NGUYÊN LÍ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ THỰC TIỄN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và thực tiễn":

NGUYÊN LÝ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔBIẾN

NGUYÊN LÝ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔBIẾN

3. Ý nghĩa phương pháp luận:- Tôn trọng quan điểm toàn diện, tránh cách xem xét phiến diện:+ Quan điểm toàn diện là khi tìm hiểu về sự vật, hiện tượng phải đặt nótrong mối liên hệ qua lại với các sự vật, hiện tượng khác; Xem xét sựtác động qua lại giữa các mặt, các yếu tố, các q[r]

Đọc thêm

tiểu luận cao học vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong quá trình đổi mới kinh tế ở thanh hóa hiện nay

tiểu luận cao học vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong quá trình đổi mới kinh tế ở thanh hóa hiện nay

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến là cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện, là cẩm nang giúp chúng ta tránh được những đánh giá phiến diện, sai lệch, giản đơn về sự vật, hiện tượng. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến còn là một trong những nội dung quan t[r]

Đọc thêm

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VỚI CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VỚI CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN
VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH
MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ
VỚI CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
Phép biện chứng duy vật là một bộ phận lý luận cơ bản hợp thành thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin. Một tr[r]

16 Đọc thêm

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI

Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái

18 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT học: PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA THỰC TIỄN VÀ NHẬN THỨC. LIÊN HỆ VÀO VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG VẬT CHẤT VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CON NGƯỜI.

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC: PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA THỰC TIỄN VÀ NHẬN THỨC. LIÊN HỆ VÀO VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG VẬT CHẤT VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CON NGƯỜI.

Trang

MỞ ĐẦU ……………..3

I. THỰC TIỄN VÀ NHẬN THỨC ……………..4
1.THỰC TIỄN ……………..4
a. Khái niệm ……………..4
b. Các hình thức cơ bản của thực tiễn ……………..5
c. Mối quan hệ giũa các hoạt động thực tiễn……………5
2. NHẬN THỨC ……………..6
a. Khái niệm ……………..6
b. Các cấp độ[r]

21 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC CNDVBC PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ VẬN DỤNG VÀO PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN CAO HỌC CNDVBC PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ VẬN DỤNG VÀO PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI Ở VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU
Mỗi người trong chúng ta đều sống trong một mạng lưới sự sống rộng lớn. Giống như một mạng nhện, càng có nhiều mối liên hệ thì mạng lưới càng bền vững. Chúng ta đã biết tất cả những mối liên kết trong sự sống sẽ không tồn tại và phát triển được nếu không được hỗ trợ bởi môi trường. Với tố[r]

27 Đọc thêm

Đề cương ôn tập môn triết học

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC

Câu hỏi triết học mác:
Câu 1:vấn đề cơ bản của triết học là gì?tại sao
Câu 2:vai trò của ý thức đối với hoạt động thực tiễn của con người?
Câu 3:trình bày ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lí mối liên hệ phổ biến?cho ví dụ
Câu 4: trình bày mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng,cho ví[r]

22 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC MAC LENIN

ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC MAC LENIN

ĐỀ CƯƠNG NGUYÊN LÝ
I.1. Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin
1. Vấn đề cơ bản của triết học
• Kn triết học: triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất of con ng và thế giới, về bản thân con ng và vị trí of con trong thế giới đó.
• Quàn điểm of Ăng ghen: vấn đ[r]

27 Đọc thêm

Đề cương Triết 1 ngắn gọn, đủ ý

ĐỀ CƯƠNG TRIẾT 1 NGẮN GỌN, ĐỦ Ý

VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC. CNDV VÀ CNDT, TRIẾT HỌC NHỊ NGUYÊN. CÁC HÌNH THỨC CNDV VÀ CNDT TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC. QUAN NIỆM CỦA TRIẾT HỌC MÁCLÊNIN VỀ VẬT CHẤT, CÁC PHƯƠNG THỨC, HÌNH THỨC TỒN TẠI CỦA VẬT CHẤT. Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA NHỮNG VẤN ĐỀ NÊU TRÊN. QUAN NIỆM CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN[r]

36 Đọc thêm

ĐỀ CưƠNG MÔN HỌC Nhân học và Phát triển

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NHÂN HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

Chuyên đề này đặc biệt nhấn mạnh đến các phương pháp mà trong đó nhà nhân học “lý thuyết
hoá” sự chuyển biến kinh tế xã hội cũng như tìm kiếm những ngụ ý cho các hoạt động thực
tiễn và sự can thiệp vào quá trình phát triển. Các chủ đề chính được thảo luận trong môn học
này bao gồm mối liên hệ giữa[r]

4 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN HỆ GIỮA KHÍ CHẤT VÀ STRESS CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP – HÀ TĨNH

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN HỆ GIỮA KHÍ CHẤT VÀ STRESS CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP – HÀ TĨNH

Ông cũng là người đã phổ biến từ stress trong quần chúng khi ông pháthành cuốn “The Stress of Life” vào năm 1956.Năm 1984 nhóm các nhà khoa học tại Đại học Tổng hợp Los Angeles bangCaliphonia đã khám phá ra vai trò của các peptids dạng opi trong sự thiếu hụtmiễn dịch liên quan đến stress, nhấ[r]

130 Đọc thêm

Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả trong hoạt động thực tiễn về tai nạn lao động ở Việt Nam hiện nay

VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN VỀ TAI NẠN LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả trong hoạt động thực tiễn về tai nạn lao động ở Việt Nam hiện nay
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin
Trong quá trình vận động của thế giới vật chất nói chung, mối liên hệ giữa nguyên nhân và kết quả là mối liên hệ[r]

10 Đọc thêm

CÂU HỎI THẢO LUẬN HP1 2015

CÂU HỎI THẢO LUẬN HP1 2015

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI
BỘ MÔN NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
MÔN
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN
HỌC PHẦN 1


Người soạn: Lê Văn Hùng
Tài liệu được soạn trên cơ sở giáo trình và tham khảo nhiều tài liệu khác;
Tài[r]

1 Đọc thêm

bài thi liên môn đạt giải nhì cấp bộ

BÀI THI LIÊN MÔN ĐẠT GIẢI NHÌ CẤP BỘ

MỤC TIÊU DẠY HỌCTrong cuộc sống hàng ngày, chúng ta gặp rất nhiều vấn đề liên quan đến kiến thức Toán học, để giúp học sinh hiểu được mối liên quan giữa các bộ môn trong chương trình hiện nay và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra người học cần phải vận dụng kiến thức tổng hợp giữa các môn học[r]

38 Đọc thêm

BÁO CÁO KHÓA LUẬN PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT, CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CHUNG NHẤT CHO HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC VÀ THỰC TIỄN VẬN DỤNG VÀO HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

BÁO CÁO KHÓA LUẬN PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT, CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CHUNG NHẤT CHO HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC VÀ THỰC TIỄN VẬN DỤNG VÀO HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

Thế giới được tạo thành từ những sự vật, những hiện tượng, những quá trình... khác nhau. Vậy giữa chúng có mối liên hệ qua lại với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau hay chúng tồn tại biệt lập, tách rời nhau? Chúng luôn vận động, đổi mới, phát triển hay đứng yên?Trong thực tiễn và nhận thức, hoạt động của con[r]

104 Đọc thêm

SO SÁNH MỘT SỐ KIỂU TRUYỆN CỔ TÍCH CỦA CÁC TỘC NGƯỜI SỬ DỤNG NGỮ HỆ NAM ĐẢO Ở VIỆT NAM VÀ INDONESIA

SO SÁNH MỘT SỐ KIỂU TRUYỆN CỔ TÍCH CỦA CÁC TỘC NGƯỜI SỬ DỤNG NGỮ HỆ NAM ĐẢO Ở VIỆT NAM VÀ INDONESIA

của Indonesia và Malaisia và xác định những nền tảng dân tộc và văn hóa cho sự ra đời truyện cổtích ở hai quốc gia này. Hai quốc gia hình thành trên lãnh thổ Nusantara, có cơ tầng văn hóa chunggọi là Mã Lai – Indonesia. Ông phân loại truyện cổ tích Indonesia thành: TCT Thần kỳ; TCT Sinhhoạt; TCT độn[r]

20 Đọc thêm

VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

1. Lý do chọn đề tài
Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một trong những nguyên lý cơ bản nhất của triết học Mác Lênin. Đây là nguyên lý được thể hiện trong mọi mặt của đời sống, giúp con người tránh khỏi bệnh kinh nghiệm giáo điều, đồng thời có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của thực tiễn[r]

124 Đọc thêm

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH mối LIÊN hệ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH tế và bảo vệ môi TRƯỜNG

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

“PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”.
Giữa môi trường tự nhiên và phát triển kinh tế có mối quan hệ hết sức chặt chẽ: môi trường tự nhiên là điều kiện cho kinh tế phát triển và kinh tế phát triển là cơ sở tạo nên c[r]

18 Đọc thêm

Bằng tri thức tâm lý học hãy phân tích mối quan hệ giữa nhận thức tình cảm ý chí. Ý nghĩa thực tiễn của mối quan hệ này.

BẰNG TRI THỨC TÂM LÝ HỌC HÃY PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA NHẬN THỨC TÌNH CẢM Ý CHÍ. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA MỐI QUAN HỆ NÀY.

Một vấn đề đang đặt ra không chỉ ở Việt Nam mà còn là toàn thế giới về vấn đề tâm lý của con người vấn đề không hề đơn giản. Nhận thức – tình cảm – ý chí là 3 mặt cơ bản của đời sống tâm lí con người, nó có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống hàng ngày. Xuất phát từ đó, với mong muốn tìm h[r]

10 Đọc thêm

Đề cương những vấn đề cơ bản ôn thi tốt nghiệp môn chính trị tổng hợp 2015

ĐỀ CƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ TỔNG HỢP 2015

1. Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận trong nhận thức và hoạt động thực tiễn.
2. Trình bày nguyên lý về mối liên hệ hổ biến, từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận trong nhận thức và hoạt động thực tiễn.

95 Đọc thêm