ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 7 8

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 7 8 ":

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 (ĐỀ SỐ 8)

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 (ĐỀ SỐ 8)

SỞ GD & ĐT VĨNHPHÚC----------------ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10MÔN: TIẾNG ANHThời gian làm bài 60 phút(Đề thi gồm: 02 trang)- Đề số 08I. Hãy tìm từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại1. A. northB. southC. gatherD. month2. A. inviteB. riverC. shrineD. pr[r]

3 Đọc thêm

Đề thi và đáp án môn toán vào lớp 10 Khánh Hòa năm 2014

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN VÀO LỚP 10 KHÁNH HÒA NĂM 2014

Sở giáo dục và đào tạo Khánh Hòa  Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Năm học 2014 - 2015. Môn thi: Toán (không chuyên) Ngày thi 20/6/2014 (Thời gian 120 phút - không kể thời gian giao đề) Gợi ý giải câu khó tron[r]

2 Đọc thêm

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ĐỀ SỐ 9

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ĐỀ SỐ 9

ĐỀ THI TUYỂN SINH vào lớp 10 đề số 9 ĐỀ THI TUYỂN SINH vào lớp 10 đề số 9 ĐỀ THI TUYỂN SINH vào lớp 10 đề số 9 ĐỀ THI TUYỂN SINH vào lớp 10 đề số 9 ĐỀ THI TUYỂN SINH vào lớp 10 đề số 9 ĐỀ THI TUYỂN SINH vào lớp 10 đề số 9 ĐỀ THI TUYỂN SINH vào lớp 10 đề số 9 ĐỀ THI TUYỂN SINH vào lớp 10 đề số 9 ĐỀ T[r]

3 Đọc thêm

BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ SUẤT MÔN VẬT LÝ KÌ THI HSG KHU VỰC LỚP 10 CỦA CÁC TRƯỜNG CHUYÊN

BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ SUẤT MÔN VẬT LÝ KÌ THI HSG KHU VỰC LỚP 10 CỦA CÁC TRƯỜNG CHUYÊN

BỘ đề THI và đáp án đề SUẤT môn vật lý kì THI HSG KHU vực lớp 10
BỘ đề THI và đáp án đề SUẤT môn vật lý kì THI HSG KHU vực lớp 10
BỘ đề THI và đáp án đề SUẤT môn vật lý kì THI HSG KHU vực lớp 10
BỘ đề THI và đáp án đề SUẤT môn vật lý kì THI HSG KHU vực lớp 10
BỘ đề THI và đáp án đề SUẤT môn[r]

123 Đọc thêm

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2014 (P6)

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN NĂM 2014 (P6)

Đề thi thử môn Toán vào lớp 10 năm 2014 - đề số 7 Câu 2: 1. Giả sử a, b, c là các số thực khác 0 thỏa mãn đẳng thức (a + b)(b + c)(c + a) = 8abc. Chứng minh rằng: 2. Hỏi có bao nhiêu số nguyên dương có 5 chữ số abcde sa[r]

8 Đọc thêm

Đề trắc nghiệm Toán lớp 10

Đề trắc nghiệm Toán lớp 10

Đề trắc nghiệm Toán lớp 10Đề trắc nghiệm Toán lớp 10Đề trắc nghiệm Toán lớp 10Đề trắc nghiệm Toán lớp 10Đề trắc nghiệm Toán lớp 10Đề trắc nghiệm Toán lớp 10Đề trắc nghiệm Toán lớp 10Đề trắc nghiệm Toán lớp 10Đề trắc nghiệm Toán lớp 10Đề trắc nghiệm Toán lớp 10Đề trắc nghiệm Toán lớp 10Đề trắc nghiệm[r]

Đọc thêm

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Lý năm 2013 (Phần 2)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 10 MÔN LÝ NĂM 2013 (PHẦN 2)

Cập nhật Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Lý năm 2013 phần 2 gồm 3 đề có đáp án (đề số 4 - đề số 6) ngày 13/12/2013  Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Lý - đề số 4 A/ Phần chung (6,0 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) a/Tốc độ góc là[r]

11 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HK I MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 BAN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

ĐỀ KIỂM TRA HK I MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 BAN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

ĐỀ KIỂM TRA HK i môn TIẾNG ANH lớp 10 BAN cơ bản và NÂNG CAO
ĐỀ KIỂM TRA HK i môn TIẾNG ANH lớp 10 BAN cơ bản và NÂNG CAO
ĐỀ KIỂM TRA HK i môn TIẾNG ANH lớp 10 BAN cơ bản và NÂNG CAO
ĐỀ KIỂM TRA HK i môn TIẾNG ANH lớp 10 BAN cơ bản và NÂNG CAO
ĐỀ KIỂM TRA HK i môn TIẾNG ANH lớp 10 BAN c[r]

28 Đọc thêm

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Lý năm 2013 (P1)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 10 MÔN LÝ NĂM 2013 (P1)

Cập nhật Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Lý năm 2013 phần 1 gồm 3 đề có đáp án (đề số 1 - đề số 3) ngày 7/12/2013  Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Lý - đề số 1 I. Phần chung :   (Dành cho tất cả các thí sinh) (6,0 điểm) C[r]

11 Đọc thêm

SKKN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐA THỨC MỘT BIẾN

SKKN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐA THỨC MỘT BIẾN

gặp khó khăn.• Nội dung các bài toán về đa thức phong phú và có nhiều hình thức để phátbiểu, đo đó học sinh lúng túng không biết huy động nội dung kiến thức và kĩnăng nào vào giải bài toán đó.• Một số bài toán về đa thức liên quan đến các kiến thức số học, số phức,...màcác em được tiếp cận ở cuối

35 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2013 (Phần 2)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 12 MÔN TOÁN NĂM 2013 (PHẦN 2)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm học 2013 - 2014 phần 2, gồm 5 đề ( đề số 6 -đề số 10) ngày 27/11/2013. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm 2013 - Đề Số 6 Dạng bài đề số 6   1. Tìm tập các giá trị thực của hàm s[r]

6 Đọc thêm

TỔ HỢP 8 ĐỀ ÔN TẬP LÝ 10 HỌC KỲ 2 CÓ ĐÁP ÁN

TỔ HỢP 8 ĐỀ ÔN TẬP LÝ 10 HỌC KỲ 2 CÓ ĐÁP ÁN

Tổ hợp 8 đề tự luyện tham khảo lớp 10 dành cho học sinh hệ không chuyên để ôn tập cuối học kỳ 2. Đề thi gồm 25 hoặc 30 câu trắc nghiệm bao gồm các phần học trong học kỳ 2. Cuối đề có đáp án tham khảo. Chúc các bạn học tốt.

39 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán năm 2014 THCS Vĩnh Khúc

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 7 MÔN TOÁN NĂM 2014 THCS VĨNH KHÚC

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán năm 2014 THCS Vĩnh Khúc - Hưng Yên (Đề 1) Câu 2 1/  Tìm số hữu tỉ x , biết |x- 3,5| – 3,5 = 4 2/  Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ tỉ lệ thuận với nhau và khi x=5 thì y = -4. a. Tìm hệ s[r]

3 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2013 (Phần 4)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 6 MÔN TOÁN NĂM 2013 (PHẦN 4)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 6 môn toán năm 2013 - 2014 phần 4 gồm 3 đề và đáp án (từ đề số 11 - đề số 13), ngày 10/12/2013. Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 - đề số 11 Bài 1:(3điểm) Thực hiện các phép tính sau:           a.[r]

9 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TIẾNG ANH LỚP 8

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TIẾNG ANH LỚP 8

PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BA ĐỒNĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ IIĐề chính thứcNĂM HỌC: 2015 - 2016Môn Tiếng Anh - Lớp 8Thời gian làm bài 45 phút (Không kể thời gian giao đề)Số báo danh:Trường: ..................................................... Giám thị (Ký, ghi rõ họ tên)Phách:[r]

6 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán năm 2013 (Phần 3)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 7 MÔN TOÁN NĂM 2013 (PHẦN 3)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 7 môn toán năm 2013 -2014  phần 3 gồm 3 đề thi và đáp án (từ đề số 11 - đề số 13), ngày 11/12/2013. Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 - đề số 11 Câu 1: (1,5 điểm)           a) Phát biểu định lí tổn[r]

10 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Lý năm 2013 (Phần 2)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 12 MÔN LÝ NĂM 2013 (PHẦN 2)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 12 môn Vật Lý năm học 2013 - 2014 phần 2, gồm 4 đề thi và đáp án ( đề số 4 - đề số 7) ngày 11/12/2013. Đề thi học kì 1 môn Lý lớp 12 năm 2013 - Đề Số 4 I. PHẦN CHUNG ( 32 câu, từ câu 1 đến câu 32[r]

11 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2013 (Phần 2)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 11 MÔN TOÁN NĂM 2013 (PHẦN 2)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm học 2013 - 2014 phần 2, gồm 5 đề ( đề số 3 - đề số 7) có lời giải chi tiết ở phía dưới, ngày 27/11/2013. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2013 - Đề Số 3 Dạng bài đề số 3 1. Tì[r]

15 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán năm 2013 (Phần 2)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 7 MÔN TOÁN NĂM 2013 (PHẦN 2)

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 7 môn toán năm 2013 -2014  phần 2 (từ đề số 6 - đề số 10), ngày 3/12/2013. Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 - đề số 6 Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 - đề số 7 Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 -[r]

3 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2014 THCS Cự Khê (Đề 1)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 8 MÔN TOÁN NĂM 2014 THCS CỰ KHÊ (ĐỀ 1)

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm 2014 Trường THCS Cự Khê (Đề 1) Bài 1: (2đ)  Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 10x2+10xy+5x+5y b) x3+x2-x-1 Bài 2:(1đ)  Tìm x biết x2-36=0 Bài 3: (2đ)  Cho biểu thức: a) Tìm  ĐKXĐ củ[r]

4 Đọc thêm