T2 - HÌNH 9 - CI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "T2 - HÌNH 9 - CI":

CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG

CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Quyết đị nh hì nh phạ t l à khâu quan t rọng nhất t rong hoạt động xét xử
của Tòa án. Trong đó, các t ì nh t i ết gi ảm nhẹ TNHS l à một t rong những căn
cứ để quyết đị nh hì nh phạt , l à cơ sở đảm bảo cho vi ệc t hực hiện nguyên t ắc
cá t hể hóa[r]

84 Đọc thêm

CÂU HỎI ÔN TẬP TIN ỨNG DỤNG

CÂU HỎI ÔN TẬP TIN ỨNG DỤNG

quả ở đầu ra qua việc điều chỉnh vi cấp (fine tuning) các thông số mô hình. Một sốsách hướng dẫn mô hình có thể cho khuyến cáo hoặc một số mô hình có thể tạo ratiến trình tự động hiệu chỉnh để có một kết quả tốt nhất có thể đạt được.Câu 9: Nêu các vấn đề thường gặp trong việc thành lập các th[r]

Đọc thêm

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC RA ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẠNG ĐỀ TỰ LUẬN THEO HƯỚNG MỞ

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC RA ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẠNG ĐỀ TỰ LUẬN THEO HƯỚNG MỞ

Đây là một khâu rất khó với học sinh khi làm những đề văn mở. Giáo viên nênhướng dẫn học sinh, khi đi tìm ý cho những đề văn mở chính là đi trả lời những câu hỏi.Mỗi đề văn mở đặt ra những câu hỏi cụ thể khác nhau, song tựu trung có thể khái quátthành một số dạng câu hỏi như: Vấn đề đó nghĩa là gì?[r]

12 Đọc thêm

SLIDE PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 20122016 CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VĨNH TIẾN…

SLIDE PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 20122016 CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VĨNH TIẾN…

0,54cHệ số thanh toán tức thời0,1910,399Bảng 9: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanhNăm nay/ Năm trướcSTTChỉ tiêuĐVTNăm trướcNăm nay+/-%1

21 Đọc thêm

CÁC VẤN ĐỀ ĐÁNG CHÚ Ý TRONG NGHE TIM

CÁC VẤN ĐỀ ĐÁNG CHÚ Ý TRONG NGHE TIM

1. Tiếng T3+ T3 sinh lý (nghe được ở mỏm tim):- T3 xuất hiện sau T2 (bùm…tặc tặc), do trong thì tâm trương giai đoạn đầy máunhanh, máu từ nhĩ dồn mạnh xuống thất, làm thất giãn nhanh va vào thành ngựcgây ra tiếng T3. Nghe tiếng T3 sinh lý rõ khi nhịp tim nhanh, thành ngực mỏng.- Tiếng T3 sinh[r]

6 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BẾN TRE

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BẾN TRE

tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư FDI của các tập đoàn đa quốc gia Nhật Bản vào Ireland baogồm: yếu tố về chính sách. yếu tố về kinh tế và yếu tố về môi trường kinh doanh.> Lale BERKOZ & Sevkiye Sence TURK (2004), “Factors influencing the choice of FDIlocations in Turkey’", Istanbul Tec[r]

113 Đọc thêm

THẢO LUẬNHỆ THỐNG THANG MÁY

THẢO LUẬNHỆ THỐNG THANG MÁY

Theo hình thức :Thang có đối trọng. (Gđối trọng (trọng lượng đối trọng )= G cabin +1/2 tải)Thang không có đối trọng.* Ghi chú: - Thang kéo bằng cáp và có đối trọng là loại rất phổ biến , buồngmáy đặt ở trên.- Đối với thang thuỷ lực có đặc điểm rất êm nên thường dùng trong bệnh viện.Buồng máy được đặ[r]

24 Đọc thêm

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3 KHÔNG 1 TIẾN BỘ

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3 KHÔNG 1 TIẾN BỘ

- Căn cứ vào các tiêu chí “3 không,1 tiến bộ”, hàng quý trạm y tế, Bíthư chi bộ, trưởng ấp kiểm tra tổ nhóm , đánh giá bình xét các hộgia đình.- Ban chỉ đạo mô hình, tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện môhình, rút kinh nghiệm, tùy theo mức độ thực hiện của từng ấp màcó hình thức động viên khen[r]

3 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG LŨ PHỤC VỤ CẢNH BÁO NGẬP LỤT HẠ LƯU LƯU VỰC SÔNG LAM

NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG LŨ PHỤC VỤ CẢNH BÁO NGẬP LỤT HẠ LƯU LƯU VỰC SÔNG LAM

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VÙNG NGHIÊN CỨU1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Lam1.1.1 Vị trí địa lý lưu vực sông LamLưu vực sông Lam nằm ở vị trí từ 18o15'05" - 20o10'30" vĩ độ Bắc và103o14'10" - 105o15'20" kinh độ Đông. Phía Bắc giáp lưu vực sông Chu, sôngBạng. Phía Tây giáp lưu vự[r]

94 Đọc thêm

Bài 34 trang 56 sgk toán 9 tập 2

BÀI 34 TRANG 56 SGK TOÁN 9 TẬP 2

Giải các phương trình trùng phương: 34. Giải các phương trình trùng phương: a) x4 – 5x2 + 4 = 0;     b) 2x4 – 3x2 – 2 = 0;      c) 3x4 + 10x2 + 3 = 0 Bài giải: a) x4 – 5x2+ 4 = 0. Đặt x2 = t ≥ 0, ta có: t2 – 5t + 4 = 0; t1 = 1, t2 = 4 Nên: x1 = -1, x2 = 1, x3 = -2, x4 = 2. b) 2x4 – 3x2 – 2 = 0.[r]

1 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ MỚI TRÊN CƠ SỞ BIẾN TÍNH THAN HOẠT TÍNH VÀ ỨNG DỤNG XỬ LÝ THỦY NGÂN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC, KHÔNG KHÍ (TT)

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ MỚI TRÊN CƠ SỞ BIẾN TÍNH THAN HOẠT TÍNH VÀ ỨNG DỤNG XỬ LÝ THỦY NGÂN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC, KHÔNG KHÍ (TT)

Hình 3.16. Phổ hồng ngoại IR củaACAC biến tính với CuCl2Kết quả phân tích trên phổ hồng ngoại IR của 2 vật liệu AC vàCAC (hình 3.15 và 3.16) cho thấy, các nhóm chức OH, C=C,C=CH,... trên bề mặt AC và CAC được thể hiện rõ trên phổ IR. Ở vậtliệu AC, trên phổ hồng ngoại xuất hiện các nhóm (dao động tru[r]

26 Đọc thêm

ĐÚC MẨU CÁT VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

ĐÚC MẨU CÁT VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

( nguồn: www.meslab.org )Hình 7: Ráp nửa khuôn còn lại (Chú ý chốt định vị)PHẦN IPHƯƠNG PHÁP ĐÚC BẰNG KHUÔN CÁT :( nguồn: www.meslab.org )Hình 8: Định vị hệ thống cấp kim loại lỏng (hệ thống rót, đậu ngót) và thoát khí (đậu hơi).PHẦN IPHƯƠNG PHÁP ĐÚC BẰNG KHUÔN CÁT :( nguồn: www.meslab.org )Hình [r]

36 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU THẬP BỔ SUNG TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ VĂN PHÒNG CHÍNH

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU THẬP BỔ SUNG TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ VĂN PHÒNG CHÍNH

thập, bổ sung tài liệu vào các lƣu trữ đƣợc thực hiện tốt hơn.Về mặt lý luận: Có một số giáo trình và công trình nghiên cứu đề cậpđến công tác thu thập, bổ sung tài liệu, cung cấp cho ngƣời học những vấn đềcăn bản liên quan đến công tác này nhƣ: “Lý luận và thực tiễn công tác lưutrữ” của các tác giả[r]

22 Đọc thêm

BÀI 40 TRANG 57 SGK TOÁN 9 TẬP 2

BÀI 40 TRANG 57 SGK TOÁN 9 TẬP 2

Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ 40. Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ: a) 3(x2 + x)2 – 2(x2 + x) – 1 = 0;             b) (x2 – 4x + 2)2 + x2 – 4x – 4 = 0; c) x - √x = 5√x + 7;                              d)  – 10 . = 3 Hướng dẫn: a) Đặt t = x2 + x, ta có phương trình 3t2 – 2t  - 1 =[r]

2 Đọc thêm

Đồ án thiết kế hộp giảm tốc

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC

Lực vòng trên xích tải: F = 7500N
Vận tốc xích tải: v = 1.25ms
Số răng đĩa xích tải dẫn: z = 9
Bước xích tải: p = 110 mm
Thời gian phục vụ: L = 8 năm
Quay một chiều, làm việc hai ca, tải va đập nhẹ
(1 năm làm việc 300 ngày, 1ca làm việc 8 giờ)
Chế độ tải: T1 = T; T2 = 0,5 T; t1= 60s ; t2 =

92 Đọc thêm

Đồ án cơ sở dữ liệu cơ bản có đáp án trong tệp đính kèm

ĐỒ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU CƠ BẢN CÓ ĐÁP ÁN TRONG TỆP ĐÍNH KÈM

Đồ án là tập hợp của 8 handout, mỗi handout chứa một số yêu cầu, bài tập, có thể xem như là các tiểu đồ án. Văn bản này chỉ chứa các yêu cầu, phần đáp án sẽ có trong file đính kèm.Yêu cầu trong handout 1: Các lo ại mô hì nh dữ li ệu Lịch sử phát tri ển các mô hì nh dữ li ệu Đặc đi ểm của mỗi[r]

13 Đọc thêm

BÀI 37 TRANG 56 SGK TOÁN 9 TẬP 2

BÀI 37 TRANG 56 SGK TOÁN 9 TẬP 2

Giải phương trình trùng phương: 37. Giải phương trình trùng phương: a) 9x4 – 10x2 + 1 = 0;                     b) 5x4 + 2x2 – 16 = 10 – x2; c) 0,3x4 + 1,8x2 + 1,5 = 0;              d) 2x2 + 1 =  – 4 Bài giải: a) 9x4 – 10x2 + 1 = 0. Đặt t = x2 ≥ 0, ta có: 9t2 – 10t + 1 = 0. Vì a + b + c = 9 – 10 +[r]

1 Đọc thêm

Bài 8 trang 49 - Sách giáo khoa vật lí 11

BÀI 8 TRANG 49 - SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 11

8. Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V – 1000 W. 8. Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V – 1000 W. a) Cho biết ý nghĩa các số ghi trên  dãy. b) Sử dụng ấm điện với hiệu điện thế 220v để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ 250C. Tính trong thời gian đun nước biết hiệu suất của ấm là 90% và nhiệt dun[r]

1 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC VAI TRÒ, TÁC ĐỘNG CỦA TÍNH CÔNG KHAI CỦA TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG ĐỐI VỚI CHỨC NĂNG KIỂM SOÁT XÃ HỘI CỦA DƯ LUẬN XÃ HỘI

TIỂU LUẬN CAO HỌC VAI TRÒ, TÁC ĐỘNG CỦA TÍNH CÔNG KHAI CỦA TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG ĐỐI VỚI CHỨC NĂNG KIỂM SOÁT XÃ HỘI CỦA DƯ LUẬN XÃ HỘI

DLXh, là thông tin tiếp nhận và thông tin thực tế. Do đó, đây là mối quan hệkhông thể tách rời, mối quan hệ trường tồn của cả hai hiện tượng xã hội vốnluôn sinh động và nhạy cảm, phong phú và phức tạp.- Báo chí phát huy sức mạnh của DLXH:+ Báo chí khơi nguồn, tạo lập DLXHViệc khơi nguồn dư luận bao[r]

13 Đọc thêm

DƯỢC LÍ DI TRUYỀN PHÂN TỬ

DƯỢC LÍ DI TRUYỀN PHÂN TỬ

TRANG 16  VENLAFAXINE: ◦ SSRI Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, hỗn hợp racemic gồm 2 dạng đồng phân quang học ◦ Cả đồng phân R và S đều được chuyển hoá bởi Enzyme CYP2D6 có đa hì[r]

31 Đọc thêm