BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Bài thuyết trình môn quản trị ngân hàng thương mại.doc":

BÀI GIẢI QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

BÀI GIẢI QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

GIẢI TẤT CẢ CÁC DẠNG BÀI TẬP RA TRONG ĐỀ THI QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI DO TỔ BỘ MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI BIÊN SOẠN VÀ GIẢI NÊN ĐÁP ÁN ĐẢM BẢO CHÍNH XÁC 100%

13 Đọc thêm

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN QUẢN TRỊ HỌC

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN QUẢN TRỊ HỌC

Bài thuyết trình môn quản trị học(Chương 5 + 6)Nguyễn Huy HoàngMSV :15104300201Lớp : Tự động hoá 9a4Học ghép lớp : Cơ khí 10a4Câu 1: yêu cầu của thông tin quản trị là:a)Chính xác,trung thực,đầy đủ,cô đọng,logicb)Hoàn thiện,linh hoạt,đa dạng,liên tục,hiện đạic)Đầy đủ,chuyên nghiệp,kiểm định,tích cực,thực tếd)Sàng lọc,logic,kinh tế,phù hợp,đặc trưngCâu2 :hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệpthực hiện các chức nănga)Khảo sát,điều tra,truyền bá,hấp thụb)Thu thập,xử lí,lưu trữ,cung cấp thông tinc)Sàng lọc,thiết kế,mô hình hoá,phát tánd)Nghiên cứu,phân tích,tổng hợp,truyền đạtCâu 3: thông tin quản trị là :a)Những tin tức mới được thu nhận,hiểu,có íchcho việc ra quyết định quản trịb)Những tin tức được cung cấp,xử lí,tiếp nhậncho việc ra quyết định quản trịc)Những tin tức truyền bá,sàng lọc,tiếp thu choviệc ra quyết định quản trịd)Những tin tức cũ được truyền đạt,tiếp thu,vận
Xem thêm

17 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt góp phần đưa thị trường thanh toán tại Việt Nam phát triển theo hướng đổi mới, hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế.
Thanh toán điện tử đang là xu thế tiêu dùng toàn cầu, chẩng cần nói nhiều về lợi ích của phương thức này đối với nền kinh tế, đối với chính phủ, ngân hàng và nhiều doanh nghiệp trong nước.
Với những tính năng và tiện ích mà dịch vụ đem lại, thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành một xu thế tất yếu của thời đại công nghệ số. Dự kiến, trong thời gian tới, theo đà phát triển của xã hội và theo nhu cầu của thị trường, thanh toán không dùng tiền mặt sẽ giữ một vị trí cực kỳ quan trọng trong việc lưu chuyển tiền tệ và trong thanh toán giá trị của nền kinh tế Việt Nam.
Tuy nhiên, hệ thống thanh toán Việt Nam còn khoảng cách so với một số nước trong khu vực và thế giới; thanh toán bằng tiền mặt trong nền kinh tế vẫn còn lớn, nhất là trong khu vực dân cư; tỷ lệ tiền mặttổng phương tiện thanh toán, tỷ lệ tiền mặtGDP của Việt Nam vẫn còn khá cao so với các nước.
Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của vấn đề, em đã chọn đề tài: Phát triển thanh toán điện tử tại Việt Nam. Với những hiểu biết còn hạn chế của một sinh viên cũng như thời gian tìm hiểu thực tế chưa nhiều, bài tiểu luận chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót về mặt lý luận và thực tiễn. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
Xem thêm

18 Đọc thêm

CÂU HỎI TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CÂU HỎI TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại×cau hỏi on tập quản trị ngan hang thương mại×câu hỏi ôn tập quản trị ngân hàng thương mại×câu hỏi lý thuyết quản trị ngân hàng thương mại×câu hỏi quản trị ngân hàng thương mại×

Từ khóa
tổng quan về nghiệp vụ ngân hàng thương mạicâu hỏi môn quản trị ngân hàng thương mạitổng quan về quản trị ngân hàng thương mạicâu hỏi trác nghiệm môn quản trị ngân hàng thương mạicâu hỏi thi quản trị ngân hàng thương mại

12 Đọc thêm

Bài thuyết trình marketing dịch vụ

BÀI THUYẾT TRÌNH MARKETING DỊCH VỤ

Bài thuyết trình marketing dịch vụ, Bài thuyết trình môn marketing, bài thuyết trình môn marketing, bài thuyết trình về môn marketing×bài thuyết trình môn marketing căn bản, bài thuyết trình môn quản trị marketing, bài thuyết trình marketing mix

17 Đọc thêm

THUYẾT TRÌNH MÔN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI SỞ HỮU CHÉO TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

THUYẾT TRÌNH MÔN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI SỞ HỮU CHÉO TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

4Phạm Thị Quỳnh Như5Bùi Thị Tuyết Nga6Lương Trần Thanh PhongCẤU TRÚC BÀI THUYẾT TRÌNH• SỞ HỮU CHÉO LÀ GÌ? LỢI ÍCH VÀ TÁC HẠI CỦA SỞ HỮU CHÉO ?12• SỞ HỮU CHÉO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP?• SỞ HỮU CHÉO ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THÂU TÓM, SÁT NHẬP CỦA34567CÔNG TY ?• SỞ HỮU CHÉO ẢNH HƯỞNG ĐẾN P/B, ROE ?

43 Đọc thêm

Thuyết trình môn Quản trị học về công ty SAMSUNG

THUYẾT TRÌNH MÔN QUẢN TRỊ HỌC VỀ CÔNG TY SAMSUNG

Đây là bài thuyết trình slide môn Quản trị học về công ty Samsung bao gồm các chính sách chiến lược, ưu điểm và hạn chế của những chính sách đó, sơ đồ nhân lực, cơ cấu tổ chức SWOT, trò chơi Ô Chữ,...

31 Đọc thêm

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN MBBANK (MB)

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN MBBANK (MB)

- Nâng cao uy tín của ngân hàng với khách hàng, các nhà đầu tư…Nângcao uy tín, tạo niềm tin cho công chúng và sự đảm ảo với chủ nợ về sứcmạnh tài chính của ngân hàng, vốn chủ sở hữu góp phần ảo vệ lợi ích củangười gửi tiền.21Trường hợp ngân hàng phá sản hoặc ngừng hoạt động, thứ tự các khoảnđược hoàn trả là: các khoản tiền gửi, nghĩa vụ với chính phủ và người lao động,các khoản vay, sau đó là các giấy nợ có khả năng chuyển đổi, cổ phần ưu đãi vàcuối cùng là cổ phần thường. Do đó, nếu quy mô vốn chủ sở hữu càng lớn, ngườigửi tiền và người cho vay sẽ thấy yên tâm hơn đồng thời cũng góp phần giảm bớtrủi ro cho cơ quan ảo hiểm tiền gửi.- Cung cấp năng lực tài chính cho quá trình tăng trưởng, điều tiết sự tăngtrưởng, phát triển mở rộng quy mô, phát triển các sản phẩm dịch vụ của ngânhàng, vốn chủ sở hữu góp phần điều chỉnh các hoạt động của ngân hàng: rấtnhiều các quy định về hoạt động ngân hàng của các cơ quan quản lý có liên quanchặt chẽ với vốn chủ sở hữu như: quy mô nguồn tiền gửi tính theo tỷ lệ với vốnchủ sở hữu, quy mô cho vay tối đa đối với một hoặc một nhóm khách hàng, nắmgiữ cổ phần của công ty khác, mở mạng lưới chi nhánh, mua sắm tài sản cố định,thành lập công ty con... đều tính theo tỷ lệ với vốn chủ sở hữu. Như vậy, quy môvà cấu trúc hoạt động của ngân hàng được điều chỉnh theo vốn chủ sở hữu.Vốn chủ sở hữu chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng nguồn vốn của ngânhàng nhưng lại có vai trò rất quan trọng như phân tích trên.Vai trò hoạt động của vốn chủ sở hữuLà điều kiện bắt buộc theo quy định của pháp luật để ngân hàng có thểhoạt động, vốn chủ sở hữu tạo lập tư cách pháp nhân và duy trì hoạt động củangân hàng.Để hoạt động, an đầu ngân hàng phải có được số vốn tối thiểu (vốn pháp
Xem thêm

161 Đọc thêm

Bài tập Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1

BÀI TẬP NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: CHƯƠNG 1

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Tài chính Ngân hàng có thêm tài liệu học và ôn thi môn Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu bài tập Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Chương 1 dưới đây.

7 Đọc thêm

Bài thuyết trình world bank ngân hàng thế giới

BÀI THUYẾT TRÌNH WORLD BANK NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Bài thuyết trình world bank ngân hàng thế giới

71 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CHUẨN QUỐC TẾ BASEL II VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CHUẨN QUỐC TẾ BASEL II VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

ĐÓNG GÓP THỰC TIỄN CỦA CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨUTrong bối cảnh các ngân hàng đang triển khai việc áp dụng Basel II thì đây là tài liệu có ý nghĩa tham khảo trong quá trình hoạch định lộ trình áp dụng các chuẩn mực Basel II vào quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại đồng thời đưa ra những giải pháp cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng Basel II. Bài nghiên cứu đã mô tả các bước tiến trong khuôn khổ pháp lý của Việt Nam về các đòi hỏi về vốn đối với các ngân hàng thương mại tiệm cận các chuẩn mực của Basel, đánh giá những bất cập của các thông tư mà ngân hàng nhà nước đã ban hành cụ thể là Thông tư 13, Thông tư 02, được biết dự thảo sửa đổi bổ sung Thông tư 13 vẫn đang được tổ chức và chưa có những quyết định cuối cùng. Do đó, bên cạnh những giải pháp chung cho hệ thông ngân hàng , nhóm nghiên cứu xin được đề xuất 1 số ý kiến bổ sung cho Thông tư 13 với mong muốn nâng cao hiệu quả áp dụng Basel II cho các ngân hàng như sau:1.Bổ sung trụ cột 2 thông qua việc ban hành thêm các quy định giám sát, đánh giá việc thực hiện, chấp hành các tỉ lệ an toàn vốn quy định của các ngân hàng trong hệ thống, đồng thời có biện pháp xử lý, khắc phục đối với các ngân hàng không đáp ứng đủ điều kiện vốn theo quy định của nhà nước.2.Bổ sung điều kiện, giới hạn cấp tín dụng để đầu tư kinh doanh cổ phiếu của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đồng thời giảm hệ số rủi ro đối với các khoản vay đầu tư chứng khoán và bất động sản.3.Điều chỉnh tỉ lệ dự trữ chi trả dựa trên sự khác nhau về khả năng thanh khoản của các tài sản dự trữ.4.Bổ sung điều lệ quy định giới hạn cho tài sản ngắn han dùng để cho vay trung hạn và dài hạn.5.Xem xét sửa đổi việc mua vốn, góp vốn cổ phần giữa các công ty mẹ con, công ty liên kết với nhau, nếu cần thiết, có thể không cho phép hành vi mua, góp vốn giữa các công ty này.6.Ban hành sửa đổi các quy định về ủy thác, nắm giữ cổ phiếu của các tổ chức tín dụng khác hay giới hạn mức độ nắm giữ cổ phiều, phân loại đối tượng tham gia góp vốn của các tổ chức tín dụng cụ thể quy định các mức sở hữu cổ phiếu, cổ phần khác nhau đối với các chức vụ khác nhau trong hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng, mỗi tổ chức tín dụng được tham gia góp vốn cổ phần tối đa bao nhiêu phần trăm đối với tổ chức tín dụng khác.7.Ban hành quy định về thời gian công bố thông tin đối với trung tâm thông tin CIC đồng thời nâng cao tính chủ động của trung tâm này.Trên đây là những đóng góp thực tiễn của bài nghiên cứu, công trình cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến vấn đề quản trị rủi ro tín dụng trong lĩnh vực ngân hàng.
Xem thêm

148 Đọc thêm

TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, tín dụng là hoạt động cơ bản, chiếm phần lớn trong các hoạt động kinh doanh của ngân hàng cả về khối lượng công việc cũng như mức độ tạo lợi nhuận, nhưng nó cũng là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro nhất. Trong thực tế, đã có những trường hợp rủi ro tín dụng gây ra tổn thất nặng nề, thậm chí dẫn đến phá sản. Tiêu biểu là cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn xảy ra tại Mỹ và lan sang các nước Châu Âu. Theo Phạm Toàn Thiện (2009), nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng này là do các ngân hàng lạm dụng việc cho vay bất động sản dưới chuẩn, các thủ tục thẩm định, giải ngân hết sức lỏng lẻo dẫn đến những đối tượng không đủ điểm chuẩn tín nhiệm theo xếp hạng của ngân hàng vẫn dễ dàng vay vốn với lãi suất cao và hậu quả của cuộc khủng hoảng là ngân hàng Lehman Brothers – ngân hàng lớn thứ tư tại Mỹ bị phá sản và hàng loạt các ngân hàng đã phải ghi nhận tổn thất lên đến hàng chục tỷ USD như: Merrill Lynch, CitiBank, Morgan Stanley, JP Morgan.
Tại Việt Nam, có thể kể đến vụ án rủi ro tín dụng nổi tiếng của Tăng Minh Phụng - Epco vào năm 1997. Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, Bài học quản lý tài chính từ vụ Epco – Minh Phụng (2011), để đầu tư kinh doanh bất động sản, Minh Phụng và công ty Epco đã lập ra 47 công ty “ma”, thực hiện gần 400 khoản vay bằng cách cấu kết với cán bộ ngân hàng để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo lên nhiều lần so với giá trị thực. Vụ án đã gây thiệt hại kinh tế rất lớn cho một số bên liên quan, đặc biệt là các ngân hàng cấp tín dụng, với số tài sản, tiền phải thi hành án gần 6.000 tỷ đồng, nhưng tới nay còn khoảng 3.000 tỷ chưa thi hành được.
Bên cạnh đó, trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn hiện nay, tình hình nợ xấu cao do hậu quả của tăng trưởng tín dụng nóng để lại, các ngân hàng thương mại đặt nhiệm vụ xử lý nợ xấu và nâng cao chất lượng tín dụng lên hàng đầu. Vì vậy, tăng cường quản trị rủi ro tín dụng là yêu cầu cấp thiết đối với các Ngân hàng thương mại trong thời gian tới.
Tại NHTM CP Công thương Việt Nam mặc dù công tác quản trị rủi ro đã được chú trọng, đặc biệt tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở mức thấp nhất trong hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên quá trình đo lường và kiểm soát rủi ro còn chưa chính xác, chặt chẽ dẫn tới một số sai phạm, điển hình như vụ việc Huỳnh Thị Huyền Như lập hồ sơ giả để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng. Thực trạng này đòi hỏi NHTM CP Công thương Việt Nam đánh giá lại toàn diện quá trình quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro tín dụng nói riêng để có biện pháp hoàn thiện thích hợp. Xuất phát từ thực tiễn đề tài: “Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam” được lựa chọn để nghiên cứu.
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Mục tiêu tổng quát: Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM CP Công thương Việt Nam.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Hệ thống hóa cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng.
+ Mô tả thực trạng quản trị rủi ro tín dụng của NHTM CP Công thương Việt Nam. Từ đó đánh giá kết quả công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng. Rút ra những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế của ngân hàng. Giải thích nguyên nhân dẫn tới hạn chế
+ Đề xuất giải pháp phù hợp để tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM CP Công thương Việt Nam
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Không gian: tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
+ Thời gian: từ năm 2012 đến năm 2014
4. Phương pháp nghiên cứu
- Nguồn thu thập số liệu: số liệu được thu thập từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo nợ quá hạn, báo cáo xử lý nợ của NHTM CP Công thương Việt Nam trong giai đoạn 2012 – 2014.
- Phương pháp xử lý số liệu: sử dụng bảng số liệu, biểu đồ nhằm làm rõ thực trạng về rủi ro tín dụng, thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM CP Công thương Việt Nam. Luận văn thực hiện so sánh số liệu giữa các năm tài chính, so sánh tình hình rủi ro tín dụng giữa NHTM CP Công thương Việt Nam và một số NHTM khác, phân tích nguyên nhân tăng/giảm qua đó đánh giá được thực trạng rủi ro tín dụng và thực trạng quản trị rủi ro tín dụng của NHTM CP Công thương Việt Nam.
5. Kết cấu luận văn
Nội dung luận văn được kết cấu thành ba chương:
Chương 1: Tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại.
Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.
Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.
Xem thêm

138 Đọc thêm

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI 1 ( POWERPOINT)

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI 1 ( POWERPOINT)

Slides thuyết trình BT nhóm môn Luật thương mại 1
Hệ đào tạo: ĐH chính quy
Được chấm: 10 điểm

27 Đọc thêm

TỔNG QUAN về NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN QUỐC dân CHI NHÁNH HUỄ

TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN CHI NHÁNH HUỄ

Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB được thành lập từ năm 1995 theo Giấy phép số 00057NH–CP ngày 18091995 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, khởi nguồn từ Ngân hàng TMCP nông thôn Sông Kiên. Ngày 18052006, NCB chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động từ Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn thành Ngân hàng thương mại cổ phần đô thị, chuyển đổi trụ sở chính từ Kiên Giang về Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời chính thức sử dụng tên Ngân hàng TMCP Nam Việt – Navibank thay cho tên gọi Ngân hàng TMCP nông thôn Sông Kiên.
Đến năm 2014, Navibank chính thức được đổi tên thành Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB và tiến hành tái cấu trúc hệ thống, hướng đến sự chuẩn hóa và hoàn thiện các dịch vụ tài chính, đặt mục tiêu vào Top 10 ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam với tiêu chí trở thành “Ngân hàng bán lẻ hiệu quả nhất”. Để hoàn thành mục tiêu đó, NCB đã nỗ lực tập trung vào những yếu tố cốt lõi như: thay đổi cơ cấu tổ chức hướng đến việc tách bạch giữa các khối kinh doanh với các khối quản trị và hỗ trợ, cải tiến các quy định, quy trình, thay đổi cấu trúc kinh doanh, củng cố và nâng cao năng lực cán bộ nhân viên, tăng cường quản trị rủi ro,…
Xem thêm

23 Đọc thêm

Global marketing reserch

GLOBAL MARKETING RESERCH

thuyết trình môn Marketing toàn cầu của cao học ngành quản trị kinh doanh do thầy nguyễn xuân trường hướng dẫn..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

20 Đọc thêm

Vai trò và cơ chế quản trị doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại

VAI TRÒ VÀ CƠ CHẾ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng là một trong ba trụ cột chính của tái cơ cấu nền kinh tế đã được Chính phủ chỉ đạo thực hiện quyết liệt trong thời gian qua. Quá trình tái cơ cấu tạo sự thay đổi thành phần và cấu trúc vốn, cấu trúc sở hữu, mạng lưới hoạt động... và đã tác động không nhỏ đến quản trị doanh nghiệp tại ngân hàng. Đòi hỏi đặt ra là cần phải đổi mới toàn diện quản trị doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại nhằm minh bạch hóa quản trị doanh nghiệp, đảm bảo phát triển bền vững cho ngân hàng. Bài viết làm rõ vai trò và cơ chế quản trị doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại.
Xem thêm

3 Đọc thêm

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VP BANK)

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VP BANK)

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank)Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VP Bank)

26 Đọc thêm

THE ARTICLES IN INTERNATIONAL BUSINESS CONTRACT

THE ARTICLES IN INTERNATIONAL BUSINESS CONTRACT

bài thuyết trình về những điều khoản trong một hợp đồng mua bán quốc tế. Qua bài thuyết trình sinh viên có thể trả lời được hai câu hỏi lớn về hợp đồng thương mại: Hợp đồng thương mại là gì? Bố cục của HĐTM Và trong HĐTN có bao nhiêu điều khoản và đâu là điều khoản chính. bài thuyết trình bằng tiếng anh chuyên ngành thương mại chính xác

32 Đọc thêm

BÀI TẬP QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

BÀI TẬP QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Các dạng bài tập môn Quản trị chất lượng_ Đại học Thương Mại
Tài liệu ôn thi môn Quản trị chất lượng_ VCU
Các dạng bài tập môn Quản trị chất lượng_ Đại học Thương Mại
Tài liệu ôn thi môn Quản trị chất lượng_ VCU
Các dạng bài tập môn Quản trị chất lượng_ Đại học Thương Mại
Tài liệu ôn thi môn Quản trị chất lượng_ VCU
Các dạng bài tập môn Quản trị chất lượng_ Đại học Thương Mại
Tài liệu ôn thi môn Quản trị chất lượng_ VCU
Các dạng bài tập môn Quản trị chất lượng_ Đại học Thương Mại
Tài liệu ôn thi môn Quản trị chất lượng_ VCU
Các dạng bài tập môn Quản trị chất lượng_ Đại học Thương Mại
Tài liệu ôn thi môn Quản trị chất lượng_ VCU
Xem thêm

14 Đọc thêm

RỦI RO HOẠT ĐỘNG

RỦI RO HOẠT ĐỘNG

Tài liệu tổng hợp chi tiết lý thuyết về rủi ro hoạt động trong các ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay. Tài liệu phù hợp với sinh viên đang ôn thi môn quản trị rủi ro. Tài liệu được soạn bởi giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân

17 Đọc thêm

Cùng chủ đề