THỰC TRẠNG GIAO THÔNG VÀ NGUYÊN NHÂN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề " Thực trạng giao thông và nguyên nhân":

VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ ĐỂ NÓI LÊN THỰC TRẠNG CỦA VẤNĐỀ TẮC NGHẼN GIAO THÔNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI

VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ ĐỂ NÓI LÊN THỰC TRẠNG CỦA VẤNĐỀ TẮC NGHẼN GIAO THÔNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả để nói lên thực trạng của vấnđề tắc nghẽn giao thông thủ đô Hà NộiA.Phần mở đầuTrải qua bao biến động lịch sử, chúng ta không thể phủ nhận được vai trò quantrọng của giao thông đối với sự phát triển của xã hội, nhất là trong thời kỳ côngnghiệp hoá, hiện đại hoá nh đất nước ta hiên nay. Các mạng lưới giao thông chính làchiếc cầu nối quan trọng qua các miền với nhau, giúp cho sù giao lưu văn hoá vàlưu thông hàng hoá được nhanh chóng và rộng rãi.Tuy nhiên trong mạng lưới giao thông đường bé tại các thành phố lớn nói riêng vàđặc biệt là thành phố Hà Nội , nạn ách tắc giao thông của thanh phố là một vấn đềnổi cộm mà cho đến nay mặc dù đã có nhiều ý kiến đóng góp nhưng vẫn chưa đượcgiải quyết một cách triệt để. ách tắc giao thông vẫn thường xuyên xẩy ra tại nhữngđiểm nót giao thông trong những giê cao điểm.Vậy chóng ta cần phải có những giải pháp nào để giải quyết nạn ách tắc giao thôngmột cách hữu hiệu nhất?Bằng sự vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả, em xin phân tích nạn ách tắcgiao thông của thủ đô Hà Nội qua một số khía cạnh mà em có thể nắm bắt được. Dohiểu biết của em chưa được đầy đủ, em xin thầy thông cảm và góp ý để bài viết củaem được hoàn chỉnh hơn.B.Phần nội dungChương I: Cơ sở lý luận dùng để phân tích vấn đề tắc nghẽn giao thông ở thủ đô HàNội.1/ Khái niệm nguyên nhân và kết quả:Nguyên nhân là sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật hoặc giữa cácsự vật với nhau gây ra những biến đổi nhất định ở sự vật đó .Kết quả là những biến đổi xuất hiện ở sự vật do nguyên nhân tạo ra.2/ Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả:Mối quan hệ nhân quả có tính khách quan. Tính khách quan này quy định mối liênhệ nhân quả dùa trên lập trường duy vật(Biện chứng duy vật).
Xem thêm

8 Đọc thêm

THỰC TRẠNG ÙN TẮC GIAO THÔNG ĐÔ THỊ NƯỚCTA HIỆN NAY NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC2

THỰC TRẠNG ÙN TẮC GIAO THÔNG ĐÔ THỊ NƯỚCTA HIỆN NAY NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC2

.......................................................... ?Nguyên nhân thứ 4.......................................................... ?Nguyên nhân thứ 5.......................................................... ?Nguyên nhân thứ 6.......................................................... ?Nguyên nhân thứ 7.......................................................... ?Nguyên nhân thứ 8.......................................................... ?Đề xuất giải pháp khắc phục, giảm thiểu ùn tắc giao thông ........ ?Giải pháp cho nguyên nhân số 1...................................... ?Giải pháp cho nguyên nhân thứ 2...................................... ?
Xem thêm

21 Đọc thêm

GIAO THÔNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (NỘP)

GIAO THÔNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (NỘP)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TIỂU LUẬN
GIAO THÔNG: THỰC TRẠNG
VÀ GIẢI PHÁPGIÁO VIÊN ThS Tạ Minh
BỘ MÔN Xã hội học đại cương
SINH VIÊN THỰC HIỆN
MSSVTp Hồ Chí Minh 2016

MỤC LỤC
Mở đầu…………………………………………………………………………iii
Kiến thức cơ bản……………………………………………………………….iv
1Sự ra đời của Xã hội học……………………………………………iv
2Ý nghĩa sự ra đời của Xã hội học……………………………………..v
3Khái niệm Xã hội học………………………………………………….v
4Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học……………………………….vi
5Chức năng và phương pháp của Xã hội học………………………..vii
Kiến thức vận dụng……………………………………………………….........x
1Thực trạng giao thông hiện nay………….........................................x
1.1Giao thông đường hàng không…………………………………..x
1.2Giao thông đường sắt...................................................................x
1.3Giao thông đường thủy…………………………………………..xi
1.4Giao thông đường bộ………………...…………………………xi
2Giải pháp cho giao thông Việt Nam hiện nay………………...…xiii
2.1Giao thông đường hàng không………………………………xiii
2.2Giao thông đường sắt................................................................xiii
2.3Giao thông đường thủy……………………………………….xiv
2.4Giao thông đường bộ………………...……………………...…xv
Kết luận………………………………………………………………….…..xvii
Tài liệu tham khảo……………………………………………….…………xviii
MỞ ĐẦU
Sau hơn 20 năm kể từ Đại hội Đảng VI, năm 1986, công cuộc đổi mới của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nền kinh tế Việt Nam luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao liên tục trong nhiều năm. Việc trở thành thành viên của tổ chức Thương mai thế giới (WTO) thúc đẩy kinh tế Việt Nam hội nhập sâu, rộng hơn vào kinh tế Thế Giới, cơ hội tranh thủ các nguồin lực bên ngoài để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu tới năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đai. Nhưng một nền kinh tế càng phát triển thì càng có nhiều vấn đề phát sinh, và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Bên cạnh những thành tựu đáng nể đó, còn có rất nhiều những mặt tiêu cực, mặt hạn chế cần phải khắc phục, sửa đổi, một trong số những vấn đề nhứt nhối đó là Giao Thông Việt Nam. Giao thông đóng vai trò quan trọng cho sự tăng trưởng, phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên tình hình giao thông nước ta hiện nay còn rất nhiều hạn chế.
Do đó, việc cấp bách đặt ra là cần có lời giải xác đáng cho thực trạng giao thông hiện nay. Với những vấn đề đặt ra về cả lý luận và thực tiễn như trên thì việc tìm hiểu và nghiên cứu vấn đề “Giao thông: thực trạng và giải pháp” là hết sức cần thiết. Mục tiêu của bài tiểu luận này là làm rõ thực trạng phát triển của giao thông hiện nay, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hệ thống giao thông Việt Nam trong thời gian tới.


KIẾN THỨC CƠ BẢN
1 SỰ RA ĐỜI CỦA XÃ HỘI HỌC:
Xã hội học là một ngành khoa học xã hội nghiên cứu về con người với tư cách là chủ thể xã hội. Nghiên cứu cách ứng xử và quan hệ của con người trong các nhóm xã hội, trong các cộng đồng và các tổ chức hình thành nên xã
hội. Thuật ngữ Xã hội học có nguồn gốc từ chữ La tinh Societas nghĩa là xã hội và chữ Hy Lạp Logos có nghĩa là học thuyết. Xã hội học cũng có nghĩa là lý thuyết về xã hội. Đây là một ngành khoa học mới ra đời, còn rất non trẻ so với
các khoa học xã hội khác. Lần đầu tiên thuật ngữ Xã hội học được công bố năm 1839 bởi Auguste Comte (1798 1857), một nhà triết học người Pháp, người sáng lập ra “chủ nghĩa thực chứng”. Ông cũng là người đầu tiên khởi xướng ra
ngành khoa học này, và được coi là cha đẻ, là thuỷ tổ của ngành Xã hội học.
Hơn một thế kỷ qua, Xã hội học đã có những bước phát triển quan trọng và nó đã thu được một số thành tựu to lớn trên thế giới, có tác dụng không nhỏ trong đời sống xã hội. Đặc biệt Xã hội học được áp dụng và phát triển mạnh ở các
nước công nghiệp phát triển. Lý luận Xã hội học đã thâm nhập vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, trở nên thân thuộc với mọi tầng lớp nhân dân thông qua hệ thống giáo dục của các trường đại học và cao đẳng. Đây cũng là môn khoa học bắt buộc đối với sinh viên ở bậc đại học và cao đẳng. Sự phát triển của Xã hội học luôn gắn liền với sự phát triển của xã hội. Xã hội càng phát triển, càng văn minh thì yêu cầu hiểu biết về Xã hội học càng cần thiết, vì nó luôn trang bị những tri thức tiến bộ cho sự phát triển của nhân loại, của đời sống xã hội con người cùng với mối quan hệ của nó. Cùng với các ngành khoa học khác, Xã hội học đã chỉ ra những con đường, những biện pháp, cách thức hoàn thiện, phát triển các mặt của đời sống xã hội cho phù hợp với quy luật vận động của xã hội. Ở Việt Nam, khoa học xã hội còn rất mới mẻ nhưng nó đã có những tác dụng nhất định trong việc nhận thức và ứng dụng vào quản lý xã hội, quản lý đất nước, trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hơn lúc nào hết, trong điều kiện hiện nay, muốn hoàn thành sự nghiệp đó cần phải phát huy được vai trò của nhân tố con người, trong đời sống xã hội cần không ngừng hoàn thiện các mối quan hệ xã hội, Marx đã cho rằng: Sự phát triển của xã hội, thể hiện ra trước hết là hiện thực cải tạo thực tiễn của con người và hoạt động của quần chúng nhân dân lao động được quy định bởi tiến trình của lịch sử.
2 Ý NGHĨA CỦA SỰ RA ĐỜI XÃ HỘI HỌC:
Sự ra đời của xã hội học đã có một vị trí và ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với đời sống xã hội. Xã hội học cùng với các ngành khoa học khác trang bị cho chúng ta những tri thức khoa học, những hiểu biết để nhận thức các quy luật khách quan của thực tiễn xã hội, qua đó nhận biết sự vận động của hệ thống các mối quan hệ xã hội của các nhóm và cộng đồng xã hội. Đồng thời xã hội học trang bị những tri thức nhằm hiểu biết về con đường và các biện pháp để đạt được mục đích cải tạo thế giới, cải tạo hiện thực phục vụ con người, đặc biệt những nội dung tri thức của Xã hội học giúp cho mỗi cá nhân nhận thức và tránh được bốn điều:
Chớ nói điều trái lễ
Chớ nghe điều trái lễ
Chớ xem điều trái lễ
Chớ làm điều trái lễ
3 KHÁI NIỆM XÃ HỘI HỌC:
Xã hội học là khoa học về xã hội, là học thuyết về xã hội, nhưng để định nghĩa một cách thật chính xác và phản ánh được đối tượng và chức năng của nó, thì đây là vấn đề hết sức khó khăn. Việc định nghĩa, làm rõ khái niệm Xã hội học có
liên quan mật thiết đến đối tượng nghiên cứu của Xã hội học. Hiện nay có rất nhiều định nghĩa, nhưng nhìn chung các nhà xã hội học đều đưa ra và nhất trí những điểm cơ bản giống nhau về Xã hội học. Trong Đề cương bài giảng xã hội học của Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, định nghĩa được nêu như
Xem thêm

18 Đọc thêm

Nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông là gì? Hãy viết đoạn văn bày tỏ suy nghĩ của em vế vấn đề này

NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG LÀ GÌ? HÃY VIẾT ĐOẠN VĂN BÀY TỎ SUY NGHĨ CỦA EM VẾ VẤN ĐỀ NÀY

Tai nạn giao thông có nhiều nguyên nhân phức tạp. Trước hết đó là do ý thức và khả năng của người tham gia giao thông. Tai nạn giao thông có nhiều nguyên nhân phức tạp. Trước hết đó là do ý thức và khả năng của người tham gia giao thông. Không phải ngẫu nhiên mà số lượng tai nạn do mô tô, xe máy gây ra là phổ biến. Người điều khiển dễ điều khiển phương tiện này, nó lại tiện ích hơn cả. Vậy là người người xe máy, nhà nhà xe máy. Đường phố dù có mở rộng nhưng nhiều khi vẫn tắc nghẽn vì không theo kịp với mật độ giao thông dày đặc, nhất là ở những thành phố lớn.. Khi qua đường, nhiều người bất chấp đèn báo, gặp đèn vàng, đèn đỏ vẫn ung dung “thẳng tiến”. Như vậy hỏi sao không tai nạn, mà tai nạn hỏi sao không nguy hiểm? Lại có những bác tài lái ô tô được mệnh danh là “tổ lái”: lạng lách, vượt đèn,... là chuyện cơm bữa. Rồi uống rượu, ngủ gật cũng không phải chuyện hiếm. Họ không ý thức được trách nhiệm phải đảm bảo an toàn cho hàng chục con người đang ngồi sau vô lăng của họ. Cũng cần chú ý đến số đối tượng không có bằng lái nhưng vẫn điẻu khiển xe máy, ô tô. Nguy hiểm hơn có những cô cậu tuổi “choai choai” tổ chức đua mô tô, xe máy. Tai nạn xảy ra không chỉ cho họ mà cả những người vô tội khác. Trích: Loigiaihay.com
Xem thêm

1 Đọc thêm

THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA TRONG PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA TRONG PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM

Thực trạng thu hút và sử dụng vốn ODA trong phát triển giao thông vận tải việt nam

44 Đọc thêm

Nhận thức của anh (chị) về thực trạng an toàn giao thông

NHẬN THỨC CỦA ANH (CHỊ) VỀ THỰC TRẠNG AN TOÀN GIAO THÔNG

Đặt vấn đề: trong nhiều năm trở lại đây, vấn đề tai nạn giao thông đang là điểm nóng thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận bởi mức độ thiệt hại mà vấn đề này gây ra. Dàn bài 1. Mở bài - Đặt vấn đề: trong nhiều năm trở lại đây, vấn đề tai nạn giao thông đang là điểm nóng thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận bởi mức độ thiệt hại mà vấn đề này gây ra. - Nhận thức: tuổi trẻ học đường - những công dân tương lai của đất nước cũng phải có những suy nghĩ và hành động đế góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. 2. Thân bài - Thực trạng tai nạn giao thông ở Việt Nam hiện nay: + Đang diễn ra hàng ngày hàng giờ trên cả nước, 33 - 34 người chết và bị thương/1 ngày. + Trong số đó, có không ít các bạn học sinh, sinh viên là nạn nhân hoặc là thủ phạm gây ra các vụ tai nạn giao thông. - Nguyên nhân của tai nạn giao thông: + Ý thức tham gia giao thông của người dân còn hạn chế, thiêu hiểu biết và  không chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông (lạng lách, đánh võng, vượt đền đỏ, coi thường việc đội mũ bảo hiểm...). + Thiếu hiểu biết về các quy định an toàn giao thông (lấy trộm ôac vít đường ray, chiếm dụng lòng đường...). + Sự hạn chế về cơ sở vật chất (chất lượng đường thấp, xe cộ không đảm bảo an toàn...). + Đáng tiếc rằng, góp phần gây ra nhiều tai nạn giao thông, còn có những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.  - Hậu quả của tai nạn giao thông: +Thiệt hại lớn về người và của, để lại những thương tật vĩnh viễn cho các nạn nhân và hậu quả nặng nề cho cả cộng đồng. + Gây đau đớn, mất mát, thương tâm cho người thân, xã hội. - Hành động của tuổi trẻ học đường góp phần giảm thiếu tai nạn giao thông: + Tham gia học tập Luật giao thông đường bộ ở trường lớp. Ngoài ra, bản mỗi người phải tìm hiểu, nắm vững thêm các luật lệ và quy định đảm bảo toàn giao thông. + Chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn giao thông: không lạng lách đánh võng trên đường đi, không đi xe máy khi chưa có bằng lái, không vượt đèn đỏ, đi đúng phần đường, dừng đỗ đúng quy định, khi rẽ ngang hoặc dừng phải quan sát cẩn thận và có tín hiệu báo hiệu cho người sau biết, đi chậm và quan sát cẩn thận khi qua ngã tư... + Đi bộ sang đường đúng quy định, tham gia giúp đõ người già yếu, người tàn tật và trẻ em qua đường đúng quy định. + Tuyên truyền luật giao thông: trao đổi với người thân trong gia đình, gia các hoạt động tuyên truyền xung kích vẽ an toàn giao thông để góp phần phổ biến luật giao thông đến tất cả mọi người, tham gia các đội thanh niên tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông... 3. Kết bài - An toàn giao thông là hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội. Tuổi trẻ học đường vói tư cách là chủ nhân tương lai của đất nước, là thế hệ tiên phong trong nhiều lĩnh vực, có sức khoẻ, có tri thức... cần có những suy nghĩ đúng đắn và gương mẫu thực hiện những giải pháp thiết thực để góp phần giám thiểu tai nạn giao thông. Xem thêm: Video bài giảng môn Văn học >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Nhập siêu việt nam thực trạng – nguyên nhân – giải pháp

NHẬP SIÊU VIỆT NAM THỰC TRẠNG – NGUYÊN NHÂN – GIẢI PHÁP

Nhập siêu việt nam thực trạng – nguyên nhân – giải pháp

58 Đọc thêm

TIỂU LUẬN KTVM LẠM PHÁT

TIỂU LUẬN KTVM LẠM PHÁT

Phần I:tổng quan về lạm phát:
+ Khái niệm
+ Phân loại lạm phát
+ Phương pháp đo lường lạm phát
+Nguyên nhân lạm phát
phần II: Thực trạng và các giải pháp kiềm chế lạm phát
+ Tình hình kinh tế vĩ mô và thực trạng lạm phát năm 2011
+ Nguyên nhân gây lạm phát
+ Các chính sách kiềm chế lạm phát
phần III: kết luận

18 Đọc thêm

Đánh giá tình hình mắc và chết do tai nạn thương tích giai đoạn 2005 - 2008 tại 12 xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH MẮC VÀ CHẾT DO TAI NẠN THƯƠNG TÍCH GIAI ĐOẠN 2005 - 2008 TẠI 12 XÃ THUỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ĐẶT VẤN ĐỀ
Tai nạn thương tích (TNTT) xảy ra ở tất cả các khu vực và ở mọi quốc gia gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của con người thuộc mọi lứa tuổi, mọi nghề nghiệp, mọi thành phần xã hội. Trên thế giới, mỗi ngày có khoảng 16.000 người chết vì các loại TNTT, kèm theo một trường hợp tử vong lại có hàng trăm người bị thương tích ở các mức độ khác nhau, nhiều người trong số họ bị di chứng tàn tật suốt đời. Báo cáo gần đây nhất của Tổ Chức Y tế Thế giới (WHO) có tên “Gánh nặng toàn cầu về bệnh tật" đã dự báo đến năm 2020 có khoảng 8 triệu người chết vì TNTT trong 1 năm.
Ở Việt Nam, theo kết quả điều tra y tế quốc gia (ĐTYTQG) 2001-2002 cứ 10 người tử vong do tất cả các nguyên nhân thì có 1 trường hợp tử vong do TNTT. Trong số tử vong do TNTT, tai nạn giao thông (TNGT) là nguyên nhân hàng đầu chiếm 34,8%, tiếp đến là chết đuối chiếm 25,8%, tai nạn lao động và tự tử chiếm 6,9% và 8,6 %; trong những năm gần đây.
Ở Thừa Thiên Huế, tai nạn thương tích có thể gặp ở trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, tai nạn giao thông vẫn là hàng đầu trong các loại tai nạn thương tích (chiếm 37,28%), tai nạn thương tích đã gây tổn hại về sức khoẻ thậm chí tính mạng; gây tổn thất về kinh tế cho gia đình và xã hội. Tình hình tai nạn thương tích đang là mối quan ngại lớn của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
Việc nghiên cứu tình hình TNTT ở Thừa Thiên Huế, đặc biệt là tình hình tử vong do TNTT cần được tổ chức một cách liên tục, có hệ thống nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình đang diễn ra và có các biện pháp can thiệp kịp thời nhằm phòng tránh hoặc làm giảm thiểu các vụ tai nạn, giảm hậu quả xấu do TNTT gây ra cho con người.
Xem thêm

17 Đọc thêm

TIỂU LUẬN GIÁO DỤC CÔNG DÂN: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BẰNG TÌNH HUỐNG NHẰM GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THPT

TIỂU LUẬN GIÁO DỤC CÔNG DÂN: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BẰNG TÌNH HUỐNG NHẰM GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THPT

2.1 Thực trạng chung về tình hình dạy học môn Giáo dục công dân ởTrường phổ thông THPT Lê Quý Đôn huyện Thạch Hà Tĩnh Hà TĩnhTrường đã tổ chức thực hiện giảng dạy môn giáo dục công dân đầy đủ theođúng quy định của chương trình, có lồng ghép giáo dục pháp luật vào bộ môn.Tuy nhiên thực tế việc dạy và học môn giáo dục công dân ở trường còn nhiềukhó khăn, bất cập nên hiệu quả giáo dục của môn học còn thấp, số học sinh dướitrung bình còn cao. Môn giáo dục công dân từ trước đến nay chưa được coitrọng, nhiều giáo viên, học sinh, Cha mẹ học sinh vẫn xem đây là môn học phụ.Nguyên nhân: thực trạng trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyênnhân chủ yếu sau:- Giáo viên chưa nhận thức được đầy đủ, vị trí vai trò của môn học, còn xemnhẹ nên chưa chú trọng đầu tư công sức, thời gian để dạy tốt- Trang thiết bị dạy học, các điều kiện khác phục vụ dạy học còn thiếu thốn, lạchậu gây khó khăn cho việc đổi mới phương pháp dạy học.16- Tâm lý chung của mọi người trong đó có cha mẹ học sinh cho rằng là môn họcphụ , kết quả học tập không quan trọng lắm nên chưa chú ý động viên con emtích cực học tập2.2 Thực trạng sử dụng Phương pháp dạy học nói chung, Phương pháp dạyhọc tình huống (hay nghiên cứu tình huống) nói riêng trong dạy họcmôn Giáo dục công dân ở trường phổ thông THPT Lê Quý Đôn huyệnThạch Hà Tĩnh Hà TĩnhTrong quá trình giảng dạy, giáo viên có thể sử dụng rất nhiều phươngpháp khác nhau. Tuy nhiên vấn đề là dùng phương pháp nào đem lại hiệu quảgiảng dạy tối ưu, học sinh chiếm lĩnh tri thức nhanh nhất và khắc sâu kiến thứcnhất. Thông thường khi giảng bài này giáo viên thường đưa ra các tình huốngliên quan đến bài học, giáo viên phân tích tình huống và giảng giải sau đó yêu
Xem thêm

25 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HẦM BỘ HÀNH TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HẦM BỘ HÀNH TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành hầm, hầm bộ hành tại các khu công nghiệp Vĩnh Long. Thực trạng các khu công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Long. Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng giao thông tại các khu công nghiệp

81 Đọc thêm

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNGGIAO THÔNG THÁI NGUYÊN

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNGGIAO THÔNG THÁI NGUYÊN

Năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành một thành viên của tổ chứcthƣơng mại thế giới WTO (World Trade Organization). Có thể nói từ khi gianhập vào WTO, Việt Nam nhận đƣợc nhiều cơ hội nhƣng cũng đối mặt vớikhông ít thách thức. Bên cạnh những cơ hội đem lại, việc gia nhập WTO cũngđã đẩy các doanh nghiệp trong nƣớc phải đối mặt với nhiều thách thức nhƣ:giảm thuế quan, thị trƣờng nội địa cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn, toàn bộ thể chếkinh tế phải chuyển đổi nhằm thích ứng với sự phát triển nhanh chóng củaquan hệ thƣơng mại đầu tƣ, chuyển giao công nghệ…Các doanh nghiệp Nhà nƣớc, vốn đƣợc đặt dƣới sự bảo trợ của Nhà nƣớcvề nhiều mặt từ trƣớc đến nay, lại càng đứng trƣớc những thách thức cạnhtranh khốc liệt hơn.Nhƣ là một quy luật đào thải tự nhiên, những doanh nghiệp nào khôngthích nghi đƣợc với cơ chế kinh doanh, không đủ năng lực cạnh tranh với cácdoanh nghiệp khác thì sẽ thất bại. Ngƣợc lại, sự cạnh tranh lại giúp thúc đẩynghiệp giảm, tốc độ tăng trƣởng của công ty kém hơn các đối thủ…Vậy nguyên nhân là do đâu? Việc nghiên cứu và đánh giá một cách khoahọc thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần quản lý và xây dựnggiao thông Thái Nguyên, tìm ra những nhân tố cản trở sự phát huy năng lựccạnh tranh của công ty và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnhtranh của công ty, đáp ứng đƣợc những đòi hỏi của quá trình công nghiệp hóa– hiện đại hóa và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế của nƣớc ta, là hết sứccần thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn. Chính vì vậy, tôi chọn đề tài “Nângcao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giaothông Thái Nguyên” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Thạc sỹ kinh tế.2. Mục tiêu nghiên cứu2.1. Mục tiêu chungNâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần quản lý và xây dựnggiao thông Thái Nguyên, giúp công ty khẳng định và giữ vững đƣợc vị trí củamình trong lĩnh vực xây dựng giao thông so với các đối thủ cạnh tranh trên
Xem thêm

47 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI PHÁP CHỐNG NGẬP CHO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI PHÁP CHỐNG NGẬP CHO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

thách thức, như: sức ép dân số gia tăng, tai nạn và ùn tắc giao thông, ngập nướcvà ô nhiễm môi trường v.v. Trong đó tình trạng úng, ngập đã và đang trở thànhvấn đề thời sự nổi cộm, được nhiều người quan tâm, từ cộng đồng dân cư đếngiới khoa học, kể cả chính quyền TP. Do đó việc nghiên cứu hiện trạng úng,ngập trở nên vô cùng bức thiết cho hôm nay và mai sau.Vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên đã tạo cho TP phải hứng chịu những rủiro từ nước (mưa bão, lũ lụt và thuỷ triều). Mặc dù vậy, trải qua hơn 300 nămhình thành và phát triển, tình trạng ngập, úng mới chỉ xuất hiện trầm trọng kể từthập kỷ 80 của thế kỷ trước, thời kỳ tái thiết sau chiến tranh.Nguyên nhân dẫn đến rủi ro ngập nước bao gồm cả khách quan (thiênnhiên) lẫn chủ quan (con người). Trong đó phải kể đến tác nhân quan trọng là docác hoạt động phát triển kinh tế quá nóng trong tiến trình đô thị hoá trên quy môlớn khi san lấp, lấn chiếm sông, kênh, rạch, ao, hồ, đầm lầy bãi triều v.v nhữngnơi chứa nước mưa, nước thải và thuỷ triều. Việc bê tông hoá các công trình dânsự và công cộng đồng hành với việc gia tăng dòng chảy tràn do mưa cũng cóchiều hướng tăng lên, nhưng hệ thống tiêu thoát nước dù được đầu tư, nâng cấpvẫn bị quá tải, xuống cấp, không đồng bộ, lại được vận hành bởi bộ máy quản lýcòn mang nặng tư tưởng bao cấp, thiếu hợp tác giữa các ngành liên quan.Ngoài ra việc khai thác nước ngầm quá mức, thiếu kiểm soát đã ngẫunhiên thúc đẩy tiến trình lún, sụt những vùng đất yếu, phải chịu tải những côngtrình công cộng siêu trường, siêu trọng.Tổ hợp các yếu tố trên đây là nguyên nhân cơ bản gây nên tình trạng ngậpnước ở TP.HCM.Hậu quả là tình trạng ngập, úng ngày càng trầm trọng, diễn ra quanh năm,cả trong nội ô trung tâm TP và vùng ngoại vi. Thực trạng ngập gần đây như đãvidiễn ra trong 3 tháng mùa mưa năm 2013 (từ tháng 09, 10 và tháng 11). Đỉnhđiểm là đợt triều cường lịch sử tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt mức 1,68
Xem thêm

140 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VIỆT HƯNG

PHƯƠNG PHÁP TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VIỆT HƯNG

báo cáo giới thiệu khái quát về công ty, nêu thực trạng trả lương và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác trả lương tại công ty.
2 Lĩnh vực kinh doanh của công ty.
Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, xây dựng công trình điện đến 35KV, xây dựng công trình cấp thoát nước, san lấp mặt bằng.
Thẩm tra dự toán công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, công trình hạ tầng kĩ thuật, công trình điện.
Thiết kế công trình thuỷ lợi ; thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật ; thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp ; thiết kế công trình giao thông.
Giám sát công trình hạ tầng công nghiệp, dân dụng ; giám sát công trình thuỷ lợi, giao thông.
Vận tải hàng hoá, kinh doanh nhà hàng khách sạn.
Kinh doanh chợ, hoạt động chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi…
Xem thêm

23 Đọc thêm

HÀNH VI THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA THANH NIÊN TT

HÀNH VI THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA THANH NIÊN TT

chấp hành luật v an to n giao thông đường bộ của thanh niên khi lái xemáy (cả trong môi trường ảo v môi trường thực).- Khách thể nghiên cứu: thanh niên đang học tập ở một số cơ sởđ o tạo, bồi dưỡng.- Nội dung nghiên cứu: Quan sát biểu hiện, mức độ chấp hành luậtgiao thông đường bộ của thanh niên khi lái xe máy tham gia giao thông.* Phương pháp thảo luận nhóm:- Mục đích nghiên cứu: nhằm tìm hiểu s u hơn về nh ng biểu hiệncụ thể của hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên và các y utố ảnh hưởng Đồng thời, tìm hiểu các biện pháp, đề xuất, ki n nghị đểphòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu nh ng hành vi vi phạm luật giao thôngđường bộ, đảm bảo an toàn giao thông cho thanh niên.- Khách thể nghiên cứu: 77 khách thể thanh niên (nằm trong số458 thanh niên được khảo sát).* Phương pháp phỏng vấn sâu:14- Mục đích nghiên cứu: nhằm mục đích thu thập các thông tinđịnh tính, giúp lý giải s u hơn các số liệu định ượng trong khi đánh giáthực trạng h nh vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên.- Khách thể nghiên cứu, bao gồm: 02 cảnh sát giao thông, 08người dân; 06 cán bộ Đo n; 24 khách thể thanh niên (nằm trong số 458thanh niên được khảo sát).* Xử lý số liệu thực trạng:- Cách tính điểm trong phi u trưng cầu ý ki n: Điểm được đưaluôn vào mỗi câu hỏi theo thang điểm từ 1 đ n 5 điểm. Tuy nhiên, ởmột số lựa chọn của khách thể ở câu 13, câu 17, câu 18, khi nhập điểmvào phần mềm, chúng tôi tính điểm riêng.- Thang đánh giá: Khoảng cách gi a 5 mức độ biểu hiện hành vi
Xem thêm

30 Đọc thêm

BÀI THI LIÊN MÔN ĐẠT GIẢI QUỐC GIA

BÀI THI LIÊN MÔN ĐẠT GIẢI QUỐC GIA

1. TÊN TÌNH HUỐNG:Một hôm, đang trên đường từ trường về nhà chúng em thấy một tốp bốn bạn họcsinh nam phóng xe nhanh qua trước mặt, các bạn cười đùa, rồi bỏ cả hai tay, đi xebốc đầu. Một lúc sau chúng em nghe thấy... rầm...Đến gần thấy bốn bạn ngã sõngsoài trên đường do đi quá nhanh, không làm chủ tốc độ, đường đi thì hẹp, các bạnđã va vào hai xe máy đi ngược chiều. Được chứng kiến các bạn đau đớn vì bị sứtsát cơ thể, có 1 bạn còn bị gãy tay, chúng em nghĩ cần phải đưa ra: (( Một số biệnpháp để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh trung học cơ sở )) để các bạnhọc sinh tránh được tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.2. MỤC TIÊU GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG:Chúng em xác định việc giải quyết tình huống:“Một số biện pháp để đảmbảo an toàn giao thông cho học sinh trung học cơ sở ” cần đạt được những mụctiêu sau:a) Kiến thức:- Tìm hiểu tình hình giao thông của các bạn học sinh trung học cơ sở.- Trình bày được hậu quả của việc vi phạm an toàn giao thông.- Hiểu tính chất nguy hiểm và nguyên nhân chính của các vụ tai nạn giao thông.Tầm quan trọng của trật tự an toàn giao thông. Hiểu những quy định cần thiết vềluật an toàn giao thông. Hiểu ý nghĩa của việc chấp hành luật lệ an toàn giao thôngvà các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh trung học cơ sở.b) Kĩ năng:- Qua bài thi này chúng em mong muốn các bạn học sinh trung học cơ sở ngàycàng có thêm nhiều các kĩ năng sống, đó là các kĩ năng:+ Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin+ Kĩ năng tự nhận thức+ Kĩ năng hợp tác+ Kĩ năng giao tiếp+ Kĩ năng tư duy phê phán+ Kĩ năng tư duy sáng tạo+ Kĩ năng giải quyết vấn đề...c) Thái độ
Xem thêm

13 Đọc thêm

ƯỚC LƯỢNG TỐC ĐỘ XE TRONG GIAO THÔNG

ƯỚC LƯỢNG TỐC ĐỘ XE TRONG GIAO THÔNG

Bắt nguồn từ thực tế, hiện nay có nhiều tai nạn giao thông xảy ra và nguyên nhân hầu hết là do láy xe quá tốc độ. Điều này đã và đang được xã hội rất quan tâm. Chính vì thế cho nên có rất nhiều ứng dụng được tạo ra để xác định tốc độ xe nhằm giải quyết vấn đề trên. Hiện tại các ứng dụng này đã và đang được công an giao thông sử dụng trên các chặn đường.
Nếu bạn thích, có đam mê và muốn tìm hiểu thì hãy tìm đến tài liệu này. Nó rất có ích cho bạn đấy gì trong đây mình đã tích hợp đầy đủ cả code lẫn tài liệu tham khảo, lẫn video rồi
Xem thêm

45 Đọc thêm

suy nghĩ và hành động của anh chị về việc an toàn giao thông

SUY NGHĨ VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA ANH CHỊ VỀ VIỆC AN TOÀN GIAO THÔNG

Đề: suy nghĩ và hành động của anh chị về việc an toàn giao thông. Bài làm. Xã hội Việt Nam đang trên đà phát triển , hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Những công trình, kiến trúc, , mỹ quan đô thị được nhà nước chú trọng quan tâm và thúc đẩy, nhưng bên cạnh đó, vấn đề an toàn giao thông vẫn còn là một hiện tượng chưa được cải cách và đầu tư đúng mực. Đó như góp phần vào việc chậm tăng tiến của đất nước Việt Nam. Vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về vấn đề trên. An toàn giao thông là việc người điều khiển các phương tiện giao thông tuân thủ đúng luật giao thông, tuân theo hướng dẫn của các biển báo,…trong khi tham gia giao thông. Việc thực hiện an toàn giao thông được thể hiện rõ nét qua hành vi của người điều khiển phươg tiện giao thông khi đi trên đường như: không lạng lách, vượt đén đỏ, lấn tuyến,…qua đó thể hiện trình độ hiểu biết, văn hoá, ý thức và trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông khi lưu thông trên đường. Vì thế ý thức thực hiện an toàn giao thông của một người cũng sẽ trở thành một tấm gương, một bài học để người khác soi vào đó và học hỏi thêm được nhiều điều. Thế nên thực hiện an toàn giao thông là một việc hết sức quan trọng có vai trò quyết định đến mỗi con người và góp phần ảnh hưởng đến quá trình phát triển của xã hội. Tại sao việc thực hiện an toàn giao thông lại quan trọng đến thế? Có lẽ thực trạng hiện nay đã nêu lên được câu trả lời cho câu hỏi này. Hằng năm ở nước ta có rất nhiều vụ tai nạn giao thông dưới các hình thức khác nhau như: không tuân thủ đúng qui định luật giao thông, hay cũng có một số trường hợp rất không may mắn khi bản thân đi đúng luật mà lại bị người không tuân thủ gây ảnh hưởng. Con số người bị thương và thiệt mạng do tai nạn giao thông ngày càng tăng cao. Điều đó có phần nào nói lên ý thức thực hiện an toàn giao thông của mọi người đang ngày một mai một. Tuy cơ sở hạ tầng ở Việt Nam còn thấp kém nhưng điều ấy không phải là lí do để nhiều người dựa vào đó mà biện minh cho hành vi giao thông nguy hiểm của mình. Thấy được hậu quả thảm khốc từ việc không chấp hành quy định an toàn giao thông, văn hoá giao thông đang trở thành vấn đề nóng được cả xã hội quan tâm. Việc tuyên truyền giáo dục và nâng cao ý thức người dân về vấn đề an toàn giao thông bước đầu tạo được nhiều biến chuyển trong đại bộ phận đa số người dân, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận kém ý thức vẫn ngoan cố không chấp hành. Điển hình như hiện nay vẫn còn một số người đi đường không đội mũ bảo hiểm, đua xe,… Những con người ấy chính là những nhân tố góp phần làm xấu đi nếp sống văn minh đô thị, kéo lùi, làm giảm tốc độ phát triển của xã hội. Những con người này càng đáng lên án, phê phán bao nhiêu, ta lại càng thương cho cho những chú CSGT ngày đêm làm nhiệm vụ cao cả điều phối giao thông trên các tuyến đường. Họ tích cực, âm thầm cống hiến công sức của mình cho trật tự an toàn người tham gia giao thông. Vậy mà vẫn còn một số trường hợp người không chấp hành luật giao thông có những lời lẽ xúc phạm đến nghề CSGT cao quý ấy. vẫn biết còn tồn tại một số khuyết điểm trong ngành csgt nhưng chúng ta vẫn phải hoàn thiện bổn phận của mình trước để việc an toàn giao thông trở thành một nếp sống văn hoá được xây dựng trên tinh thần tự giác. Và để hình ảnh những người công an giao thông không trở thành nỗi ám ảnh của người đi đường. Dù sao đi chăng nữa,ta vẫn ko thể phủ nhận được tất cả những nguyên nhân gây ra tai nạn chủ yếu đều bắt nguồn từ ý thức của người dân. Nếu như họ biết quý bản thân mình, biết tuân thủ luật lệ giao thông thì sẽ chẳng có những điều thương tâm và đáng tiếc. Hồi chuông cảnh báo luôn rung lên, nhắc nhở mọi người hãy biết chấp hành giao thông, vì sự an toàn của bản thân và xã hội. Là một người học sinh và đang ở trong những ngày thánh chín, tháng an toàn giao thông, em cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm nhắc nhở mội người trong gia đình cũng như tự nhận thức và nâng cao ý thức bản thân về ý thức tự giác thực hiện an toàn giao thông,để cùng xã hội góp phần ngày càng đẩy lùi,thu nhỏ những vụ tai nạn giao thông và thúc đẩy xã hội đất nước ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp, đuổi kịp sánh bằng với thời cuộc quốc tế hiện nay.
Xem thêm

1 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ, HỒNG LAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ, HỒNG LAM

luận văn thạc sĩ Hutech, đề tài kiểm soát nội bộ tại trường cao đẳng giao thông 3,
luận văn xây dựng mô hình dựa vào intosai 2004. các mục tiêu của đề tài
Tổng hợp cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ ở khu vực công theo INTOSAI.
Tìm hiểu thực trạng, đặc điểm hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị sự nghiệp có thu.
Tìm hiểu thực trạng và khảo sát đánh giá được hệ thống kiểm soát nội bộ tại đơn vị nghiên cứu.
Đưa ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại đơn vị nghiên cứu.
Xem thêm

118 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC: NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI MIỀN TRUNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC: NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI MIỀN TRUNG

MỤC LỤC

Trang
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 3
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4
4. Giả thuyết khoa học 4
5. Nhiệm vụ nghiên cứu 4
6. Phạm vi nghiên cứu 4
7. Phương pháp nghiên cứu 4
8. Cấu trúc của luận văn 9
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 11
1.1. Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến giáo dục thể chất 11
1.2. Những quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục thể chất 16
1.3. Công tác giáo dục thể chất trong các trường học 23
1.4. Công tác giáo dục thể chất ở một số nước trên thế giới 32
1.5. Cơ sở lý luận trong đánh giá chất lượng giáo dục thể chất 34
CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI MIỀN TRUNG 41
2.1. Thực trạng về nội dung chương trình môn học giáo dục thể chất của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung 42
2.2. Thực trạng đội ngũ giảng viên giáo dục thể chất của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung 43
2.3. Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục thể chất của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung 45
2.4. Mức độ nhận thức của sinh viên về công tác giáo dục thể chất và các hoạt động thể dục thể thao trong Trường Cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung 46
2.5. Những yếu tố ảnh hưởng làm hạn chế sự phát triển công tác giáo dục thể chất ở Trường Cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung 48
2.6. Thực trạng chất lượng giáo dục thể chất của sinh viên Trường Cao đẳng giao thông vận tải miền Trung 50
CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI MIỀN TRUNG 55
3.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn lựa chọn các biện pháp 55
3.2. Nguyên tắc lựa chọn các biện pháp 56
3.3. Nghiên cứu lựa chọn các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung 57
3.4. Ứng dụng và đánh giá hiệu quả các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung 63
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74
TÀI LIỆU THAM KHẢO 76
PHỤ LỤC
Xem thêm

89 Đọc thêm