GA LỚP 3 TUẦN 10

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "GA LỚP 3 TUẦN 10":

tuan 19-35

TUAN 19-35

Tu ần 19 Thứ hai ngày 4 tháng 1 năm 2010Tập đọcHai Bà TrngI. Mục tiêu - Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ; bớc đầu biết đọc với giọng phù hợp với diễn biến của truyện.- Hiểu ND: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của hai Bà Trng và nhân dân ta. (Trả lời đợc các[r]

389 Đọc thêm

bai 22- sinhcb

BAI 22- SINHCB

Trường THPT Phú Quới Giáo Án Sinh - 10CB Tu ần:24 Tiết:23 Ngày soạn:30/1/10 I. MỤC TIÊU:- HS trình bày được các kiểu dinh dưỡng của VSV dựa theo nguồn cacbon và năng lượng.- Phân biệt được các kiểu hô hấp và lên men ở VSV. Nêu được 3 loại môi trường nuôi cấy cơ bản của VSV.- Rèn luyện một số kỹ năng[r]

3 Đọc thêm

THI THỬ VĂN VÀO LỚP 10 D22

THI THỬ VĂN VÀO LỚP 10 D22

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT 2013Môn: Ngữ vănĐỀ CHÍNH THỨCThời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đềPh ần I: (3,0 điểm)Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:“Ông Hai cúi gằm xuống mà đi. Ông thoáng nghĩ đến mụ chủ nhà. Về đến nhà, ông Hainằm vật ra giường, mấy đứa tr[r]

1 Đọc thêm

THIẾT KẾ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP L =22 M THEO 22TCN272 05

THIẾT KẾ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP L =22 M THEO 22TCN272 05

:HL – 93: bf= 180(cm):4,5(kN/m):mgM=0,75:mgQ= 0,58: mg= 0,5:k=0,65: 1/800:Cốt thép chịu lực ƒy=420 MPa: Cốt đai ƒy=300MPa: Bêtông ƒc’=32MPaQuy trình thiết kế cầu 22TCN-272-2005.II-YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG:A-TÍNH TOÁN:1. Chọn mặt cắt ngang dầm.2. Tính mômen, lực cắt lớn nhất do tải trọng gây ra.3.V[r]

29 Đọc thêm

ÔN THI HSG TỔ HỢP XÁC SUẤT NHỊ THỨC NEWTON

ÔN THI HSG TỔ HỢP XÁC SUẤT NHỊ THỨC NEWTON

1 23= 6(a + 1 + 2).10 2 + 4(a + 1 + 2).101 + 4(a + 1 + 2).10 0 = (a + 1 + 2).644 . Theo giả thiết, tổng tất cảcác số lập được là 6440 nên (a + 1 + 2).644 = 6440 ⇒ a = 7 .Vậy hai số cần tìm là 0 và 7.Bài 7. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên c[r]

20 Đọc thêm

BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT ĐÃ THẨM ĐỊNH (PHẦN 3)

BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT ĐÃ THẨM ĐỊNH (PHẦN 3)

BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN NGŨ VĂN CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT ĐẪ THẨM ĐỊNH (PHẦN 3)BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN NGŨ VĂN CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT ĐẪ THẨM ĐỊNH (PHẦN 3)BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN NGŨ VĂN CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT ĐẪ THẨM ĐỊNH (PHẦN 3)BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN NGŨ VĂN CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT ĐẪ THẨM ĐỊNH (PHẦN 3)BỘ ĐỀ TH[r]

53 Đọc thêm

BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT ĐÃ THẨM ĐỊNH (PHẦN 3)

BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT ĐÃ THẨM ĐỊNH (PHẦN 3)

BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT ĐÃ THẨM ĐỊNH (PHẦN 3)BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT ĐÃ THẨM ĐỊNH (PHẦN 3)BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT ĐÃ THẨM ĐỊNH (PHẦN 3)BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT ĐÃ THẨM ĐỊNH (PHẦN 3)BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10[r]

57 Đọc thêm

chương trình tu học chánh thiện

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC CHÁNH THIỆN

II. S nghip tu hnh:S nghip tu hnh:S nghip tu hnh:S nghip tu hnh: ủĩđc 7 nổm thỡ Hũa Thĩđng T Viờn viờn tẻch. Ngi ra Thuặn Húa tham hc vĐi Ngi Giỏc Phong ê chựa Bọo Quểc. Mảt nổm sau (1691) Ngi trê v quờ ầ phứng dĩông cha gi. Sau khi phứ thõn mt (1695) Ngi trê lồi Thuặn húa th Sa di giĐi vĐi Ngi[r]

52 Đọc thêm

Tài liệu ôn tập toán ppsx

TÀI LIỆU ÔN TẬP TOÁN PPSX

b/ Gồm 6 chữ số khác nhau và chữ số 2 đứng cạnh chữ số 3. *Bài 9: Ta viết các số có 6 chữ số bằng các chữ số 1,2,3,4,5 . Trong đó mỗi số đợc viết có một chữ số đợc xuấthiện 2 lần còn các chữ số còn lại xuất hiện 1 lần. Hỏi có bao nhiêu số nh vậy.* Bài 10: Cho 7 chữ số 1,2,3,4,5,6,7. Xét tập E gồm 7[r]

31 Đọc thêm

Giáo án lớp 1-tuần 25

GIÁO ÁN LỚP 1-TUẦN 25

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Giáo án lớp 1TU ẦN 25 THỨ HAI Ngày soạn:4 / 3 / 2010 Ngày giảng: 8/ 3/ 2010Tiết 1: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ CHÀO CỜ  Tiết 2-3: TẬP ĐỌC TRƯỜNG EMI.Mục tiêu: - Đọc trơn cả bài .Đọc đúng các từ ngữ: cô giáo, dạy em, điều hay, máitrường. -Hiểu nội dung bài: ngôi trường là nơi gắn[r]

28 Đọc thêm

Bài tập xác suất thống kê có lời giải chi tiết năm 2015

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT NĂM 2015

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ ĐẦY ĐỦ NHẤT
Phần 1.1 Các công thức xác suất
Bài 1:
Gọi Ai là biến cố chọn được học sinh thứ i ( i= 1..4 )
a)
Xác suất sao cho 4 em được chọn có ít nhất 1 em lớp 10A
Gọi A là biến cố chọn đồng thời 4 học sinh sao cho ít nhất 1 hs lớp 10A
TH1: Chọn được 1 học sinh lớp 10A
P([r]

23 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỘNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MINH TÂN HUYỆN VỊ XUYÊN – TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2010 - 2013

NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỘNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MINH TÂN HUYỆN VỊ XUYÊN – TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2010 - 2013

: Việt nam đồngQL4C: Quốc lộ 4C4PHẦN IITỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU2.1 Khái niệm về đất đaiĐất hay thổ nhưỡng là lớp ngoài cùng của thạch quyển bị biến đổi tựnhiên dưới tác động tổng hợp của 5 yếu tố đó là đá mẹ, nước, không khí, sinhvật và thời gian.[8]2.2 Khái niệm và ý nghĩa về giá đất2[r]

65 Đọc thêm

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG MUA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VĨNH LONG

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG MUA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VĨNH LONG

dịch vụ được cung c ấp (Product: S ản phẩm); phương t hức t hực hiện giaotiếp trong quá trình cung c ấp dịch vụ (Procedure: Th ủ tục phục vụ); nhânviê n phục vụ và các quá trình nh ằm hoàn tất dịch vụ (Provi der: Ngườiphục vụ); c ách giải quyết những vấn đề nảy sinh khi dịch vụ được cungcấp c ho ngư[r]

99 Đọc thêm

ĐỀ 10ĐỀ VẬT LÝ 12 60% 40%

ĐỀ 10ĐỀ VẬT LÝ 12 60% 40%

UI22D. u 2 + i 2 = 1U0I0Câu 29. Trọng hiện tượng quang phát quang ℓuôn có sự hấp thụ hoàn toàn một pho tôn vàA. Giải phóng ra một pho tôn có năng ℓượng nhỏ hơnB. ℓảm bật ra một e khỏi bề mặt kim ℓoạiC. Giải phóng một phô ton có năn ℓượng ℓớn hơnD. Giải phóng một pho tôn có tần số ℓớn hơn.Câu 30.[r]

8 Đọc thêm

LUYỆN THI CẤP TỐC 15 BUỔI BUỔI 2 MÔN VẬT LÝ

LUYỆN THI CẤP TỐC 15 BUỔI BUỔI 2 MÔN VẬT LÝ

C. Chu kỳ bán rã ở các chất khác nhau thì khác nhauD. Chu kỳ bán rã độc ℓập với điều kiện ngoại cảnhCâu 14. Trong các tia phóng xạ sau: Tia nào có khối ℓượng hạt ℓà ℓớn nhất?A. Tia αB. Tia βC. Tia β+D. Tia gamaCâu 15. Tia nào sau đây không phải ℓà sóng điện từ?A. Tia gamaB. Tia XC. Tia đỏD. Tia αCâu[r]

6 Đọc thêm

Đề kiểm tra hệ số 1 Lý 12 Chương II CB

ĐỀ KIỂM TRA HỆ SỐ 1 LÝ 12 CHƯƠNG II CB

MÔN VẬT LÝ LỚP 12C©u 5 : Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm ℓần ℓượt ℓà r1 và r2. Biết cường độ âm tại A gấp 9 ℓần cường độ âm tại B. Tỉ số bằng

A. 2. B. .
C. .
D. 3.
C©u 6 : Để có són[r]

9 Đọc thêm

Sử 6 (tiết 20)

SỬ 6 (TIẾT 20)

Tu ần: 21Tiết 20:Bài 18: TRƯNG VƯƠNG VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾNCHỐNG QUÂN XÂM LƯC HÁNI – MỤC TIÊU BÀI HỌC :1. Kiến thức:- Sau khi khởi nghóa thắng lợi, Hai Bà Trưng đã tiến hành công cuộc xây dựng đấtnước và giữ gìn nền độc lập vừa giành lại được. Đó là những việc làm thiết thực đemlại quyền lợi cho nhân d[r]

4 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Môn Vật lí – Đề số 03 Th ầy Đặ ng Vi ệt Hùng – Hocmai.vn
Cho bi ết: h ằng s ố Pl ăng h = 6,625.10 –34 J.s; độ l ớn điện tích nguyên t ố e = 1,6.10 –19 C; t ốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 ms; s ố Avôga đrô NA = 6,02.10 23 mol –1. Câu 1. M ột c[r]

9 Đọc thêm

đề KTGHKII-toán-lớp 5

ĐỀ KTGHKII-TOÁN-LỚP 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH TRINH ĐƠNG Thứ ………, ngày 26 tháng 02 năm 2010KiĨm tra GIỮA häc k× Ii (2009-2010)M«n : TOÁN Hä vµ tªn: …………………………………………………. Líp : Năm …Ph ần 1 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng1/ Một lớp học có 18 nữ và 12 nam. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học[r]

3 Đọc thêm

TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG U NGUYÊN BÀO NUÔI

TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG U NGUYÊN BÀO NUÔI

D. Trước đó chưa điều trị hoá chất.E. Nồng độ hCG nước tiểu 24 32.Sau hút nạo thai trứng 8 tuần, bệnh nhân vẫn còn ra huyết âm đạo kéo dài, khámthấy có một khối u tròn tím gồ lên ở thành trước âm đạo ngay dưới lỗ tiểu, tử cung to,mật độ không đều, 2 phần phụ không sờ chạm. Chẩn đoán được nghĩ đến là[r]

6 Đọc thêm

Cùng chủ đề