CHIẾN LƯỢC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG.DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHIẾN LƯỢC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG.doc":

Ý KI ẾN TH ỨHAI

Ý KI ẾN TH ỨHAI

Ý Ki ến th ứhaiSau một tai nạn giao thông, chiếc xe “câu cơm” bị hư hại khá nhiều, cần “đại tubổ”. Thường thường thì ai cũng nhờ hai ba thợ máy ước lượng tổn thất và chi phítrước khi đồng ý cho sửaTương tự như vậy, trước một căn bệnh hiểm nghèo, chắc là bệnh nhân c ũng mu ốntìm hiểu thêm trước khi quyết định việc điều trị. Sự tìm hiểu thêm này có th ể là từsách báo, internet nhưng thường thì với các bác sĩ chuyên môn khác.Việc lấy ý kiến thêm (Second Opinion), là chuyện được nói tới khá nhi ều ở m ọi quốcgia. Ấy vậy mà kết quả thăm dò cho biết hàng năm ch ỉ có 20% bệnh nhân làm côngviệc có tính cách hỗ trợ, quyết định về bệnh tình của mình.Lấy ý kiến thứ hai (hoặc thứ ba…) có thể do bệnh nhân hoặc thân nhân yêu c ầu, đôikhi cũng từ bác sĩ, khi vị này có khó khăn trong chữa trị, ch ẩn đoán.Nhiều bệnh nhân ngần ngại không muốn đi hòi thêm ý ki ến, e r ằng n ếu làm nh ư v ậysẽ chạm tự ái, làm buồn lòng vị bác sĩ đang chữa trị cho mình. C ũng có người d ễtính, hoàn toàn tin tưởng ở “ông bà thầy” đã nhiều ch ục n ăm giao h ảo.Nhưng thực ra các bác sĩ cũng không nề hà gì về việc này. Trong thời gian hu ấnluyện, họ đã quen với truyền thống “học thầy không t ầy h ọc b ạn”. Khi hành nghề,các bác sĩ hỏi ý kiến của nhau là chuyện thường tình. Lý do là y khoa ngày nay quáphong phú về kiến thức bệnh lý cũng như phương thức chẩn đoán, điều trị màkhông một bác sĩ nào có thể nắm vững hết được. Ngoài ra, mặc dù có cùng huấnluyện nhưng họ có quan niệm, suy nghĩ khác nhau về cách áp d ụng ki ến th ức c ủamình trong khi chẩn đoán cũng như điều trị. Có bác sĩ cho làm nhiều thử nghi ệmnhưng cũng có bác sĩ chỉ làm vừa đủ rồi dùng kinh nghiệm nghề nghiệp để suy lu ậnchẩn đoán bệnh. Trong điều trị, một số bác sĩ “bảo thủ” chữa vừa đủ cho hết bệnh,tránh tác dụng phụ của dược phẩm, một số bác sĩ khác lại mu ốn chữa mau chữamạnh. Đó là tại vì mỗi bác sĩ có một kế hoạch trị liệu khác và không ph ải bác s ĩ nàocũng nghĩ, hành động như nhau trong mọi hoàn c ảnh.Người mà bác sĩ gia đình giới thiệu có thể là đồng nghiệp cùng chuyên môn, ng ườiđược coi như có đủ khả năng để cho ý kiến hoặc tại trung tâm y tế, trường đại học ykhoa. Và mặc dù bệnh nhân không có quyền đòi hỏi g ặp người mình l ựa, nh ưngmình cũng không nên được gửi tới người mà mình không tin c ậy. Hi ện nay, có nhi ều
Xem thêm

3 Đọc thêm

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THCS

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THCS

II. TỰ ĐÁNH GIÁ:1. Tiêu chuẩn 1: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG:Trường THCS Giá Rai A trong những trường được thành lập từ Trường PTCSGiá Rai, tuy khó khăn về cơ sở vật chất trong những năm đầu, song bộ máy tổ chức củanhà trường từ Ban giám hiệu đến các Tổ chuyên môn đều được bố trí đủ về số lượng,chuẩn về trình độ đào tạo và có đủ năng lực, kinh nghiệm trong việc quản lý điều hànhmọi hoạt động trong nhà trường theo quy định của Điều lệ trường trung học và các quyđịnh khác của Luật giáo dục.Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định của Điều lệ trường THCS,trường THPT và trường PT có nhiều cấp học (sau đây gọi là Điều lệ trường trunghọc) và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.a) Có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các hội đồng (hội đồng trường đối vớitrường công lập, hội đồng quản trị đối với trường tư thục, hội đồng thi đua và khenthưởng, hội đồng kỷ luật, các hội đồng tư vấn khác),b) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sảnHồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác,c) Có các tổ chuyên môn và tổ văn phòng (tổ Giáo vụ và quản lý học sinh, tổquản trị đời sống và các bộ phận khác đối với trường chuyên biệt).1. Mô tả hiện trạng:a) Năm học 2014 - 2015 trường có 661 học sinh được biên chế thành 16 lớp vàđược xếp trường hạng 3. Trường có 01 Hiệu trưởng và 01 Phó hiệu trưởng theo quyđịnh, có Hội đồng trường gồm 09 thành viên, tổ tư vấn tư vấn, Hội đồng thi đuakhen thưởng được thành lập theo đúng Luật giáo dục và Điều lệ trường trung học.[H1- 1- 01- 01] (Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng); [H1- 1- 0102] (Quyết định thành lập hội đồng trường); [H1-1-01-03] (Quyết định hội đồng thiđua khen thưởng); [H1- 1 -01-04] (Quyết định thành lập Tổ tư vấn).b) Có chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam gồm 10 đảng viên, Bí thư chi bộ là Hiệutrưởng; Công đoàn trường gồm 40 công đoàn viên, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minhgồm 10 đoàn viên giáo viên, nhân viên, Liên đội TNTP Hồ Chí Minh gồm 16 Chi độivà hoạt động theo đúng qui định. [H1- 1- 01- 05] (Quyết định thành lập tổ chức Đảng
Xem thêm

85 Đọc thêm

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG DOOSAN HẢI PHÒNG VIỆT NAM

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG DOOSAN HẢI PHÒNG VIỆT NAM

Quá trình hoạt động kinh doanh luôn vận động và biến đổi không ngừng theo các quy luật. Sự vận động đó là một tất yếu khách quan do sự biến động của môi trường ngoài. Trong một mối quan hệ hữu cơ thì một tổ chức kinh doanh là một mắt xích trong cả một hệ thống , do đó khi môi trường ngoài thay đổi đều dẫn tới những biến đổi trong hoạt động kinh doanh của tổ chức. Tuy nhiên sự vận động đó của quá trình kinh doanh không phải là ngẫu nhiên, bất tuân quy luật mà nó là những biểu hiện của sự vận động của các quy luật khách quan trong các điều kiện cụ thể. Như vậy hướng vận động của hoạt động kinh doanh cũng có thể nhận thức được nếu chúng ta nhận thức được biểu hiện của các quy luật khách quan chi phối hoạt động kinh doanh của tổ chức. Hướng đi của doanh nghiệp trong tương lai được hiểu là chiến lược kinh doanh của nó. Để tồn tại và phát triển trong kinh doanh, doanh nghiệp cần phải thiết lập những hướng đi cho mình, nghĩa là vạch ra xu thế vận động cho tổ chức và tuân theo những xu thế vận động đó. Quá trình trên thực chất là việc hoạch định chiến lược kinh doanh, vạch ra những hướng đích trong tương lai để đạt tới. Do đó chiến lược kinh doanh có vai trò quan trọng hàng đầu, quyết định sự phát trển của bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào. Không có chiến lược kinh doanh, doanh nghiệp không hiểu mình sẽ phát triển như thế nào trong tương lai, không có những hướng đích cụ thể để nỗ lực đạt được và quá trình kinh doanh như vậy mang đậm tính tự phát, đối phó tình huống. Các tổ chức kinh doanh đều cần phải thiết lập chiến lược kinh doanh. Tuy nhiên không phải hiện nay tất cả các tổ chức kinh doanh đều nhận thức được vai trò quan trọng này của chiến lược kinh doanh, do đó những kế hoạch , phương án kinh doanh được thiết lập thường thiếu tính thực tiễn. Để xây dựng được một chiến lược kinh doanh phù hợp đòi hỏi doanh nghiệp phải có những nhận thức đầy đủ về vai trò của chiến lược kinh doanh và phương thức để hoạch định nó. Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH công nghiệp nặng DOOSAN Hải Phòng Việt Nam, em đã cố gắng tìm hiểu về vấn đề này và cũng nhận thấy những tồn tại nêu trên tại Công ty. Trên thực tế Công ty chỉ luôn thiết lập các chỉ tiêu kế hoạch không có tính khả thi cao, các phương án kinh doanh đó chưa thể coi là những chiến lược kinh doanh được xây dựng dựa trên những căn cứ khoa học. Từ thực tiễn trên, qua quá trình nghiên cứu về vấn đề xây dựng chiến lược kinh doanh, em có mong muốn được đưa ra một số ý kiến để xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH công nghiệp nặng DOOSAN Hải Phòng Việt Nam. Báo cáo nghiệp vụ “ Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH công nghiệp nặng DOOSAN Hải Phòng Việt Nam “
Xem thêm

47 Đọc thêm

CẢNG BIỂN QUỐC TẾ

CẢNG BIỂN QUỐC TẾ

CƠ HỘI CẢI THIỆN HIỆU SUẤT CẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CẢNG THƯƠNG MẠI Hiểu biết sâu hơn về quản lý dịch vụ cảng M Ô HÌ NH CH ỨC NĂ NG NỀ N TẢ NG LẬP PHÁ P TRANG 4 Y ẾU TỐ C HI ẾN [r]

27 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG THIẾT KẾ SÀN KHÔNG DẦM BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC CĂNG SAU THEO TIÊU CHUẨN EUROCODE 2

LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG THIẾT KẾ SÀN KHÔNG DẦM BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC CĂNG SAU THEO TIÊU CHUẨN EUROCODE 2

Trong kết cấu công trình dân dụng, hệ thống sàn được quan tâm nhiềunhất khi áp dụng công nghệ ứng lực trước là do: sàn là bộ phận kết cấu có chiphí đáng kể nhất, chiếm không dưới 50% tổng chi phí kết cấu toàn công trìnhtrên một đơn vị diện tích sàn. Việc sử dụng bê tông cốt thép ứng lực trước sẽtác động thuận lợi vào giá thành công trình theo hai hướng:8- Trọng lượng bản thân sàn được giảm nhẹ. Bề dày sàn ứng lực trướcgiảm xuống còn khoảng 50 80% bề dày của sàn bê tông cốt thép bìnhthường với cùng kích thước nhịp và điều kiện tải trọng. Khối lượng cốt thépcũng được giảm mạnh nhưng bù vào đó giá thành thép cường độ cao rất lớn(gấp 3-4 lần thép xây dựng bình thường) nên chi phí về cốt thép không thayđổi bao nhiêu. Tuy vậy, việc giảm trọng lượng bản thân sàn sẽ kéo theo việcgiảm khối lượng vật tư cho nhiều kết cấu khác như cột, tường móng,và đảmbảo có lợi cho kết cấu nhà ở vùng chịu động đất do lực ngang quán tính giảmcùng với khối lượng sàn.- Tiến độ thi công sàn tăng nhanh, do sử dụng bê tông mác cao kết hợpvới phụ gia. Một số công trình đã được xây dựng cho thấy tiến độ thi côngtrung bình 7-10 ngày/ tầng cho diện tích xây dựng 400-500m2/sàn. Công tácvà khuôn khá đơn giản nhất là với loại sàn không dầm, được sử dụng chủ yếutrong nhà cao tầng có sàn ứng lực trước.- Ngoài ra việc mở rộng lưới cột, giảm chiều cao tầng nhà và các thiếtbị, phụ kiện phục vụ cho việc gây ứng lực trước ngày càng được hoàn thiện,gọn nhẹ và hiệu qua, cũng đóng góp nhiều phần quan trọng vào sự thành côngcủa sàn bê bê tông ứng lực trước.Tuy nhiên sử dụng kết cấu bê tông ứng lực trước nói chung và công
Xem thêm

91 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

• Mục đích: đảm bảo tính phù hợp liên tục của HTQLMT XĐ tính đầy đủ Thẩm tra tính hiệu quả của hệ thônga Tạo điều kiện cải tiến liên tục HTQLMT, các quá trình và thiết bị MT,…Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2010• Cam kết của lãnh đạo: Phải được thể hiện từ giai đoạn bắt đầu thực hiện và trongsuốt quá trình duy trì thực hiện HTQLMT• Tuân thủ với CSMT• Lập kế hoạch MT: Xác định các hoặt động có thể có tác động đến MT, đồng thời tổchức cũng phải xác định các yêu cầu PL và các yêu cầu khác mà tổ chức phải tuânthủ. Sau đó tổ chức phải lập kế hoặc cho các yêu cầu đó, trong lập kế hoạch phải thiếtlập mục tiêu, chỉ tiêu MT và thiết lập chương trình để đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêuđề ra• Cơ cấu tổ chức và trách nhiệm: Phân công vai trò trách nhiệm cho từng cấp liênquan được đề đến trong HTQLMT và để tất cả các nhân viên hiểu được hết cơ cấu đó• Đào tạo nhận thức và năng lực: lãnh đạo đảm bảo cho tất cả các nhân viên đều cókiến thức vvề KCMT, CSMT và cam kế của lãnh đạo. Đảm bảo tất cả những ngườimà công việc liên quan đến MT đều được đào tạo và đủ năng lực để thực hiện côngviệc của mình2Thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài: Tổ chức phải thiết lập các kênh thông tinliên lạc với toàn bộ nhân viên của tổ chức và với các bên hữu quan đúng lúc và cóhiệu quả• Kiểm soát các tài liệu và MT liên quan: kiểm soát các hoạt động của HTQLMTđược chứng minh qua các thủ tục được lập thành văn bản của các quá trình có thể tácđộng đến MT và qua việc kiểm soát sự tuân thủ chặt chẽ các thủ tục
Xem thêm

17 Đọc thêm

Tính toán thiết kế đồ gá chuyên dùng gia công chi tiết cần lắc ở nguyên công 2 – gia công mặt B

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐỒ GÁ CHUYÊN DÙNG GIA CÔNG CHI TIẾT CẦN LẮC Ở NGUYÊN CÔNG 2 – GIA CÔNG MẶT B

Các tài liệu ban đầu làm cơ sở cho quá trình thiết kế :
+ Bản vẽ chi tiết gia công
+ Bản tiến trình công nghệ gia công chi tiết .

Nội dung các công việc cần thực hiện :
ã Phân tích chức năng làm việc nói chung của chi tiết , kiểm tra các yêu cầu kĩ thuật cho trên bản vẽ .
ã Phân tích yêu cầu của nguyên công được giao nhiệm vụ thiết kế , mối tương quan giữa các nguyên công trong quá trình công nghệ .
ã Chọn và tính toán các thông số công nghệ khi gia công : Máy , Dụng cụ , Chế độ cắt , Lực cắt khi gia công …
ã Phân tích cơ cấu định vị , chọn cơ cấu định vị phù hợp .
ã Xây dựng sơ đồ gá đặt , xác định phương chiều và điểm đặt cảu các ngoại lực tác dụng lên phôi .
ã Lập phương trình cân bằng tĩnh để xác định lực kẹp .
ã Chọn cơ cấu kẹp để thoả mãn các yêu cầu công nghệ ,năng suất,dễ thao tác .
ã Chọn cơ cấu dẫn hướng hoặc so dao (nếu cần) .
ã Chọn cơ cấu phân độ (nếu cần) .
ã Thiết kế hoặc chọn thân đồ gá cho phù hợp .
ã Tính toán độ chính xác chế tạo đồ gá , ưu ,nhược điểm của đồ gá thiết kế .
ã Vẽ bản vẽ lên giấy vẽ khổ A3 và tập thuyết minh .
Xem thêm

8 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG LÚA THUẦN MỚI CÓ NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢ NG CAO, THỜI GIAN SINH TRƯỞNG PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN GIEO TRỒNG TẠI YÊN THẾ BẮC GIANG (LV THẠC SĨ)

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG LÚA THUẦN MỚI CÓ NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢ NG CAO, THỜI GIAN SINH TRƯỞNG PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN GIEO TRỒNG TẠI YÊN THẾ BẮC GIANG (LV THẠC SĨ)

Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng, giống lúa thuần mới có năng suất, chất lượ ng cao, thời gian sinh trưởng phù hợp với điều kiện gieo trồng tại Yên Thế Bắc Giang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng, giống lúa thuần mới có năng suất, chất lượ ng cao, thời gian sinh trưởng phù hợp với điều kiện gieo trồng tại Yên Thế Bắc Giang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng, giống lúa thuần mới có năng suất, chất lượ ng cao, thời gian sinh trưởng phù hợp với điều kiện gieo trồng tại Yên Thế Bắc Giang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng, giống lúa thuần mới có năng suất, chất lượ ng cao, thời gian sinh trưởng phù hợp với điều kiện gieo trồng tại Yên Thế Bắc Giang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng, giống lúa thuần mới có năng suất, chất lượ ng cao, thời gian sinh trưởng phù hợp với điều kiện gieo trồng tại Yên Thế Bắc Giang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng, giống lúa thuần mới có năng suất, chất lượ ng cao, thời gian sinh trưởng phù hợp với điều kiện gieo trồng tại Yên Thế Bắc Giang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng, giống lúa thuần mới có năng suất, chất lượ ng cao, thời gian sinh trưởng phù hợp với điều kiện gieo trồng tại Yên Thế Bắc Giang (LV thạc sĩ)
Xem thêm

108 Đọc thêm

cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

... KIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ Cơ cấu tổ chức trực tuyến (đường thẳng) Cơ cấu chức Cơ cấu trực tuyến - chức Cơ cấu thức khơng thức Cơ cấu ma trận Cơ cấu tổ chức chương trình - mục tiêu Cơ cấu "vệ... sau: - Cơ cấu tổ chức quản trị cấu hợp lý nhằm đảm bảo chi phí cho hoạt động nhỏ nhất, mà kết chung thu lại doanh nghiệp lớn khả cĩ thể (tức đảm bảo tính hiệu doanh nghiệp) - Cơ cấu tổ chức phải... dụng, đặc biệt tổ chức cĩ quy mơ nhỏ: tổ, nhĩm, băng tổ chức nhỏ v.v Đặc điểm cấu tổ chức quản trị trực tuyến người lãnh đạo tổ chức thực tất chức quản trị, mối liên hệ thành viên tổ chức thực theo
Xem thêm

18 Đọc thêm

Báo cáo BTL đồ gá: Tính toán thiết kế đồ gá chuyên dùng gia công chi tiết càng C15 nguyên công 5.

BÁO CÁO BTL ĐỒ GÁ: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐỒ GÁ CHUYÊN DÙNG GIA CÔNG CHI TIẾT CÀNG C15 NGUYÊN CÔNG 5.

Nội dung các công việc cần thực hiện:

Phân tích chức năng làm việc của chi tiết, kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật cho trên bản vẽ.
Phân tích yêu cầu của nguyên công được giao nhiệm vụ thiết kế.
Chọn và tính toán các thông số công nghệ khi gia công: Máy, dụng cụ, chế độ cắt, lực cắt khi gia công
Phân tích sơ đồ định vị, chọn cơ cấu định vị phù hợp.
Xây dựng sơ đồ gá đặt, xác định phương, chiều, điểm đặt của các ngoại lực tác dụng lên phôi.
Lập phương trình cân bằng tĩnh để xác định lực kẹp.
Chọn cơ cấu kẹp để thoả mãn các yêu cầu công nghệ, năng suất dễ thao tác.
Chọn cơ cấu dẫn hướng hoặc so dao (nếu cần)
Chọn cơ cấu phân độ (nếu cần)
Thiết kế hoặc chọn thân đồ gá phù hợp.
Tính toán độ chính xác đồ gá, chọn yêu cầu kỹ thuật cảu đồ gá.
Vẽ đồ gá trên khổ giấy A3 và tập thuyết minh.
Xem thêm

11 Đọc thêm

BÀI TẬP LỚN ĐỒ GÁ: KHOAN LỖ

BÀI TẬP LỚN ĐỒ GÁ: KHOAN LỖ

[ ct ] = [ gd ] 2 [ c2 + k2 + m2 + dc2 ]Trong đó:Nguyễn văn Thành Lớp MCX-K464Bài tập lớn Đồ gá gd -sai số gá đặt cho phép.[ gd ]= (1/3) .[ gd ]=(1/3) = 0,5/3=0,167mm=167àm( - dung sai cho phép của nguyên công gia công chính là dung saicủa kích thớc giữa tâm lỗ to và mặt vấu ). c-sai số chuẩn c=1( 35 + 49) + 0,03 = 59,43àm2 sin 45 0Từ sơ đồ gá đặt ta thấy sai số chuẩn chỉnh bằng lợng di động củatâm lỗ khoan do sự di động của khối V cộng với dung sai của lỗ 20 là+35theo yêu cầu. Dung sai của lỗ 20 là 0,03, của 34 49Do phôi đúc nên ta chọn dung sai của k-sai số kẹp chặt chi tiết, k=0 do phơng của lực kẹp vuông góc
Xem thêm

7 Đọc thêm

TÍNH TOÁN , PHÂN TÍCH CẤU TRÚC, ĐỘNG HỌC, LỰC, CỦA CƠ CẤU ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG HAI KỲ, CHUYỂN ĐÔNG THỰC CỦA MÁY

TÍNH TOÁN , PHÂN TÍCH CẤU TRÚC, ĐỘNG HỌC, LỰC, CỦA CƠ CẤU ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG HAI KỲ, CHUYỂN ĐÔNG THỰC CỦA MÁY

Bài Tập Lớn Nguyên Lý MáyTRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢIVIỆN KHOA HỌC CƠ SỞBỘ MÔN NGUYÊN LÝ – CHI TIẾT MÁYBÀI TẬP LỚNMÔN HỌC NGUYÊN LÝ MÁYTên đề tài :TÍNH TOÁN , PHÂN TÍCH CẤU TRÚC, ĐỘNG HỌC, LỰC, CỦA CƠ CẤU ĐỘNGCƠ ĐỐT TRONG HAI KỲ, CHUYỂN ĐÔNG THỰC CỦA MÁYCác số liệu cho trước :Số đềS (mm)S/DNhóm 21961,48(m/s)0,272Ghi chú14,36

21 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MỘT SỐ HỆ THỐNG CÂY TRỒNG LUÂN CANH, XEN CANH CÂY ĐẬU TƯƠNG VÀ CÂY LƯƠNG THỰC TẠI HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MỘT SỐ HỆ THỐNG CÂY TRỒNG LUÂN CANH, XEN CANH CÂY ĐẬU TƯƠNG VÀ CÂY LƯƠNG THỰC TẠI HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN

sinh học. Điều đó khi xét trên bình diện xã hội thì đó là một tổn thất lớn chotoàn xã hội.Như vậy việc đánh giá hiệu quả phải được xem xét một cách toàn diệncả về mặt không gian và thời gian trong mối liên hệ giữa hiệu quả chung củanền kinh tế quốc dân với hiệu quả của từng bộ phận riêng biệt của các đơn vịsản xuất. Hiệu quả đó bao gồm hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và môitrường, các thành phần có mối quan hệ mật thiết với nhau như một thể thốngnhất không thể tách rời. Đứng trên góc độ nền kinh tế quốc dân thì hiệu quảxã hội phải gắn liền với toàn xã hội trên cả mặt kinh tế, xã hội và môi trường.Gắn chặt hiệu quả kinh tế của các đơn vị sản xuất với hiệu quả toàn xã hội làmột đặc trưng thể hiện tính ưu việt của nền kinh kinh tế thị trường định hướngxã hội chủ nghĩa (Trần Thị Thu Thủy, 2011) [12].1.1.3. Hiệu quả kinh tếNội dung và bản chất của hiệu quả kinh tế.Hiệu quả kinh tế là một phạm trù kinh tế xã hội phản ánh mặt chất củacác hoạt động sản xuất kinh doanh, là đặc trưng của mọi hình thái kinh tế xãhội. Đồng thời hiệu quả kinh tế phản ánh mối quan hệ tương quan giữa kếtquả hữu ích đạt được về mặt kinh tế và những chi phí bỏ ra để thu được kếtquả đó. Nó đánh giá hoạt động sản xuất chủ yếu về mặt kinh tế. Mối tươngquan ấy có thể là phép trừ, phép chia của các yếu tố đại diện cho kết quả vàchi phí. Hiệu quả kinh tế phản ánh trình độ khai thác các yếu tố đầu tư, cácnguồn lực tự nhiên và phương thức quản lý.Hiệu quả kinh tế phản ánh mặt chất lượng của hoạt động sản xuất kinhdoanh. Trong khi các nguồn lực sản xuất có hạn, các nhu cầu về hàng hóa và7dịch vụ của xã hội ngày càng gia tăng và đa dạng thì nâng cao hiệu quả kinhtế là một xu thế khách quan và cũng là một bức xúc của sản xuất xã hội.
Xem thêm

85 Đọc thêm

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY HI TECH GIAI ĐOẠN 2010 2015

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY HI TECH GIAI ĐOẠN 2010 2015

nhất việc quản trị, tiếp thị, tài chính kế toán, sản xuất, nghiên cứu phát triển và cáchệ thống thông tin các lĩnh vực kinh doanh để đạt được thành công của tổ chức.Trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn biến động như hiện nay, thườngtạo ra những cơ hội và nguy cơ bất ngờ, quá trình quản trị chiến lược giúp chúng tanhận biết được cơ hội và nguy cơ trong tương lai, các doanh nghiệp xác định rõhướng đi, vượt qua những thử thách trong thương trường, vươn tới tương lai bằngnỗ lực của chính mình. Việc nhận thức kết quả mong muốn và mục đích trongtương lai giúp cho nhà quản trị cũng như nhân viên nắm vững được việc gì cần làmđể đạt được thành công. Như vậy sẽ khuyến khích cả hai nhóm đối tượng nói trênđạt được những thành tích ngắn hạn, nhằm cải thiện tốt hơn phúc lợi lâu dài củadoanh nghiệp .Quá trình quản trị chiến lược giúp cho doanh nghiệp gắn kết được kế hoạchđề ra và môi trường bên ngoài, sự biến động càng lớn doanh nghiệp càng phải cốgắng chủ động. Để có thể tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải xây dựng chomình hệ thống quản trị chiến lược có tính thích ứng, thay đổi cùng với sự biến độngcủa thị trường. Do vậy quản trị chiến lược đi theo hướng hành động hướng tớitương lai, không chấp nhận việc đi theo thị trường, mà nó có tác động thay đổi môiNguyễn Văn Hưng - Luận văn Thạc sĩ QTKDTrang 7Viện Kinh tế & Quản lý – ĐHBK Hà NộiKhóa 2009 - 2011trường kinh doanh.Nhờ việc vận dụng quá trình quản trị chiến lược đã đem lại cho công tythành công hơn, do đoán được xu hướng vận động của thị trường, doanh nghiệp sẽgắn liền các quyết định đề ra với điều kiện môi trường liên quan. Thành quả thu
Xem thêm

138 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH AN

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH AN

tại và phát triển của tổ chức, cùng với sự tiến bộ của xã hội loài người và phát triểnnhư vũ bão của nguồn tri thức nhân loại đã biến con người trở thành cái rốn của vũ trụtheo đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là trung tâm, là sự sống còn của tổ chức.Vì vậy nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có ảnh hưởng ngày càng lớn và cần đượcchú trọng đào tạo.Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chính là chìa khoá, là quá trình không thể thiếutrong mọi tổ chức, nó tạo nên sự tồn tại và phát triển bền vững của tổ chứcTuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì trong thời kỳ CNH - HĐHnhư hiện nay thì quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vẫn còn những hạn chếcần phải kiện toàn hơn nữa.Trước những đòi hỏi đó em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng độingũ Cán bộ, Công chức của UBND Huyện Thạch An – Tỉnh Cao Bằng” để nghiêncứu làm Báo cáo thực tậpĐề tài trên giúp em hiểu sâu sắc hơn về đội ngũ cán bộ công chức, quá trình đàotạo nâng cao chất lượng cán bộ, đồng thời qua tìm hiểu thực tế tại cơ quan còn giúpem bổ sung, trau dồi và làm sáng tỏ hơn những kiến thức mà e đã được học trên ghếnhà trường suốt gần bốn năm qua.PHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiTừ nhận thức chung của xã hội "mọi người đều nhận ra rằng con người đóngvai trò quyết định và then chốt đối với sự thành công hay thất bại của một tổ chức".Con người quyết định sự tồn tại hay phát triển của một tổ chức trong môitrường cạnh tranh khốc liệt, đầy biến động như hiện nay. Vì vậy nâng cao chất lượngđội ngũ cán bộ luôn là vấn đề nóng bỏng ở bất cứ cơ quan tổ chức nào.Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã, phường, thị trấn có vị trí hếtsức quan trọng trong hệ thống chính trị - hành chính. Là cấu nối trực tiếp của hệ thốngchính quyền Nhà nước với Nhân dân, thực hiện hoạt động quản lý Nhà nước trên cáclĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương theo
Xem thêm

45 Đọc thêm

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Kém0000* Công tác đoàn thể:- Tổ công đoàn thực hiện tốt 5 chương trình hoạt động, đóng góp quan trọngvào thành tích chung của đơn vị.- Xếp loại thi đua: Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc.- Tích cực tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao, nhân đạo từthiện.Với những thành tích trên tổ KHTN đã đạt chỉ tiêu đăng kí đầu năm và đề nghị côngnhận Tập thể lao động tiên tiến năm học 2011-2012.3. Nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®îc cña c¸ nh©n trong năm học2011 - 2012:3.1. Chất lượng giảng dạy các môn:* Năm học 2009 – 2010:- Kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi+ 01 học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện môn Hóa học 9.- Kết quả chất lượng các môn cuối năm như sau:Học lựcMônT.số
Xem thêm

8 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC MÔN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC “KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG QUÁ TẢI TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG HIỆN NAY THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

TIỂU LUẬN CAO HỌC MÔN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC “KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG QUÁ TẢI TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG HIỆN NAY THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

không ngừng tăng lên; Việt Nam đã hoàn thành phần lớn các Mục tiêu Thiên niên kỷ (trang2). Bên cạnh đó, chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ còn thấp, hệ thống y tế vàchất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng được yêu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, nhất làđối với người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Vệ sinh, an toànthực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ (trang 5). Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIcũng đã xác định cần phải tập trung phát triển mạnh hệ thống chăm sóc sức khoẻ và nângcao chất lượng dịch vụ y tế. Nhà nước tiếp tục tăng đầu tư đồng thời đẩy mạnh xã hội hóađể phát triển nhanh hệ thống y tế công lập và ngoài công lập; hoàn chỉnh mô hình tổ chứcvà củng cố mạng lưới y tế cơ sở. Nâng cao năng lực của trạm y tế xã, hoàn thành xây dựngbệnh viện tuyến huyện, nâng cấp bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương. Xây dựng thêmmột số bệnh viện chuyên khoa có trình độ cao tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mộtsố vùng. Xây dựng một số cơ sở khám, chữa bệnh có tầm cỡ khu vực.. Khắc phục t ì n htrạng quá tải ở các bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tuyến trungư ơ n g v à t u y ế n t ỉ n h . Đổi mới cơ chế hoạt động, nhất là cơ chế tài chính của các cơ sởy tế công lập theo hướng tự chủ, công khai, minh bạch. Chuẩn hoá chất lượng dịch vụ y tế,chất lượng bệnh viện, từng bước tiếp cận với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Đổi mới vàhoàn thiện đồng bộ các chính sách bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh và viện phí phù hợp; có5lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Thực hiện tốt chính sách khám, chữa bệnh chocác đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em và người dân tộc thiểu số, chăm sóc sứckhoẻ người cao tuổi. Tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng chuyên môn, y đức, tinhthần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế. Phấn đấu đến năm 2020 tất cả các xã, phường cóbác sĩ. Phát triển mạnh y tế dự phòng, không để xảy ra dịch bệnh lớn.Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ IX nhiệm kỳ 2010 - 2015:tiếp tục xác định: công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều kết quả, mạng lưới y tế cơsở, trang thiết bị được đầu tư nâng cấp, mở rộng theo hướng hiện đại (trang 19). Tuy nhiênngành y tế có nhiều thay đổi về cơ cấu, tổ chức bộ máy ảnh hưởng đến hoạt động của tuyếny tế cơ sở, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của
Xem thêm

25 Đọc thêm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ CỦA TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ CỦA TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

thực ra là một hình thức đầu tư cho nguồn nhân lực, đem lại lợi ích lâu dàicho cả ngân hàng và cá nhân người lao động. Nhờ đó, ngườilao động cũngthấy muốn gắn bó với ngân hàng và ngân hàng cũng giữ được người tài, tăngsức cạnh tranh cho tổ chức.+ Đàotạolà công cụ để phát triểnthuhútnguồnnhânlực: Một NHTM biếtcách tạo ra cơ hội và phát triển cho nhân viên sẽ thu hút được nhiều nhân lựctrẻ, chất lượng cao mong muốn được làm việc cho tổ chức. Đối với nguồnnhân lực trẻ, đặc biệt là những sinh viên mới ra trường, cơ hội được học hỏivà phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp là mong muốn cháy bỏng của họ.Hãng tư vấn nhân sự Ernst & Young (Anh quốc) vừa tiến hành một cuộc điềutra đối với hơn 1.000 sinh viên vừa tốt nghiệp về các yếu tố ảnh hưởng tới lựachọn công việc trong tương lai và phát hiện có tới 44% coi trọng cơ hội đượcđào tạo thêm trong khi chỉ 18% quan tâm đến mức lương, thưởng. Ước mơ,khát vọng, nhu cầu được khám phá, trải nghiệm và thách thức, đó là nhữngđiểm khác biệt của một nhân viên mới rời ghế nhà trường so với một nhânviên đã trưởng thành và có kinh nghiệm lao động. Điều đó chi phối cách chọnlựa công việc tương lai của họ.10+Đàotạogiúpngườilaođộngcóđiềukiệnbùđắpnhữngkiếnthức,kỹnăngcònthiếuhụtvàhọchỏinhữngkiếnthức,kĩnăngmới: Từ đó giúp người lao động làm việc mộtcách chuyên nghiệp hơn, tự tin hơn và thích ứng tốt hơn với những thay đổicông nghệ và môi trường làm việc của NHTM tạo ra hiệu quả công việc caohơn.+Đàotạotạoracơhộithăngtiếntốthơnchongườilaođộng:Vì qua đào tạo,kĩ năng, trình độ chuyên môn của người lao động sẽ tốt hơn, kết hợp vớinhững kinh nghiệm có được trong quá trình lao động sẽ góp phầnphát huy khả
Xem thêm

118 Đọc thêm

đề cương về đồ gá

ĐỀ CƯƠNG VỀ ĐỒ GÁ

ĐỀ CƯƠNG MÔN ĐỒ GÁ

Câu 1: Trình bày nguyên tắc sáu điểm khi định vị chi tiết, nêu yêu cầu về phương, chiều và vị trí điểm đặt lực đối với lực kẹp.1
Câu 2: Trình bầy các pp gá đặt chi tiết gia công. Tại sao khi sử dụng đồ gá chuyên dùng lại cho năng suất cao và chất lượng sản phẩm ổn định hơn?. 2
Câu 3: Tại sao phải tính sai số gá đặt? Cho biết sai số gá đặt ảnh hưởng như thế nào đến độ chính xác gia công?.3
Câu 4: Thế nào là định vị hoàn toàn, định vị không hoàn toàn và siêu định vị? cho ví dụ?.4
Câu 5: Nêu và phân tích các đồ định vị thường sử dụng khi chuẩn là mặt phẳng. hãy vẽ và cho một số ví dụ minh hoạ.4
Câu 6: Nêu và phân tích các đồ định vị khi chuẩn là mặt trụ ngoài. Vẽ và nêu ví dụ minh họa. 6
Câu 7: Nêu và phân tích các đồ định vị khi chuẩn là mặt trụ trong. Vẽ và nêu một số ví dụ minh hoạ. 7
Câu 8: Trình bầy mục đích và yêu cầu của cơ cấu kẹp chặt trong quá trình gia công cơ. 7
Câu 9: Trình bầy đặc điểm, công dụng của công cụ dẫn hướng dụng cụ cắt điển hình trong quá trình gia công. 8
Câu 11: Trình bầy đặc điểm công dụng của các cơ cấu điển hình trong đồ gá. 9
Câu 12: Ưu nhược điểm của cơ cấu sinh lực kẹp bằng bánh lệch tâm, thủy lực và khí nén?. 10
13.Mục đích sử dụng đồ gá. 11
14.Trình bày các bước khi tính lực kẹp cần thiết; nêu yêu cầu về phương, chiều và vị trí điểm đặt lực đối với lực kẹp. 12
Xem thêm

13 Đọc thêm

HOÀN THIỆN TRÌNH ĐỘ QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ - SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI

HOÀN THIỆN TRÌNH ĐỘ QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ - SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Khối lượng công việc cần thiết phải thực hiện.- Trình độ trang bị kỹ thuật và khả năng thay đổi về công nghệ kỹ thuật.- Sự thay đổi về tổ chức hành chính làm nâng cao năng suất lao động như: ápdụng nhóm tự quản, luân phiên thay đổi công việc, làm phong phú nội dung côngviệc, thay đổi cơ cấu tổ chức- Cơ cấu ngành nghề theo yêu cầu của công việc.- Khả năng nâng cao chất lượng của nhân viên.- Tỷ lệ nghỉ việc trong nhân viên.- Yêu cầu nâng cao chấy lượng sản phẩm dịch vụ.- Khả năng tài chính của tổ chức, doanh nghiệpTổ chức, doanh nghiệp có thể sử dụng các phương pháp định lượng hoặc địnhtính để dự báo nhu cầu nhân viên:Các phương pháp định lượng như: phân tích xu hướng, phân tích tương quan,hồi quy, máy tính để dự báo…Các phương pháp định lượng thường sử dụng rộng rãi, như lại có các hạn chếsau: dựa quá nhiều vào số liệu của quá khứ như doanh số, sản lượng…mà các biếnsố này không còn đúng với tương lai; các dự báo định lượng thường áp dụng trongcác thập niên 60, 70 đối với những doanh nghiệp có quy mô lớn và hoạt động kháổn định. Ngày nay với sự thay đổi mạnh mẽ của môi trường kinh doanh nên rất khódự báo nhu cầu nhân sự dựa trên các số liệu của quá khứ.Các phương pháp định tính như: đánh giá của các chuyên gia, Delphi.Phân tích quan hệ cung cầu và khả năng điều chỉnh hệ thống nhân lực:Trên cơ sở so sánh dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trong các kế hoạch dài hạnvà nguồn nhân lực sẳn có để đưa ra các chính sách và một số chương trình, kếhoạch nguồn nhân lực nhằm giúp tổ chức, doanh nghiệp điều chỉnh, thích nghi vớicác yêu cầu mới. Việc chuẩn bị nhu cầu nguồn nhân lực tương lai giúp cho tổ chức,Lê Minh Hồng16
Xem thêm

140 Đọc thêm