GIẢI BÀI TẬP HẠNG CỦA MA TRẬN.PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giải bài tập hạng của ma trận.pdf":

Hệ thống bài tập hạng ma trận (giải chi tiết) Toán A3C3

HỆ THỐNG BÀI TẬP HẠNG MA TRẬN (GIẢI CHI TIẾT) TOÁN A3C3

Định nghĩa: Cho A là ma trận cấp mxn khác không. Hạng của ma trận A là số tự nhiên r, thỏa mãn các điều kiện sau:
 Tồn tại ít nhất một định thức con cấp r của ma trận A khác 0.
 Mọi định thức con cấp lớn hơn r (nếu có) của ma trận A đều bằng 0.
Nói cách khác hạng của ma trận chính là cấp cao nhấ[r]

19 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH (NGUYỄN HỮU HIỆP) ĐHBK

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH (NGUYỄN HỮU HIỆP) ĐHBK

√2 + 6ibiết ( 3 + 2i)z += 3iz + (3 + i)(2 − i)1+iCâu 5) Giải phương trình z 4 − 4z 3 + 17z 2 − 16z + 52 = 0 biết phương trình có một nghiệm z1 = 2 + 3iCâu 6) Đưa về dạng lượng giác(a) z = sin ϕ + 2i sin2T.S.Đặng Văn Vinhϕ2(b) w = cos ϕ + i(1 + sin ϕ)Trang 10Chương 1Ma trậnNội dung• Định nghĩa[r]

79 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH CHƯƠNG 2

PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH CHƯƠNG 2

112Xét   k1u1  k 2 u 2    k1 ( , ,1,0)  k 2 ( , ,0,1)  (0,0,0,0)  ( k1  k 2 , k1  k 2 , k1 , k 2 )5 55 55555 k1  k 2  0 . Vậy U độc lập tuyến tính nên là cơ sở của S . dimS  2Ví dụ 6 Cho S  (x, y,z)  R 3 | 2x  y  z  0, x  y  0 . Tìm cơ sở và số chiều của S2x  y  z  0x [r]

10 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐẠI SÔ TUYẾN TÍNH

BÀI GIẢNG ĐẠI SÔ TUYẾN TÍNH

= − 75= 97= 67=08 / 10Phương pháp khử (C. F. Gauss)Ví dụ: Giải và biện luận hệ phương trình mx1 + x2 + x3 = 1x1 + mx2 + x3 = mx1 + x2 + mx3 = m2Ts. Lê Xuân Trường (Khoa Toán Thống Kê)HẠNG CỦA MA TRẬN9 / 10Qui tắc CramerHệ phương trình AX = B là hệ Cramer nếu A là ma trận

10 Đọc thêm

LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI

LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI

1. Hai quy tắc biến đổi phương trình 1. Hai quy tắc biến đổi phương trình a) Quy tắc chuyển vế Trong một phương trình ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó. b) Quy tắc nhân với một số Trong một phương trình, ta có thể nhân cả hai vế với cùng một số khác 0 2. Giả[r]

1 Đọc thêm

BÀI 66 TRANG 29 SGK TOÁN 8 TẬP 1

BÀI 66 TRANG 29 SGK TOÁN 8 TẬP 1

Ai đúng, ai sai ? 66. Ai đúng, ai sai ? Khi giải bài tập: “Xét xem đa thức A = 5x4 – 4x3 + 6x2y có chia hết cho đơn thức B = 2x2 hay không”, Hà trả lời: “A không chia hết cho B vì 5 không chia hết cho 2”, Quang trả lời: “A chia hết cho B vì mọi hạng tử của A đều chia hết cho B”. Cho biết ý kiến c[r]

1 Đọc thêm

KHẢO SÁT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA MỐC KHỐNG CHẾ CƠ SỞ TRONG QUAN TRẮC LÚN CÔNG TRÌNH

KHẢO SÁT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA MỐC KHỐNG CHẾ CƠ SỞ TRONG QUAN TRẮC LÚN CÔNG TRÌNH

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH 2
1.1.KHÁI NIỆM VỀ CHUYỂN DỊCH BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH 2
1.1.1. Chuyển dịch công trình 2
1.1.2. Biến dạng công trình 2
Hình 1.1. Thí nghiệm biến dạng 2
1.1.3. Nguyên nhân gây ra chuyển dịch biến dạng công trình 3
a. Nhóm nguy[r]

57 Đọc thêm

Ma trận bài tập ma trận

MA TRẬN BÀI TẬP MA TRẬN

Cho định thức . Tất cả các giá trị của m để là
Chọn một câu trả lời B)

Cho A, B là các ma trận vuông cùng cấp n và k là một số thực. Đẳng thức nào sau đây là sai ?
Chọn một câu trả lời B)
Ma trận bài tập ma trận cho sinh viên năm nhất năm 2
Tài liệu dành cho kiểm tra kỳ 1 kỳ 2

56 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ MÔN TOÁN 8

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ MÔN TOÁN 8

CH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
MÔN TOÁN 8
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Qua quá trình giảng dạy môn toán học,tôi nhận thấy một số điểm đáng chú ý như sau:
• Một số HS có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chỉ chú trọng đến các công việc gia đình, còn việc học thì lơ là không quan tâm lắm.
• Ý thức học tập của một số[r]

19 Đọc thêm

CÁC BÀI TẬP VỀ ĐỊNH THỨC VÀ LỜI GIẢI

CÁC BÀI TẬP VỀ ĐỊNH THỨC VÀ LỜI GIẢI

Khái niệm và tính chất của định thức. Các cách tính định thức. Ứng dụng của định thức trong giải hệ phương trình và tìm ma trận nghịch đảo. Kiểm tra một tập hợp cùng với các phép toán cộng và nhân đã cho có phải là một không gian con hay không? Bốn không gian con chủ yếu của một ma trận.

10 Đọc thêm

LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP.

LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP.

Phương pháp: Ta tìm hướng giải bằng cách đọc kỹ A. Kiến thức cơ bản: 1. Phương pháp: Ta tìm hướng giải bằng cách đọc kỹ đề bài và rút ra nhận xét để vận dụng các phương pháp đã biết: đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm nhiều hạng tử và phối hợp chúng để phân tích đa thức thành nhân tử. 2[r]

1 Đọc thêm

BÀI 41 TRANG 43 SGK TOÁN 7 - TẬP 2

BÀI 41 TRANG 43 SGK TOÁN 7 - TẬP 2

Viết một đa thức một biến có hai hạng tử mà hệ số cao nhất là 5, hệ số tự do là -1. Bài 41. Viết một đa thức một biến có hai hạng tử mà hệ số cao nhất là 5, hệ số tự do là -1. Hướng dẫn giải: Học sinh tự làm: Ví dụ về đa thức một biến có hai hạng tử mà hệ số cao nhất là 5, hệ số tự do là -1. Đa t[r]

1 Đọc thêm

BÀI 1 TRANG 92 SGK TOÁN 11

BÀI 1 TRANG 92 SGK TOÁN 11

Bài 1. Viết năm số hạng đầu của các dãy số có số hạng tổng quát Bài 1. Viết năm số hạng đầu của các dãy số có số hạng tổng quát un cho bởi công thức: a) un = ;                                  b) un =  c) un = ;                                d) un =  Hướng dẫn giải: a) Năm số hạng đầu của dãy số[r]

1 Đọc thêm

BÀI 10 TRANG 12 SGK TOÁN 8 TẬP 2

BÀI 10 TRANG 12 SGK TOÁN 8 TẬP 2

Bài 10.Tìm chỗ sai và sửa lại các bài giải sau cho đúng: Bài 10.Tìm chỗ sai và sửa lại các bài giải sau cho đúng: a) 3x - 6 + x = 9 - x                        b) 2t - 3 + 5t = 4t + 12 <=> 3x + x - x = 9 - 6                        <=> 2t + 5t - 4t = 12 -3 <=> 3x = 3              [r]

1 Đọc thêm

TỔNG QUAN CÁC HÀM TRONG EXCEL

TỔNG QUAN CÁC HÀM TRONG EXCEL

TỔNG QUAN CÁC HÀM TRONG EXCELI. Giới thiệuTài liệu này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng các hàm Excel đểgiải một bài toán từ đơn giản đến phức tạp như ma trận,thống kê,... một cách dễ dàng và nhanh chóng.Những hàm mà bạn tiếp xúc trong Excel cũng là nhữnghàm số mà bạn thường xuyên gặp trong các ứng d[r]

35 Đọc thêm

GIẢI BÀI TẬP TRANG 24, 25 SGK TOÁN LỚP 8 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

GIẢI BÀI TẬP TRANG 24, 25 SGK TOÁN LỚP 8 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

Giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán lớp 8: Phân tích đa thức thànhnhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương phápA. Kiến thức cơ bản1. Phương pháp: Ta tìm hướng giải bằng cách đọc kỹ đề bài và rút ra nhận xét để vậndụng các phương pháp đã biết: đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức[r]

6 Đọc thêm

ĐẠI SỐ 7 BIỂU THỨC ĐẠI SỐ CONG TRU DA THUC MOT BIEN

ĐẠI SỐ 7 BIỂU THỨC ĐẠI SỐ CONG TRU DA THUC MOT BIEN

Trường THCS Nhơn MỹNăm học 2013 – 2014Tuần 31Ngày soạn 01. 04. 2014Tiết 63§ CỘNG VÀ TRỪ ĐA THỨC MỘTBIẾNI. MỤC TIÊU1) Kiến thức: Biết cộng và trừ đa thức một biến theo hai cách:theo hàng ngang và theo cột dọc sau khi đã sắp xếp đa thức theoluỹ thừa giảm dần của biến hay luỹ thừa tăng dần của biến.2)[r]

3 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN HỌC SINH CÁCH HỌC VÀ LÀM BÀI THI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12

HƯỚNG DẪN HỌC SINH CÁCH HỌC VÀ LÀM BÀI THI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12

I. MỞ ĐẦU1.1. Lí do chọn đề tàiTrong giai đoạn hiện nay, ngành giáo dục đang đổi mới căn bản và toàndiện về phương pháp dạy và học. Đã có rất nhiều các buổi tập huấn dành chogiáo viên trung học phổ thông nhằm tiếp cận các phương pháp đổi mới tronggiảng dạy và kiểm tra đánh giá. Mỗi giáo viên sau khi[r]

21 Đọc thêm

TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ TOÁN CAO CẤP

TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ TOÁN CAO CẤP

ĐỀ BÀICâu 1A Xét bài toán: Cho hai ma trận A = và B = (m là tham số thực). Tìm điều kiện của m để AB khả nghịch. Một sinh viên giải bài toán này theo các bước dưới đây.Bước 1: Tính detA = 17m – 192 và detB = 5m + 82.Bước 2: Suy ra det(AB) = (17m – 192)(5m + 82).Bước 3: Kết luận AB khả nghịch[r]

10 Đọc thêm

Giải bài tập đại số tuyến tính Nguyễn Hữu Việt Hưng

GIẢI BÀI TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH NGUYỄN HỮU VIỆT HƯNG

Giải bài tập đại số tuyến tính Nguyễn Hữu Việt Hưng
Chứng minh công thức De Morgan dạng tổng quát
Chứng minh các mệnh đề tập hợp
Bài tập chương Không gian véc tơ
Bài tập chương Ma trận và ánh xạ tuyến tính
Bài tập chương Định thức và Hệ phương trình ĐSTT

34 Đọc thêm

Cùng chủ đề