KHÔNG GIAN MÊTRIC - TẬP COMPACT, KHÔNG GIAN COMPACT.PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "KHÔNG GIAN MÊTRIC - Tập compact, không gian compact.pdf":

CHUONG 4 KHÔNG GIAN COMPACT

CHUONG 4 KHÔNG GIAN COMPACT

nhau. Còn trong không gian vô hạn chiều thì một tập bị chặn thì không thểTIỂU LUẬN GIẢI TÍCH HÀM NÂNG CAO3hoàn toàn bị chặn.Bởi luôn tồn tại vô số quả cầu bán kính bằng 1/2 chứatrong quả cầu đơn vị.4.2.2. Định lý Hausdorff : Một tập compact thì đóng và hoàn toàn[r]

16 Đọc thêm

ĐỘ ĐO PHI COMPACT VÀ ÁNH XẠ CÔ ĐẶC

ĐỘ ĐO PHI COMPACT VÀ ÁNH XẠ CÔ ĐẶC

cô đặc theo một độ đo phi compact được xây dựng khá hoàn chỉnh và tìm được các ứngdụng sâu sắc trong nghiên cứu phương trình vi phân, tích phân trong Giải tích hàm,…Mục tiêu của luận văn là giới thiệu một cách hệ thống và tương đối đầy đủ Lí thuyết vềcác ánh xạ cô đặc, xây dựng bậc tôpô của c[r]

Đọc thêm

ÁNH XẠ KHÔNG GIÃN, COMPACT YẾU TRONG KHÔNG GIAN LỒI ĐỀU

ÁNH XẠ KHÔNG GIÃN, COMPACT YẾU TRONG KHÔNG GIAN LỒI ĐỀU

vi Frechet, mối liên quan giữa chúng với tính lồi chặt, lồi đều và cấu trúc chuẩn tắc,compact yếu, không gian lồi đều để từ đó có được các định lý điểm bất động choánh xạ không giãn.Luận văn được làm dựa theo [1,tr 20-57]. Luận văn được trình bày trong 4 chương:Chương 1: Kiến thức chuẩ[r]

Đọc thêm

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC) DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA MỘT SỐ HỆ VI PHÂN ĐA TRỊ TRONG KHÔNG GIAN VÔ HẠN CHIỀU

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC) DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA MỘT SỐ HỆ VI PHÂN ĐA TRỊ TRONG KHÔNG GIAN VÔ HẠN CHIỀU

điệu nghiệm của các phương trình đạo hàm riêng, người ta thườngsử dụng lí thuyết tập hút toàn cục.Các kết quả cùng với lược đồ nghiên cứu dáng điệu tiệm cậnnghiệm của các phương trình đã được phát triển cho các bao hàm1thức. Do tính chất không duy nhất nghiệm của bài toán Cauchyứng với bao hà[r]

27 Đọc thêm

Luận văn: HÀM ROBIN VÀ XẤP XỈ HÀM CỰC TRỊ TOÀN CỤC TRONG CN

LUẬN VĂN: HÀM ROBIN VÀ XẤP XỈ HÀM CỰC TRỊ TOÀN CỤC TRONG CN

Lý thuyết đa thế vị phức được phát triển từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước dựa trên các công trình cơ bản của BedfordTaylor, Siciak, Zahaziuta và nhiều tác giả khác. Đóng vai trò quan trọng trong lý thuyết này là hàm Green đa phức hay hàm cực trị toàn cục. Một trong các bài toán cơ bản là mô tả rõ ràng[r]

48 Đọc thêm

TÍNH COMPACT TRONG CÁC KHÔNG GIAN

TÍNH COMPACT TRONG CÁC KHÔNG GIAN

Tập compact trong không gian RnTrong phần này ta xét không gian Rn với metric thông thường.Định lí 1.2.17. Trong Rn một tập con A giới nội khi và chỉ khi nó hoàn toàngiới nội.Chứng minh. Để đơn giản ta xét trường hợp n = 2 (trường hợp n > 2 đượcchứng minh tương tự)[r]

99 Đọc thêm

NHÚNG HYPERBOLIC CỦA KHÔNG GIAN PHỨC

NHÚNG HYPERBOLIC CỦA KHÔNG GIAN PHỨC

Trong những năm gần đây, lý thuyết này đã tìm thấy những mối liênhệ bất ngờ và sâu sắc với những lĩnh vực khác của Toán học, đặc biệt làkhông gian thác triển ánh xạ chỉnh hình trong giải tích phức.Như chúng ta đã biết, giả thuyết của S. Lang nói rằng một đa tạp đạisố xạ ảnh trên trường số K (là mở r[r]

55 Đọc thêm

COMPACT DUAL MODE TRIPLE BAND BANDPASS FILTERS

COMPACT DUAL MODE TRIPLE BAND BANDPASS FILTERS

1222IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES, VOL. 59, NO. 5, MAY 2011Compact Dual-Mode Triple-Band Bandpass FiltersUsing Three Pairs of Degenerate Modesin a Ring ResonatorSha Luo, Student Member, IEEE, Lei Zhu, Senior Member, IEEE, and Sheng Sun, Member, IEEEAbstract—In this pape[r]

8 Đọc thêm

Representation of nonnegative Morse polynomial functions and applications in Polynomial Optimization

REPRESENTATION OF NONNEGATIVE MORSE POLYNOMIAL FUNCTIONS AND APPLICATIONS IN POLYNOMIAL OPTIMIZATION

In this paper we study the representation of Morse polynomial
functions which are nonnegative on a compact basic closed semialgebraic set
in R
n, and having only finitely many zeros in this set. Following C. Bivià
Ausina 2, we introduce two classes of nondegenerate polynomials for which
the algebrai[r]

15 Đọc thêm

Luận văn: KHÔNG ĐIỂM CỦA DÃY CÁC ĐA THỨC XẤP XỈ TỐT

LUẬN VĂN: KHÔNG ĐIỂM CỦA DÃY CÁC ĐA THỨC XẤP XỈ TỐT

Lý thuyết đa thế vị phức đã được phát triển từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước với các công trình cơ bản của Belford Taylor, Siciak và nhiều tác giả khác. Các kết quả trong lĩnh vực này đã có nhiều ứng dụng vào một số vấn đề khác nhau của giải tích phức. Mục đích chung của luận văn này là trình bày côn[r]

44 Đọc thêm

ACB masterpact (Circuit Breakers)

ACB MASTERPACT (CIRCUIT BREAKERS)

ACB masterpact (Circuit Breakers)
SM6 switchgear (Circuit Breakers)
MCB MCCB (Circuit Breakers)
Compact 80 1250 (Circuit Breakers)
ACB masterpact (Circuit Breakers)
.............................................................................

72 Đọc thêm

Cùng chủ đề