BAI TRƯỜNG HOẸP BĂNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "bai Trường hoẹp băng nhau thứ hai của tam giác":

LÝ THUYẾT. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH - GÓC - CẠNH(C.G.C)

LÝ THUYẾT. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH - GÓC - CẠNH(C.G.C)

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. 1. Tính chất Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. ∆ABC và ∆A'B'C' có 2. Áp dụng vào ta[r]

1 Đọc thêm

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 73 CỘT CHUẨN KT KN

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 73 CỘT CHUẨN KT KN

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 7 SOẠN ĐÚNG CHUẨN KT KN. ĐÚNG GIẢM TẢI CỦA BGD.
TUẦN 9 TIẾT 17: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC. TUẦN 13: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CGC.
TUẦN 14: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ 3 CỦA TAM GIÁC GCG

293 Đọc thêm

BÀI 42 TRANG 80 - SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 8 TẬP 2

BÀI 42 TRANG 80 - SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 8 TẬP 2

Bài 42. So sánh các trường hợp đồng dạng của tam giác với các trường hợp bằng nhau của tam giác (nêu lên những điểm giống nhau và nhau). Bài 42. So sánh các trường hợp đồng dạng của tam giác với các trường hợp bằng nhau của tam giác (nêu lên những điểm giống nhau  và nhau). Giải:

1 Đọc thêm

BÀI 16 TRANG 77 SGK TOÁN 9 - TẬP 1

BÀI 16 TRANG 77 SGK TOÁN 9 - TẬP 1

Cho tam giác vuông có một góc, cạnh huyền... Bai 16: Cho tam giác vuông có một góc bằng  và cạnh huyền có độ dài bằng 8. Hãy tìm độ dài của cạnh đối diện góc . Hướng dẫn giải: (Xem hình bên) .

1 Đọc thêm

Đề thi cuối học kì 1 lớp 5 môn Toán - TH C Nhơn Mỹ năm 2014

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 1 LỚP 5 MÔN TOÁN - TH C NHƠN MỸ NĂM 2014

  Trường Tiểu học “C” Nhơn Mỹ   Lớp : 5….   Họ và tên :…………………………………...        Điểm        ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I           NĂM HỌC 2014-2015             MÔN  : TOÁN  -  LỚP 5       Thời gian[r]

2 Đọc thêm

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hòa Bình năm 2014

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2014

Câu I. (3,0 điểm) 1. Tìm x biết: a) 3 x - 4 = 2 ;   2. Rút gọn: 3. Phân tích đa thức thành nhân tử: A= x2 – 8x + 15  Câu II. (3,0 điểm) 1. Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng một hệ trục tọa độ: y = x/2  và[r]

2 Đọc thêm

LÝ THUYẾT ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC, CỦA HÌNH THANG

LÝ THUYẾT ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC, CỦA HÌNH THANG

Đường trung bình cuả tam giác là đoạn thằng nối trung điểm hai cạnh của tam giác. 1. Đường trung bình của tam giác:     Định nghĩa: Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác.    Định lí 1: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với[r]

1 Đọc thêm

Hãy giải thích bài ca dao: Rủ nhau đi hái mẫu đơn, . Mẫu đơn không hái, hái cơn dành dành, Rủ nhau đi hái dành dành, Dành dành không hái, hái cành mẫu đơn

HÃY GIẢI THÍCH BÀI CA DAO: RỦ NHAU ĐI HÁI MẪU ĐƠN, . MẪU ĐƠN KHÔNG HÁI, HÁI CƠN DÀNH DÀNH, RỦ NHAU ĐI HÁI DÀNH DÀNH, DÀNH DÀNH KHÔNG HÁI, HÁI CÀNH MẪU ĐƠN

Nói đến niềm vui của đôi lứa yêu nhau, nhất là ở buổi ban đầu, văn chương xưa nay chẳng thiếu lời hay, ý đẹp. Trong ca dao, có niềm vui chi làm bằng cái giả đò ngó lơ im lặng, mặc dù thương em đứt ruột Nhưng niềm vui sau đây mới thực sự lạ lùng: Rủ nhau đi hái mẫu đơn, Mẫu đơn không hái, há[r]

1 Đọc thêm

CÂU 1 TRANG 25 SGK HÌNH HỌC 12

CÂU 1 TRANG 25 SGK HÌNH HỌC 12

Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a. Câu 1. Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a. Hướng dẫn giải: (Hình 17) Cho tứ diện đều ABCD. Hạ đường cao AH của tứ diện thì do các đường xiên AB, AC, AD bằng nhau nên các hình chiếu của chúng: HB, HC, HD bằng nhau. Do BCD là tam giác đều nên H là trọng tâ[r]

1 Đọc thêm

LÝ THUYẾT. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG

LÝ THUYẾT. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG

1. Các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông. - Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau(theo trường hợp c.g.c) 1. Các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông. - Nếu hai cạnh góc vuông[r]

1 Đọc thêm

LÝ THUYẾT. TAM GIÁC CÂN

LÝ THUYẾT. TAM GIÁC CÂN

1. Định nghĩa Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.2. Tính chất. 1. Định nghĩa  Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau. 2. Tính chất. Trong một tam giác cân hai góc ở đáy bằng nhau. Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì là tam giác cân. Tam giác vuông cân là tam giác vuông c[r]

1 Đọc thêm

BÀI 32 TRANG 77 - SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 8 TẬP 2

BÀI 32 TRANG 77 - SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 8 TẬP 2

Bài 32. Trên một cạnh của góc xOy Bài 32. Trên một cạnh của góc xOy(=180), Đặt các đoạn thẳng OA= 5cm, OB= 16cm. Trên cạnh thứ hai của góc đó, đặt các đoạn OC= 8cm, OD= 10cm. a) Chứng minh hai tam giác OCB và OAD đồng dạng. b) Gọi giao điểm của các cạnh AD và BC là I, chứng minh rằng hai tam giác[r]

1 Đọc thêm

BÀI 11 TRANG 72 SGK TOÁN LỚP 9 TẬP 2

BÀI 11 TRANG 72 SGK TOÁN LỚP 9 TẬP 2

Bài 11. Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O') cắt nhau tại hai điểm A và B Bài 11. Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O') cắt nhau tại hai điểm A và B. Kẻ các đường kính AOC, AO'D. Gọi E là giao điểm thứ hai của AC với đường tròn (O'). a) So sánh các cung nhỏ BC, BD. b) Chứng minh rằng B là[r]

1 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ 2 TAM GIÁC BẰNG NHAU

CHUYÊN ĐỀ 2 TAM GIÁC BẰNG NHAU

CHUYÊN ĐỀ 2 tam giác bằng nhau

BÀI 1: Cho tam gi¸c ABC c©n (AB = AC ; gãc A tï). Trªn c¹nh BC lÊy ®iÓm D, trªn tia ®èi cña CB lÊy ®iÓm E sao cho BD = CE. Trªn tia ®èi cña CA lÊy ®iÓm I sao cho CI = CA.
1: Chøng minh:

2: Tõ D vµ E kÎ c¸c ®­êng th¼ng cïng vu«ng gãc víi BC c¾t AB; AI t[r]

4 Đọc thêm

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên Thái Bình năm 2014

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN THPT CHUYÊN THÁI BÌNH NĂM 2014

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN THPT CHUYÊN THÁI BÌNH NĂM 2014 Bài 1. (2,0 điểm) Cho biểu thức A =    1, Rút gọn biểu thức A. 2, Tìm x sao cho A nhận giá trị là một số nguyên. Bài 2. (2, 5 điểm)             Cho par[r]

5 Đọc thêm

LÝ THUYẾT.HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

LÝ THUYẾT.HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác mà ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia và ba góc đối diện với ba cạnh ấy của tam giác này bằng ba góc đối diện với b a cạnh của tam giác kia. 1. Định nghĩa Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác mà ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của[r]

1 Đọc thêm

SDTD. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

SDTD. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

Tieát 19: §2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

1 Đọc thêm

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tuyên Quang năm 2014

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2014

Đề thi vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang môn Toán năm 2014 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT            Tuyên Quang                                                          Năm họ[r]

2 Đọc thêm

HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

Giáo án soạn theo mô hình trường học mới gồm các hoạt động
A – Hoạt động khởi động
B – Hình thành kiến thức mới
C – Hoạt động luyện tập
D,E– Hoạt động ứng dụng và tìm tòi mở rộng (Về nhà )
I. Mục tiêu
Biết được hai tam giác bằng nhau. Cách viết các kí hiệu thể hiện sự bằng nhau của hai tam giác
Bi[r]

6 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán năm 2014 THCS Vĩnh Khúc

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 7 MÔN TOÁN NĂM 2014 THCS VĨNH KHÚC

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán năm 2014 THCS Vĩnh Khúc - Hưng Yên (Đề 1) Câu 2 1/  Tìm số hữu tỉ x , biết |x- 3,5| – 3,5 = 4 2/  Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ tỉ lệ thuận với nhau và khi x=5 thì y = -4. a. Tìm hệ s[r]

3 Đọc thêm