QUY TRÌNH SẢN XUÂT TÔM THẺ THỊT PD XẺ LƯNG ĐÔNG IQF

Tìm thấy 3,542 tài liệu liên quan tới tiêu đề "QUY TRÌNH SẢN XUÂT TÔM THẺ THỊT PD XẺ LƯNG ĐÔNG IQF":

MPP8 521 PS05V PROBLEM SET SOL 5 HOANG VAN THANG 2015 11 24 08561273

MPP8 521 PS05V PROBLEM SET SOL 5 HOANG VAN THANG 2015 11 24 08561273

̅⁄√⁄√Kiểm đ nh 1ph a:Vì | |=> có đủ cơ sở để b c bỏ Ho.Như vậy, với độ tin cậy 95% chúng ta hoàn toàn có cơ sở để nói rằng sản ng lúa TB vụđông xu n tại miền là cao hơn so với với sản ng lúa mà c c nhà nghiên cứu đã công bố.e. Trước phản hồi của nông d n ở 02 khu vực trên, c c nhà nghiên cứu đã đặt ra c u hỏi,liệu năng suất lúa ở khu vực miền Nam có cao hơn khu vực miền Trung hay không bởixét về điều kiện tự nhiên thì đất đai ở khu vực miền Nam đư c đ nh gi là màu mỡ hơn?Anh ch hãy đưa ra giả thuyết phù h p để giúp c c nhà nghiên cứu trả lời c u hỏi trên.Tiến hành kiểm đ nh và đưa ra kết luận của anh/ch dựa vào c c thông tin về mẫu ở 02khu vực trên trong c u c và câu d?f. Hãy t nh to n gi tr p-value trong mỗi trường h p ở c u a, c, d, e. Kết luận của anh/ch từkết quả t nh to n và ý nghĩa của c c gi tr p-value t nh to n đư c?g. Viết b o c o tổng h p về năng suất lúa thực tế trong vụ đông xu n vừa qua một c chngắn gọn để b o c o lên Bộ trưởng (tối đa 300 từ)?Câu 2: (30 điểm)Trung tâm đào tạo lái xe A công bố tỷ lệ th sinh đăng ký và đư c đào tạo tại trung t m vư t quakỳ thi và đư c cấp bằng là 85%. Kết quả kiểm tra ngẫu nhiên từ thanh tra giao thông trên 90người đã tham gia học tại trung t m A cho thấy có 70 người là vư t qua kỳ thi s t hạch để cấpbằng. C u hỏi mà tổ thanh tra đặt ra là tỷ lệ th sinh học tại trung t m đào tạo l i xe A vư t quakỳ thi s t hạch và đư c cấp bằng có thấp hơn con số mà trung t m A đã công bố?
Xem thêm

4 Đọc thêm

MPP8 521 P05V PROBLEM SET 5 HOANG VAN THANG 2015 11 04 08384307

MPP8 521 P05V PROBLEM SET 5 HOANG VAN THANG 2015 11 04 08384307

Chương trình Giảng dạy Kinh tế FulbrightNăm học 2015-2016C c hương h p h n t chnh ư ngBài tập 5Chương Trình Giảng Dạy Kinh tế FulbrightHọc kỳ Thu năm 2015Các Phương Pháp Phân Tích Định LượngBÀI TẬP 5KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾTNgày Phát: Thứ ba 03/11/2015Ngày Nộp: Thứ ba 10/11/2015Bản in nộp trước 8h20 tại Hộp nộp bài tập trong phòng ab.Bản điện tử nộp trước 8h20 tại đ a chỉ: http://www.fetp.edu.vn/vn/tai-nguyen/hoc-vien-hien-tai/Câu 1: (50 điểm)RVT là giống lúa mới chất ng cao đang đư c Bộ Nông nghiệp và h t triển nông thôn (BộNN&PTNT) khuyến c o bà con nông d n sử dụng bởi giống lúa này có khả năng th ch nghirộng, chống ch u c c bệnh phổ biến trên c y lúa (như rầy n u, đạo ôn, khô vằn, bạc l …) và cóchất ng gạo tốt đảm bảo c c tiêu chuẩn xuất khẩu hiện hành. Theo công bố từ nhóm c c nhànghiên cứu đã ph t triển ra giống lúa trên, năng suất của giống lúa RVT là khoảng 7,25 tấn/ha.Giống lúa trên đã đư c nông d n hưởng ứng và trồng thử nghiệm cả 3 miền trong vụ đông xu nvừa qua.a. Với góc độ là cơ quan quản lý Nhà nước, Bộ NN& TNT muốn biết liệu năng suất lúaRVT trên thực tế trong vụ đông xu n vừa qua có phải là 7,25 tấn như thông tin c c nhànghiên cứu đã công bố hay không? Kết quả thu thập khoảng 100 quan s t về sản ngthực tế ở cả 3 miền cho thấy năng suất trung bình là 7,20 tấn/ha và sai số chuẩn trongmẫu thu thập là 0,35 tấn/ha. Anh ch hãy ph t biểu giả thuyết h p lý và kiểm đ nh giả
Xem thêm

3 Đọc thêm

XA NGẮM THÁC NÚI LƯ (VỌNG LƯ SƠN BỘC BỔ)

XA NGẮM THÁC NÚI LƯ (VỌNG LƯ SƠN BỘC BỔ)

nhà thơ say sưa ngắm cảnh-> Thái độtrân trọng , ca ngợi thiên nhiên; tình yêuthiên nhiên đằm thắm, sự say mê khámphá vẻ đẹp của ông.- Cách quan sát, liên tưởng, miêu tả vàcảm nhận độc đáo mới mẻ, cho ta thấytính cách mạnh mẽ hào phóng của LýBạch.II . Phân tích văn bản:*Vị trí quan sát: Nh th ng xa ngm nhìn.1. Cảnh thác núi :a. Cảnh núi : Cảnh sắc Hương Lô dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ, lộng lẫy, huyền ảo, sinh động.b. Cảnh thác nước : Tráng lệ, thơ mộng, kì vĩ, huyền ảo.2. Hình ảnh Lý Bạch:Yêu thiên nhiên, có tính cách phóng khoáng, hào hoa, mạnh mẽ của một thi tiên.III. Tổng kết:1. Nghệ thuật:- Quan sát tinh tế, khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên sơn; tưởng tượng baybổng, đậm chất lãng mạn.- Miêu tả sinh động bằng những hình ảnh tráng lệ; ngôn ngữ hàm súc, điêuluyện, chính xác, gợi cảm.2. Nội dung:- Bức tranh thiên nhiên sơn hùng vĩ, huyền ảo, hấp dẫn.
Xem thêm

17 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần phỏt triển phần mềm Asia

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần phỏt triển phần mềm Asia

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 7 CHƯƠNG I: Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp. 10 I. . Lý luËn vÒ tiÒn lư¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo lư¬ng 10 1. Tiền lương 10 1.1. Khái niệm 10 1.2. B¶n chÊt cña tiÒn lư¬ng, chøc n¨ng cña tiÒn lư¬ng 11 1.2.1. Bản chất của tiền lương 11 1.2.2 Chøc n¨ng cña tiÒn lư¬ng 14 1.3 Nguyªn t¾c tÝnh lư¬ng 15 1.3.1 Nh÷ng c¬ së ph¸p lÝ cña viÖc qu¶n lÝ tiÒn lư¬ng trong doanh nghiÖp 15 1.3.2 Phương pháp tính lương 16 1.4. Các hình thúc trả lương 19 1.4.1. Trả lương theo thời gian 19 1.4.2. Trả lương theo sản phẩm 20 1.4.3. Tiền lương khoán 20 1.5. Quỹ tiền lương trong doanh nghiệp 21 2. Các khoản trích theo lương 21 3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán 22 3.1. Yêu cầu quản lý 22 3.2. Nhiệm vụ kế toán 23 II. Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương theo chế độ kế toán hiện hành 23 1.Kế toán lao động tiền lương 23 1.1. Hạch toán lao động 24 1.2. Kế toán tổng hợp tiền lương 25 III. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 34 1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 35 2. Ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích tiền lương 36 2.1. Tiền lương với tư cách là yếu tố chi phí đầu vào của quá trình sản xuất 36 2.2. Tiền lương với tư cách là nguồn thu nhập chủ yếu để đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống của người lao động 36 Chương II: Thực trạng kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần phát triển phần mềm Asia 38 I Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần phát triển phần mềm Asia 38 1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần phát triển phần mềm Asia. 38 2.Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty Cổ phần phát triển phần mềm Asia 42 3.Tổ chức công tác kế toán 43 II Thực trạng kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần phát triển phần mềm Asia 45 1. Phư¬ng ph¸p tr¶ lư¬ng cña c«ng ty Cổ phần phát triển phần mềm Asia.. 45 1.1. Nguyªn t¾c tr¶ lư¬ng cña c«ng ty Cổ phần phát triển phần mềm Asia. 46 1.2. phương pháp trả lương 46 2. Hạch toán các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần phát triển phần mềm Asia.: 49 3. Nh÷ng thu nhËp kh¸c ngoµi tiÒn lư¬ng cña CBCNV trong c«ng ty cổ phần phát triển phần mềm Asia. 52 3.1. Chế độ phụ cấp. 52 3.2. Chế độ thưởng. 52 4. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 53 5. Sổ kế toán tổng hợp. 56 CHƯƠNG III: : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần phát triển phần mềm Asia. 60 I §¸nh gi¸ thùc tr¹ng kÕ to¸n tiÒn lư¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo lư¬ng cña c«ng ty cổ phần phát triển phần mềm Asia . 60 II C¬ së ®Ò ra gi¶i ph¸p 61 1. C¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh cña nhµ nưíc. 61 2.Phư¬ng hưíng chiÕn lưîc ph¸t triÓn cña c«ng ty trong tư¬ng lai 61 III C¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tiÒn lư¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo lư¬ng. 62 1.X©y dùng c¸c quy chÕ. 62 2.Qu¶n lý lư¬ng cña ngưêi lao ®éng . 64 3 .T¨ng cưêng c«ng t¸c tuyÓn chän, ®µo t¹o nguån nh©n lùc. 65 4. Những điều kiện thực hiện giải pháp 66 KẾT LUẬN 67
Xem thêm

Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH HÀ NỘI

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH HÀ NỘI

h g thƣờ g đƣợc tiến hành vào cuối kỳ ki h a h, thƣờng làcuối tháng, cuối quý, cuối ă , tù thuộ v đặ điểm kinh doanh và yêu cầu quản lýcủa từng doanh nghiệp.1.1.3. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàngĐối với doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thƣơ gi nói riêng, tổ chứccông tác kế th g v x đ nh kết quả bán hàng có vai trò thực sự quan trọng.Các nhà quản tr doanh nghiệp luôn luôn cần các thông tin, số liệu chi tiết, cụ thể vềho t động của doanh nghiệp, nhất đối với doanh nghiệp thƣơ gi thì cần phải cósố liệu thông tin về ho t độ gh g đầu ra của mình. Từ những thông tin này cóthể biết mứ độ tiêu thụ, phát hiện k p thời những sai sót trong quá trình quản lý, luân2Thang Long University Librarychuyể h g hđể từ đó ó hững biện pháp cụ thể thú đ y ho t động kinh doanhngày càng phát triểđó, kế toán nghiệp vụ bán hàng cung cấp các số liệu liên quanđến tình hình tiêu thụ hàng hoá cần thực hiện những nhiệm vụ sau:- Phảh v ghi hép đầ đủ k p thời và chính xác tình hình hiện có và sự biếnđộng của từng lo i sản ph m, hàng hóa theo chỉ tiêu số ƣợng, chất ƣợng chủng lo ivà giá tr
Xem thêm

93 Đọc thêm

NAGASAKI CHANPON MÌ TH ỊT NAGASAKI

NAGASAKI CHANPON MÌ TH ỊT NAGASAKI

nhà hàng Trung Quốc ở Nagasaki. Theo các nhà hàng, nó được dựa trên một món ăn trong ẩmthực Phúc Kiến và là một món ăn phổ biến với sinh viên Trung Quốc tới Nhật Bản để học thời kìấy. Một món ăn ngon, bổ, rẻ làm cho họ vẫn còn nhớ mãi! Ngày nay Champon là món ăn đặcbiệt phổ biến ở cùng Nagasaki. Một số người tin rằng Chanpon là từ kết hợp giữa tiếng chuông“chan” và tiếng trống “pon” trong từ điển của người Trung Hoa. Nagasaki Chanpon là một đặcsản được khai sinh ra bởi sự sáng tạo và học hỏi của con người vùng đất Nagasaki.Champon theo tiếng nhật có nghĩa là “sự pha trộn” -một bữa ăn cân bằng với nhiều dinh dưỡng.Các nguyên liệu như tôm,rau tươi,chả cá và thịt được khuấy vào nước lèo thơm ngon với mìđược chế biến một cách đặc biệt khiến người ta nhớ mãi!Có rất nhiều nhà hàng Champon nhượng quyền ở khắp Nhật Bản. Gói với mì và súp NagasakiChampon cũng được bán tại các siêu thị và các cửa hàng tạp hóa. Bạn có thể thêm hải sản, thịt,vàrất nhiều các loại rau để làm ngon và tạo nên sự khác biệt cho món Champon của riêng bạn.
Xem thêm

3 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH THÍ NGHIỆM HÓA MÔI TRƯỜNG HỆ CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP PHẦN 2

GIÁO TRÌNH THÍ NGHIỆM HÓA MÔI TRƯỜNG HỆ CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP PHẦN 2

Fe(NH4)2(SO4)3 vàlư ợng chất hư õu cơ bò oxy hóa sẽtính ra bằng ợng oxy tư ơng đư ơngqua CrO72- bò khư û, ợng oxy tư ơng đư ơng này chính làCOD.3. Các ảnh hưởng:Các hợp chất béo thẳng, hydrocarbon nhân thơm vàpycrdine không bò oxy hóa.Khi thêm Ag2SO4 vào làm chất xúc tác, các hợp chất béo mạch thẳng bò oxy hóa dễdàng hơn, như ng bạc dễ phản ư ùng với các ion họhalogen tạo kết tủa vàchất này cũngcóthểbò oxy hóa một phần.Khi cókết tủa halogen, cho thêm 1g Hg 2SO4 vào 50mL mẫu sao cho tỷlệHg 2SO4: Cl khoảng 10 : 1 . Tuy nhiên cóthểsư ûdụng 1 ợng nhỏhơn..Hg22+ + 2Cl- = Hg2Cl2Vì nitrite cũng làmột chất khư û nê
Xem thêm

33 Đọc thêm

13BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRỜNG TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2007

13BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRỜNG TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2007

dãy Trờng Sơn Bắc. Do nhiều cửa sông, lạch tạo nên nhiều bãi ngập mặn. Dân ctrong vùng có mật độ cao, sản xuất chủ yếu bằng nghề nông, đánh bắt ven bờ nuôitrồng thuỷ hải sản, làm muối. Đây là vùng có tiềm năng phát triển nghề biểnmạnh, sản xuất lúa vùng này cho năng suất thấp do thiếu nguồn nớc ngọt, đất đaibị nhiễm mặn, chua nhiều, mùa ma thờng bị ngập lụt. Hớng chuyển đổi về cơ cấucanh tác có thể chuyển dần vùng đất lúa đang canh tác có sản lợng thấp sang nuôitrồng thuỷ sản.1.1.3. Thời tiết khí hậu.Diễn biến thời tiết thuỷ văn trong năm 2006 trên khu vực Hà Tĩnh về cơ bảnlà tơng đối hợp với quy luật. Trong năm 2006 khu vực Hà Tĩnh chịu ảnh hởng của14 đợt không khí lạnh với hoạt động của front lạnh, 26 đợt không khí lạnh tăng cờng và 12 đợt nắng nóng. Năm 2006 trên biển Đông có 10 cơn bão và 6 áp thấpnhiệt đới hoạt động, là một năm có số lợng bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện caohơn trung bình nhiều năm và bão xuất hiện muộn, diễn biến phức tạp và khôngtheo quy luật. Khu vực Hà Tĩnh chịu ảnh hởng trực tiếp của bão số 5, số 6. Nhữngđợt ma lớn trên địa bàn tỉnh chủ yếu là ảnh hởng của bão, dải hội tụ nhiệt đới,không khí lạnh với hoạt động của front lạnh và rìa tây nam lỡi áp cao lạnh lục địatăng cờng.Năm 2006, trên địa bàn Hà Tĩnh nói chung cũng nh trên các hệ thống luvực sông La nói riêng là một năm có số lợng lũ xấp xỉ trung bình nhiều năm. Nhìnchung lũ lên nhanh, biên độ lũ lớn. Trên sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm xảy rangày15/8 với cờng suất lớn nhất là 120cm, trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễxảy ra ngày 25/9 với cờng suất lớn nhất là 218 cm, trên sông Ngàn Sâu tại trạmHoà Duyệt xảy ra ngày 25/9 với cờng suất lớn nhất là 103 cm.- Nhiệt độ: Nền nhiệt độ trung bình các tháng 1, 2, 4 và 6 cao hơn trungbình nhiều năm. Trong năm 2006, tháng 1 và 4 cao hơn năm 2005 cùng thời kỳ;tháng 2 và 6 thấp hơn năm 2005 cùng thời kỳ; tháng 3 thấp hơn trung bình nhiềunăm nhng cao hơn năm 2005 cùng thời kỳ; tháng 5 xấp xỉ trung bình nhiều năm7
Xem thêm

89 Đọc thêm

ĂN G S ỨC ĐỀ KHÁNG Ở TR Ẻ

ĂN G S ỨC ĐỀ KHÁNG Ở TR Ẻ

ĂN G S ỨC ĐỀ KHÁNG Ở TR , KHÓ HAY D Ễ?3/08/2016 | 1:00 AM3510Sức đề kháng là khả năng cơ thể chống lại các vi khuẩn truyền nhiễm, gây bệnh. Đa phầnthời gian, sức đề kháng làm 1 công việc khá tuyệt vời, đó là giúp cơ thể của trẻ luônkhỏe mạnh. Nhưng không phải trẻ nào cũng có 1 sức đề kháng tuyệt vời như vậy.Dưới đây là những biện pháp mà cha mẹ có thể làm để giúp con có 1 sức đề kháng tốt!Giúp bé ăn ngon miệngThực đơn cho bé 9 thángRối loạn tiêu hoá1.Tất cả bắt đầu bằng chế độ ănĐể duy trì sức đề kháng tốt, chế độ ăn với các thực phẩm lành mạnh thực sự rất quan trọng.Đảm bảo rằng trẻ luôn ăn các thực phẩm đóng gói hoặc đã qua chế biến luôn ở mức tối thiểunhư khoai tây chiên, sô cô la, bánh ngọt hay bánh quy. Thay vào đó, cha mẹ hãy cho trẻ ănnhiều trái cây tươi, rau quả, thịt gia cầm, thịt, cá, ngũ cốc, các loại đậu, trứng và nếu trẻ khôngbị dị ứng, cha mẹ hãy cho trẻ ăn thêm cả các loại hạt. Ngoài ra, hãy cho trẻ uống nhiều nướctrắng thay vì các loại nước ép trái cây hay đồ có cồn.1.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Báo cáo vi sinh lên men lactic trong sản xuất tôm chua

Báo cáo vi sinh lên men lactic trong sản xuất tôm chua

Hệ sinh vật trên thế giới rất phong phú và đa dạng với số lượng giống và chủng loài khác nhau với một con số không tưởng. Và hệ vi khuẩn là bắt nguồn của từ khi sự sống xuất hiện và tới giờ con người không thể xác định được có những vi khuẩn nào mới xuất hiện và khả năng của chúng tới đâu. Vi khuẩn với số lượng được xem là lớn nhất hành tinh mang cho con người và xã hội bao nhiêu khó khăn với những căn bệnh hiểm ác. Tuy nhiên, con người cũng không thể phủ nhận được giá trị quan trọng của nó khi ứng dụng vào đời sống và mang lại nhiều lợi ích mà ta không tưởng. Và vi khuẩn lactic đã được con người phát hiện và đem lại nhiều giá trị. Nhóm đã tìm hiểu và biết được lên men lactic là quá trình đặc trưng cho nó vậy nó có những phát triển, biến đổi và ứng dụng gi do đó nhóm chọn đề tài “Lên men lactic” để tìm hiểu kỹ hơn. Trong các món ăn cổ truyền nổi tiếng của dân tộc Việt Nam, tôm chua được xem là một đặc sản của người dân Việt. Tôm chua có giá trị dinh dưỡng cao giàu chất đạm và thơm ngon đặc biệt. Thực chất tôm chua là một sản phẩm của quá trình lên men lactic và thuỷ phân protein, được làm từ tôm, cơm nếp, muối và gia vị. Nó là một món ăn thường thấy ở các tỉnh phía Nam. Từ Thừa Thiên Huế trở vào tỉnh nào cũng muối tôm chua, nhưng tôm chua xứ Huế thơm ngon và có hương vị đặc biệt khác lạ so với các sản phẩm cùng loại. Tuy là một đặc sản nhưng từ trước đến nay nó chưa được nghiên cứu kĩ và phát triển nó thành sản phẩm công nghiệp mà chỉ được sản xuất ở quy mô gia đình với sản lượng khiêm tốn, chất lượng phụ thuộc vào tay nghề của người chế biến. Nước ta có nguồn nguyên liệu tôm rất lớn và phong phú. Tôm không những được tiêu thụ trong nước mà còn được xuất khẩu ra nước ngoài dưới dạng các sản phẩm tôm đông lạnh. Mặc dầu là nước có sản lượng về nguyên liệu tôm rất lớn nhưng thực tế sản lượng tôm có đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu thì chỉ chiếm không quá 40% sản lượng. Số tôm còn lại được tiêu thụ trong nước dưới dạng nguyên liệu tươi hoặc dưới dạng các sản phẩm tôm khác nhau trong đó có sản phẩm tôm chua. Với lợi thế ở thời gian bảo quản dài, dễ dàng cho việc lưu thông và phân phối, hương vị thơm ngon, sản phẩm tôm chua nếu được đầu tư cho nghiên cứu và sản xuất có thể trở thành một mặt hàng đáng giá trong tương lai. Từ xưa con nguời đã biết ứng dụng vi khuẩn lactic đang được sử dụng rộng rãi trong sản xuất các sản phẩm lên men chua trong đó có sản phẩm tôm chua. Quá trình lên men lactic trong các sản phẩm lên men chua làm tăng giá trị dinh dưỡng, vừa có tính chữa bệnh đường ruột giúp ta ăn ngon miệng, dễ tiêu hoá mà còn có tác dụng bảo quản sản phẩm lâu hơn, lại có tính an toàn sinh học. Từ trước tới nay, chúng ta đều chế biến tôm chua theo phương pháp truyền thống, cho nên không thể không tránh khỏi những nhược điểm của phương pháp này. Đó là sự phụ thuộc vào hệ vi sinh vật có trong tự nhiên và có trong tôm, phụ thuộc vào chất lượng của tôm, môi trường bên ngoài, tay nghề, đặc biệt là nhiệt độ…Tất cả các yếu tố đó đều không thể khống chế được, gây ra sự mất ổn định chất lượng của sản phẩm, nhiều khi làm cho quá trình lên men khó xảy ra được ( nhiệt độ thấp vào mùa đông ) hoặc diễn ra quá nhanh vào mùa hè làm cho chất lượng sản phẩm thấp đồng thời tăng nguy cơ nhiễm các vi sinh vật không mong muốn từ môi trường hay khó kiểm soát được sự phát triển của các tạp khuẩn có trong tôm gây nguy hiểm cho sức khoẻ người tiêu dùng. Đó là lí do em chọn đè tài “Ứng dụng vi khuẩn lactic trong sản xuât tôm chua”, nhằm khắc phục được những nhược điểm của sản phẩm tôm chua sản xuất theo phương pháp truyền thống, ổn định chât lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Xem thêm

Đọc thêm

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÚP GIẢI NHANH BÀI HÓA HỌC

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÚP GIẢI NHANH BÀI HÓA HỌC

PHƯƠNG PHÁP B PHƯƠNG PHÁP B PHƯƠNG PHÁP B PHƯƠNG PHÁP BẢẢẢẢO TOÀN KH O TOÀN KH O TOÀN KHỐ O TOÀN KH ỐI LƯ Ố Ố I LƯ I LƯỢ I LƯ Ợ Ợ ỢNG NG NG NG Áp dụng ựịnh luật bảo toàn khối lượng đLBTK[r]

14 Đọc thêm

LUẬN VĂN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ

LUẬN VĂN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ

kỹ thuật còn hết sức yếu kém,lạc hậu lại không đồng bộ điều này lý giải tại saohàng hoá của doanh nghiệp nớc ta lại không có tính cạnh tranh so với hàng hoá củacác nớc khác cả về chủng loại, chất lợng và giá cả. Thực tế trong những nămchuyển đổi về cơ chế kinh tế vừa qua nếu doanh nghiệp nào đợc chuyển giao côngnghệ sản suất và hệ thống máy móc thiết bị hiện đại thì hệ thống đó đứng vữngtrong cạnh tranh và phát triển đợc trong nền kinh tế thị trờng. Ngợc lại nhữngdoanh nghiệp vẫn sử dụng công ngệ cũ, lạc hậu thì không thể tạo những sản phẩmra đáp ứng đòi hỏi của thị trờng, trong khi đó nhu cầu tiêu dùng ngày càng một cao,mà các doanh nghiệp ngày càng ra nhập thị trờng một nhiều do vậy một xã hội pháttriển thì không thể tồn tại các doanh nghiệp làm ăn yếu kém. Sản phẩm không đạtyêu cầu chất lợng điều đó cũnh đồng nghĩa với phá sản. Khi xã hội ngày càng pháttriển thì chu kỳ công nghệ ngày càng ngắn hơn và hiện đại hơn, đóng vai trò ngàycàng to lớn, mang tính chất quyết định đối với việc nâng cao năng suất, chất lợngvà hiệu quả. Đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có chính sách đầu t đúng đắn MMTBđộng bộ, chuyển giao công nghệ phù hợp có nh vậy mới hy vọng tìm đợc chỗ đứngtrong thơng trờng.1.3 Hệ thống trao đổi xử lý thông tinTrong xu thế toàn câu hoá hiện nay, khoa học kỹ thuật đang làm thay đổinhiều lĩnh vực sản xuất, trong đó vai trò tin học đặc biệt quan trọng. Thông tin đợccoi là hàng hoá, là đối tợng kinh doanh của nền kinh tế hiện nay là nền kinh tếthông tin hoá. Doanh nghiệp nào có thông tin nhanh nhất, doanh nghiệp đó sẽ cócơ hội chiến thắng nhiều nhất. Trong công việc kinh doanh hàng ngày các doanhnghiệp rất cần thông tin cung cầu thị trờng hàng hoá, về công nghệ kỹ thuật, máymóc thiết bị về ngời mua, về đối thủ cạnh tranh, chính sách kinh tế của nhà nớc...Trong kinh doanh biết đợc thông tin kịp thời, chính xác sẽ là cơ sở vững chắcđể doanh nghiệp xác định phơng hớng kinh doanh, xây dựng chiến lợc kinh doanhdài hạn và thích ứng đợc nhanh chóng với điều kiện thay đổi bên ngoài. Sự pháttriển của khoa học kĩ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin đã thúc đẫy và đòi hỏimỗi doanh nghiệp phải xây dựng đợc đội ngũ lao động có trí thức, mà đòi hỏi của
Xem thêm

88 Đọc thêm

QUY TRÌNH SẢN XUẤT TÔM KHÔ

QUY TRÌNH SẢN XUẤT TÔM KHÔ

Quy trình sản xuất tôm khôQuy trình sản xuất tôm khôQuy trình sản xuất tôm khôQuy trình sản xuất tôm khôQuy trình sản xuất tôm khôQuy trình sản xuất tôm khôQuy trình sản xuất tôm khôQuy trình sản xuất tôm khôQuy trình sản xuất tôm khôQuy trình sản xuất tôm khôQuy trình sản xuất tôm khôQuy trình sản xuất tôm khô

Đọc thêm

Nguyên Lý Quy Trình Xử Lý Nước Thải

Nguyên Lý Quy Trình Xử Lý Nước Thải

Con người khai thác các nguồn nước tự nhiên để cung cấp nước cho các nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Sau khi sử dụng nước bị nhiễm bẩn do chứa nhiều vi trùng và các chất thải khác. Nếu không được xử lư trước khi thải vào các nguồn nước công cộng, chúng sẽ làm ô nhiễm môi trường. V́ vậy nước thải trước khi thải vào sông, hồ (nguồn nước) cần phải được xử lư thích đáng. Mức độ xử lư phụ thuộc vào nồng độ bẩn của nước thải; khả năng pha loăng giữa nước thải với nước nguồn và các yêu cầu về mặt vệ sinh, khả năng tự làm sạch của nguồn nước.
Xem thêm

Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUY HOẠCH CÁC HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUY HOẠCH CÁC HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUY HOẠCH CÁC HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊTIỂU LUẬN MÔN HỌC QUY HOẠCH CÁC HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊTIỂU LUẬN MÔN HỌC QUY HOẠCH CÁC HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊTIỂU LUẬN MÔN HỌC QUY HOẠCH CÁC HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊTIỂU LUẬN MÔN HỌC QUY HOẠCH CÁC HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊTIỂU LUẬN MÔN HỌC QUY HOẠCH CÁC HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊTIỂU LUẬN MÔN HỌC QUY HOẠCH CÁC HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊTIỂU LUẬN MÔN HỌC QUY HOẠCH CÁC HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊTIỂU LUẬN MÔN HỌC QUY HOẠCH CÁC HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊTIỂU LUẬN MÔN HỌC QUY HOẠCH CÁC HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊTIỂU LUẬN MÔN HỌC QUY HOẠCH CÁC HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊTIỂU LUẬN MÔN HỌC QUY HOẠCH CÁC HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊTIỂU LUẬN MÔN HỌC QUY HOẠCH CÁC HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊTIỂU LUẬN MÔN HỌC QUY HOẠCH CÁC HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊTIỂU LUẬN MÔN HỌC QUY HOẠCH CÁC HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
Xem thêm

Đọc thêm

SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP DẠY HỌC TỐT CÁC BÀI THƠ ĐƯỜNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7 TRƯỜNG THCS ÁI THƯỢNG

SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP DẠY HỌC TỐT CÁC BÀI THƠ ĐƯỜNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7 TRƯỜNG THCS ÁI THƯỢNG

bát); vừa mất thời gian mà lại không phục vụ cho bài dạy này. Khi dạy học bàithơ này cần khai thác ngôn từ và nghệ thuật trong phần phiên âm, bởi sự thànhcông của bài thơ là ở nghệ thuật “đối ngẫu” mà ở cả hai bản dịch không thể hiệnđược. Ví như ở câu thơ thứ nhất: “Thiếu tiểu li gia, lão đại hồi” trong một câuthơ bảy chữ nhưng đã tạo dựng được hai sự đối lập. Đối lập giữa hành động xanhà – trở về nhà (li gia – hồi), giữa tuổi trẻ và tuổi già (thiếu tiểu – lão đại). Cấutrúc đối ở đây đã khái quát cả một cuộc đời con người. Con người ấy lúc tuổi trẻđã nặng nợ công danh để lúc về già ngậm ngùi niềm cố thổ. Ở câu thứ hai:"Hương âm vô cải, mấn mao tồi", một lần nữa cấu trúc đối lại được sử dụng đểlàm bật nổi sự đối lập đầy nghiệt ngã, đối lập giữa ước muốn của con người vàquy luật thời gian. Giọng nói của quê hương thi nhân có thể gìn giữ được nhưngkhông thể níu kéo được thời gian, cưỡng lại quy luật của tạo hóa.Bốn bài thơ Đường được đưa vào chương trình Ngữ văn 7 của 3 tác giả làbốn bài thơ có các thể loại khác nhau với những cung bậc tình cảm, trạng tháikhác nhau. Vì vậy, khi dạy và hướng dẫn học sinh đọc thêm, giáo viên phải chohọc sinh phát hiện điểm giống nhau, khác nhau của từng bài; phải nhận ra cáiriêng biệt của từng văn bản; từ đó thấy cái hay, cái độc đáo của nó.Ví dụ: Bài đọc thêm: “ Xa ngắm thác núi ” và bài thơ “Ngẫu nhiên viếtnhân buổi mới về quê”: cùng thể loại thơ tứ tuyệt.Bài “ Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” thuộc thơ ngũ ngôn tứ tuyệt…Từ đó, học sinh thấy ưu thế của từng thể loại trong việc biểu đạt nội dung.Dạy như vậy vừa giúp học sinh khắc sâu bài học trước mà lại hiểu sâu sắc bài9học sau; thậm chí học sinh được phép liên hệ với những dạng thơ đã học ởchương trình lớp 6.Trong quá trình phân tích giáo viên phải kết hợp đọc để cho học sinh cảmnhận sâu vào nội dung. Đọc ở đây là đọc diễn cảm; đọc phải chú ý đến dấu câu,nhịp điệu, cách ngắt nhịp … để lắng đọng vào ý tình mà tác giả gửi gắm. Quá
Xem thêm

16 Đọc thêm

4 MÓN CUỐN THANH MÁT CHO CẢ NHÀ

4 MÓN CUỐN THANH MÁT CHO CẢ NHÀ

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Phở cuốn tôm chua Nguyên liệu: - 1 củ cà rốt, 1 quả đu đủ, rau thơm các loại (húng bạc hà, mùi…) - 200 gr thịt (Bạn có thể thay thế bằng thịt ba chỉ, sẽ ngon hơn vì không bị khô). - Tôm chua (có thể mua loại làm sẵn hoặc tự làm, ở đây mình tự làm tôm chua) - Bánh phở cuốn.   Thực hiện: - Rau thơm nhặt và rửa sạch rồi để ráo nước. Thịt rửa sạch và cho vào nồi luộc đến chín vớt ra để nguội. - Cà rốt, đu đủ gọt bỏ vỏ, rửa lại với nước cho sạch rồi nạo sợi, ngâm cà rốt vào nước muối loãng. - Đu đủ ngâm nước muối loãng có vắt thêm ½ quả chanh để trắng và ra hết nhựa đắng. - Thịt để nguội thái con chì dài. - Bỏ tôm chua ra ngoài và chuẩn bị cuốn. Trải 1 lớp bánh phở xuống mặt thớt sạch, đặt rau sống các loại lên trên, thêm cà rốt, đu đủ, thịt và cuối cùng là tôm chua rồi cuộn thật chặt tay. - Pha nước mắm chua ngọt để làm nước chấm. Tôm cuốn chấm sốt me Nguyên liệu: - 300gr tôm (có thể là tôm sú, tôm lớp…); 200gr thịt ba chỉ; 50gr me vắt hoặc 2 quả me tươi (để làm sốt) - Bún, bánh đa để cuốn; Rau thơm các loại, rửa sạch; Một chút gia vị: mắm, muối đường.     Cách làm:            Tôm lột vỏ, bỏ đầu, xẻ lưng tôm lấy đường chỉ ở lưng bỏ đi. Luộc chín tôm. Thịt ba chỉ rửa sạch, luộc chín . Chuẩn bị bún, bánh đa, rau thơm rửa sạch để cuốn với tôm và thịt.  Trải bánh đa ra thớt sạch, cho rau thơm lên trên, cho bún, thịt, tôm (đặt phần lưng tôm xuống dưới để khi cuộn xong cuốn tôm được đẹp), cuộn thật chặt tay. Làm sốt me 50gr me vắt ngâm với nước nóng, rây qua rây để lấy phần bột me. Nếu dùng me tươi thì gọt vỏ, cho vào nồi thêm chút nước, đun đến khi bột me ra hết. Thêm ít nước mắm và muối, đường tùy khẩu vị. Đun sôi cho tới khi được hỗn hợp sệt sệt thì tắt bếp. Bày tôm cuộn và sốt me ra rồi thưởng thức nhé! Gỏi cuốn tôm thịt Nguyên liệu: - 450g tôm, hấp chín, bóc vỏ, bỏ chỉ tôm; 450g thịt bắp heo (hoặc phần thịt nạc khác của heo) - Bánh đa (bánh tráng); Rau diếp (xà lách); Húng bạc hà; 1 quả dưa chuột; 16-20 lá hẹ; 240g bún Làm nước chấm - Nước sốt hosin (bán ở siêu thị); nước luộc thịt - Đường; lạc, rang chín, giã nhỏ (Nếu không có sốt hosin, bạn hoàn toàn có thể chấm món gỏi cuốn tôm thịt này với nước mắm chua ngọt hoặc nước xốt me).   Cách làm: Tôm hấp hoặc luộc chín, đem bóc vỏ, bỏ chỉ tôm. Thịt lợn rửa sạch, luộc chín, thái miếng mỏng vừa ăn. Rau xà lách, húng bạc hà, hẹ rửa sạch. Dưa chuột chẻ nhỏ.  Làm ẩm tay rồi vuốt nhẹ lên bánh tráng để tạo độ ẩm cho bánh, khiến bánh dễ cuốn chứ không giòn, dễ gẫy. Sau đó, lần lượt đặt lá xà lách lên bánh đa nem, tiếp thep là bún, thịt, lá bạc hà và dưa chuột rồi cuộn bánh đa nem lại. Cuốn được nửa vòng thì xếp tôm và lá hẹ vào, rồi cuốn hết bánh. Làm tương tự với phần bánh đa nem và các nguyên liệu còn lại. Làm nước chấm Trong chảo nhỏ, trộn 1 chén sốt hosin với 1/8 – ¼ chén nước luộc thịt và nước luộc tôm với ½ muỗng cà phê đường. Đun nóng nước sốt trên ngọn lửa vừa cho đường tan (khoảng 1-2 phút). Sau đó tắt bếp. Cho nước sốt ra bát, rắc lạc lên. Khi ăn, chấm gỏi cuốn tôm thịt vào nước sốt này nhé! Bò cuốn lá cải Nguyên liệu: - Thịt bò thăn - Lá rau cải xanh - Đồ cuốn: Dứa, dưa chuột, cà rốt, chuối xanh, gừng (có thể mua thêm khế chua nếu thích). - Bánh đa nem loại cuốn ăn sống.   Thực hiện: Thịt bò thăn thái miếng dày khoảng 1cm. Đem ướp bò với tỏi bằm nhuyễn, một ít muối tiêu và dầu hào. Xoa đều bề mặt và ướp bò khoảng 30 phút.  Trong lúc đó bạn chuẩn bị đồ cuốn: Chuối xanh tước vỏ, xắt miếng nhỏ dài rồi ngâm vào bát nước sạch có pha chút muối loãng cho không bị thâm. Cà rốt gọt vỏ, cắt miếng. Dưa chuột, dứa hay khế thì bạn đều nên xắt thành những miếng có độ dài gần bằng nhau để bày vừa đẹp mắt lại dễ cuốn. Gừng rửa sạch, cạo vỏ, thái sợi dài. Cho chảo lên bếp cho một ít dầu ăn vào đủ để láng mặt chảo, chảo nóng cho bò vào áp chảo. Xoa miếng thịt bò lên bề mặt chảo để bò hấp thu được nhiệt nhanh rồi lật mặt. Cứ như thế sau 3 phút miếng bò chín, hơi vàng bề mặt là được. Thái bò thành miếng vuông dài cho dễ cuốn.  Lá cải xanh rửa sạch, vẩy khô. Đặt các loại củ quả lên miếng lá cải rồi cho bò vào cuốn và thưởng thức. Có thể dùng bánh đa để cuốn ngoài cùng cho dễ ăn.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Đãi cả nhà tôm nhồi phô mai nướng

ĐÃI CẢ NHÀ TÔM NHỒI PHÔ MAI NƯỚNG

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Nguyên liệu: - 10 con tôm vua - 30ml dầu ô liu; 1 củ hành tây nhỏ, thái hạt lựu; 1 củ cà rốt nhỏ, thái hạt lựu; 1 cuống cần tây, thái hạt lựu; ½ quả ớt đỏ, thái hạt lựu; 5-10 cây nấm mỡ, thái hạt lựu; 60ml rượu vang trắng; 45g bột mì; 300ml sữa; 1 chén phô mai parmesan - Muối, tiêu vừa ăn Cách làm: Bước 1: Tách thịt ra khỏi vỏ tôm bằng cách cho tôm lên thớt, để phần lưng tôm lên trên, dùng dao nhỏ, sắc xẻ dọc thân tôm (không xẻ phần đầu). Nhẹ nhàng tách tách lấy thịt tôm ra, giữ cho vỏ tôm còn nguyên vẹn không bị rách.   Bước 2: Khi vỏ tôm được lấy ra, thái thành miếng nhỏ. - Làm nóng dầu ô liu trong chảo, cho hành tây vào xào cho đến khi hành có màu trong.Thêm cà rốt và cuống cần tây vào xào mềm (khoảng 5 phút). - Tiếp theo, thêm ớt vào xào mềm, khoảng 10 phút. Thêm nấm, nấu thêm 5 phút. Phun rượu vang vào chảo. Thêm bột mì nấu trong 3-5 phút, cho sữa từ từ vào để hỗn hợp đặc lại. Cuối cùng thêm thịt tôm và tăng lửa, nấu cho đến khi tôm chín tới.   Bước 3: Khi hỗn hợp nguội,  dùng thìa nhỏ, nhồi hỗn hợp thịt tôm vào trong vỏ tôm.   Bước 4: Rắc phô mai lên trên rồi cho vào lò nướng đã được làm nóng sẵn ở nhiệt độ 180 độ C (trong 15 phút).   Đảm bảo ai cũng sẽ mê món tôm nhồi phô mai nướng này!   Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm tôm nhồi phô mai nướng!
Xem thêm

1 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH GIÁO DỤC DINH DƯỠNG PHÒNG CHỐNG BỆNH BÉO PHÌ Ở TRẺ EM LỨA TUỔI HỌC ĐƯỜNG TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH GIÁO DỤC DINH DƯỠNG PHÒNG CHỐNG BỆNH BÉO PHÌ Ở TRẺ EM LỨA TUỔI HỌC ĐƯỜNG TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ

Hiỷn nay, bĐo phừ ẻ trĨ em ệ trẻ thộnh vÊn ệÒ sục khoĨ −u tiến thụ hai trong phưng chèng bỷnh tẺt ẻ cịc n−ắc chẹu ị vộ ệ−ĩc xem nh− lộ mét trong nhọng thịch thục ệèi vắi ngộnh dinh d−ìng[r]

84 Đọc thêm

CÁCH LÀM GỎI CỦ HŨ DỪA TƯƠI NGON

CÁCH LÀM GỎI CỦ HŨ DỪA TƯƠI NGON

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Cổ hũ dừa là phần trên của thân cây dừa, nằm sâu trong thân, bao gồm chồi non chưa nhú ra bên ngoài của lá và cuống lá. Để lấy được cổ hũ thì phải đốn hạ cả cây dừa, vì thế đây không phải là món ăn được bán thường xuyên ở các chợ và siêu thị. Trong ẩm thực phần cổ hũ dừa thường có thể được sử dụng làm món gỏi cổ hũ dừa. Cách làm gỏi cổ hũ dừa rất đơn giản, chị em tham khảo nhé! Nguyên liệu: (khẩu phần dành cho 2 người) - 200g củ hủ dừa - 100g tôm - 100g thịt ba chỉ - 1 củ hành tây - 1 củ cà rốt - 1 trái ớt sừng - Một ít rau răm, một ít đậu phộng rang (lạc rang) bỏ vỏ - 2 tép tỏi - 60g đường - 80ml nước mắm - 15ml nước cốt chanh - 1 trái ớt nhỏ   Thực hiện: Bước 1: Củ hũ dừa làm sạch. Sau đó, đem củ hũ dừa, cà rốt, hành tây và cắt thành từng đoạn bút chì nhỏ. Rửa sạch, bỏ hạt và thái sợi ớt sừng. Đem tất cả bỏ vào ngăn mát tủ lạnh hoặc ướp đá.   Bước 2: Rửa sạch tôm. Bắt nồi lên bếp, cho nước và tôm vào. Luộc vừa chín tới, vớt ra, bóc vỏ và xẻ đôi tôm.   Bước 3: Tương tự như tôm, rửa sạch và luộc chín thịt ba chỉ. Vớt ra cắt thành từng miếng nhỏ có cả nạc và mỡ.   Bước 4: Rửa sạch, để ráo và thái nhỏ rau răm.   Bước 5: Đập dập, bóc vỏ, băm nhuyễn 2 tép tỏi. Rửa sạch, thái nhỏ 1 trái ớt nhỏ. Pha 80ml nước mắm với 50g đường. Cho tỏi băm, ớt cùng 15ml nước cốt chanh vào khuấy đều được nước trộn gỏi.   Bước 6: Trộn củ hũ dừa, cà rốt, hành tây, ớt sừng sợi, tôm, thịt với nhau. Bóp, đảo nhẹ và từ từ rưới nước trộn vào đến khi vừa ăn là được.   Bước 7: Dọn gỏi củ hũ dừa ra dĩa, rắc thêm một ít rau râm và đậu phộng rang lên trên.   Lưu ý: - Củ hũ dừa tránh để ngoài gió, sẽ bị thâm và mất độ giòn. - Tránh luộc tôm, thịt quá lâu sẽ khiến mất vị ngọt và bị dai. - Chỉ nên trộn, bóp gỏi nhẹ nhàng, tránh làm rau củ bị ra nước.     Chúc các bạn và gia đình ngon miệng với gỏi củ hũ dừa thơm ngon!
Xem thêm

7 Đọc thêm