LÝ LUẬN NHẬN THỨC, VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM ĐÓ CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KT VN TRƯỚC VÀ SAU MƯỜI NĂM ĐỔI MỚI ĐẾN NAY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề " Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười năm đổi mới...":

Quan điểm của chủ nghĩa mác lênin về vai trò của lý luận đối với thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó trong quá trình đổi mới kinh tế ở việt nam hiện nay

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VỀ VAI TRÒ CỦA LÝ LUẬN ĐỐI VỚI THỰC TIỄN VÀ SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM ĐÓ TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

1. Tính cấp thiết của đề tài
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, lý luận và thực tiễn có mối quan hệ biện chứng với nhau, trong mối quan hệ đó thì thực tiễn quyết định lý luận, tuy nhiên lý luận cũng có sự tác động mạnh mẽ trở lại thực tiễn: nếu lý luận đúng đắn thì nó sẽ tác động mạnh mẽ, tích[r]

87 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỪ SAU ĐỔI MỚI ĐẾN NAY

TIỂU LUẬN TRIẾT SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỪ SAU ĐỔI MỚI ĐẾN NAY

Bốn là, động lực của sự phát triển xã hội là phát huy tinh thần đoàn kếttoàn dân tộc dựa trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nông và trí thức.Năm là, đặt ra yêu cầu, tôn vinh những người biết tổ chức sản xuất kinhdoanh, đội ngũ doanh nhân mới.Đại hội IX còn khẳng định: “Đấu tran[r]

26 Đọc thêm

Tuyển tập 150 tiểu luận triết học p1 (Đề 01 đến 10)

TUYỂN TẬP 150 TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC P1 (ĐỀ 01 ĐẾN 10)

DANH SÁCH TIỂU LUẬNĐỀ 01. Bản sắc dân tộc trong nền KT mởĐỀ 02. Đấu tranh giai cấpĐỀ 03. Công pháp và tư pháp trong hiến pháp TBCNĐỀ 04. LLSX và các quan hệ SXĐỀ 05. Lý luận của chủ nghĩa Mác con người và vấn đề con người trong sự nghiệp CNH HĐH đất nướcĐỀ 06. Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con ngư[r]

213 Đọc thêm

ĐỀ THI TRIẾT 1,2_VCU

ĐỀ THI TRIẾT 1,2_VCU

ĐỀ THI TRIẾT 1,2_VCU

I. Triết 1
Đề 1:
Câu 1: Nhận thức là gì? Phân tích những nguyên tắc cơ bản của hoạt động nhận thức theo quan điểm duy vật biện chứng? Sự vận dụng lý luận này vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam?
Câu 2: Vì sao nói ngày nay khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp? Ý nghĩ[r]

6 Đọc thêm

GIỮA HOC PHẦN + KẾT THÚC HỌC PHẦN TTHCM

GIỮA HOC PHẦN + KẾT THÚC HỌC PHẦN TTHCM

Tư tưởng HCM
Câu 1 + 2 : Phân tích đn TTHCM
Đại hội ĐB toàn quốc lần thứ 7 (61991) đánh dấu một mức quan trọng trong nhận thức của Đảng ta về TTHCM. Đảng ta khẳng định, Đảng lấy chủ nghĩa Maclenin và tư tưởng HCM làm nền tưởng tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. văn kiện của đại hội định nghĩa[r]

25 Đọc thêm

Tổng hợp câu hỏi ôn thi triết học và gợi ý trả lời

TỔNG HỢP CÂU HỎI ÔN THI TRIẾT HỌC VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI

Câu 1:Anh chị hãy phân tích cơ sở lý luận và và nêu ra các yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc khách quan của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang vận dụng nguyên tắc này như thế nào vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ta hiện nay ?Câu 2: Phân tích cơ sở l[r]

52 Đọc thêm

Đề cương ôn tập Câu hỏi ôn tập môn tư tưởng hồ chí minh có trả lời

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CÓ TRẢ LỜI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (Câu hỏi và trả lời)Câu 1: Phân tích nguồn gốc tư tưởng, lý luận đối vóỉ việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh2Câu 2: Phân tích quá trình hình thành và phát trỉễn tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 1921 đến 19306Câu 3: Phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí M[r]

68 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ Ý NGHĨA HIỆN THỜI CỦA NÓ

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ Ý NGHĨA HIỆN THỜI CỦA NÓ

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay, cùng với xu thế phát triển của thời đại, sự hội nhập và giao
lưu văn hóa diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu dân chủ của nhân dân ta ngày càng
được nâng cao. Trong quá trình đổi mới đất nước, các lĩnh vực kinh tế,
chính trị, văn hoá, xã hội đều cần được hoà[r]

149 Đọc thêm

tiểu luận cao học vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong quá trình đổi mới kinh tế ở thanh hóa hiện nay

tiểu luận cao học vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong quá trình đổi mới kinh tế ở thanh hóa hiện nay

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến là cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện, là cẩm nang giúp chúng ta tránh được những đánh giá phiến diện, sai lệch, giản đơn về sự vật, hiện tượng. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến còn là một trong những nội dung quan t[r]

Đọc thêm

HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VÀ SỰ VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2011 2013

HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VÀ SỰ VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2011 2013

A. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Học thuyết Mác về hình thái kinh tế xã hội được hình thành, phát triển bắt nguồn từ những tư tưởng triết học về lịch sử trước đó của loài người. Từ lịch sử xa xưa, trải qua bao thời gian đến nay dù ở thời đại nào, xã hội nào thì hình thái kinh tế xã hộ[r]

61 Đọc thêm

GIÁO DỤC ĐA VĂN HÓA TRONG NHÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM THỜI ĐẠI TOÀN CẦU HÓA

GIÁO DỤC ĐA VĂN HÓA TRONG NHÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM THỜI ĐẠI TOÀN CẦU HÓA

Bài luận án tiến sĩ Văn hóa học gồm 251 trang, trang, bản đẹp, dễ dàng chỉnh sửa và tách trang làm tài liệu tham khảo.Trên thế giới, giáo dục đa văn hóa đã phát triển từ gần một thế kỷ qua với nhiều mô hình, cách tiếp cận, quan điểm và mức độ áp dụng khác nhau, nhưng vấn đề này còn rất mới ở Việt Na[r]

251 Đọc thêm

CAC KI THUAT DAY HOC TICH CUC P1

CAC KI THUAT DAY HOC TICH CUC P1

MỘT SỐ KHÁI NIỆMPhương pháp dạy học (PPDH) là khái niệm cơ bản của lý luận dạy học, nhưng đến nay vẫn còn nhiều vấn đề cầnđược tiếp tục nghiên cứu và thống nhất trong cách định nghĩa, phân loại cũng như xác định mô hình cấu trúc củaPPDH.Khái niệm PPDH có thể hiệu theo nghĩa rộng[r]

2 Đọc thêm

TIỂU LUẬN VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở QUẢNG BÌNH HIỆN NAYI

TIỂU LUẬN VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở QUẢNG BÌNH HIỆN NAYI

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài khoá luận
Triết học đã nghiên cứu nhiều vấn đề, song vấn đề trung tâm của nó, vấn đề con người vẫn luôn được đề cao. Điều đó thể hiện ngay trong định nghĩa: “Triết học là hệ thống những lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vai trò của con người trong[r]

32 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoạithương Việt Nam... cũng đã có một số công trình khoa học nghiên cứu về dịchvụ ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng hay phát triển thịtrường dịch vụ thẻ, ATM, thanh toán điện tử... Nhưng hầu hết còn tiếp[r]

20 Đọc thêm

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA CHUYÊN ĐỀ “TAM NÔNG” TRÊN BÁO NÔNG THÔN NGÀY NAY

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA CHUYÊN ĐỀ “TAM NÔNG” TRÊN BÁO NÔNG THÔN NGÀY NAY

1. Tính cấp thiết của đề tài
“Với khoảng 70% dân số là nông dân, Việt Nam luôn coi trọng những vấn đề liên quan tới nông dân, nông nghiệp và nông thôn. Nền kinh tế Việt Nam trong hơn 20 năm Đổi mới vừa qua (1986 – 2008) đã đạt được những thành tựu phát triển khả quan. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cá[r]

97 Đọc thêm

sự vận dụng quan điểm của v i lênin về đảng viên, và các nguyên tắc tổ chức của đảng của đảng ta tiểu luận cao học

SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA V I LÊNIN VỀ ĐẢNG VIÊN, VÀ CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG CỦA ĐẢNG TA TIỂU LUẬN CAO HỌC

V.I LêNin (2241870 – 2101 1924). Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức Nga tiến bộ tại thành phố XimBiếc. Khi còn nhỏ. Ông là một người học rất xuất sắc và luôn đạt kết quả học tập rất cao. Sau khi tốt nghiệp trường trung học cổ điển ở XimBiếc. Năm 1877 LêNin vào học khoa luật ở trường Đại[r]

21 Đọc thêm

BÀI TẬP MÔN MÔN HỌC CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

BÀI TẬP MÔN MÔN HỌC CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

thức, của nhân tố chủ quan. Bởi vì quá trình đạt tới tính khách quan đòi hỏi chủ thểphải phát huy tính năng động, sáng tạo trong việc tìm ra những biện pháp, nhữngcon đường để từng bước thâm nhập sâu vào bản chất của sự vật, trên cơ sở đó thựchiện việc biến đổi từ cái “vật tự nó” thành cái phục vụ c[r]

23 Đọc thêm

Luận văn thạc sĩ - vận DỤNG QUAN điểm TRIẾT học mác lê NIN về mối QUAN hệ GIỮA KINH tế và CHÍNH TRỊ TRONG PHÁT HUY VAI TRÒ của hệ THỐNG CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAM HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ - VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC LÊ NIN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ TRONG PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Quan hệ giữa kinh tế và chính trị là mối quan hệ cơ bản của đời sống xã hội. Việc nhận thức và xử lý mối quan hệ này trong thực tiễn có ý nghĩa quyết định đối với sự hưng vong của nền kinh tế và chế độ chính trị xã hội của đất nước. Do hạn chế về nhận thức, vận dụng mối quan hệ giữa kinh tế và chín[r]

66 Đọc thêm

BÀN VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI

BÀN VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI

Ở Việt Nam, mô hình kinh tế thị trường (KTTT) theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) đã được Đảng ta chính thức lựa chọn và chỉ đạo tổ chức thực hiện từ Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986. Cho đến nay, sau gần 30 năm thực hiện đổi mới đất nước, mô hình KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam đã phát huy sức[r]

5 Đọc thêm

Đề tài Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2002 – 2012 và định hướng đến năm 2030

ĐỀ TÀI PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2002 – 2012 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Đề tài Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2002 – 2012 và định hướng đến năm 2030
Xuất phát từ những thực tế trên, nhận thấy việc tiến hành rà soát tài nguyên, đánh giá thực trạng và xây dựng giải pháp phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ là một việc làm cấp thiết. Chính vì lẽ đó, tôi lựa chọn đề[r]

167 Đọc thêm

Cùng chủ đề