GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG CA

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giấy đề nghị tăng ca":

MẪU SỐ 10 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GCN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

MẪU SỐ 10 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GCN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

……………………………………………….6. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo- Giấy chứng nhận đã cấp;…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.…………., ngày .... tháng ... năm ……Người viết đơn(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN(Đối với trường hợp cấp đổi GCN do đo vẽ lại bản đồ địa chính)Sự thay đổi đường ranh giới thửa đất kể từ khi cấp GCN đến nay: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….Ngày …… tháng …… năm ……Công chức địa chính(Ký, ghi rõ họ, tên)Ngày …… tháng …… năm ……TM. Ủy ban nhân dânChủ tịch(Ký tên, đóng dấu)III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(Nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại GCN; lý
Xem thêm

2 Đọc thêm

7 PHU LUCSO 5

7 PHU LUCSO 5

21UBND tỉnh (thànhphố)........................................... (*)...............Số: . . . . . . /TBPhụ lục số05Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc............., ngày.........tháng.........năm...........Thông báo(Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhậnquyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng)Cơ quan cấp giấy chứng nhận đã nhận đợc đơn đề nghị cấpgiấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (hoặc công trình xây dựng)và kinh phí cấp giấy chứng nhận của ông (bà) hoặc của cơquan ..................................................Thời gian đối chiếu các giấy tờ ghi trong đơn, giấy tờ nhà ở,công trình xây dựng vào ngày...........tháng..........năm....................,tại địa chỉ nhà ở, công trình xây dựng đề nghị cấp giấy chứngnhận.Đề nghị ông (bà) hoặc đại diện cơ quan có mặt tại địađiểm nêu trên để thực hiện việc đối chiếu và kiểm tra............., ngày ........ tháng ........năm ..........
Xem thêm

2 Đọc thêm

QUY TRINH THU CHI TIEN MAT

QUY TRINH THU CHI TIEN MAT

Thực hiệnKTTTViết phiếu thu hoặc Phiếuchi .Chứng từ đầy đủ, chính xácPhiếu thu, Phiếu chi34dung đã ghi trên giấy đề nghịchi , người ký giấy giới thiệuvàmộc dấu của khách hàng., Đầyđủ tên họ người nộp tiền , số tiềnbằng chữ, số, nội dụng thuPhiếu đề xuất, Phiếu đềnghị thanh toán, Phiếuđề nghị thu tiền,Cácchứng từ hoá đơn cóliên quanThực hiệnTQ

10 Đọc thêm

TT 33

TT 33

nhiệm về nội dung có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộcthiểu số đó.3. Xác định rõ tên gọi của báo chí điện tử dự kiến đề nghị cấp giấy phép;tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, ngôn ngữ thể hiện của cơ quan báo chíđiện tử.4. Phải sử dụng ít nhất một tên miền.vn còn thời hạn sử dụng tối thiểu 6tháng tại thời điểm xin cấp phép.5. Xây dựng quy trình quản lý phù hợp với mô hình hoạt động báo chí điệntử.6. Đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính, kỹ thuật theo hồ sơ đềnghị cấp phép, bao gồm:a) Có trụ sở ổn định bảo đảm hoạt động của báo chí điện tử;b) Có đủ trang thiết bị, nhân sự, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, anninh thông tin cho hoạt động của báo chí điện tử;c) Có đủ điều kiện tài chính bảo đảm mục tiêu hoạt động theo tôn chỉ,mục đích.7. Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngchứng nhận có đủ điều kiện để hoạt động báo chí điện tử và phù hợp với quyhoạch phát triển báo chí của địa phương đối với các tổ chức đứng tên đề nghịcấp phép thành lập báo chí điện tử của địa phương.8. Đối với các tổ chức tôn giáo, Viện nghiên cứu khoa học cơ bảnchuyên ngành đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử và những trườnghợp đặc biệt khác sẽ do Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định.Điều 7. Hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử1. Cơ quan chủ quản đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử gửi hai(02) bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Quản lý phát thanh, truyềnhình và thông tin điện tử). Hồ sơ gồm có:a) Tờ khai đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử (Mẫu số 1);Trường hợp cơ quan chủ quản không phải là Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương thì phải có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
Xem thêm

24 Đọc thêm

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN THÁNG 1

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN THÁNG 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lâp – Tự do – Hạnh phúcNậm Khánh, ngày 12 tháng 01 năm 2015GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁNKính gửi: Ban giám hiệu trường Tiểu học Nậm KhánhHọ và tên người đề nghị thanh toán: Nguyễn Đức BảoChức vụ: Giáo viênĐịa chỉ: Trường Tiểu học Nậm Khánh – Bắc Hà – Lào CaiNội dung thanh toán: Chi mua văn phòng phẩm hỗ trợ giáo viên làm đồ dùng tháng01 năm 20145Số tiền: 2.100.000đBằng chữ: Hai triệu một trăm nghìn đồng chẵn.(Kèm theo: Hóa đơn số 0051943, bảng tổng hợp phát vật tư.)Thủ trưởng đơn vịPhụ trách kế toánNgười đề nghị thanh toánTòng Văn LợiNguyễn Đức Bảo
Xem thêm

1 Đọc thêm

CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN Ở CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN Ở CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

www.Luanvan.OnlineGiải thích qui trình kế toán:Từ các chứng từ gốc như là các phiếu chi, phiếu thu, các giấy báo có, báonợ…. Kế toán tiến hành lập chứng từ ghi sổ. Đồng thời căn cứ vào các chứng từgốc kế toán tiền mặt vào các sổ chi tiết tiền mặt và sổ quỹ tiền mặt, còn kế toántiền gửi ngân hàng vào sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng và sổ tiền gửi ngân hàng.Đến cuối 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm từ các chứng từ ghi sổ đã lập kếtoán vốn bằng tiền tiến hành vào sổ cái các TK 111, TK 112 từ đó vào bảng cânđối phát sinh và lập báo cáo tài chính.4.3. Kế toán tài sàn cố định Giới thiệu (TSCĐ):a. chung về phần hành:Cùng với sự phát triển của nền sản xuất xã hội và tiến bộ khoa học kỹthuật, TSCĐ trong nền kinh tế quốc dân và trong các doanh nghiệp không ngừngđược đổi mới, hiện đại hóa và tăng lên nhanh chóng, góp phần vào việc nângcao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Điều đó đặt ra cho công tácquản lý và kế toán TSCĐ của công ty Tư Vấn Xây Dựng và Phát Triển NôngThôn những yêu cầu ngày càng cao.Để thuận lợi cho công tác quản lý và hoạch toán TSCĐ, công ty đã phânloại các tài sản cố định theo tình hình sử dụng.Căn cứ vào tình hình sử dụng TSCĐ của từng thời kỳ mà TSCĐ của côngty được chia thành 2 loại:+ TSCĐ dùng chung.+ TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý.Những tài sản cố định dùng chung của công ty gồm có:• Nhà cửa , vật, kiến trúc.• Máy móc – thiết bị.• Phương tiện vân tải.• Thiết bị quản lý văn phòng
Xem thêm

53 Đọc thêm

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN VÙNG AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN VÙNG AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN VÙNG AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNGVẬT TRÊN CẠN(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016 củaBộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)ỦY BAN NHÂN DÂNXÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN…-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: ......................, ngày ...... tháng ..... năm ......V/v đăng ký chứng nhận vùng an toàndịch bệnh động vật trên cạnKính gửi: Cục Thú y.Thực hiện quy định tại Thông tư số ........./2016/TT-BNNPTNT ngày.......tháng........năm2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về vùng, cơ sở antoàn dịch bệnh động vật, Ủy ban nhân dân huyện/tỉnh ...................... đề nghị Cục Thú yxét duyệt hồ sơ đăng ký và cấp/cấp lại/cấp đổi Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnhđộng vật trên cạn.Thông tin liên lạc: .................................................................................................................Họ và tên: ..............................................................................................................................Chức vụ: ................................................................................................................................Địa chỉ: ..................................................................................................................................Điện thoại: .............................................................................................................................Kèm theo là: ..........................................................................................................................
Xem thêm

1 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI HUYỆN LƯƠNG LÀI TỈNH BẮC NINH

HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI HUYỆN LƯƠNG LÀI TỈNH BẮC NINH

sự ưu đãi một hoặc một số nhóm xã hội, kích thích vào động cơ hoạt động của họnhằm thực hiện một mục tiêu ưu tiên nào đó trong chiến lược phát triển của mộthệ thống xã hội”. Theo tác giả thì khái niệm “hệ thống xã hội” được hiểu theomột ý nghĩa khái quát. Đó có thể là một quốc gia, một khu vực hành chính, mộtdoanh nghiệp, một nhà trường.Hiể u sâu hơn về khái niê ̣m chính sách thì Chính sách là do một chủ thể quyềnlực hoặc chủ thể quản lý đưa ra; Chính sách được ban hành căn cứ vào đường lốichính trị chung và tình hình thực tế; Chính sách được ban hành bao giờ cũng nhắmđến một mục đích nhất định; nhằm thực hiện một mục tiêu ưu tiên nào đó; chínhsách được ban hành đều có sự tính toán và chủ đích rõ ràng.1.1.2. Chính sách xã hộiChính sách xã hội là sự cụ thể hóa, thể chế hóa các đường lối, chủ trươngđể giải quyết những vấn đề xã hội dựa trên tư tưởng, quan điểm phù hợp với bảnchất xã hội, chính trị phản ánh lợi ích và trách nhiệm của cộng đồng xã hội nóichung và của từng nhóm xã hội nói riêng nhằm tác động trực tiếp vào con ngườivà điều chỉnh các quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với xãhội, hướng tới mục đích cao nhất là thỏa mãn những nhu cầu ngày càng tăng vềđời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân. [13; tr.290]14Như vậy chính sách xã hội là một bộ phận cấu thành chính sách chung củamột chính quyền Nhà nước, là sự thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối của một nhànước nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới cuộc sống con người, các tầng lớp,giai cấp trong xã hội. Dựa trên quan điểm của chủ thể lãnh đạo, phù hợp với bảnchất của chế độ chính trị, xã hội, nó góp phần điều chỉnh các quan hệ xã hội chophù hợp với mục tiêu của giai cấp, chính đảng cầm quyền. Thực chất, mỗi chế độchính trị muốn tồn tại và phát triển phụ thuộc rất lớn vào việc điều hòa các mốiquan hệ xã hội như thế nào thông qua các chính sách ban hành, đây là nhữngcông cụ để nhà nước bảo đảm sự ổn định xã hội, và tăng cường sự phát triển xã
Xem thêm

119 Đọc thêm

THÔNG TƯ 170/2016/TT-BTC VỀ CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT

THÔNG TƯ 170/2016/TT-BTC VỀ CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT

2. Đối tượng áp dụngThông tư này áp dụng đối với:a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận trong hoạt động hóa chất;phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và phê duyệt Biện pháp phòngngừa, ứng phó sự cố hóa chất;b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận trong hoạt độnghóa chất; phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và phê duyệt Biệnpháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;c) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp phí, lệ phí trong hoạt động hóachất theo quy định tại Thông tư này.Điều 2. Đối tượng nộp phí, lệ phíTổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép, Giấychứng nhận trong hoạt động hóa chất; phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cốhóa chất và phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thì phải nộp phí, lệphí theo quy định tại Thông tư này.Điều 3. Tổ chức thu phí, lệ phíCơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận trong hoạt động hóachất; phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phê duyệt Biện phápphòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định tại khoản 4 Điều 14, khoản 3 Điều 15và Điều 41 Luật hóa chất, khoản 6 Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luậthóa chất có nhiệm vụ tổ chức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạtđộng hóa chất theo quy định tại Thông tư này (dưới đây gọi chung là tổ chức thu phí, lệphí).Điều 4. Mức thu phí, lệ phí1. Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu mức thu phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.2. Phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất thu bằng Đồng Việt Nam (VNĐ).
Xem thêm

6 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN KÝ HỒ SƠ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN

HƯỚNG DẪN KÝ HỒ SƠ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN

HƯỚNG DẪN KÝ HỒ SƠ THÀNH LẬP MỚI1- GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP :- Đại diện pháp luật ký2- DANH SÁCH CỔ ĐÔNG:- Đại diện pháp luật ký- LƯU Ý: Cột chữ ký của cổ đông sáng lập, các cổ đông ký tên tương ứng3- ĐIỀU LỆ: Các cổ đông ký lần lượt dưới phần lề trắng cuối mỗi trangđiều lệ. Trang cuối cùng các cổ đông ký tương ứng theo tên mình4- GIẤY ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐKDN: Đại diện pháp luậtký ghi rõ họ tên.5- ỦY QUYỀN: Đại diện pháp luật ký ghi rõ họ tên bên ủy quyền.6- THÔNG BÁO MẪU DẤU: Đại diện pháp luật ký ghi rõ họ tênLƯU Ý:- DOANH NGHIỆP IN HAI BỘ KÝ XONG LƯU LẠI MỘT BỘ, GỬILÊN CHO NGA LÀM ĐĂNG KÝ KINH DOANH- HỒ SƠ SAU KHI KÝ XONG KHÔNG CẦN ĐÓNG QUYỂN.
Xem thêm

1 Đọc thêm

GIAY UY QUYEN MAU 02 BMAH

GIAY UY QUYEN MAU 02 BMAH

Mẫu số 02/BMAHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcGIẤY UỶ QUYỀNKê khai đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước"Bà mẹ Việt Nam anh hùng"Kínhgửi:..................................................................................................................................................................................................................................................Tên tôi là: …………………………………………………….….…………; bí danh:……………………...............;Năm sinh: ………….…...…................................................................................................................................................;Nguyên quán: …………………………………………...…………………………………………………………….;Chỗ ở hiện nay: …………………………………..……………………………………………………………...…….;Nghề nghiệp:........................................................................................................................................................;Là: ……………………………….………….của bà mẹ: ……………………………………; thuộc đốitượng được tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ ViệtNam anh hùng".Nay uỷ quyền cho ông (bà): …………………………………………......; sinh năm: ……………….....;Là: ………………………………………………………………………………………………………………...……….....;Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …...……………………………………………………………………….;Chịu trách nhiệm đứng tên kê khai đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệuvinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".XÁC NHẬN CỦA XÃ (PHƯỜNG)Ông (bà) ……………………………………………có hộ khẩu thường trú tại địa phươngvà ký uỷ quyền là đúng.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Soạn bài: Văn bản đề nghị (lớp 7)

SOẠN BÀI: VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ (LỚP 7)

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Đặc điểm của văn bản đề nghị a) Các văn bản sau đây được viết để làm gì? Văn bản 1: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 11 năm 2014   GIẤY ĐỀ NGHỊ Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 7C, Trường THCS Hoàng Diệu Tập thể lớp 7C chúng em xin trình bày với cô giáo một việc như sau: Tấm bảng đen của lớp em do sử dụng đã lâu, nay bị mờ, các bạn ngồi cuối lớp rất khó theo dõi nội dung bài giảng của các thầy, cô giáo ghi trên bảng. Chúng em kính đề nghị cô giáo cho sơn lại bảng kịp thời để việc học tập trên lớp được tốt hơn. Thay mặt lớp 7C Lớp trưởng (Kí và ghi rõ họ tên) Văn bản 2: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Huế, ngày 6, tháng 10 năm 2014   GIẤY ĐỀ NGHỊ Kính gửi: Uỷ ban nhân dân phường (xã, quận, huyện,...) M. Chúng tôi gồm các gia đình trong khu tập thể (khu phố, xóm, thôn,...) N. xin kiến nghị với UBND một việc như sau: Do việc lấn chiếm trái phép, một số gia đình trong khi xây dựng đã làm tắc hết các đường cống, gây ngập úng cả khu tập thể trong những ngày mưa bão. Tình hình vệ sinh môi trường khu vực này không được đảm bảo, ảnh hưởng lớn đến đời sống của khu dân cư... Vì vậy chúng tôi viết giấy này đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp giải quyết kịp thời để chấn chỉnh lại tình hình trên. Thay mặt các gia đình (Kí và ghi rõ họ tên) Gợi ý: - Văn bản 1: Đề nghị sơn lại bảng của lớp; - Đề nghị giải quyết tình trạng xây dựng trái phép làm tắc cống, gây ngập úng. b) Qua các văn bản trên, em thấy khi viết giấy đề nghị cần phải chú ý đến những yêu cầu gì về nội dung và hình thức? Gợi ý: Xem lại những Gợi ý trong bài Tìm hiểu chung về văn bản hành chính. c) Trong các tình huống sau đây, tình huống nào phải viết giấy đề nghị? (1) Có một bộ phim truyện rất hay, liên quan tới tác phẩm đang học, cả lớp cần đi xem. (2) Em đi học nhóm, do sơ ý nên bị kẻ gian lấy mất chiếc xe đạp. (3) Sắp thi học kì, cả lớp cần sinh hoạt trao đổi thêm về môn Toán. (4) Trong giờ học, em và bạn cãi nhau gây mất trật tự, thầy, cô giáo phải dừng lại giải quyết. Gợi ý: (2) - Đơn, (4) - Bản kiểm điểm. 2. Cách làm văn bản đề nghị a) - Trong hai văn bản đề nghị trên, các mục được trình bày theo thứ tự như thế nào? Gợi ý: cả hai văn bản đều có những mục nào? Thứ tự của các mục ấy được sắp xếp ra sao? - Điểm giống và khác nhau giữa hai văn bản đề nghị trên là gì? Gợi ý: Các văn bản sẽ giống nhau ở cách trình bày các mục; khác nhau ở nội dung. - Những phần nào là quan trọng trong cả hai văn bản đề nghị? Gợi ý: Các phần quan trọng trong một văn bản đề nghị là: + Người được đề nghị (đề nghị ai?). + Người đề nghị. + Nội dung đề nghị. + Mục đích đề nghị. b) Cách làm một văn bản đề nghị: - Các văn bản đề nghị tuỳ theo từng tình huống cụ thể mà nội dung đề nghị có thể khác nhau nhưng đều phải tuân thủ nguyên tắc về khuôn mẫu dàn mục: + (1) Quốc hiệu và tiêu ngữ + (2) Địa điểm, ngày tháng làm giấy đề nghị + (3) Tên văn bản: Giấy đề nghị (hoặc kiến nghị) + (4) Nơi nhận đề nghị + (5) Người (tổ chức) đề nghị + (6) Nêu sự việc, lí do và ý kiến cần đề nghị + (7) Chữ kí và họ tên người đề nghị - Một số yêu cầu về trình bày: + Tên văn bản cần viết chữ in hoa. + Các mục của văn bản phải được trình bày rõ ràng, cân đối. II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 1. Từ hai tình huống sau đây, hãy nhận xét sự giống và khác nhau về lí do viết đơn với lí do viết đề nghị. a) Hôm nay bị ốm, không đi học được, em phải viết đơn xin phép thầy, cô giáo nghỉ học. b) Có một vở chèo rất hay, liên quan đến tác phẩm đang học, cả lớp cần đi xem tập thể. Em thay mặt tập thể lớp để viết viết một văn bản đề nghị với thầy, cô giáo chủ nhiệm. Gợi ý: Đơn và Đề nghị đều xuất phát từ một nhu cầu, nguyện vọng nào đó cần được người (cấp) có thẩm quyền giải quyết. Nhưng Đơn thì thường là nguyện vọng của cá nhân còn Đề nghị thường là nguyện vọng của tổ chức, tập thể. 2. Em đã từng viết văn bản đề nghị nào chưa? Hãy tự kiểm tra lại để rút ra những kinh nghiệm cần thiết về cách viết theo yêu cầu nội dung và hình thức của khuôn mẫu văn bản đề nghị.
Xem thêm

2 Đọc thêm

20GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN

20GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN

.............................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐƠN VỊ:……Độc lập - Tự do - Hạnh phúc------***-----.........., ngày.....tháng......năm 20.......GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢNKính gửi:...........................................................Ngân hàng:............................................Họ và tên:..........................................................MSCB:...................................................Đơn vị:..............................................................................................................................Số tiền bằng số:................................................................................................................Bằng chữ:.........................................................................................................................Lý do chi tiêu:..................................................................................................................Căn cứ vào hoá đơn số:........................................ ngày..............tháng..............năm........Tên tài khoản thụ hưởng:.................................................................................................Tại Ngân hàng:.................................................................................................................Số tài khoản:.....................................................................................................................Địa chỉ:.............................................................................................................................Thủ trưởng đơn vịChủ nhiệm đề tài/dự ánNgười xin thanh toánKIỂM SOÁT VÀ PHÊ DUYỆT THANH TOÁNBằng số:............................................................................................................................Bằng chữ:......................................................................................................................................., ngày......... tháng .........năm........
Xem thêm

1 Đọc thêm

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH LÍ

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH LÍ

TRƯỜNG MẪU GIÁO TUỔI THƠCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do - Hạnh phúcLớp Mầm 2Tuổi Thơ, ngày 27 tháng 01 năm 2016GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH LÝ TÀI SẢNKính gửi :Ban giám hiệu trường mẫu giáo Tuổi ThơHiện nay lớp chúng tôi có một số thiết bị như ghế và bàn học sinh đã hết thời hạn sửdụng, không còn sử dụng được nữa. Kính đề nghị ban giám hiệu trường mẫu giáo TuổiThơ tiến hành thanh lý và cấp ghế mới cho lớp chúng tôi.DANH SÁCH TÀI SẢN THIẾT BỊ CẦN THANH LÝSTTTên tài sản1 Ghế học sinh2Đơn VịtínhCái
Xem thêm

1 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO CAO CẤP HỮU NGHỊ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO CAO CẤP HỮU NGHỊ

biểu thuế về các khoản mà Công ty phải thanh toán với Nhà nớc, giám sát việcthu - chi qua hệ thống ngân hàng.6- Kế toán tiêu thụ: Là ngời chịu trách nhiệm hạch toán quá trình tiêu thụsản phẩm của Công ty và doanh thu, theo dõi giá vốn hàng bán, tình hình thanhtoán nợ của khách hàng và tình hình của khách hàng với Công ty trong tơng lại.107- Kế toán công nợ phải trả: Là ngời chịu trách nhiệm hạch toán theo dõicông nợ phải trả của Công ty. Hàng tháng tổng hợp hàng nhập, đối chiếu với thủkho và lên cân đối hàng nhập gửi báo cáo tới kế toán trởng, kê khai thuế đầu vàotheo đúng quy định của Ngân hàng, đề xuất các vấn đề cần giải quyết liên quanđến công việc của mình.8- Kế toán TSCĐ: Theo dõi giá trị hiện có, tình hình tăng giảm của TSCĐ,tính ra mức khấu hao TSCĐ, phản ánh các chi phí và quyết toán công trình đầu txây dựng cơ bản.9- Thủ quỹ: Là ngời chịu trách nhiệm thu chi tiền mặt, ghi sổ quỹ tiềnmặt, kịp thời theo quy định, nhận và phát hành lơng cho toàn bộ CNV.2.Sơ đồ bộ máy kế toán của Công tyKế toán trởngPhó phòng kế toánKế toán Kế toánvật ttiền mặtKế toántiền gửi Kế toánNgân
Xem thêm

37 Đọc thêm

Giấy Đề Nghị Thanh Toán

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề