THẬP NIÊN ĐẦU CỦA THẾ KỶ XXI

Ngày nay, trong xu thế hội nhập quốc tế, không một quốc gia nào có thể tự tách mình ra khỏi cộng đồng quốc tế và khu vực. Những thay đổi về kinh tế tài chính trên thị trường quốc tế đều ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia. Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện công cuộc đổi mới về[r]

61 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

1.Sự cần thiết nghiêncứu đề tài
Bancassurance xuất hiện đầu tiên ở Pháp và Tây Ban Nha vào những năm đầu của thập kỷ thứ VIII, thứ IX, thế kỷ XX. Sau đó phát triển rộng rãi sang các nước châu Á và các nước khác trên thế giới, Bancassurance được thu hút mở rộng bởi những tiện ích đem lại cho khách h[r]

120 Đọc thêm

QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM

QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM

Qua khảo cứu các nguồn tài liệu trong nước tác giả thấy có hai công trìnhnghiên cứu lớn về quản trị quan hệ khách hàng: sách chuyên khảo "Quản trị quanhệ khách hàng" do PGS.TS Trương Đình Chiến làm chủ biên, (2009) và đề tàinghiên cứu khoa học cấp bộ được thực hiện tại Đại học Ngoại thương với đề tà[r]

24 Đọc thêm

Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử tại Công ty Bảo hiểm Hà Nội

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM HÀ NỘI

Bước sang thế kỷ 21, nền khoa học kỹ thuật của loài người đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Khoa học kỹ thuật đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, con người đã có nhiều thành tựu trong chinh phục thiên nhiên. Tuy nhiên, trong sản xuất, và đời sống hàng ngày vẫn có những tai nạn, những sự[r]

81 Đọc thêm

Phân tích công ty bảo hiểm Bảo Việt(BVH)

PHÂN TÍCH CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT(BVH)

I. Giới thiệu về Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt
1. Tổng quan
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt Baoviet Insurance) là công ty thành viên được Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm Bảo Việt đầu tư 100 vốn.
Trải qua chặng đường gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển (từ 15011965 đến nay), Bả[r]

35 Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH KINH DOANH TẠI BẢO MINH QUẢNG NINH

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH KINH DOANH TẠI BẢO MINH QUẢNG NINH

Sau hơn mười năm năm đổi mới từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trưòng có sự quản lý của Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã thu được những thành quả to lớn về mọi mặt, đa dạng hoá các ngành nghề kinh doanh, mở rộng thị trường giao thương và hội nhập với nhiều nước trên thế giơí, tố[r]

102 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM CON NGƯỜI PHI NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY PVI ĐÔNG ĐÔ

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM CON NGƯỜI PHI NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY PVI ĐÔNG ĐÔ

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi con người, vì vậy việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe là nhu cầu và cũng là đòi hỏi thiết yếu mà cộng đồng và mỗi cá nhân quan tâm. Tuy nhiên, trong cuộc sống chúng ta khó tránh khỏi những lúc ốm đau, bệnh tật do tác động của tuổi tác cũng như môi trường sống… Bảo[r]

63 Đọc thêm

THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI CHI NHANH AAA THANH HÓA

THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI CHI NHANH AAA THANH HÓA

Kết cấu luận văn gồm 3 phần chính:
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM THIỆT HẠI VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI.
Chương 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM THIỆT HẠI VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI CHI NHÁNH AAA THANH HÓA
Chương 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM THIỆT HẠ[r]

72 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ THỰC TIỄN KINH DOANH SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ NHÓM

TÌM HIỂU VỀ SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ THỰC TIỄN KINH DOANH SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ NHÓM

Tìm hiểu về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nhóm và thực tiễn kinh doanh sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nhóm

Hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế tất yếu khách quan của quá trình phát triển của thế giới. Để không bị gạt khỏi lề xu hướng ấy các quốc gia đều phải nỗ lực tập trung vào cải các kinh tế, đổi m[r]

22 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp quản lý chi trả chế độ hưu trí ở cơ quan BHXH VN giai đoạn 20022007

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHI TRẢ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ Ở CƠ QUAN BHXH VN GIAI ĐOẠN 20022007

Bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn của mỗi Quốc gia, mang trong nó bản chất nhân văn sâu sắc, vì cuộc sống an lành hạnh phúc của mọi người lao động. Chính sách bảo hiểm xã hội thể hiện trình độ văn minh, tiềm lực và sức mạnh kinh tế, khả năng tổ chức và quản lý của mỗi Quốc gia. Việc tổ chức và[r]

91 Đọc thêm

VẬN DỤNG MARKETING NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CỦA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM

VẬN DỤNG MARKETING NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CỦA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM

2. Tinh hình nghiêncứuTừ trước đến nay đã có một số bài viết đề cập đến Marketing trong lĩnh vựcbào hiếm, nhưng chưa có bài viết nào đi sâu nghiên cứu Marketina bảo hiên! phinhân thọ mang tính toàn diện và cũng như chưa đưa ra các giải pháp nhăm nâng caovà hoàn thiện hoạt động Marketing nhằm nâng[r]

10 Đọc thêm

TIỂU LUẬN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM THUỘC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC

TIỂU LUẬN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM THUỘC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC

hàng” và “các sản phẩm bảo hiểm phải được thiết kế riêng cho việc phân phối qua các kênhbancassurance”. Một số chuyên gia của Munich Re như Violaris, Syprus (2001) thì đơn giảncho rằng “bancassurance là phân phối các dịch vụ và sản phẩm ngân hàng và bảo hiểm quamột kênh phân phối tới c[r]

180 Đọc thêm

QUY TRÌNH xây DỰNG CHIẾN lược của CÔNG TY cổ PHẦN bảo HIỂM AAA

QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA

Thị trường bảo hiểm Việt Nam đang trở nên sôi động với sự tham gia của ngày càng nhiều các doanh nghiệp bảo hiểm. Đó vừa là “sân chơi” của những “đại gia” trên thị trường vừa là “sân chơi” của những doanh nghiệp trẻ mới bước chân vào thị trường. Tại đó, mỗi doanh nghiệp tự khẳng định và chiếm lĩnh t[r]

50 Đọc thêm

Trách nhiệm của DNBH nhằm đảm bảo khả năng thanh toán số tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm, người thụ hưởng

TRÁCH NHIỆM CỦA DNBH NHẰM ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG THANH TOÁN SỐ TIỀN BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM, NGƯỜI THỤ HƯỞNG

Mở đầu
Bảo hiểm là một lĩnh vực rất quan trọng đối với các quốc gia nói chung và với Việt Nam nói riêng. Không chỉ là một biện pháp di chuyển rủi ro, bảo hiểm ngày nay đã trở thành một trong những kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế.
Thực tế hoạt động kinh doanh bảo hiểm thời gian qua đã cho[r]

7 Đọc thêm

Hệ thống phân phối sản phẩm ở Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Nội Thực trạng và giải pháp

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Ở CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ HÀ NỘI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Ở mỗi quốc gia trong mọi thời kỳ con người luôn được coi là lực lượng sản xuất chủ yếu, là nhân tố quyết định sự phát triển kinh tế xã hội. Song trong lao động sản xuất cũng như trong cuộc sống hằng ngày những rủi ro như tai nạn, ốm đau, bệnh tật mất việc làm già yếu vv...vẫn luôn tồn tại. Để khắc p[r]

87 Đọc thêm

Bàn về nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu tại Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam

BÀN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM THÂN TÀU TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM

Từ giữa thế kỷ XVII, khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đang gặt hái những thành tựu ban đầu, “con sư tử” Anh Quốc diễu võ dương oai không chỉ bằng các đội quân lê dương mà còn bằng các đội thương thuyền đầy ắp hàng hoá đến các nơi có thể đến trên thế giới. Vào thời gian ấy, ở phố Lom-ba Lo[r]

101 Đọc thêm

PPT: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KINH DOANH BẢO HIỂM TỪ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

PPT: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KINH DOANH BẢO HIỂM TỪ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

công bằng xã hội và hoạt động kinh doanh. Đây cũng là yêu cầu, định hướng và tất yếu của sự phát triển trong bối cảnh hiện nay.Trong việc sử dụng các công cụ quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm nói riêng và hoạt động kinh doanh của các nghành kinh tếnói chung các chủ trương biện pháp

22 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VÀ NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ HÀ NỘI

TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VÀ NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ HÀ NỘI

Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày càng nâng cao thì nhu cầu an toàn đối với các tổ chức và cá nhân trong xã hội ngày càng được coi trọng. Con người luôn luôn tìm mọi cách để bảo vệ mình và tài sản trước những biến cố, rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống.
Bởi vậy, bả[r]

30 Đọc thêm

Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế đến thị trường bảo hiểm Việt Nam.

ẢNH HƯỞNG CỦA KHỦNG HOẢNG KINH TẾ ĐẾN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM.

... đến thị trường bảo hiểm Việt Nam nói riêng Sau số liệu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế tác động đến thị trường bảo hiểm Việt Nam Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam trước khủng hoảng kinh tế năm... thương mại, dịch vụ tài có bảo hiểm Điều cho thấy, thị trường bảo hiểm Việt Nam thực hội nhập với[r]

9 Đọc thêm