CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA THÂN CÂY MỘT LÁ MẦM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Cấu tạo giải phẫu của thân cây một lá mầm":

BÀI 42. LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM

BÀI 42. LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM

TIẾT 53- BÀI 42: LỚP MỘT LÁ MẦM VÀ LỚP HAI LÁ MẦM1. Cây hai lá mầm và cây một lá mầmCây hai lá mầm(dạng thân)TIẾT 53- BÀI 42: LỚP MỘT LÁ MẦM VÀ LỚP HAI LÁ MẦM1. Cây hai lá mầm và cây một lá mầmCây một lá mầm(dạng thân)TIẾT 53- BÀI 42: LỚP MỘT LÁ MẦM VÀ LỚP HAI LÁ MẦM1. Cây hai lá mầm và cây một lá mầmCây hai lá mầm(số cánh hoa)TIẾT 53- BÀI 42: LỚP MỘT LÁ MẦM VÀ LỚP HAI LÁ MẦM1. Cây hai lá mầm và cây một lá mầmCây một lá mầm(số cánh hoa)ThaøilaøiHueä taâyHoa lyRẻ quạtTIẾT 53- BÀI 42: LỚP MỘT LÁ MẦM VÀ LỚP HAI LÁ MẦM
Xem thêm

25 Đọc thêm

BÀI 42. LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM

BÀI 42. LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM

mầm:a.Cây đào, cây nhãn,cây hành, cây xoài, cây camb.Cây xoài, cây bưởi, cây tỏi tây, cây camc. Cây cam, cây lạc, cây mít, cây xoài ,cây bưởic. Cây cam, cây lạc, cây mít, cây xoài, cây bưởid.Cây ngô, cây lạc, cây táo, cây kê, cây xoài3.Cây hai lá mầm có đặc điểm:a.Rễ chùm, gân hình mạng, hoa 5 cánh, thân đa dạngb.Rễ cọc, gân song song, hoa 6 cánh, thân đa dạngc.Rễ cọc, gân hình mạng, hoa 5 cánh,thân đa dạngc.Rễ cọc,cọc, gângânhìnhhìnhmạng,mạng,hoacánh,thânthânđađadạngdạngd.Rễhoa 65 cánh,4.Cây một lá mầm có đặc điểm:a.Rễ chùm,gân hình mạng,hoa 6 cánh, thân cỏ và thâncộtb.Rễ cọc, gân song song và hình cung, hoa 6 cánh,
Xem thêm

23 Đọc thêm

LỚP 1 LÁ MẦM VÀ LỚP HAI LÁ MẦM BÀI HỘI GIẢNG SINH 6 CẤP TỈNH

LỚP 1 LÁ MẦM VÀ LỚP HAI LÁ MẦM BÀI HỘI GIẢNG SINH 6 CẤP TỈNH

Giáo Viên: Lương Thị Thúy QuyênKIỂM TRA BÀI CŨTrình bày đặc điểm củathực vật hạt kín?GIỚI THIỆU BÀIThực vật hạt kín gồm hailớp: Lớp Hai lá mầm và lớpMột lá mầm.TIẾT 52- BÀI 42: LỚP HAI LÁ MẦMVÀ LỚP MỘT LÁ MẦM1. Cây Hai lá mầm và câyMột lá mầmTIẾT 52- BÀI 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM1. Cây Hai lá mầm và cây Một lá mầmNêu những kiểu rễ, kiểu gân lá, kiểuhạt của phôi có ở các cây hạt kín?-Kiểu rễ: rễ cọc, rễ chùm-Kiểu gân lá: hình mạng, song song,hình cung
Xem thêm

22 Đọc thêm

Hệ Hô Hấp Chăn Nuôi Thú Y

HỆ HÔ HẤP CHĂN NUÔI THÚ Y

hệ hô hấp có vai trò gì
hệ hô hấp của thỏ
hệ hô hấp của ếch
hệ hô hấp gồm
hệ hô hấp tiếng anh
hệ hô hấp của thằn lằn
hệ hô hấp của gà
hệ hô hấp ở gia súc
hệ hô hấp ở người
hệ hô hấp gồm những cơ quan nào
hệ hô hấp là gì
hệ hô hấp và bệnh thường gặp
hệ hô hấp tiếng anh là gì
quan hệ hô hấp và quang hợp
hệ hô hấp trên và dưới
atlas giải phẫu hệ hô hấp
giáo án hệ hô hấp
siêu âm hệ hô hấp
hệ hô hấp bao gồm
hệ hô hấp của bò sát
hệ hô hấp tế bào
hệ hô hấp của rùa biển
hô hấp bằng hệ thống ống khí
hô hấp bằng hệ thống ống khí ở côn trùng
bệnh hệ hô hấp
hệ hô hấp của thằn lằn bóng đuôi dài
bài giảng hệ hô hấp
hệ hô hấp của người
hệ hô hấp của cá
hệ hô hấp của cá chép
hệ hô hấp của ếch đồng
hệ hô hấp của lớp lưỡng cư
chương 4 hệ hô hấp
hệ hô hấp dưới
tác dụng của hệ hô hấp
hệ hô hấp được chia làm mấy phần
hệ hô hấp của giun đất
đặc điểm hệ hô hấp ở trẻ em
đặc điểm hệ hô hấp trẻ em
sơ đồ hệ hô hấp
sơ đồ hệ hô hấp ở người
đại cương hệ hô hấp
đặc điểm hệ hô hấp
hệ thống đường hô hấp
hệ hô hấp trẻ em
hệ hô hấp in english
hệ hô hấp của trẻ em
hệ hô hấp ở trẻ em
cấu tạo hệ hô hấp trẻ em
sinh lý hệ hô hấp trẻ em
cấu tạo hệ hô hấp của trẻ em
cấu tạo hệ hô hấp ở trẻ em
giải phẫu hệ hô hấp ở trẻ em
hệ hô hấp gia cầm
hệ hô hấp gồm những bộ phận nào
hệ hô hấp gia súc
hệ hô hấp của gia súc
hệ hô hấp sinh học 8
hệ hô hấp sinh học lớp 8
hình ảnh hệ hô hấp
bệnh học hệ hô hấp
mô hình hệ hô hấp
mô học hệ hô hấp
tiến hóa hệ hô hấp
hầu trong hệ hô hấp
vệ sinh hệ hô hấp sinh học 8
câu hỏi hệ hô hấp
hệ hô hấp sinh 8
hệ hô hấp lop 8
hệ hô hấp khỏe mạnh
khám hệ hô hấp
để có một hệ hô hấp khỏe mạnh
biện pháp để có hệ hô hấp khỏe mạnh
khái niệm hệ hô hấp
khám bệnh hệ hô hấp
kháng sinh hệ hô hấp
khám lâm sàng hệ hô hấp
làm thế nào để có hệ hô hấp khỏe mạnh
phương pháp khám hệ hô hấp
hệ hô hấp lưỡng cư
hệ số hô hấp là gì
hệ hô hấp của lớp thú
hệ hô hấp của lưỡng cư
hệ hô hấp của lớp bò sát
hệ hô hấp của lớp cá
hệ hô hấp ở lớp thú
sinh lý hệ hô hấp
bệnh lý hệ hô hấp
sinh lý hệ hô hấp ở người
hệ hô hấp của mực
hệ hô hấp của trẻ sinh mổ
mối quan hệ hô hấp và quang hợp
mô phôi hệ hô hấp
mô tả hệ hô hấp
quan hệ giữa hô hấp và môi trường
quan hệ của hô hấp với môi trường
hệ hô hấp người
hệ hô hấp có những cơ quan nào
giải phẩu hệ hô hấp người
cấu tạo hệ hô hấp người
so sánh hệ hô hấp người và thỏ
hệ hô hấp của thai nhi
video hệ hô hấp ở người
hệ thống hô hấp của người
hệ hô hấp ở người gồm những cơ quan nào
hệ hô hấp ở cá
hệ hô hấp ở gà
hệ hô hấp ở trẻ
hệ hô hấp ở thú
hệ hô hấp ở thỏ
hệ hô hấp ở thực vật
powerpoint hệ hô hấp
giải phẫu hệ hô hấp
giải phẫu hệ hô hấp ở người
phôi thai học hệ hô hấp
video giải phẫu hệ hô hấp
trong hệ hô hấp cơ quan nào quan trọng nhất
hô hấp qua hệ thống ống khí
cơ quan hệ hô hấp
quan hệ giữa hô hấp và quang hợp
hệ số hô hấp rq
hệ hô hấp của rắn
hệ hô hấp của rùa
rối loạn hệ hô hấp
cách rèn luyện hệ hô hấp
hệ hô hấp trẻ sơ sinh
hệ hô hấp cá sụn
hệ hô hấp của trẻ sơ sinh
hệ hô hấp của tôm sông
hệ hô hấp trên
hệ hô hấp và hệ tuần hoàn ở thằn lằn có khác gì với ếch
hệ hô hấp cá xương
hệ hô hấp của cá xương
hệ hô hấp youtube
ý nghĩa của hệ hô hấp
ý nghĩa hệ số hô hấp
vệ sinh hệ hô hấp sinh 8
vệ sinh hệ hô hấp lớp 8
sinh 8 vệ sinh hệ hô hấp
Xem thêm

37 Đọc thêm

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY SỐ 2

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY SỐ 2

I. Mục tiêu
1. Kiến thức
Trình bày được khái niệm về sinh trưởng
Phân tích được ý nghĩa của các loại mô phân sinh đối với thực vật một lá mầm và thực vật hai lá mầm
Phân biệt được sinh trưởng thứ cấp và sinh trưởng thứ cấp
Giải thích được sự hình thành vòng năm
Trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng ở thực vật
2. Kỹ năng
Kỹ năng trình bày ý kiến trước tập thể lớp
Kỹ năng phân tích
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng làm việc cá nhân
Xem thêm

13 Đọc thêm

BỘ ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC 6

BỘ ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC 6

Bộ đề kiểm tra môn sinh học lớp 6 bao gồm: đề kiểm tra 1 tiết và đề kiểm tra học kì I, II. Có ma trận đề và đáp án.
I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Khoanh tròn vào phương án đúng hoặc đúng nhất
1. Trong các nhóm quả sau, nhóm nào gồm toàn quả khô?
A. Quả cà chua, ớt, quả thìa là, chanh
B. Quả lạc, quả dừa, đu đủ, quả táo ta
C. Quả đậu bắp, quả đậu xanh, quả cải, quả đậu Hà Lan.
D. Quả bồ kết, quả đậu đen, quả chuối, quả nho.
2. Sự phát tán là gì?
A. Hiện tượng quả và hạt có thể bay đi xa nhờ gió
B. Hiện tượng quả và hạt được mang đi xa nhờ động vật
C. Hiện tượng quả và hạt được chuyển đi xa chỗ nó sống
D. Hiện tượng quả và hạt có thể tự vung vãi nhiều nơi.
3. Muốn cho hạt nảy mầm tốt cần
A. chất lượng hạt tốt, có đủ nước, không khí và nhiệt độ thích hợp
B. chất lượng hạt tốt, đất tơi xốp
C. Chất lượng hạt tốt, có đủ nước
D. chất lượng hạt tốt, có đủ ánh sang
4. Hạt đỗ tương gồm các bộ phận
A. vỏ hạt, 2 lá mầm, rễ mầm, thân mầm, chồi mầm
B. vỏ hạt, lá mầm, rễ mầm, thân mầm, chồi mầm và phôi nhũ
C. vỏ hạt, 1 lá mầm, rễ mầm, thân mầm, chồi mầm
D. vỏ hạt, rễ mầm, thân mầm, chồi mầm và phôi nhũ
5. Đặc điểm chung của Tảo là
A. Cơ thể có cấu tạo đơn giản, gồm một hoặc nhiều tế bào, màu sắc khác nhau và luôn có chất diệp lục.
B. Có rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt
C. Sống ở nước
D. Có rễ, thân, lá, chưa có mạch dẫn
Xem thêm

12 Đọc thêm

BÀI GIẢNG THỰC VẬT HỌC

BÀI GIẢNG THỰC VẬT HỌC

bài giảng thực vật học lưu hành trường học viện nông nghiệp việt nam cho ta về HỌC PHẦN I: HÌNH THÁI GIẢI PHẪU THỰC VẬT
CHƯƠNG IICƠ QUAN DINH DƯỠNG
CHƯƠNG III
SINH SẢN Ở THỰC VẬT VÀ SỰ XEN KẼ THẾ HỆ
HỌC PHẦN II. PHÂN LOẠI THỰC VẬT
CHƯƠNG 4
PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI THỰC VẬT
ĐƠN VỊ PHÂN LOẠI VÀ CÁCH GỌI TÊN
CHƯƠNG 5
SƠ BỘ PHÂN LOẠI GIỚI THỰC VẬT
CHƯƠNG VI
PHÂN LOẠI LỚP THỰC VẬT HAI LÁ MẦM
CHƯƠNG 7
PHÂN LOẠI LỚP THỰC VẬT MỘT LÁ MẦM

90 Đọc thêm

SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT BẬC CAO (PHÁT SINH PHÔI)

SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT BẬC CAO (PHÁT SINH PHÔI)

Về sau, phôi phân hoá [Trong một số họ(họ Cu chó, họ Hoa không lá, họ Lệdương, họ Lan, họ Hydnoraceae) phôichỉ có một số ít tế bào và không phânhoá. Đặc tính này có liên quan vớiphương pháp sống đặc thù ở giai đoạntrưởng thành (thực vật hoại sinh, kí sinhhay cộng sinh)] có dạng hình cầu, rồi trởthành dạng hình tim. Mô phân sinh rễmầm, mầm của điểm sinh dưỡng củathân mầm và giữa hai điểm sinh dưỡngnày, trụ dưới hai lá mầm của cây mầmsau này hình thành. Hai u hai lá mầmxuất hiện. Tiếp theo, phôi được phân hoálớn lên nhanh hơn dây treo; tất cả các cơquan mầm trước đây trải qua sự tăngtrưởng mà nó dẫn đến cấu tạo cây mầm.Noãn của loài Capsella là noãn cong,phôi uốn cong lại. Kết quả là cây mầmcong (H49).Dây treo mà vai trò của nó chỉ tạm thời,đẩy phôi vào sâu trong phôi tâm và phôinhũ. Nó lấy các chất dinh dưỡng để vậnchuyển vào phôi.+ Phôi - phôi nhũ (Cần lưu ý, một tronghai giao tử đực của họ Lan bị thoái hoá.
Xem thêm

7 Đọc thêm

GIẢI PHẪU SINH LÝ HỆ TUẦN TUẦN HOÀN ĐH Y DƯỢC TP HCM

GIẢI PHẪU SINH LÝ HỆ TUẦN TUẦN HOÀN ĐH Y DƯỢC TP HCM

4Đặc điểm cấu tạo giải phẫu và mô họcVị trí, hình thể ngoài• Hình tháp 3 mặt, một đáy và một đỉnh• Khối cơ đặc biệt, rỗng bên trong5Đặc điểm cấu tạo giải phẫu và mô họcHình thể trong của tim6Đặc điểm cấu tạo giải phẫu và mô họcĐộng mạchTĩnh mạch chủ trênHình thể trong của timĐộng mạch phổiTĩnh mạch phổiTâm nhĩ phảiTâm nhĩ tráiValve

33 Đọc thêm

CHUYEN DE GIAI PHAU GIUN DAT THUTHAO

CHUYEN DE GIAI PHAU GIUN DAT THUTHAO

Như vậy, bước vào lớp 7 học sinh sẽ được nghiên cứu về thế giới động vật từ cấu tạo đơn giản cho đến cấu tạo phức tạp. Để giúp cho học sinh lãnh hội kiến thức được đầy đủ, chuẩn xác thì các bài thực hành đóng vai trò rất quan trọng, đặt biệt khi học sinh được quan sát giải phẫu trên vật thật.
Ở chương trình sinh học lớp 7, bài thực hành giải phẫu đầu tiên mà học sinh được làm quen là bài thực hành: “Mổ và quan sát giun đất”. Bài thực hành giải phẫu đầu tiên này để lại cho các em ấn tượng rất sâu sắc, tạo đà cho các em có hứng thú với môn học, luôn tìm tòi, nghiên cứu để lĩnh hội kiến thức, nội dung những bài học sinh học tiếp theo. Chính vì thế phải chuẩn bị cho tiết thực hành giải phẫu này thật tốt.
Nhưng thực tế cho thấy một số tiết thực hành giải phẫu ở trường trung học cơ sở chưa được chẩn bị chu đáo, một phần do cơ sở vật chất thiếu thốn. Đặc biệt là những tiết thực hành bắt đầu của chương trình động vật, do kiến thức còn đơn giản nên ít được chú ý.
Xem thêm

8 Đọc thêm

Đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 11 năm 2014 THPT Trần Hưng Đạo

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN SINH LỚP 11 NĂM 2014 THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN SINH LỚP 11 NĂM 2014 - THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Câu 1: ( 3điểm) Phân biệt quá trình phát triển ở sâu hại cây trồng và châu chấu theo các tiêu chí: Bản chất, đặc điểm, các giai đoạn. Câu 2: (3,5 điểm) Vẽ sơ đồ cơ sở thần kinh của tập tính ở động vật ( 1 điểm) Các hiện tượng dưới đây thuộc dạng tập tính nào ở động vật?(2,5 điểm) -         Chim thay đổi nơi sống theo mùa -         Chim nhạn đực mang cá đến “biếu” cho chim nhạn cái. -         Rái cá biển đập vỏ sò. -         Đàn ong sống trong tổ. -         Hươu đực thường quệt dịch tiết từ tuyến cạnh mắt vào các cành cây. Câu 3: (3,5 điểm) Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thực vật ở các tiêu chí sau: vị trí, kết quả, đối tượng thực vật(3 điểm) Kể tên những nhân tố ngoại cảnh có ảnh hưởng đến sinh trưởng ở thực vật?(0,5điểm) ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN SINH LỚP 11 NĂM 2014 THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Câu 1: ( 3điểm) Phân biệt quá trình phát triển ở sâu hai cây trồng và châu chấu   Bướm Châu chấu Điểm Bản chất Phát triển qua biến thái hoàn toàn Phát triển qua biến thái không hoàn toàn 1điểm Đặc điểm ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí rất khác con trưởng thành. Trải qua giai đoạn trung gian ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành. ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành 1 điểm Các giai đoạn Trải qua 4 giai đoạn: trứngàcon nonànhộngàcon  trưởng thành(bướm) Trải qua 3 giai đoạn: trứngàcon nonàcon trưởng thành 1 điểm  Câu 2: (3,5 điểm) a. Học sinh vẽ đúng sơ đồ cơ sở thần kinh của tập tính ở động vật  b.  Hiện tượng Dạng tập tính Điểm Chim thay đổi nơi sống theo mùa Di cư 0,5 đ Chim nhạn đực mang cá đến “biếu” cho chim nhạn cái. Sinh sản 0,5 đ Rái cá biển đập vỏ sò. Kiếm ăn 0,5 đ Đàn ong sống trong tổ. Xã hội 0,5 đ Hươu đực thường quệt dịch tiết từ tuyến cạnh mắt vào các cành cây. Bảo vệ lãnh thổ 0,5 đ Câu 3: (3,5 điểm) a. Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thực vật ở các tiêu chí sau: vị trí, kết quả, đối tượng thực vật   Sinh trưởng sơ cấp Sinh trưởng thứ cấp Điểm Vị trí Mô phân sinh đỉnh(thân, rễ), mô phân sinh lóng Mô phân sinh bên: tầng sinh bần và tầng sinh mạch 1đ Kết quả Gia tăng chiều dài của thân, rễ. Gia tăng đường kính thân 1đ Đối tượng thực vật Cây một lá mầm và thân cây hai lá mầm lúc còn non. Thân cây hai lá mầm. 1đ b. Những nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến sinh trưởng như:  -         Nhiệt độ -         Nước -         Ánh sáng. -         Oxi. -         Dinh dưỡng khoáng Các em chú ý theo dõi các đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 11 tiếp theo trên Tuyensinh247.com nhé! Theo Nguyễn Thu Hà - Dethi.Violet
Xem thêm

2 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU MỘT SỐ CẤU TRÚC MŨI NGOÀI TRÊN NGƯỜI VIỆT TRƯỞNG THÀNH

NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU MỘT SỐ CẤU TRÚC MŨI NGOÀI TRÊN NGƯỜI VIỆT TRƯỞNG THÀNH

1. Đối tượng người Việt, trưởng thành trên 18 tuổi2. Còn nguyên vẹn tháp mũi, chưa can thiệp phẫu thuật mũi3. Không mắc các dị tật bẩm sinh, chấn thương, phẫu thuậtthẩm mỹ, u bướu hay bất thường giải phẫu vùng mặt.- Tiêu chuẩn loại: loại bỏ đối tượng không đạt 1 trong cáctiêu chuẩn nhận hay đã chích các chất làm đầy vào vùng mũi, rốiloạn chuyển hóa mỡ, hội chứng Cushing.2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.2.1. Trên thi thể+ Chỉ số định tính- Mô tả hình dạng sụn mũi bên, dạng khớp van mũi ngoài- Khảo sát các dạng khớp giữa 2 trụ trong9- Mô tả hướng trụ ngoài, hình dạng trụ ngoài cong lồi, lõmngược, lõm ngoài, lõm trong, lõm đôi và lõm vòm.- Mô tả dây chằng gian vòm, gian trụ, lớp mỡ gian vòm+ Chỉ số định lượng- Chiều dài bờ trong, ngang độ dày sụn mũi bên- Đo chiều dài đoạn cột trụ, chân trụ, khoảng gian trụ, đo chiềudài, rộng tiểu đơn vị thùy, vòm và độ dày sụn. Đo góc “tiểu đơn vịvòm”, góc vòm, góc phân kỳ, đo độ dày điểm đỉnh, khoảng cách 2điểm đỉnh. Đo chiều dài, rộng, độ dày sụn trụ ngoài, đo khoảng cáchbờ dưới sụn cánh mũi lớn đến rìa lỗ mũi- Đo chiều cao, độ dày, rộng dây chằng gian vòm, gian trụ,chiều cao, độ dày, rộng lớp mỡ gian vòm2.2.2. Trên đối tượng người Việt trưởng thành2.2.2.1. Đo các kích thước nhân trắc mũi trên khuôn mặt.- Chiều cao đứng: đo trực tiếp khoảng cách từ (tr) đến điểm
Xem thêm

30 Đọc thêm

Hệ Tiết Niệu Chăn Nuôi Thú Y

HỆ TIẾT NIỆU CHĂN NUÔI THÚ Y

hệ tiết niệu bao gồm
hệ tiết niệu giải phẫu
hệ tiết niệu ở trẻ em
hệ tiết niệu mô phôi
hệ tiết niệu tiếng anh
hệ tiết niệu ppt
hệ tiết niệu sinh dục nam
hệ tiết niệu gia súc
hệ tiết niệu tiếng anh là gì
hệ tiết niệu trẻ em
hệ tiết niệu gồm những cơ quan nào
hệ tiết niệu và sinh dục
atlas giải phẫu hệ tiết niệu
siêu âm hệ tiết niệu
bệnh hệ tiết niệu
chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị
bài giảng hệ tiết niệu
các bệnh hệ tiết niệu
bệnh học hệ tiết niệu
bệnh lý hệ tiết niệu
chụp hệ tiết niệu có chuẩn bị
bệnh ở hệ tiết niệu
các bệnh về hệ tiết niệu
hệ tiết niệu cao
hệ tiết niệu của trẻ em
hệ tiết niệu của trẻ
chụp hệ tiết niệu có thuốc cản quang
ct hệ tiết niệu
chụp uiv hệ tiết niệu
cấu tạo hệ tiết niệu
hệ tiết niệu sinh dục
khám hệ tiết niệu sinh dục nam
giải phẫu hệ tiết niệu sinh dục
dị dạng hệ tiết niệu
sơ đồ hệ tiết niệu
đặc điểm hệ tiết niệu trẻ em
hệ thống đường tiết niệu
đại cương hệ tiết niệu
đại cương về hệ tiết niệu
điều trị viêm hệ tiết niệu
điều trị sỏi hệ tiết niệu
giải phẫu bệnh hệ tiết niệu
hình ảnh hệ tiết niệu
mô học hệ tiết niệu
giải phẫu học hệ tiết niệu
phôi thai học hệ tiết niệu
triệu chứng học hệ tiết niệu
hình ảnh sỏi hệ tiết niệu
bệnh học sỏi hệ tiết niệu
sự hình thành hệ tiết niệu
hệ tiết niệu là gì
khám hệ tiết niệu
kỹ thuật chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị
cách khám hệ tiết niệu
kháng sinh hệ tiết niệu
khám lâm sàng hệ tiết niệu
kỹ thuật chụp hệ tiết niệu
lao hệ tiết niệu
sinh lý hệ tiết niệu
sinh lí hệ tiết niệu
tài liệu hệ tiết niệu
rối loạn hệ tiết niệu
sinh lý bệnh hệ tiết niệu
hệ tiết niệu mô
trắc nghiệm mô hệ tiết niệu
hệ tiết niệu nam
chức năng hệ tiết niệu
trắc nghiệm hệ tiết niệu
nhiễm trùng hệ tiết niệu
hệ tiết niệu ở người
đặc điểm hệ tiết niệu ở trẻ em
cấu tạo hệ tiết niệu ở trẻ
hệ tiết niệu phôi thai
thành phần hệ tiết niệu
x quang hệ tiết niệu
cơ quan hệ tiết niệu
hệ tiết niệu trẻ sơ sinh
sỏi hệ tiết niệu
slide hệ tiết niệu
hệ thống tiết niệu
video hệ tiết niệu
viêm hệ tiết niệu
vệ sinh hệ tiết niệu
vị trí hệ tiết niệu
bệnh về hệ tiết niệu
hình ảnh x quang hệ tiết niệu
cách đọc phim x quang hệ tiết niệu
hình ảnh x quang sỏi hệ tiết niệu
Xem thêm

31 Đọc thêm

BÀI 4. GIỚI THỰC VẬT

BÀI 4. GIỚI THỰC VẬT

kép, hạt được bảo vệtrong quả.(Một lámầm:Ngô.Hai lámầm: Đậu)III- Đa dạng giới thực vật• Giới thực vật rất đa dạng về loài về cấu tạocơ thể và về hoạt động thích nghi với môitrường sống khác nhau• Hiện có khoảng 290 nghìn loài thực vật

10 Đọc thêm

SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

Câu 14: Không dùng Auxin nhân tạo đối với nông phẩm trực tiếp làm thứcăn là vì:a/ Làm giảm năng suất của cây sử dụng lá.b/ Không có enzim phân giải nên tích luỹ trong nông phẩm sẽ gây độc hạiđơi với người và gia súc.c/ Làm giảm năng suất của cây sử dụng củ.d/ Làm giảm năng suất của cây sử dụng thân.Câu 15: Đặc điểm nào không có ở hoocmôn thực vật?a/ Tính chuyển hoá cao hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.b/ Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể.c/ Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây.d/ Được tạo ra một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác.Câu 16: Axit abxixic (AAB) chỉ có ở:a/ Cơ quan sinh sản.b/ Cơ quan còn non.c/ Cơ quan sinh dưỡng.d/ Cơ quan đang hoá già.Vận dụng :Câu 17: Người ta sư dụng Auxin tự nhiên (AIA) và Auxin nhân tạo (ANA,AIB) để:a/ Kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, hạn chế tỷ lệ thụ quả, tạo quảkhông hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ.b/ Kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỷ lệ thụ quả, tạo quảkhông hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ.c/ Hạn chế ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỷ lệ thụ quả, tạo quảkhông hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ.d/ Kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỷ lệ thụ quả, tạo quả cóhạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ.Câu 18: Người ta sử dụng Gibêrelin để:a/ Làm giảm độ nảy mầm của hạt, chồi, củ, kích thích sinh trưởng chiều
Xem thêm

13 Đọc thêm

BÀI 1, 2, 3 TRANG 45 SGK SINH 6

BÀI 1, 2, 3 TRANG 45 SGK SINH 6

Câu 1. Thân cây gồm những bộ phận nào ?Trả lời:
Thân cây gồm các bộ phận sau: Thân chính, cành , chồi ngọn và chồi nách. Chồi nách có 2 loại : chồi lá và chồi hoa. Câu 1. Thân cây gồm những bộ phận nào ? Trả lời: Thân cây gồm các bộ phận sau: Thân chính, cành , chồi ngọn và chồi nách. Chồi nách có 2 loại : chồi lá và chồi hoa. Câu 2. Sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa? Trả lời: _ Chồi lá pơhast triển thành cành mang lá - Chồi hoa phát triển thành cành mang hoa Câu 3. Có mấy loại thân? kể tên một số loại cây có thân đó? Trả lời:  
Xem thêm

1 Đọc thêm

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN ĐOẠN DỊCH CHIẾT THÂN CÂY Ý DĨ LÊN HOẠT ĐỘ MỘT SỐ ENZYM TÂN TẠO ĐƯỜNG Ở GAN CHUỘT THỰC NGHIỆM

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm Nghiên cứu ảnh hưởng của phân đoạn dịch chiết thân cây ý dĩ lên hoạt độ một số enzym tân tạo đường ở gan chuột thực nghiệm nghiệm
Xem thêm

49 Đọc thêm

LÝ THUYẾT CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN

LÝ THUYẾT CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN

Lý thuyết cấu tạo ngoài của thân. Thân cây gồm : thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách. Thân cây gồm : thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách. Chồi nách phát triển thành cành mang lá hoặc cành mang hoa hoặc hoa. Chồi ngọn giúp thân, cành dài ra. Tuỳ theo cách mọc của thân mà người ta chia làm ba loại .thân đứng (thân gỗ, thân cột. thân cỏ), thân leo (bằng thân quấn, bằng tua cuốn) và thân bò.

1 Đọc thêm

VẬN CHUYỂN NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG TRONG THÂN CÂY

VẬN CHUYỂN NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG TRONG THÂN CÂY

chức năng sinh lí của thân cây phù hợp như thế nào với cấu tạo của thân cây.cấu tạo trong thân cây: mạch rây mạch gỗ phù hợp với chức năng vận chuyển nước và muối khoáng trong cây...............................................................................................

19 Đọc thêm

de thi hoc ky 2 khoi 6 nam hoc 2012 2013

DE THI HOC KY 2 KHOI 6 NAM HOC 2012 2013

PHẦN II: TỰ LUẬN (8 điểm):
Câu 1: (2,5 điểm) Phân biệt cây thuộc lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm?
Câu 2: (2,5 điểm) Nêu hình dạng, kích thước và cấu tạo của vi khuẩn?
Câu 3: (3,0 điểm)
a) Nêu những biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật?
b) Bản thân em phải làm gì để bảo vệ đa dạng sinh học?

4 Đọc thêm