GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH THỨC.PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giải bài tập định thức.pdf":

CÁC BÀI TẬP VỀ ĐỊNH THỨC VÀ LỜI GIẢI

CÁC BÀI TẬP VỀ ĐỊNH THỨC VÀ LỜI GIẢI

Khái niệm và tính chất của định thức. Các cách tính định thức. Ứng dụng của định thức trong giải hệ phương trình và tìm ma trận nghịch đảo. Kiểm tra một tập hợp cùng với các phép toán cộng và nhân đã cho có phải là một không gian con hay không? Bốn không gian con chủ yếu của một ma trận.

10 Đọc thêm

Giải bài tập đại số tuyến tính Nguyễn Hữu Việt Hưng

GIẢI BÀI TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH NGUYỄN HỮU VIỆT HƯNG

Giải bài tập đại số tuyến tính Nguyễn Hữu Việt Hưng
Chứng minh công thức De Morgan dạng tổng quát
Chứng minh các mệnh đề tập hợp
Bài tập chương Không gian véc tơ
Bài tập chương Ma trận và ánh xạ tuyến tính
Bài tập chương Định thức và Hệ phương trình ĐSTT

34 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH (NGUYỄN HỮU HIỆP) ĐHBK

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH (NGUYỄN HỮU HIỆP) ĐHBK

Đại học Quốc gia TP.HCMTrường Đại học Bách KhoaBộ môn Toán Ứng dụng.Bài Giảng Đại Số Tuyến TínhTS. Đặng Văn VinhE-mail: dangvvinh@hcmut.edu.vnWebsite: www.tanbachkhoa.edu.vn/dangvanvinhNgày 14 tháng 8 năm 2013Mục tiêu môn họcMôn học cung cấp kiến thức cơ bản của đại số tuyến tính. Sinh viên cần nắm vững kiến thức nền tảng vàbiết giải các bài toán cơ bản: số phức, tính định thức, làm việc với ma trận, giải hệ phương trình tuyếntính, không gian véc tơ, không gian euclide, ánh xạ tuyến tính, tìm trị riêng - véc tơ riêng, đưa dạng toànphương về dạng chính tắc.Tài liệu tham khảo1) Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng. Đại số tuyến tính. NXB Đại học quốc gia.2) Đỗ Công Khanh. Đại số tuyến tính. NXB Đại học quốc gia.3) Trần Lưu Cường. Đại số tuyến tính.NXB Đại học quốc gia.Ghi chú:Tài liệu này chỉ tóm tắc lại bài giảng của Thầy Đặng Văn Vinh. Để hiểu bài tốt, các em cần đi học trên lớplý thuyết và bài tập.Sinh viên tạo tài khoảng trên website www.tanbachkhoa.edu.vn/dangvanvinh , làm thêm bài tập trắc nghiệmtrên đó.Vì nội dung mới được soạn lại nên không thể tránh sai sót. Mọi góp ý, sinh viên có thể liên hệ trên diễn
Xem thêm

79 Đọc thêm

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN, HOÁN VỊ, TỔ HỢP VÀ CHỈNH HỢP ( CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN, HOÁN VỊ, TỔ HỢP VÀ CHỈNH HỢP ( CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)

Lý thuyết và bài tập về hai quy tắc đếm cơ bản, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp bản pdf. Các bài tập có sự phân dạng, có bài tập cơ bản, nâng cao. Bài tập về giải hệ phương trình, giải phương trình, bất phương trình về số tổ hợp. Và đặc biệt các bài tập đều có đáp án giúp các bạn đọc có thể kiểm tra và tham khảo cách làm.

18 Đọc thêm

Hệ thống bài tập hạng ma trận (giải chi tiết) Toán A3C3

HỆ THỐNG BÀI TẬP HẠNG MA TRẬN (GIẢI CHI TIẾT) TOÁN A3C3

Định nghĩa: Cho A là ma trận cấp mxn khác không. Hạng của ma trận A là số tự nhiên r, thỏa mãn các điều kiện sau:
 Tồn tại ít nhất một định thức con cấp r của ma trận A khác 0.
 Mọi định thức con cấp lớn hơn r (nếu có) của ma trận A đều bằng 0.
Nói cách khác hạng của ma trận chính là cấp cao nhất của các định thức con khác không của ma trận A. Hạng của ma trận A, ký hiệu là r(A) và rank(A).
Quy ước: Hạng của ma trận 0 bằng 0.
2. Ví dụ:
Tìm hạng của ma trận A sau:

Ma trận A có duy nhất một định thức cấp 4 và nó bằng 0. Tồn tại một định thức con cấp 3 của A là
. Vậy rank(A)=3
Xem thêm

19 Đọc thêm

MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC

MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC MATRAN DINHTHUC

0...10 1 1 ...1 0 x ...b) 1 x 0 ...1x1xx  x ... 0Gọi định thức đã cho là D, bằng cách nhân dòng 1 và cột 1 với x ta được định thức   x 2 D .Đối với định thức  ta cộng tất cả các cột vào cột đầu, rút thừa số chung. Sau đó nhân dòngđầu với -1 rồi cộng vào các dòng sau. Kết quả D  (1) n 1 (n  1) x n 2 .Các dạng bài tập còn lại sinh viên tham khảo các phương pháp trong tài liệu và giải.II. Áp dụng các tính chất của định thức để giải các bài toán:
Xem thêm

10 Đọc thêm

TỔNG HỢP ĐỀ THI TOÁN CAO CẤP CÁC KHÓA ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM

TỔNG HỢP ĐỀ THI TOÁN CAO CẤP CÁC KHÓA ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM

Tổng hợp đề thi toán cao cấp các khóa Đại học Kinh tế TP HCM. Bao gồm đại số tuyến tính, giải tích. Đề thi khảo sát các phần của toán cao cấp như ma trận định thức, hệ phương trình tuyến tính, vi phân, tích phân, ứng dụng vào kinh tế...

2 Đọc thêm

ĐỊNH THỨC CỦA MỘT MA TRẬN

ĐỊNH THỨC CỦA MỘT MA TRẬN

VD3.1.10a bc d=acb d.⇒ Mọi tính chất của định thức đã phát biểu với cộtcũng có thể phát biểu cho hàngSử dụng những tính chất trên, ta có thể biến đổi matrận vuông A về một ma trận tam giác để đơn giản hóaviệc tính detA.VD3.1.11 Tính định thứcGiải1+ 2a41+ 2b − 51+ 2c

25 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐỊA LÍ TẬP 3

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐỊA LÍ TẬP 3

Phương pháp GIẢI các DẠNG bài tập địa lí tập 3 Phương pháp GIẢI các DẠNG bài tập địa lí tập 3 Phương pháp GIẢI các DẠNG bài tập địa lí tập 3 Phương pháp GIẢI các DẠNG bài tập địa lí tập 3 Phương pháp GIẢI các DẠNG bài tập địa lí tập 3 Phương pháp GIẢI các DẠNG bài tập địa lí tập 3 Phương pháp GIẢI các DẠNG bài tập địa lí tập 3 Phương pháp GIẢI các DẠNG bài tập địa lí tập 3 Phương pháp GIẢI các DẠNG bài tập địa lí tập 3 Phương pháp GIẢI các DẠNG bài tập địa lí tập 3 Phương pháp GIẢI các DẠNG bài tập địa lí tập 3 Phương pháp GIẢI các DẠNG bài tập địa lí tập 3 Phương pháp GIẢI các DẠNG bài tập địa lí tập 3 Phương pháp GIẢI các DẠNG bài tập địa lí tập 3 Phương pháp GIẢI các DẠNG bài tập địa lí tập 3 Phương pháp GIẢI các DẠNG bài tập địa lí tập 3 Phương pháp GIẢI các DẠNG bài tập địa lí tập 3 Phương pháp GIẢI các DẠNG bài tập địa lí tập 3 Phương pháp GIẢI các DẠNG bài tập địa lí tập 3 Phương pháp GIẢI các DẠNG bài tập địa lí tập 3 Phương pháp GIẢI các DẠNG bài tập địa lí tập 3 Phương pháp GIẢI các DẠNG bài tập địa lí tập 3
Xem thêm

334 Đọc thêm

bai tap chuong 3 vlhd spkt

BAI TAP CHUONG 3 VLHD SPKT

Giải bài tập chương 3 môn VLHD SPKT Giải bài tập chương 3 môn VLHD SPKT Giải bài tập chương 3 môn VLHD SPKT Giải bài tập chương 3 môn VLHD SPKT Giải bài tập chương 3 môn VLHD SPKT Giải bài tập chương 3 môn VLHD SPKT Giải bài tập chương 3 môn VLHD SPKT Giải bài tập chương 3 môn VLHD SPKT Giải bài tập chương 3 môn VLHD SPKT Giải bài tập chương 3 môn VLHD SPKT Giải bài tập chương 3 môn VLHD SPKT Giải bài tập chương 3 môn VLHD SPKT Giải bài tập chương 3 môn VLHD SPKT Giải bài tập chương 3 môn VLHD SPKT Giải bài tập chương 3 môn VLHD SPKT Giải bài tập chương 3 môn VLHD SPKT Giải bài tập chương 3 môn VLHD SPKT Giải bài tập chương 3 môn VLHD SPKT
Xem thêm

7 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP KIM LOẠI

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP KIM LOẠI

Phương pháp giải bài tập kim loạiPhương pháp giải bài tập kim loạiPhương pháp giải bài tập kim loạiPhương pháp giải bài tập kim loạiPhương pháp giải bài tập kim loạiPhương pháp giải bài tập kim loạiPhương pháp giải bài tập kim loạiPhương pháp giải bài tập kim loạiPhương pháp giải bài tập kim loạiPhương pháp giải bài tập kim loạiv

7 Đọc thêm

MẸO ĐƯA BÀI TẬP HÓA VỀ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH 2017

MẸO ĐƯA BÀI TẬP HÓA VỀ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH 2017

giải bài tập hoá học×tài liệu tham khảo một số vấn đề trong việc sử dụng các công thức tính nhanh để giải bài tập hóa học×phương pháp giải bài tập hóa học×phương pháp giải bài tập hoá học hữu cơ×giải bài tập hóa học bằng phương pháp trung bình×các bài tập về giải phương trình lượng giác×giải bài tập hoá học×tài liệu tham khảo một số vấn đề trong việc sử dụng các công thức tính nhanh để giải bài tập hóa học×phương pháp giải bài tập hóa học×phương pháp giải bài tập hoá học hữu cơ×giải bài tập hóa học bằng phương pháp trung bình×các bài tập về giải phương trình lượng giác×
Xem thêm

22 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP GIẢI TÍCH II ĐẦY ĐỦ NHẤT

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP GIẢI TÍCH II ĐẦY ĐỦ NHẤT

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP GIẢI TÍCH II
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP GIẢI TÍCH II
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP GIẢI TÍCH II
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP GIẢI TÍCH II
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP GIẢI TÍCH II
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP GIẢI TÍCH II
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP GIẢI TÍCH II
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP GIẢI TÍCH II
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP GIẢI TÍCH II

329 Đọc thêm

SKKN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP VỀ DÒNG ĐIỆN MỘT CHIỀU

SKKN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP VỀ DÒNG ĐIỆN MỘT CHIỀU

SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập về dòng điện một chiềuSKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập về dòng điện một chiềuSKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập về dòng điện một chiềuSKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập về dòng điện một chiềuSKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập về dòng điện một chiềuSKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập về dòng điện một chiềuSKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập về dòng điện một chiềuSKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập về dòng điện một chiềuSKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập về dòng điện một chiềuSKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập về dòng điện một chiềuSKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập về dòng điện một chiềuSKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập về dòng điện một chiềuSKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập về dòng điện một chiềuSKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập về dòng điện một chiều
Xem thêm

20 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ TÍCH HỢP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN KHÁC

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ TÍCH HỢP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN KHÁC

Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính và tích hợp các quy luật di truyền khác Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính và tích hợp các quy luật di truyền khác Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính và tích hợp các quy luật di truyền khác Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính và tích hợp các quy luật di truyền khác Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính và tích hợp các quy luật di truyền khác Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính và tích hợp các quy luật di truyền khác Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính và tích hợp các quy luật di truyền khác Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính và tích hợp các quy luật di truyền khác Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính và tích hợp các quy luật di truyền khác Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính và tích hợp các quy luật di truyền khác Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính và tích hợp các quy luật di truyền khác Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính và tích hợp các quy luật di truyền khác Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính và tích hợp các quy luật di truyền khác Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính và tích hợp các quy luật di truyền khác Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính và tích hợp các quy luật di truyền khác Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính và tích hợp các quy luật di truyền khác Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính và tích hợp các quy luật di truyền khác Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính và tích hợp các quy luật di truyền khác Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính và tích hợp các quy luật di truyền khác Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính và tích hợp các quy luật di truyền khác Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính và tích hợp các quy luật di truyền khác Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính và tích hợp các quy luật di truyền khác Phương pháp giải bài tập di truyền liên kết với giới tính và tích hợp các quy luật di truyền khác
Xem thêm

53 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VỀ GIỚI HẠN VÀ DÃY SỐ

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VỀ GIỚI HẠN VÀ DÃY SỐ

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VỀ GIỚI HẠN VÀ DÃY SỐHƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VỀ GIỚI HẠN VÀ DÃY SỐHƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VỀ GIỚI HẠN VÀ DÃY SỐHƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VỀ GIỚI HẠN VÀ DÃY SỐHƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VỀ GIỚI HẠN VÀ DÃY SỐHƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VỀ GIỚI HẠN VÀ DÃY SỐHƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VỀ GIỚI HẠN VÀ DÃY SỐHƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VỀ GIỚI HẠN VÀ DÃY SỐHƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VỀ GIỚI HẠN VÀ DÃY SỐ

19 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP VỀ MẠCH ĐIỆN CÓ BIẾN TRỞ

HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP VỀ MẠCH ĐIỆN CÓ BIẾN TRỞ

Hướng dẫn học sinh giải bài tập về mạch điện có biến trở
Hướng dẫn học sinh giải bài tập về mạch điện có biến trở
phương pháp học sinh giải bài tập về mạch điện có biến trở
phương pháp học sinh giải bài tập về mạch điện có biến trởphương pháp học sinh giải bài tập về mạch điện có biến trởphương pháp học sinh giải bài tập về mạch điện có biến trởphương pháp học sinh giải bài tập về mạch điện có biến trởphương pháp học sinh giải bài tập về mạch điện có biến trởphương pháp học sinh giải bài tập về mạch điện có biến trởphương pháp học sinh giải bài tập về mạch điện có biến trở
Xem thêm

15 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ C CHƯƠNG 3 KHÔNG GIAN VECTƠ

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ C CHƯƠNG 3 KHÔNG GIAN VECTƠ

ii) KGVT có số chiều hữu hạn thì gọi là KGVT hữu hạn chiều. KGVTtrong đó có thể tìm được vô số vectơ độc lập tuyến tính được gọi làKGVT vô hạn chiều.24Chương 3. Không gian vectơĐịnh lý:Trong KGVT Rn, một hệ bất kỳ gồm n vectơ độc tuyến tính thìtạo thành một cơ sởĐịnh lý:Hệ gồm n vectơ trong KGVT Rn độc lập tuyến tính khi và chỉkhi định thức của ma trận tạo bởi các thành phần của vectơ đókhác không.25

40 Đọc thêm

Đáp án 121 Bài tập Tiếng anh 6 thí điểm

ĐÁP ÁN 121 BÀI TẬP TIẾNG ANH 6 THÍ ĐIỂM

Đáp án 121 Bài tập Tiếng anh 6 thí điểm này dùng kèm với Ebook 121 Bài tập Tiếng anh 6 thí điểm. trọn bộ 12 bài, 27 trang, định dạng PDF chất lượng cao. 121 Bài tập Tiếng anh 6 thí điểm là sách bài tập tiếng anh lớp 6 được soạn theo sát chương trình Tiếng Anh mới nhất của Bộ GIÁO DỤC (Chương trình Tiếng Anh 10 năm) Minh Phạms Blog www.minhpham.info

27 Đọc thêm

ĐỀ THI ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH ĐH CÔNG NGHỆĐHQG

ĐỀ THI ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH ĐH CÔNG NGHỆĐHQG

Đại số tuyến tính là một ngành toán học nghiên cứu về không gian vectơ, hệ phương trình tuyến tính và các phép biến đổi tuyến tính giữa chúng.

Các khái niệm vectơ trong không gian vectơ, ma trận và các định thức là những công cụ rất quan trọng trong đại số tuyến tính. Bài toán cơ bản của đại số tuyến tính là tìm nghiệm x của phương trình ma trận sau:

A x = b
Mặc dù nghiệm này về lý thuyết có thể tìm được từ ma trận nghịch đảo:

x = A{1} b
nhưng các phương pháp số ví dụ như phép khử Gauss thường hiệu quả hơn.

Đại số tuyến tính được sử dụng nhiều trong toán học, như trong đại số đại cương, giải tích hàm, hình học giải tích... để giải các bài toán như phép quay trong không gian, nội suy bình phương nhỏ nhất, nghiệm của hệ phương trình vi phân, tìm đường tròn qua ba điểm... Nó cũng có vô vàn ứng dụng trong khoa học tự nhiên (vật lý, công nghệ...) và khoa học xã hội (kinh tế...), vì các mô hình phi tuyến tính hay gặp trong tự nhiên và xã hội thường có thể xấp xỉ bằng mô hình tuyến tính.
Xem thêm

2 Đọc thêm