TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MẠNG CƠ SỞ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Tài liệu hướng dẫn ôn tập mạng cơ sở":

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HSG SINH 12

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HSG SINH 12

tài liệu hướng dẫn ôn tập HSG môn Sinh học 12 rất hay và chi tiết. tài liệu hướng dẫn ôn tập HSG môn Sinh học 12 rất hay và chi tiếttài liệu hướng dẫn ôn tập HSG môn Sinh học 12 rất hay và chi tiếttài liệu hướng dẫn ôn tập HSG môn Sinh học 12 rất hay và chi tiếttài liệu hướng dẫn ôn tập HSG môn Sinh học 12 rất hay và chi tiếttài liệu hướng dẫn ôn tập HSG môn Sinh học 12 rất hay và chi tiếttài liệu hướng dẫn ôn tập HSG môn Sinh học 12 rất hay và chi tiết

65 Đọc thêm

Tài liệu Mạng máy tính tiếng Việt

TÀI LIỆU MẠNG MÁY TÍNH TIẾNG VIỆT

Tài liệu Mạng máy tính tiếng Việt hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn các cơ sở của sự trao đổi dữ liệu và mạng máy tính DCN và cũng sẽ đưa bạn qua các khái niệm đa dạng liên quan tới DCN. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu

104 Đọc thêm

LUẬN VĂN XÂY DỰNG TÀI LIỆU TỰ HỌC PHẦN MỀM MẠNG VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ LIÊN THÔNG HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ CÔNG CHỨC TỈNH THÁI BÌNH

LUẬN VĂN XÂY DỰNG TÀI LIỆU TỰ HỌC PHẦN MỀM MẠNG VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ LIÊN THÔNG HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ CÔNG CHỨC TỈNH THÁI BÌNH

chốt có vị trí cực kì quan trọng trong chiến lược giáo dục - đào tạo của đất nướcvà công cuộc tự bồi đắp tri thức của toàn dân. Trong khuôn khổ luận văn này tácgiả muốn tập trung đề cập những vấn đề liên quan đến khái niệm tự học, nộidung hoạt động tự học, ý nghĩa của tự học. Để từ đó hình thành cơ sở lý luận chotài liệu tự học áp dụng cụ thể cho đối tượng là CBCC tỉnh Thái Bình1.2.ăn cứ vào thực trạng ứng dụng NTT trong cơ qu n nhà nước tạitỉnh Thái BìnhỨng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và hoạt động củacác cơ quan nhà nước đã trở thành nhu cầu cần thiết để nâng cao hiệu quảTrang 1quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cánhân, tổ chức. Trong những năm qua, với sự phát triển nhanh chóng của côngnghệ thông tin, những kết quả đạt được trong lĩnh vực này đã góp phần thúcđẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhận thấy được hiệu quả của hoạtđộng ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước, lãnh đạo tỉnh đã cóchủ trương, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hànhcủa các cơ quan nhà nước trong tỉnh.Tỉnh Thái Bình là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng phần mềm Mạngvăn phòng điện t liên thông (sau đây gọi tắt là phần mềm Mạng văn phòng)vào hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và tác nghiệp. Dù là lãnh đạo haynhân viên đều x lý công việc ở bất kì nơi đâu, bất kì thời gian nào trên môitrường Internet. Phần mềm này đã mang lại hiệu quả công việc cao, tiết kiệmchi phí tối đa trong hoạt động x lý công việc. Nhưng trong quá trình triểnkhai ra diện rộng gặp một số vấn đề như sau:Cán bộ công chức không thể tự nghiên cứu hướng dẫn s dụng phần mềm
Xem thêm

76 Đọc thêm

ÔN tập môn tư tưởng Hồ ChÍ Minh

ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tài liệu này là đề cương hướng dẫn ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh.
Tóm tắt nội dung chính các chương môn tư tưởng Hồ Chí Minh.
Nội dung ghi theo từng chương, khá dài, tham khảo, khó nhớ không nên học thuộc hết.

19 Đọc thêm

LUẬN VĂN: HƯỚNG DẪN SV XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG VIỆC TỰ NGHIÊN CỨU HỌC PHẦN QUANG HỌC II – CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG (HỆ CAO ĐẲNG)

LUẬN VĂN: HƯỚNG DẪN SV XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG VIỆC TỰ NGHIÊN CỨU HỌC PHẦN QUANG HỌC II – CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG (HỆ CAO ĐẲNG)

LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC BẢNG9
DANH MỤC CÁC HÌNH
PHẦN I. MỞ ĐẦU1
1. Lý do chọn đề tài1
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề3
3. Mục đích nghiên cứu4
5. Đối tượng nghiên cứu4
6. Phạm vi nghiên cứu4
8. Đóng góp của luận văn5
9. Phương pháp nghiên cứu của đề tài5
10. Cấu trúc của luận văn6
PHẦN 2: NỘI DUNG7
CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG VIỆC TỰ HỌC MÔN VẬT LÝ CỦA SINH VIÊN7
1.1. Cơ sở lí luận về tự học7
1.1.1. Tự học và năng lực tự học7
1.1.1.1.Khái niệm tự học7
1.1.1.2. Các hình thức tự học8
1.1.1.3. Vai trò của tự học10
1.1.1.4. Năng lực tự học12
1.1.1.5. Kĩ năng tự học13
1.1.1.6. Ý nghĩa của tự học16
1.1.2. Nội dung của hoạt động tự học17
1.1.2.1. Chuẩn bị cho hoạt động tự học17
1.1.2.2. Tự lực nắm nội dung học vấn18
1.1.2.3. Kiểm tra và đánh giá19
1.1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tự học19

1.1.3.1. Bản thân người học19
1.1.3.2. Thầy cô, gia đình và xã hội20
1.1.3.3. Các điều kiện vật chất và tinh thần20
1.1.4. Nghe giảng và ghi chép theo tinh thần tự học20
1.1.5. Hướng dẫn phương pháp tự học môn vật lý21
1.1.5.1.Phương pháp tự học21
1.1.5.2.Hướng dẫn phương pháp tự học22
1.1. 5.3.Hướng dẫn phương pháp tự học môn vật lý23
1.1.5.4. Bồi dưỡng năng lực tự học môn vật lý24
1.2. Cơ sở lý luận về ôn tập củng cố26
1.2.1. Khái niệm về ôn tập trong dạy học Vật lý26
1.2.2. Vai trò và vị trí của ôn tập trong quá trình nhận thức26
1.2.3. Nội dung cần OTCC trong dạy học vật lý26
1.2.4. Các hình thức ôn tập27
1.2.4.1. Ôn tập xen kẽ nghiên cứu tài liệu mới28
1.2.4.2. Ôn luyện28
1.2.4.3. Ôn tập tổng kết sau mỗi mục, bài, chương28
1.3. Cơ sở lí luận của việc sử dụng bản đồ tư duy trong tự học29
1.3.1. Khái niệm và đặc điểm của bản đồ tư duy29
1.3.2. Cách đọc BĐTD30
1.3.3. Cách vẽ bản đồ tư duy31
1.3.3.1. Công cụ vẽ bản đồ tư duy31
1.3.3.2. Các bước vẽ BĐTD31
1.3.3.3. Các nguyên tắc vẽ BĐTD32
1.3.4. Các quy tắc cần lưu ý khi vẽ BĐTD33
1.3.4.1. Nhấn mạnh33
1.3.4.2. Liên kết34
1.3.4.3. Mạch lạc34
1.3.5. Một số ứng dụng của BĐTD35
1.3.5.1. Ứng dụng của bản đồ tư duy trong giảng dạy35
1.3.5.1.1. Chuẩn bị bài giảng35

1.3.6. Ý nghĩa và tác dụng của bản đồ từ duy trong việc rèn luyện kỹ năng học tập40
1.3.6.2. Tác dụng của bản đồ từ duy trong việc rèn luyện kỹ năng học tập41
1.4. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về việc xây dựng và sử dụng BĐTD trong dạy và học ở trường sư phạm43
1.4.1. Vị trí, vai trò tự học của SV trong quá trình đào tạo ở trường sư phạm43
1.4.2. Thực trạng việc tự học của SV cao đẳng sư phạm Hà Nam44
1.4.2.1. Đặc điểm SV Cao đẳng sư phạm Hà Nam44
1.4.2.2. Mẫu điều tra và kết quả trên mẫu45
1.4.3. Đánh giá thực trạng48
1.4.3.1. Thuận lợi48
1.4.3.2. Khó khăn48
1.5.Kết luận49
CHƯƠNG II:HƯỚNG DẪN SINH VIÊN XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BĐTDTRONG VIỆC TỰ NGHIÊN CỨU HỌC PHẦN QUANG HỌC II – CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG (HỆ CAO ĐẲNG)50
2.1. Đặc điểm học phần Quang học II – Chương trình vật lý đại cương (hệ cao đẳng)50
2.1.1. Vị trí học phần Quang học II – Chương trình vật lý đại cương (hệ cao đẳng)50
2.1.2. Vai trò của học phần Quang học II – Chương trình vật lý đại cương (hệ cao đẳng)50
2.1.4. Chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ học phần Quang học II– chương trình vật lý đại cương (hệ cao đẳng) 52
2.1.4.1. Chuẩn kiến thức52
2.1.4.2. Chuẩn kĩ năng52
2.1.4.3. Chuẩn thái độ52
2.2. Hướng dẫn SV sử dụng phần mềm IMINDMAP trong việc vẽ các BĐTD53
2.3. Hướng dẫn sinh viên vẽ BĐTD54
2.3.1. Hướng dẫn sinh viên sử dụng bút màu trong việc vẽ BĐTD54
2.3.3. Hướng dẫn sinh viên vẽ BĐTD bằng máy vi tính56
Xem thêm

165 Đọc thêm

CÔNG VĂN 3225/BGDĐT-GDCTHSSV VỀ TRIỂN KHAI BỘ TÀI LIỆU THỰC HÀNH KỸ NĂNG SỐNG

CÔNG VĂN 3225/BGDĐT-GDCTHSSV VỀ TRIỂN KHAI BỘ TÀI LIỆU THỰC HÀNH KỸ NĂNG SỐNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTẠOĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-----------------------Số: 3225/BGDĐT-Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2017GDCTHSSVV/v hướng dẫn triển khaibộ tài liệu Thực hành kỹnăng sốngKính gửi: Các sở giáo dục và đào tạoThực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phêduyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên,thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày4/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết địnhsố 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trong các cơ sở giáo dục, đàotạo;Triển khai Kế hoạch số 363/KH-BGDĐT ngày 6/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vềviệc tổ chức biên soạn bộ tài liệu “Giáo dục đạo đức - lối sống văn hóa” và “Thực hànhkỹ năng sống” sử dụng trong các trường phổ thông, đại học, học viện, trường đại học, cao
Xem thêm

2 Đọc thêm

TỔNG HỢP CÁC CÂU ÔN MÔN TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN

TỔNG HỢP CÁC CÂU ÔN MÔN TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN

1. Tài liệu môn Triết học Mác Lênin chia nội dung ôn tập thành 3 chủ đề lớn:Lịch sử triết họcChủ nghĩa duy vật biện chứng về thế giớiChủ nghĩa duy vật biện chứng2. Tài liệu hướng dẫn ôn tập môn Triết học Mác Lênin đề cập đến các nội dung như:Triết học là gì?Vấn đề cơ bản của triết học?Phân tích cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm qua các giai đoạn?Tính tất yếu về sự ra đời của triết học Mác Lênin?Các quan điểm trong triết học?Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức?...Bộ sách bao gồm 35 câu hỏi và phần trả lời ngắn gọn, súc tích, hệ thống lại được những kiến thức quan trọng nhất.3. Nội dung câu hỏi ôn tập và hướng dẫn trả lời môn Triết học Mác Lênin:Hướng dẫn ôn thi môn Triết học Mác LêninTrình bày nội dung theo các chủ đề dạng hỏi đápTrả lời ngắn gọn theo hệ thống kiến thức đã họcHướng dẫn ôn tập và thi học kỳ
Xem thêm

118 Đọc thêm

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TRONG ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN PHẦN ĐỊA LÝ KINH TẾ VÙNG LỚP 12

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TRONG ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN PHẦN ĐỊA LÝ KINH TẾ VÙNG LỚP 12

trong trí nhớ của mình.2.4.2 Rèn luyện kỹ năng trong ôn tập thi TNKQa. Sử dụng bản đồ, atlatTrong quá trình học, ôn tập, học sinh cần luôn sử dụng Atlat bởi Atlat là “cuốnsách thứ 2 của địa lý”, cũng là tài liệu quan trọng được sử dụng trong phòng thi.Việc sử dụng Atlat thường xuyên không chỉ giúp ghi nhớ khắc sâu kiến thức mà còncủng cố kỹ năng sử dụng Atlat huy động kiến thức làm bài thi đạt kết quả cao.Ngược lại, cũng cần tránh tư tưởng ỷ lại vào Atlat, bởi không rèn luyện kỹ năngkhai thác Atlat thì sự lúng túng cộng với tâm lý căng thẳng trong cuộc thi sẽ làmcho các em không khai thác được nhiều các nội dung trong Atlat.- Các yêu cầu làm việc với Atlát Địa lí Việt Nam rất đa dạng. Trong phạm viôn thi tốt nghiệp môn Địa lí THPT những năm trước cũng như kì thi THPT quốcgia, cần lưu ý tập trung vào các chủ điểm sau:+ Vị trí địa lí của miền, vùng, tỉnh, trung tâm công nghiệp/thành phố lớn,... vàý nghĩa (vị trí toán học, vị trí địa lí tự nhiên, vị trí địa lí kinh tế).+ Hiểu để lựa chọn để trình bày hoặc giải thích về đặc điểm chung của tựnhiên các vùng Việt Nam (địa hình nhiều đồi núi, tác động đến cảnh quan tự nhiênvà sự phát triển KT - XH; ảnh hưởng đến thiên nhiên nước ta; ậu, nhiệt độ và lượngmưa, sông ngòi, đất, thực vật và động vật, dân cư, dân tộc, đô thị hoá).+ Trình bày và giải thích về một vùng kinh tế/vùng kinh tế trọng điểm (nguồnlực, tình hình phát triển kinh tế và phân bố, sự phân hóa nội vùng, các mối liên hệliên vùng). So sánh các vùng kinh tế.-9-Để khai thác các kiến thức địa lí theo những chủ điểm trên, cần lưu ý kĩ thuậtsử dụng các trang của Atlát Địa lí Việt Nam. Phần địa lý kinh tế vùng được sử dụngatlat của các trang: 26, 27, 28, 29Trong rất nhiều trường hợp, HS phải chồng xếp các trang bản đồ Atlát để trình
Xem thêm

29 Đọc thêm

biến tần CP2000 guide EN 20120221

BIẾN TẦN CP2000 GUIDE EN 20120221

KHO TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC 2015 | Kho tài liệu Ôn thi công chức Tổng hợp | Kho tài liệu ôn thi công chức cấp xã | Bộ đề thi và đáp án kỳ thi tuyển công chức 2015 các môn nghiệp vụ chuyên ngànhFULL | Tuyển tập bộ câu hỏi và đáp án môn thi viết thi tuyển công chức các chuyên ngànhFULL | Đề cương ôn tập thi tuyển công chức 2015 môn Kiến thức chung | Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành Kho bạc nhà nướcFULL | Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thuế FULL | Tài Liệu hướng dẫn thi viên chức ngành y tế FULL | Bộ câu hỏi thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển công chức FULL |
Xem thêm

61 Đọc thêm

biến tần adleepower as2

BIẾN TẦN ADLEEPOWER AS2

KHO TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC 2015 | Kho tài liệu Ôn thi công chức Tổng hợp | Kho tài liệu ôn thi công chức cấp xã | Bộ đề thi và đáp án kỳ thi tuyển công chức 2015 các môn nghiệp vụ chuyên ngànhFULL | Tuyển tập bộ câu hỏi và đáp án môn thi viết thi tuyển công chức các chuyên ngànhFULL | Đề cương ôn tập thi tuyển công chức 2015 môn Kiến thức chung | Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành Kho bạc nhà nướcFULL | Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thuế FULL | Tài Liệu hướng dẫn thi viên chức ngành y tế FULL | Bộ câu hỏi thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển công chức FULL |
Xem thêm

74 Đọc thêm

biến tần altivar 11

BIẾN TẦN ALTIVAR 11

KHO TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC 2015 | Kho tài liệu Ôn thi công chức Tổng hợp | Kho tài liệu ôn thi công chức cấp xã | Bộ đề thi và đáp án kỳ thi tuyển công chức 2015 các môn nghiệp vụ chuyên ngànhFULL | Tuyển tập bộ câu hỏi và đáp án môn thi viết thi tuyển công chức các chuyên ngànhFULL | Đề cương ôn tập thi tuyển công chức 2015 môn Kiến thức chung | Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành Kho bạc nhà nướcFULL | Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thuế FULL | Tài Liệu hướng dẫn thi viên chức ngành y tế FULL | Bộ câu hỏi thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển công chức FULL |
Xem thêm

141 Đọc thêm

biến tần Altivar 31 vietnamese

BIẾN TẦN ALTIVAR 31 VIETNAMESE

KHO TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC 2015 | Kho tài liệu Ôn thi công chức Tổng hợp | Kho tài liệu ôn thi công chức cấp xã | Bộ đề thi và đáp án kỳ thi tuyển công chức 2015 các môn nghiệp vụ chuyên ngànhFULL | Tuyển tập bộ câu hỏi và đáp án môn thi viết thi tuyển công chức các chuyên ngànhFULL | Đề cương ôn tập thi tuyển công chức 2015 môn Kiến thức chung | Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành Kho bạc nhà nướcFULL | Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thuế FULL | Tài Liệu hướng dẫn thi viên chức ngành y tế FULL | Bộ câu hỏi thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển công chức FULL |
Xem thêm

79 Đọc thêm

tài liệu biến tần ATV

TÀI LIỆU BIẾN TẦN ATV

KHO TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC 2015 | Kho tài liệu Ôn thi công chức Tổng hợp | Kho tài liệu ôn thi công chức cấp xã | Bộ đề thi và đáp án kỳ thi tuyển công chức 2015 các môn nghiệp vụ chuyên ngànhFULL | Tuyển tập bộ câu hỏi và đáp án môn thi viết thi tuyển công chức các chuyên ngànhFULL | Đề cương ôn tập thi tuyển công chức 2015 môn Kiến thức chung | Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành Kho bạc nhà nướcFULL | Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thuế FULL | Tài Liệu hướng dẫn thi viên chức ngành y tế FULL | Bộ câu hỏi thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển công chức FULL |
Xem thêm

52 Đọc thêm

biến tần ATV21 vietnamese

BIẾN TẦN ATV21 VIETNAMESE

KHO TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC 2015 | Kho tài liệu Ôn thi công chức Tổng hợp | Kho tài liệu ôn thi công chức cấp xã | Bộ đề thi và đáp án kỳ thi tuyển công chức 2015 các môn nghiệp vụ chuyên ngànhFULL | Tuyển tập bộ câu hỏi và đáp án môn thi viết thi tuyển công chức các chuyên ngànhFULL | Đề cương ôn tập thi tuyển công chức 2015 môn Kiến thức chung | Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành Kho bạc nhà nướcFULL | Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thuế FULL | Tài Liệu hướng dẫn thi viên chức ngành y tế FULL | Bộ câu hỏi thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển công chức FULL |
Xem thêm

48 Đọc thêm

biến tần ATV61 vietnamese

BIẾN TẦN ATV61 VIETNAMESE

KHO TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC 2015 | Kho tài liệu Ôn thi công chức Tổng hợp | Kho tài liệu ôn thi công chức cấp xã | Bộ đề thi và đáp án kỳ thi tuyển công chức 2015 các môn nghiệp vụ chuyên ngànhFULL | Tuyển tập bộ câu hỏi và đáp án môn thi viết thi tuyển công chức các chuyên ngànhFULL | Đề cương ôn tập thi tuyển công chức 2015 môn Kiến thức chung | Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành Kho bạc nhà nướcFULL | Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thuế FULL | Tài Liệu hướng dẫn thi viên chức ngành y tế FULL | Bộ câu hỏi thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển công chức FULL |
Xem thêm

58 Đọc thêm

biến tần ATV71 (vietnamese)

BIẾN TẦN ATV71 (VIETNAMESE)

KHO TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC 2015 | Kho tài liệu Ôn thi công chức Tổng hợp | Kho tài liệu ôn thi công chức cấp xã | Bộ đề thi và đáp án kỳ thi tuyển công chức 2015 các môn nghiệp vụ chuyên ngànhFULL | Tuyển tập bộ câu hỏi và đáp án môn thi viết thi tuyển công chức các chuyên ngànhFULL | Đề cương ôn tập thi tuyển công chức 2015 môn Kiến thức chung | Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành Kho bạc nhà nướcFULL | Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thuế FULL | Tài Liệu hướng dẫn thi viên chức ngành y tế FULL | Bộ câu hỏi thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển công chức FULL |
Xem thêm

449 Đọc thêm

Bài giảng LOGIC simen

BÀI GIẢNG LOGIC SIMEN

KHO TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC 2015 | Kho tài liệu Ôn thi công chức Tổng hợp | Kho tài liệu ôn thi công chức cấp xã | Bộ đề thi và đáp án kỳ thi tuyển công chức 2015 các môn nghiệp vụ chuyên ngànhFULL | Tuyển tập bộ câu hỏi và đáp án môn thi viết thi tuyển công chức các chuyên ngànhFULL | Đề cương ôn tập thi tuyển công chức 2015 môn Kiến thức chung | Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành Kho bạc nhà nướcFULL | Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thuế FULL | Tài Liệu hướng dẫn thi viên chức ngành y tế FULL | Bộ câu hỏi thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển công chức FULL |
Xem thêm

78 Đọc thêm

biến tần CUTES CT2000Plus

BIẾN TẦN CUTES CT2000PLUS

KHO TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC 2015 | Kho tài liệu Ôn thi công chức Tổng hợp | Kho tài liệu ôn thi công chức cấp xã | Bộ đề thi và đáp án kỳ thi tuyển công chức 2015 các môn nghiệp vụ chuyên ngànhFULL | Tuyển tập bộ câu hỏi và đáp án môn thi viết thi tuyển công chức các chuyên ngànhFULL | Đề cương ôn tập thi tuyển công chức 2015 môn Kiến thức chung | Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành Kho bạc nhà nướcFULL | Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thuế FULL | Tài Liệu hướng dẫn thi viên chức ngành y tế FULL | Bộ câu hỏi thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển công chức FULL |
Xem thêm

90 Đọc thêm

Kết nối WinCC flexible với PC qua mạng Ethernet

KẾT NỐI WINCC FLEXIBLE VỚI PC QUA MẠNG ETHERNET

Làm thế nào để thiết lập một mạng Ethernet từ thiết bị giám sát như máy tính, màn hình HMI,... đến thiết bị điều khiển PLC. Tài liệu này sẽ hướng dẫn cụ thể các phương pháp cài đặt kèm theo các ví dụ rất cụ thể cho các bạn.

28 Đọc thêm

tài liệu biến tần CUTES CT2000ES

TÀI LIỆU BIẾN TẦN CUTES CT2000ES

KHO TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC 2015 | Kho tài liệu Ôn thi công chức Tổng hợp | Kho tài liệu ôn thi công chức cấp xã | Bộ đề thi và đáp án kỳ thi tuyển công chức 2015 các môn nghiệp vụ chuyên ngànhFULL | Tuyển tập bộ câu hỏi và đáp án môn thi viết thi tuyển công chức các chuyên ngànhFULL | Đề cương ôn tập thi tuyển công chức 2015 môn Kiến thức chung | Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành Kho bạc nhà nướcFULL | Bộ tài liệu ôn thi công chức ngành thuế FULL | Tài Liệu hướng dẫn thi viên chức ngành y tế FULL | Bộ câu hỏi thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển công chức FULL |
Xem thêm

78 Đọc thêm