PHÂN TÍCH NHỮNG ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC THỰC THI PHÁP LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY.DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Phân tích những ảnh hưởng tới việc thực thi pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt ở Việt Nam hiện nay.doc":

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC THI PHÁP LUẬT THUẾ NHẬP KHẨU Ở NƯỚC TA VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN NHẰM THỰC HIỆN TỐT THUẾ NHẬP KHẨU

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC THI PHÁP LUẬT THUẾ NHẬP KHẨU Ở NƯỚC TA VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN NHẰM THỰC HIỆN TỐT THUẾ NHẬP KHẨU

Những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi Pháp luật Thuế nhập khẩu ở nước ta trong năm 2013 và đề xuất ý kiến pháp lý nhằm thực hiện tốt thuế nhập khẩu Bài tập học kỳ Luật Tài chính 8,5đ
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Luật Tài chính
Hội nhập với thế giới là một một xu hướng chung của bất kì các quốc gi[r]

25 Đọc thêm

PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC THI PHÁP LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT CỦA NĂM 2014

PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC THI PHÁP LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT CỦA NĂM 2014

c. Yếu tố xã hộiSự phát triển của nền kinh tế đương nhiên sẽ dấn đến sự thay đổi của xã hội. Cácđiều kiện xã hội phức tạp bao gồm nhiều yếu tố như văn hóa, giáo dục, y tế…Ngaynhững cái được coi là bản sắc cũng có thể bị mai một, thậm chí còn nhiều biến chấttrước sự thay đổi các điều kiện mới. Nhờ cá[r]

20 Đọc thêm

Những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế nhập khẩu trong năm 2013

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC THI PHÁP LUẬT THUẾ NHẬP KHẨU TRONG NĂM 2013

Những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế nhập khẩu trong năm 2013 9 điểm
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Luật Tài chính
Bài tập học kỳ Luật Tài chính có đáp án.

A, MỞ ĐẦU

Đất nước ta ngày càng hội nhập với nền kinh tế thế giới, toàn cầu hóa và khu vực hóa đã trở thành xu hướng phát triể[r]

27 Đọc thêm

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC THI PHÁP LUẬT THUẾ NHẬP KHẨU2005

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC THI PHÁP LUẬT THUẾ NHẬP KHẨU2005

khẩu góp phần quan trọng trong việc tạo nguồn thu cho NSNN; Là công cụ điều tiếthoạt động ngoại thương, hướng dẫn tiêu dùng xã hội và là công cụ hỗ trợ giúp bảohộ nền sản xuất trong nước, chống lại xu hướng cạnh tranh không cân sức giữahàng hóa trong nước với hàng hóa ngoại nhập.Theo đó, pháp luậ[r]

12 Đọc thêm

Ảnh hưởng của thuế xuất nhập khẩu đến thu ngân sách nhà nước việt nam thời kỳ hậu WTO và các giải pháp tăng trưởng bền vững thu ngân sách nhà nước

ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẾN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỜI KỲ HẬU WTO VÀ CÁC GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.Tính cần thiết của đề tàiGia nhập WTO là một bước ngoặt khá quan trọng trên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá nền kinh tế Việt Nam. Sự kiện này mở ra cho nền kinh tế Việt Nam rất nhiều cơ hội và cũng không ít những thách thức. Một trong những vấn đề nổi cộm sau khi Việt Nam gia nhập WTO là v[r]

126 Đọc thêm

PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC THI PHÁP THUẾ NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC THI PHÁP THUẾ NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

đối với hàng hóa thuộc diên truy thu nếu chuyển nhượng lại cho chủ thểđược miễn hoặc xét miễn thuế nhập khẩu để tránh những hiện tượng tiêu cựctrong thực tiễn. (Điểm a khoản 1 điều 21 nghị định 149/2005/NĐ-CP). Quiđịnh này dẫn đến hiện tượng các đối tượng thuộc diện chịu thuế câu kết v[r]

16 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở HUYỆN AN DƯƠNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở HUYỆN AN DƯƠNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG HIỆN NAY

Giáo dục pháp luật có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đồng thời quyết định hiệu lực của việc thực thi pháp luật, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống. Hiện nay, nước ta đang trong quá trình xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa,[r]

118 Đọc thêm

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TIÊU DÙNG THEO PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TIÊU DÙNG THEO PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

1. Tính cấp thiết của đề tài
BVQLNTD là một trong những hoạt động nhằm thực hiện một xã hội công
bằng, dân chủ, văn minh, qua đó góp phần duy trì và thúc đẩy một nền kinh tế phát
triển nhanh và bền vững. Kinh nghiệm của các nước cho thấy, khi nền kinh tế thị
trường được mở rộng và phát triển th[r]

97 Đọc thêm

Huy động nguồn thu ngân sách nhà nước ở Việt Nam theo hướng bền vững

HUY ĐỘNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

Bài viết đánh giá thực trạng huy động nguồn lực vào ngân sách nhà nước ở Việt Nam qua việc phân tích quy mô và cơ cấu thu ngân sách những năm gần đây. Sự thay đổi về bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước đặt ra yêu cầu cần phải cải cách, hoàn thiện chính sách động viên ngân sách cho phát triển. Để đả[r]

4 Đọc thêm

Thực tiễn áp dụng pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt và ý kiến của nhóm thực hiện nhằm khắc phục

THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ Ý KIẾN CỦA NHÓM THỰC HIỆN NHẰM KHẮC PHỤC

Thực tiễn áp dụng pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt và ý kiến của nhóm thực hiện nhằm khắc phục

MỞ BÀI

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu, đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế theo qui định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thuế tiêu thụ đặc bi[r]

15 Đọc thêm

Thuế và các vấn đề liên quan

THUẾ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

Thuế và các vấn đề liên quan (việc gian lận thuế tiêu thụ đặc biệt hiện nay)
Cho đến nay trong các sách báo kinh tế trên thế giới vẫn chưa thống nhất tuyệt đối về khái niệm thuế. Đứng trên các góc độ khác nhau theo quan điểm của các nhà kinh tế khác nhau thì lại có định nghĩa về thuế khác nhau.
Theo[r]

18 Đọc thêm

THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

2. Kinh doanh mát-xa (massage), karaoke3. Kinh doanh casino; trò chơi điện tử có thưởng bao gồm trò chơi bằng máy giắc-pót(jackpot), máy sờ-lot (slot) và các loại máy tương tự; kinh doanh đặt cược (bao gồm: đặtcược thể thao, giải trí và các hình thức đặt cược khác theo quy định của pháp luật)[r]

3 Đọc thêm

ÔN TẬP PHÁP LUẬT KINH TẾ

ÔN TẬP PHÁP LUẬT KINH TẾ

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN HỌC PHÁP LUẬT KINH TẾ HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
CAO HỌC ĐẠI HỌC
Câu 1: Thực trạng hệ thống pháp luật kinh tế tài chính ở Việt Nam hiện nay (Trang 1 – 4)
Câu 2: Phân tích ưu nhược điểm nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Tại sao pháp luật là công cụ hiệu quả nhất được nhà nước sử dụng để[r]

23 Đọc thêm

ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÚC MAI LÂM

ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÚC MAI LÂM

1. Tính cấp thiết của đề tài
Cùng với sự bùng nổ của nền kinh tế, thị trường các sản phẩm đúc, cơ khí hiện nay rất sôi động và đầy tiềm năng. Nhu cầu của thị trường ngày càng đa dạng và phong phú. Do đó thu hút rất nhiều các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia.
Tại Việt Nam cạ[r]

173 Đọc thêm

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ

Phân tích hoạt động kinh doanh nói chung hiện nay càng trở thành nhu cầu của doanh nghiệp nhất là khi Việt Nam gia nhập WTO. Có thể nói hầu hết những quyết định trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính có hiệu quả đều xuất phát từ các phân tích khoa học và khách quan vì vậy hoạt động phân tíc[r]

Đọc thêm

thực trạng gian lận thương mại qua giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu ở Việt Nam

THỰC TRẠNG GIAN LẬN THƯƠNG MẠI QUA GIÁ TÍNH THUẾ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM

Thuế là một nguồn thu ổn định của Nhà nước, là công cụ phân phối thu nhập quốc dân, thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế và là công cụ bảo vệ kinh tế trong nước, cạnh tranh với nước ngoài. Việc thực thi một số chính sách thuế có hiệu quả là thu đúng, thu đủ và đúng hạn theo quy định của pháp luật v[r]

30 Đọc thêm

TRÌNH BÀY HIỂU BIẾT VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT? PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DỊCH VỤ ?

TRÌNH BÀY HIỂU BIẾT VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT? PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DỊCH VỤ ?

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt được chính thức ban hành ở nước ta từ năm 1990, sau đó trải qua nhiều lần sửa đổi bổ sung để phù hợp với tiến trình phát triển của xã hội, đất nước, đã giúp chúng ta nhận thấy nhiều ưu điểm và hạn chế trong việc ban hành pháp[r]

38 Đọc thêm

Thực thi chính sách công ở Việt Nam, Lý luận và thực tiễn

THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG Ở VIỆT NAM, LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

LỜI MỞ ĐẦU 2
NỘI DUNG 3
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG. 3
1. Khái niệm chính sách công. 3
2. Thực thi chính sách và ý nghĩa thực thi chính sách. 4
4. Yếu tố ảnh hưởng tới thực thi chính sách. 7
5. Mô hình tổ chức thực thi chính sách. 9
6. Phương pháp tổ chức thực thi ch[r]

18 Đọc thêm

Cùng chủ đề