CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KHIỂN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KHIỂN":

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÔ PHỎNG CHUYỂNĐỘNG CÁNH TAY

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÔ PHỎNG CHUYỂNĐỘNG CÁNH TAY

1.2.1 Sơ lược về các hệ thống điều khiển mô phỏng chuyển động cánh tay trênthế giớiThế giới không còn quá xa lạ với các công nghệ điều khiển học và tự độngdựa vào sự mô phỏng sinh học các trạng thái của con người. Điển hình là tại Mỹ,năm 2012, TS. Nitish Thakor cùng nhóm đồng sự đã tiến hành nghiên[r]

Đọc thêm

NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MỞ, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN, THƯC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MỞ, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN, THƯC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

báo với ngân hàng để khóa thẻ, ngừng các phát sinh khi bị kẻ gian lợi dụng.- Khi sử dụng thẻ thanh toán khách hàng được hưởng rất nhi ều ưu đãi vàgiảm giá đặc biệt cho chủ thẻ tại các địa điểm mua sắm và gi ải trí.3. Bất cập trong việc mở, sử dụng và quản lý tài khoản thanh toán.- Thứ nhất, thói que[r]

13 Đọc thêm

5.BAO CAO DANH GIA TAC DONG THONG TU BIEU MAU HOA GIAI 6.10

5.BAO CAO DANH GIA TAC DONG THONG TU BIEU MAU HOA GIAI 6.10

Theo loại ý kiến thứ hai cho rằng đối với mỗi chủ thể sử dụng biểu mẫuvới mỗi mục đích sẽ có một biểu mẫu tương ứng.b) Đánh giá tác độngTheo loại ý kiến thứ nhất thì sẽ đảm bảo sự minh bạch của các khi cácbiểu mẫu, với mỗi đối tượng, mỗi mục đích sẽ tìm và dùng biểu mẫu tương ứngmà không phải[r]

9 Đọc thêm

Tiểu luận đề tài tốt nghiệp Quyển sách” Leaders” – Bennis Nanus

TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP QUYỂN SÁCH” LEADERS” – BENNIS NANUS

Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, đòi hỏi của con người không chỉ dừ ng lại ở mức trở thành nhữ ng “ nhân viên với mứ c thu nhập ổn định”, nhiều người trong chúng ta còn tham vọng trở thành nhữ ng người “quyền cao chức trọng” đó là n hững nhà quản lý h ay nhữ ng nhà lãnh đạo. Thậm chí họ còn muố[r]

15 Đọc thêm

Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

M

ĐẦU
1. TÍNH C
ẤP THIẾT CỦA
ĐỀ TÀI
Doanh nghi
ệp nhỏ và vừa
(DNNVV)đóng vai tr
ò quan trọng trong việc phát
tri
ển kinh tế, tạo thành hệ thống xương sống đối với hệ thống kinh tế xã hội của đất

ớc. Trong những năm vừa qua, mặc dù có nhiều cố gắng t
i
ếp cậ
n ngu
ồn vốn vay
c[r]

257 Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 Kỹ năng mềm:o Có các khả năng giao tiếp, làm việc theo nhóm. Có khả năng viếtvà trình bày các kết quả học tập nghiên cứu. Yêu cầu về thái độ: Có ý thức tổ chức kỷ luật, có thái độ đúng đắn đối với nghề nghiệp. Có ýthức trách nhiệm công dân. Biết khiêm tốn học hỏi, làm việc có phương pháp[r]

41 Đọc thêm

QUẢN LÝ TÀI SẢN TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

QUẢN LÝ TÀI SẢN TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

để tính toán doanh thu và giá vốn hàng bán của đơn vị. Theo nghị định 112/2009/NĐ – CPvề quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lậpđịnh mức xây dựng và công bố định mức xây dựng, cách thức xác định và quản lý giá xâydựng cho từng công trình.3.2.4 Thực trạng quả[r]

25 Đọc thêm

LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG CỦA NÔNG DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH AN GIANG

LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG CỦA NÔNG DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH AN GIANG

Ở chương I chúng ta đã được giới thiệu về mục tiêu, phạm vi, phương pháp và ý nghĩa nghiêncứu của đề tài. Để cho đề tài được thuyết phục và lập luận chặt chẽ, trong chương II này tácgiả sẽ trình bày một vài điểm lý thuyết để làm sáng tỏ các thuật ngữ, khái niệm được nêu lên,đồng thời đưa ra các lý l[r]

103 Đọc thêm

Đồ án môn học: Thiết kế hệ thống ĐK Máy khoan bằng phương pháp ma trận trạng thái

ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐK MÁY KHOAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN TRẠNG THÁI

Trong sự nghiệp công nghiệ p hoá, hi ện đại hoá đất nước, có thể nói
m ột trong nhữ ng tiêu chí để đánh giá sự phát tri ển kinh tế c ủa m ỗi qu ốc gia
là mứ c độ t ự động hoá trong các quá trình sản xuất mà trước hết đó là
năng suất sản xu ất và ch ất l ượng s ản ph ẩ m làm ra. Sự p[r]

28 Đọc thêm

Bài tập lớn cơ sở truyền số liệu

BÀI TẬP LỚN CƠ SỞ TRUYỀN SỐ LIỆU

Đây là yêu cầu bài tập lớn của môn cơ sở truyền số liệu Khoa điện tử Viễn thông đại học Bách khoa Hà Nội
Mục đích
Trong môn CơsởTruyền sốliệu , sinh viên đã làm quen với phương pháp đánh giá
hoạt động của một hệthống thông tin bằng phương pháp phân tích toán học, đặc bi
ệt là các mô hình liên quan[r]

12 Đọc thêm

Đôi điều cần biết về luật chơi trên thị trường chứng khoán

ĐÔI ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ LUẬT CHƠI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Để t hị trường chứng khoán Vi ệt Nam (TTCK) phát tri ển hiệu quả, công bằng và l ành mạnh... không thể
t hi ếu vai trò của các quy định pháp l uật do Nhà nước ban hành. Các nhà đầu t ư khi tham gia TTCK cần phải nắm
rõ các quy định này để tránh được những sai phạm trong việc mua bán chứng[r]

1 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

chi tiêu nội bộ...) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn lực với mục tiêu chính là giảmthiểu chi phí, tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty. Hệ thống các quy chế quy định của Công tyđã phát huy tác dụng tốt khi các mục tiêu cơ bản của Công ty trong năm 2014 đạt và vượt kếhoạch trong điều kiện kinh tế[r]

11 Đọc thêm

Nghiên cứu ảnh hưởng của mô hình đất nền đến dự báo chuyển vị và biến dạng công trình hố đào sâu ổn định bằng tường chắn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔ HÌNH ĐẤT NỀN ĐẾN DỰ BÁO CHUYỂN VỊ VÀ BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH HỐ ĐÀO SÂU ỔN ĐỊNH BẰNG TƯỜNG CHẮN

Bài báo này phân tích ảnh hưởng của mô hình nền đến dự báo chuyển vị của tường và
biến dạng của đất n ền một công trình hố đào sâu ở Thành phố Hồ Chí Minh thông qua việc
so sánh kết quả dự báo từ mô hình Mohr – Coulomb (MC) và mô hình Hardening Soi (HS)
với các d ữ liệu quan trắc để[r]

13 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN VẬT LÝ LỚP 7

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN VẬT LÝ LỚP 7

tia sáng không giao nhau trênđường truyền của chúng.- Chùm sáng hội tụ gồm các tiasáng gặp nhau trên đường truyềnHiện tượng ánh sáng bị đổihướng, một phần trở lại môitrường cũ khi gặp bề mặtnhẵn của một vật gọi là hiệntượng phản xạ ánh sáng.Vận dụngcộngCấp độ thấpCấp độ caoVẽ đ[r]

6 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐƯỜNG MẬT= 1

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐƯỜNG MẬT= 1

Nguồn S. Rizvi và G. J. Gores (2013), "Pathogenesis, diagnosis, andmanagement of cholangiocarcinoma", Gastroenterology. 145(6), tr. 1215-29.15151.4. Chẩn đoán ung thư đường mật.Với sự phát triển của khoa học ky thuật, và sự hiểu biết ngày càng đầy đủ vềcơ chế bệnh sinh, chẩn đoán UTĐM không còn là[r]

105 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA NGÂN HÀNG AGRIBANK

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA NGÂN HÀNG AGRIBANK

vay tiền.Đối tượng khách hàng ở các vùng nông thôn, thị trấn tỉnh lị nhỏ chưa được cung cấpnhiều thông tin mà đó lại là các khách hàng tiềm năng trong tương lai. Nhiều khi họ cótiền mà đơn giản là không biết đầu tư vào đâu, vì không nắm bắt được thông tin, thôngtin chưa tiếp cận được với h[r]

11 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT BẰNG PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP NHẬN THỨC TRONG QUA TRÌNH DẠY HỌC

NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT BẰNG PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP NHẬN THỨC TRONG QUA TRÌNH DẠY HỌC

(Viện Chương trình và phương pháp - Bộ Giáo dục) dịch sang tiếng Việt. Việc sử dụngbài tập nhận thức trong dạy học lịch sử được các nhà nghiên cứu ở Việt Nam khẳngđịnh “là điều kiện cần thiết để phát triển tư duy học sinh”.Giá trị của bài tập nhận thức được khẳng định rất rõ ràng, song trên thực tế,[r]

19 Đọc thêm

TÌNH HÌNH NHIỄM BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở LỢN NUÔI THỊT TẠI TRẠI LỢN TÍCH LƯƠNG THÁI NGUYÊN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ

TÌNH HÌNH NHIỄM BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở LỢN NUÔI THỊT TẠI TRẠI LỢN TÍCH LƯƠNG THÁI NGUYÊN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ

lượng và chất lượng sản phẩm.Trong ngành chăn nuôi, Chăn nuôi lợn là một trong ngành đem lại hiệuquả kinh tế cao, chính vì vậy trong những năm qua, ngành chăn nuôi lợn nướcta đã đạt nhiều thành tựu mới, xu thế chuyên môn hoá sản xuất, chăn nuôitrong các trang trại tập trung càng phổ biến.Tuy nhiên t[r]

58 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG CHƯƠNG 7 THS ĐỖ THỊ XUÂN LAN

BÀI GIẢNG TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG CHƯƠNG 7 THS ĐỖ THỊ XUÂN LAN

Chương 7 Mô hình mạng
lưới đ ờư ng
• Bài toán tìm Bài toán tìm đường đi ngắn nhất
Phương pháp thế vị
• Bài toán đường y dâ loa
• Bài toán tìm luồng cực đại
Bài toán tìm đường
đi ng
ắn
n
h
ất
• Ví d
ụ 7.1.
M
ỗi n
gy gy y à
y côn
g t
y xâ
y d

n
g
Vĩnh Th
ạnh c
ần ph
ải v
ận chuy
ển v
ữa
bê tông t
ừ[r]

17 Đọc thêm

ĐỊNH TUYẾN VÀ GÁN BƯỚC SÓNG TRONG MẠNG QUANG WDM

ĐỊNH TUYẾN VÀ GÁN BƯỚC SÓNG TRONG MẠNG QUANG WDM

Các kĩ thuật trong thông tin quang có thể cung cấp giải pháp ứng dụng cho hiện tại và tƣơng lai. Thông qua sự phát triển của sợi quang thì kiến trúc mạng viễn thông cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ, cung cấp tốc độ rất cao để truy ền dữ liệu có dung lƣợng lớn. Một số thuận lợi của hệ thống thông ti[r]

81 Đọc thêm