GIAÓ TRÌNH MẠNG ĐH CẦN THƠ P2

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giaó trình mạng ĐH Cần Thơ P2":

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) CHO DỰ ÁN: “ XÂY DỰNG ĐƯỜNG NỐI THỊ XÃ VỊ THANH TỈNH HẬU GIANG VỚI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) CHO DỰ ÁN: “ XÂY DỰNG ĐƯỜNG NỐI THỊ XÃ VỊ THANH TỈNH HẬU GIANG VỚI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang đều nằm ở vùng kinh tế trọng điểm của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có tiềm năng lớn về lực lượng lao động và tài nguyên thiên nhiên. Hiện nay Nhà nước đang đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng , nhất là mạng lưới giao thông vận tải để tạo đà khơi dậy các tiềm năng này phát triển.
Hậu Giang chỉ có một tuyến độc đạo nối trung tâm tỉnh lỵ là Thị xã Vị Thanh với khu vực là Quốc lộ 61. Trong điều kiện tỉnh Hậu Giang được tách, quốc lộ 61 không thể đáp ứng được nhu cầu vận tải hàng hoá luu thông giữa Hậu Giang và khu vực. Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ để nâng cấp Quốc lộ 61 nhưng do địa hình chật hẹp, một bên là kênh, một bên là nhà dân sinh sống đông đúc dọc tuyến nên không có điều kiện cải tạo hướng tuyến mà chỉ nâng cấp với quy mô hai làn xe. Ngoài ra, tỉnh Hậu Giang và Thành phố Cần Thơ còn có một tuyến giao thông thủy cũng khá quan trọng là kênh Xáng Xà No nối giữa sông Cần Thơ và sông Cái Tư.
Vì vậy, để tạo điều kiện phát triển các khu vực kinh tế phía Bắc Hậu Giang, rất cần thiết phải đầu tư xây dựng một tuyến đường mới hoàn chỉnh nối Thị xã Vị Thanh qua các trung tâm của tỉnh với Thành phố Cần Thơ và Quốc lộ 1A.Do đó,Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 cienco1 phối hợp với tập thể sinh viên nhóm 6 lớp DH2QM4, trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội tổ chức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án: “ Xây dựng đường nối thị xã Vị Thanh tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ “ nhằm mục đích:
Đánh giá mức độ tác động của việc thực hiện dự án tới môi trường.
Đưa ra một số giải pháp để giảm bớt cũng như hạn chế các tác động đó.
Đáp ứng nhu cầu vận tải hành hóa lưu thông giữa Hậu Giang và khu vực. Tạo điều kiện phát triển các khu vực kinh tế phía bắc Hậu Giang. Tạo hệ thống giao thông thủy bộ liên hoàn.
 Tổ chức thực hiện ĐTM
Theo Nghị định 292011NĐCP (thay thế, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 802006NĐCP; Nghị định số 212008NĐCP) về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường, Dự án Xây dựng đường nối thị xã Vị Thanh – tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ thuộc nhóm dự án đầu tư phải lập báo cáo ĐTM chi tiết và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Tên dự án : Xây dựng đường nối thị xã Vị Thanh – tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ”
Chủ đầu tư: Sở Giao thông công chính tỉnh Cần Thơ
Cơ quan lập dự án: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 cienco1.
Cơ quan tư vấn lập báo cáo: Tập thể sinh viên Nhóm 6 – lớp ĐH2QM4, Khoa Môi trường, trường ĐH TNMT Hà Nội
Xem thêm

27 Đọc thêm

Giáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 2

GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG: PHẦN 2

Giáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần Thơ
Xem thêm

53 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG: PHẦN 1

GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG: PHẦN 1

Giáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần ThơGiáo trình Tài chính ngân hàng: Phần 1 ĐH Cần Thơv
Xem thêm

46 Đọc thêm

Tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế - kĩ thuật Cần Thơ năm 2014

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG KINH TẾ - KĨ THUẬT CẦN THƠ NĂM 2014

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ Kí hiệu trường Mã ngành   Khối thi Chỉ tiêu Số 9 Cách Mạng Tháng Tám, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT: (0710) 3826.072 Website: www.ctec.edu.vn  CEC     1.600  Các ngành đào tạo cao đẳng:       1.600 Tài chính - Ngân hàng   C340201 A,A1,D1 160 Kế toán   C340301 A,A1,D1 160 Quản trị kinh doanh   C340101 A,A1,D1 160 Kinh doanh Thương mại   C340121 A,A1,D1 70 Công nghệ thông tin   C480201 A,A1,D1 160 Công nghệ thực phẩm   C540102 A,A1,B 160 Công nghệ chế biến thủy sản   C540105 A,A1,B 160 Nuôi trồng thủy sản   C620301 A,A1,B 80 Quản lí đất đai   C850103 A,A1,B 160 Bảo vệ thực vật   C620112 A,A1,B 160 Chăn nuôi   C620105 A,A1,B 90 Dịch vụ thú y   C640201 A,A1,B 80 - Vùng tuyển sinh: TP Cần Thơ  và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. - Phương thức TS: xét tuyển thí sinh đã dự thi ĐH, CĐ khối A, A1, B, D1 theo đề thi chung do Bộ GT&ĐT tổ chức, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh. Điểm trúng tuyển theo ngành và chuyên ngành học. - Số chỗ trong ký túc xá: 1.200 chỗ. - Học phí hệ chính quy năm học 2014-2015: + Khối Kinh tế và Nông nghiệp: 1.900.000 đ/học kỳ + Khối Công nghệ: 2.050.000 đ/học kỳ  
Xem thêm

2 Đọc thêm

IMPLEMENTING COMMUNICATION STRATEGIES IN LISTENNINGSPEAKING CLASSES AT THE CFL – CAN THO UNIVERSITY

IMPLEMENTING COMMUNICATION STRATEGIES IN LISTENNINGSPEAKING CLASSES AT THE CFL – CAN THO UNIVERSITY

các chiến lược giao tiếp một cách rõ ràng. Vì vậy việc thực hiện đề tài nầy nhằm đểxem ảnh hưởng của các chiến lược giao tiêp vào sự phát triển khả năng giao tiếp cúahọc sinh. Với kết quả nhận được, tôi xin đề nghị áp dụng các chiến thuật nầy trong cáclớp nghe nói tại trung tâm ngoại ngữ trường Đại học Cần Thơ. Đối tượng tham gia đềtài nghiên cứu nầy gồm sáu mươi tám học sinh có trình độ trung cấp ngọai ngữ, đangtheo học lớp 7 tại trung tâm. Hai bảng khảo sát được phân phát, một cho hai mươi thầycô và một cho các học sinh tham gia đề tài. Mục tiêu của bảng khảo sát thứ nhất là đểtìm tâmra vấnHọcđề là giáo3 có@cungcấpliệucác chiếntiếp hay không,TrungliệutrìnhĐHLet’sCầnTalkThơTàihọc lượctập giaovà nghiêncứuvà bảng khảo sát thứ hai là xem thái độ của học sinh trong nhóm thực nghiệm về việcáp dụng các chiến lược nầy. Hai bài tâp đầu khóa và cuối khóa được đưa ra cho hainhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Một bảng tiêu chuấn đánh gía để lấy kết quảcủa hai nhóm. Kết quả cho thấy, giáo trình Let’s Talk 3 không có cung cấp các chiếnthuật giao tiếp một cách bài bản. Qua kết quả nghiên cứu, ta có thể kết luận rằng các
Xem thêm

98 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Nh vậy công tác giáo dục thể chất là một công tác quan trọng và khôngthể thiếu đợc trong các nhà trờng hiện nay. Quan tâm đến sức khoẻ các emhọc sinh trong nhà trờng là vấn đề cần thiết và cũng là nhiệm vụ các cơ quan,các cấp, các ngành.II- THựC TRạNG CủA VấN Đề NGHIÊN CứU21. Thực trạng chung:Trên thực tế, GDTC và YTHĐ cha đợc quan tâm đầu t đúng mức. Cácnhà trờng cha thực sự quan tâm, môn Thể dục vẫn đợc xem là môn học phụ ởcác trờng phổ thông bởi nó không thuộc các môn văn hoá nó không có tínhchất quyết định việc lên lớp, thi cử...nên học sinh coi nhẹ không ham học.Môn Thể dục đã đợc đa vào giờ chính khóa, tuy nhiên thời lợng còn rất hạnchế, bậc trung học phổ thông chỉ có 2 tiết/tuần, không đủ thời gian để học sinhđợc rèn luyện kỹ năng, kỹ thuật. Đội ngũ giáo viên nơi thừa, nơi thiếu, tuy đãđợc đào tạo nhng năng lực chuyên môn cũng nh năng khiếu còn nhiều hạnchế. Cơ sở vật chất phục vụ việc dạy thể dục rất khó khăn, nhiều trờng khôngcó sân chơi bãi tập cho HS, chỉ cần 2 tiết thể dục trùng nhau thì không có bãitập cho học sinh; trang thiết bị, dụng cụ dạy và học còn thiếu nhiều. Vì vậy,việc giảng dạy môn Thể dục còn mang tính hình thức, cha có chất lợng, cònhời hợt, cha có sự đổi mới dẫn đến chất lợng dạy học ngày càng đi xuống.Công tác y tế học đờng cũng cha đợc đầu t đúng mức, phần lớn các trờng không có phòng y tế, không có nhân viên y tế. Hội nghị Đánh giá tìnhhình thực hiện công tác y tế trờng học ngày 3.12.2010, tại Cần Thơ do BộGiáo dục & Đào tạo kết hợp Bộ Y tế tổ chức đã nhận định: Hiện nay mạng lớiy tế trờng học trong cả nớc thiếu và yếu cả về số lợng lẫn chất lợng, vẫn còn30% số trờng cha có cán bộ y tế trờng học chuyên trách, gần 35% số trờngkhông có phòng chăm sóc y tế, thuốc, trang thiết bị y tế chăm sóc sức khoẻcho học sinh, thiếu công trình vệ sinh nớc sạch Nguyên nhân dẫn đến tìnhtrạng yếu kém trong công tác y tế trờng học là do thiếu kinh phí, thiếu cán bộ
Xem thêm

21 Đọc thêm

Thuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà Nội

THUYẾT TRÌNH MARKETING THỜI TRANG DIOR ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Thuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà NộiThuyết trình Marketing thời trang Dior ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Xem thêm

29 Đọc thêm

LÝ THUYẾT VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN VÀ CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI

LÝ THUYẾT VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN VÀ CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI

Trong bảng tuần hoàn có gần 90 nguyên tố kim loại Trong bảng tuần hoàn có gần 90 nguyên tố kim loại. Các nguyên tố kim loại có mặt ở: nhóm IA (trừ hiđrô); nhóm IIA, nhóm IIIA (trừ bố) và một phần nhóm IVA, VÀ, VỈA; các nhóm B (từ IB đến VIIIB); họ lantan và actini được xếp riêng thành 2 hàng ở cuối bảng. - Hầu hết đều có êlectron ở lớp ngoài cùng (1, 2 hoặc 3 êlectron). - Cấu tạo mạng tinh thể kim loại: + Mạng tinh thể lục phương có độ đặc khít 74%. + Mạng tinh thể lập phương tâm diện có độ đặc khít 74%. + Mạng tinh thể lập phương tâm khối có độ đặc khít 68%. - Liên kết kim loại: là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thêt do sự tham gia của êlectron tự do. >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.
Xem thêm

1 Đọc thêm

BÀI 5 TRANG 91 SGK VẬT LÝ 12

BÀI 5 TRANG 91 SGK VẬT LÝ 12

Máy biến áp lí tưởng cung cấp một dòng điện 30 A 5. Máy biến áp lí tưởng cung cấp một dòng điện 30 A dưới một điện áp hiệu dụng 220 V. Điện áp hiệu dụng 220 V. Điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp là 5 kV. a) Tính công suất tiêu thụ ở cửa vào và ở cửa ra của biến áp. b) Tính cường độ hiệu dụng ở cuộn sơ cấp. Bài giải: a) Do máy biến áp là lí tưởng nên công suất tiêu thụ ở cửa ra bằng với công suất tiêu thụ ở cửa vào: P2 = U2I2 = 220 . 30 = 6600 W = P1. b) Cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp: I1 = = = 1,32 A. >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.
Xem thêm

1 Đọc thêm

501 CRITICAL READING QUESTIONS P2

501 CRITICAL READING QUESTIONS P2

501 critical reading questions p2 501 critical reading questions p2 501 critical reading questions p2 501 critical reading questions p2 501 critical reading questions p2 501 critical reading questions p2 501 critical reading questions p2 501 critical reading questions p2 501 critical reading questions p2 501 critical reading questions p2 501 critical reading questions p2 501 critical reading questions p2

17 Đọc thêm

Tiểu luận thiết kế hệ thống mạng theo yêu cầu của khách hàng

TIỂU LUẬN THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Công ty chứng khoán VL có 4 chi nhánh ở toàn quốc (trụ sở chính ở TP.HCM và 3 chi nhánh ở Hà Nội, Huế và Cần Thơ). Công ty muốn triển khai hệ thống mạng cho trụ sở chính và các chi nhánh. Trụ sở chính thuê một số đường kết nối để kết nối Internet và đi vào tại tầng 4 (phòng hệ thống máy server).

8 Đọc thêm

ĐỀ THI VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM P2 IUH ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM

ĐỀ THI VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM P2 IUH ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM

Đề thi vệ sinh an toàn thực phẩm p2 IUH đại học công nghiệp TP HCM Đề thi vệ sinh an toàn thực phẩm p2 IUH đại học công nghiệp TP HCM Đề thi vệ sinh an toàn thực phẩm p2 IUH đại học công nghiệp TP HCM Đề thi vệ sinh an toàn thực phẩm p2 IUH đại học công nghiệp TP HCM Đề thi vệ sinh an toàn thực phẩm p2 IUH đại học công nghiệp TP HCM Đề thi vệ sinh an toàn thực phẩm p2 IUH đại học công nghiệp TP HCM Đề thi vệ sinh an toàn thực phẩm p2 IUH đại học công nghiệp TP HCM Đề thi vệ sinh an toàn thực phẩm p2 IUH đại học công nghiệp TP HCM Đề thi vệ sinh an toàn thực phẩm p2 IUH đại học công nghiệp TP HCM Đề thi vệ sinh an toàn thực phẩm p2 IUH đại học công nghiệp TP HCM Đề thi vệ sinh an toàn thực phẩm p2 IUH đại học công nghiệp TP HCM Đề thi vệ sinh an toàn thực phẩm p2 IUH đại học công nghiệp TP HCM Đề thi vệ sinh an toàn thực phẩm p2 IUH đại học công nghiệp TP HCM Đề thi vệ sinh an toàn thực phẩm p2 IUH đại học công nghiệp TP HCM Đề thi vệ sinh an toàn thực phẩm p2 IUH đại học công nghiệp TP HCM
Xem thêm

24 Đọc thêm

BÀI 4 TRANG 82 SGK HOÁ HỌC 12

BÀI 4 TRANG 82 SGK HOÁ HỌC 12

Bài 4. Mạng tinh thể kim loại loại gồm có Bài 4. Mạng tinh thể kim loại loại gồm có A. Nguyên tử, ion kim loại và các êlectron độc thân. B. Nguyên tử, ion kim loại và các êlectron tự do. C. Nguyên tử kim loại và các êlectron độc thân. D. Ion kim loại và các êlectron độc thân. Lời giải: Chọn B >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.
Xem thêm

1 Đọc thêm

GIAÓ TRÌNH NOI BENH LY 3

GIAÓ TRÌNH NOI BENH LY 3

BỆNH LOÃNG XƢƠNG

1. ĐẠI CƢƠNG

1.1. Định nghĩa

Loãng xương là một rối loạn chuyển hoá của bộ xương làm tổn thương
sức mạnh của xương đưa đến tăng nguy cơ gẫy xương cho con người. Sức mạnh
của xương bao gồm sự toàn vẹn cả vể khối lượng và Chất lượng của xương.

Khối lượng xương được biểu hiện bằng:

Mật độ khoáng chất cuả xương (Bone Mineral Density BMD)

Khôi lượng xương (Bone Mass Content BMC)

Chất lượng xương phụ thuộc vào:

Thể tích xương

Vi cấu trúc của xương

+ Thành phần chất nền của xương + Thành phần chất khoáng của xương

+ Chu chuyển xương (Thể hiện tình hình sửa chữa và tình trạng tổn
thương vi câu trúc của xương).

1.2. Cấu trúc và chức năng của xƣơng

1.2.1. Cấu trúc hình thài: có 2 loại xƣơng là xƣơng vỏ và xƣơng bè.

Xương vỏ (Xương cứng) chiếm 80% toàn khối xương, chủ yếu là các
xương đài ở chỉ.

Xương bè (Xương xốp) chiếm 20% toàn bộ khôi xương, phân bố chủ
yếu ở các đầu xương, thân các đốt sống, có cấu trúc mạng lưới 3 chiều, giúp
xương phát huy chức nống cơ học tối đa.

1.2.2. Cấu trúc mổ học của xƣơng: bao gồm
Xem thêm

160 Đọc thêm

TU VUNG TIENG ANH 3

TU VUNG TIENG ANH 3

Hệ thống từ vựng tiếng anh lớp 3 theo từng Unit bài học; Tài liệu tốt cho giaó viên tiếng anh, phụ huynh, học sinh theo dõi từ vựng (Vocabulary ) rõ ràng nhanh chóng.Chương trình tiếng anh tiểu học (chương trình tiếng anh mới của Bộ Giáo Dục Việt Nam)

10 Đọc thêm

Bài 2 trang 208 sgk vật lí 12

BÀI 2 TRANG 208 SGK VẬT LÍ 12

Leptôn là gì? 2. Leptôn là gì? Đặc tính chung của các leptôn tham gia những giá trình tương tác nào? Hướng dẫn: Leptôn là các hạt nhẹ, khối lượng dưới 200me tham gia liên kết yếu. >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

1 Đọc thêm

Kê Hoạch Thực Tập tuần giáo viên chủ nhiệm.

KÊ HOẠCH THỰC TẬP TUẦN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM.

Họ tên giáo sinh: Lâm Mai Phương Lớp 11ss02
Ngành học : Sư Phạm Sinh Học
Thực tập chủ nhiệm lớp: 1010 Giáo viên hướng dẫn:Nguyễn Thị Minh Hồng
Thực tập giảng dạy lớp: 1010 Giáo viên hướng dẫn:Nguyễn Thị Minh Hồng

I. CÔNG TÁC CHUNG
Gặp Ban Giám Hiệu Nhà Trường
Gặp Giaó Viên Hướng dẫn và Giaó Viên Chuyên Môn
Gặp Lớp Thực Tập Chủ Nhiệm
Dự tiết dự giờ mẫu

4 Đọc thêm

Đề án bảo vệ môi trường kho nông dược cần thơ

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHO NÔNG DƯỢC CẦN THƠ

Đề án bảo vệ môi trường kho nông dược cần thơ Đề án bảo vệ môi trường kho nông dược cần thơ Đề án bảo vệ môi trường kho nông dược cần thơ Đề án bảo vệ môi trường kho nông dược cần thơ Đề án bảo vệ môi trường kho nông dược cần thơ Đề án bảo vệ môi trường kho nông dược cần thơ Đề án bảo vệ môi trường kho nông dược cần thơ Đề án bảo vệ môi trường kho nông dược cần thơ Đề án bảo vệ môi trường kho nông dược cần thơ Đề án bảo vệ môi trường kho nông dược cần thơ Đề án bảo vệ môi trường kho nông dược cần thơ
Xem thêm

39 Đọc thêm

Đánh giá hiện trạng chất lượng không khí quận ninh kiều thành phố cần thơ

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ QUẬN NINH KIỀU THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đánh giá hiện trạng chất lượng không khí quận ninh kiều thành phố cần thơ Đánh giá hiện trạng chất lượng không khí quận ninh kiều thành phố cần thơ Đánh giá hiện trạng chất lượng không khí quận ninh kiều thành phố cần thơ Đánh giá hiện trạng chất lượng không khí quận ninh kiều thành phố cần thơ Đánh giá hiện trạng chất lượng không khí quận ninh kiều thành phố cần thơ Đánh giá hiện trạng chất lượng không khí quận ninh kiều thành phố cần thơ Đánh giá hiện trạng chất lượng không khí quận ninh kiều thành phố cần thơ Đánh giá hiện trạng chất lượng không khí quận ninh kiều thành phố cần thơ Đánh giá hiện trạng chất lượng không khí quận ninh kiều thành phố cần thơ Đánh giá hiện trạng chất lượng không khí quận ninh kiều thành phố cần thơ Đánh giá hiện trạng chất lượng không khí quận ninh kiều thành phố cần thơ Đánh giá hiện trạng chất lượng không khí quận ninh kiều thành phố cần thơ Đánh giá hiện trạng chất lượng không khí quận ninh kiều thành phố cần thơ Đánh giá hiện trạng chất lượng không khí quận ninh kiều thành phố cần thơ Đánh giá hiện trạng chất lượng không khí quận ninh kiều thành phố cần thơ Đánh giá hiện trạng chất lượng không khí quận ninh kiều thành phố cần thơ Đánh giá hiện trạng chất lượng không khí quận ninh kiều thành phố cần thơ
Xem thêm

55 Đọc thêm