TƯ DUY LÍ LUẬN

Tìm thấy 3,608 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Tư duy lí luận":

SKKN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ DIỆN TÍCH TAM GIÁC VÀ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

SKKN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ DIỆN TÍCH TAM GIÁC VÀ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Phần I: LỜI NÓI ĐẦUI. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀITư duy là một hình thức nhận thức lí tính của con người. Tư duy không tựnhiên có mà do quá trình rèn luyện lâu dài, muốn phát triển tư duy thì cần đượcrèn luyện thường xuyên, tất cả các môn học điều phát triển tư duy cho học sinhnhưng môn t[r]

49 Đọc thêm

ĐỀ TÀI “PHÁT TRIỂN TƯ DUY HÀM ĐỂ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THPT THÔNG QUA DẠY HỌC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH ”.

ĐỀ TÀI “PHÁT TRIỂN TƯ DUY HÀM ĐỂ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THPT THÔNG QUA DẠY HỌC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH ”.

Chương I. Một số vấn đề về cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài:
1.1. Một số quan điểm giáo dục học về tư duy hàm :
Trước hết hãy bàn về thuật ngữ tư duy hàm, tư duy hàm tất nhiên không phải là thuật ngữ toán học, tư duy là một khái niệm Tâm lý còn hàm là một khái niệm toán học, hàm ở đây không có[r]

43 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ TỨ GIÁC NỘI TIẾP NĂM HỌC 2015 2016

CHUYÊN ĐỀ TỨ GIÁC NỘI TIẾP NĂM HỌC 2015 2016

CHUYÊN ĐỀ TỨ GIÁC NỘI TIẾP
HÌNH HỌC 9

Giáo viên: NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG.

Phần I: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
I. Cơ sở lí luận:
Khi giải toán hình học ở lớp 9 đại đa số các bài tập có chứng minh tứ giác nội tiếp, hoặc sử dụng kết quả của tứ giác nội tiếp để chứng minh các góc bằng nhau, bù nhau, tính số đo g[r]

6 Đọc thêm

Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ trường Mầm non Họa mi

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

MỤC LỤCMụcTiêu đề các phầnTrangIPHẦN MỞ ĐẦU21Lý do chọn đề tài22Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài33Đối tượng nghiên cứu34Giới hạn, phạm vi nghiên cứu35Phương pháp nghiên cứu3IIPHẦN NỘI DUNG31Cơ sở lí luận 32Thực trạng42.1Thuận lợi, khó khăn42.2Thành công, hạn chế42.3Mặt mạnh, mặt yếu52.4Nguyên nhân các[r]

13 Đọc thêm

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tậpnhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên (phần Hóa học Phi kim Hóa học 11

TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬPNHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH ĐIỆN BIÊN (PHẦN HÓA HỌC PHI KIM HÓA HỌC 11

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
Đã có rất nhiều công trình khoa học, nhiều tác giả nghiên cứu về bài tập hóa học (BTHH) và sử dụng BTHH trong dạy học hóa học (DHHH) như cố GS.TS Nguyễn Ngọc Quang nghiên cứu lí luận về bài toán hóa học; PGS.TS Nguyễn Xuân Trường nghiên cứu về BT thực nghiệm định lượng;[r]

118 Đọc thêm

Khai thác và sử dụng các đoạn phim tài liệu khoa học trong dạy học lịch sử Việt Nam (19541975), lớp 12 THPT – chương trình chuẩn

KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÁC ĐOẠN PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (19541975), LỚP 12 THPT – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Sử dụng phim tài liệu trong DH nói chung, DHLS nói riêng không phải là một vấn đề mới, đã được một số tác giả đề cập, nghiên cứu qua các công trình, bài báo và tài liệu chuyên khảo chúng tôi xin khái quát LS nghiên cứu vấn đề liên quan tới đề tài gồm ba nhóm chính:
2.1.[r]

164 Đọc thêm

Áp dụng dạy học đàm thoại gợi mở, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề nhằm tích tực hóa hoạt động học tập của học sinh thông qua dạy học hóa học hữu cơ (Phần dẫn xuất của hiđrocacbon Hóa học 11 nâng cao)

ÁP DỤNG DẠY HỌC ĐÀM THOẠI GỢI MỞ, DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NHẰM TÍCH TỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC HÓA HỌC HỮU CƠ (PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON HÓA HỌC 11 NÂNG CAO)

2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu vận dụng phương pháp dạy học đàm thoại gợi mở, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy phần dẫn xuất của hiđrocacbon hóa học lớp 11, chương trình nâng cao nhằm tích cực hóa hoạt động của người học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học hóa học ở tr[r]

124 Đọc thêm

Lựa chọn, xây dựng và sử dụng bài tập hóa học nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh THPT (phần hóa học phi kim lớp 11)

LỰA CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP HÓA HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THPT (PHẦN HÓA HỌC PHI KIM LỚP 11)

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
Việc nghiên cứu và xác định các biện pháp hoạt động hoá người học và một số biện pháp phát triển tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học hoá học phổ thông đòi hỏi sự cần thiết của lí luận và thực tiễn dạy học hoá học. Những kết quả nghiên cứu về tâm lí[r]

135 Đọc thêm

LUẬN VĂN: HƯỚNG DẪN SV XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG VIỆC TỰ NGHIÊN CỨU HỌC PHẦN QUANG HỌC II – CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG (HỆ CAO ĐẲNG)

LUẬN VĂN: HƯỚNG DẪN SV XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG VIỆC TỰ NGHIÊN CỨU HỌC PHẦN QUANG HỌC II – CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG (HỆ CAO ĐẲNG)

LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC BẢNG9
DANH MỤC CÁC HÌNH
PHẦN I. MỞ ĐẦU1
1. Lý do chọn đề tài1
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề3
3. Mục đích nghiên cứu4
5. Đối tượng nghiên cứu4
6. Phạm vi nghiên cứu4
8. Đóng góp của luận văn5
9. Phương pháp nghiên cứu của đề tài5
10. Cấu trúc của luận[r]

165 Đọc thêm

LUẬN VĂN: NÂNG CAO KỸ NĂNG THỰC HÀNH PHÁP LUẬT TRONG DẠY HỌC PHẦN “CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT” Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN TỈNH HÀ NAM

LUẬN VĂN: NÂNG CAO KỸ NĂNG THỰC HÀNH PHÁP LUẬT TRONG DẠY HỌC PHẦN “CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT” Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN TỈNH HÀ NAM

Trong đời sống xã hội pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là phương tiện không thể thiếu đảm bảo cho sự tồn tại, vận hành bình thường của xã hội. Pháp luật không chỉ là một công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, mà còn tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ý thức đạo đức, làm lành mạnh[r]

114 Đọc thêm

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 1

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 1

Nguyễn Trãi, hàng trăm truyện nôm khuyết danh, thơ Hồ Xuân Hương…và cảTruyện Kiều.“ …Bi kịch ấy họ gởi cả vào tiếng Việt. Họ yêu vô cùng thứ tiếng trong mấymươi thế kỉ đã chia sẻ vui buồn với cha ông. Họ dồn tình yêu quê hương trong tìnhyêu tiếng Việt, họ nghĩ, là tấm lụa đã hứng vong hồn những thế[r]

17 Đọc thêm

Rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LÀM VĂN NGHỊ LUẬN

Kính thưa các thày giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến
Văn nghị luận là loại văn trong đó người viết trình bày những ý kiến của mình bằng cách dùng lí luận bao gồm cả lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ một vấn đề thuộc về chân lí nhằm làm cho người đọc hiểu, tin, đồng tình với nhữn[r]

2 Đọc thêm

Dạy học phần (Công dân với kinh tế) theo định hướng phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh Trường Trung học phổ thông Từ Sơn, Bắc Ninh

DẠY HỌC PHẦN (CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ) THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỪ SƠN, BẮC NINH

2. Lịch sử nghiên cứu
Vấn đề tư duy sáng tạo là một vấn đề thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước. Sau đây là một số công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài.
Các công trình nghiên cứu về tư duy sáng tạo, phát triển tư duy sáng tạo ở nước ngoài:
Nghiên cứu về nguồn[r]

128 Đọc thêm

XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ ÔN TẬP CỦNG CỐ VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC CHƯƠNG “DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ” VẬT LÍ 12

XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ ÔN TẬP CỦNG CỐ VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC CHƯƠNG “DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ” VẬT LÍ 12

1. Cơ sở lí luận của hoạt động OTCC
1.1.Khái niệm ôn tập và mục đích của ôn tập
Theo từ điển tiếng Việt (2008) của Viện khoa học Việt Nam: Ôn tập là học để nhớ, để nắm chắc; Ôn tập là hệ thống hóa lại kiến thức đã dạy để HS nắm chắc chương trình20.
Theo từ điển tiếng Việt mới của trung tâm từ điển[r]

102 Đọc thêm

THI PHÁP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI

THI PHÁP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI

Thi pháp văn học trung đại là một vấn đề lí luận văn học, đã được tác giả Trần ĐÌnh Sử nghiên cứu, trình bày trong một cuốn sách bề thế, với những tư duy sâu sắc. Nhưng để học sinh đọc và hiểu được những điều thầy viết thì khá khó khăn, vì tầm đón đợi của các em còn hạn chế. Chuyên đề này được biên[r]

16 Đọc thêm

LUAN VAN THAC SI VAT LY CHU DE CUC TRI DIEN XOAY CHIEU

LUAN VAN THAC SI VAT LY CHU DE CUC TRI DIEN XOAY CHIEU

HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TOÁN CỰC TRỊPHẦN DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VẬT LÍ LỚP 12 NÂNG CAO BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUYLUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM VẬT LÍChuyên ngành: LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC(BỘ MÔN VẬT LÍ)Mã số: Người hướng dẫn khoa học: TS. PHẠM KIM CHUNGDANH MỤC SƠ ĐỒTrangSơ đồ 1.1. Các dạng bài tập vật[r]

95 Đọc thêm

Đề tài Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập rèn luyện tư duy cho học sinh giỏi phần hoá học hữu cơ lơp 12

ĐỀ TÀI TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ DUY CHO HỌC SINH GIỎI PHẦN HOÁ HỌC HỮU CƠ LƠP 12

Đề tài Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập rèn luyện tư duy cho học sinh giỏi phần hoá học hữu cơ lơp 12
Thực tiễn đang đòi hỏi cấp bách việc nghiên cứu để có hệ thống lí luận, hệ thống bài tập… thích hợp cho việc bồi dưỡng HSG hoá học phổ thông.
Việc phát hiện và bồi dưỡng HSG hoá họ[r]

152 Đọc thêm

Ứng dụng của bản đồ tư duy trong dạy học chương trình Đại số 10 THPT

ỨNG DỤNG CỦA BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ 10 THPT

2. Đối tượng nghiên cứu
Bản đồ tư duy
Nội dung dạy học Đại số 10 THPT.
3. Mục tiêu nghiên cứu
Đề xuất phương pháp hướng dẫn học sinh THPT tạo và sử dụng bản đồ tư duy trong khi học Đại số 10. Từ đó kích thích tư duy sáng tạo, tinh thần hăng say học tập, khả năng tự học của học sinh và góp phần[r]

100 Đọc thêm

SKKN BẢN ĐỒ TƯ DUY PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH HỆ THỐNG KIẾN THỨC VÀ ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 12

SKKN BẢN ĐỒ TƯ DUY PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH HỆ THỐNG KIẾN THỨC VÀ ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 12

Chuyên đề: BẢN ĐỒ TƯ DUYPHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH HỆ THỐNG KIẾN THỨC VÀ ÔN TẬPMÔN NGỮ VĂN 12A. ĐẶT VẤN ĐỀVào các năm gần đây, “Đổi mới phương pháp dạy học” là một cụm từ khônghề xa lạ với ngành giáo dục nói chung và giáo viên đứng lớp nói riêng. Nó là mộtđòi hỏi cấp bách, một xu hướng tất yếu của cá[r]

22 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Sau 1986 nước ta đã chuyển mô hình kinh tế từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là một quá trình thể hiện sự đổi mới về tư duy và ngày càng hoàn thiện cả về lí luận cũng như thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đâ[r]

23 Đọc thêm