KHÓA SỔ VÀ LẬP BÁO CÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "KHÓA SỔ VÀ LẬP BÁO CÁO CÁO TÀI CHÍNH":

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH

gày mi n nhi m-Kiểm toán viênCông ty TNHH Ki m toán và Tư vấn (A&C) đã ki m toán Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tàichính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, &C bày tỏ nguy n vọng tiếp t c được chỉ định là ki mtoán vi n độc lập của Công ty.Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốcB[r]

51 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

Về hoạt động đầu tƣ : Năm 2011 Công ty vẫn chiến hơn 96% cổ phần của Công ty CPDV và TM Đông Á hiện sở hữu tòa nhà tại Số 2 Đại Cồ Việt với tổng diện tích đất khoảng700m2 và một số cửa hàng tại các khu phố cổ của Hà Nội. Trong năm 2012, Công ty sẽ đề racác chính sách nhằm khai thác hiệu quả hơn các[r]

35 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 4 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 4 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Không phát sinh10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Được ghi nhậntheo số vốn thực góp của chủ sở hữu- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đán[r]

24 Đọc thêm

Báo cáo thực tập kế toán: HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14 CIENCO1

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN: HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14 CIENCO1

PHẦN 3:THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14
2.1.3. Tổ chức hạch toán kế toán tại doanh nghiệp
 Hình thức kế toán hệ thống sổ sách kế toán áp dụng:
Hiện nay công ty đang sử dụng hệ thống chứng từ phù hợp với những quy định mà Bộ tài chánh đó ban hành. Hệ thống chứng từ được lập[r]

82 Đọc thêm

BÀI TẬP CÁ NHÂN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (21)

BÀI TẬP CÁ NHÂN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (21)

Superout door có thể ghi nhận vào doanh thu là 452 triệu.- Số tiền hàng đã bán cho công ty Nam Phơng 276 triệunhng bị trả lại, hàng cha về tới kho công ty sẽ không ghi nhậngiảm doanh thu năm 2008- Khai giảm chi phí: do giá cả vật t tăng, công ty có thể sửdụng phơng pháp kế toán hàng tồn kho nhập trớ[r]

6 Đọc thêm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị báo cáo:.........................Địa chỉ:......................................Mẫu số B 09 - DN(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTCNgày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNHNăm ....(1)I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp1. Hình thức sở hữu[r]

18 Đọc thêm

KẾ TOÁN BÁN MẶT HÀNG THIẾT BỊ TIN HỌC TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆVẠN PHÚC

KẾ TOÁN BÁN MẶT HÀNG THIẾT BỊ TIN HỌC TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆVẠN PHÚC

SVTH: Lại Thị Thu BiênKhóa luận tốt nghiệpKhoa Kế toán – Kiểm toán- Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng giảm giáhàng tồn kho, thì doanh nghiệp phải hoàn nhập phần chênh lệch và ghi giảm giá vốnhàng bán.1.1.2.4. Lập dự phòng phải thu khó đòi.Thông tư 228/2009/TT[r]

69 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý

Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty cókhả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi các rủiro, lợi ích và quyền sở hữu hàng hoá được chuyển sang người mua đồng thời Công ty có thể xác địnhđược các[r]

18 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

4. K hoch phỏt trin trong tng lai: Dẫn đầu thị trờng gạch granite tại Việt Nambằng các sản phẩm cao cấp, kích thớc lớn, giá trị cao. Tăng trởng từ 25-30%/năm, riêngnăm 2011 dự kiến tăng trởng 40% do Nhà máy Viglacera Thái Bình chính thức đi vàohoạt động kể từ tháng 11/2010.IV. Bỏo cỏo ti chớnh:(Có <[r]

16 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH HỮU DỤNG CỦA THÔNG TIN KẾ TOÁN ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH HỮU DỤNG CỦA THÔNG TIN KẾ TOÁN ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU VIỆT NAM

Một số giải pháp nâng cao tính hữu dụng của thông tin kế toán đối với quá trình ra quyếtđịnh của nhà đầu tư trên thị trường cổ phiếu Việt Namlàm tăng rủi ro của các hoạt động kinh tế, gây tổn thất và lãng phí các nguồn lực vàthậm chí còn là nguyên nhân của các cuộc khủng hoảng kinh tế trong mỗi quốc[r]

122 Đọc thêm

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN XUYÊN

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN XUYÊN

cho việc hạch toán các nghiệp vụ phát sinh được thực hiện kịp thời, chính xác đểtránh xảy ra sai phạm, thất thoát. Hệ thống chứng từ của công ty gồm các loạinhư:+ Chứng từ về lao động tiền lương: Bảng chấm công, bảng thanh toán khốilượng sản phẩm hoàn thành, bảng thanh toán làm thêm giờ bảng thanh t[r]

60 Đọc thêm

ỨNG DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG VIỆC HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH NAM ĐỊNH C TRẦN THỊ HOẠT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC NGUYỄN TIÊN PHONG

ỨNG DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG VIỆC HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH NAM ĐỊNH C TRẦN THỊ HOẠT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC NGUYỄN TIÊN PHONG

Trong nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh khốc liệt nhằm mở rộng thịphần và nâng cao lợi nhuận thì kế toán không chỉ đơn thuần là các báo cáo tàichính mà kế toán phục vụ cho công tác quản trị thực sự là một nhu cầu cần thiếtcho hoạt động quản lý và điều hành doanh nghiệp.Để ra quyết định đú[r]

109 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần sông đà 11

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

MỤC LỤCLời mở đầu1I. Quá trình hình thành và phát triển21.Quá trình hình thành và phát triển của công ty22.Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp 11343. Các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp5II. Đặc điểm quy trình công nghệ7III.Đặc điểm tổ chức k[r]

62 Đọc thêm

CÁC HÌNH THỨC GHI SỔ KẾ TOÁN TRONG BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN

CÁC HÌNH THỨC GHI SỔ KẾ TOÁN TRONG BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN

CÁC HÌNH THỨC GHI SỔ KẾ TOÁN TRONG BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁNCÁC HÌNH THỨC GHI SỔ KẾ TOÁN TRONG BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁNCÁC HÌNH THỨC GHI SỔ KẾ TOÁN TRONG BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁNCÁC HÌNH THỨC GHI SỔ KẾ TOÁN TRONG BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN

6 Đọc thêm

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN CHỦ NGHĨA MACLENIN HAY NHẤT

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN CHỦ NGHĨA MACLENIN HAY NHẤT

Câu 1.Chủ ĩa Mác Lênin là?A. Lí thuyết về xã hội của CacMac, Angghen.B. Hệ thố qua điểm và học thuyết khoa học của C.Mac, Angghen, và sự phát triển của Lênin.C. Hệ thống chủ thuyết chính trị của CacMac và Lênin.D. Học thuyết bàn về kinh tế t bản chủ ĩa.Câu 2.Xét về lịch sử hình thành và giá trị t t[r]

46 Đọc thêm

Đánh giá sự tuân thủ các thủ tục hành chính liên quan đến bảo vệ môi trường đối với công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp đinh ốc Evergreen (Việt Nam) tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP ĐINH ỐC EVERGREEN (VIỆT NAM) TẠI XÃ TÂN TRƯỜNG, HUYỆN CẨM GIÀNG, TỈNH HẢI DƯƠNG

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
1. Lí do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3. Nội dung nghiên cứu 2
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 3
1.1. Tổng quan về quản lý môi trường 3
1.1.1.Các khái niệm 3
1.1.2. Vai trò của công cụ pháp lý trong quản lý môi trường 4
1.2. Tổng quan về công ty TNHH công nghiệp đinh ốc Evergreen (Vi[r]

96 Đọc thêm

Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 842

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 842

MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
Phần 1: Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần Xây dựng Công trình giao thông 842 3
I. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 842 3
II. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 842. 7[r]

74 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH HIẾU

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH HIẾU

MỤC LỤCLời mở đầu1Phần I : khái quát về công ty2I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty21.Lịch sử hình thành công ty22.Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là :32.1.Các hợp đồng kinh tế tiêu biểu năm 2006 mà công ty đã kí kết là :32.2 Hệ thống đại lý phân phối tiêu biểu ( trên[r]

44 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN LỘC

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN LỘC

phân loại nguyên vật liệu, CCDC như sau:- Vật liệu chính: Sắt, thép, gạch, xi măng, cát, sỏi…là những nguyên vật liệumà khi tham gia vào quá trình sản xuất nó cấu thành nên thực thể chính của sảnphẩm.- Vật liệu phụ: Bột màu, a dao, đinh dây, sơn sắt thép…các vật liệu khitham gia vào quá trình sản xu[r]

158 Đọc thêm

BÁO CÁO TỔNG QUAN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TNHH VIỆT TRƯỜNG

BÁO CÁO TỔNG QUAN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TNHH VIỆT TRƯỜNG

LỜI MỞ ĐẦUViệt Nam được thiên nhiên ưu ái có điều kiện phát triển ngành thủy sản với hơn3000km bờ biển và hệ thống sông ngòi kênh rạch phong phú . Bên cạnh đó,chúng ta chú ý đầu tư tích đáng cho ngành công nghiệp chế biến thủy sản để biếnnhiều sản phẩm mới qua sơ chế thành những sản phẩm phù hợp với[r]

125 Đọc thêm