HD KT ĐG MÔN TVIỆT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "HD KT ĐG MÔN TVIỆT":

XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

chỉnh quá trình này theo hướng tốt hơn, thúc đẩy việc đổi mới hình thức,phương pháp dạy học (PPDH), nội dung dạy học từ đó xác định lại mục tiêucủa QTDH đặt ra đã đạt được hay chưa và đạt được ở mức độ nào. Đối với HS,KT,ĐG giúp các em củng cố, hoàn thiện tri thức đã được lĩnh hội, rèn luyện[r]

89 Đọc thêm

VẬN DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (1954 1975) TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

VẬN DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (1954 1975) TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

dựng công cụ đo và đánh giá.Cuốn giáo trình “Phương pháp dạy học lịch sử” - tập 2 (Tái bản lần thứ tư),xuất bản năm 2012 do Phan Ngọc Liên (chủ biên) cùng các tác giả Nguyễn Thị Côi,Trịnh Đình Tùng đã dành hẳn chương XIII để nói về KT,ĐG kết quả học tập củaHS trong DHLS. Trong đó, trình bày n[r]

15 Đọc thêm

SKKN PHÂN TÍCH, XÂY DỰNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DÙNG ĐỂ KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 12 NC HỌC KÌ II Ở TRƯỜNG THPT.

SKKN PHÂN TÍCH, XÂY DỰNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DÙNG ĐỂ KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 12 NC HỌC KÌ II Ở TRƯỜNG THPT.

C. 2,6%.D. 2,5%.Câu 7 : (vận dụng) : Khử hoàn toàn hỗn hợp X gồm FeO, Fe 2O3, Fe3O4(mỗi oxit đềucó 0,5 mol) bằng khí CO dư thu được lượng Fe làA. 167g.B. 166g.C. 165g.D. 168g.Câu 8 : (vận dụng) : Thể tích dd NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết 5,6 lít khíSO2 (đktc) làA. 250 ml.B. 125 ml.C. 500 ml.C. 27[r]

33 Đọc thêm

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG Ở TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH LẠNG SƠN

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG Ở TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH LẠNG SƠN

KN vào thành phần của CT, đảm bảo việc chỉ đạo DH, KT-ĐG theo ChuẩnKT, KN, tạo nên sự thống nhất trong cả nước. Chuẩn KT, KN là cơ sở pháplí thực hiện DH đảm bảo những yêu cầu cơ bản, tối thiểu của CT, thực hiệnDH, KT-ĐG phù hợp với các đối tượng HS; giúp GV chủ động, linh hoạt,sáng tạ[r]

122 Đọc thêm

Luận văn: Tổ chức kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử ở Trường THPT Sơn La

LUẬN VĂN: TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT SƠN LA

Luận văn: Tổ chức kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử ở Trường THPT Sơn LaCHƯƠNG 1. TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TẬP LỊCH SỬ CỦA HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN1.1. Cơ sở lí luận1.1.1. Một số khá[r]

129 Đọc thêm

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 1954 LỚP 12 THPT

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 1954 LỚP 12 THPT

học sinh” của Khoa sư phạm kĩ thuật, trường Đại học sư phạm Hà Nội đã giớithiệu cho bạn đọc quy trình đánh giá PISA (Programme for International StudentAssessment) - Chương trình đánh giá HS quốc tế do OECD khởi xướng và chỉđạo. Với chương trình này, thay vì kiểm tra sự thuộc bài theo các chương trì[r]

83 Đọc thêm

Giáo án Toán hình 7, Sinh hoạt chuyên môn mới tiết 69

GIÁO ÁN TOÁN HÌNH 7, SINH HOẠT CHUYÊN MÔN MỚI TIẾT 69

Giáo án Toán hình 7, Sinh hoạt chuyên môn mới tiết 69
ÔN TẬP HỌC KỲ II
( Tiếp )
I.Mục tiêu :
1.Kiến thức: Hệ thống hóa các kiến thức về các đường đồng quy trong
t[r]

4 Đọc thêm

SKKN : MỘT SỐ HÌNH THỨC HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỂ NÂNG CAO KẾT QUẢ DẠY HỌC MÔN TOÁN THPT.

SKKN : MỘT SỐ HÌNH THỨC HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỂ NÂNG CAO KẾT QUẢ DẠY HỌC MÔN TOÁN THPT.

I.Lý do chọn đề tài.
Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại đại hội Đảng lần XI đã khẳng định rằng chúng ta cần phải Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá; đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học; đổi mới cơ chế quản lý gi[r]

25 Đọc thêm

ĐỔI MỚI VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN VĂN

ĐỔI MỚI VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN VĂN

• ĐỔI MỚI DẠY HỌC VÀ KIỂM TRAĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬPTHEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂNNĂNG LỰCCác hình thức KTĐG:••••• ĐG kỹ năng viết:ĐG kỹ năng đọc hiểu:Ngữ liệu: Văn bản mới • Ra đề theo hướng mở→ HS bộc lộ được(VBVH,VBND).nhận thức và lập luậnHS vận dụng kiến thứclogictrongquátrìnhđã được[r]

17 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ: “HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH QUÁ TRÌNH HỌC TẬP MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ”

LUẬN VĂN THẠC SĨ: “HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH QUÁ TRÌNH HỌC TẬP MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ”

MỤC LỤC
BẢNG KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ........................................................vi
MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 1
CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN...................................... 6
1.1 Cơ s[r]

121 Đọc thêm

QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT THỊ XÃ MƯỜNG LAY, TỈNH ĐIỆN BIÊN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT THỊ XÃ MƯỜNG LAY, TỈNH ĐIỆN BIÊN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

Biểu đồ 2.3: Mức độ thực hiện các hình thức ĐG KQHT của HS ................. 44Biểu đồ 2.4: Nhận thức của CBQL, GV về hoạt động ĐG KQHT của HS .... 52Biểu đồ 3.1: Mối tương quan giữa tính cấp thiết và tính khả thi của các biệnpháp quản lý ĐG KQHT của HS theo định hướng năng lực[r]

Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ĐOÁN ĐỌC ĐIỀU VẼ

ĐỀ CƯƠNG ĐOÁN ĐỌC ĐIỀU VẼ

cùng biên tự do(cùng tỉ lệ,cùng số liệu ảnh..) Ảnh đvẽ đcchuyển vẽ biên tự do phải hoàn thiện nd và đã đc ktra đạtchất lượng theo yêu cầu• dùng thước,kính lập thể,bút…chuyển biên tự do trên tờ ảnhđvẽ sang tờ ảnh sao biên. Lấy đường thể hiện vị trí biên tựdo làm chuẩn kẻ 2 đg biên giới hạn phạ[r]

16 Đọc thêm

ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO THÀNH TÍCH CHẠY 100 MÉT CHO HỌC SINH NỮ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÝ THƯỜNG KIỆT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO THÀNH TÍCH CHẠY 100 MÉT CHO HỌC SINH NỮ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÝ THƯỜNG KIỆT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

nhập của ngời dân tơng đối ổn định, hộ nghèo còn rất ít. Vì vậy, việc đầu thọc tập cho con em trong huyện của các gia đình tơng đối tốt. Toàn huyện có8 trờng THPT, gồm: 5 trờng Công lập, 1 trờng bán công và 2 trờng dân lập,với hơn 14 000 học sinh.3.1.2 Tình hình học tập bộ môn Giáo dục Thể chất và c[r]

28 Đọc thêm

bài 5 áp suất khí quyển và gió

BÀI 5 ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN VÀ GIÓ

1.1 Áp su ất khí quy ển – đơn v ị
Áp su ất tiêu chu ẩn
là áp su ất khí
quy ển cân b ằng v ới
c ột thu ỷ ngân cao
760mm ở nhi ệt độ
00C, tại v ĩ độ 450 ở
mực nước biển,
tương ứng 1 atm
1atm = 760mmHg = 1013.25 mb
1atm = 101.325 kPa
1.2 Sự biến đổi của áp suất theo độ

40 Đọc thêm

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN

" #$ %&'*+ 2 ỒPI LỒÊẢ ĐGỤỒÊĐ I4Ả IỂD HU LHỒX Ủ1ĐỤ GỒ1 LỤẾI LNTĐG IỲ BPĐG I1I MHỒ LBẤ LỤC NPI ÁỊ LỤẢBL IỤA ỤQI IỒĐỤ ĐỤ ĐỤỘS Đ.ĐG IDA LỤHĐỤ LẠIỤ IỤTĐ ƯỸỸSÍ ẾD IỤQĐ I1I MHỒ LBẤ LỤC NẾI [r]

128 Đọc thêm

ĐỀ BÀI: NHÂN CÁCH NHÀ NHO CHÂN CHÍNH TRONG BÀI THƠ BÀI CA NGẮN ĐI TRÊN BÃI CÁT CỦA CAO BÁ QUÁT

ĐỀ BÀI: NHÂN CÁCH NHÀ NHO CHÂN CHÍNH TRONG BÀI THƠ BÀI CA NGẮN ĐI TRÊN BÃI CÁT CỦA CAO BÁ QUÁT

BÀI LÀM:
Bãi cát lại bãi cát dài
Đi 1 bước như lùi 1 bước.
Mặt trời đã lặn chưa dừng được.
Lữ khách trên đường nước mắt rơi.
Ẩn dụ về con đường duy nhất để lên đời trong xã hội pk thối nát. Ngay từ đầu bài thơ ta đã bắt gặp hình ảnh lộ đồ con đường. Đường đi trên cát mang ý nghĩa biểu tượng cho con[r]

3 Đọc thêm