TÍN DỤNG, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI VN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Tín dụng, cơ sở lý luận và thực tiễn tại VN":

 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA KHẨU HIỆU “ TIẾT KIỆM LÀ QUỐC SÁCH”

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA KHẨU HIỆU “ TIẾT KIỆM LÀ QUỐC SÁCH”

quốc doanh như 33 ngân hàng thương mại cổ phần đô thị, 21 ngân hàng thương mạicổ phần nông thôn, 2 công ty tài chính cổ phần, 23 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 4ngân hàng liên doanh với nước ngoài, 40 văn phòng đại diện các ngân hàng nướcngoài và trên 950 Quỹ tín dụng nhân dân. Tuy nhiên, do[r]

38 Đọc thêm

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH HỘI TỤ NGÀNH: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH HỘI TỤ NGÀNH: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

Hội tụ ngành, hiện tượng doanh nghiệp cùng ngành hoặc trong các ngành có liên quan quần tụ về mặt địa lý, đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử hoạt động sản xuất của loài ngoài. Tuy vậy, chỉ từ khi khoa học nghiên cứu hội tụ ngành và làm rõ những lợi ích của nó thì Nhà nước mới bắt đầu quan tâm tới việ[r]

132 Đọc thêm

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VỀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN NGOẠI THƯƠNG TẠI VIỆT NAM

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VỀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN NGOẠI THƯƠNG TẠI VIỆT NAM

thiện nó, đó là một nhu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.Một vấn đề mà các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng nhƣ các ngân hàngthƣơng mại Việt Nam hiện nay đều quan tâm là làm thế nào để vận dụng UCP mộtcách hiệu quả để giải quyết các tranh chấp xảy ra có liên quan đến tín dụng chứngtừ. D[r]

12 Đọc thêm

VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

1. Lý do chọn đề tài
Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một trong những nguyên lý cơ bản nhất của triết học Mác Lênin. Đây là nguyên lý được thể hiện trong mọi mặt của đời sống, giúp con người tránh khỏi bệnh kinh nghiệm giáo điều, đồng thời có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của thực tiễn[r]

124 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT - NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT - NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Nghiên cứu nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn nhằm giúp chúng ta cơ sở phương pháp luận khoa học để giải quyết mọi công việc trong hoạt động thực tiễn.
Giúp chúng ta có cơ sở đấu tranh với những biểu hiện sai trái, nhất là đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận nhằm chốn[r]

38 Đọc thêm

Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHO VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP MỚI

Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới
Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới
Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới
Cơ sở lý luận và t[r]

277 Đọc thêm

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của Triết học Mác Lê Nin. Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam

NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TRIẾT HỌC MÁC LÊ NIN. LIÊN HỆ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM

Sự gắn kết giữa nhận thức lý luận và hoạt động thực tiễn luôn là một đòi hỏi cấp bách và là một phương thức để mang đến thành công cho hoạt động của mỗi cá nhân, của tổ chức và của một chính đảng. Nhận thức đúng và giải quyết hợp lý mối quan hệ biện chứng tác động qua lại của lý luận và thực tiễn, d[r]

21 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT NGUYÊN tắc THỐNG NHẤT GIỮA lý LUẬN và THỰC TIỄN

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Nghiên cứu nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn nhằm giúp chúng ta cơ sở phương pháp luận khoa học để giải quyết mọi công việc trong hoạt động thực tiễn. Giúp chúng ta có cơ sở đấu tranh với những biểu hiện sai trái, nhất là đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận nhằm chống[r]

10 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN KRÔNG NÔ, ĐĂK NÔNG

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN KRÔNG NÔ, ĐĂK NÔNG

Chuyên đề tốt nghiệpNgày 7/3/1994 theo Quyết định số 90/TTg của Thủ tướng Chính phủ , Ngân hàngNông Nghiệp Việt Nam hoạt động heo mô hình Tổng công ty Nhà nước với cơ cấu tổchức bao gồm Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, bọ máy giúp việc bao gòm bộ máykiểm soát nội bộ, các đơn vị thành viên bao gồm c[r]

53 Đọc thêm

Mở rộng cơ sở thuế: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Mở rộng cơ sở thuế: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Số thu từ thuế phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó cơ sở thuế là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất. Bài viết giới thiệu vắn tắt những vấn đề lý luận về cơ sở thuế và đề xuất một số nội dung cụ thể nhằm mở rộng cơ sở thuế của Việt Nam, trong đó tập trung chủ yếu vào đề xuất giảm đố[r]

Đọc thêm

Đổi mới hoạt động tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam nhằm phát triển kinh tế nông thôn nước ta

ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN NƯỚC TA

1 Tính cấp thiết của đề tài
Kinh tế nông thôn nước ta có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống kinh tế – xã hội của đất nước. Vì thế trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nông thôn được coi là vấn đề then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước ta.
Những năm q[r]

108 Đọc thêm

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

(TQSĐ- TDTT – TT)Nhận thức là quá trìnhphản ánh tích cực, tự giác vàsáng tạo thế giới khách quanvào bộ óc người trên cơ sởthực tiễn mang tính lịch sử xã hội cụ thể.4.2. Quan hệ giữa thực tiễnlý luận4.2.1. Khái niệm thực tiễnThực tiễn là toàn bộ hoạtđộng vật chất – cảm tính,mang tín[r]

32 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ DUY LÝ LUẬN CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP TỈNH HIỆN NAY QUA THỰC TẾ Ở TỈNH BẮC GIANG

LUẬN VĂN THẠC SĨ NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ DUY LÝ LUẬN CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP TỈNH HIỆN NAY QUA THỰC TẾ Ở TỈNH BẮC GIANG

Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài. Bởi lẽ, năng lực tư duy lý luận là cơ sở quan trọng để cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh hoạch định đường lối, chủ trương, chỉ đạo hoạt động thực tiễn.

96 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH HÀ GIANG TRONG XU THẾ HỘI NHẬP

LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH HÀ GIANG TRONG XU THẾ HỘI NHẬP

Tổng quan cơ sở lý luận, thực tiễn về phát triển DL và xu thế hội nhập ở thế giới cũngnhư ở Việt Nam để vận dụng vào việc nghiên cứu tại tỉnh Hà Giang.Đánh giá những nhân tố ảnh hưởng tới phát triển DL, từ đó làm sáng tỏ lợi thế so sánhvà hạn chế của các nhân tố ở địa bàn nghiên[r]

27 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NÔNG HỘ TẠI NHNN VÀ PTNT HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NÔNG HỘ TẠI NHNN VÀ PTNT HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNH

1.2.1 Mục tiêu chung
Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng đối với nông hộ tại NHNN và PTNT huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng của NHNN và PTNT huyện Can Lộc đối với nông hộ.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
• Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực[r]

108 Đọc thêm

GIÁM SÁT TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI SỞ GIAO DỊCH NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

GIÁM SÁT TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI SỞ GIAO DỊCH NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Ngân hàng thương mại là doanh nghiệp đặc thù hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng. Nghiệp vụ cơ bản nhất của Ngân hàng thương mại là huy động vốn và cho vay vốn. Trong đó, nghiệp vụ cho vay được xem là nghiệp vụ quan trọng mang lại[r]

89 Đọc thêm

Phân tích hoạt động tín dụng tại địa bàn xã tam sơn từ sơn bắc ninh

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI ĐỊA BÀN XÃ TAM SƠN TỪ SƠN BẮC NINH

1.2.1 Mục tiêu chung: Tìm hiểu và phân tích thực trạng hoạt động tín dụng trên địa bàn xã Tam Sơn Từ Sơn Bắc Ninh từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng trên địa bàn xã.1.2.2 Mục tiêu cụ thể: Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng nông thôn và hoạt[r]

80 Đọc thêm

SỬ DỤNG NƯỚC SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HÒA HƯƠNG, THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM

SỬ DỤNG NƯỚC SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HÒA HƯƠNG, THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM

hiện chủ trương đường lối của Đảng, Nhà Nước, kinh tế của phường Hòa Hương cónhiều đổi mới và phát triển về mọi mặt trên các lĩnh vực. Đời sống nhân dân từngcKbước được ổn định và cải thiện; cơ sở vật chất được đảm bảo như điện, đường,trường, trạm… nguồn nước sinh hoạt khá dồi dào, phong phú.[r]

85 Đọc thêm

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐÔNG HƯNG ,TỈNH THÁI BÌNH

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐÔNG HƯNG ,TỈNH THÁI BÌNH

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCỞ TRƢỜNG `TRUNG HỌC CƠ SỞ1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứuHĐDH là hoạt động đặc trưng căn bản nhất của nhà trường. Trong nhàtrường, hiệu trưởng là người đại diện cho quyền lực nhà nước điều hành và chịutrách nhiệm về mọi hoạt động mà trọn[r]

14 Đọc thêm

LUẬN VĂN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU MÁY VI TÍNH VÀ PHỤ KIỆN MÁY VI TÍNH CỦA CÔNG TY FPT

LUẬN VĂN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU MÁY VI TÍNH VÀ PHỤ KIỆN MÁY VI TÍNH CỦA CÔNG TY FPT

Lời nói đầuĐại hội Đảng lần thứ IX vừa qua đã khẳng định đẩy mạnh Công nghiệp hoáHiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đa nớc ta trở thành nớc côngnghiệp. Trong bối cảnh thế giới khoa học công nghệ phát triển nh vũ bão Việt namkhông thể nằm ngoại lệ, muốn đạt mục tiêu thì phải có trình[r]

97 Đọc thêm

Cùng chủ đề