GIÁN ÁN AN DO THE KI XVIII - DAU THE KI XX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Gián án AN Do the ki XVIII - dau the ki XX":

BÀI 9. ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX

BÀI 9. ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX

LẬP BẢNG NIÊN BIỂU VỀ PHONG TRÀO CHỐNG ANH CỦA NHÂN DÂN ẤN ĐỘ TỪ GIỮA THẾ CHỐNG ANH CỦA NHÂN DÂN ẤN ĐỘ TỪ GIỮA THẾ KỶ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ XX KỶ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ XX NIÊN ĐẠI NIÊN ĐẠI SỰ [r]

30 Đọc thêm

Tín ngưỡng của cư dân huyện Vĩnh Tường cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI

TÍN NGƯỠNG CỦA CƯ DÂN HUYỆN VĨNH TƯỜNG CUỐI THẾ KỈ XX ĐẦU THẾ KỈ XXI

Khi đời sống và trình độ hiểu biết còn thấp, con người tin tưởng và ngưỡng mộ vào những thần linh do họ tưởng tượng ra (tín ngưỡng) – tín ngưỡng cũng là một hình thức tổ chức đời sống cá nhân rất quan trọng. Từ tự phát lên tự giác theo con đường quy phạm hóa thành giáo lý, có giáo chủ, thánh đường –[r]

64 Đọc thêm

ĐẠI SỐ LỚP 10 NÂNG CAO

ĐẠI SỐ LỚP 10 NÂNG CAO

TI^U sCr NHA TOAN HOC CAN-TOCan-to sinh ngay 3-3-1845 tai Xanh Pe-tec-bua trong mot giadinh CO bd la mot thuong gia, me la mot nghe sT. Tai nSng valong say me toan hoc cua ong hinh thanh rat s6m. Sau khi tdtnghiep pho thong mot each xudt sac, ong 6m ap hoai bao disau vao toan hoc. Bd cCia ong mudn o[r]

104 Đọc thêm

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

Bước vào thế kỉ XX, trên đà tiến của cuộc cách mạng công nghiệp, nhân loại tiếp tục đạt được những thành tựu rực rỡ về khoa học - kĩ thuật. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX Bước vào thế kỉ XX, trên đà tiến của cuộc cách mạng công nghiệp, nhân loại tiếp tục đạt được[r]

1 Đọc thêm

THÀNH TỰU CỦA VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TỪ ĐẦU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

THÀNH TỰU CỦA VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TỪ ĐẦU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

Về văn học: Thời kì từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của của chủ nghĩa tư bản . a) Về văn học Thời kì từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của của chủ nghĩa tư bản đối với chế độ phong kiến trên phạm vi thế giới và chủ nghĩa tư b[r]

3 Đọc thêm

CÁC NƯỚC ĐỨC VÀ MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX-ĐẦU THẾ KỈ XX

CÁC NƯỚC ĐỨC VÀ MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX-ĐẦU THẾ KỈ XX

Nước Đức. 1. Nước Đứca) Tình hình kinh tếSau khi đất nước thống nhất (1871), nền kinh tế Đức phát triển với tốc độ mau lẹ. Từ năm 1870 đến năm 1900, sản xuất than tăng 4,4 lần, gang tăng 6 lần độ dài đường sắt tăng hơn gấp đôi. Đức đã vượt Pháp và gần đuổi kịp Anh. Trong những ngành công nghiệp m[r]

3 Đọc thêm

BÀI 11. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THÊ KỈ XX

BÀI 11. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THÊ KỈ XX

TRANG 1 CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN TRANG 2 DÂN TỘC ĐỘC LẬP DÂN QUYỀN TỰ DO TRANG 3 TIÕT 14, BΜI 11: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX –ĐẦU THẾ KỈ XX TRANG 4 TRAN[r]

16 Đọc thêm

CAU CHUYEN POKEMON HAY NHAT THE KI NAY

CAU CHUYEN POKEMON HAY NHAT THE KI NAY

.Or Tokyos demand has noticed sleeping in bed .Full of headphone .New York this year .And So and I am saying .Look at the person who switched the offense and defense .The focus of the topic .Expected to be capable of burning apartment .Mihara police investigation headquarters three days Kofu .Am I t[r]

Đọc thêm

SỬ HỌC, ĐỊA LÍ, Ụ HỌC NƯỚC TA CUỐI THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XIX

SỬ HỌC, ĐỊA LÍ, Ụ HỌC NƯỚC TA CUỐI THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XIX

Việc biên soạn lịch sử, địa lí có những bước tiến quan trọng. Triều Tây Sơn có bộ Đại Việt sử kí tiền biên, sử quán triều Nguyễn có Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện v.v... Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú là những tác giả tiêu biểu của thời kì này. Việc biên soạn lịch sử, địa lí có những bước tiến q[r]

1 Đọc thêm

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (TỪ THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ X)

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (TỪ THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ X)

Khái quát phong trào đấu tranh từ thế kỉ I đến đầu thế kỉ X. 1.Khái quát phong trào đấu tranh từ thế kỉ I đến đầu thế kỉ X Năm 40, cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ đầu tiên của nhân dân Âu Lạc bùng nổ. Từ đó cho đến đầu thế kỉ X, nhiều cuộc khởi nghĩa đã liên tiếp nổ ra ở ba quận Giao Chỉ, Cửu Châ[r]

3 Đọc thêm

NHỮNG THÀNH TỰU VỀ KĨ THUẬT Ở NƯỚC TA CUỐI THẾ KỈ XVIII - NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

NHỮNG THÀNH TỰU VỀ KĨ THUẬT Ở NƯỚC TA CUỐI THẾ KỈ XVIII - NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Từ thế kỉ XVIII, một số kĩ thuật tiên tiến của phương Tây đã ảnh hưởng vào nước ta. Thợ thủ công Nguyễn Văn Tú (người Đàng Trong) học được nghề làm đồng hồ và kính thiên lí sau hai năm sống ở Hà Lan. Từ thế kỉ XVIII, một số kĩ thuật tiên tiến của phương Tây đã ảnh hưởng vào nước ta. Thợ thủ công[r]

1 Đọc thêm

PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX

PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX

Trước nguy cơ xâm lược của các nước đế quốc Trước nguy cơ xâm lược của các nước đế quốc và sự hèn yếu của nhà Mãn Thanh, từ giữa thế kỉ XIX. nhân dân Trung Quốc đã tiến hành đấu tranh mạnh mẽ chống đế quốc, phong kiến. Tiêu biểu là cuộc kháng chiến chống Anh xâm lược (1840 - 1842) và phong trào n[r]

1 Đọc thêm

Giáo dục, thi cử ở nước ta cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX

GIÁO DỤC, THI CỬ Ở NƯỚC TA CUỐI THẾ KỈ XVIII - NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Thời Tây Sơn, với tinh thần dân tộc quật cường, Quang Trung ra Chiếu lập học chấn chỉnh lại việc học tập, thi cử, cho mở trường công ở các xã để con em nhân dân có điều kiện đi học ; đưa chữ Nôm vào thi cử. Thời Tây Sơn, với tinh thần dân tộc quật cường, Quang Trung ra Chiếu lập học chấn chỉnh lạ[r]

1 Đọc thêm

NHẬN XÉT TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ NƯỚC MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX.

NHẬN XÉT TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ NƯỚC MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX.

Chế độ chính trị ở Mĩ đề cao vai trò Tổng thống thống qua đại diện của một trong hai đảng thắng cử. Chế độ chính trị ở Mĩ đề cao vai trò Tổng thống thống qua đại diện của một trong hai đảng thắng cử, thay phiên nhau cầm quyền - Đảng Cộng hoà (đại diện cho lợi ích của đại tư bản công nghiệp và tài[r]

1 Đọc thêm

BÀI 10. TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX

BÀI 10. TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX

PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÕN DÕN TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX.. Í NGHĨA - LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN, THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ CỘNG HOÀ.[r]

47 Đọc thêm

NGHỆ THUẬT NƯỚC TA Ở CUỐI THẾ KỈ XVIII NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX CÓ NHỮNG NÉT GÌ ĐẶC SẮC SO VỚI CÁC THẾ KỈTRƯỚC

NGHỆ THUẬT NƯỚC TA Ở CUỐI THẾ KỈ XVIII - NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX CÓ NHỮNG NÉT GÌ ĐẶC SẮC SO VỚI CÁC THẾ KỈ TRƯỚC

Nghệ thuật nước ta ở cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX có những nét gì đặc sắc so với các thế kỉ trước Nghệ thuật nước ta ở cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX có những nét gì đặc sắc so với các thế kỉ trước. Dựa vào SGK, nội dung về tình hình và đặc điểm của văn nghệ dân gian và các công[r]

1 Đọc thêm

NHỮNG THÀNH TỰU VỀ KHOA HỌC - KĨ THUẬT CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX

NHỮNG THÀNH TỰU VỀ KHOA HỌC - KĨ THUẬT CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX

Vào khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX, lực lượng sản xuất ở các nước tư bản . Vào khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX, lực lượng sản xuất ở các nước tư bản đạt đến trình độ phát triển cao. Nhờ những phát minh khoa học trong các lĩnh vực Vật lí, Hoá học, Sinh học..., con người đã đi sâu khám phá được nguồn[r]

2 Đọc thêm

VÌ SAO KINH TẾ MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC ?

VÌ SAO KINH TẾ MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC ?

Vì Mĩ lợi dụng chiến tranh giữa các nước, bán vũ khí ( bom, mìn , súng, đạn, xe tăng, B52,..), thu về lợi nhuận cao. Vì Mĩ lợi dụng chiến tranh giữa các nước, bán vũ khí ( bom, mìn , súng, đạn, xe tăng, B52,..), thu về lợi nhuận cao.

1 Đọc thêm

VĂN HỌC CUỐI THẾ KỈ XVIII - NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

VĂN HỌC CUỐI THẾ KỈ XVIII - NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Đến cuối thế kỉ XVIII, nền văn học dân gian ở nước ta càng phát triển rực rỡ dưới nhiều hình thức phong phú, từ tục ngữ, ca dao đến truyện thơ dài, truyện tiếu lâm. Trải qua nhiều thế kỉ, Đến cuối thế kỉ XVIII, nền văn học dân gian ở nước ta càng phát triển rực rỡ dưới nhiều hình thức phong phú,[r]

1 Đọc thêm

NGHỆ THUẬT CUỐI THẾ KỈ XVIII - NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

NGHỆ THUẬT CUỐI THẾ KỈ XVIII - NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Văn nghệ dân gian phát triển phong phú. Nghệ thuật sân khấu, tuồng, chèo phổ biến khắp nơi, nhất là vào các dịp hội làng. Ở miền xuôi, có các làn điệu quan họ, trống quân, hát lí, hát dặm, hát tuồng Văn nghệ dân gian phát triển phong phú. Nghệ thuật sân khấu, tuồng, chèo phổ biến khắp nơi, nhất l[r]

1 Đọc thêm