KỸ THUẬT THU NHẬN ẢNH IMAGE REPRESENTATION AND MODELING

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Kỹ thuật thu nhận ảnh image representation and modeling ":

Báo cáo thực tập: XỬ LÝ ẢNH TRONG MATLAB

BÁO CÁO THỰC TẬP: XỬ LÝ ẢNH TRONG MATLAB

Khoảng hơn mười năm trở lại đây, phần cứng máy tính và các thiết bị liên quan đã có sự tiến bộ vượt bậc về tốc độ tính toán, dung lượng chứa, khả năng xử lý v.v.. và giá cả đã giảm đến mức máy tính và các thiết bị liên quan đến xử lý ảnh đã không còn là thiết bị chuyên dụng nữa. Khái niệm ảnh số đã[r]

62 Đọc thêm

BÀI THUYẾT TRÌNH KỸ THUẬT MÁY CHỤP X QUANG SỐ

BÀI THUYẾT TRÌNH KỸ THUẬT MÁY CHỤP X QUANG SỐ

phản đa mức độ, giảm nhiễu,… Các phần mềm này mà chỉ cần phổ xạ một lần vẫn có thể khảo sát tốt phầnmềm, xương hoặc phổi. Phương pháp khuếch đại tương phản đa mức độ (Multiscale image contrastamplification) MUSICA có thể làm tăng khả năng phát hiện các đường gãy ẩn, nốt nhỏ dù độ ẩm thấp,khôn[r]

36 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH MÔN XỬ LÝ ẢNH

GIÁO TRÌNH MÔN XỬ LÝ ẢNH

xử lý ảnh. Chương 2, trình bày các vấn đề liên quan đến thu nhận ảnh, bao gồm các thiết bịthu nhận ảnh cơ bản, quá trình lấy mẫu và lượng tử hóa, một số phương pháp biểu diễnảnh, cũng như một số định dạng ảnh phổ dụng. Chương 3, trình bày các kỹ thuật nâng caochất[r]

108 Đọc thêm

Tài liệu sử dụng Framework Activiti và BPMN

TÀI LIỆU SỬ DỤNG FRAMEWORK ACTIVITI VÀ BPMN

Business Process Model and Notation (BPMN) là chuẩn để mô hình hóa các tiến trình nghiệp vụ bằng cách cung cấp các kí hiệu đồ họa dùng để đặc tả các tiến trình nghiệp vụ trong biểu đồ tiến trình nghiệp vụ (BPD – Business Process Diagram), dựa trên một luồng biểu đồ kỹ thuật giống với biểu đồ hoạt độ[r]

20 Đọc thêm

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN ẢNH

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN ẢNH

.1.1 Giới thiệu về Xử lý ảnhTrong xã hội loài người, ngôn ngữ là một phương tiện trao đổi thông tin phổbiến trong quá trình giao tiếp. Bên cạnh ngôn ngữ, hình ảnh cũng là một cách traođổi thông tin mang tính chính xác, biểu cảm khá cao và đặc biệt không bị cảm giácchủ quan của đối tượng giao tiếp c[r]

33 Đọc thêm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP TƯ LIỆU VIỄN THÁM VÀ GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2004 2009 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BUÔN ĐÔN TỈNH ĐẮK LẮK

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP TƯ LIỆU VIỄN THÁM VÀ GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2004 2009 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BUÔN ĐÔN TỈNH ĐẮK LẮK

ñược gọi là bộ cảm.Phương tiện dùng ñể mang các bộ cảm ñược gọi là vật mang, gồm khícầu, máy bay, vệ tinh nhân tạo, tàu vũ trụ.Sự phát triển của viễn thám gắn liền với sự phát triển của phương phápchụp ảnhthu nhận thông tin các ñối tượng trên mặt ñất. Từ năm 1858 ngườita ñã bắt ñầu[r]

20 Đọc thêm

NHẬN DẠNG CỬ CHỈ BÀN TAY DÙNG MẠNG NƠ RON

NHẬN DẠNG CỬ CHỈ BÀN TAY DÙNG MẠNG NƠ RON

Nhận dạng cử chỉ bàn tay dùng mạng nơ ron, đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm, điện tử viễn thông, điện điện tử, lập trình xử lý ảnh, image processing, image.Nhận dạng các cử động của tay người là cách tự nhiên khi tương tác người – máy và ngày nay nhiều nhà nghiên cứu trong các học viện và ngành công[r]

63 Đọc thêm

Các phương pháp mã hóa và nén ảnh trong xử lý dữ liệu đa phương tiện

CÁC PHƯƠNG PHÁP MÃ HÓA VÀ NÉN ẢNH TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN

Thông thường chúng ta thường gì nhận thông tin ở dạng văn bản, các văn bản này đươc mã hóa và lưu trữ trên máy tính, khi đó chúng ta có dữ liệu dạng văn bản. Một câu hỏi đặt ra nếu thông tin chúng ta thu nhận được ở một dạng khác như âm thanh (voice), hình ảnh (image) thì dữ liệu của nó ở dạng nào?[r]

28 Đọc thêm

BÁO CÁO VIỄN THÁM ỨNG DỤNG

BÁO CÁO VIỄN THÁM ỨNG DỤNG

Công cụ viễn thám cho phép thu nhận thông tin về tiềm năng, hiện trạng các đối tượng trên địa bàn rộng, trong một thời gian ngắn. Công cụ GIS hỗ trợ đắc lực trong việc chiết tách, tổng hợp và lưu trữ thông tin chính xác, nhanh chóng, hiệu quả. Sự kết hợp hai công nghệ là giải pháp tốt nhất, đáp ứng[r]

23 Đọc thêm

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM: NHẬN DẠNG PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM (có slide và phần mềm)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM: NHẬN DẠNG PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM (CÓ SLIDE VÀ PHẦN MỀM)

2
TÓM TẮT ĐỒ ÁN 3
DANH SÁCH HÌNH VẼ 6
DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU 7
CHƯƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ TRONG XỬ LÝ ẢNH 8
1.1. Tổng quan về một hệ thống xử lý ảnh 8
1.2 Các vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh 9
1.2.1. Một số khái niệm 9
1.2.2. Biểu diễn ảnh 10
1.2.3. Tăng cường ảnh khôi phục ảnh 10
1.2.4. Nhận dạng ản[r]

55 Đọc thêm

LẬP TRÌNH HỆ NHÚNG CHƯƠNG 8 LẬP TRÌNH XỬ LÝ ẢNH TRÊN NỀN NHÚNG

LẬP TRÌNH HỆ NHÚNG CHƯƠNG 8 LẬP TRÌNH XỬ LÝ ẢNH TRÊN NỀN NHÚNG

... dung  8. 1 Tổng quan xử lý ảnh  8. 2 Giới thiệu OpenCV  8. 3 C|c phép biến đổi ảnh Lập trình nhúng ARM-Linux 203 8. 1 Tổng quan xử lý ảnh Khái niệm xử lý ảnh  N}ng cao chất lượng hình ảnh theo... Mô hình hệ thống xử lý ảnh Lưu trữ Camera Thu nhận ảnh Số hóa Phân tích ảnh Sensor Lưu trữ Lập t[r]

59 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG GIS VÀ VIỄN THÁM

ĐỀ CƯƠNG GIS VÀ VIỄN THÁM

Đề cương GIS và Viễn Thám
Câu 1: Khái niệm và nguyên lý hoạt động của hệ thống viễn thám (sử dụng sơ đồ gồm 7 yếu tố).
Khái niệm: Viễn thám là một môn khoa học, sử dụng các bước sóng điện từ để thăm dò từ xa một đối tượng hay hiện tượng mà không tiếp xúc trực tiếp vào nó.
Nguyên lý hoạt động của hệ[r]

18 Đọc thêm

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ENVI

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ENVI

MỤC LỤC .................................................................................................................. 1
GIỚI THIỆU PHẦN MỀM ENVI. .............................................................................. 3
1.1. Các dạng dữ liệu của ENVI .....................................[r]

56 Đọc thêm

MODEL ASSESSMENT AND SELECTION IN MULTIPLE AND MULTIVARIATE REGRESSION

MODEL ASSESSMENT AND SELECTION IN MULTIPLE AND MULTIVARIATE REGRESSION

Mô tả khái quát hoặc trừu tượng hóa của một thực thể
(simplified description or abstraction of a reality).
 Modeling: Quá trình tạo ra một mô hình.
 Mathematical modeling: Description of a system using mathematical
concepts and language
 Linear vs. nonlinear; deterministic vs. probabilistic; stat[r]

61 Đọc thêm

An enhance framework on hair modeling and real time animation

AN ENHANCE FRAMEWORK ON HAIR MODELING AND REAL TIME ANIMATION

... and between scalp and hair strips to provide a realistic animation A model of collision detection, response and avoidance is also specified Collision of hair strips against scalp and collision... the framework so that real- time animation of hairstyle with proper collision detection, respond and[r]

52 Đọc thêm

THÀNH PHẦN KHOÁNG VÀ TÍNH CHẤT XI MĂNG PORTLAND

THÀNH PHẦN KHOÁNG VÀ TÍNH CHẤT XI MĂNG PORTLAND

ĐỀ TÀI: THÀNH PHẦN KHOÁNG VÀ TÍNH CHẤT XI MĂNG PORTLAND Ảnh vi cấu trúc SEM của C3S, phóng đại 3000X Microscopical clinker investigation NIST SRM 2688, SEM backscattered electron image The chemical and mineral composition of porland cement clinker QUÁ TRÌNH ĐÓNG RẮN XI MĂNG

89 Đọc thêm