VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI LLSX VÀ QHSX TRONG QUÁ TRÌNH CNH - HĐH Ở VN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Vấn đề đổi mới LLSX và QHSX trong quá trình CNH - HĐH ở VN":

VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI LLSX VÀ QHSX TRONG QUÁ TRÌNH CNH HĐH Ở VN

VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI LLSX VÀ QHSX TRONG QUÁ TRÌNH CNH HĐH Ở VN

18có thể chuyển đổi thành doanh nghiệp 100% đầu tư trong nước…nhằm làm cho quan hệ sở hữu vận động theo đúng bản chất của nó.Mục tiêu phát triển thành phần kinh tế này là thúc đẩy mạnh mẽlực lượng sản xuất trên cơ sở thu hút vốn, công nghệ, kinh nghiệmquản lý, thị trường thế giới và khai thác[r]

23 Đọc thêm

Tác động của CNH, HĐH đến vấn đề việc làm, thu nhập của lao động nông nghiệp ở tỉnh Hà Tây

TÁC ĐỘNG CỦA CNH, HĐH ĐẾN VẤN ĐỀ VIỆC LÀM, THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH HÀ TÂY

I. Tính cấp thiết của đề tài
Trong nhiều thập kỉ qua, làn sóng công nghiệp hóa, hiện đại hoá diễn ra mạnh mẽ ở các quốc gia trên thế giới, ở cả các nước phát triển cũng như các nước đang phát triển. Với nước ta, sự nghiệp CNH, HĐH trong thời kỳ đổi mới được coi là một cuộc cách mạng toàn diện và sâu[r]

76 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam trong quá trình CNH HĐH

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH CNH HĐH

1. Tính cấp thiết của đề tàiĐối với nước ta, kinh tế nông thôn có vị trí rất quan trọng trong nền KTQD; đó là khu vực kinh tế chiếm hơn 73% dân số, hơn 55,7% lực lượng lao động xã hội, đóng góp 20,36% GDP( ) của đất nước.Trong quá trình thực hiện CNH HĐH, kinh tế nông thôn nước ta đã đạt được nhiều[r]

119 Đọc thêm

Tuyển tập 150 tiểu luận triết học p1 (Đề 01 đến 10)

TUYỂN TẬP 150 TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC P1 (ĐỀ 01 ĐẾN 10)

DANH SÁCH TIỂU LUẬNĐỀ 01. Bản sắc dân tộc trong nền KT mởĐỀ 02. Đấu tranh giai cấpĐỀ 03. Công pháp và tư pháp trong hiến pháp TBCNĐỀ 04. LLSX và các quan hệ SXĐỀ 05. Lý luận của chủ nghĩa Mác con người và vấn đề con người trong sự nghiệp CNH HĐH đất nướcĐỀ 06. Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con ngư[r]

213 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG lối CM của ĐẢNG CSVN1

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN1

Câu 1: Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có nhân tố nào tác động trực tiếp đến sự ra đời của ĐCSVN
Câu 2: Trình bày khái quát quá trình Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lenin vào VN
Câu 3: Trình bày những nội dung cơ bản về tư tưởng về cm giải phóng dtoc của NAQ?
Câu 4 : Luận[r]

17 Đọc thêm

BÀI GIẢNG CHI TIẾT KINH TẾ CHÍNH TRỊ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

BÀI GIẢNG CHI TIẾT KINH TẾ CHÍNH TRỊ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Mục đích, yêu cầu: Giới thiệu cho người học nắm được những vấn đề cơ bản về CNH, HĐH trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Nắm chắc mục tiêu, quan điểm, nội dung, tiền đề điều kiện tiến hành CNH, HĐH nền kinh tế đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam hiện nay

17 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÁI THỤY, TỈN

TIỂU LUẬN CAO HỌC PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÁI THỤY, TỈN

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Đề tài có tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn:
Về lý luận, hợp tác xã (HTX) là một tổ chức kinh tế vừa có ý nghĩa kinh tế vừa mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc. Có thể nói, ý tưởng HTX là một ý tưởng hợp tác kinh tế vĩ đại của các bậc tiền bối. Ý tưởng này đã h[r]

20 Đọc thêm

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN TRÃI TỈNH THÁI BÌNH, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN TRÃI TỈNH THÁI BÌNH, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

Quản lý hoạt động dạy học trường Trunghọc phổ thông Nguyễn Trãi tỉnh Thái Bình,đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay :Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05 / PhạmXuân Lan ; Nghd. : PGS.TS. Trần QuốcThànhMỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiThế kỷ XXI, nền kinh tế thế giới đã chuyển từ nền ki[r]

25 Đọc thêm

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA ĐẢNG TỪ (2001 2010)

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA ĐẢNG TỪ (2001 2010)

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc. Theo thống kê hiện nay, nước ta có 54 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh chiếm 86,2% dân số, còn 53 DTTS chiếm 13,8% dân số. Trong tiến trình phát triển hàng ngàn năm, các dân tộc luôn sát cánh bên nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay từ khi ra đời và quá trình lãnh[r]

111 Đọc thêm

Vấn đề vốn và chính sách huy động vốn cho công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn

VẤN ĐỀ VỐN VÀ CHÍNH SÁCH HUY ĐỘNG VỐN CHO CÔNG NGHIỆP HOÁ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Nông nghiệp, nông thôn từ lâu đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam. Để đẩy nhanh sự phát triển trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn nói riêng Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương tiến hành Công nghiệp hoá nông nghiệp ,nông thôn. Đây là một bước đi dúng đắn nhằm phát triển k[r]

47 Đọc thêm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 2

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 2

1. Lý do chọn đề tài:
Chúng ta đang sống trong một thời đại mới, thời đại phát triển rực rỡ của công nghệ thông tin(CNTT). CNTT đã ở một bước phát triển cao đó là số hóa tất cả mọi dữ liệu thông tin, luân chuyển mạnh mẽ và kết nối tất cả chúng ta lại với nhau.
Cùng với sự phát triển của thời kì CNH[r]

74 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ KINH TẾ CHÍNH TRỊ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ KINH TẾ CHÍNH TRỊ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Giới thiệu cho người học nắm được những vấn đề cơ bản về CNH, HĐH trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Nắm chắc mục tiêu, quan điểm, nội dung, tiền đề điều kiện tiến hành CNH, HĐH nền kinh tế đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam hiện nay.

41 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐÀO TẠO, PHỔ CẬP CHUYÊN MÔN NGÀNH NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐÀO TẠO, PHỔ CẬP CHUYÊN MÔN NGÀNH NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế ở nước ta, nông nghiệp, nông thôn có vai trò rất quan trọng. Trong nhiều nhiệm kỳ Đại hội, Đảng ta đã xác định rõ vai trò của phát triển nông nghiệp, từ Đại hội V (1982), nông nghiệp được Đảng ta coi là “mặt trận hàng đầu”. Thực hiện quá trình đẩy mạnh[r]

46 Đọc thêm

“Phát huy nguồn lực con người trong thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ở nước ta hiện nay”.

“PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY”.

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nguồn lực con người không phải là vấn đề mới. Tuy nhiên, có thể nói rằng việc nghiên cứu nguồn lực con người luôn diễn ra thường xuyên, trong tất cả các giai đoạn lịch sử, ở hầu khắp các quốc gia. Như vậy, ta có thể thấy nguồn lực con người luôn là một vấn đề có tính th[r]

50 Đọc thêm

VẤN ĐỀ CNH HĐD Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

VẤN ĐỀ CNH HĐD Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ Đại hội Đảng VIII đến nay, Đảng ta luôn xác định công nghiệp hoá là nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ. Nhiệm vụ CNH HĐH đã được thực hiện ở nước ta trong những năm qua, nhất là thời kỳ đổi mới chúng ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng tạo thế và lực cho thời kỳ phát triển tiếp theo. Bê[r]

27 Đọc thêm

 TƯ TƯỞNGHỒ CHÍ MINH

TƯ TƯỞNGHỒ CHÍ MINH

phát triển KT-VH, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng cầnkiệm liêm chính chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạchvững mạnh, cán bộ, Đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thậ[r]

35 Đọc thêm

Hoàn thiện chính sách đối với lao động nữ trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM

1. Sự cần thiết của đề tài

Ngay từ khi mới dành được độc lập, Bác Hồ đã đã coi giải phóng phụ nữ là giải phóng được một phần hai sức lao động trong toàn xã hội. Ngay trong bản tuyên ngôn độc lập, Người đã đề cập đến quyền bình đẳng nam, nữ, trong đó có quyền bình đẳng về lao động. Kể từ đó phụ[r]

107 Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNHĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THPTSỐ 2 HUYỆN BẮC HÀ TỈNH LÀOCAI

MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC, QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THPTSỐ 2 HUYỆN BẮC HÀ TỈNH LÀO CAI

1. Lý do chọn đề tài .Giáo dục có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. Lịch sử đã cho thấy, mỗi quốc gia muốn phát triển và hưng thịnh đều phải coi trọng công tác giáo dục. Ở nước ta, giáo dục luôn được coi là quốc sách hàng đầu – nhất là trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Tạ[r]

37 Đọc thêm

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGUỒN LỰC NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA ĐẶC ĐIỂM VÀ XU HƯỚNG

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGUỒN LỰC NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA ĐẶC ĐIỂM VÀ XU HƯỚNG

Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đất nước ta đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).CNH, HĐH là xu thế phát triển chung của các nước trên thế giới, khi các nước đó muốn tiến tới một xã hội hiện đại. Đó cũng là[r]

211 Đọc thêm

Luận văn: Kinh tế các xã ven biển huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1996 đến năm 2012

LUẬN VĂN: KINH TẾ CÁC XÃ VEN BIỂN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HÓA TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2012

Luận văn tốt nghiệp: Kinh tế các xã ven biển huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1996 đến năm 2012Hòa vào không khí của công cuộc CNH HĐH trên khắp mọi miền tổ quốc, nhân dân các huyện lị đã tiếp thu phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu của Đảng và nhà nước, vận dụng sáng tạo vào điều kiện, hoàn cản[r]

121 Đọc thêm

Cùng chủ đề